Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Gunst 
— 511 — 
Günther 
Theil I. 
SO 
ooitlb Mtanst N etraSburgcnir 5' 
'orotljm geb Sutjanjf «raiteriditt G 
0M,cl Dmi gcb ömitimd, Tuchl-rww 
77 
erärtlnmm.  3uH.il  Miltt Snlcitb Räch. W 
i ui liiiioircIMiu 50 I. 
niünicr « i'lmiflier 
_"rind, Mlwacb, NW Scuiicliir 41 
_ Ed Gunter, Colomatrorfjdlg u Sier 
s Stallichruberstr 24 pt Jnh 
6)1111» Winter 
_ & i (n'ii» C Hackeicher Markt 3 UL 
_ ( vti DUuiiv C Jloirailr 1 pt 
. 1 „,| Um m Seei, Lichienbg, Knigsteg 
t n n )(ln) Hirni« I 
-Jotlli Holcr NW DilhelmShaoenerstr 13 
_ "Ju >n1) «.obcklilchl N Griinthrtlemr 18I\ 
.Cail i ißiiitcr 0 €|t6ain<23crl|tntt Bc 
omlci n I 
lul l’oii'dmtfii N Strcltijerftr 40 IV 
- ;nl £ Mur N CbciGerqeiftr 20 1V 
_ £ in 2di»iiiu N gmramalbttiti 12 I 
_ Jii iib SAumfc, Lehiciww, Lichtenbg 
Kni ilm («miter sches Hau? B 
• Jot' JuiVrlom 23m Meitt W ©cl(j|ir 14 
©untcrfirrn Jlobeit -Urifftr N Sleffelilr 35 H II 
I "idiitci N iliamlcritr 21 H 
- II i1 i Ii'dilcr 0 Sl ilttbieitSilr 16 IV 
1 iv S tirMibcitbitrgitr 71 ILL 
Clunimti (farl Phologr äjcrgMljcrmigS Anst 
\\ Hilmiiilr 4711L 
OuMmimnn vemridi @ailro, GtaMifiem filrm 
Arm (t1 limtnie) SW ftalfündiitr, Bcrii 
!n M« iwtilaiivtiiti’ldjiS Hmiä E. (Xf( 
M n I i J toeülj Icmpclhot. Wci Uneritr 80 
M E. ti imitimoim Ge>tttld,afIshaiiS 
W i Jiiiluna Jmcrnli S 48 
- ' i illmr 0 ÜtubieaSstr 40 
Gluittmimnit Ohtitau Tnchlcr, N Slrapurgcr 
llr i 
Gmtlttxbng "lngust Milchhbl, Gljarlotienbg 
iU il i i ir il pt 
Oliniim xiihin Suimt, 8 Uibimitr 1H IV 
" unllltl Um Jieg üiaiiinil;, lEIjariolleubg 
J illn 1\ 
J i II iiulir S Sdjönleinffr 7 IV 
Cito n.uiuur Gljailolleiibg , Sdjlouilr GGH 
Cit Zdiliditc 0 ütcbifllli 16 
Jlii , (i l £lro()l'ii|d), fflio, N SBimnteit 
in 11 I 
Wutmlicr Mcorg Di jur Geh 06 Finanz 
roll ii »oiu Jlnlsi l Fittaiiznitiiiil, \V flut 
in um 117 1 (Itl VI» 103M) 
G in ul  5ili.ii»  um SButl Geh Roth, Exr 
" -ui ittaiilr Dir 
tto Günther, Jliimt » Eowmtff Gcfch 
1 ->'!> 1 tont iWft lb pt (Xel V lioy) 
Jnl Ctio luitl 
uuilltr U ’limoncen Exped, NO, (iieorgen 
im ir ]i 
I l tiilm r N 4)riiiatitrfli 114c m 
li 'Imiuicsl XetnpcKjof, $)eilmciltt 70 
’hl I n ii W yoititr 63, 2 II pt. 
v i” lili i ii ei)(nli)tlcii6g,S<f)Wr 22H 
*-,rl I’t und l>i Arzl Unmeif Pror 
iSi ii > 'ijl ^itigimc fflufruin, W Jiittcl 
Nir III 
Sun l'i in (I pr Arzt, SO Sticktzcr 
H S 10 4-0 
L Günther, Alleinverkauf der John 
BelUchen Aabeatfabrlhate für 
Deutschland, Vnfln dkntlchci Asbcsl ir 
V1 1 "" im s iHaiibni6iir|j(lr 60 pt 
II 1 ,v -) Jnh ?J HallciiSlibcn 
l'il l n i hulo 'Iml.SWlütupcrrcnfli^O 
, ul l,1ll|iin JJumcnbf, Chausiccilr 66 
'hu nun Jiti(j,ülutottnfii Ö4pt E 
'-n i 1 utuu n O liiumct Sig27pt 
1111111 •i'nluuiiii üicintifutM, SBioiiim 
in i i e 
S;i i ii m \\V Smimfir 17 Ht 
ivu .iilnul lfIi(iiiot(cn6j, Sditttciflt 94 
i J lliiilnint üautiutg, Stcglijctjli 
J ’U l l'llllxl 
\1' 1 '(«iciimt, Tikplow, »ailili, — 
■u i 1 »aus 
, lU.!'' "Hilolf AVJloDcnboifftr 17ÜM 
, , ,   X Uiobomflr 31 ITL 
T-iii ii Z,a NO Mufdjmgfir 81 UL 
-tnu imam Ijnt g^tif ,®cI6ntiftt03E. 
,t"1" W •l'iil)cuilicrft7'Ö" 
, , U>nll»lk»bg Englischer S1M. 
«■ii, ,v:   ^0 Falckmstcinstr. 14 IV 
/°dci„iiil, >0 Wcbcrstr KS 
^nichk, X 3)cunmiiftt 
# mliiih 
feil ii, 
1 In 
 - 80 H. IV 
. l[U(1W»illi N Kittonftr 48 L 
J!“Uh ^ G-uchl!» 56 
a™ , "tmosl X Strclchcrstr «7. 
— ^ 11 ^0 SalcfLiificiitflr 41. 
Otto Günther & Karl Meyer, Snr| 
umidjlattfbrf ,SW flommanbanluiitr 1213 (Icl 
I 55G6) J»h O. Gunthn u K Mqcr 
Günther,Rich Buchbiubcrmllr 0 ifficniclmtr 41 
— Adolph Günther, Buchbuidcrci m SnniFl 
betr, 0 Momclcrilr 4! E fXcl VITa 7J0i) 
J»h Ww M 91 C &mill)i.r u O (i>unl(>u 
— Octmamt, UucTjbiui SW Sohue'U 1>H IV 
— Mar, Buchbruck, &\V Sunmaimitt 93 IV 
— 53ill)c!m Surtibiud 8 Aollb>i>crdm»m 7 II 
Kar Buchbnilkiicil'ks AV Lttyow Platz in 
E i S !l Ghmtljir <SL Sohn 
— F.‘A. Günther * Sohn, Bnchdruckikki 
imb Bering b Gltrtrohdjit 3liiäii(lcrÄ, V 
Cüuomiti b (Iil ^ I TT4.) CJitf) fflarWüiUlw 
— t>m mim üudjct 3!eui) ,lv\V Siubcctirlli 34II 
9-11, 3-6 
2li[rcb llurtjsialt, N Siuimcnili Sü IT 
iBcimi), yurfifjalt N Huiiiiicinlr 164 »i I 
— Carl, Siidifiiiil, SO 31bmiraI|U 4 il 
— 'War Buchhblg i, Eicmbrittfirci N Augusi 
fti 3a I 
— Max Audihbl NW Gdjimmimfir ljb II 
s Kahlcilbcrq & ®uut()ii 
Otto, -!'Ud)I)bl, KljailottciiDg, Slaiioi Jucbiid; 
(Ii 40 I 
— Btlsirlm, Liid)bbk, SW SKk Sncjliilr 7 pt 
— Cuualb Bur "(isut i Suichc JiDilaml, NW 
Gliai lL«r 3 I1L 
— ticiiimim Bin Dun, W Tciincwibiü 19II 
— tSoil V»r Soviel) b 9lrd)le|d)ii6 l'crem? 
b\\ tiodmaimfli J4 ILL 4—0 
— fiail Bin S>oi|t, Icmpollior, Sdjöiieüetgci 
iljcg SSciucc jrftcS (iiiiiS (6) 
— Slugnil, i)ui|lcn ii !t>ni|cl|l)i( geqr 1&40 
Cngr, Dilail S Stö|itmc£vi|ti l)8 K 
Aboll Siiuluimad) 0 i>mntriiili.r Slllte 174 
— I, GiiitoiiUut SW 8iiliiri|ir 2 II pt 
flil I Obb) Jnh ö (iiaig 
— Wiiginl Gliaiiiicistiti NW -Mrcmmtr 70 pt 
— Otto (Ifjimllcf lf 0 Mofymitr 60 II III 
— H Gigauciiljblg, W L»low,lr 47 4b pt (2il 
IX 0J10) 
— Julius, (TigaufiiOblg N Duiickcntr 2n E 
— Theoboi, 5ignncii[)bl(i, N OSeuchtili 9a 
— Aböls Ciftlem, N Gliciottinlbuur 23 UL 
fieuiut'), Goiffeur SW Zimmorill bS V 
— flail, (£oloiualiml)blg iHitbt (iciiimimflr 231 
— Cbuaib GolniimliviiiMg, N Unbomiir J pt 
— (Eugen (solotualwr SUicateiieu » Gemljblg 
W jniluiuiii 61 pt (Itl M 3.1401 
Rob, Goloiimlrotlfblg, N Zionokirch Platz 9 K 
— Sllfieb, (Somptomit Lharlolleii^g SütlmusS 
boi ftilli 36 II IV 
■ iBitljclm, Guu|tct Sdjntib , W PalMitr 1011 
■ Gruft, Gonrcct Stidcrti N öolliiirrilt 45IJ 
• K CSountuicn u Sou6on6tljit,NO@r graul 
fiuleiitt 74 H pt 
• 5 X, ßiaMlten » 3i!äfd)o|bif ,N ©i Ham 
buigculr 3 II 
Einst, Gum Beaiut, NO ®i jjianlfutlcr 
fli 100 IV 
Sdcranbcr Dachbecker, W Kirchbnchslr 14 III 
Heini,ch, Dachbeck. \V Sduuiikbuiftt ll&H 
firmndj Dadibrrf bO Fo,slcntr JS 
LibouiS, Dadlbrd N $aiivdfOtt 83 II IV 
Cito, Dadibeck S Braiibcndmgsli 2.") II IV 
Pllei, Dachbeck 8W Maihenitti. Platz 11 HU 
B M, Decoiatuir 0 fiaug |li 110 I E, 
Franz, ®icalem, SO Ülaimljiifti 10 III 
Hermann Günther fc Cio., Fabrl von 
absolut roaücibidjl madjrnbeiu Srgiaj inte 
ffinütisuiiblatf, SW Oliieiscimiifti 86 (Xcl 
IVn b0>7) Jnh Theopliil älmKei 
Johann Destillat N itaflanim SIKti 89 pt 
Gruft Diener, W PotSbamerfli 21 II IV 
Julius, Sintflut, N Tlllkstr 24 I 
Sutz, 1)1 plut, NW üialhcnclueifti 26 ]F 
Gatl DredM, Neu üöeificnfee Laughanssli 3 
Joseph, Dtedjülermitr, Cleglitz Verbeult 31 
Paul, Dtechslir, 0 Hliiineiiilt 32 II IV 
Paul Drechslet NO ®r Rraulfuctiifli 52 H 
aiemfjolb, Dtechslir, 0 SlüberSbotferfU 62. 
Ernst, Dtehct, N ©chulflt 110 UL 
Relii Dioginhblg NW Stromstr 40 pt 
ftmniamt Droscht Aes, Wilmctöbf.Wtlhelms- 
Slttc 108a m. 
Flitz, Dulder SW Icetoliteiflr 16 Es H 
Carl, Eigeuthüm, NW Havelbergerslr 20 E 
Eroalb, Eigeuthüm, SO Melchiorstr 31 I E 
Beinharb, Eisenb Beamt, W Katzlerstr 9 M 
Eugen, peus Eiscnb Bramt, Gfjarlottcubg, 
Wallstr 13 H. 
Carl, Kgl techn Eiscnb Sccr, Steglitz, Fi 
Ianbitflr 27 I. 
Abolph, GlfeitB. Zugführ, O JlöitlgSDciget 
sti 20 IV 
Carl, Gtfenb Ziigsühr, SW Mölkcrnstr 117 IL 
Robert, Eiseudrch, N (Swunstr 18 ILL 
Albeit, Eiöhdl, Reinickendf, Marksstr 25 pt. 
Carl, Etshbl, gtelnidciibf, Restdenzstr 87 I 
Chr. Günther, Sag v Glsen Wcttz- u 
äiotljbudjcit Niitzrolle» N Jiuifitenitr 4 5 
(Sei III Ö9J1) Juh Frau F Battnmnn 
@fmthrr 5>ans (rlectrotedjntt, NO Semiti 11 I 
— Panl Fabrt, d Crameiutr 45 III stehe 
£d)ii[|lncd)f 
— Amt,ist Fa&rfarb N Demminerstr 10 
— lUitl Rabrfarb , Gljnrtottcubg , £d)k'biu 16 
— Gbiiatb Faclor, S Stbolbstr 1 II II 
— Cito ^llirfntt Druck O Gtumt Reg 93III 
— Gatl Aai Färbet SO finpciitrfeulr 18 20 
— Gitt’iii Fedjtmitr, N Noval ostr lb III 
— Ferbuntiib, Fuieiuieljnn SO tUieueittT W 
— ünbtoin, Feitetwihrm, XV Bulowitr II'I II III 
— JiiUttd Jtthab b Filialib SeiiiucrSiotal .’ln 
zeiget 'Iftn L<etiieuiee ctotiig Glinuffie fti pt 
® Rillldjttf) u Paiüossclibrl \Sciccnbtirget 
ftr 1.4 
— Carl Günther * Co., Spic allsten tut 
ledjn trfic Fil;wr Jicrltelet bet mntidieii 
FiloHuf GmlSchnetber i|,io?fiiu u b Ditltu 
boitci S (ztt't! NO Elviibcthitt 22 (Xel 
VII 4jH)Jnh Garl Gunthn 
— Otto, Flendjhbl, C JloSInnättr 11b pt 
— Goittab Fluicnltii, NO Oiconjenlirdtiti 27-11 
— JolnnneS Foiniit N SlluinSlui'flirftr U2 
— fflar, Former N ibiübuiorotl" J III. 
— L»o, Foitnci S (iltiterefli S II II 
— Sistiin Fuiitit, Ghavlolltubg Schtünstr 3pt 
JloSui Fttitnt u gest {ictlgclj, N El)affer 
ftr 7 pt 
Silber! Fulnfi, N sTastnnten Allee 24 
— Fetbtiianb, Fuhth, NW Ueuffelili 32 1 II 
— y Ftihrh Slirbt, Prm, vnnbieitplt 13 I 
I D Jlolim A Günther 
— Siibult eilet« Fnhrh SO (äöihtzerftr 72 II 
— illiiXilyl) WnliMiiiiour SO Jleid)cnbergentr 2 
— Ghttttoph tiaituiarb, NW jientfelstr 621II 
— v tut ich Gärtner, U Gipsitr 18 II II 
— S.'illjclm, Wärluer, Bilmercbf, Pragei Platz 
Still i Schulmaun pt 
— Siich , Oiittluirciki, jlittlShorfl Treskow Allee 
Giuiitbci |d;eS (iittiS E 
— O, 0)ai, Raffer- ’e Nnl, SO Gotlitzci 
str 73 (Xel JVa 7040) 
— Hermann GaSaiist Beaint Charlotte,ibg,Seib 
ltijllr 2- II 
— Karl GaSatb, SW Zossenerstr 40 
— Albert, Witltto, W iliottcn'lr 71 K 
August Ojititm 0 Ftattlfttrkc Allee 16 pt 
— Cail Gastw, N Ffncbrtdjtli 114 (Xel 
III 23*36) 
Cail, (Bailii), fflarteuboif, Gljiinftteflr 6 
— Franz ölnfltu N GI|a||ir|It 26 II pt 
— öloltftub ftitstm, S Dressbeuastt 03 
— ©oltfucb, öiastlv. SW Nitteistr 54 pt 
— Gintav, Gastw, N SSuicufli 43 pt 
— Henmanii Wnstlt), 0 »U älubreaslti 11 pt 
(Tel V 25bi) 
— Hetmauii, Gastw, NW Stephamtr 10 
— JohanncS Gastw Gljattolleubg, Pestalozz, 
ftr 25 pt (Tel Gljqtl 407) 
— Otto, Gastw N Stviiumunbcifli öl pt 
— Paul, Gastw, Steglitz, Stlbiechtflr 95 
— Rodet t. Gastw NW ÜBiUjcluvUter, Lchrter^ 
Bahnhof,Ltidtbahubog (Xel 1114!2)2 Welch 
NVV Jituolibenstt 53 Wohn NW fcatbefir 61 
Katl Uvelbgiib, 0 ©mtlafli 41 
Statl Gemüse u Borkoilhbl, W Mauerstt 27 
— Colnr, fitet Vollzieh, N Slielttzirstt 37II 
Theodor, Ger Pollzteh NO ftrubenstr 44II 
— Fmdtich (ijifchaflüfiihi, W JSsitzburgerfir 5 
— & SoUlucbtl, Gipö n Cement Ilnugefch 
SO Siaugillli 01 I (Xl( IVst to20) Jiih 
Wilh Guulher ti Wtlh Soffnicbil 
Engen Gtpsformet, 80 Melchiotstt 20H II 
Albtrt, Glaserei, b Alte Jacobslr 49 pt (Tel 
I 2192) 
G, Gülbleifleitfbrf n ölafaci, 0 t’lnhreaSstr 
10 H II Wohn 0 itl AubnaSftr 17 
Franz Hof @olbidjintcb, SOilopenickirlti 721E 
(Tcl VII o 730)) f D Vollgolb & Sohn 
W, Grabbculmnlsbrf, N Mullerstr 87 Jnh 
FrauM Qunthet Wohn 91ciittrfeubf,Schatu> 
tocbetfti 3 pt 
Hermann, Graveur, N SBeifjcitbitrgerstr 46 
C. Günther, ßlrosjfchlachtertl, 0 Lit 
Ihauerstr 30, 1 Sing I 
Sollfjarb, Giobsd-lachletmftr, 0 Ftanlfurlet 
KOce 04 I 
W, Giobfchlächletmftr, 0 Glbcimctfii,Slabl 
Vieh- ii Schlachthsi. 
Gbumb, Gifiulianiljbs, NO Höchstestr 22 
Johann,©iüiifram(,b( ,S03ieichenbetgcrstt 112 
Garl, Gürtler, SO Oppeluersti 11 
Garl, Güitlet, 8 Schöiileinflr 26 U 
gncbvld), Güittcr, NW SBiBnarferfti 21 n 
Hcrrm, Gürtler, W studjbadjilr. 6 m 
Karl, Gürtlermstr, SO Ohmstr 31 E 8—12, 
2-7. 
Max, Gürtler, O Grüner Weg 36 IV 
Günther Paul Omitlei S SSt!ml'itr 3 ffi. 
- Paul O'tjmtmi Cbirlr er SW Siviernstr 79. 
- Abolph paiibel m { ilefjelitr 42 K 
- Friv yonbek'ri ' f>jinteti|ti 74 I 
- Hermann ymibcl« < SO Falckei,steiii,tr31I^ 
- llml vanbel m > Crtczenculr 21 H IV 
- 9" illiilm {iaiibel«ni X Gicht,iborrfilt 4 
tllielm Handel tu O Rtqaentt 127II UL 
- ^ermattn Hnitbidjuljm NO Eiiiabithnr 48. 
- Augmt Hau bieit SW SclioWiistr 21 K. 
- Gatl yaiu > n V $erimuenti 12 
- biml Hau Ptctt SO ftifenirtititr 182II UL 
- (iiintidi Vi'U'bien N ihilaiiieii Allee 75 
Hern am. Hau mur (. Lpanbaintilt 59—61 
- Gbitatb Vuai.i N iomgitr 19 pt 
- Grmt, Hu,ir SO i taitqtlttt 84 IV 
- Finbndi Hitztr Gliarlottciil'g Schillcrstr 83. 
stall Hiliiluuin Pankow Flotait, 24 
- Cail Holzlibl Cliatlotteiibg, Sdiilletilr 71. 
2 oh» >Ui 42 
- F. W.Gunther, Herieiifiüte Gngroi Huf* 
Foiirniliirii bVV Müinmanbnnleiiitr 82 H E 
(Ii! 17,41) Juh Jlid) (ilüitllier 
Cito Hutut N Pavpil Allee 40 L 
- Willibald Ingen, NW titlnterftr 49 IL 
3lobut 'Miitnimculm Hubs Ämtitflr 58 
- Ftrbmaiib Jnvalibe Ghailoltcnbg,ltnc|c6e(l« 
llr b<> 
- Ubo Uammetiitr Diall, NW Galvittstr 33 UL 
- Theobalb Stammeimuiif, Fricbeuaii, Mosel* 
ftr 4 E 8 10 3-5 
- Paul Geh iimtzl Diener a D Gljat« 
IotUnbg Hohmftitbbtrgniir 24 H I 
- Fritz Geh Slanzl Raih i itriegcminiil, W 
Bltiminlhalitr 14 II 
- Gmil ('nh Uanzl Entfett SSfiiucJacobiti lOTIX. 
- Jliig 5 JlaitotrelI)bIg Engr N Pankilr 4,'ü. 
- Gruit Mmtoffelhblg (rugi, N Ackustr 48 I 
- Otto ttnffut Äearnt, NW Subiderstr 41 IV 
- Gatl Safsuiboti, N Stl Hamdurgeistr 8. 
- Aboll, iliifltllan W Panier Platz 2 
- Slltteb ilauini SWctoinggtiipiili 60UL ftcT;e 
R Slitlle & Co 
- Anio Kausm, S Seiginaniiflt 59 I 
- August staufttt SW Slncherrtr b9 H. 
- Carl, Kaufm, N0 6t Fraiillitrlcrftt 45 46. 
f Cail Gnuthei &, Co 
Emil Siaufm , S ltrbamtr 100 IV 
- Gmt|to, ftantnt, W ituifftrstcnftr 167 pt 
- Feoboi, fliiuim, NO Baruinistr 211 E1—2. 
- Feodor, ikuftti N ffieifienburgeiftt 121 1—3, 
- Rtubnd) ilattfin N Deinniineiftr 9 
- Fut Siaufm Ghailoiteiibg Galuantstr 10 L 
(Itl Ghali 122) t A. Siitiiblaltei 3!ad)ig 
- Flitz Siaufm SlirbT Fiieielftr 59 I 
- teiotil Kau>m, Rixbs, Xhuringetstt 14 UL 
- Heinrich, Kamin S Eibolbslt 3 pt 
- Mar liaufiii, HaUit|ee 'Htugbaljullr 1321 
- Mai kaufn, Cfcu Echoitctucibe SitniinSlIr 4. 
- O Siattfnt, 0 Memeletstr 43 IL E (Tel. 
VII ti 7302) f Abolph Günther 
- O flottftit, N jionsfud) Platz 13 IV 
- Otto, älattfm, 0 Franliuttcr Sllec 75 I. siehe 
Wilhelm Flanke 
- Otto ctattpit S Giaisisti II f Otto Günther 
&, flnrl Mihir 
- Cili) Siaufm, SO Stöpeiiii(ii|li 148 H 
- Otto, Statifm, Boihag. 'jtuimuclibg, Goethe» 
llr 2 
- Paul Kausm, 8 Sllciaiibriucnftr 67. 
- Paul Häufln, SO SBeticuntr b 
- Paul, Staufin tiaiitniitz, Slittalicufk 3 I. E 
(Postl'tz (i)r titchleif) 
- Paul Siaufm 9lubf Hertzbergstr 15 10. 
- Remhaib, Slitufm U üiiiicttstt 238 II 
- Richaib tiniifm, &\V iUludjerflr 9 II. siehe 
F W Günther 
- Rtchatb, itaiiim, &\V Heimftt 2 H 
- Rtchatb, Kauf»!, SW Nostizsti 10 pt siehe 
W Rinze Rachstg 
- iValbeiiiai, ilatifm Jli inidiiibf, Ptouiuzftr 79. 
- Wilhelm, Kaiism, 0 Hnbuerflr 11 I. 
- Otto, SUUiter, b @tae|esti 35 H II 
- SKai SlUtbetuiad) NO ®eubcl8|o()itflr 15 
- August Stlcmiuier, SW'iWIcinuiilbcifli 5H pt 
- E nft, SUunpiin, SW Fibtcinilr 4 II pt 
- Fitebtim, SUempntr, aii;b|, Grillt 14 L 
- SlaU Sllempiitr, SO Foistetsti 53 
- Richard Kluupuei 0 SUnigSCageiilr 9HI^ 
- ÜCtlhelm, Knopfm, SW SBludjeifü 21 
- Däc«r,Stitcheiimobeli6rt NiSolluteritr 11S pt» 
Wohn ilir 12 H I 
- Biniio Sujet, W 8htg6Eutgciflr 59 60 
- H, Kunstmaler, SW 9iciieii6urgcrstr 23 
- Gatl, Stupferfdjmieb, N Jnualibcnjti 118 H, 
- August Kutscher, 0 Saugestr 16 H I 
- August Ältlicher, ©ltalaii, Dorsstt 07, 
- Garl Stutfdjer, SO Retchetibergerstt 81 
- Giltst, Kutscher, SO Eisenbahitslr 31 H. L 
- Giltst, Kutscher. N öriebcuomfti 14 
- Moutz Kutscher, S Dteffenbachstr 71 H. pt 
- Rudolf, Kutscher, W Jagerjlt 19 H. IV. 
Kauft BEildebrantPs Schokolade, kauft Hildebrandys Kakao!
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.