Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

17 -!)t l 
Borsdorf 
— 166 — 
Borsdorf Llarl Bafmarb X £olb-’rqcuti tll pt 
— ZuIiuS .tiiaitcuibu XO JZeuc Wvmfiftr 12 1 
E tTcl MI 0 t8t i Bnlmu '-Ucthlnn 
Brauetet ,3 tcbridjimdt ^ulun BoiSborj 
— Willi Ulcmpncr N Tnftur 14 
— (Siuit, Sdtloiicr X Stulitenti 5 
— Anguit Schneibir 1 tiimriiflt 6 Js 
— Ceetü Iticfylemmt 3pcc ^oliwerkzutges Buch 
'bind SO Srahticuu 119 UI 
— Ciul Maolba 0 tSiiticnuitr r>5 IV 
— ^ermann ^rtiiolbci sOJUtdjenscuiutn 3711T 
— (rtnma iyinu SAV 3cf)wicbcißenn 19 H III 
— Sophie 3d)netberm SO Pucklcrttr 1 IIF 
— Sophie geb Schier Trichlernyrrwxv, Steglitz 
Lmdenilr T) pt E 
— Anna geb 2i(fd Ll)v i -tkcnjlaim 1lllu2. 7 
— ooljamia, Äw N Mmfcnhflflntcrin 35 II 
— Mane. geb tialow -Qu) 3wtmci 4nrtmcU) 
X vitMitcmtr 18 lir 
Vorsdorff p Brterti SNV Teltow<ytr V 
— C Ü?to Tapcieilfbrk f1 Alte Schon 
l)aiitcnlL 55 (Icl ils l>JO"j) iioljii C1 Tia 
goneitti 4a. 
Borsel Wilhelm ctutfrfjn SO tiottbutcrlUciob 
Börsen - Handels »Verein, W SrtitnM* 
iMny 1-2 (ZU I 42 ii I 4b tG) 0-12, 1-5 
(luifl z iiafjc W Nlt.dcUaq>ll 7 3ucctincit 
Vumonn Mnro Cp u I 3ad;v Cp ilcllu 
Zincior L Iahn Cp 
Vorseiikl Oswald, (tiolbaib S09lbal6ami > 
Borftfl Zum Renntier Schouelg Oberem tJl 
— ^ Buchbiiibei N Zionskirchitl 40 H I 
—A Borats, 'JlintchntfiibnuniDtnlt Bahn 2cflcl 
fiel lefl 75 7b 77) (Sentiol BuiciW 
frniuntafte u Vnl '-bmeau )m\s Mq w 
Vuttcituaroainmg (<BoniflivctI O Echl) X 
Chauffeestr 0 E (Icl IN 8214 J24* 1081) 
Inh ErttN it doiinib Boififl ( p 
— Gotaab ^atu!6ci AN Welk mietn m \ HBoim 
— (kriijl, ^alnlbii W Mnrfunkitbamm 2.51 JjJ 
(ta VI 6141 ) I A -Honig 
— 9smta qeb ©nhk uiu OUljeun Commerz Nalli 
XAA Alt Moalut 8i, E tTcl ][ 2b) 
Borslgrwalder Terrain-Actiengeeell- 
sohaft, N JJrubudjtU 12*2 12J II (lel 
lir 747) 9 1 Direcl i'oitu £icmpü n 
(5binunb Kostüm] 
Öoifiti Albeit Miüit'iu Gfnnloiteitbfl '■Hiturfifti Jt 
ÖorsUih) Jbö yi>WW ioiu yinfivauum 
\\ {ictcnfn Jt K 
Borskr, Otto iUumculjb^ Säwnel'q (£f'ci5ur U 
Borski Hnhimiim \ ^lUc 2il 
— H ecsiimb f D AN Uütfieiitsnti j pt 
Vorsky ^ühnim 3cf)Io||ti Charlviteübq Luhciv 
in ii i i ir iir 
— S^'im qeb SUnttn X w W StcntmL^lU M IN 
Borst, Gml ^üiibttüi N Öhrtmiuniii V H 
— ^ tuil ^iimcn ^slit ,Jnumci u Dermal 
^hla S<> 1U ctiipciittfulii 1 H 11 j 
— 1 \W)\\m W«v i eomt \ ^stu^u^viU 30 1 
— Jutbulf OHi ie X IMstiitartcnilr 11 K, 
— ftiubrtrii iliiaarmiu u üaub Sach' i 
u ah S <3trtll!d)uiDctm 17 II I 
— Otto bittet Vattfoiü -üutjuuui 1 II T 
— JVucburf) 5rf)Iv|]ir 0 Vtmitbmfuiti 4*5H III 
— (satt vcrimnba 0 \itcidbuiflcutr 72a 
— CtoSdiHCibcirS NVJmir4Äinla[ili)t|li 211 
— G. Borst, 5d)ucibeiimti HiUm fmui 
(»crtcimmbui SNV Zuiimcutl 08 I (lil 
I «lon) 
— (^lnhui, Lchilhin 91cimrfcubf Schonholztr 
i trt «n 
— yi r ctchciiftclt X Ucfilmnm 2 
— ^ijUiiislU) S Tic bciieuii lil IV 
— Emilie "u'" umi N (£l)rtiiricnir 4J 
— Bcitl) ^rfinubum X .Ikmiflin lln 
Dop»st Tilc ^ndjlnubcr Paukw ycihun 
Mi 41 42 III 
fcmmuui Maufm Virf)Uit(ß ^mbudiflr 71III 
(l'Vltbcj ^mburi)v|ilbi) 
— fiufbi Mutui)c\ O ^inboxn\Ux ol H I 
Bo»stritt lilchcnb Tchutzeiiw dfiailotUiiD^ Sophia 
ChaUvtteiNtl 55 5b (Icl (5haU 7*> i) ilolm 
NNN VtillclUlt 15 I (Tot I n *1) 12 1 
s st luatiou iCauituöiu Ittduxib Kontern 
— H ^'apuisiblfl Uuitft ^rnii aii|t t Wom 
fitammc ^ud) ii <2trmi>i itftui W ti (Sljar 
loücimi 11 th pt Z itli (5nrl Wroitmrf 
Borstet ^amanii Uimitbtcdjclct O 'mbimiti 58 
— Hermann <2dilofia Subrubi ^ucbtiuuuuti 1 
— ß^ucbtid) Lchnvm N laut n 2, II III 
— tioinir qcb Xoiuici )lcnt Chcnlotienbq Sophie 
(stjaitottinHi t4 lNr ! 
— Bertha geb Haaie 2 u Stucitbc ^uebntouer ‘ 
ftt 4 ! 
b Borstcls ls)cu|c f>is 8lmhcrc Gl Udjluv 
Schilscutr iil!a liom 
Borsteil & Relmarus, ^uttilianbliiiji IsNN 
l'oiolfiumtr 75 
Borstell Hiiiiholb JurfiliM AN Taiici,;icii,!r 14111 : 
(Icl VIn 11 7li) | liicolaiidjc ^nd)l_)nnbhutrt 
i'onull X, Hmmniv 
Borstcll £tto Ciogciibblß Gr Stdjtcif 
matdttt N 
— ivity Wstitw Jiumrfnibr Jlcfibc»Mtr 105 pt 
— ^trtiu geb Uc^yer Bnchhdlivw, AV Tauenzren 
lir 14 JII 
— vemufe fleb sKcmi vw Jlat^omauicimitt 
AN Ich» tituiflci Um 24 I 
Borstcurlan», >au( 3ccict ^»chknlig Lilhelin 
Iti "il JT ^ucbiidjöf) 
Borftendorff ^?ai (vvnnaw Jriy ftarall) 
('sinmu 3d)ilbti|luf Schonedq, shuict 
Btl'ilm flal, 2 (Icl IX -MSI) Äohn 
(loioiutciiiii r>4 ii r 
— iiiutu flfb 5?iiiUcx Schonebg Co 
lonncinti VI 1J1 
Börstlnghaus & Finckh, A^ent Wurf) t 
Subuttu; » Stidcicic» SA\ jliaiiwtitr J8H 1 
aal V117) L'ch E 4juMtmfll)«u6 und 
A (liitcth 
yorftnifllmuii Eimt Vlaufni Schöiicl'g Cviupi 
tu i pt t -buututsitiait« L Zindh 
Borstvrff «L?illii yaifcuitut 150 157 
CSiul iUirijbmb S Xuobemiii 9> IV 
— sSatmim fipib Ski ii (Jaltulat N 
ioyiiljtriti 14 lf 4 i 
— Wunfl shuifitt d0 Mupuurfuftr 44 IIF 
— C^il LUtfmiu ,t£t)iiilentcnbd ^bilmae-botfu 
!ti o pt 
— %un fleb Sliiatiid) Z^cidicnttcKiuix), N 
llüllnigruii U 11 pt 
— M L.W (J itonifliti Ji -JO IV !>el,e 
k Miuflci 
Bvrsulrlii 2oies ©aitiv SW Mlcutbccicit 
lii ") pt 
— ^oicpi) Mehl it Poxtonhdlg 9urb| Jicten 
m io pt 
— Albort Borsutzky, Iifdjlmt SO fo 
(Mulilja Ufit 22 2t iitl) JU&eit 
^ot)it SO Jtc\d}cubc\§cvitx T> Il[ 
— J> >m fleb JLiid)fL 4»U) Bäckerei, >0 
t icthiti 48 pt E. 
l Uslöiim NO Mnnciiti 14 II IV 
^uliauu C*ici>u hAV Solm Hi <2 
— Holett Ii|d)lcKi t Bau u Vabimiitudjt L 
Sliiquinu 4s 
3oupl)titc 3tab( 5ilnmtt AN Uattüttiuiti 42 
Bvltchen. ilxtl Baclmlidl >0 (vtoi.e ßtauf 
lititulli 124 1 II lf 
^ortdkc 6'NNav 3lta|,iitb Ja()i SNV Uv)ti3 
|U 44 II I 
Borte Wo r ^outci a D 0 sh iithit W pl 
Bottenlieuer Anna ^iu \NN 4 alidjutiumti 24 
Boitf^ld Vcuuariir (Sinaimtljblfl N\ fitattci 
»ti ")l ]»t ilel I “ ii 7) 
— Ultimo Mkmpitcr khtibr hoburiititi 7«» IIF 
— ^da fleb ^mitaboulcl -i w Jlctittcn IStyti 
Umuttji iUuöucinti i $ III 
Bortseldt hubolpft ]>otitu NN Muiljuiciiti ^7 
— Jtuboii 3timmiV 0 ^laittputa ’Ukc 101II 
— ynnuch etuxljCttumifi O TilvtcvUi U II 
lOüUO CshUh« ^ithniu^ium -Lkiuut|u iUi 
luunti l n II 
— Mail 'titOMm NO Itlulculi 47 II IV 
— Htbat 3rimubcumtL M) ^ixUiiabtufti 104 i 
- ’luflitil Sttlliii SO ^aibfmiU|ti 2 
— ’lmvutc flib v Oityeli» 
4*lhucubf iUllilltbltl 0 i[ 
— ‘It itev i iv SO iiuitto tticuiti 22 IV 
Bouhfcld, hcliuidi Uiubmmiu ( ütiitcuiti IM 
ittüUljC 2lilhtlm Caiiluieitw Uubti 3d)oimuitbt 
■iUiItmiiü 10 
lövrhn» Wuitui ,3unm X NX 3d;ahuiuiti 2pt 
l ohn XAN 'Urnüii 1 * 
U. Worthdwct VabivliiK l)r plul a o iiof 
a b llitiLUi|il N\ ^uIlUVUi SO IJI 
Bvitsch v Sistßfclb  \iaiu  ’pnnpMii XNN 
ihutitt ti r i\ 
i^orh Ivl)xnu Btuabj is) SO i)Utd)utbimci 
lil 1 0 III 
— Iliibolf (Vcmii|c u Clilliblfl A\ »lülcnboit 
in > k 
— j aliu vttituimiitlciim X 31otipuhu|tt ») 
Vuutltib Mannn X Buiimu itr 21 II 
(Htntaitn shiifnt SO 4 albuuanh t7 I 
— 'I b u ,luxuici X Mu laituu ’Ulu h7 II II 
— i tlhilm *>1 nun X Mutomu JUIu 2 II IN 
— (uiftav •Kttalliub O 3üa|,mamtm 1) 
^Uibtidj i mi Hpi't X 3d)ltiitianii|ti 2^ 
— Gustav 3lfmbui(t XO olaiiftuilei 
fh ‘u IJI 7 ti tun 
V u! Ind)ln X 3d)hcniaitnttr 11 II llf 
— 'Diane -Lm tlhatlvlteiibfl ^olbeitbointti 1 
BolttS Panl 3rfptuOiunui SO VichOioutt 21 
Borusch iant (^olbaib SÄN v>alhid)im I 
Boru,chcwoky 'lnquit Mit |rini, X NN 3tipl)an 
,n 1 II J1 
Borussia - Apotheke Cail Neustadt, 
X Sdjonljauiu l?Illu % pt (2tl 111 J.4) 
b 10 'Null Uuill Vstflunanti 
BorussiaBrauei ol Julius Kaul, 0 ^taitf 
fiuta Jlllu 111 (2rt VII 4101) Jnh ^itltik 
Maual 
„Borussia“ Dampfwäscherei u. Plätt- 
Anstalt J. Hauch, NO Neue Könrg 
fti 84 (Icl VIF 1G‘J5) Jnh Asid Hauck 
Borussia-Fahrradwerke Bicbard Sie¬ 
bert, S Prm^eiittx 95 pt (Icl IV 958G) 
Jnh Judjorb Sicbcrt 
Borussia Saflel-Bersich (Sef anf Genenseitig- 
ictf W Puilaöttr 12 I (v-r VI lbJO) 
9—J Dtrector v ?»lye»vly 11—1 
Boratt), Stlfjelmme Äw SO Särmiflchtr 22 H 
Borutta Henilaun Bttbhauei 0 ilontg»bcrgci 
)tt JO II 
— 2UtcU Haupt) 0 jloittflSßcrflciitr 30 II 
Boruvr». Ednaxb Äautechn C Alie Schon 
Jiauictm 51 
Boni;kl ikittja Frau Hebamme 0 Alle Schvn- 
(jaitKUli *)1 llf 
— 9tbolt »ialer N Schleflclftr 30 H K 
u Borwrtz Victor Kgl ^actmitr, NAV Banbcl 
!tl J4 III 
v. Bonvlli ii Harttcnftcln Hans Mfll ilammei 
1)cit vnolbi>m!tr u Porutz d veroldvamts 
3d;li)i,haiiptm u ütuptn, AV äiiaintenntr 1 llf 
— Bertl)a geb v Crauhz, Gutcbesww,AV Ausis 
buisicuir 72 
Borz GUüiioic stcu Schul; Sdmljmmitnuw Char 
loltuibg Blubtrcuftr 48 pt 
Borzc, Cmmb Schanu X itoüaiti 10 
Borzechowski Auflutt Waihicrctbct, liattfmii? 
Miurtiriteititt 252729 Ed'Oitbe; (^rVtd)tcir 1 
Angiote geb Schumacher, L)w, 0 Prenz 
laitctitr lf) 
4viu X 4v-lii fjiburfifulr 71 
Bortet Clara i\il SNV Xcue ilmiflcrftu 39Iv 
Bor^rnskr, StauuMau^ Schneider O BreSiauer 
|tt 2t 
BorNjkzsa SUbnt gepr Heizer Llchtenbfl 
^nlatifl t'eitimuti 811 (l>0|tbc3 Sutmmelcbfl) 
Bo6 (ioauaaö ^ Pxauyt AV UhlaitblU 151 
Bors Vlino Ciflaueittlit bO 'i'iantcnffd|ir 27pt 
— Wu vctuibieu AV OjlcbtMdpir 40 
— «iuh hw 'luswart S v)uttn|ti UJ 
BoeS Hmtst Dlacoiusiiil SNN Xftchturclbeiiti 111 
Boffltf (5 tlBucfurtflci SAV^iilteitiualbcuti l0u 
Bosacki sViathiae ('»mttfiamljbl AN Umpmtui 
in ii>8 K 
u Ipodcftiitp, Bruno Bantbeamt XT Micluiti " 
Vmil ^tnfltm $iamt Iieptom Bouiitlchitliu 
luen "iiiiknlliiilattt 11 Js 
Victor v. Boscamp, "M)l u Ontutbi 
fli|d; (Sitsti X NV Viutiitltli P) I E (lil 
31 S7 t) v”D u Bovtamp 9 10 ü 7 
Isnrl lapez SO iiintmttnchn 115 
üslu den Bosch D ,li Uausiu Alat(?Iioi|i 
’htimta l'inouain H 
Busch l)llust5 bu l'Uch äuhU w TcvoUiMtnlnn 
hxublnilfl ii Schreibwr (lomptm 
In bat f X Ailjibellmaitt 9M 
datl koiimuit Jialf) AN vab'bmflCtiti 111 
luibülf (sueut Stet ebniaii 3aaun 2i 
— 4 itli) üuikbnn X Hiippinum I 
Siobtit HioiiUui X Bornfl't» 10 IN 
— Ä iub l'hnifor Js Ba'nn Ha II 
— Eflinonb Muntlehr ( sU Vlleiaubciin H 
— VHflti i’düittclli X Babm 02 l)J IV 
— J nlbintn ^.tatiitt u ll\ii|tfbnii) X Saar 
biiirfititi -12 
— Iheoboi 3turfnt AV li. ilnoti «> 
— ^uiuetli fleb 'Ilolpii Amtlbiucl inu ( 
\U ’tluaiibcilli 11 
— (£fna jluuii' ( Ul Viliiaiibuiti l »r 
-Üufri) XHtiutrsi Wechslet will SNV Hagels 
luifliittt o ])t 
— (£ail (vaitiL (Shatlütluib^ stuobihboifttlt h 
Cunl ^iigLii ZUiihafl httiiiniU^lfl yauvtill in 
AUt> Di plul Cbetlitjm u Jlbimift NN 
Mami 'lllu 1 
4 illlUiit 3riiUuni 0 Caiuiunti 2 II pt 
3i>um 3tciiu MtiHil) SNV ^tbinmn 1 > 
liliailoiti 3ri)m‘vutlpu X ) Ijbtmdeun 5pt 
^usristH mtlu1 Hmtsvichta V>v 
' uuiiph « 7 I 
Vmntd) Uatntt(otc ( Wciatibufh 2 Js 
— (lail Vocoitunuruln Viditmbfl Äaigaietiniti 
12 Uü|tbc\ isitebuti^ulbi) 
Bvschann Wniiap Viichtnct XO Pnnsiauei 
.»lllu 211 I 
Ritual' o-artner N tii)d)em.i]tt 25 
— 4>aul Maitopapi) \V ^alta^ilr 10 11 
— j>aul iuuattci XO Vanbobetflcuü 7 I 
^niiM Jlniidi Beamt O {otuboifuHt I J1 
Bofchau, i-aul J nljuaib *-NV liomvtr j2II 11 
Boschc ftu "aslw Tc^el SdiomUifliiUi 
Wilhelm slaiijl ytntsi XO ianbvbcigct 
JUIcl 11h III 
j.rtiil Mmitm 0 MüU>cmti 1J 
iurijarb Siatttnt S Wtaiufü 2, I 
^i'cf >'iiniiu O 1 ubinlüii 85 
liiml •Uiiltu 0 ,,ouibüUtiin 4b 11 II 
— 3,ottt Jsöl '-iUamt X lAanti JjdUs 
llbol! Schnikw X Oiuinftl 2 pt 
JiniU 3ri)ii" ** kO ^ucttex'tr 42 H 
■ BLsche Richard Töpfer, N Grauustr 22 IV 
— Heuinch Lachter, N Malplaquetstrabc 
Girod iched yaus (17) IV 
— Martha Frl, Hcrrcn2lr|, 0 Laiidsberger- 
Itr 71 pt 
— Man? t?U, Näherin, 0 Munchebergerstr 2 
— Emma, geb Mook Ww, SO Reichenberger- 
fti % i 
— Jlsttlmiuisl Ww, 0 Rüderöborferslr 56 pt 
Büschen Johann Di und, Assist Arzt, N 
Mulleritr 5i» 57a pt 
— vkinnch Schnhmmstr, Charlotteubg, Chrrii« 
fti 23 K 
Boschiuski Johann Back^rmstr, 9tcu Bctfjciticc, 
Öiolfvfti 17a pt E 
Boschlc 'HU'cit Uflcut N Wolliueiitr 2.31 
— 'Kubolr yicuttci 0 Nlnaiiderstr 14a IV 
Boschki L geb Hooge, Ww, Wäicheun. Char- 
lottuibfl, Schlo^ltr 23 
Boschmaun Peter, lelephonarb, N Bollmet:» 
ftt 7i ii r 
Böschncr Bernhard Buchbnid, SO ©albemai 
|U 74 IV 
L. Boschwitz, Ageutur f ^urz- u Spielwr, 
S JutliUtr 23 pt (Icl IV 740) Juh 
v1K ^riebmann u Story 
Boschwki« verntamt, ilaufm (j Heillgegerftstc 52 
III s Samtu & Zielkt. 
— X! Kaiifm AV Derffliiigeritr 29 IJs 
— 3o|cpf) Uutichuci, 0 Üiniiiifti ,tl II in 
Boodorf, 4'aitlme geb öuybad), Siv, 9tctitUre; 
Skfllitz Duppellti 20 Is 
BoSdorff Iheodor Kansm SO Skalitzer- 
Itr 54fi 1 E 8—9 
v Bosc Mail tiviitnmit \ Öaxbt ßw) Ölcgt, N 
(iljatiiiecfti 81—91 
— Iljito Üiiilnaiit S Blucheiitr 47 48 
tlaicuie 1 I 
Bosc Omitau Bantbeamt SÄN ^uttfamciftr 4IIF 
— Vugo Buchbiub 0 Äiiiltibnrqcistr 1611IV 
— Wun Cigarreuhblfl O Moppcntti ob 07 pt 
— Hatt Eoenb Stat Anist, Schouebg Co- 
bin wuti ) JF 
— Albrrt Ohauciu SNV Nültizili 49 
Edmnnd Ufll (iiiitcuiptbnnt WilineiSbf, 
Jimgbaljitlii 271 IV 
— CSrai ^ahifartcit ^ilsSauSfleb, Neu Ä'Ciijen-' 
see Scbaiifti ’4 L 
— Richard Böse, Vadfbi! Schellaae OrU 
SaubpnpiciL u sammtl ^ohMubcb Arnk f 
It|d)let O iyi ^nitiffiuterm 11 2 H pt 
(IU \ Hu 040*») 8—12 2 7 CAits) litdjaiö 
Boic 1 ohn XO ,'ntfUmualbmti 8 Is 
— -i ilhUni Outlemih <^i lidttctr Ttakrstr «>0 
üinil Nauru &en nur HolUttr 128 
^aitl Wcolulstib X Babiti U J 
jtcuholb ^uiikl-'i >0 isiiittcHivalbeifti 17. 
— Adolph t'0|lrfl)an» V istiifüi 41 I 
(Sail Sattln SAV ;joif|U 7t pt 
'S Ww timmch, <3chwcl^ustel* lUicba( 
Hiointd)|bi( DrUcalesi Ämt it Sptuhioi 
Engt ( S'nifloi ufli 2(> ^nh Jiob Bo|i E 
(Seimann Sttfhi O <3aimuitci|tr 40 JII 
ii-tUil Stcllm 0 ^mteibniflcutt 19 IV 
— (Ititma flib "tyliuS ilt'iu Kaljemt, XO (k 
^ranffitUum 101 IIF 
August Boese Nchf. Protze & Ha- 
seubein, ’iguttin S Jhttuth 87 lf (lil 
I \ n ()‘H >) Jnh tt),i,t ^u'Oe it 4 £i«|citbiw 
B'isr van' "Ipothek Schvnebfl Warlbutg- 
|lt 27 l JutdjSrtblu 'Zufluic ’C 
fsian; 'Htchikct NNV Thoinaint-Itr 2 pt 
— itoijmuiflidjstp Jinbct 5ri)onciuabe 
1 limctiti Bal)iuv(iiinhind pt 
— 4 illjclm Bantbucct 3ljoiubfl BaFjiifjof- 
in II (1 i'it(u; ^rubiitan ) 
— (Sinn halbier dun Scti;uttu ^ema^bufa 
y ifi 41 
Jtolutl Bauarb Schonet^ j aitburfttti 12 
Wilhelm Boese Baugeschäft, XNV 
Ibvmatnti-,n 2 pl Es Juh 
Boi|i 
■l ill)Um Btuuukfl N (yuinluimhblg SAV 
lumititHi ii 1 Iv 
— 'Aolwuutf Btihlimtu ( Mloitmli 7b pt» II 
jaul Binldjet X Zürnn 1 r 
— vmnaitn Brünier 0 4uibtitmen 8J llf 
Huptit Btuitiafl sHeu -Wcttjuiiu yeinirr- 
dotrei e^i r 0 
4?st«l Bn ntafl X i>ehibclllin in 21 I 
Oiiniau Biidjtuib SO (Iliinbcttj User U H IL 
Latl (iuttt iUami X A\ Bunoiuitr 40 
isiam Iad)be(t SNV JUctanouneniti 11b 
— Johannes C'ioidjt Unt|d) S 3d)ontunitrl7 
— ^cibmaiib Eijenb -Weif ulji XNV tiilnta 
fti lo III 
— vuigo (Stmcaiö SO Jitanhmti 9 
— i) H rt it SutUinulöbei AV Umfmflen 
bamiu pl f ,> (Icl I\ 7 ilh) S-lOJim 
— Hermann ^ttdjeimitr NO tShmtbingeriti U 
— Jmbolf isouiui X Vtjchuiuiti 8 II U 
— ^iaiq (^aitnei N Swunmnndcrstr 87 III 
,,JVew Centuryi( und „Demsmore“ die besten Schreibmaschinen. }
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.