Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

E. 2iiu: 
Mallinner 
— 1056 — 
Mampe 
Mallmfler. 2)1, Kgl. Mummn ,anq, XV ILuthmtr 18 
— Äilhelmine Äw 0 Fruditftr 44 L 
MalliS Friedrich Poiuei Lankwch Zielen 
str 20 K (Postbez (Är Lichters) 
Mallisia freimutm Tischler. Weit 'Bctficnfcc 
Langhansstr 50 
Mallrv Wilhelm,Kuticher, Charloltenbg March 
ftr 2U IV 
Mallmann. Frtebudi l>r ISljarloticuöq 
SavMy Platz li II I C W Barenthin 
— Josevh Ltasieridotc XV Pananentr 13 
Mallon. Ad Fabikbe, N Ghauncefti 77 L E 
(icl IL 1G11) f 91 tiflcr Ä. Vfalloii 
—Guitav, Foimer S 93oc(fh)tr 41 II II 
— Reinhold, Gaftw 0 Strnlaucr Allee Ö pi 
(Tcl VIL 2700) 
— Paul Gen Agent d Wmmxmst 2ni| Act 
Ges zu Stettin f Haltn X 5ifieinti 171 
11-3 
— Svifiiclm, ftriuifritm ii QoMmljM N Neue 
Hochili 20 K 
— Mar Cmitbelsiit X\ Alvenolibenin 11a II i>t 
— Guift, Afcaiiftu, Stfiuinbfl, Vuilliciifn 7 T 
— Lederlidl, Charlottenbfl, Fruhud, Uatl 
Play 14 pt 
— Humid), Maqinr -thu ticnint (Ilmtloliuibfl 
Cstucntr in ? Porl IL 
— Wilhelm, loihdiaffti X -Uciitm 01 IV 
— flciil 3rt,ulmt X '‘Ituftcptntitr 11 UT 
— Cito N\V Bennelm M N l 
— Minna Fil AV (5tmiloitenni t III 
s öilclur für Kimenfiidiut s,Ii Mallon 
— (f Lehrerin NO Elnabethili 27 27a 
— Joieplnne Sdntetbnut W isinumc^ir W iil 
— Gmilic Ww M\ Vnneintr fGH 
— HenrrUte, Ww S 3dtimlmun 0 1 H 11" 
Mallow Heinrich Jiisnn X\\ -Imrnnu 11I 111 
— Wilhelm Man^l Diui vutlleitijcS Utcr 24 
«— ftmimnit, Gd)lQdiUimfti X \\ Salb,tr 50 pL 
— A, CcliilhinmNr S Wasierthoinr hJH 
— Anqufre flcb Smihlt iLw JOVa hembett 
Näherin, N Äelsorternr ! IH 
Mallwiü Theobor,Buckhal' Nnbf Witm 21III 
— ffail Fal'rkarb ^eitmliii sil» II 1\ 
— Albcit Invalide X 3rf)iicnwmt,tr '2 II JI 
— tz. Marmorwnbik Hnbr $u uaimfti -(T> 
Wohn Stnnimvftr 41 
— Willi Portier \\ Bulolvin 12 Jv 
— 9U6crt Nohrteg X vodnuxbtaur 221111s 
— Carl Schlosser, X'Y Wobfoivcrnftr ' IV 
— JA SchuubuD ir Jnl, d Tcut'di Scbnetbcr 
alad S Sibnimiifii 71 pt 
— Adolf 3i riet i Ilercyö Ponamt W tiotta 
9(11 ic 113 
- Fuv, Stcllmnuii Xut Weilzenbliiq 
ftr 2 I 
— Ootar Ob lilcflr Ajiut 3tciilig 5diilMioni 
fn oi nr 
— Vlitfliut, ZifdiUr >0 -i.it'ciitr 20 II I\ 
— Wilhelm. 'iisldiUr N ^rimncinti i»h 
— Auguste Ww M) Tncdowstt it llf 
iüialli) istill Ttstljtmeb llirtii Uirrlihorih 2i* 
— Silben Waüiut s\\ ^rcn^brrflsn 12 11 11 
— (hui (Mariner S (SfUid)iiimtr *•"> ]J |J 
— Wniiau staunn ( Jilcnuidiriu Jt III 1 2 
— Johann L7un?tUepp s\\ -2olmv)n »h 11 pl 
— Viirt £d)Iarf)tcr/)lir&f Delbiuüilr II I 
— Minna lieb Schivandt Hw \N 
Xlnyornttr th ]>t 
— (fiiiülull) Näherin N Stettutcritt nH 
Mallzahn «vuO Gdmhm SO (^oiltyei 
lltei 22 2! 
— iHiidolr Zndilet V) U/oitt iivilin «f 1\ 
3)Utm tSüivn totl tarnt ^» vid>$m 
Balinnr 1 
Malmbcrü Jiobi ii 3untduid Tdwnelq 
Fennfljlr i't 10 11 111 
— Alfred JBcrlfiiln Vnnfiviu 'lauer l illuli» 
fil U L (Postb,^ hir Vidmti) 
Malmune, (5all '^ut 'Xirffkn so Glaubn 
ftr 22 ir 
— Tl'utnelda Art. Veljurtii X r f i llf 
Malmethlk 9i (mnhclcm S\V Jimmuni 2 II 
— Julius, '»ichillidjlnr X Wmmitcrm ‘>2 I 
Malmo ^Ktxnc Stx'diti 3dUMubfl tiolommt 
ftr 52 II i\ 
Malmquist, Nilr -JMci 3chuhiii (»Iiarloliciil'q, 
siomr ^ncdridmr u7 III 
Malmurowicz, Mlnto» 2dutcii'n () (runter 
Weq t>S II !\ 
Malo s a "!alrlo ii "miiloiy 
— !/iichard Voiicdiut s\\ <iuviid|tu 4 II J\ 
— Hennann Ufil (luMatin N\\ JhuihvMH MJI 
— Heim Maimn Panfoiv hottiriinltm 7 
— Jlidjmd Klempner so ^nuiainutim JI I\ 
— ytuöol! Schtosier. so n II 
Malodislal! «hifluit "innrer > 3d)oitl)aitWi 
Allee 177 h II I 
Malolepsti Zlarl Srtinned 9tcnucfcnbv 'lti 
tommftr r*0 
Maloneck Wtlhilmuic flcD Gd)mndi(ri vw 
Deckofsiticr S Vimarfti 1 111 
MalornI Johann Portier,WSinisunmhtr 4pt 
Maüorny Auguii, Schneider W ^ohrcnitr 16 
— Paul, Ti'chler, N Utrechterslr 4 
v Malo tt l5arl, Lluchenmitr, N £tflmrn6iirgcr 
slr 5J I1L 
— Hans, Leutnant SO Srattflclitr r«7—00 
— Emilie, Lehren ii 8>VAtte Jacob,ir t>ll HL 
MalolN Otto Dihnard 0Rnci.udjMclbcvftr4 
Malotki v Trzcblatowski, lroeune, Sro, 
KW Drcysejtr. li> I 
Malottkc Panline Näherin, 0 ,3rudititr 3ß 
Maloiv WiUielin fcmtstunt,N ^fhidftr 511 Is 
— vmnann lcl)iet Tleptow ^nmiudnilcmycg 
(hlifntl Ii 11 
— (lall (Sdjlofiu > iUIIcimanitiii 15 IL 
Malowitz Adolf iUurn SO Naiunjitur 41 II 
JJialfch l>ncdlldi -lha Aintt \Zic cfoiuftr 1 UI 
— ^einliatd Ünislimi l\in tsofliinr voll Cacao 
X\V (i Vuucuiti 12 
— Wmtflu 'Uuttiim 2iii)»ebfl ^uuißiir 42 pt 
Malschafsky Jludo!» Bndilialt 0 ajntidmun 
nr 47 II 
— Oskar 3ia Ouihowilr 122III. 
j)inlfdK(f C^fnt Judmer 0 ItcfirUmiflaitr SC*I 
— Emma S3iiid)cl)Muit 0 PitiuUiifleijti JO 
f (£ vitnfia 
Mafchct Carl Srtiluui N Moytiihiiqinentr 4 
Malschercka "'tarqaiete <\il so hcidiuibenier 
jir 2 II 
Malschos'kr Utduxid UiUmt N 3dmulniuiu 
Jlllfl 1 ih I J >Mt 
Ä)isilvfnt iJslltci sututm Tiofl ssiub Painnn 
l otihro ^loimu 11 pt 
Malslelt tfmmn steb 2dmlimi 
3icpponu 0 ^iumemn 50 
Malc«N ^jIi ViflhiilutmUr, ^0 Wr 
Iiuteiftr 111 11 K 12 7 3i>iuiitui£' s l 
Uu t 12 1 iMuittfleUUrii 
Malskicö Aiislint ,,i iHtliMp Ciiarloueubg 
Pisniarcksli o t 
Malskli C, Ükixua \o (iothvuut^ur II IL 
Malst (ictmitft Jiindium n ^abit Diitcl 
AX Minfurilcimi S i II (M \ In 10714 ) 
Malt Wutta» ^.ocomonvfuhl o ^liitdiilutfl i 
in i.1 nr 
Malte Maiirm AV^icnimiuui 4" IIL 
ijilli) Maquii -ttuiml N0 ('»coi»nuftid)Ui 1» 
Alderliire peb ^clnc um Ol' ^inpecl S 
Uil'sliiftr 1?) III 
Malten Ludols Miuinu Sdtombii 
ftr OIII (JiofiL'i! ^ncbeimii )i Ottlu Saiten 
Gebr.Malten, vuu > und ^ d \m tiommtff 
imd (Sipiuiflifdi s\\ h) jot7cnentr 55 pt 
vAnh Viibulr Matiiii 
Maltrnforti) A\aUth \t iiiTm v>cimtfintbc: 
iüluiihblq N Jldmir 2» I\ ii pt 
Malth Cfrn>t  3dinl.ni  X Tan;i^rili h 
Maltissohn, (i 2 unmttirtii! S\\,^uibudmi 217 
v Maltltr Eiinl 3 t ^Umcr'bf Mmici 
Allee !5 1 
;i,(iuic 1. lv 'liciit \\ -ilchniilii 5051 E 
Malton ih nie qcl' Mmnr \\ j'ütehnmer 
ur U2( ^utvul) K 
Maltnti iZUitlja ?vii 'lodjif < fVitdiuiir 22 II 
ISmmsl |ioniiiati „ WHuliMt] (51,ac 
loUnibfl 'Zauctilmiinnin 47 pt 
Maisch Anquitt "iunviuteiut ( ^itiuu 5 
Maltusch Hub vtuirm NO Am ^uchidjß 
Imm Wu IV f ls A '",ol'lifd, 
(XsliI Wndul> JUami >«0 ’liu ,'viuducfiö 
Hain »hu I\ 
lYUcditdi Satilu \\ iliilcium II II jit 
C. A. Maltusch, 3tjr ipfbit Stuitumup 
(Snsti NO ituic Uvmflur"! Ufl \11 » 7021) 
3ul) Hub Walhtjdi 
Johanna ^il ifuitl ^'anlow ^illaufiu 1<. 
Mfih> ' tt IKnl) 
'Aulutx ('3aim (ihaUoltnilut kxi!L,omcntr 81 
s>m s,,tantut l*[ mit 3du>mbjt Isliruiclu 
nr "> II 
(iiuotine ncl (iial Wiii h iium tsliar 
lottutbfl 2putbainim 22 
Vkoifl i «flinliirtmui 2dmn 2dulbir imb 
^ lU’Kitmrthtct \\ Vuioivu ^rolln 
Kr tu i H II 
u Maltzahn < >mn ,'iln sinuptm a D In perl 
PtoV njfi s,uiu 2ttn!flinihvni si 1 
siitinidi Fihr Voittmin libmhnuubf; 2ooi 
ftr stntmn bio Uumgi« (ilitnoclh (^nrbc 
litrcn *ir 
Arel ^rhr Viutn i lllumu licnt 'taijcr 
Alamibu M v liui,ianb s,a anitntnitd \ 
Slitcgutfab \\ ,(U|ix'bitnHiftr h Olflitmh 11 
(rqolr Cbattiitii n T ^a c not ('icvi \ Ltllulm 
l-r 22 111 
touflo Jsrlu 1.-0l v'vuivtiit VN vUufiuucimr" 
^fllmuth ^Uii Jlifl A"'iior X\\ Vitui 
prinze» llrci lo pt 
^ottlici ^uibtidi flcid^ntu ,n iuntui 
beuinPen^ii Huitiii N\\ vmbmumt 11 
- C>crmaim Urhl Hittmm a T \\ ".allliai 
Itidiftr 11 iil 
v Maltzahu Agnes n Helene,Baronessen. >V Neue 
öintcrfdbtttr 58 L 
-- Anna, Freun. Reut, W Cnlmftr 20 IL 
— Mana Therena, geb Grasin v Bocholtz 
Baronin, ytent \\r Niinibeifleytr 09 L 
Malnahn s a Malzahn 
— Ferdlnand pem ^>ol Wachtnntr,XGartenstr40a 
v MalvaN'Bldal NgneS Frsr, NAY SUoptfod 
fti (>0 UL 
Malü Fraiii Schlächter C Fnülierstr 11 
Malnch Gustav Stiatzenbalinsahr Rirdf.Pnii; 
^aiib)(-ri)Ur 24 IV 
Malucha (5ail 3(hnucbcmfti SW Nüraisict 
fir 20 |{ pt Wohn Nr 10 JI 
— Johann Tischler, SO Wroiislilur b l 
Maluche Panl Bnr $ont N (iliaffcuti Grt 
— Ei nit. ahffciibolr, XV Steqliverttr IH I 
Paul Poitichaffn, N Gtrchumir (»0 IV 
— Jotepb SeUenncd N Beignr 78 H II 
Juliin Stunutj SO Mantenffelftr 119 
— Willielmine fleb Fiiebudi Hebamme h\V 
Ättlenwaldciitt 51 I 
üVi liiü, 0 Hol^inaitlin 0 H js 
Maluck Johann 2rf)ladjtnmtir N\\ Bi^bow 
vi r> 
Malnckc Otto Schutzin X 0»Kmtiir 12 III 
<lml SteUmmUi so tSituript; tu H pt 
SöInhistC Nintiiu 5nltlmimt 3pcc Damen 
tilchiH u Vchuvrrbif O Aiibrn^ttr 78 K 
Malnkr iUnno 2d)lo^u 3tlnMuVfl ÖiinjtWi > 
II III ii>o,lle^ ^mbpusiu) 
Maliiich 'ldols WiuUci, 0 iviutifiti 2*)sl H 
Malnschkc Huflttit Saslirnnn 0 Virluflfn ] pt 
Paul ^lUfamtti 3tfflliO Allncchtitr 0? pt 
Aböls -Mnut SW iUcitibcisttti 72 II III 
Cail, stamm XO Jmiuamulftichm trJL 
sTel Xlln 7**21) 
Paul Manier tilutilottuibfl Stautm 111 
— Jonph ^fiifnumn N vHcuuclcuboircriti 2 h 
Johanne?- 3dmcibnmftriT N Mmd)iftr78H 
liobnt Stclh« Steqliv Fid)tutr bK 11 
Doioiliea (>irtinvmm SO (xnciel llfei 10 
Malnc^ka.O to Tndilei Nubt stiirtcbccttt 1h l'i[ 
Malnlkke ^einliaid Sdiimebeinu so ISiorlivei* 
,11 lo j 
Mnhumfd Jntte tw tfliiiiloiunlni Suen 
liern ci,n 10 II l\ 
Mnluiit -!1 ctiitHm > Tieclitr 2ti 
— Albert Ob vloUnci N (Shouitaiu 81 I 
Maly Aluaudu Foiuiei XO tiolmnmfti tllll 
Jonph Schlachtn S (Weftin i, II I7 
qlmon n Deroiat SW Hacielö 
bciqeuli 52 Wo!m »S\V Shcu\bciqftr 41) 
Malynq Jut Tttlici Humtimbf Wruwei 
ibCst (ü 
Malysa Joliann Tuchlamtti (rharlotlenbq 
Wnibi» bu tfmpi'jtr 12 E 
Malyszcznk Theodor tzei^ei O ‘lubiradfti r>t 
Mali, a wza'y 
Johann iHictUuHt K \\ WiKiUm^habiitci 
fti 40 
Paul Dioicht stutfchii 0 |<oiimiI*r 2<» pl 
Aibcil (Iticnb -lUmut 3diömb\i Saf)ufU 4r>H 
Joh inn liZo ch stut'd, 0 Tiltitcrfti 71 III 
V unann i^aitiv 'Hubt Jaquitt 5^ pt 
Vtdül, Invalide N ^uiibeigsweq 7 III 
Hermann staunn (shinh>ttuibji Schlntei 
fti lh I 2 t 
Jnhux SUrbm inti O Zhacrfti 1(» 
Johann stutichir Sdioitcbn MuninqentrlO 
M ^oeomotlvinhr Chailoliciibg Muititr (4 
Vuiitiun! t'üfürnotiuh \\ tsharloltcnbfl 
Sopl ti IShnilvttuiitr 2H 1\ 
W 'Hutallmb X Vültitmitv 20 
^liubolpl, 'Hirftit 'llatl, SW l'iwsjbeeren 
fir (>41 II 
Fran> Ob Ttlifii A„ut N\\ ^redowjtr 10 
Niolurt 4>ciiietu X \\ ilufunti 12 I\ 
TlKKfi ^alienn ( ^crujalijmuti U II III 
üouiji l'lutUim \V Nviiimt'i^iti 10 IV 
Mobniltt ! a HfaUjabn 
Vcituaun iUamt «S\\ jUntumnuiU 10 II 
^uu iUttui SW Viitt munlbmlr 7 H pt 
CmU ''Püoflx (iommiff u Wioffobiidiliblq 
S\\ ^ibuuuti 14 1 7 
(fall Konditor S Wiacrpiti II II I 
ISbntihiii/ Tiennm X(> 2tuiui,bciflfii» lo 
Anqiin Tro chl ftittyrh kShmlDttciibfl 
Sophu t£l)iutvttu ,tr 107 1 
”i ^(aichiiiliblfl N Ouumitbiußiun 17 K 
N III l4tl III !*»“>(» i 
liail vcuioivait x Wüllmcim 1'r II I 
(inmann Mauobuu s ^ciciHMtad,,tr (> K 
vHobeil Mcivt o AuiUislviti 12 11 
— ^ndinaiid 'tauchn o Moppiintr 74 1\ 
il'itli suuulia S SdiünUumr fi II l\ 
iiinl Vilmi iitid, 3uliufr,ii 4 I 
6Inniiait InniPliili so Abiitbcitfti l*> I 
tSiut 2 ittlci S\\ Albumin tu 1 
Ctttin.an 2iimmb X ^inllnm 12m 
— JlUuit 3lra, e»b 2d,ntiii ^indiidivbt 
Quillt »iler bliiuinct so mo JI 
Malzalm Albert Töpfer, C Nückcrslr Ga. 
— Hermann. Töpfer, NO Landsberqer Allee 14 
— Heinrich, Waschanft. C Greiiadierstr 4ia K. 
— Julius, Hilssweichen,tell. SO Wrangelftr 39. 
— Anna. Milchhdlrin Rirbf. Zretenitr 38 
— Wilhelmiiie '-Lid, NW Kerhaidftr 11HHC 
Malzat, Theodor Näncherwrhblki, X Grün« 
lhalechr 11 
Malzbierbrauerei Christoph Oroter- 
Jan. N Schönhanfer A lee HO E (Tel 
^oterjqn.s 
äB1' 
Siec 
gesetzlich geschüfzf, 
lll m„\) Filiale N iHlicnt^biriHrtti 7J 
Juh (£j,rutoph Onotcijnn 
9V* i Anhanfl Jnieraten, (>5 2. Seile 
ooi dir Imitcicn murrt» D cfrO rte 
Malzc Ollo Beaml 0 Liebigftr 34 IL 
Otto Diebn SO Marianiienitr 1S 
— Johann Invalide SO i'icflinßcutr 23 
— Uillulm stuttrtwi W sümiuutietftr 1 n IIL 
— Ollo Schlüssel 0 Mühleniti 4f> 
— (Soll 3djiicibcimttr f H SWr Mlorbciifti 2 pt 
Noberl Schrauben dreh SO 3dtfcmri)ifU i7H. 
— Aiuiiift Schuhn! W 4>ol^l>(ititmlr %Ij K 
Hei mann Tvdilct 0 Am Ottbahnhofe 11III 
Hminini, Tvp,er SO s)icid)c»bci sterftr 101 
Auguste Ww Schneiderin SW ftuibiuiflcr« 
ftr 32 ir 
— Jda peb Simon Ponichaffneiww, N 
Bruniieniti 41 H II 
Mälzer Heimann Gtrnfti«b Schaffn (’ Wie 
imbinjti ^ io IV 
Beulia Hebamme, C («rcimbtci iti iti 50 I 
Marlzrr ilhdvxmUr X\ ^lüuic.xitc 7 pt 
(Iil \Jft 121,10) 
t'iiiiistiui s)lol ilcfl SO -Lfllbimarftr (>>a, 1 H 
Dhcb Sljlojirr SO sWsl]üiuTTiittr 
Line>line fltb Langner Äeamt^w, SO ISiirni) 
fli 2H ]\ 
Caiolme, Jviv SXV veimur 20 III 
Mal'.ewski Johann Sdmeibeimfti SXV Wil 
liilniftr I01 II 
Mahiniit-1 Nidnrd Stlunpner X Sdjnlitr 10» 
Amaiibns Portier Borh Ntinmiiclobfi Tun« 
fdnmbtuv 2 > III 
MalzNest iSJmuopl, Ta,elbed, W Stciiumy 
ftr 21 II 11 
Mdhtuljit '"DtobeUbif SO %mujn,lr t 
^mbud, Tischler SO iicoiuociftr 10 IV 
veimann TodilnmNi SO ^lOtmimciinr 4 
Mamath, Anflnu Jnvalibe Nrrbf Steinmetz 
m 2") n ii 
Mmtiatfc Friedrich tionipt Dint K iShauffic» 
nr ot 11 
Mocmrrfc Jntms Sianfm N\> Alt Moabtl 1 iO[ 
Doxoll ux W 'X'iaafjCtntv 10 I\ 
Mamel Jv,eph ‘Dialci X Dnnllei'li 70 II 
Mamrt Slani laus Aahnaib NVlcfuilrl fl III. 
Mamlock f Mamlo! 
B. l>t m« tl AffMt Arzt Sdilachtenfie, 
Li toiia Sanaloilnm 
Hitm mi vutiii XO frcuipubüi|ci»ir OIII 
Fanny qeb Boac WliUiimluni W Tannizlin 
fix tl OWxitculi Is 
Mamlok hnflv lh im(I pi Ai\l undar;t 
u tticbiutehihn W (Wiuumalt»,n lo pt 
(Ir t\ o<i.,t ) h t j 
iniich IStviimuu X Timplimuti 
Miller siuiirm W jhilmuiti tS pt-. 
iiiai im stoiihu W j ulmvftt 
f Tvblln ^uunlol 
Mai siaiiMii so ’liwmmtm »7 I 
2h Vniifni SO Sd)mibitr 10 III susic 
P üiclutl ’uichr 
H I l)i mist ^ahnanl XV (^enthinei- 
fti 21 I ,Tet l\ ".2IH) i l 
Mammcl ISiiti! tUatu u }lltotoflr X W (>an- 
novcxiriwfn 1<» III 
Mammeil Ctc stansm \\ Stiri,titi »> II 
Mammiüsch Uichaid 3chliidmri»,li SW Jini 
ituiui *H» oi Maitth 111 Stand (Tel. 
I .72« ) Jii'lm X\ üuUnlmiti ol II 
Jutiik itidilu SO Uibbtiimti 22 III 
Mammroth v'iumamt Commin XOWiühun 
ludmi 2 I 
Maiuyi. timl "im UUixmt Nnbt Nuitcuti 55III 
Julin ^alUaib Riubndifrr Cchlufptt 17 
Carl Mampo, OUot* DtNillat (i uu^oiiflnt 
2ut 'tlhiu Habntativn dn irtitut lh 
Diomu v l'Utrtui TiopsNi n (^itieibi stum 
iml X oi) 4MUiaiuii,n 21 pt fIil III 87 U*) 
10 12 "i l> Jitl) HiUuil Isitct 
I II 
'S I 
Zahn-Arzt JDr. Lind «L Linde, 
Zahn- 
Künstler. 
Hygienisch vollkommen eingerichtet. Feinstes Institut der Residenz• 
Lcipzigerstr, iO und Bruckenstr. öa*
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.