Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Brandenburgische 
— 175 — 
Brandt 
rh-n I. 
Brandenburglache landwtrthaohaft 
liehe Central-Bezugs- und Abaatz- 
genossenachaft, e. Q. m. b. H., > W 
Werflftr 9 (Tel II 2812) 9-3, 5-7 Sorfl 
Frhr v Gaiutan, tScorg Vcycr, Lvreuz 
Anapp, Max G|ctjtier 
Brandenburglsche landwirthschaft- 
Uohe GenoaaenachaftakaBae, e. G. 
iu. b. H., C Spatibuiinfir 811 (Tel) 0—1 
Borst E Don Wudeck Zobel » Schmidt 
Somblut 
Brandenbarglscho Spar- und Credit¬ 
bank 0. 6. m, b. H., SW Drütliii 15 1 
Boi>t Paul i> Plalui u Hans itiifitttch 
Brandenburgieche Stddtebahn- 
Aktlongoaellachaft, XV bb Wilhelm 
flr 40 17 III (Tcl VI 4120) >1-3 
b Brandcilstci» .Fialii X'rntii > flmf Aln 
Garbe Wminb Siegt Str 1, SW Gil>chine, 
flr 5 IV 
— Ffuebttch Leutnant i (lau Alc, Waide ®re 
'Hegt Nr 1 X Prinz Friedrich (la>lst> t ha 
HiciKni II 
— £)ciii6, Obeiluitu, "W MlcnHlr 10 Galtenh I 
— Otto Fihr, 'Kittn,a, » Ad>ut l> Obc» 
Ciiailieimilr, XV 2>,arbi»gerflr 17 11s 
— Johaiife Aw, Heut W ilfli|ei 9111er 124 
BrimdcS, Huntattti Apolh Bcf. N 'liiigcitci 
fit 21 (T,l lll 784 ) 8-10 f üni|tp 
Apothele (i Biandes 
— Julius, Snnfbmti, N GI'o|ici|li 21 II 
— Karl Bauttlchlcr NO Glifabelljstr 45 II 11 
— A Ban- ii StimWdjlonrm S Aaffeilho, 
fli b5 (Itl IV 'II j) $P ohn Sii 12  I3.pt 
— (vcoiji Stemeilig, W 'ittfiuflenft, 110 
— Johanne« '.Uilbirnrljmcuni SO iBiisuitc 11 
— A Brandes & A. Pavcso, -iHiimrufibl<i 
(£ti(ir, SW Vuibciiili Mailth 11 Juli 
SllnelSiaiibcäu Alt„bPaveie (TcUVuG771) 
— iliirtjan Git,l,», S Sdioiilnnfti t> H II 
— Sllficb liomraiMioimit, SAV Wilhelms!, lJf) 
f A BianbeS & A Pavele 
-- Sliiguft Dtiiict W Jtafctti 2 H III 
— Paul SiDgiii, Pairiiiiieuii, » FaibuiGtigr 
Dllail, 6 StrelmciUi 6t, pt (Tcl 
l\n 0071)11 S üliiiicmu 20 ]it 
— Fucbnch Tirectoi, X W Platz »o, bcin Neue» 
2l)oi I I 
— Brandes & Bchoenlng Nachf, 
ameiit Faibcn SpmaUtat (wltltuaue Sln. 
fünf) Faib, fin »midjincii imh Gtteu 
toiiiliiiclioiirn Ghailolleitlg, Salz ll|u 17 
Jnlt kioiuj '»Jatut 
— ßriinmiiii Rluidimmlr N Naimeiftt 1 
— jieiiiaiiii Gailw SO üoljnüiljlciiHi 128 pt 
— Wilhelm (iinlnu > Sioll'i nincrm 1 pt 
— 51'tlljilni, (9cl6flti|, N slailiiitini JUIie 5*1 
— ISonr ßiirbnd) peilt ©e, Bollzieh, S 
Puiiieiifti 18 JI 
— Mai, Wolb|d)intlm 91ubr Pauuieiitr 18 
— üllbeit, ttmifm, V> 2.-i)iiimt|tr 1 pt 
— Euch flamm h JJianbriiburnilt 0 lls 2—4 
s Paul Schatts Siadit Ciich Äranbie 
— Gtnft, Uditfut W «vtlljiU 2 I 
— Riicbnif), Wiiitlm NW Ralhettowcrilt 40 
— Riio, itmmn, l£l)iitlvllljg SStlturtdbotru 
fll 105 I 
— Hctmaiitt, Vniifin, 60 Btfjmiiflr 7 1L 
s (lamauv. Biaudrs & Go 
— ticonlinrb, (tnurm X Uinueiiitfitr 16 HT 
— (i, iUiiilt'cfjloifa Wilbidjraiinbil (iipor! nach 
allen SiiklUljiikit, SW SlUiaitbimcittu 11b E 
(Iil IX ii IAJH) £!oi)ii Nr llsa II 
— Theodor Brandes, Slurlnmilet (’ Vcihflc 
flcnlltr J 1 (2rl ) itioljit N Stl)onl|oii|ci 
Dlllit 149 E flil ]II 8777 ) 0 10, n-b 
— 3 , Locomoltvsnhr a D Gr Sltchlnr Polö 
bnntii Chauffu (>4 II. 
— iHobcil Ängtllt Dtctt SW<lltm6fci(ii|li 211 
— Wührlin, iDlomilt Sccr X 5tl)x6tllmn|ti 8b 
— Slbolt, Maurct bO Gitunifli 28 IV 
— öcoifl 'Vii.fidl'fimiib, SO SltanlcufiUlh U4 II 
— Richard, rbnWiict B Sc6a|ltaii|U i pt. 
— & Schüiicmait» Optische Werkst iöstlicherer 
Spirflil, W 50 Aitlirburgerili 14 Jnh Gimt 
Butttbci u Giint Si)uiicmaiitt 
— Wilhelm, Petiltotiatr, N Gertchlsii 0 
— A, Pol Bcaml, Trcploiti, Vaiimschitlrttwcg 
Banmlchitlettslr 21 
— (£m(, Potltcr, SO Lchleltfchcslr "1 
— Heimich, Posl-Jnspec!, Frubcita», Kat>et 
Allee 85 I 
— Wilhelm, Privattcr X Pslugstr 4 
— Alfred, ffltnliei Panlow, Parlstr 2 
— JolmBrandee, 31ohitfcii« u Erzlidlg, SO 
16 Michaelkirchflr 1411 (M VII 12Ut-)J,th 
John VrandeS, Vez Lvrltch 8>/j—®ta 
— Erii>t Samt Felbweb, S öiiteifiiiainti 26 U 
— Mar, Schmiebemslr, Wagciiba,, „ Hnsbefchiag, 
0 RiibcrSdorieritr 21 
— Theodor,Lchnetbermslr. Gr Lichters, k5rlb!ti 1 
— Karl, @d)itl|iiii,i|li, RM, Stciumcgfir llOpt 
Hermann Brandes & Co., Stahl ti 
Gtictnvr Engr it Grport, (Seriiit lt Schmal 
kalben), 8 SlUranbrnicitltr V» 90 ltzaiibelS 
stalleDeulichlatid) (Sei IV 700) Jnh her,» 
Brandes it Waller öeljrenB 
BranbcS Willy Zhicrniol, Wcturfurflenftr 113 
— Sfugmt, Itlchki NO IBcmsli 1 11L 
— (£l)ii|tDp!i Ii|d)Urmfti ,3t«;bt (lm|cbe<t|tr 101 
— Siibtuin Tischte,„>ilr, »S iloUbitfet Damm b 
— Slitloinc, qcb Pichatisky, Eigenlhüm, ffltrbf 
(lttcic6c6|tL 104 I E 
— Adele, geb Bithlmann, Fabrkbetww, W 
Wtnterleldlltr 25 H I1L. 
— A Fil (scmiicecimicH, WÄaiI»6at 19 pt 
(Iil VI J1GI) s M Ellas & Brandes 
— Sliifliiite, Glaieimlliww, SW Mimiciteiiftr 89 
— 3fitgtt|le, tilliiiciiiti'irom, (' Picuztaneittr 1 
Eliarlotle Stirn, Schneide,m, Frtebcnaii, 
‘"iDiellt, 12 III 
Anna geb Hamen Ttschlermstiivw SSeBnflmii 
[I, 4 pt E 
Sabine, Arau Vetmieth Mitt | herrschasll 
Peuomil W Ciiyoiufir 2*) pt 
— Elite geb Uitilii tiro 0 llL'iiigSbeigerllr 18 
— 2ba geb u Olrab«!» Ww X Äiigmtftr 64IV 
Biattbhoff,Wilhelm 9iiQiier,&\V^ibicmflt 10III 
— Anna geb BlanI, »w Schissscapil, NO 
'iiiililliiiinuicifli » HL 
lörnitbljult 'Ulm, Rentier, W Kursürsten- 
onmm 210 2-3 ($et VI 1^74) it Neu 
bnbelSbug 'Hingftr 11 
— Matte geb Flieger, W>v, Tegel, Schöne 
beigtti lü 
Branbhorst, Cviiuich, 'Uialer Slubf iReulerfhr 09 
- (iitmiiie 5il. Sdmcibeun SW Fiirbiinger 
ttr 12 IV 
Brattdhttbcr S1 Ansluttstet SW Letpztge, 
Iti bin II am GpitUlmailt 
Brand, istiti, vier Sltfercitd, W Victoria 
Mime Plalj 4 I 
— 2l)tob v>enii,Öef) Ob 91eg Rathu Bortrng 
Üialh t KiiltiiSimmft, W Victoua Luise 
t'lat 4 I 
Brand,» toiiftnB 'Jlmlign Sei, XVFuedettstr ll\r 
— illeuiljol? yehiei SO Retchenbeigetslr 18011 
— Isierueßil 'Jluiliuc SO Dleidteiibcrgerflr 180 
'V! tilv, Charlüttenbg Schillerstr 18 
» Brandts Angiiit, Leichichlö it Bilbtich Mal, 
W l'iiitpolbtti 47 IV 
tiatii? illeg Ratli, Charlollenbg, Schlülei 
ftt CO bl III 
— 2l)iute Piivalteie, Ehailotlenbg Holdenborsi- 
fl, II IV 
Brandis Jüemcr.Di ]ur, Amtsitcht a D, Kt 
Lichter!, Dralestr 11 s föeirtjöcilog Schulze 
L (£» 
Cml Dt iitfd pr 9(r0t, Samt Rath, V 
timtciselbtitr 1II 6—'4 4-r> 
»litbolr Halbier SO AbiNiialttr 13 
llbo Ui |ilitl h'liiint a b Hgl Bibliothek 
GlwUollutlg Pcstalojjchr 10 
ÜJtllje'in, 6)c|djaflern'ci,b, S Priitzessinnett 
sti 9 pt 
Cintl Lehtet Cliatlollitibg, Lttiten-PlatzZ II 
ftml Seht«, illctt Betsjensci. Gltaftbuigflt 55 
^ian; Manie,,Cl mlolleiibg , Piilalozztsl, Gi) 
Nnboll, llHaiiui S Jahnst, 18 
— Arigutt, Mauieunstr, Schoittbg, Colonnen 
fl, 41 14 III 
— Tiaugoll, Mauieipol, W 9!etic Winterselbt 
fti 18 pt 
— ÜUtiiuU yoflbote ISO Fnednchsbergerstr 25 
— viilni* Potlfchafsii O Graudenzeiflr 16 UX 
— (i Iild'Ui, N Pntbnierslr 15 IL 
— Angnlte, Ww, W Slcgltlierfir 34 II IV 
Bioiidl Alois 1)1 plul, Piot, W itaifcuit 
-’liigiittaili 7,)]]I Dienstn Soimerft2>/2—j'/3 
— Brandl & Soyffert, Epenalgesch f Ab 
td)ti|tcit ti Veivielsalliguugeti, SW 12 
.Jimmerstr 04 (Tcl. I >1741) Jnh F,au 
Lo,»ie 5ct)tiul 
— lUio, Schtrmm, X Dunckeistr 89 2 H UI 
— Ihciefe, Vvdtilin, 8 Branbrttbnrgflr 54 I 
— Maitha,Frau lleiilomlm.NWDiiiljoltiflrlJZ 
Äracndlc, August, Bildhauer, 0 MiibcrSbmfei* 
tt, n8 II 
Brandlcr M, Giri Agentur ti Goniuiffioii, C 
Spanbauerslr 3 11IL (Tel AI 3bO) 
S. Brandler, Eier-Imporl u Tiporl C 
Spandauerstc 81 (lel III 300) Inhaber 
S 5 Aranbler UI 
Branbttiahl, Johanna, geb Slbam, ffll», NW 
Veusselstr 45 I 
Braiidinaiin Judo Uhu» , N Jnvalibenflr 142 
Brmidmüllcr, Gbuatb, (tauf nt, Silmetebf ,Biuch 
tnlflt 12 pt 2-4 
Branvnrr, Wilhelm, Modell!,fchl N Rrinicken 
boifeiili 7 
— Bunhard Sleieolijpcttr, X SBiillitmitnflr 7IV 
— Gnulie, W«, Rixdf, Patmterflr 11 
Brando, Enulte, geb Sctlig, Sleiil ,rc, SO 
'llcidieiibergerfti 87 I 
Braiibow, 91, Titchlet NW Unchiti 27 
— S'ilhelm, Dichler, NW Niich», 27 W 
Brnndrup Gbtmiiib, Aichitecl u Schri|l|leHcr 
Tempelhof Sfniileiiffelili lyinitlc iches voiic 
Bra»dr»p-Widdcm Marie gib Remus, Schrill 
stell, Teinprlho), Manluifielilt Franke iche>> 
danS 
BraiidrupP Hedwig Pnyhdlg, W Polsdame, 
ttr 1 !2 pt. 
Brands, Hetmann Wächlei, N Dcritauciil, cilja 
— Paula, Rrl , Duectuie, l)lubf, ftat|er 
Rmbtichitr 24 I I 
Braitdsdiirdcl ('ui)iau Schloss,, NBniimciiftirns 
— ’lVa, Schiieibeim», f NKianitmil, 10II 
— Gimlie, geb Walter -!liu N Furilenberget 
)li 10 II I 
BrandShaacit Enttl polier SO Drevdenet 
Itl 127 II II 
— Gml Schuh», W 2(luaulebe,tfl, 9 II IV 
— ü-'ilhelm Jieigiilb, W Tennewiyilr II II I 
— iliigiittc, geb iliqolte SJtu 0 liabigiti 8111 
Brandstadicr Weotg Hiihumb NW Sictuu 
111 lb 
— Ituebud), bntd, Ghnrlolluibg, fitmiimt 
Itl 22 
— Otto D illol Spilitnoken u Weinhblg 
X Stiugatbeisti 21 pt (Tel III 5199) sieh, 
a (tolsti & Biaiibilätlii 
— 6iig SUutipiic, SW ß»g,love,geiftr 37 W 
— Gmnta ßiaftivtUhui Ghiulottuibg Helde, 
ttr b pt 
— flutlia, Mantelaib S Jaiintti 2 
— sOulljn, Perlttickenn, 0 Jiituabiirgcisn 40 
— Gatolnie Ww, Ehailoltenbg (taiiltl, 10'itt 
— Eniilie geb Maydois 3,'t,,, 0 Inste,bnrgef' 
tu 18 II pt 
Brandstahl Stboittr,i>iiicuiiii 0 .'(tibieasfU 77n 
jöraitdftntcr !>,ieb,,ch Gneleiir N itcficljlr 6pt 
— blolllieb Sdinmtbil > Binnnenfti 2 pt 
— Otto £d)lnd)leim|tr, W (riicitadjttflL 15 pt 
— Riniiid) Schlimm SO ya„fit)c,|U 19 
— ßlouiiluie geb Ülidjlei Wni handaib 
S Mini fi flr 18 IV 
— Anqulic ifinlteim X lUiua,teilt, 103 I 
Branbstattrr, Ltpiuninu Eieigiof.hblg, XW 
fflotlDtot ktjlii 1 K it II 
i^ntj Schaukw, N Miiitameit Allee 72 pt 
(lel III 87')4 - 
— 01 Schmied XW tiübcifufl, 35 I 
Sltiiiii Fll, 8W Blnchiijti 11, 
Lrattbstcbt Giiinin üu> X Reintckendorie, 
'ilA 
Sraiiditcbtrr fiJeoig Sliat,eiit>ahita,b, WBa, 
iiimilt 45 II I\ 
löraiibflctcr Johann @a» n Wasienohrleq 
N Schonhanler Allee!>., l'Slj 
Branbftettcr l|iii„gau!l)e 'ifuheim, C August 
ft, 4h II 
— Mane Spiarfileliteitii .jelilbt, hatdeslr 29 
Brandt, AIei,tnb,r ])t lieg Refeienb 
Gltailolleiibg, Uhlanbstr 15 II 
— Vlmnlie geb u Aintlebl um Hanpltn, SW 
Schoiiebetgeiiti l(i i II 
— Slliiia CeHicutt Wt»ne,sbl, Blanbinbuigildi, 
str J I 
— Mmfc, geb l) Wulfen Cnchmeisier v Stun- 
b,ig DU) ÜKajor, Gha„olt,ubg Grolmau 
str b7 nr 
Brandt f a iUiaiib 
— Albeit Agenl, NO Pienjlaner Allee 210 II 
— Gutlav Ayeitl Hubt Satlltetli b7 II I 
— Gutil Agent ('leich, äieiliet u ^enttatti, 
Rabih, Solingen Lilhogi Uuii|!nit|l Au 
dresset & FilS i Ujiiuip,8, Gachemn tinttti 
NO 55 Winsltr 58 pt 8 O'fc, 2 -4 
— Fli,brich Otto Uaimit, Agenturen aucwait 
yaufer W U) <ioheii|tani,nstr 14 (2el 
VI 4200) Nachtu b -8 
— Gnus, Schnhwaaien Agenln, u Lager, NO 
M)l«nbitge,|tr 18 I (lel \II 3552) —8 
7-9 
— Heimat!» Alchite,! >w havelbeigeiitr 27II 
— Cito Jlidjitect it 2>|chlkrtn>t, >SW S,ll)tlm 
Itl i II (lel M 1244 ) | jlimtbl & Fiatike 
— Brandt * Franke, Archileelin SW 
äulljelmiti 11 II (lel VI 1241) Jnh Otto 
Sltatibl it Jiidtmb Frank, 
— Garl Slrl'il, N Sdjroebteriti 15 II H 
— Aillinr I)i' mpil piact Arzt Ghailotteubg 
ilmmmeftr 411 (2el Ghail 2205 ) 8—10 
i- 5 
— Georg Brandt & Co., >lnlomateng'sch 
äieili answatt (imifei SW üiillerftr 7b 
(lel IV 1178) Jnh Geoig Liailbt 
— Gail Backe rnftr Gharlottenbg.Nehiingslr 3E 
— Goniad Backei. üichtctibg Bnggenhagentti 0 
— Karl.Vadernlft, ,Ne„ Weif>en!ee Sebamlr 52E 
— <t(itl Bäckermslr Obei Schoneweibe Park>Ir 1 
— Cito, Sürttfermfii, >0 Dlljfcitr 7 pt 
— Otto, Bader, Obe, Schmiaueibe Wilhelniinei, 
Ijolilt 45 pt 
— Wilhelm, Badenuli XW Rlciititintgltr I 
Brandt Willielm Bahnarb,Schonebg.Sebanstr 35 
— Augnst. iilah ibcamt, W Bulownr 57 H. I\r 
— Friedrich, Bahnbeamt, NO Satietflr I\r. 
— Karl, Bankbeamt, Schöuebg Gebierst» 3 
— Felix, Bank Filial-Vorfteh, 8W Gtlschtiter- 
ftr 111 pt 
— Gustav, iltoibiec u Zahnlechnik, SO Falclen 
Itcmftr IV, 
— Julius, Barbier, gepr Heilgeh tt Raffen,, 
N Dnnderur 75 pt 
— Carl Baniechmk, N Stargarberftr 28 IV 
— Julius. Ba»tüncht, SO Forsteiltr 48 H pt 
— Robert, Biamlet:, SW (lieujbeigftr 35 Hr 
— Alexander Beig > Ingen, XO Preitzlaner 
Allee 215 
— Albert, Sie,«erleg, Sieimdenbt Marlt>tr 25 
— Otto Bildhauer, W Batiiuilhciftr 11 IV4—5 
— Richaib, Bilbhauer, 0 Kouigsbergerftr 1811. 
IL Wohn 0 Frucht,tr 10 1 
— Fritz iUoiiieiicoitfecl, N Wolltnerftx 44 I. 
— August, Schlier, SW Gchöiiebergetflr 23 II 
— Aböls, Brauer, N Soltumftr 27 IL 
— August, Brauer, Schöncbg, Flitz Slenler- 
flr 9 I 
— Fritz, Blaue, 0 Zitfitciftr 49 IV 
— August Biemfei, 0 fiöiiigsbcrgerftc 5 f. IL 
— August Bueftriig.N Beigslr 71 II IL 
— ©ttflaj Buestr, 0 fflubctierftr 4 IV 
— Wilhelm Bueslräg, X Bollastr 17 IVC 
— Gustav Buchbinder, W Flotttvellstr 8 pt 
Hcniuch Bnchbtnber, X B,lleintanuflr 17 L 
Otto, BiidjViiibei, Gharlollenbg, Goethestr 58. 
Alblrl,Bnchd,nd, N Tiediti 23a 
— Johannes, Biichbrnck, X Schönhanfec 
Allee 101 102 II. pt 
— Otto, ihitfibritd, S Baerwaldstr 49 II J. 
— H. Brandt, Buchbruckeie, it lithogi Anstalt, 
C Rene SchonhaUferstr 1 pt Jnh Hermann 
Brand! III 
— Max, Buch tt Sleindruderei, Cigarren it 
Schretbwihdlg, Rixdf, Heitjbergstr 11 
— Oscar, Buch u Stetubruck, Papkihblg Eng,, 
Dülenfblk '70 Fuebenfti 53 I 
— Ftiednch, Buchhall, X Feunstr 47 H L 
— Otto, Buchhilt, 0 9!id)lljofeii|tr21 IIL 
— Max, Bell Bnchhbl, NW Spenerftk 19 H 
f Max Viandt L Go 
— B, Bucht,n»i, X Schloedenstr 11a 
— Ftiednch, Bnffelter, S Linien User 52 H II 
xr- G, A», Sien, X Oiameuburgerftr 90 II 
— Giottfneb, titti Vorsieh, 0 Holzmaiktstr 33 IIL 
H Butte, tt Kätehblg, NW Dorolheen- 
flt 29, Malklhalle IV Staub 127 Wohn X 
Ghansse,str 2,1 II K 
— E. Brandt, Ghem Fbrk, N Biefenlhaler- 
str 21 pt E (Tel UI 2804) -8, 5—7 J„h 
Ed Biaudt 
Hetnuch, Gtgairettarb, X Bernaucrstr 6 I 
— Otto, Golu„,alm,()b(g, NW Alt Moabit 43 
(Tel II b70) 
— Richaib, Eonseclionair f D,0 Friebcnstr 771 
— Erich, Decorat Maler,Gliarlollcnbg,, Schlüler- 
flr 0 | Glich Branbt tttib @tt|lau Hinze 
— Erich Brandt und Gustav Hinze, 
Setorol Maler Ghailotteubg, Peftalozzi- 
str 90 (lel bharl 1454) Jnh Erich 
Brandt ii tiliift >)iuze 
— Gduarb,D„,rto,,WMansteiiistr 11,2 Ging IV 
F,!ebrtch,Drofchk.Fuhih,Niibt.Serlmerfti 95, 
Aug»ft,D,o,chk Kulsch N0Glbtngeifh2Hpt 
— Otto, Eigrnlhntn, X Hennsborserstr 10 L 
E 4-5 
Theobor Gigtutljüm, 0 @ii6e,,crftt 6 I E 
— Heinrich Brandt, Alt Hi,cn, «tasbroiken, 
Lampen Giigr, X Plantagenstr 1 4 (Tel. 
H. 3885) Jnh Otto it Cml Brandt 
Karl, Gi),tib Arb, NW Lehtlerstr 32 
— Bubtutg Itiienb Arb, N Werichlftr 74H IU. 
Hans Gi|,tib Assitt, W Älebitschitr 10 IIL 
Au ’t Gi>enb Beamt Ghailotteubg, Pesla- 
lozzilli 7b IV 
— Gnu!, Gneiib Beamt, 0 Memeleistr 80 IV 
Fnebrtch, Gifenb Beamt Gharlottenbg, 
Sophie Gliarlollenslr 80 II II 
— Max, Gneiib Beatut, X Grannttr 2 L 
— Wilhelm itn'tb Scanti 91i$b| Thünngerstr 18. 
— (Suftoi) Gnenb Htifsbcamt, X Elfafferstr 41. 
— Joseph Gtieitb Schaff» Schöuebg,Saht,flr 13 
— Fr. Joh. Brandt, Glut, Licht- n fiiaft« 
anl aller -Mit SW Koniggrätzerstr 511 (Tel 
Jnh Joltannes Btanbt 
— Wilhelm Fabrkarb, N Boifigllr 7 II pt 
— E, Fabrlbcf, X Wortheistr 47 stehe 
Silber tV Brandt 
— JultuS, Fabirtfbef, X Aalluer Theater- 
straße 13 III. (Tel VII 1528) (u 1 Spül 
SO Michaelkirchflr 27) f in »er L Brandt. 
— Johanne» Faktor, Pankotv, 'i>iaiiu»lianstr 48 
— Georg Faltrrad Reparalur Seifil u Hand¬ 
lung, 80 JlbalbeilflrOd II pt (Irl I\ra 0981 ) 
Wohn SO Crantetiftr 14 III 
W Itaifee’s Raff«--G-schäft, f„räÄÄTS'Ärm1S,lt - Fabriken SÄTfeÄ W
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.