Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Nachträge und Berichtigungen 
— X - 
Nachträge und Berichtigungen 
Emil Roaendorff, -l ciimul i 's 
"SS iO vnilicw)tstii]cw|ti 2211 ^bubn Uibnng* 
kuchslr l) c 
Ruflrr &. iSümp (? 'st \\\ fimrficit 
gimifjc u Polt ’lijiit Vilmer^df Acrlinci 
fu 2 S vt )uciciuu 
Scherz ühittb vw STucn Natli W Hasanen 
|ir <«1 nt «,u f uiduti 
Grtltnsic C rat ^^nmcut 2noll u Deii.wrlidlq 
S^ivuel a Hcdwuvu 1 pl Rofüu \ ^mbcnau 1 
Felix Schleier 4 tut n Gpuihioicit (iiiqi 's 
XV üu^oiu Ujcc 1a c Iub fiilu GrfjUiei 
Schlapp & Co.,G.in.b.H ,l£oi!iiffrif ,"\S Pole« 
bmiurth 1,34b UulwWr SiaultniUrftr 122)': 
-chinidt freun 23tli) Zhcc Gnqi 2hcc|d)imbl 
qcqr 17 {0 ftilialc Berlin, WSMiruitti 17 (Icl) 
grober Vimfc fieb Gdnobcr Lw tilnulotUiifrq 
^otcbamcrftr 17 (brhrt % 22) 
Lchnire v V Gnttlnmrrbif, vnimoucr Dertr 
Jt GUmbcrfr S Irm^citfti 20 1L (Icl 
n 2001) {bi ijer ^ml)icit|li 10) 
Oswald Sochagen’a Verlag (Martin 
Hoefer) ip nb;iiclnbern 111 
3ccl|flflciVo Lerlaa ÖJ. m. b. t\ L'wald 
SJcil -lUidU)Mö SXS Uotugßiavnin ol pt, 
(Xcl VI 22*20) Gefäiastsfuhr IMUm fcoefir 
\\ £umo Meyer Proc Niclmrd Slruqn 
cfirnifl Aeinhaid 33aum|tr rc Lharlottenbg 
Unuttfr 9 pt E. ’c 
Lcrdrlbach Hcnniann ctut« X Bouigflr 7 
Ltaabö §, üDiaioi n O, ChtulvUenbg, Dti 
mnuriU I 
v Eprckt W Qctmn(ma)o; z L, Gr Lichters 
Jinigitr 31 pt 
C. Stange & Co., k i)t au Uuufycn 
tmtimtber Ernit Amtier Nath W Kvniq 
QVrtVcr^tr 10 
Strahl Vt chmh slmifm, S Lrafferthvistr OL 
s iBunnt &. Co 
Sud)rlift) (Tuntlb Uahfin N 9if)int 6ctqci|ti 211 
s Gustav Jkmnm 
Textilgeaellschaft Brouer, 0. m. b.K 
in Liqu., (. Neue JS—40 fiel 
ITT 22.0) itquibnl W t'cmnioljn 
Wlderra, P.in! Mmipn C Stoicutbalciiti 19 
s üVilbclm ÜJocjc L Po 
Wolff ftcru tiin (Sonculbnccior W L7uüeo 
lilMltr n 0 II (Zcl W 2j"0) ] (sorccü« 
buvctiou ^euuatm 5lsJol»f 
13. Theil. Behörden, Kirche» imb Schnlen, öffentliche Einrichtttttgen in Berlin. 
G 1 
Geh. Cabinct Sr. Majestät 
des Kaisers lind .Uuniflv 
fiirdicMilltair 2(itgclcflcn 
hcitcu. 
(i o m man b -»nr C* i cn itlci mutn 
i’lb urtuöciu u ()i uu im vul liuil 
I mli "nun mii' p;htqcl int 
AslJCIt Moilll V L ml 
Icmhifl 
u itu iticii 3 ”1 ^ i i 11 c l n H q 
i V t iciiuuy 
Der Buiideerath. 
tiuitifltcirlj Pleiisicu. 
StcUuntretcr 
"lt-riitnik'cur 1) xuiniaim (?ic -iinfl 
0hfl hat!) 
tioinqrciff) Bnycur. 
>u mcidnn linrhlm v ^uihi \q 
viiiiv fmm i n n üni’ic ('uurnl 
maj i 11 d Huu 
Der Nclchvtag. 
Mlt^icdei. 
~Ju itui ficit 1)1 iefn 
AnowintijicS Aiitt. 
s ^ 
3. <inifvi(trfjc Okfniibtfrfmftcit. 
(^nrchcnland 
‘’lf’.inmVui l'nnr v |scni» CTion 
flau Lu Und Oifj Hath ic 
OhofiOutslitmcH ii. Iisniid. 
W^tuntiui i (Mof i ülfT -Vullmud) 
Uill n in 111III iljcir i ihtij 
auhcieiitc \ll w uvvllm Hptirtnucr 
zu Uiubon (> t if ii «Litten 
billg leq Jliilfi 2 Cent 
Portttual 
i’ifviiiithctii Wiar v ^aiirtibrtd) s'ic 
«inII ini) Jlstll; u 
<B r 
e Aii^wltttilie Ökucinf (soiisn 
late ii. (s’viifuliitc m Bclllir. 
Centtal Umcufst 
El Salllaoore Hl^umbcm l>i 
v Uiiiaubn 0 m (fon|iil ^mtiudi 
SilliUmilr o i 
Ncichciamt bcc* Jnnepn. 
-Wuitrnncnbc ^Urthr 
3ii fltctrinn !)i i illuluii 
€ if. 
Statistisches 71ml. 
t,lf)inutbt'in Pnnident 
Di -i illnlmi < il; luq Jlalfj 
Pnteilt Aint. 
s 
Patentanwälte born Patentamt 
cmstctrststCK. 
Hiiizilzilsuaul Intimi |\ui( L^ilbclm 
ftr 2 T nio»ftg Hirn |.hili(ci(tcriir 1^ 
Reichs Marine Amt. 
L 20 
Wasfcu.Abthcrlunn 
'lb>11 inb in 5«i(T llic Bicc Admiral, 
X ct)i mb 
Neichv-Postamt. 
5 2 t 
Stslbt Postanstaltcu. 
^(1 viiuihcin 'a 112 Iianksiirtcr 
Jlllic 40 (0) 
S 2“ 
Reichs Militairqericht. 
Anircrctatvttui,.»qc inilitauischc 
iMZitfllirbcr 
lu imid’icn v 3dmüei Oleiitleutn 
viiNuziiluPN v (i>iaiuuny NZiijor 
Ministelittilt der ans- 
wtlltlgeir Angelegenheiten. 
L 2S 
1. Kgl. Gesandtschaften. 
smmbitrfi 
0s6^n«bcm ‘hiiiitoib (ih)nitbicr u 
btvoUm "Uuu'iu 3 ') 
1 (Gesandtschaften d. Deutschen 
Bnndes Ltaaten ainKql.Preuß. 
Hofe. 
Bayern. 
vmhiioit uqen Ituur v ^nbxi° <Sk 
nci llmaior i 11 suito dcr ’lniuc 
% lil JUmiim ii iui'üllm zum 
^um'itvinHi 
’lb^umihiiit hoffet MiT)  \laiijl  6c 
cul b ’Kilu Auolltu 
Jman; Mlnisterium. 
<3 iO 
Ltempel'Lertlinlrr. 
indeiil ‘iinnDn ( (Mtuslü üe 
a»ai \\\ ^uci>nd)]ti 1)2 
Die Hauptverwaltung der 
Staats Lchttldcii. 
Ohlj Viißifirntur 
^f^iiaiihctn Tinhc ('ulj Kmizl 
Jitlllj f 
Miiiistcriuiil der flciftf. rc. 
Aligelcgenhcite». 
S U 
stumflf. Akademie der srIIIIsie. 
b. 9Jhlnficbrr bei Akabemie 
<3 e 111 o it für M uirk 
u |(ipid)cn T)i IWuiitiirt of 
5 J 
cj 2)? c t c o i o 1 o q i f dj - m a 
n c 11 f ch c d Obser da¬ 
to r in in 1C 
SlbtlirllttNlic.Borfrcsicr 
)ii ihcidicn Di Eichctthagcik Pros 
S II 
Facultaten. 
c) ZUcbictitiidtic ftacultat 
ÄusrriorbrntUche Proiessvrrn 
vituv^ittuiici Ut viucii ^tuctiu bei 
Minus f ’lHflcnfrauft 
Prlvat-Tvccnten. 
Ju | uirijcii I)i Wrufr 
S t 
Polizei Prnsidinm. 
^rcr.arzte 
Medicinalbezirke u. 
r c t § a r 31 c. 
i 'ii,Vb 
}lf^uaittniu Oi ^{iiimtit niullcitl;ü|f 
ftr 1 
e ii 
Polrzcüiche Sachverständige. 
Siti Munk. 
(siiditi Ioi voy Mopcllm tr, Krön 
tni tjcn ll]U 11 
S M 
Landgericht IL 
^kecht^anwiiltc 
u|untn 2i}cmbufl Fuy Juden 
){\ >1 >1 T 
J uiMaitM libimib Cnlmstr 5 
e b* 
Grosier (^eneralstab. 
III Abtheilung. 
A^liindeiii v ^lnloii) (^ciictlsnmj 
ii 'llili Chef 
S "0 
6)ardecvrps. 
(sl'ef bet Ohiicialifstbcfc. 
^bvnniimi Sm u Himm Obcut 
4. Garde Anfantcrie Bugade. 
(süimunubcui 
)l51uaiil'mi v d Lniict n 
S (t 
ftüiiifliit Elisabeth Garde- 
Grenadier NegimeiltNr.:). 
Cfomittnubiur 
?lbjiniibcui u jUloiu Cbcirl- 
S 11 
Geiileiilde iSciiurtlhuifl vini 
BnNil. 
Mitqlicdcr dcS MajirstratS. 
Ub^inutiimi Di iiuiniipiUiq bciüld 
c 
Viii^hiniiun Di 2>oig{ Piof 2hbt 
Idjiiliaili 
Wiliuti uubciotb SislMial); 
stalifd) uiibfiolb Stabtialh 
Ltadtverordneten Ber 
faminliittg. 
iDZitnhcbcr 
Ju tlrcid)cti iiainiiqnrtcu Sciflciitaim 
^lipoiit U:i)ült Gebilde vcM^Ibt 
Slnliid) Vaitgc Vubcn llludi Hatt 
iLmrtlci 
Ouhu->uiincii 
Jhiencr, Sljmu& ^(nhicrtvifi 21 
ikrflct OUnuuv ^ofiaicutv 11 
I>i ^cmiiciii u v,lrdt -lUudutitr sl 
j'illuljofi Zuviel) Linien ilayiO 
Dooc Si)iiMluÄ Fuedlid) !iLill;ilm 
|tr 10 
Dr isncbcDuii yi Arzt Aniäuntt 10 
ÖicmtuilnuM Olcimjir »lUiidjibcigci 
ftr N 
Dx LNiubnu lxrof Contuiciiii 2 
Di Vicblucdit Jicdikaiim Staitcr 
iDiUjplJinn V) 
l\ci nct h niüu Glaliümir "0 
Jinmloiv Sdianlw Cdioiilmuui q(lTiC 
1 r> 
Slmiqe <1 auf in OisliucubuuciHr s 
Svlnui! siaiocl riditcr Jmbud)^ il 
bclmiii 21 
Tbicmc ^1111^11^(11021 
Ui ioc\)l pi yfigt Moll)iin-\a|U 67 
Kirchen u. Gotteshäuser. 
e no 
Jenisalenis stirchc. 
OJciftlirfjfcft. 
Ab^naiidcu T^tidjcr ^mlipicbiqpi 
^rubm1)Ur 2V> 30—11 
Ncubant bei fttrritaifnifc. 
Ab;uandcur Sduiüc X cuunlt Wc 
biubc nur b 5hid)i)or am B»uchi.r 
W nt 
<lnd)l)üf jucrmaftcr. 
Llbzuandci» «lhrr|d)pitl ’lm ^MudiCt 
41ln^ a b Uirdiliot 
S i2ii 
Kloster Uachc. 
Uirriic« scanne. 
Zu ituidic» Otto 
5 121 
92citc furche. 
tjelstllchkeit. 
'llhmuiberii t'nd)H 3lllbiucbi,]ir 
j^iubudi u 2U 
liciibmtt bit fitrrfinifnfic. 
9lb-)iiniibctii 2d)ii(ji J unu t G)c 
baubc a b >lnri)l;of am lUudici 
l'lat) 
VtrrtiOot ucrtunltir, 
HUmiubui! ^ u duuf Jini -Wiidict 
j>!av a b Mnd)l;üf 
G 121» 
Berlinisches (titjmii-'sinnt 
511111 Granen Klvster. 
Cbcritljrcr. 
"]» mnrfini l)i ivcpput 
6 liO 
Uiiibfinnrtnt. 
<) ^uuali 
Vuhi^imiqin iobauuuli)rfi I i*u 
Huu Wcruui ba|c!b|t 
G 1 H 
ArbeitS-Nachweisc. 
Nur f. man,illchc Stellunlisuchenbk. 
SMii^iKniiificii Das fhibciihfriic Ar 
bcücfiiut bei ^ciUiui tuten Giu 
builcindiait l^inlcnsclmll) Oh|diaft&|l 
Dmolhccnslr 07 j v odjcut 12-1 
S 112 
Betriebs ^Fabrit-Mrankeu- 
kassen. 
2(bnuiuibcin Deutsche Gakaltthlicht. 
VlfticiiflncHfdmit Bori Tirttlor 
v Mruflix itstiic Wtc^ncobftr luU 
« 111 
Corpolatloildcl5lailfmauil- 
schaft von Berlin. 
>turv Makler bet ftoiib «^one. 
"‘u rnnrinn sumbe 
Ul vhiubun Vvaienftun ^axui Hqcut 
bu 71ci(fhöntf \\ Gdmi il llabl 2 
T (u 1 ’lpnl JtiKmaiicinii 10 ) 
3ilj 3u imimb t vuihiißciinn 1-1 
G II, 
Nicht ärztliche Oeilanttalten 
GdjcilIn Jo Ji u b naii) 
V*odtKbuk ftu Vuuiu 1c >Sr l_ot 
bst nenii 52 
VUhiiviMiqui $0* Mibc ^nlja iq ?u* 
siiait HmltciU bt Podic 15uIüik 
5 llf» 
Aerzte. 
1. Praettcirenbe approb. 
Hs^iiauhcni *tl)unljnii G ('hb 
Gnnit halb N\\ Jinvuili 10 T 
S i 1 > 
Vm^Minnqui ü ,n, ^lubin ^SV 
Xufmqm isi II {—4 
4 Um v>aii€* s\\ ,'jottnl l, pt T 
h 1 t—1 G01111I h -10 
ü vln Uucti \S\ ’HtiMirtciIU 10 11 
♦Jtphi ('S ^iniiciuuV \ iJljmiific 
ftr 111 1 -r.i Gvnnl 11 12J. 
i uu Irlm ^iilulum li T 
r). epcnolnt ,te. 
3 1 it 
f 111 ^x au 1 n111 blu 
snti^uwunen ia(u 05 N (ihaimu 
in 111 1 Gönnt 11 12*2 
4miü ijolm Ga) tilafh 1<> T." 
Vereine. 
G 1(7 
11 Weiemr fiir Cioubef Gewerbe 
u ^UbU)(UC 
G d) 1 li in ödn 1 
Viu\nVOiiqcn bi 11 a 11 b ^ c u 1 fd) cc 
G d) 11 inun t c 11 fia 11M11 Gib -öfi 
Int OnfrijaMoil 'Hnihlnuju 1 
lia ib tfmu 5acvbn xsnt. 
CiLiiUciu 
biuni ’U 11111 c 1 Gdinfiman 1 cn 
bauMci (U 1 1 On 1nur|t Jlilb 
han^ili 1 4>in i JiuD ’Iido1'. 
U«|i Mv ) ■iCiiftaM 
G 170 
3miuuncii 
G1111 in v f iv 11 f 11 
’K uaubciu CletmtU Otto ^(uidur 
^iub tdjm 1 h (u 1 'HuIXotliim 
sii lb 
Zeitungen 11. Zeitschriften. 
G 181 
7 0!evqrapyle it Ohfchichtc. 
(huvhuIu^ it Jut|rtuttt fuc 
’llli)i io loqic u ucriusl nblc 
('Wbulc viöq 110*1)1 15 Bezolb 
ficibilbciq j'iü Ciiml Fulcr, 
iitolncimr 1111 
3c111 du 1U |ui <t 11 limqcfd)td)Ip 
Vi q Dr W Gicmbsliiiui Iuia. 
ibirl (imtl ocH’U nu'ljtcnhi 1J 14. 
G l'io 
24. NnterhaltunnSblattcr. 
Die U 0 d; c %obcriu illufiurtc 3eit« 
tduif! lilnf lieh 0u fncidjcit: 
Gustav Dabin 
llf. Theil. Strafen und Hänser Volt Berlin. 
Angsbnigelstr. 
1 yiculau 
E ^ amcnfnqcu C J^-iu 
»tftr (Gli ili^Lifir i 2 J 
Vayreutherstr. 
20 E <Uiifltiiann C Unn 
(Ghcnciualberfti S) 
Birkeustr. 
28 V Gdmihi ^uleg 
i|t 111 uu I cn 
Brunnen ftr. 
110 E Brauerei £ciunlb 
Btilmcr 1 B 2 
111 E -Üraunci O malb 
iüirlinci ß 2 
112 E Ginnerei Oswald 
Berliner B 2 
141 E Braunei Oswald 
^crlntcr IJ 2 
Dorotheenstr. 
7 f sl llnuci|ittiti‘t 5 
E v T.' 01k1.lv  fi) Bicbau 
C s7htlirqiit36e|H,erui 
(^Ol)(xbiU1) 
bmdenerstr. 
2J E «sltmaim M, Kfm 
(Stcboiunt S) 
Feilnerstr. 
14 E Lademann E, Neu 
her /Glegliy) 
Fennstr. 
20 E Sirebö, W Apo- 
thetenbes (Nr $1) 
GrÜnthalerstr. 
12 JiCllbstU 
E Gtange, A, Archltect 
(Gaitenstr U2) 
4 E 
Jägerstr. 
^oeppen, N 
Wein 
qroi!hdliLupziqct,trl22) 
V Kuopff (5 Mllchpacht 
Äleinbeerenstr. 
28 E Pohl O^schw 
(t>nlc»fcf) 
E Pohl Gtrahler ® 
Materur (Grunewald) 
Äleiststr. 
34 E Mers;uer, Ji Dr 
Apotheleiibc, 
reiitbür 5) 
Koppenstr. 
59 E Mayer Dncc! 
(^alenjee) 
Knrfnrstciidaniiil. 
2uj E v Slffctinst ^0111 
Hausen I vw Jlittmftr 
Langestr. 
98 80 E Loldt "s vw 
Gubbmct (äüuuijIi 1) 
La »silier Platz. 
10 E -Duiflljarb P, Frau. 
Lnisen-Platz. 
5 V ^ninidi A Verwalter. 
Lniscn llfer. 
12 V Blaiib 0 iVm. 
(i)lud)a|tr 01) 
Lychenerstr. 
21 V publ G Förster a D.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.