Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

I. Heil 
Eauter 
— 1450 — 
Schaal 
Santcr. George. Renner, tShatloneiibg, Harden 
bergftr. 40 II E 
— August, Schaffuei. N 9iiitU'iiimir 32 H, 
— August, Sduutdcr, XO vodvteur 12. 
— Gustav, v2d)undcumtr, S Scbamamu 2 TU. 
— Hermann. Schiicibuuiin , XO Mcitbil.H'bit 
sir. 10 Ili. 
— Robert, Waid) u. Plallanst, S\V König 
gtnticritr 58 
— Joseyliuie, geb Löschin vw. Kanzl. 9tatb, W 
Gocbciiitr b pt. 
— Mathilde, Prwatiere, X Wörtbei^r. 7 pt 
— 2)iauc, gib. :*UvchtMuUtVSm ,X Loiwng'h ' 
Sautncr, Juü'ph, Betr Duett, \V -lü'ti'U 2h II 
Snuttcr, Otto, Maujm, Vi Leipzuzersir iUJllI 
(Icl. L 505^) 
Sanvane, Fri^, Aickutect, 0 Mam^aur 11 II 
G—7. 
—. Louik, Bankbeamt, S Prin;en>!i 40. 
— Henu, iPaiiinner, SW Gicijbci'riiiur. 75 I 
s. Hemm in: Widi::r 
— vcan, Obeililncr, S Blurficiiu 42 H. 
— Maiion. ßis, Rentiere, S Pun;einti 19 311 
Sauvant thun, Montuir Rudi, en^utt'^'tv 5 
Savagr. itatf MuiiMorti. XW iveouieinir 15 I 
— Jane, geb. SboU, xS$v, 'Jleuttvic.GlnulottctUnt 
Westend, Mtndieii killet Üb II If. 
Savavki, Rndolpl,. stundia, X vumiteintr 43 
Savcckc, Heinridi, MiUI. Anwari, Slegitv, 
SdjtlMiouutr 7i lf. 
Söüicr, Marie. ?w\, Meint, (’ Miir-vfn lhIV 
V. Savigny oinnv Biuoit, Mattuuutju Amn 
0. D. X\V Dvivifieezutr 50 U. 
— L, l)r, Pros, W Nolletiboiwr. 2>, I. 
Savigrny Drogerie Carl Tusche, Ureigene 
n ^-titfitmcui' (sliailvtteubg, Sauigim Plav5 
pt fiel Gljnil 11 m onh tSntl 2»W 
Savlgny-Magazin, Jnh. Hugo Appel- 
baum, •peuew 'St\W u VtiObct'jUuM.lStnii 
lollcitbfl, tliintin *> Jub V»(U' Atunlbanui 
Savodny.Louue ßcb. Sdjlotljauei, Ww , Sivctm , 
X 'JlcJoiflr lu4 IV 
Savollcck. Heimann, erfnietbei.X OSmdinti 751\ 
v. Savornin, Witnis, «yiin, Möum», tonnte 
luolb, 2ieijmeiü 7. (!el Wilm 4b3» 
Sftvoy Hotel A. G., XW JsmbHdmr 103 E. 
iTcl I. 22in, I KM, I ssj, L !Ub5) Vorn 
B. (Sülbbeiii li. iVi Viaun 
Savoy Magazin Geschw. Sternfeld, 
.'OrnomiU!, XW ^ucbtn1)m IlN j»t. \Xcl 
1. 7135) ^nh ^hut :'liiiia Fimmel 
Satoftbc, Silbclm, ^atnUuamt, Cliarlotteubg. 
ZC'ilmcrt.i'iDirciilr 142, 2 huirtcitli ]s. 
— Sawade, ^onistl Pieu«;. Puii;l u 6>ros, 
herzog 2nd)tiid)i*r HoflieseiarU ,lnbuf fcmci 
sranzvslschel (loufitumt u. (Shocolubcn, W 
Unter bcii Linden 1U. Jnh L. v Jn-mhciutci 
5amnbc. 
— Hermann, fiimfi» ti. Lcindschasl.^gartn, AV 
Lnlhclstt. 14.:. 
— ^rnit, Manier. Ch"lottenbg, Tophie Chal 
Iottcmti 80 H IV 
— Hermann, Mcmrn, S\Y Möckernnr 01II. I- 
— Wilhelm, Publ§l.iliil^anb ymitiuiv, S icmc»& 
str. 46 40 ('t?uit6 Wi ytducit I 
— Pant, Schusl'ev. S Xtcnenbndnir ‘^a II IV 
— UorI, Seiler. GJjiuIoiinibfl, 3d)Uleiut 
— Albert, Stemmet;, 5djvuebfl, Llnbenuiiich 
fti 3 pt. 
— iDinue, Mildihbl, S Nitlm'lr HO. 
— Elise, Naheun. (.' Vimrniii. 1V8 JI. 
— Paleola, flrb Ritter, Kw, 5djneibam, X 
«wineniunbersli 27. 
Cawady. Joseph, 2dmeibitmitr. f ’vutdnii 21 
Salvnl, 5hifiii|t, 3rl|[ppcr, Boihag Rnmmelvbg. 
6rt);llviuv 22. 
Eawala. Joseph, Eclnihmm'tr, XV Pmini 
sir. 50 pt. 
Eawall, (fbimrb, LchnUn, 0 Ifmaiir 10 ir 
— IullnS, Schul."«, X Tunctei'll HO If I 
— Anbreas. Islfclbtrii’i, \V ISiiliinn ,iü iJ. 11 
— Atari, Tischler, X Öirnimiir 25 Jls. 
Eawalllsch, 2lurtu|tr, geb. Ältmann, Schttieizelww. 
XW Hnllciisli 7 Us. 
Eawalstt, Panl, Lchnhnimni, XO Mendel-. 
fohnslr 5 U. pt. 
Eawarsky, Iznednch, 2(t)i;vtbvunitr., C ihmen 
str. 73 IV 
Eawani. 'Adam. cttempun, X Pnlbnmstr 2<» IV. 
Sawalike. C., Jtaufm, S 14 Weite Jacobslr. 14 
H. JV s. <'t SJrtiitcnbeiflvi Ä, tfo. 
Cawatzti, tinil, Wuniet, x (jic vitaiii 15 IV 
— Eduard, ^abrtarb, XW Lbiklitockersli. 2U 1. 
— Gustav, Gastw. >' ^icnadurtii 44 E 
— Joseph, Giuiiklliinhdlg, tsfiarlotteiituiifl, 
Echillerstr. 43 pt 
Panl, Handelöin. X Prinzen Allee 71 pt 
— Adolf, HanSbitu, XO Lailbwehrm 13 II II 
— Otto, Astufm., SW llhamiffo Play 6. stehe 
Eiwayll &, itiartfdi. 
— August. Solei, NW tilmtmiittvir 12 II. IT. 
— Franz. Postillon, 0 yiiibrcacitr 17 pt 
Lawalrki, L.Rohrlcq, Steglty, Hnberturstr. 13. 
— Cuo, RohUec,, X Punzen Mcc 37. 
— Auqint, (5d)nffuer, XW Thunnstr 56 HL 
— Albat, Sdjiictbci, SO 'I’itdjaclfuchiti 4 II. IV. 
— Johann, Sdilchninilli, SO Meld)ioriti. 20 U 
— H.. Tlieciier Porlu'i. \V ^olleiidolil'Ir. VX 
— lrmU,Ind)lvu't, hW^clk Afluniceili bl, 3 lf I, 
(Icl. VI 20-«l ) SSohn SW 9II. 
— Äonrnb, Indjlcr, llyarloilcnl'g, Danckel 
mannsil 2 
— Sawatzki & Bartach, Lertr. o 33. I 
^ooii'o Holla.lb Ccic^, SW 26llhelmm. 9 
(Sei) ^iib C Ssliuiiitli ii Ä. Bausd). 
— Heinictie, Wiobtitm, S Ritteiitr 93 lf. 
— Heuiiine, ^il, yiaheiut, SW haqelöbeigerslr. 1 
— Joliaiuia, Phuieim, X Cremmenerilr 4 pt. 
2an>nhh), s, Pohbote, SW ;>ncnn)tr 22 
— lltul, 2dilad]tniiutr, XW Perlebeiflersti 12 
— AbolpK. Ststt Aimt, N Vt)dicueiitr. I. 
— Loni'e, flfb Sdmbel, ät'tu, 'Jirtherttt, 6 An 
der Strniam Biücke 5 11 IV 
Sstctuc, Jübslint, Sdmcidet, X Jion?fndjiir4‘)IV 
— Aiuiuit, Sdjiilmi, N Pappel Alke 14 lf IV 
— Jobrtiuuv, Ob Telegi Aifnt, XO Greis) 
ivflltieriu 1*5 IV 
— Benlia, qeb L'tichnicli, Näherin, X Crun 
muiet)ti 13 Ili. 
— Llara, ncV vimmaiut, 9iiihuiii, N Tunminel 
Iir 7 lf. 
— Helene, Sro, Nahenn, X SrfjrocMuÜv. 40 
Ssltücifc, Jdiamt. Mtitjdjci, Mai - ^rifceiti'ee, 
Vctiheut; 118 Ilf. 
Sstciocrf ('iiiuslu, '^sllutöeslmt, X Wniimiti 3511 
— Wottlub, liolüiinilii'iiiL'l, () WuUclitr. 40 pt 
Jnmi}, vaucdie», SO ISuuniitr 2h I. 
— Heimmm, il'iamei, XO i)ii)teitr 7 lf. JV. 
— Minna, (leb Raffel, Handelst, X Bernancr 
sir 107 K. 
efiioiifi, Anton. Sduihm, XO Pfllltinbcitili h2 
— ^ranz sdnihmmitr, t^ruiicivalb, Humboldt 
sll 1) K 
— Roben Schirm, X Loltasir 7 IV 
Cnul. Itifflln, hO LchlrsischcNr. 38 IU. 
enioittcll, AlbeU, LU"usd)ner, XO Maiienbnrger 
\tx 2 II IV 
— (imiririi Sdnanbenbiesi.X Bcrnanersti 38If 
Sflluiiifiifi, ^uii Aiihcbci, NW Pciulitr.33II I. 
— venmoitii, Onlulcr, SO Reiriieiiben)er|ti 141 
— ^rain, Poitui, W 'Stlbclmitr 4‘i. 
— tiuift, Itidilei, SO Muotaneu'ti 2i> If IV 
Sdtuinsh), iy, Sdiad)lmstr.Reuttrfitibs ,2ouvmi 
str 12 
Lawistowoli, Mai. Beamt.0 Waischauersil 71 
LawlstoivsN). Mai. j'eiurij Becimt, C Jubelt 
str 4t 11 IV 
Sntuifeti, Abolt,Abbruch On)d)iift, X Schweblei 
itr 252, 2 L'rtiuuilavN Lchönhausei Allee II" 
— Albat, Pol iWawt, SO Reid)ciibc\^\«tr 
— ^itu, SdiUinu, SO Sfalitieifti 5'i.illf. 
— Mai, Srfmeidamur, X »luoöudiiti 114H.V 
— An^itii, Tischlerm'lr, 0 Pmtfchstr. 2 E 
— AnQime, Ha'itu'uufl, 0 MaUncUr 321I.K. 
Anna, 'JVm, XO Pullmtbmii 7fi. 
Ssttuilifl). Ifail, .'hmdmer, SO Kaiser Fianz 
Ohumbici PlslO 1 1 IV 
(Mbmaiin, Schxeidu, XW Mitlelsli 39 
— Alned, Stal Sinnt, Wi ^tdjleii, Jiiflciili I tpt 
— ipulba, oil, Alüdmt, W Min|snitcii|ii 10II. IV 
— ^istilnldc, 'ix'iü. XW ili'iltimdnnr 11 If. 
Lawolanskl). Bernhard, Poit^l), X Arfeuti “i 
sawollcl. ^ucbaite. oeb Wvoiivöovn. Ww., X 
Sdjliemtimmi. II. 2 II. If. 
Sauiufd), Mari, StcUrn» XO ^uebeuitr 4 II 
sawotka & (5ri., L. P. Ban Ulempneiet, (üne n 
GlissetAnlrtfle», (* Wiutclili 12 K u (J Utcu.t 
stt 2 K JulMbet V P. Sawvlta, Bartei 
str 12, u A. (tivbeljatb. 
SciwaHuc. Otto, Mlemimei, X iViaifir. 18 19 
Lax &• (so., I, Sdiuliivl. SO Moucmtfei 
m 1 :7 jit Jnh Cmil Segall (iHiistethalbJ n 
I 3(ii, II. I 
Laxc, ^io.uiiii, ^abrk hWien. Speualitaten, 
Übemuch Vstbomtomim, chirniq Gninnnwi, 
Ihutibtfl , X Stnumunt Alltc 3V pt. 
— L'eo, Illjim, O (*U fiistittnirleiiti 15 pt. 
— tfmtltv, fleb Vül)ic,(£^etui)iim .SlUiouViU 19 E 
— Elisabeth, ohm, Sanuais Ba;ar ; roth 
Sircuz, Art; Mumfciipfl .Xiliiitameii Allcc39pt 
Sn^cnlicrrt, Hei mann. Rciutci, Wüiiyoiu User 21. 
saxenberger. HanS, Slculici, Wr. Lichters, Booth 
sll. 14. E 
Sstgcr, Carl, Privat, W ,^robenstr. 13 IIT. 
Ssljrcrf, yiitbolf, Dreher, NW Benffelsti. 0 IU. 
5d^(, Ctnst. ilattfm, llharlotlenbg, gucbbein 
ftl 32 II. 
BtiljffarlO f. a. Ceifalt, Seifarth, Seiffart u 
Seiffauh. 
— Nttdolph, Dioden» u STpotfjefenur., Farben- 
\\. Clganenhdlft, Bczirlsvorstch, X Sd)ön. 
Hanser Allee 44n pt. 0—10. 
— Pantine, ^rl, C ilaifcr Wllhclmstr. 3. 
Sayffakrtli s. a. Serferdt, Seisert, Sciffcrt n 
Sciffetth. 
— Carl, Gärtner, Ncintckcnds., Auguste Sictoiia- 
Allec 02-114. 
— Adolf, Hslttfm., Rettudeiibf., Auguste Lictoria- 
ANee 02-64. 
— Emil, Kansm, SO Zen^hofstr 11 K. 
— William, Kaiisin.. SW Zoffeneistr. 32 II. IIT 
— Ernriia.Zabukbeswiv.Schönebq.Erdmannstr 31 
— M, ueuv. jUeKthtcior^,3teflliV<5übcut'sti‘2lI 
— Jobanna. geb Frtev, Renlicie, Reuitrfen- 
botfxAiigustc Vtcloria^AUce l,2—01. E 
Saymrmrr, Themse, Ww, S StpntmvU 15 U 
Latin, August. Hanbelom, 0 Langeltt. 21 lf. I 
5at)Ufri)C, JcönfPitucitici,XPreiHlaucuHl(ee2ü'U 
Layonz. Ludwig,,jimmei in., X Eberviunlbeisti 1»> 
csllsitr, Jda.geb 'Selmct, um.Consul, Chailoilcu 
bing, Sliummeitr 51 IU. 
Lazcwc. Georg, Schuhm., 0Fiiedrichöseldersti 1<» 
3brt) & (So., Ctfo, Butieihdlg Cngros, W 
MtiOleiiu. lb 
Süct) Wilhelm, GuuiNamhdlg, X0 Pallisaden 
str. 3ii 
— Attguit, ctanfm, Charlottenbg, Sophie (Shav 
lültetim 21 II. 
— Ctto ^ausin.Charlotrenvfl .Sbaudaueuti 14IV 
Lborowitt. Stegmniid, Aobest»'abrk, SO Aömi 
ralm. lhb. 
Sborvwsky. Aiifittft, GtfenheH, XWT (ludjlti 18 
Lbresny. Jvhann, peus Beamt, XW Rathe 
iioiuertn 17 IV 
— ^liv.Pserdeb <lnl|dj .X'WPeilebeiqetj'U 8111 
— Otto, SchliM'l, 0 Holzinailtstr 31. 
— tsstil, Ldinliiiunsir, XO Hochstesli 18 II. IV 
— CauMnie. geb. ÄaUigat, &>ro, SW Beig- 
iimmisti 14a IU. 
LbrzcsM), Wintav,Reiicub,O^gstnÜt 1VUI1 
— Mail, Sattlei u OhuitfuimhM, XW Stiphau 
sti 50 pt 
- Jacob, Sdmeidcuiisii. S Aititeitflt 2 K. 
— Helene, Milchhdlg, ChaUotteubg, tluciebcd 
stt 90 
Scoar, ^uLt, Otiofi Destillat, XWLehltersn 501 
iTel 11 1 Tiii) s Hermann Seering Wachs 
— Paul, 3d)inidci, X iUinmcuili 3S III. 
— SiMHicIntme, ii'jü, SW PitUIametiu. 23 pt 
Senf, Mail, Schiietbei, XO Maneiibnigeu'tl 31 
Senilst, Aiibm, Mansm, ChatloUenbg, Stutt' 
garter Play 18 IV 
ccstuucuitt, Jultud.^aclot.SW 9111 
eenrbuoft), Ludwig, Knl'chei, 0 Mianliti 30a 
Scnrlctt, Cmil. Beamtei. ^liedenan. iloiscr« 
Allee <io '»l I. 
ecvbctf, Anton, Schnhm. SO Nannynsti 04. 
Sccpmiski, «^nedr. C">iui£’bicu, SO Bn^eisu 4 
Lchaab !>ianz.Handliingc'ges, ,S Kommandanten 
m 02 ii. 
— Paul, Äameipol. ^ehlends, Düppelsli 17 
— Lomi'e, geb Guuuci, Maujm^ww, XV Sd)^l 
Iing'lr II lf. 
Bdiflttrf s ß Sdmat w Schack 
Mai, Bieniiliiateuallidlq, Slegliy, Dnppel- 
sli 10 E (lel Stegl 1) 6 12, 1-7 
Ül'osm 9ir 2M lf. 
Atthui, Witd)bntdereilrti,SWr Fiiediichstr 15 
1 j H Btd n Lutancr. 
— Julius. Isolulaib., SO Cnvnu'tr 29 IV 
Albal, Uaiirm, S Schleiermad-elslr. 14 IV 
Oolai Mirvsui X Riiutleiiu. 31 IV 
— .Mari, Ithotoqxiph, XO Clbingeistr. 14. 
— Mar. Pol. Beamt, X Wieieiiiu. 01 IU. 
- Wmtsttt, Pol Bin Asüst, £bei Srijönewube, 
Üi'ilbclinuicichuntr (5. 
— Jvlmim, Pomilnu, SO Padlcistr 49 IV 
— ßuedud). Sd)nhm. ii. Portier, W Pols- 
dameiüi 73,i 
— yctmnitii, Zbeoteifiifeiir, W Steglttzeisti. 5i»I 
— Johann, geb Iiimteiilmimi, HauptitcueiamtS 
Aisiltiuiv, XW Biemeisti 43 IIL 
— Requie, geb Damm, vw Geh Almijl. Jiifpect, 
Slegny, Duppelitr. 2bn II. 
— Mime, geb Debli^ Walieim. CSuiicnfu. 19 
— Clite, Äw, X Abolfiti 9 IU. 
— Cmma, geb Lchwarz, Ww., X W Viemeistr 43 
«chaad, Geoig. Gasiw. W SUanfcnftr. 2 III 
fTel 1.1104) 
Schaadr s a. Schade 
— Bitdjbuib, 0 Nigaerstr 4. 
Gustav. .Uaufm, 8 Luisen Ufer 62 I. (Tel 
lVn. Ob54) 
— Wilhelm, Kutscher. X Dergsir. 43. 
Ernst, Musiker, SO Wrangelsti. 77. 
Ä, Omnib. kutsch, ii. Portier, SW Berg- 
mannstr. 97. 
— Fueduch, Schuetdei. XO Webcrstr. 34 IT. 
Schaaf, Äarl, Bäder, X Beteianenstr. 20 II. IV 
Wilhelm, Bäckerei u. Coiibitoiei, X Brunnen 
sir. 110 pt 
Wilhelm, Barbier, X0 Buschingstr. 10 pt 
GitVati. Bicrfahv. X Schwcdteislr. 48 K. I. 
— NlcolauS, Dclicateb- n. Colonialwrhblg, 
Schönebg. Colonnenstr. 53. 
«chaaf. Paul, Diener, XO Pienzlauer Allee 200. 
— Hans, S'.iÖvtöef.,G()stvtotic»bfl ,33eiln\cvstt.80a 
— E. Schaaf, jycilettibrf Charlottcnbg, Salz- 
User 22 pt.(Icr. Charl. 171.) Jnh. E. Schaaf. 
Wohn. Marchilr. 11 IIL 
— L. Schaaf & Comp., Feilenförk, Char- 
Iotteiibq,Noniieildaii!m4 E(2d Chail. 143.) 
Jnh Eiisi. Blumbeig u. Paul Scholz. 
— Abalbeit, ^eilcithmicrmitr, X Fchrbellincc- 
str. 32 II. 111. 
— Mai, fteilenfjöiier, X Stralsiiitbcnlr  53H.pt 
— August, Gclbgiefi, XW vandelstr 10 lf. I. 
— Juluiv, Haudclsm, Weis,enburqnsir. Bb K. 
— Carl, tiaiiV Dien., XW Alt MoabitU 1.141. 
— Rcuiljolb, Uaufm, 0 ilUeolaucisU 7 11. 
— Jacob, Kellner, X' Anklamerstr 21 If. I. 
— Hcivimim, Kuustqarln. XW Dorotyeenstr. 89. 
- Otto, Mimftflartu, C Rofpn 8. 
— Otto. Kutscher, S Bliicheiiti 31 II. IU. 
— Emil, Locomoiwfuhr, Friednchsbg, Frank« 
fiiUei Cba.isice 158 
— Cnul, Maler, XO Landobergersti. 119 IV^ 
— Mai, Medjaiitf, XW Dieyiestr 11 IU. 
— Richard, Mehl u. Äorkost, Obsl- u. Gemüse« 
lldlg, X Weificiibmflcistt. 44 pt 
— D., ^abrk qeschmiedet Plattbot',en, Wflgfion» 
Stohliidiieii, Sxdcrohre. Nnveisen, Bleche if. 
X Schulstr. 3 If. pt (Tel. II. 4122) Jnh. 
Data Schaaf, lf. 
— firnburf), Pol. 'Sadilrnitr, Ntidf, Kaiser 
!>iiediichslr. 38 39 I 12-3. 
— Hmiiaiut, Sattlenu'tr, X Pappel Allee 134. 
— Mail, Sattletmslr, X Pavpel Allee 28 2')ls. 
— ^riediidi, Schlosser, NW Berlidiniuutstr 51. 
— Wilhelm, Sdilvüer, 0 ^lanlsniler Allee 93. 
— ^uebrid), 6di»Hut., XO ^Uedeistr 7 pt. 
— Gustav, Stanlci 9lnbs, Bcrgsir 121 IX, 
— Johann, Shirfat, X Bortigstr 9 U. 
— Christian. IvUM. X ^odiiu lb I. 
— Bnuhaid, Tischlei, SO Oliiliyerstr 48 ITT. 
— Joh. neb Wnitci, MumiC'^uteiiö Regtstiww, 
W Ziobeinü. 27 
— Maiie, fleb Neu, NaHeiiit, Schoneba, Helm- 
str 4 II. IU. 
— L, geb Huts), Ww, Nent, Cbarlotlenl'g, 
Nonnendamm, Sdiaas'sdieS HauS (4) pt 
— Dorolhra, geb. Wemei, Ww, 0 Grüner 
531U. 
Sriianff, 'öugo, Bäckermstl, W Sdiweiinstr CIC. 
—FrttzSchaaff,\lauhu /JlTebeUa^c b National« 
Bivcutt Co, New £)mf, it b Cocos Oel und 
Cocoouuübiitteifbrk.. ^leubeubirg, SO Adal« 
beititt 3() pt Jitl) ^iiV Sdraasf. 
Wilhelm, Pol Wachtmiti, X Dcmmtiteiiti. 35. 
A. Schaaffhauacn’ßchor Bankverein) 
W ^uiiuosiichcitr 51 51. (lel. I 504, 1041, 
5110,5111 u 17 to) 9 4. Wechselstube u. 
Deposit Kasse, Schouebg, Hauptiti. 5 0 pt. 
(let IX 5104) Direct Geh Ov. Iinaiiz- 
rath a D H Haltung, Wilmelodf. Land- 
IhtuMtr 11 15, Req Rath a D S Samuel. 
W Regeiitensti 10, P Kiebschmai, XW 
Handel,li 10 u ^ Wollte, W Schapelltl 19. 
Stellvertr Ducct S.Schwiver.WSd-apelstr 15. 
3d|ststfl|stitfc», Otto, ttaiifm. n. Leutn b. Ref, 
5 Bacinialdstl. 55 11s. 
Schaaf, Ebiuub, Invalide, 0 OUinicr Weg 17 ITT. 
— Hermann, Kmschner, ^lledilchsbg, Flaut- 
frnter Chaussee 120n IV. 
— Cito, Knlicher, 0 Nichllioseiiitl 10 111. 
— Eduald, Malei, X Sdjluebteiiu. 52 
— Albett, Tlschter, Neu Wuuuisee, Siras,bmg, 
str 1. 
Schaakr, AubvcaS, liidjlev, 0 fflluhlfusti 4fin. 
Adolph Schaal, Agent Gesch. s Glnndbes. u. 
Bersichel. XW Peilcbeißcuu. 41 I. Jnh. 
Ab Schaal. 2 4, 7-8. 
Schani, August. Bahnbeamt, Lrchlenbg .Atzpodien« 
sll 47 If. 
— J. Schaal, Speclalgosch&ft für 
Bureaubedarf, Buchdruckerei, W 
Mohicuiti 221. (Icl. 1.10 J3) Jnh I Schaal. 
Wohn Sdiönebg, Neue Culmiti. 5 I. 
Dr. Bugen Schaalr Fabrik chemi¬ 
scher Producte in Feuerbach, 
Ftlmle Beilin, SWr 08. Alte Jacobsli. 24. 
(Tel IV. 2949) VeUr Cbuaib Scholl. 
— Karl. Dlechsler, S Nttterfti. 12t II. II. 
— F. Fabrf, SO Fiauzstl. 8 II. s. Schaal 
6 Kiltz. 
Wilhelm, Invalide, N Hussiteustr. 39. 
— Wilhelm, Kaufm, 0 Beymestr. 3 II. 
— Paul, kiitfchei, S Maybach-Ufer 26 H. I 
— Otto. Metalldieh, SO Forstersti, 18 III. 
— Schaal AKiltz,Metallsd;iciit6ettf6rf ,LStall- 
schictbeisU. 59 IV (Tel. IVa.7b05) Jnh. 
F. Schaal ii. G Kily. 
— Fnbmnnb, Particwr., 0Am KonigSgrabeu2. 
— Panl, Sd)lossei, SW Belle Allmiiccfti.76111^ 
— Theodor, Schlosser, ClMlvttenbg., Magazin» 
sk. 10. 11 H. 111. 
August, Ob.Telegl Assist.,XHochmeisterslr 23 24. 
93 
New Century(( und i3Densmore“ die besten Schreibmaschinen. } 
Sicho Inserat 2 Seite 
vor dem Hauptttlel.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.