Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Nachträge und Berichtigungen während der Drucklegung 
I. Theil. Eiilwohtter-Nachlvcis. 
Ubrahamsohn Paul, Blousen ^tkl C Alt«? 
Schönhauscrilr 17 I (bisher 9ituc Äöulg 
ftr 31) 
— Albert JTöufm, W 9küni6crflci]ir 67 58 
s H Rubcii Nachs 
Abramczyk Mal, Di phil, XV fluifsuilen 
fcomm 48 49 pt (6i her P'otvbiimcisti 122«.) 
— Emma, Qifc Slniold, Fran 9(utt W Am 
fiirftcttbamm 48 49 pt (bisher Potvbdma 
fti 122c 
Achlllrö, Otfo Kntschci, N Pappel Mce 5 
Adolpli Joses Subdinct b Icutoiua i Lupziq 
W i^aa&ciifir 15 pt :c 
AdomaHs. Louisc Ww X Lorhtnqsir 421T 11 
Adressenverlag und Circularvertrieb, 
Hanke & Co., S II ~ic bunrtti 07 
Inh lc 
L'Age frugt» OWatlci S TicmMitadjiti 18IT II 
Aehle hcrm Sttrfn, XO Mcibdin 11 I fuhc 
Krause & 9UMc 
Albrecht Richard Weichenstcll N Ciunitcnsir in 
— Kalhanua Ww Nahertu XStialsimbcifU 5< 
Cnrt Alexander, £feii wieder laqou -Seveur 
N Wmusfuiborfeutr 2u I (Zel XI 1410) 
Inh Eint Sllnnitbci 
Alexander & Bornliaid, Tncki Import ’c 
W Mohieiinr 42 11 -c Jnh Mar ikiu 
liard Nenihvld St’olji, Onorfl ficmUb u 
SJco Nies 
Alexander Zulia vw (so nmerz Rath W Am 
fuifictibnmin *>0 I 
E. Aliach & Co., ^akrl f Fenerloschipril^en 
8WH Alle Iacobiü 131 u Jnh Emil 91 
Echitcidei 
Allgemeine Reform Petrolcum-Gluh- 
licht-GcsellBChaft m. b. H. in Liqu. 
Si2 Pnthuimitcitm 18 I (TU IV iu \\ ) 
ÖÜsstcmcmc Üktftch. OJcscllfrl) für See ^lnsi, 
1t Landtransport i TreSden W iPuuict 
m 4i Js ’c 
Allgemeiner Deutscher Beamten« 
Spar- und Bauverein zu Borlin, c 
G. m. b, 2*., SW [^lubudiiti 2U If 
9—11, 4-0 
Alter Ö, i5ntu(, W ftiofrcititi 3Ü ic, ijt z» 
ftrudm 
Althauö, Michael Xachbitfu NO Eltnnqersti H> 
Anders L Nichte», 2 aqenbau Aint, N furnts 
büiurftr 6 xWl 3t 'lubrrö u s)i Nichlcr 
Andrae, Frieda nle qc& GtcmtilS Ww 
Sföiutam, Gfmilotteiitq UTjla ibsti l'U 
Attdreseck, tz, Ob Posi Anist NW Wfjeliir 
haveitcrstt 37 
v (stuf, Ztcfjtiifu, 9itiZ>r, SJufittu 
fti lu 17 
Anker wiarsit? Schneider f1 Siutfuftr 1 I 
Appcl Iknhcvi is Eluvium s H pt 
Appell,rt vritiii n WmKßu Sisttlj a 2 W 
Aiubnrfuiiti 12 1IT 
Arendt Cllilu flefc 'slmami ^tetu ftalcitkc 
SLillnlmin 20 II 
Arlt &. Becker Tilcgr -iKniainf X\ ^ninbelqer 
tti 18 '« (Icl XI i 11*7'* I Juli "lliq 
All! W 3n)inmi|n 17 » "llsriti 
aUcta 
Arlt V E>chl>vrst Buiteusl^k, 9tuiinfcuh! 
S)tcfthcu0Ur b I 
Arnbt Öiorq, Pcuich SUnmt XV Olschindjili ( 
v Armut ivup, hauptm d 31, N\V Üininu 
ftr 10 ilX 
Wilhelm Asch, %'etiiflr Cnqi N Uiniifiitd 
ftr 2 pt fiel jtr 27) viil) iulliohu Such 
Ascher Xiome Maniisaciwr Ciigi u TU 
bethet nnsji Fabrilui, ^!ichlcilbq, ^a^ii 
str 1L 
Atipodien ^ F^aii^ Pfiolotu NW ltnt i 
üutbfH j*> lir (ici) s 3m, x!ci)bt & Co 
Aiicrbach 9fiuolt* Direcl d Deutich £amitm 
c11II|cf> in b v (SliiuloiUitbfl, Stanh 
sti luO I (Irl Cljail l(hii) 
Slitttdj Otto, ^idiillbiel) SO vsiiflrl liier In 
Slittf), Paul Unitfm Lttqliy Gcl»(ü|,iti 91 
s E A 4?itit iliiirljrfl k 
Sstaö F Polt JlciiimulstluieitiOif  \iubuch« 
fit Whi ii pl (Zd Jsi 2_h J Äoliii 
Haluriee, Aittim|iuibamm 129 
Baals, Mar, Iiiqeuieur Schviiebg, 
str 16 ist zu iircichen 
Reinhold Bach & Co., Stiniiqcjcf) XV 62 
Luyow-^lay 1 j (lel VI 291U) 2»h Mar 
Bach u Bernhard Pcrk 
Bacharach, L Kaufsr, Metall ii Maculalnr 
1-utzlappul x, U Dragonerilr 27 I (Icl 
Jls 0 oo j ’C 
Hade Otto WIüjci SO Saititueritr 3G H. 
Bader, 2JiII) Coiycct Schnud, S Graefeitr 61 
Antonic, ^rslii, Okttiv hW Liiisenitr 4! 41 
Balliinsat Lndwrg, Verwalt >,0 Gruf^waider 
fti 202 
Bal? Am Ingcnttnr Gchüitclu], Wartburg 
str 10 ][ 
Bandow Jt l'Jstitiu u Malzertractbl«.rsblk, N 
Schhoiimmiiti 12 ]>t (Tel 1IL29ÜG) (u 
1 "lpril (' ^tmciuti 21!) 
Bandt L Hubner ^ltcl s moderne Photograplire 
ChaUotlendq ^almuftc > 
Bacr Wioiq ^andel'm 0 ^uruislr 2 
Barsch herm ^rfjountiuisigcimitr, S Plan 
User 7~ 7< 
Bnitcf Aniiir ^oifkhcnn SW AleniÜurcii 
str 7 pt (til XI 2",10) 
Bar tel" Ruht laub laielbirfci W GSoItjln 12 
Bashsvrd ^olju 1'iiiMnii b ltnt d Londoner 
Daily 2ili(siaps) XV ^Umitstr T IIr 
Bacsküw nl iq ^ohlurhdlq ( Oinflüiiaiti IGu 
Bastisch Okotq lUjiw it Aechaml, SO Man 
tenffclsti 101 IV 
Baumann Otto <£temfct,mitr N Utcriti 1 lo 
— ortt^uifc eriwctZum? S Oranrenstr J5*i tft 
zn streichen 
u Balier-Chlenbern ^ichaib Tiuctor, X ^ord 
Uici 11 
Bentor hiait^ Schaffner Schön^bg, Mcr)i 
l'utfliuti f> 2 II IIr 
Beck & Wolf, C' jlblcniut n Naliiuenftnk 
SO 1 fti( Xir 38'^) Jnli 
O^kar iUct u S^iau v^ciu J.olf 
Beck, Ji ^uimtnt XV Mfbihdnti 10 1 
Becker 11> ^afirf, XV lSifriiarf;cr|ü 7 fitfjr 
SliU L!Mu 
— Rudolf HN'ull. u Pilppenhdlg, 80 Neander 
fn 7 
— C. Becker & Frowein, MUallqns^rcl ic 
N Garlknstr l">l 'c DUUm Jnh Alsreb 
Spmdler 
Beckert, Ioieph Schuerder 0 ^ompoDufltuir l 
Julius Beer, 3pa Wcicti v Bad^artik h 
( ttiu|u Willjclmiti 11 U (bißhii iillic 
3iuiHuti 1 7) ’t 
Gcbiudoi Beer, Uauittc NW vaiidtlsli 0 
Juli Sstlli) ii nifli Ihn 
Beet '’uu, Uaiism h\V ^andUstl u pt steht 
0 ebuider Bur 
— Salli) Ustiism XW ?lltoi!aufti 33 I (TU 
11 21) s (Wluutiu X in 
— (£mft l)i ini atichlSoniv 1V Belren,tr 21 
II *1-7 -! ohn S\V CtslHi l_Uay t pt 
— (Mii|tau Srfilotiei, SO (BlahLititi 05 lVr 
Beliniscli & Co., StltunmfGif NW 2(1! 
'Dioabtt 10 'C Jnh O Behiusch n Georq 
ClLlllt 
Gebr. Bejach, S 2taslsrf;uiluiitr 5o I (TU 
IX 00) n 
Bedach luittui u Vez Aoriieh SUili 
S Stnll'diic tiUli 50 I E flil IV ( i) 'c 
'Nx,er borr ‘Intouic sieb ^iau* JlpotljUuiuiv 
SchvnUq ikUispiltt I II 
Bnficßcl Johdiutcs. AmitsU "l^l't, X M^er 
m i nr 
Bendiz &. (sckel ut atsuaudun in 
lüuibi# Diiii A'ucuran; b\n \\ Oioebeintl 
Benthltt Prnl Tapez, XO Landvöerger SUscilSiich Bode, Gtpiricit ^lo^Hdlfl M\ (Thcir< 
Nr 150 II I | lotlemü 30 (TU) X Invalidenstr 115 
XV Manst^uoir 1 
Dimmy, Frau, X\ 
( 
pt h'_ ]() s I1 i ohn >ii 0 31 
- hhuhu) Eciiutzin 5d)üitc6q Manptiti 107pt 
Benlsch "i -Jiw SO Uotttiiifciiti 11) II IV 
Brünett .'Uigmle -Liu ISHmlottuibfl, Villen 
öoinm ! ('»lutcnsi 
^ctnttrtfüH viemuch staiom X\ Slulhl^ir 
*r b() I i -iUitnujion L Uitttna u Somuit 
sUd A ISO 
Jöcnsicn (fliiofutfi ,^U, -Lladt Vifjunii N \\ 
Sd)Ulnanintr 10 
Bentrop t'llbrcdit, Kanfm 
Scrncll, <Sibwtg, geb v 
^ioiiiuboinit 10 in 
D. Bergmann, Aqentnr 1c C ^icul OUun 
ftr 2 ic ^ohn W Gnuuidjuitr 4 ic (uom 
l Ätui W An^bachmir 10 I) 
Bergmann Gustav ctomm C Nuie Pio» i 
nade i je (Der (nnmci5 , s ^incbicfi 
L (so ist zu ttrctchm) 
Berlin-Rixdorfer Gummiwaare nHans 
Schumann, Compt h iuit^cmti 27 (Tel 
IV ~>~i) Habrit 3l»ds ^ciltnutlt ‘'S ic 
Berliner Credit- und Lombardbank, 
e. G. m. b. H., XV SUonumi 75 
Direct Panl IsMdjci n LZ ^cintnim 
Berliner Feindrahtwerke G. m. b. H , 
SO Ciömcimi 0 ist zu ftuichm 
Berliner Flickschusteroi „Hans 
Sachs“, XXV i\Hl)igftr 41 Jnh Heinrich 
Slutlich 
BerlinerGummiwaarenfabrikPaersch 
ÄKerstan, SW Modjiti 3’c Juh orubnri) 
Sfiofilu 
Berliner Industrie - Kisten - Fabrik 
von Julius Werner Nachflg. W. 
Funcke, S Dlcneulachftr 35 (TU 
IV I5i>2) Jnh SUiltjclm ^miclL 
$HF* 1 Anhang Imualens 60 
Berliner Prater-Theater Paul Kalbo, 
X Mnitiuucn Allee 7 (Tel 1IL 824b) Juli 
Ww MaUkia Slallo 
Bernliard Jxiu XV Luiheiür 17 
Bernstktn I b)a,lw üoiusiti Inbt Goncerlhaiiv 
SW 'l.li. Iacobilr ^7 (Tel IXrn 7i>h7) 
Bertel^ 2)istrtc Frl, Privat SW iUnibiuqci 
fn ]*> v 
Beft E yiiobtUui X Ohufunowiit 12 
Besier Adolf Uaiism Echvnebg Apo>tel Paulus 
str 11 1 E 
Betche i>rau; Maqistr Bearnt Charlotleul'g 
Eüffitt tr/iiiifoMcii|ir 151 IV 
Öctfv &. Wolf ut al^imiibini in 
Bette Ojcoiq Falirrablidlq Briy CfjaiitTufli Vl» 
Bettae ttuni (vaitiu X lltkc 2 tl 
Bcthnn 'Kicoliu ^cuouii SO 'liaimtinsit 10 
u. Beulwü«, Cöci.ciittt (£tjarlvttcnbq 2chhttti 
fti 2s I 
BcumclUmn tijbm ^ifjicuu 's Oimuciilutiflu 
ftr <Vj I\ 
Benstei l> Ww Rcuttcu X\ Potcbumi'tr 701 
Beyer bano Waittu X 1 uii^ (sitqcu'U 10 
- €dml]tu S^ P'liin ll| i 
ÄsilhUmiiu Wriutfuiml)blq < ^wunaunsti 7 
Biet "hui) "talcLiit \\ Xluuowiti 81 I\ 
B»elesrld Ctto 5ttn uV Birlbnich 
fti 111 IV 
Biermer (imfi ^abrk S Plan Ufu ro jif 
Bicrotli Panl Ülilbfiami SO IHbaHuitin M)II 
Ble,ent1>al.t5schenbiirli Clari qib Branii Jicit 
tun \\\ iHflaiichtOointi 21 IF 
Bisson-Gesellschaft m. b. H., Glicht 
sllk s\\ ilochm 9 1c Geschailrsuhi. ^Ntio 
äuef 
Llittkau l illiUiii ^tsliuci Kiliiiufbf, Branbin 
luiiflurii m 111 IV 
Reinh. Blaurock & Co., l'iut u Liquenr 
hdlq ( Au der Spanbanel Bmcfi, 7 (TU 
III Mi)0) Jnh 's 
Bteschke A vaiibU>.l> X ^erm dvrfelsti 0 
Bluineitterch Ködert, I >i m< d, X ßtubndj 
fti H)o 
V Blilinentlial '-I ilsiUm 2 aitti (lanjm S\\ 
Sriioiulcifliuti 2 > 
BlnnikttU,al U lnuaticr f1 ^Ifufcri'i 2 II 
Paul Bock, ^ailsl Crariaiteusluk SCninuii 
fti 4 > iv 1 v1[pitl S Sebaiuaiiin 8'.) 
Juli c 
Boctf, siciiimiin Oud) luiinn, SO Anuaimeit 
fti is | -Miud tV büid 
Bübaturi) Risl»! ^itriibiiid Ü'oihng 3imn ncl 
bmq iim, AUuitlti 27 III 
^übtiu 0 mittu Schfof7ci 
Tnuichiiubtiu 20 XL 
(TU III 00'2) n X vsiumcmmibciiti 21 
Bodenberger b Aqmt G ^anoramasti 2 If 
BüticiitiHrn Am ßiu W wmfinitcubnmm oüir 
Bodenthal Aböls slmtim 'c C ^nucniti 49 
(v 1 April XO 2 miftr 71 III) 
Bondan Nnbols, J'cil ^nchhbl SW 'Jcim* 
sii ") I 
Bolilmann Carl doloiuasmi n Dclicalessen- 
Iiblq Schlachtcjqif, 5tctona|tr, Ecke ^alde- 
iiuuitr 
Louis Boehm, Mechaii 3ticfcrci S Momumit- 
dantuotr 10 ^nh ioiit^ lUnhm 
Böhme Hichiud Jsstbif 0 Uoppeititr 0 siehe 
(^innbmaun L Co 
— Viuu Stmeicihib 0 mrlci'ti 1< 
Bolinstedt Aitl) v"niltu 0 etinlnna ’lllee 17. 
Bohl Julie -Ibw SO Uminuntu 02 III 
Bohse Panl Dbutchiei ^mbemui JJhcuu 
|ti ) III DoniiMl *i G 
öoritotu «h> fiuithold \tan|m , S Alk 3ncoG* 
|ii 4) r>t ftioicl/c» 
äoeie U!tlf]Um Mainm C JUifuithrtfmlr 42 
WilhUiu Bock & Eo 
— Wilhelm Boeso & Co., llfju» ^ouini- 
tiiicii f Jloutittuilerttr 12 (TU III 1021) 
Inl> 2t1 Bocfi b ^vlbeua n üitißanq 
Bofsait Nächst. Öltürn Dntensbil (Sliat 
lotlenlq ^itüncuboi|eiiir lol Juh Jludolf 
%m 
Böthe Earl I viauw EhaUoticul'g Uudj» 
fti 11 sTi-l Lhail U,0) 
Boettcher Aiigmi Ein Juqcmciu X dlmuific 
ftr 10m (Tel III 0202) 
Braatr Jtolicit Gd)(osfcunm sv>i Sichlers, 
^ilbiti 27 2'ohn SUiiumuti M E 
Brasicke (''cuimiin Uaitfm S\V Arcii^luiq» 
ftr 17 18 f «uoti Camps m banb^ 
wasclierei Votjciiflrui laichuimctchei A. Buiicfe 
Brauerei Gesundbrunnen, Eugen 
Paschen ist  adzuandl.ru  tn 
Brauerei Gesundbi unnen, Hugo 
Rtowo, X Prinzen Allu 77 (TU III 2011) 
Jnh vmqo Iheivc 
BraniNchwcl,i Dunua ^ran Vt SlouicV i 2*»pt 
f 'Wi SritwOM 
Breitemeticr H Manfin f Uaiju Vilh tmftr 20 
Breithanpt Panl (5hif Juöact X\ Fneduch 
Ü'ilhUmilr i > Ils 
Brrmci, Cito Uausiu S Aasserthorilr 01 ic 
t|t vi fiuichcii 
— & (so Spul n ?miumfs»if 2^'uhdl^ S 
2r vuillioifti f i (iil) Jnh O Biumil 
u Hicsjiiih Siisllil 
Bresl. Weizen-Bior-Brauoiei Ernst 
Engelliardt Wachs, \ LHaii||uitt j] k. 
Jnh b io Nun tlni -i niMyiq 
Biener \ du \ uu ^iloli um ’c XW f>tuibU» 
ftr 11 T Utilici EHnUltmlo ^inbcnbir^tr, 
Aciibumt d luluithu Munili 
4Ucmih, Gltsi qepr LUireilu 's W 
lotvbiimnin fK) III (biSlm iUiimcutli'iliti 12) 
Brichta Eint <uuifm \\ Kim b ntuiclbt 
sti 2 If (bnl i An t luiflum 50) | Tho» 
mauil \ Bud)Ia 
BnfstcKft ’Urti ukmyini X 2imrfci!ti 07 
s Jlü|,bcultd)u \ Bit ul fi 
Broee & Thurow Käse eu gros, 0 Cvi 
^mutiiutatti in (TU i\ i 7 l'I I ^itl) c 
Biüfr (ibiiaib  \Uiutm  0 o-, ßiautsiiiUvn 10 
s Brofe cV Thiirow 
^rofitfc Utirl Uirttiici 3dioiicbq ^iniUtnair 
fti 1 2 II IV 
Georg Bruclc Assekui anz Geschäft, 
Siib *iuct ’c SW Modul; >41 c -MoHit 
\\ ii{o(,ur 1s II (LuoIki (Siutnd)uUi 110) 
Briuuttst liuol (' auw NW Mit "lOiUil 00 
(a b (sloutoiu fi) •lUudc) 
Bruns L Co , Int uuil Uit liuni bm 'e XV 
57 htOtluiiU 21 II oiih ,Xian ’l iicurf 
Bnültlt Iba neb Schilf -im ^oistchtulu, 
XW 'III "ioatit 114 I 
BiirfiulfiiiK» Vebil'iq 2chin dcmi ( TllteSdjon* 
hiiii|U|ir )(•
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.