Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

I. xijnt Wohlert 
- 1898 - 
Wvjetvoda 
—a— 
Wvljlert -ü geb Lutz Prwattere XV Culmstr $0 
— 'pikne geb Martorostt Ww, 0 Neue Frrcdnch 
slr %-BS II 
— Nalwtue geb Baningarl !Uw X” Jtoittfnrfj 
Platz 1 
Woehlert Friedrich, Badenusir X Franjettt 
Itr 7 pt E 
— (jhtrtstu, -öimtcicunti 8 LZiffmautütr 25 II 
- Alfred Buchdruck, NW Sidmh. 2b IV 
— 93, Ga,llv C ^aiisvoiqtei Plah 2 
— ^crtholb Sliiuim, XV l*ot*bamci|tr 50 pt 
— Wilhelm Mechanik, N l?otilmm 7 
— yetttnd; Schitljmmitr, >»0 tfiudeniir blv 
— ?t StcHirciijil' NXV Tliurmitr 72 
— Mane, Lw, Schouebst UMniur 45 II pt 
Woljlfahrt ilottrab Aankbeanit \ ^oiiumui J 
— Georg, Äauarb. 0 3orn^uirm 55 
- Paul, Banlechml N üoltunnü 1 III 
— Zny, Htlbsi ^ilnnroör •I>cUiitcr|U 27 
— Julius Zloli, XO 9U)(tm 13 II 
— Mar 4hauet, XWr Stroms 52 II II" 
— Adolf, Lrauereibe!, S ftitiuilmtbe ol 1 iZil 
I1L57b3) j -Ihmtcm £>ut cnbitui C X'tmui 
— Salbcmcu 43uc()l)aU 0 Saqd cutaUi 71 
— statt, Giicluu N SdjttljCitboi|uui 2 1JF 
— (hiut, ColoniaUvthblg feO{yalrtciutimrti »h 
— rfpgöbir Stcglitz älciftili llpt E (Zu 
Slcgl 57) i A 13ol)lf(tlnt &. (so 1c 
*- A.Wohlfahrt & Co.Patent-Jalouaie- 
sabrik, Jlpparattirstiiitult olkr Suitune 
XV ScimcimLllr 20 pt (Zcl M 2 >b7 I n 
Stegliy *l>asttir 14 pt I 11 II E (ZU 
Siegl 57) Znh K u Frau 'l -Lohlralnt 
— Stcgrucfr Atmifttt N ^olta'ti 7 IV 
— Willibald Staupu N Jdidcmdutii 12 I\ 
— ^raiij Wahr Charlollcnbst Sdnlliritr 70 
— Wcoig Material -hcnvalt Chailottciibst Spsttt 
C£f)a»fftc (Miittbu d Üut Laficuueilc IF 
— Fuv Mechanik N Stcmiium -0 Ils 
— Paul Mechanik SO Gmul UM 4 11 1\ 
— Mai. Moniern N SLo&lcrUti 11 II IV 
— Julius, loilbole > Cbctlciflcuti 17 
— Hans, u Birgoldc Mmt t Umumt 71 
— Caspar Schantw XO Riubcnth '10 
— Herriuann, Sdjitticbcmui, SO lUaitii lmcl 
)U b pt 
— yamamt Strasjenb Schaltn SW Miciij 
bcrgtir 45 H lf 
— Hans ^uflolbc Wmt ( StuuUi 7 
— A §iau StestlilZ AUigin 14 pt E 
(Zil Sirstl 57) f al J ohiffllnt A, tio c 
“ Naitha Sutfpuu SO iJaunljonu 4t IV 
— tfomii qeb Raubet, äJiu isO (tii ^tanr 
TnikUlr l.0 lf 
Wül>lm»t, Cito, ^iüiticiii W Uiiri)6iirim» 1" 
— A Ziuiiileuu X ßinilciilunKiih > II 
— Hmiit > ^ct*,ei!bi!i(Uifir 7< 
— Uisluc qib VjümoU 2iw Jmljeu > ^l|iipu 
|li Jti H pt 
— ^, geb Arnhold 2iidiii]t \0 ßtubut 
lli 15 IV 
— Clara ficß d^citfc 5Lu> X\\ (hitbcitcim !' 
Wo!)lfartl» JlilfHhii Brünier vSchoncln l?v 
lüimcitfti & n iir 
— Hail Eiieul' ^lili W tliilmtu 201 H I 
— Adolf, Heuer ^euich Ob Inipecl S\\ 
Jüf)encnti U I 
— fiiauj,  \puut  S 3üC(ff)th 51 31T 
— Paul Wis) sinnil'j(öts) i ßtuctiij "unnt NW 
Thnruiftl 7h 31s 
— Emil Moivm Sl(tilcf)oni ^nhncitbciofn 2 
— 3 Murct SW v^nummiflr 0 J{ III 
— fikotfl ^rtloiitiuuu SW ^lnbudjfli Jl 1 III 
(Ics M 415) i Jtolwvt Kost X (Sv 
— Ollomar j.cmn)imn 9{tidf ^eldioweriit I 
— Emil |ouia X AUleiamimi S II j»t 
’OCiiuamt Lclnchm X ('jidiuuu 11 
— Carl 2tnl UiiMt X OlaUmitv 4J pt 
— üiüiplm TUephouarb N (^ailcnin I) I 
— Rud. Wohlsartb, ä^vdKil'rt SO Tcc 
bcitculr UOpt i! Jl ^us) Hiibolr-IvPblfsliti) 
— Pauliue siel (lphlaim 4 in Hennen sn 
Drcsbeuuiti 121 ]f I 
— 'Xsiurtr stili Un^outv Jlculun \\ olUdihd) 
m -cj II 
Wohlseil Jyiaitj <lü|ic»buii s\\ rmitieii 
!h 122 
— Mini >UlHTHt \ besinn I t') I 
Vctuuum MiiMii N ^cunuiiim 1 pt H-l 
— Uiitjdjtr \\\ ^cileUriMlti I III 
Pou J(mlsDOtius) >uedci ^diviihnin sim ct 
Jttlbclmiit l I 
Uslil TiichKi X JiniuMidj ^lafj II 
^n(j Tischler > yiiifliniftr ss Jl ]x 
— i<iuil ,jahn Inslit SA\ ^uidudiiü h» I 
iZit X i i 122 7)*)—7 Somit '» 5 
— ^unuiic fltb BlUlnldk' l tu hmtiiu N 
'iiütilibriPti 5 1 
— Vimiln fitl 2rf)imcbcU 2iu 2cvcnf)bi SO 
h^tcmim M pt 
WoljlfUd Alu (')eu Agcul d v>(m unnt icfmi 
Velviu ^cvtd) Jlnfl \\ Trnmwruir 24 II 
Wohlfcld §, 2djlad)tcrmili, Jlirbr, ^xryberq 
1U 2^ 
Wirlilfrvmrii Iohauueo, jlciffulboie C 2djatrcit 
Iir 'tu 
— ycutrufi Hcd)« Halft \\ i’uUunn 17II pt 
— Jllbcutitc Vm SWMnröntick Play 11II pt 
Woljlflebvtircn Gochw Citarlotlcubg Sdjillti 
!tl 1S 1 
8?of)(ßcbomt Äultane geb Hiubudt i'w 
4. (attaun NW ^wiugltnr 11 pt 
‘Sof|Iflcfalirt Wilhelm ^ctnlonnn SW jo»cinr 
Itr JIIT 
lB$of)(itcmtt Grint fiitndjer XWr Koitodum 5 
Woljlklcmiich vetm Aifcipndjt, Hny Ueii» 
briücnti 12 
— A Apolhelet Dioq^uhbl^ 1 03c»di u 
N ü Mrftult t ) pt u II iTel 111 2'» 1) 
2 Iticidj XW ilubftTaiti 2t 
veru; l)i mi d , Spinalst!>t » Ulnrinflu 
n ^taiiui{istti(I}ittin NW Vumniti ?7 I 
(Jcl H H)5) ti. 
— 3iilun D) mul pt At^t W Tst utjiut 
ftt 7t I llcl XI i U79U ) ö b 
%nr ^mbni O Wwbmmir > 
-ytüliotliitat S ^iitcht M lf I\ 
— oohr Dt phil Docuti a Jlabbmu Suittitat 
X SUaiKtudttt 12\ TU tv 1 Jtvnt \\ tipt) 
— (fatl ^titiiu ii viifincuutit Ctumlnu W 
Moitnvii ’htotmaiti 17 4 olru W Jtaihbab 
— Jtuton 0;auiv W yol)uttututaim -tl 
— vaiibl^flib 0 Vuiuutt 22 II f 
— Jf Viuu'iuort 0 iitiulniriKiut 07 
— Aufluvt v^ihbl X Onutcuttt 151 1 
— Weil) matljrlui ii (viiiitbmitfv wallet W 
(u|ittsldjftitt 101 pt <Jcl M H< ^) i 1U 
J-4 
— Andnas Mnnutboti \W Uailui IMF III 
— Hlciaitbu faustn NO Vstitbxbitterm ‘K) I 
— Atlliut Uiimm udtuiibfl i iliiclmut u ♦ I 
(i'i’Ubp^ ,ltitbiid)xt I 
— vanistiut Usttttm \ ^bbemdam 2<) I 
ttnflö Mstitfm X Mrstitotitrt’ti 21 II »ulu 
Jl A 8 Clinch 
yii&iutrt Mannn \0 ^sttmittitr ls I 
— >i?ai Matitnt riiltd» UiincbidUt ♦>( 
Htdjaid ^lattsiit 0 Vüimiir 17 11 
Sitnuiil Mau tut \0 (rlnalHtljm 121» III 
Sittmit Uaittm s Sdmtfittt 2, I 
— teuqut Micmpmimm S Uibatmi • » pt 
Jllbitl Mimdin N\\ Ctiiduunli 12 II 
— VlittVMt Muiichit W 'lHuinlilnimi 21 II I\ 
Mail Muhdni Cluulotttnbii V mbvs du 
Cvrpr'lt 17 
— Auflittt Virtivui jtirtiut W Wiidttidjitt *111 II 
— 'nokpIi ^'udjamt W 10 2 II II 
F. Wohlgemut!!, ",ihl u Wilutbiliblii 
X Mstttrtlitut Jülcc « xN\itlt ?> ^oliMiiiiittl) 
ülia1 Ujyuimauh Sus •iagiotjuimflc» t 
Jio|iitt()aUr!ü 1U III 
Vumatut Hiimu s 'ilanubuititiMi ">1 11 
Oilli Suttlti NW vul'idaitt 1 I 
— ZolMII Sdjstttfiu \W Jirtlfjcitütuilttl 41 ]!t 
JhifltiU 2d)lomt \ AUUt'U l) 11 
Ct Mi 2d)lt)nu O i'utt cluut 11 H III 
— Hmtut Siltnmb \ W Ihiniinir 51 II III 
— j ilb Sdiiuub illHuIvttmba (ilttmiit 2 
oiam SdjititPmtmt SO ^tidicrm j» I> 
— vuittuiit Sdjitubei sW SdjiiüPinti 7» J\ 
’hniMl Sdmhni so Jittrtlciiu 1k Js pt 
ootff Schtilim NO ,sltibu!U 11 III 
^iitt it ZuvuH Spu »irtuiiituti 
tüis SW JUllt 'Iilitiiceiii ib II 
— Jllbcit Ztidjln s jhiuiiuitbnniiii t>j IV 
Ö)ü thaib Xndttit Hubt ^ mtiti jüi> 
vunmiui it'dtlci l£bir>.nnlbi «tt l 2 
ludiluiiitti ii iiiuhlhbl NO h\ u 
Monist«! «1 K 
— |lnn 2nd)la W Suiliunti 20 
l illulm Iiid)lu N Sumtimiittbaiti 17 i\ 
D. Wohlgemutli, Ittuia mCitsti 3n 
XntttiitstiuKl SW K "Xonihin r I iM 
\ II riH t otdt David -! olilstuiiuth 
'Küuij Uhuu N iutt^n >UU\ 2 jt 
('»otttitid ihtbt 4 tditn o Ummlitiu 
fSistit^ .mtutruii Cl;ulvtiui( ] ’uljimi 
m h III 
Tsistiuntst sttb Simon Pti ihunmt W 
^sliiiluuictm 11 
Iiim ,vi1)Ul)blst W liitiitbiiHttn u U 
UmtljtUV ,3rnti NO Uittunu \1 II 
Hotst ^ti SW ^iifluistiuitti t() 
— ^aiila steb ,3u)cialutbt Mcu'tu^tvw NW 
All- "coabii 12 111 
^iitiltm stib ^vhlsteiiiiltst ^aii'ttiuv v N 
— 'l viibluti e iliiüUHiHo’ 11ci s ^umit 
Ujti 1 II I 
jaulst h iliuut NO fvi ai inffuitum »< III 
Johanna i tu Hinticie t Stniiniicutt 1)Ji 
Ittui lutittcic NWüiiinistm 2 huuiitifi pl 
Guttust Aistit hmticti X Millionteln 21 11 
^da Anlaut NO<Vr Aratthituuiti ^7 
Woljtgkmutl, C?,^w# Charlotteubg, ^e'talozzi 
)l\ 3 lt 
Wolilgcthau v -ii' stfiiichttu S Dresdener 
!tr 09 pt -Loljit S UibmtUt 35 I 
- Carl Sd)tuidcruiiti t v Frtebnchsgracht40 
~ (Imtlti steb Mrubei, £iu XO Vottbsbctgcr« 
!tr 45 111 
Woljlstcio^en yuqo ^adumtii NO SuttcitiU 4 
Ollo Sdilüfiu 0 ^utbüifcilir 50 III 
Wvhllianpt Auua stell ^unersoru, ItirfjUi 
mintutu 0 ilititttiir 40 111 
vu nimmt Gailw X ^oitjtiißui 11 
tZcl III 171) 
Wvlilitr Thiodor Schtimb Stuthy ^ilstitöaitr 0 
Wichlkc vuittstitti 2ul;a N ^attfiti 13 II I 
- (jutt Mstittm (’ 4-lrcit<,laitcuir V) i I (Ic( 
XII 1701J iiilji ßontu hitllnmtiti Ä Co 
Wnlstt c tt Jltttntdic Spcbmouv Astentur c 
HusttiTl Mutj An^!d)Ulj Sict XW ViltUci|U41 
von mann Sd;lari)lci 0 ilttmut)tr 2711 U 
i tUjilm Sdimtcb O £aiistc)ir lb II II 
Cito Ziiiu\ X ^abui 47 4b 
Cliu haltn n SO slottl inniti 10 ils 
X1 Umottuc S Bluchn'U ob 
Cljarlotti L\v N iUinuipnUi bb IV 
4'tu Jnf't M tcicUrfiti 41 
Wühlten Hkurii Sd)lofiu XW Jlßitodain 11 
jllo()Hcbt 1 aul ('jclbhumstst X iMhtaiti ls I\ 
Max Wohllcbo deutet auswatt vawci 
W ni<xituui 17 
- 'luqinle ('jitUiumiu X' -L'üfiiitciiti 44 III 
Wvljltrbcu misto iUuitinstcr X Schtmb mir 2> 
(»umtu Z'tau Cluiüoitcnbrt i.'ubtt ^tu b pt 
Cduatd ifjotoqt X Iitiiplinum 11 II I 
liiitl Zapiyu tt Zccouit SW ^lücsinnti nj 
Carl iitlKtUlfm N\Y Viibidaili M III 
Vinohnc 4 ^ NO Hutun U H Ils 
Wvlittcib auv Ctulctir W ^(tuitcmm 511 IX 
Wolilmanii tvmtau ^tiiitcitm X Stichycriti 21 
wcuirtd) h imlu s ^miuitüi 11 
'itltjp Mannt NO ,liiiibcUio()iitli •> III 
MJrtt Mannn NO vXmmamicl(nd^tt 2‘ ^oit2 
4.still Zstpt^ N X.,oit,iuqttt <) 
- Arirbiidi liichlumiti 0»i UidjUtt Csjattiui 
m 11II 
Mttmt All Sdjitcibcmt Sdiombst vanpl 
m ) pt 
Wol,1mailll Jibolpl] Hoitin X\ i'onitr 2i. K 
$w\\u* inimmuit W Srinuunnti 10 111 
Carl Sd)iuhv SO Ciiqil llter lb 1C 
Cinf 2apt1 u Z'uiusti W Tcnnuvti,ili 10 
Ikubfl l w NW ^nuibituv 27 II IV 
Wvliliiuitli Ui' Vsti'bilsm NO iluüoliti 40 
Woljlpfctl Diät Mannn 0 Patientin 7 
löJoliUaü istul Momm s ^uii^ctfmiuam ti) II 
&*oljltal»c Crtoiö inuntaq W Jnlliuia lo 
n tnistiiii Sd)lari)tct O Iljiuim 0 II pt 
iü?o(|(mtlf XI) dDoi ItmiUljiu 0 Skraiziuatin 
in ii III 
^o(|(|ri)(nntr C Sdittitbct N ülhv um ,7 
A. Wohlschlegel, Cmji X'agn in 4 nriMmh 
VibtUiirii tinolumi Dtuv nioiiininiuit u 
(^nninuitortitt t^uli bot 4 adelnd) und 
Vtbatiichiur v Hlucinba 3d)inutiitu tupfst) 
1 l'> iiim i'hunm 211 iZil I 7hif) Jiih 
Alb obltdjUstU Lül)i SW Munttitnlt 21 
ilxtutiltfborf 4 uli Im i'.n Ztui Sd)oittbii 
litdnistiiuui h II 
Sol)l|tcnt Julius Sdjlachuuinti X ^iitbma 
tti 7 jit ii 1 E 
Humi i tv so -inilbumum 2t> ][ 
SuljU Cito SdiniM NO -iUlTOiliuiL H> 1\ 
i^oljltlint ’llout 41ud)diitcr Jiubr Huitmti "il 
Wohlthat’BCho Buchhandlung 
Martin Kiudlor, 4'nrt) Munii ^miifal 
n iapiulidln Akuduiau Jibmim 11 Iuh 
^vstUtll Mmdlu 
Ist ii Zidi Ut 4 tlmctsbr liiifjclms Mucllrt 
Aiubiidi ZlmistMl Hitdt jZaunte Ut 1 $11 
'(mia Mamnutuiv N ^tullum 1„m 
Ihiu’i stil Muli um 4>ubti]ii Sdiombo 
2 uhinbin 27 1 Uoiibi> ^rtiditiau) 
Viluic stib vubiii um 1 »i <' liciu 
('ftuiim 21 II E 
L6virltorf ^uuii) geb Schulz Kalium N 
■1 vttlium l I\ 
21>ül)ttUttflCi Ciiil ioltuu so Liuvtyilt U» 
!h?olntrt Adolf lot^illanbub CimilotUubg 
Stiai,i u in d MipluMi) tlstV 'chi^ va,n 
hobut 4 stitiii u jttnmuusttiubblst NO 
4 cbuilt •> II pt 
Wüfilcr luidoli Aildiu SO Mopittidfim ‘»b 
Ctio Srimuin N oianum 10 II 1\ 
Sül)»fit,Ciml iUiinci Aiiibitdj^bst Jittinmcls 
buistuili 70 
WohnunggenoBsenachaft NieUerbar- 
nlm, E. G. ui. b. H, Atirt'ud;x|ilbi 
^cilnmili 'l-> 1 J iu’1 Cd 4'iiiTt 
^ütiimitnc’.iitinist '-Ikiltntidjc vaiiDtcipib 
W Chatloilnnli > (Zil I lb 12) suhlst 
2uit|d)ii -i'Ulstst (2 tu b v, SW Monig 
nrnt^um 12 
Wöhrn 6» Ctgarrcnfbif, &0 NaNborstr 1 pt 
— Carl IMei, N iBcumucnti 13a H K 
— Cufar Steindruck, Jiirbf, StcslHtcb|lr o IV. 
— Mitnta ilrntttitotviu XV Goebunir 3 H 
— Roia. Stadt tiUjrcun, NXV Thunuitr 81 IK 
— Sltistititv, Btu, Nt;ds )ulntsslr 4 II II 
Wohstank Carottue, JSlailcrtit N Fratticckntr 0. 
Wol }>stus, darbtet, N Nuheplatzitr 18 K 
— Joliauniö, Tychlcr NXV Thurtustr 58 H IV, 
ffiülnrfi Emil Dichter, 0 Posencrslr 29 IH 
©oiatf Slulou iltttichci, 0 ilotttgibcißinir 2In. 
— ?lmalio Uw, SO .Hcichcttboistcnlr 10II III 
Wojaczk, 2oieph, Mhl u Vorkoilhdlg S 
tiacuvalbitr 43 pt 
fflJujal)« Cimimmt Cigarnuhdlg, Swinc- 
muMbeiili 12 pt 
Jtnbolr ^audUsm, \ ^ciijcttöuifluiti «iOK 
— Aitcbud), vciju, Schoitcbfl guy Jiuilcutr K 
— vcriimttti Wnid)in Sitduct NO äkeibcl'li 4. 
— Friedrich Schneider b Slctttm 21 IL 
— Atty Schneidu L Slatiitr 24 I 
— Atiqti]l Schuhm X'O 0)cotflcufud)|tt 17 K 
Atan; Sdiuhm XO Uoilbciilt 22 II pt 
Cttitl IitchUr SO Z„ai,mattititr 15111 
— vmtmiut 2t|d;(amtti, SO Vliisttttomli 11 
— Quinte Schnhivrhdlst NOOkotstutlircfjtli 17K 
^da steb Heule H\\> < Slcm)U 24 I E 
^itltaiim geb Vtudi ^rau, Itjchlcimm, b 
2iastonuin 11 lf 
Wvjimittvski, IltcovMjtl XO Stxmthüciqmn ^1. 
Wojasinski ■Ltlljclm itniidici 0 'Am ZtrogUI 
Woirtcchowska JtUnuia geb Stibcr Mobtittit, 
Sdtoiubfl CobuistciUi i 
Clata pnv Scctit SW Deffancritt 11II. 
HIüi c steb Sutual h 4>cittticlbcttn, NW 
('kil,aibur 1 
Üboictrchuludfi staimm -bildhauu 0 (»juluiu^ 
ifi 10 II pt 
— a 2stiml)blii 0 AtstittruiUr AUu 107 
L (Itiifiir XV (5>roi, Gorichimlr 5 pt 
Vuit Ounbaim IfaiiltvtV Vitnciifilbufti 171 
Piment ^aiiru -XW -ünsciittt 22 II Iir 
— vX Ijrtitn iuiitoitan XW Thurinilr 51 H III, 
(ynftiu Sdjlüsfu N McuiiiiitmU 
*\sttist) Schnctbcinnti NO X'audsbugerilr 101 
LMtibt laus Sdpiubir SO ^cnnbcim 21 II 
^tin^ Sdjulmtutfn, Sdjoiicbg Hohensried- 
buqiti 21 pt 
Äo iVl Sdj tl;i uiiiti, CljstUoHutbst Sslütgtnjj 
tlstV l pt 
Vio Schntjnmntt Sdiviubst, 4liUstit6|ti 24 pf 
l Hubi, Arieduian ) 
iitu Sdjuljmtinlt W Mtittuttlitiitr 17K 
— Stn luhin Sdnilimimti 0 Älankuisild - 
ui 11 pt 
C tu Zapf, S (stttipiuit 11 III 
'lustinu neb 4 tu Mbtu lt ßutuii» 
fliidl SW OUoubciuuKi 28l pt 
— Uirtitlja Hstljiuti N ^Utstttr 78 III 
Woictcszak »tat tut Dro'cht jlttlfch XW 
-IhliHlm U II l\ 
Suictcc'Kf ^obattnii* Mat|uibvli SW^aruthu- 
iti 10 1 
Wvjcmski nnchul Srijubintiiftr NXV Mittel 
m o" 
SWulrf Aiit lumoimit rteptorn Liauiuschutut- 
tv g ütitimt 11 i>t 
Wvilki ('iiiiistii Bianitet NXV Biiuintilr 1 pt 
lidmttb Ävittidui XV Huiitfinth 27 
Conard ^obclllitdjlir N Nduitt 137II pt 
Carl l>roanni < Xttinnm 200 II 
Cml Sdmliimuitt 4otluirivbf jUtliitctilt 141 
-Muli J'it> ^istiitl NO ^stlliiabittfli (»II 
'Soictafowiti, CI)uüo|I) 3IohrKg N t>uiiv 
Ciistituii 10 IV 
3Butiicrt)otu£ft X!ubmtn Schuljiittuilt, SW 
Aucbndtfu 21 II K 
W^idaS AUdinaud 2uvaltde N Chrtitiauia-' 
tu Sdmui idn*v siait^ 
Uludi ”uttoi a D XW Somuuuiv 0 
•liiltilni i'OililIun -i 4>itchuicniti 7 JI I 
— JuHutt Slirt|,cttb Schattn Jhtiif rlitchard- 
Ilt 1 2 II II 
Suitirlfo '(iifliiHi It'tu SW Aibtfitnti 17 
Sutbfc Jvtiiöiid) Schiiiibuitvtr, N ^agutstttu- 
ftl 12 1\ 
Ctto Hitbsjaiiii 0 Zil|ituiti loIIII 
— (f (üottit V Tiuiu) HstMu, Sub tt Draht« 
stütuilns , 0 i3limiuifti 301 pt (2cl 
MI n S02i) 
Woldt 4 illi'.lm ^aljubuiiiii 3ittdf,Mirchhviiir 31. 
AtudtKb lUaiimiti XO Stbcrilr 11 
OSütluicd ,1uuuu SXV ('ttirifutmtth 2811 pt 
— ycmrid) SdputdumiU 0 ^ctdcumig 00 pt 
A All Jictttiui Cbiulotlutbst Bivinardllr jl 
iÖoibtn Sd;iiuöuui|tr U Ptett;lauertti 42 
^oibtfi yuiuatm ystitdikut X ^appelAlleelOI. 
iniluliii Slini)Uiiitittn N Sttrliljciili 21 
Soihiihtv M 4*>U) Schneiderin, bXV 3iöc 
VlllltUKlMI 7u II IV 
Wojrwoda HIok Schitubumiti SXV Ztiuiuu- 
5h >7 II IU 
„New Centuryu und JDensmore“ die besten Schreibmaschinen. }
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.