Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

rijh i i 
•^«^,,'1$*----- - ^ps!^TO|.S M sy^8 Wäs^wsfK— 
I. Theil 
Brockmann 
- 194 - 
Btockman» fiuti, Itichlci » Gluiikramhbl 
SO ilngaiiv 41 
— Wilhelm, IiidjUr, N Itmtamen Allee29 10IV 
— Hctm, 3Sirgolbei N Solbinciilr .! II II 
— Stugum um 2ucclor N iticlcmurniti 6 II 
— fiomie vaiihcU'iiaii, N UdonicW 91—93 K 
— Soplno qib vicvt1, Bm, iRcnt, Gtjiirlotliubg 
Siünuiidm 121 ]it 
— äicitlra ASro XV liottiiiimcrur 1! 
— Iknlmc ftcl' Müll», ißiv, Rixbois, Hciniauit 
)!r 23 IV 
Brockinanii-Hagen. A»»a, Siau, Maleini, XV 
Suiipjlbiti 4.1 IV 
Btoeckman», xicuuid), Gcschä>ts>i>hr, N sinnen 
fli 140IL 
Brockmricr, Paul!xab>kaib, NiiP,Ralicnielder 
Ilr 12 pt. 
— jtiubolr, HanbelSm SHir&orf, Jägeiitr 4! II 
— Carl, Piobuc‘rn(|blg, Bozhag 3tuitiiiirlSbg 
Hauptill 4 
— Mathilde, ssrl, Modnnii, SO £>ppelucr|ir 44 
BroSmrqer illcrafjolb, Slul|d)cr, SW Johanniter 
|ti 11, 9 Ging II I 
— 3liiflii|l, 3Jialu, XV gtottloeOlll 2 II III. 
— Suitau, Pnoaliei, XO Irrodoioilr 25 IV 
Brockn»!llcr. Knimich ti.Iciup'immtr Schoiilbg, 
iwmpt)lr 121 I E (Icl IX 0143) 
— G F, Üiü, SW SSsltciloo Uicr 12 
Brockmnllcr, Pa»>, Gc,ch,chts- >, Bilbuiij-iOlalii 
SW ltöuiflgrä(;crlli 50 IV (Icl VI 3121) 
— Ctlo Stamm, S tniicnliaibc <>8 II IL 
— Paul Slaitsiii S fmfcitfiaibi. 70 III 
— 9lid)nvb Slcnltir, SO Gliiaticllj-llici II I 
— Allst Schablone» Stcmpil imb Sdjtlbivbrf 
®ihpir«älii|t, b\V ßvicbudjin 33 Jit (IU 
Via 10915) Ins; aiiiti Süioctiuüllu 
— Wilhelm, Schiihninislr, 0 ßliiiuer Seg 0 
Stocke! 3m), Stcintuuck 8 tiitticii Ufer 5 IL 
Stocke» G, iflniiqinliilui, '"ifmini » 13affcii 
hdlg C' iliuitt Jii Wohn ( UiPiijlli 1 
— ticinmnu Stin[,fiib Stharfii ,N j)iuimcii|u 161 
— Emil, Iiichler, 0 Shacvili 2 IV 
BrockS, ilicmholb, äincfermitr, Pankom, Biehme- 
Itr 61 pt 
— e,g»brf,0<Mriicifir 71 (Iil VII 33ö.>) 
I Slbolf tiihmaim L Go 
— H. Brooks, (SlaSmmmfact Glcclroltdju 
Jtit, LanipenglaS, S3.U<iiibcnbuig(tr 71 (Icl 
lVtt 72-27) Jnh H Block« I 
— ihcodoi, Stouiet (vaSfadetn, Slouitic Hangc- 
lidjl, Mcffclftciiiociljtfl , lief)» Zlichciibmeaii ’t 
Gljiulollmbg, Silmci»bor|ir|li 21 I 
— H JJil, W, Fiobcniti 29 
— älitulhn, '>!äIjcrin,.&XV SdjöiicCcigctflr 2.1 
— Slliim geb Bohle £jlu,SOa»cW)toi|li 2(j III 
Btocksllj 9liit0ii,itii(l)cii6cnwl n D, X Ilcdttr 8 
— Diobcrl ifflirgnli Bin Assi>>, Sdjoitcüg 
GbcisVi 79 IIL 
— Jlutmi Malchuieiim,!, Doihag Niimmclöbg 
tiauptili 8 pt 
— iltobcit, Sldiini N Jn'itiiinbcrilr 20 1 III 
— Emil, Lchnhmimll, N Boiftfllir 9 II I 
— Emma geb Aoeltzei Lchlelww, Pankoiv 
fflvtfdjilr 4 I 
— GJcitiub, Jil, Jnh c PeusionalS, W PotS 
tnmcnli ‘29 
Btorob, Franz Beamler, 0 Sicmcfciili 12 
Brliczinau» Ä-llhcln>, C'cmü|chbl, N Schlegel 
flr +2 pt 
Brod Sauib Srfiuhmmih S ftotlbincv2!iimm9,i 
M. Broda, Vlflcul » (Sommiii (Vcidj, jicrlv 
miiiu Vi'iucr tu IHM, Polzellau *c S 42 
Slitlciiti lli (Icl I\ 914) 3nl) Moiiy Bioba 
Broda Johann iict Jilbiu ,S i)lnd)ti|ti 47 4b 
Aa'criu 1 I 
— (Shniliuü llmidjcr, XW Liwen Platz 5 
— Fn», SrfjnuiptiUr J\Y Uuftiiiit tii 
— (Stilln» Sdjilftbfrmilr f (i Pcl, Nil 11II 
— itnil, £d)iicibcuiiin s H. W l'itiiciwi ‘i 
— Oskar, £d)iicibcini|tr SW 'Jiödantlr 101 
— Johann Iiichler, C Scijbclilr 11 
— Sinrlm, Ii|(fjlcr, 0 Obcimasicrin 13 II II 
— A üctroall 8 Wallllr 74 75 
— S)f, Sliiiu, §nitbcIS|i, Neu SBctficufcc, »tun 
itv 11 
Bkodach, Emil, Aophallleg » Tachdednimli 
91 cu iiki|,enici Gljnilolteiibiiigciili D1 
— Wilhelm, Schloncr, \ W Viibcdcitir 18JIIII 
Btodack 3llislint Iichci O.'-niiitiuiin Jlilcc 102. 
— {icumiiin lliamei N\V Walb|l> 4 II IV 
®robnc< A Si, j)nd)bni(fcnibc|, b Jlilicr 
lli 101 1 | Ä!a, Gobii 
Btodala Paul, Llioh. „ Filzhinibil >0 
Ar 3iniil|iirlci|ii M II K 
— Manc geb illelli, Mio N\V «diiiiiiniuim 1 
Btodawla, Adoll slaiipii V (mleinli 2011II 
Srebbrif, Jllliat -Vlala N «luiiiciniiiibtiilr 100 
Brobd iliigiili llrnniier, W Glebilichilr 14 
— j'emliaib .iiiidjucibei, Fxebiichsi Boiiijeii 
lli U III 
Btodb« yciiiuch Jlgcnl u Gonimni fti|d),Gl)ni 
(ollen! iirfl Blcibiumii 2 IIL 
Orobb«, Albert itäiirfjucr, N Bolliitctilr 50 
Brobdack Aiiguit, Gastw, X ii( Haoibnrgcl 
Ilr 11 14 yt 
— Gibniaii i, Schneibel r Tamcn Goiifcct, NO 
Sibntuitr 1J II 
— Sliigiiiic, geb Ü)(ii(i, ^>anSwaltsmw, XO 
Slnttciflr 25 H K 
Btobde Wontufb, .Huiidjcr, X Jlfjcluatiergcniv bl 
— (icini Malelmilt, N 2ri|l|ti 44 
— In» SdilSditir Iieploiv, NeneKnig Allee59 
— Mar Sdiraieb, N Vergilt 1J 11L 
— Lilhilm, Sdjiiljmmltr, S Sc6n|lian|lr JGII 
August Brode, Adreeeen- n. AdresB- 
bücher-Verlagr, 0 27 3ltc$mtbcr|tr 22. 
(Icl XIIn 7M1) Jiih Wilhelm tiiiibciiBctfl 
Srobc 3tsl,,i Bäcker. 0 lUiiincnitr öle IV 
— Otto, BiideimiU, XV vohen»aii|eii|tr 4 pt 
(Icl IX 0728) 
— Gnil, iliir Sich , NO Mmfctlti 6 7 
— Cito Gärtner, ümitioic Scybliystr 16 (Poit> 
bez (!>, yid)tci|) 
— Mar ©Inicuiiili. N Veteranen,tr 24 IL 
Robert Augen , Gr Vidilcri, Ghanffeeftr 21II 
— Giiitav, slniiim SO Jlopciii(foifU 1211 siehe 
Guitav Biode L Go 
— SSmIIjiIpi limiiin SXV Icmpcllji!(tt ilfcr 32 pt. 
(Icl IX 92J8) 1-2, U -7 
— Mar Kuticher, XV Steglitznstr 1 II 1( 
Giifli n Magiitr 5cct ii Sdjuiijlcll, Rixdf, 
Karlögartciiltl 18 II 4—5 
Gbiwib, Mgl Packmiti XV Dciinewiyltr 21 
Samuel, Priualicr, W Uhlanb,ti 28 pt 
— Gustav Brode & Co. (rrüfier Stet Geiell 
fdmfl für SJiöbr'lraimpoit ii A»|bimah»iiig), 
Spibitloii » MöbUtranoport, Gmlmli SO 
ilöpnliifctllr 127 pt llcl V1L1207 u 1919) 
Filiale X\r iJu IciiUbliti 7 (Icl IX 668?) 
2»h Wust Ikobc ii Gbg Paula ( 
— Alwine, ,'tlii|d)6cfd|(inuiii 0 If;ari|li 23111 
— Stimm, Naliciin XO !Wjuci|tt 23 
Glara, fflio, SXV (9rof)bieicn[ii J2 IV 
— Eva, geb Born stein Lw, Ghailotleiibg 
Suieidjnblli JO 
Ötübc, Paul, Güitlei SO Pückleiitr 25 II III 
Flau; (!)tli Inst Rath, Slauimngci Jlatlj 
XV Jiirlheiilr 11 IIL 
— iinmoim, £d)Ioiici, SW ,'llteZacobiti GUI 
Äcllho, Frl, XV Giilmili 10 IL 
Btoocck Viimami Gonbiloici » Gii|i, Gfjoeo 
Inbui Gon|iliiriit Marzipan i, ^omgliidjcii 
N Oljoufficrti 00 pt ii I (Itl 11 J9Jb) 
Btobehl Vinnmnii, gelbiuvbel XXV Schau,. 
Ijornfli 42 II 
— (!) Viöl’d .Spiegel itPi)l|lcrmts)Mg NIcmp; 
lutctslr 17 pt 
— Jlbnlbcit, Pol !$(id)lm|lr, XV Bil!>>w|il 51 
— Sm lege! Ufctftr, Suniibftfilofj 
Stolcf Max, Biidjbniderci u Scrl b BcUuicr 
lliid|6mbci Zig, S Ülcn itöllii a 33 4 pt 
— Sicgimmb Hanbclsin XO Sjcbirili 27 pt 
— Gbiiaib, Maiijnt, N Danjigcllll 92 H IL 
— Leopold Brodek, fliuibcii. Goiiffci , C 
änd|i)|lli 9 du I 794)) tznh Vcopolb 
iUobil Wohn XV Pariiculr fil 
— Jlidjm», Lchauipicl ii Sd)ti|l|lcll, Sliglld 
Planlagenllr 1 pt 8—'• 
— E, du X SmiiigtMIr 7 pt s Hiiich 
selb L Go. 
Heimelte geb Bnchwalb Kaufniswlo, S 
Puiijtiilti J5 II (Icl IVn 7985) 
— üliuiii Papieihblg Schicibwr u Gonlo 
büchailnl, 0 Hol;malllstr 15 pt 
— Viopolbmc. geb Frei), Puuot SlegliJ 
Plivilngcniir 1 E. 
— Gliflilotlc ’Sm NO Wolliioioilr '12 15 
Stiibrl, War Gomptonit üorhag SluiimulSbg, 
V>ail|'IIU M) II 
Emil sllcnipiici, Jhjbf Hugiti !4 III 
Giml rbll- ii Wunii ehblg, 0 ÜSalliuc 
Ilnaluitr l'l pt 
— ycbwui geb Sd/ulft, Jltiljam, 0 Jitaifchmiu 
flr 72 II IV 
Btodklla Hciriiiann, Ulmiting, NW ü)<iiibcl. 
Il> J."> 111 
Gnroliiu yoinuivm XXV Glmibiiisftr 1(1 
Btöbcniattn Gnitau «rijtonmitiü, ('Olipüftr jo 
— Cito 5d|ri|l|it) JKinutrnbf, Hci6|t|ti J 
— ö. Brödemann, Wungrouhdlg. XV 8 
Mol)niiili IjO (Icl 1 1419) Jiih Gcoig 
Urübrummi Wohn S\Xr Sdjsidtiijtr 7ü IV 
Jliimlu geb Pieiny, Sdilofiiiiintuuio, C 
Gipo|lr !0 pt E 
söriibcnfelk, ujintnu, Tchantw, X JisjvCiiliucr’ 
fn 79 pt 
— (fbimtb, Iiidjlci Siirbr, Heunirtliilr 2 IU 
Srobcr Wnne 5d;iiniicriii S\VSd)u||cii|li 31II 
ibtibctbiiru. Garl, Gigciilhiiiii, XT iiailamcii» 
"lllic 71 II E 
Btobetlch, Anquii, Piobiictmlibl, SO Dppclncr 
ilr lli K 
Srobcrtr, CJiorg, Malet ii Zeichnet r jlnint 
gemubc, Lehret an bet Scrl Malet-Jiiniiiij!, 
SW Homftr 17 IX' 
StobctS, Fncdlich, HauSdicn, C Sophien 
sli 26 27 H IU 
— Angnit, Zahlmitt, X Gl|affei|lr 70 
— Aiignite, Mobiiti», X Glfoffeiftr 76 pt 
Stöberst« Alben, Lanb|ch Gättn, Schöncbg 
Bahniti dfi II f Körner &. ilrobcncii 
— Sophie, Rentiere, XV Sicmmebilr 40a I 
Brodfabrik Berollna Johannes Tbtem, 
0 Ftaiikstirlet Allee 87 (Itl VIL oJj) 2nh 
Johannes Ihnm 
Btodhastk. Heinrich Äanfm.XXV Spcncrilr 32 H 
Fnebudi, Schlosser, NW Ztiijcnbonitr 8 I 
4)rob(|(tflcit Bernhard, Glavierm,XS!iippinei>tl 1 
— Garl, Ii|chlcrni|tr, N Frelei»oalber|tt 14 
II I E 8—9 
— Buiioig, Iiidjlcr, X Freienwalbeiitr 14 H L 
Gardine, SSio, N 3il)ciii8bcrgti|tr 54 II 
— Hcbroig Ww, GfmtloltciiBg, ©chidcriii 120 
8robl)itlt, Hugo, Puu Baiimitr, 0 Pcteribmgcr' 
ftr 68 L (Icl VII» 7240) 5-7 
— Engen, Di pliil, Pros Mitgl b Phi>i 
Techn Re djisaiifl Ginnewalb, HnbellnSbader 
ftr '12. E 
— Siltieb Gifemoni Kiichciigeikthe.XX Potsbamcr 
fti lOub (Icl VI 2928) Wohn XV Mail. 
flei n ftr 1 
Rr, Mniifiii, X Jiumlibciifti 20IIL s Jnlini 
finöfel 
iliidjarb, Magnlr. S(ci, Schöncbg, Haupt 
flr 145 IIL 
— $01«, Ww, X Wollinciltr 43 I\r 
— Soplm, geb Il>ier!chc»S, Ww, JRciit, XV 
Bnlow|tr 69 II 
Btoblk». Franz, Stellm, XXV Frlbzciigiiieiitei 
ftr 5 H II 
Btobin Angnit, Molkerei, 0 Magajmiir 17 II 
Örobiti, Adolf iViiif Tireet, G/jaifottcnbg 
(tcplciilr 29 pt 
Btodka, Aohanna Sio XV «lömcrilr 20 H IV 
Brobkatl. Berti)(i, gib ‘Seif,, Ww, Mhcun 
SXV Srirbungciilt 25 H I 
Btobkt, 6li |lao Bahuarb, 0 ©iirlilitr 20» 
— vcimanu, GldPiatiirorb, X Rinnfcdtitr 2 
— tiuitcio, HanbitSm, 91cii Wo» iitcc, Stra» 
biugiti 18 E 
— Hcinilinn, Miitider, XO Webcntr o 
— iliigmt, Sdjittibti, XO Sucbcniti iw II L 
— Mottmcb Schneidet, X Siuiitcmimbcti'r 4J 
— Paul, Sdiitllst», SO Mantiiiffelitr 05 IV 
— Rndols Sd)iil)ni, X Solbinrisli J7 II IT 
— Mailha Modi st n, SW öillirlmilr 140 
— Angiiile Sro, X Wicnifir 15 I 
— Glaia Pittjiimdjciui, X Beleraneiislr 7 IV 
lörobforb, Paul, Haust'tc», X Smiiicmüiibcr 
flr 09 H IV 
H^iniich, Iiidjlcr, ilivn äl’eifjciiicr, Stomg 
Ghanffce 90 
Srocbter, Herrn fllciiipncr, SStoltbuici Damm 8 
— Rran; ä'ittnllbrMi, SO Wiangelitr 130II pt 
iLiltyUm, 91iigcl|d)inicbeni|li X tzankiti 22pt 
Paul, Sd)iicibtr, 0 Snngcili 42 II pt 
— Stdiolme «10 SO Sliichcnbeigerfti 125 III 
Pantine,gib Faiilich Ww XZionofiidj Plahl5 
Önibmeitii, Richard, Itiipillnulr, Glav Lehrn 
Annahiuc P Üliitl Slnftiiljiinig ; Piwat 
fc|tl chMkn, XO iiciicStönigitr 55 561 9—10 
Garl ttiuiinu \V Buloioiti 85 I j Slugiift 
®m|l 9ind)folgcr 
Bert ha geb 3itd)8, 33in, XV -tiiilomiti 85 
2. Polt J)t 
®robi«ctier Jliig, jlultchcimitr k>abik ii Lag u 
Botldjei Holi* u Spiclloi, S jllciaiibimcii 
lii 62 K 
— G 'Böllchliin'tl ii slücheiulnuchtnng, SXV 
Slittcntf 62 pt 
Agnes geb ttutnfe, vw Aaicnteit Jn|pecl, 
XV @iof|.@öud)cnili 41 11 
Bröbuct, Ncinholb, ilueftüfl, SO Jüuuigel' 
flr 134 II II 
— Julius, Falinkarb, X Ghotluciili 57 
Wilhelm Housbipu, SXV Solumitr 22 II 
— Hcirmnitii Maiilct, 0 Moppcmtr 34 II 
Btobnicki Anton Sattler SO @logniiciftr 3111 
Btobnlewicz, Ginilie, geb Smoliuel, Schiihunoto 
X Itediti 5 II T. 
Brodnltz * Simon, Gon|Citioii«|loffe Engi, 
XV 44 Stroiienlti 42 43 I (Icl I 7522) 
10—11 Jiih Paul Biodiiil) n Janils Simon 
Broduitz J|idor, tastn,XXV'Wcliinchthoultr 22 
- Maitin, jlmitiu, SW Wilhclmftl 20 pt 
(Icl IX 8401) s Rlatoio <$• Wad-Siicr 9(nd)| 
- Paul. «aiifnt, NW Biüdei, Allee 31II (Icl 
II 3552 ) 3—4 f Brobitio & Simon 
— Brodnltz * Beyde], !Vi<iid}iirtufM, Pat 
Gciiinnignl Piiiiipi»o|d)iii, Pat Bcililatoieii 
u Eihaiiltolcn X Mnllentl 177 (WcbbiiiMah I 
II pt E (Icl II 1519) 8-12 Jnh II) 
Seijiicl u Ww Helene Blobnih 
Mar, Puvnlici, G()mlotlcii6g , Slitcicbctfur 4 
Bröge 
Sroinlti,5n[m8,Di‘,yied)i3aulo 6 Saiilgcr I, C 
Äaüstt 17 18 (Icl I 1806 ) 4'/2-01’2 
Soitimb 8—9 Bm, 2—3^ 3!iu. 
— Htmtifl), Di pull, Pi Zahnalzt, W flömg 
gröt)ii|tr 16 I. (Ging ftölljcnciitr -i) 9—5 
Sonnt 10—12 
— Helene, geb Blobnih, Tw Fabntbci XXV 
Klop|lock|lr 22 pt | Brobiul, & Sei)bei 
— Gannlla, geb GanS, Ä«, Privat, XX' PotS- 
damclltr 66 L'(Icl VI 4890) 
Brobiiitzki, Aug, Siricftr «S,X Neue HodjiU 4 
— Amalia grau, Schiicibcrinfürilimbcn-Goiiicct, 
SW Nolltzllt 15 L 
Brobovlak, Mathias, Prodneteuhblg, XOWeber- 
Ttr 50 
BrZbow. Marie, geb ,~nicr, 3Bra, MZbelhdlg, 
griebrichsSg , Flanksnttei. Ghansiee 117 
Brodowska Gmma, Fll, Modistin,Gharloüciibg, 
Wilmcrsboiicritr 45. 
— Bcltha, Neunere, XV Potsdamentr 70» II 
SroboWjfi, Gnilav, Buelträg, XV Ächenbachitr 4 
— Gart, Gigamiiaib, SO llcidjcubcrgcifti 97a I 
— Garl,Ei|cnb Üclr Sctr ,Offli ^rantfiulcriir 11 
— Joh, Heiler, NW Alt-Moabit.20 
Wilhelm, SdjlDffer, 0 ^ionsrililcr3(Ilcc72Hpt 
Ebualb, Srfjiu eb, X (äcildititr 81 IIL 
— Jlledenke, Fil, Siähcriu, XV Dcrfslingciitl 2>p. 
BrobowSk»), Richalb, IDniiuntcriuljin, 0 Maitnc- 
ilr 32 IIL 
Äail, Jnpalidc, C itl Poit|ti IU, 
— Paul, Kausm, S ©locjcftr 32 IL 
— 91o6trl, Schlächter, 0 orrnnftuitcr SIKci 164 I. 
— Aböls, Schlöffet Vidjtuibg, Totsiti 29» 
— Aböls, Sltiii|e(| XO Stiansibeigeritl 39 IV 
Hcdwig Fll. Nähen,i, X Iciiipliiieuir 10 
Srobefij Jsiacl Inbofidjuciii» C i>iiiliid|lr J5 
Örobt Franz, Iiichler, XV Stcmiiic|||lr 58II Ix 
Brodlhageii, Mai, Technik, SO flöpciiickcv 
|tr 31b IV (p 1 April SO Melch,ol,tr 11 I 
örebtfc, Angnit, Bäckcrni|lr 0 5mul|inlct 
Allee 19 IV 
— Heiimch, Pcnfionair, X Ufuitr 1 II 
— Otto, Ii'diler, SXV @iictfeimii|ti 25 H II. 
Sröbtlcr, Wilhelm, Golpoiteiir, X Velcraneii- 
Itr 13 II IV 
Grnil, tiiinbiuull), SW itd|lu|clbcutr 4 HL 
— ßtto, l?o|t 31|fi|l, XNV aintliciio’Uiriti 21 K 
Jda, Siiccture SXV iSntciloo ll|ci 6 
yrobtmnini, Stail, »ilcibci ii Mniilahciiljbl, 
0 Fra»I|»ttci Allee 117» pt 
Gml, Pianbleihe, X Juoalitcniti 141 pt 
A. Brodtrecht, Blonzc nub Sitifingivrilnl 
Spet Il)ür u Rcnitei Be|d)tngc, S Stall 
(d)ui6ct|tr 0 I E (Icl IV 981) Jnh Abol| 
iürobticdjt 
Brobitkcht, 31, Wallgitficicl, S Siomnmii 
bontiii|lr 50 II K (Icl I\ a 7228) Wohn b 
Jllcraiibiinciiill 46 II 
Brobwols, Edmiiiib, ctfm, b äjifsiimiiiim 44 1 
Vieinmiiu, ctoiiim , 'llirbf, 'Ilcuiiuli 55 IV 
— Julius, Schlosse, >IIeiiiil>li,b| ^irluilli 71 E 
Brob>> 3llbctt,Hiiuhel»m X StuiBliiiigcritr 18 it 
üouis, Hiininltiii, XO TicSlkowitr 31 II 
Albert Hsliiäbieu XV Flobcnftr 27 II IV 
— Albert Slnutm XO Lauqcnbeckiti 5 I 
Bcttholb fliiufin , XV illüiuoirgeiflt 45 III 
— Salll) Stiinfm, XV 3ii(lotinitr 2 III 
BlObzlak Anton, Ii|d)ltr SO Pfidlcrftr 1711IV 
Brobjiua, Hciumiiu, Handelsin XW Ihnin 
ftr 18 II IV 
JohaniilS, tfnufui, X Sotljiiugcritr 50 II 
(lli III 3471) I 31 Holzet jmi 
— Michael, \lod) SO Naiinpuitr !ii 
— Bielor, IcdjnlU'r, X Suuiniucntr 10 II 
— Glara Ww Schiclb imb Äalantcticwrhdl, 
0 31id)tl)0|cii|li 13 pt 
Brobzinski, Wlablslaw, Poftbcnmt, X X'oifiiii! 
(Ii 27 II III 
Stanislaus, Schmied, X Feldllt 12 
Brobzli, I, Di, pi Stijt u Kiudetatzt XV 02 
jliichiimnuitr 201 8 -9,5-6',. (Icl IX 01921 
Brok, Fcrbiuairb Iiidjlcr, SO Adnmalitt 3811H 
lörilct, 3)1(11, Jiiltiuincutciiiii, Ölubf, Pauuici 
str 13 II III 
— 6ml, Laubichasts - Gältn. Ghailottcubg 
Brolumuftr 50, ©nrltuli pt 
— Frch, Iiichler, SO Mariannenstr 25 lXr 
BrogatzkI Otto.Anchbiub, SO Wieuechr 11II I 
— Rcidumnd, Poslschasfn, X Garlenftr 44 L 
Wilhelm, Schuhm,X!>Icinidendor|erilt27,211 
SlrSne, Flauz Bndcimciftcr, 0 i'öbiliriti 30 pt 
— Heimniiu, Bädcuuiti X Golbeigeuti 14 pt E 
— Ctlo, Bahnbeamt, 0 Strnloun Allee 18 1' 
— 9(ugu|l, Laiigla|elc>, X Schliemaniistr 20 [ i 
Wohu X Stargarbclltl 25 
SIlbeit, Gastw, XXV Hapclbergcriti 32 pt 
— Feidinaiid, Kci Kolljirli, 0 Slmloiici PloV 
— Johannes, Glaicruifti X Dnndetstl 3 H I" 
Wohu X Dauzigeritl 24 11 pt 
Gustao Günter S ßlii|tcn|tr 18II 
— Gruit Sattler, X Sniirfeulr 75 II I 
„New Century“ und „JDensmore“ die besten Schreibmaschinen. } 1i°^d?mH°uptMl?
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.