Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Nachträge und Berichtigungen 
— XI - 
Nachträge und Berichtigungen 
Melanchthonstr. 
20 E §üHc N iltm 
Nkcndclssohnstr. 
10 V Sctjlutcr , statul 
pilssarb 
Pallisadenstr. 
69 E Sdmiiei E JleitUeu 
(tilopitodth ')) 
Prinzen-Allee. 
77 E Jtuiih Sinmutbc) 
Schönhanscr Mcc. 
72 EÜlübiy 3 'ntauicuii|U 
Skalitzerstr. 
%—Oö vol^platz 
E Btlfm |d)c Eiben 
13 Neubau 
E IliatlOil) E Urin 
(bis 1 April Mtmiiya 
Plav ») 
Stallschreiberstr. 
I E ioelUom -i1 Huiuct 
(<3tba|tta»Ur Tu) 
Am Tcnipclhofer 
Berg. 
(j V fraund) v Tuet! 
(5tn Ujbcnjtti 50) 
Trcsckowstr. 
1 t E ^uiqer (sh RciUtn 
(GlUstbitljfudjiii 10 l 
E Eri)i)itmq L 9itimu 
(GtimatUcifn 7) 
llhlandstr. 
17 E Sdtnmbeitc % 
Kausm («djoiuberfl) 
Nniversitlitstr. 
j s a sSkrotheciitti 7 
E u ikufou? h\ Michail 
(5 DtittcrqulvUciivcuii 
(43oT;I boii) 
Vvltastr. 
> E iTiiflctf 0 Rentier 
(ilslil.ljo |l) 
Weinstr. 
JO E ^entz (5 5lslM 
Wickingcr Itfcr. 
I E Keine vwtuiuurtcl 
Icrmit 'lct ivef 
Wilhelinshavener 
Strafte. 
17 Hoimitan G ^(inqutcr 
i£nmuUmgmU 1) 
Neue 
Winterseldtstr. 
(q h ; Lchonrbnq) 
•luiauinnutflett ut der 
itiiiiimuuinnt. 
jjtstslBciiin 
J~~ 25 unvcmitbeU 
Linien ^lah->- 
%uc Jlc 2Utc Ui 
i, 17 
27 ls 
2i 11 
J> *10 
0 41 
iicue iir Wie >ii 
H i Martin tintficun 5 42 
JLiuirtm 2uU)atn 
12 i st äVaittu^utijuüc^') 1 i 
U 41 
U 4» 
n 4< 
)(> 17 
n ib 
s I ♦ 
U s a (rnfitslrfjcuti 11) uö 
Gvcimrlja n -> 
10 51 
11 u2 
U 5i 
H oi 
iJeue >it Alte Nr 
U 55 
r> 10 56 
<S(triSCiirqcr|h -> 
17 ? a viabi>6iirgcr|irl4 57 
17a 5"n, 
48 58 
P ! sl fljoslflir 21 oO 
Wolyitt 
Wnrzbnrgerstr. 
10 UcuLut 
E <3nimue v Wirtitrci» 
m]ti (.Mu ttimi|ii 21) 
Boxhagen-Rmnmels - 
bürg. 
B. Verzeichnis; der 
Straßen. 
Bahuhvfstr. 
-*r 'toibtnig ->► 
1—f> Itauwcllctt 
E 2 »lnciihag » (Mr, Cigenthnm 
U* rlm) 
7 Vutlnu 
E Olbuch N 3ect (^cili i) 
-<r Alt Avrhage i 
8 Jlruhm 
E MikmcI 9f, ■’Vauuu'üs ^ctlm) 
9  \aiban 
E liebenlernn £, GißinunI)M (^ti t 
) 
30—12 ^>aii| ilkn 
E ^uqqr-tthagcn QkCu, Eiqclühuni 
i 
1) 17 ^nmlcOlLit 
E Su()li)ri) (SKjeutsjmu (BciUu) 
^mteHtv -> 
18 10 ^nuiiiiUii 
E i cbu M (^athu (^r 20) 
20 E l cbu U Wstjiw 
21 E Jtcbcr M Gail v (Jir 20) 
22-2«, i5a nlilkit 
All l'oifjagtit -> 
27 9tciiG(iu 
E glichtr P ^lrchitcct (Äcrlni) 
2S- (7 ^aintcllui 
E 4Ut^uttHiQctt (ycöi (£iflCuU)um 
(•ikilm) 
iiorbriii<i -> 
Alt Boxhagcii: 
(2kv;xubcimuvu m bet Jtimumiruthj) 
Jioibung -> 
1 iiiitttilTo 
L jinrtqcnfiaycii, (i$ißi, Gißuilf) 
J 
2 Mcubtiit 
E v>ibui' p ^tinmcrmili (Xi )) 
j e v Waitw 
3lcnt lh 911ic 'a 
1 o IhuitLÜcK 11b 
() 11a 
7 yauuvHc. 
8 11 
9 10 U 10 
12 n 14 U 
15 lü 17 7 8 
18 0 
10 Gemeinde Kirchhof 
" 5i 
u 
4 l 
4 
3 
2 
1 
56 
E vubnu D 'Istmtmmiim (flriltn) 
EOiio )l AlUmpiicrmiu ) 
-)7 Zinnie (t 
E -Hinqinlnicit Gebr Gigenlfjum 
(.Jicil II 1 
CnrlShorsterstr. 
viiuptitr ->- 
-<- SrijUn'rfie ^nenbiitjn -> 
AtbeitHv -> 
Sbstliailii ^au8 geh z 
Albuttii 1 
Citbnfjn -> 
Denser icheS Vmnö qch d Tnnschnudt 
IU 1 
-<- Tuuschinidtsir 
3slbüiusl|tr 
Station qcb d Oitbahn 
Ollbstijn 
Tchlc t)d)c Bahn 
Slatiotuivi b icilm ^oumtcciJb 
(£i)utbal)ii 
^ailplsti ->■ 
Bkarktstr. 
-<— SstboiiniHi 
20 21 
22 Uwönit 
2! 
24 
2.5-27 
26 2«) 
JO—a2 -ünuifcsscn 
Sireulr ->• 
-<r 4iiwfmgcmrHr -> 
(^vUiibeiflcrftc 
3J— tu Uniulelltit 
E Wuhli'ch Eiqenthum (Scilin) 
Cioijcncrflt 
37—U -öa»)tcfiui 
E Wuhlisch Ligenthum (Berlin) 
6iraßi, 26 -> 
'3—49 yamlcilcit 
E Äuhlych Erguilhum (Äcrlin) 
■<r WuhUichstr 
50-54 Baustellen 
E ÄllMiihageii, Gebr, Eigenthum 
(ilcTlm) 
55 Neubau 
E Lehmami d Tchlofferm'tr(Berlin) 
^ahilhokiir ->• 
^iiuiicslen 
JtinjBas;» -> 
Bauitellen 
Sobotvnttr 
Prin; Albcrtstr. 
27 E Fu'tty Ji Jicutni 
Sadvwastr. 
3d)\llcviU 
^icsjsjof 
l,i\ust|tr 
SautlclTcn 
Ringbahn -> 
^ntclbahllyos 
\Saü sjoutetfir 
Strafte XXIX 
AU -üviljmiftt -y 
Äauitellen 
droftmex|<r -> 
(i)ul Bolhaqcil 
-s ul)ii|djtlr -> 
^nuiiePen 
2 iirf)bilb<3tcH0c ->• 
Bauftclktt 
ZUuiftcrstn 
(sroiuiiciilr ->■ 
Alt Boihagen 
Britz. 
B. Verzeichnis; der Straften. 
©erbci|ü (»0 (ihiuflttfc) 
E BaNhel, O Buchhdl (.tiaUit) 
C. Handel ii. Gewerbe. 
^nljttnblibffl 
Seife, ü>cüuj I51jiui|ecilr JGb. 
Graveure. 
pantel Okorfl 2lkuVr[tr 5.1. 
V. Theil. Vororte. 
Charlottenburg. 
A, Behörden, Anstalten, 
Lereine 2c. 
Pract. nUprnD. Aerzte. 
Xb^tutbcni Huts) 4>cttasü ^51 
Ut ‘Un T 8-9V 4 )' 
is ii u s> (^loliimnitt i0 0 7 ^iiii 
^ui^Uininni iUsliniirii !b ^nl -1 tl 
ma bvvtuui H T S 10 I > 
Dlllnilnn Iljeob, Uiuii&iiin hl 
, i 
in in 11 utfi sicor^ iMitOticu ti (h T 
XJiluiifiiö (sail Unc)iUi1|ü bl J 
bereute 
’l^innbuu Holl i irfnr ^teuoqiAV^n 
J'pmit ISImkMkultin Jkui 
ii Zriieilcnci 2 all ti JO Gilt 
^diSopu ? 
Xiiiniiniiiiti''c geu l^W 1 W? 
7llih '’Unt n Tüiunul (' ütlfjr 
(ti 22 b1 10 2 »i >l ”attiy 
n 2oiuiU* ^kihltciifh 1 M 
bu 10 ) ^ >1 (niici 'Ibllj) 
%itttn Unmuiujk 10 b1 —10 
L ll Hiilhu u (Sonimb OUntlic 
fti 22 1 vBrtntl 'l Tiuisl n 
?Sieit C'kntijiili 22 l 1 8 
2 Achill ’l u 3üitnab 
Tnurt^imniunh 48 ti1,—8 t 
Säiiil ’l Aullw ii «üiumb 
P^lala^zi Ii 40 M H Camcn ’1 
^tcitaq Mumuucut 10 b— i1 
Schuleuniieii "l Zoimcifl Uinni 
Jiultt 10 >' —7 
(shulottuiöui\i\ Duiti 
tut hunui! ü luin (fuilni Cuu 
kü j uemnitiii) — Z-utfl UiM 
y ai iuVnUm ^luUuuauik 7 
Juni ludni N ill; ,1 (' lubnei 
fritluiHi Jlinnbnbnm 1 u) 
ScitfrtiiiftCH ii Si'htiinftt 
^tii^i^miiiii Cn ^iiiimnuniunl) 
Ouvn ) ri)u ^tiinnnoin 
9ltb k yeil t ('knpel ß) ntljiiU l<i 
B. Verzeichnis; 
der Straften re. 
yictÜiltllUl 12 
E £rijnmbccfi' ni Ksm (Sd)om 
beiii) 
fttuUnr B 
E Sclnmj V ^aumjii T. 
itslittlk '* 
E Scbrulq V Ih urnti p) 
The Aitqlo ’iiuciicait lilub 
Uiiuttn 10 
E 2cf)uuq B Saunitk (Ur 8) 
tUuiWr 11 
E 5il)inifl Z 45aum|ii (v)ir 8) 
flanhii II i 
E «Uirnig, JJ ^aiiuiitl (\r 6) 
Uslunit 12 
E «ifmni* y Äanmitl (>Ji 8) 
X!cibni)Ui 77 
E WuibcuS P oabvste] 
Maichstl 7 
E Uniiidi oum Wnjoi 
C. Handel ii. Gewerbe. 
"flicriturlicschiiftc 
tiitli) Hu «üilju tslnulollunit 91 
Scicf '(IbvU 3efeulu mcvfu 0 
21rdiitcctcit. 
(^irfirft X J ui>fi ciuutn) % lnt 12 
"uijfi II 2nut|iiua ^lay 10 T 
laift ^ Uiinnii 10() 
5üctt|cbciii»')icmistuitn^«lAnff 
^cinedt. lUatfltmiljt ,^ian Sdjmuii 
Iti » 
^Mrf)Ofiitbhui(icit. 
<?ülifoUnflc- 
-Üoccf (Viiltnu -bctuniutfU JG 
Birtlcr. 
Slost Julius Ohohmuiflr 22 T. 
Di Hamniersdimidt Jlid)aib Kaiser 
Frnbiichslr I7ii 
(sißflircu 
ffngrodncfri) 
^hcieieiuMt X po't, ^crluui]ii 100 
Import nesch. 
Oiinci tl Co '[ «ülctbireuiir 40 
(fiststrrcii- (Tinnntfcn- «. Tabak 
(tJcfdjiiftf 
Habictc Z »b ^ vn\ ^ ubevqUi 10 T 
(fusoiunUutMmt 
Trtst:lnc|ri)slftc 
Urem^oiu Lill) ^ilmcivbeilciUi 12b 
_ Tellcatesienhdlq 
^dioltlnuibu ^iiliti' AHibiidi 
fti >2 T 
^(curficc 
Nu>i »1,(11 huntliiiii V 
Jlubok J) Htljmb Joal)mixihale; 
{li U 10 
Oki fcruzuttdcr 
i>cil ^bolvi) ioiWmMihUmtr 2 
i^olfu (lul v Uiidjnt 11 T. 
Mnyidi ^ilhUiu 3djiti|ti 1 > 
<2cfjuli -Ikimo SiiiUqirlci ^.latz G 
^uhr Wiiiiim l)ill|ir l 
Jobel "isli \>nntm U) 
(Vla< (Tafel, u §plcflct) 
Sdinibut) 4 ithetlii ßtnbiulj Udil 
^lay > T 
OUslicr 
JUu3inO Vtdi (iiincLiti 2^ 
Gummi. U. Gutlapcr^awliarcu 
Viaubhtmtett 
(flfllt! tiltMUlil ^il&ci|(l 0 
Hypotlickf«. u (WrtiHbbcfih» 
'Ustniturstcfrfjstitc 
•iSstiiH Ouo Uiniibic'tlr <b T 
Aiaklcr 
^lüiihmt ^ran; ShummrUr 10 
Jicidji tiioii o Ufjlttiibfti 17J 
C^itstciuciirc 
^iilhit Xih £ri)illciin 120 
Sinffer (Zprrmlycschaftr) 
^ogcv «V Uo V 'l Xiijuitivk 27 
tturfir 
Muvoiüök) # 23 
<1 iufts|awb(uustc« 
4>?tin & (So Minmnicitr <»0 
ticliv-3itfhhttc (Private) Cmiibcff- 
tt Slstufm. Wisscnsch 
Sdireib n palib^idiull ^oh u § A. 
Albudji Uuniinnili 18 
Papirrwarrcnsabrksen. 
Moul v Ofiülinnuitr 10 
Photvsirnpljlsche ÄtetlerS 
Äandt i, v>ubiui J^iluieuk >8 
Seifen 
'Zoilctteniulut 
Tiuinau iihi Jiudcit)tr 5 
Strmr 
2)iyct|e 
iHdtjrr (so Wuimo Sil3 IVn 23 T 
Steuoliraplie». 
Albrecht Ivliv ^tuuiuucKi 4R 
Tafeldecker 
StiotfoUKti) ^üu) Si llirtslitei ^lstyl i 
Waflku 
^oo^enS P ^ubiii^k 77 
Stmmeniinftrr. 
Vchmuut KoUit Lalltli 52 
Zuckcrwaarcn u (suunturcu 
Jtctdjvl l w Vlovtlkin b 
Friedenau. 
A Behörden,Anstalten,Ber 
ettte rc. 
Zcitunqcn. 
Vii ^iMirujon 2mt)dn J cuicficniiu] 
luin Cuu« |tn d flcitim nti 
Ain.CUUlU>tUllilt Jicb 11 ^cU 
£’\ciii leimfi Cip olliu o i- 
C. Handel n. Gewerbe. 
2fi rfutcctcii 
Asdnng s^cuiuum ^aubieujitr 15. 
Gastwirtlic 
vicnmaHu ftaijci HKcc 1 
Alelil 
pslnqiuachei Ud)» Franz 91f;emflr 9 
Friedrichsfelde mit 
Karlshorst. 
C. Handel n. Gewerbe. 
«ilastivirtlic. 
'tnlclorf a Uiibujertti 10 
Grunewald. 
A.Behvrden,Anstalten, Ver¬ 
eine re. 
Smmtftcit 
V»ut,Hymnen 'lllum ’O^cisttr tltr 
(fkrtioiid^ttf — El fkoiediiiitdicj 
iouiual l ciUißv ’luu Iüuuiu, 
Vtunbolbliii lu 
C. Handel u. Gewerbe. 
Nrchltcctcn 
Un so Alei uibci 1 
Lantwitz. 
A. Behörden, Anstalten, 
Vereine:c. 
Schule» 
mn^ii iMi"|cn Ainulnnichnlf für 
Un il in u HuiM) n midi biitt ^snnc 
bvr j ouriink hohem VhniMiltut 
Vciki ^tiul odindi Charlvtnnill 1 2 
B.Verzeichnlft derSüaßen. 
Coniclttl !ti 17 22 ikimicllui 
Counliuöui 2r 
E vilbebt mh v Ihnfi Oanfi oiikf; 
2l)em xi 5 Cb -Hiid)lnl‘ 
Isomcluioii 21 27 lUiuitcIktt 
Lichtenberg, Fried- 
richsberg. 
C. Handel n. Gewerbe. 
(slnarieulibtfl 
Jlttnni Ctio 1 omitihli 1 
Level ljdlg 
sSunud) L ^hinnku* 
iti 12 (loiibei ßmt'tidjckli'e) i|t 
zu inudiin 
Meisliigwerke 
oute Ltlficlnt I ^cijCcijtti 102 
bis 101 T 
vhed)ntmnfri)iuctt 
hu <) C 1 AuxHinutvr (Shut^cc 2^ 
Thtcnn Vt 
hSioi en l'aiil 1 ouintniiki Cihsli )Jcc 
'ii 11» T 
Thvitioliicii 
'enncsi 'Zhonrulneit u (55) imoltc- 
ßab it L Hukipiliu 1 i T 
Gros; Lichterfelde. 
A. Bcljiirde», Anstalten, 
Vereine etc. 
^ncittf. 
Vii! u,u nun Zninu uintiuna ('Je» 
idivi t rbukl)i ^iiiiinq Stuben» 
n t1nu 1 luiutu Uaiitut ^clahtt, 
Wut nur 22 IiitilnlU b Jleal* 
fdiuk Znn I IU» 
B. Verzeichnis? der Straßen. 
2>t iftin * r 
E Blaut U. Vißuitii int T 
Uiaithaur 11 Kutl m 
E Van C Upit (brS 15 März 
fytnbdldlt, Jlljeui|U 10) 
Hinithniir i. 
E Oneljl, F, stpit (bt5 1 April 
BeUii )
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.