Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

I. 26 eil 
Argus 
- 28 — 
Arndt 
Arguv Intel ncn Auskunft u Deuctlv 
Imkii N W £rici>iisiifii ‘>1 CÖ i-el 
1 rw >8) vith v Sstdiic 
•Ariadne, Fabrik isolierter Drahte, 
O. zu. d. H.“» Olwrfortcn&tt iNlmft* 
hoifcmr t1 |Icl Cyail 1 \)\) OuKhntuntln 
9UU WncRbstA ^mien 
Ar;e vuluu WcrluqclIiM 0 ithufeiiTUb ut 1 I 
Arrrs Wu)uy 0 Wimibf»3«)tr » pt 
— Johann lud)ler NO Vidinnbcxgetm lh II 
9ln», Obuarb pem Wer Dien Wirbt Sdiotu 
weitet fii JTi 
— Jllcranbct Omitlcx Rirbf fcamiuim MI pt 
— Heinrid) WurtUi SO Uaniitimtr 21 111 
— Leopold Msturm s Mottbtt et Xstmm 7 pt 
— ÜjSaullur sieb ^aiutlstiufn SUiittmeimv NO 
'lie«c SUniftitr t4 II 
— ^'w NO Ucuc tiotiuph ^7 
Arishof )builh nib Z'fihlh ixiv XX^tunmcy 
lir 27 I 
Arisho'f Bruno Tapcz u Tecoxat XX >hir 
fur?tcnZ>rtmm 11 pt 
Arte Theobox Anpehir Cliaxlotleubg Hübe 
mattn* Iknuitnuflll III (Voitbc* Plvyeicke) 
— Ernst Ztausin S (thtctnitauiir 42 pt 
— Bernhard Ob Tclegr Hifnt SOSnflel Uni ‘Hi 
Anna ßcb Uattdutf Hmtfiitoiwu MX iaU 
itarferitr Jo I £ 
Arland ^fhi fruiaib (tynlotlutbii umit 
IN 109 H 11t 
— $lai Ingen MX Oitrlmuunuu 1» 
— L Hemecke 2t|dila r jta|himivlnl \OBu 
icinnflNl (i v'Hh Iulmo ilxlcinb u I vumdt 
Arland Huamte geb Ztacinoro X iu O ^mnl 
pftier ,'lliee 110 H 
— Ormilic sieb 01 tue fraitbelSn \\ Untnr l* 
Arldt,vlls^l'renn ßnebud)Uti bauendem 
m <o if 
— Couxab xMtflc» N öaituiur 47 II 
Arlc Zlnoboi ihbubeamt O Mimtflobufleuti U 
Vtrlie-Xitfoitr 'llberl Hpu XV Sdiaiam I'' 
IU (Zel IX hMO ) ) Uiul Vuimcu & Oo 
Arlctt Catl 'iiontein N Rutudutbrnnim “b 
Arlist) t*aul (stflau Import NXN WalatitiHbou 
lh J1 iZt! J1 221) 
— £ vit^ci \ wuin m i* 
Cito 2djloi ci N Utchomm lb II 111 
Arlktt WiiitflP ^alrrNclia'M (Ihtilunttht Wann 
Ainbudjtti 12 !\ 
JUiflim 'lau l 2ui MN im Von m 2\ JI1 
Lupine Jxit NO 5 «I Utflmtt -‘<11 i\ 
Arloff Is Tuet, lumiit s ihaubuilltiq’ti > 
K 11 -i*ohn li> 2\ III 
llbul ^ulamur LchvnUq ^aiiptiu KN 
— laul Hutliu ?-1)ombfl TcmpUlwscrnr i7Il! 
Arlt ^ini!^ Hpotl)ffci \\ Canlutqctm > 1 
— ivi ^afitiaih 0 ^umclciui >« 
— £tiplmn ^mihniinl N /yinincrfnii ^ II H! 
Viumaiiu lUamtu NW Wrcnurm Ul 
Mail N X autiti U t 
Udil .ihiriifiiih f> Mutiici -10 H III 
— C malb ^itnutci > Srtih iilm 14 J1 1 
’lbüli ihn "2ich S\\ HmMui 42 111 
— |?iutl -ötltuItrtif SO Xullnitcmi 
— Hirijaib 2mmn u Ihtat i ^u)uu ^aunme 
mit <2uM loilctii Hmtil i sldjxlMimti 
\S ^iiooiuiu 7i pt dil i 
Vfimnnn Xiuui \\ AlymulJur 12 
— Hust tTuiidif Utitid) O 1 lu^xitum 
— Jlla (£i|cnb j>utiuu N vuntnti In ß 
— ^utdnch (?<)<»hobln N 1 
— Hufliut ^IcctiicU JCrt» \\ i^ataiuttt i 1" 
— <rt ^nL'rl SO Aonphui 41 i ehe H . Hut 
— ftir&ntflitfr ^lUcttuUnMÖty t£(iatUuiutt(t 
Xuvow 7 h 111 (Icl Ohnil 41 >) 
vHbolpl] ^ontui N 5d)iuibtaiti 21 11 1\ 
— ’üifluu N (5l)attnu)ti ( 2 II pt 
— WoltUcb ^itbth S\\ \*>stßilslciqiiur 1h JJ1 
— Mail rvuliili 'Hixbr Hiriinifc l.Mny 2«. pt 
— >ibumitb l^artua tlhntlaituilii Srijlma 
ftr 1 1C 
— Jliifl Vkeatitt Alb > Wtudjim 2i III 
— ^iifliut Woftm N iUinniciiin AI 
— (Mlftuö CWstfi» N U Ji 
— Cll Wstfüu SUnkl)or)l 'lnquna jtutDiin 
Iti 41 E. (Icl Ji 2d)lub fiL) 
— LUl)vlm Wnfltu > OUudjtm äl pt E 
(Irl JI1 Ki7' ) 
— Wuitav Hcuitstniifl imunit N\Y ^an 
bcini l‘> I 
— A.W.Arlt, Zcmpf 6,!a- u ^tuttuzifl/lctrtici 
Wtacbilbci Hlsloüuflülbciei lt Ücm’buu 
4U)0l0str Spcc »ujin n C»r 
ncilus Ttiuibu i Zu bcmiitr j J, (Zcf 
1\ 2 >l'i) Änh 0> it I MUt 
— (wntstu Wutjttintnf)b( X Uriicim 
— £ ^Huittiom()bs SO i'auftvcutr 1 K. 
— Voil talKr 0 Imumili 27 11 I 
— Iulino Herings it MiutottfUjblfl h\\ Om 
betuuti 4 pt 
— yiijflini Holz li Kvtlluihöl O ^iiiä}t\ti a> 
— ^ruburf) Haitofli GlegUy '(boutm 2« II 
Arlt ^tbolr Unimn S ^iffmannni 1»! 
C^rciß ^trm SO Ioreplmr 4 L 
— ^ Ma trm sO Sdiattrui 12 IV siehe 
,H L? "UH 
(sntl Utmdici NO Aitibeutt 1 K 
Onrl iliitidja s\\ Zclioiiuntt n 
— ^ncbudi Mittidici so 'UaimttRiti iu llf 
— Arlt L Flicke, iampttt n ^ictaUbiurf 
nnrbi! Lpec ^»rrjiiflliimpni Qronen ) 
u l>ctiolcitm Maitccma>duttcti 5pnüit»U'dnr 
sO Crrtimmti l'Jh pt llcl H ‘W)l i Iiih 
-ZViili it i alt Uitopr 
— %nul «tslbt Xclnei Hcttttdettbt lhnbcit-, 
!tr 7"i pU 
— -L'ilbchtt yuif VüCümytturulit o ^tudit 
in (,1 \\ 
i?ill)clm tocomotuntin ihn Im Annnnel- 
bei Woeiluftr 12 I 
'Uifliisi %'iilu \>\ Minimum 14 H 1\ 
Ticn^goti ^isllei ^tiufiamu *> U 
— Theodoi J)iUer NXN Ltiomnr 2 H pt 
— ^uciVid» WafdMmttb s Iniiiiiü 112 11 
Biuito ^uHdititcitflU it Hcinuat -Leitn 
Spie Ivstv it ^anippiiotou ^mttput tunu 
mttnottcn t Ni oitbct tt <> H K (ZU t 2'Ohit 
Is ÜVc^eriU ri II T 
— Oum ’Katdmtciniiiti ^ucbudhlfl rieutt 
Ci« 2 
^mil ".tlliuuil'll W 5JHll|i) h 1\ 
n u I 
— Ioicpb liitttillbirb 0 i'tiindim 
»?t l^oulan N \cm Pvdr'tt 21 l\ 
Rittbudi Montan > 5tmi>biu>ievti 4 III 
Inltut JNimtun s\\ Wittummlbmii 2.»II II 
Cttvalb Vatllir rege! <?diltrpirfti l‘> 
— Bruno Imbtl 3dmnn Hubs Jtuut 
m in 
— vuiuid) t luitu \\ Mulobib J) pt 
i ttbilm Imtur \\ ^istinuwdMn ls K 
v otfl lüttbcnml N iUntattcim II 
Hitflim 4oitiri! itnt s\\ Birguirtititui I^IMI 
'( t^tu n tut 1 cnmibqitdi Crmno Mi <' 
onimhmim 24 1 it II t^il \ II 1" i U 
ttiiiiiiiiiii luv Ladilu S UilaitUi III II 
(faiI lubiiui s -5du tilenmi i II pt 
l'h'lih 1 UolllitJ'dm s\\ 4 In» Ihn 1 pt 
va itnttt Gdmnnu s\V ^tttutivalbu 
in 1. II l\ 
i tlbfhtt 5diatt u* N Xttuiu *i jil 
isrnbudi 2^ bbl s<) X latt^ilm t I 1 
tinm \ ^bulvtntthi Muurbut 
m 1 II 
— {-»rtztud) «>»ii N \\ h ovtviyUi fn 21 If 111 
Cftu 2dUom s 4imt Hui ^ II 1 
I5nt)l 5d)iicibu N Nirottn |lai 7 III 
Zdrtrtsi>rtmut N l<tit/nt jh II 
Hitq 3dttibmmtti luitpiliiv» ini tiuiiti I I 
"luqu't 3diuü»t N W 2tmmti 21 III 
Cstif 5dmvm N 2rni? tnuaeuti 2: Ifh 
Vmi niut rdnivm N ^a»,tl^rm “III IN 
Cito 2dmtii N Zic (foiuti 
l>lnltip 2di O miiborutMi 2 111 
2tti L?v»b»ci NW ^«r^vlvur 21 
('>ciufl latu ZcmpilfioT ^cilutum 102 I 
Stlbilut Zope^ ^bxilottuibii JVmurt 
ttt 71 I 
^malb Itjrijln o ^ijnidU’iifiNMJ 1 
Mail imliUi NW Ümbuta n 10 III 
CsiiMlb Aiidiluutin o 1 stllttu Zbuitmii 12 
l'stul Zndiltt s -iutnitVfi. II J\ 
X tlhelm ZtidtUi N<) ÜHtitflcuti i II 
sicutntut llbuit ii CptndK i aauit so 
i’iaim itft litt (I f pt 
— Urimi q uflinbu NO wiupboiiam s 
Ktdmb IciMuiir () ^utitdiUiiiiam l I\ 
(ri mt .immcim (ssmtotluUi iMfrmmrt 
in 1 i 111 
SMtiuidi tmmui i NW ,iuunlnn i 
Htdiub utnmi it NOumbclciivt ’lllt 4 »II 
~\ba Tsrl ’hiriMrniMt OlmtlvlMtbt »(t 
,tnui I 
tsluluu icl udi JniUuuu so »imuhu 
stt " II 
Ohumm q l Hut ^alrtlnivtii SO 
Ciattu\m l h I E 
vutlbo flib ’M'ci h ifattflit Mtipuliuiv 
ISfjniltitiuibii (')aibiv bit OinjuMi 11 111 
ishuiteth flib Ucbut Uoitrmmtu so 
il'atbc tiatui 7 II II 
’hjflititr ^U>d>?isl» N | iiifrn 1 h ü I 
-Oitintsl fleb Hilt UodMiatt W Wubimma 
in ' 
sUstui qit ZuttKi äiu fnifurut NW 
Tlntiiitsii I f If III 
Uunie iitibmi! N imt^auu Hltu III 
— 2(ium ^Irtttcun X ittibomin 2\ i II III 
Dow j.ubmrtd)cmt S WunfDi ') 
s^cluic flui ’liibuae Juiinuc 'W Oiulu^ 
lti 12 IV 
(fslutuu 3cficuiirr »SO ttibl cnmti 22 II 
Panktnc?k I Schneiderin,d, 3uafib»tgci)tr 4 \ 
Arlt Zhcnic fleb (2dninci i?3oidifimt NO 0>i 
^rslHinuniKr 7‘) H IV 
A Buj so Cppcliicnu 27 1 
- Hnmi ^ w N Mullenti lbhi 
— Auqnile l'ro SX^ ^itttuttoalbcmr 2i III 
Burlicr dfb vncter Lm > ^anqe'tr '»7 IN 
vbv J^iu X 2Usthtiubu|ti 21) II 
JUimie ii’u) O Hoppcmti s-2 III 
i iiiltjic qrb Butiiq J’iv s j anniboi 
in i > I 
-Liv N Hslctiti 142 
Arky L(Ul 2di t/immni N edtvttfta^atti 21 E 
Arm Toi Bcamt \ i^olltiicrUr 44 111 
Armand, t'nttllamiic Mrdmect N JseittiUi »]>t 
W BtlbbiTtta tt 3tu<fatc»rr N Hljoi»« 
bciqum 41 i oliit N Maimmui Ullec "4 
Hlrnb Bruftuuu N ^oltattr U 1 ^ort IX 
oiiori Vibiti i» rinn, u cnqt Spuirtii NX\ 
Btcbomur 1 11 
Einu Jlidm hiitli t Miijix ^ntm NW 
Br imrm 7^ 7i III 
Omil 2chlo>ur N Briunifiifn V>0 IF 
Amti) 2dita bumm NO vein nbovci 
m II 1\ 
stuibiid) ilum 2d?itf)titiiiui X\ lllmnnn 4 
Hobut 2tttdnt N Hluut'bcifuim 11 
Villn tu -1 cmnlt N Jsemtui 1 
"uirii Uabttizi < Xtitiriitn 111 
Armansk» Cuul Mannn 2t<qlit, lttilstiibui 2* 
Armata ^vttpli ZnrtiUi N litt uturitt , II 
Armbaru 2nthttttzt 2dmvtbt ttttut ^W 2olmt> 
iu , II pt 
Armbrrcht, ‘UUu ^n1 dmmt s 1. incithiu 
ur (>( fil 
t-iiul Zinn\ s Xiobuinm K) 11 lls 
Limite ,>U X\ IstlliuMi 4 1\ 
- ,,isliqmibi isi mnm s L uuitbüfiti 1 
t ^il Sdimib W ,"\iobunii #,i II 111 
Hinin flcl Mlitttbii i tv O 2tiilaiiu 
liaij 2 II pl 
Armbrust 2\ni vitttvbiut o (uuztet IJ U 
^riiiii 2diiivnt NW Ulioittetm 27 K 
Hmalu l Modiln -1 w vnibiUn (» 
MinmUi 11 II h 
Mnqimi Qil }> UU 2 ti so jhticim i K 
nu Liv i) ‘Niiidinn 21' 
ArntUniftcr Nubolt 2dili)int N Buliam >11 III 
^rnrcnak Auvburif Bzit Bcnmz N ^auipall i 
m - III 
Armcnarli Hiifl iiuilu o "muu bitutoiu 7 
Arnn 2izzu>n ’I^uziuz r 2dnzbuM No 'um 
Muitiqui ho I jtl i Zu MI i s|“4) 
NidtnrP Mnimn o ^laiitTituu Hin Ii i 111 
yirmrrbnifl ^itfditttmi N Votctim 
itt 2 > IX 
j\iinii 2d)lümi N ioliom i H I\ 
tiutiu (|ib 4 liiuoii in» S\ "nirni'li >(i II 
Armro, <Vn)M Bnoir 2d)omh] sinbeii 
nubtitrt’n 2i I\ 
Armnnrbt ^uni, Bütttiu N liliuiu'-luqa 
tu i I 
Aalte -! iv Aiubtitm hliuitm 
Atmflartli Vutt Zndilu O i ivdn mim III 
‘htqinti •Nobitttit () ,^uitifnuta 'lllce ~b 
yiiwirr In nu lol 1 iidunnn \\ 4 iill u m 7 11 
ArmlniuB-Apotheke R. Wendlanät, N 
Aitnb lliitum Ki pt iZU III jU ) 'ult 
Jiidmtb JuzzM tni>i 
Ai miniuB Phonographen-Werk Ewald 
& Frledlaender. ( 'in b 2thilami 
^lurti I Vtb Hifub (5'ivilb ii Hmr 
Olt bhttbu 
Armtnedit Ctti 2tubt 3tun itlnn Hittnh v 
Uluutxlil um k IN 
Anmlich Hmifl iub 2diivm, -! iv Oynbiioiu 
it ISiv N 'uturtltbuim In pt ohn 
Ui li 11 III 
Wtmoimf ’ltmt uw so Miuuttdufit ImjH 
Armftruff ^ ntudi ’Uiuii N Unbunqum 12 
'liislittu qU' ,^itiii iiw sW immmn s 
Arnadr Cmttt.i qU Vobit tun Mmmti«iuiv \\ 
l tdnintitti r 12, I 
Arnand ai uh du i ul nin SW Huljnlmi i 
U Arnanld dr In Ycri6tc, Uliu Mut 
nyt dunnpuhim W htobcitui 2S MI 
Arnbrrg 'NüIm» i^muuu N ^istiiurfmi I» 
Arnd' a Jllnci i ibnubt 'ttjmbi 'iljmt Hunb 
’luztb 'hubt iz 'luii 
xom\ Hidiitict itnuii unm sW !Juul}]uxtut 
m 17 11 E. iZil IN s7h) ) 10 1 4 
oiKOl» V'att'bten W 'UauiauifjctiKi 12 
tfn I 'Nnacntuu ISImilotluiU MmtiUd 
ui i 7 H pt 
,>ln itflitnn Bcitict mt luuit s.iaiiiu SW 
XnnhutO’ti 12 pt E (ZU X Izt 10m?) 
Hllut Mmtd)U N Xottiuuui I t 
— viottimb toutdjanu N h-lnot tlitirdjiti 11III 
^(tihzliV stet» l <t<trdz Buimzuautu ^djmnr 
auibi Hitflinti ^uiouam  \iakmcc  i 
Omiitsl ^U NO WeinflutftidiUi <> > 
’Ktuini flib Malnimmt Maiifuwu u S 
Braiibcnbitifpii II E 
Anid Iobarnra fitl ^uem XX Ldivnu i 
User 4t. II II 
Siutnt) flib Sluoit um Weh Tiath SW j 
wiynt 12 II E. 
2^tu (sdionebfl (soUninctnlr " 
flrndholz Ojtutao Zimmum 0 2ri)iiuni i 
ltr »7 H 
^trnds Hans luuitmatnt S 2i »beitcnti lo ll 
H Arnds'flchesZalm-Atelior, Hz ; ; 
tnuul jalmqebiffe 4-lotubcn >c sZu > 
Nr  I0.i l!  *j ") Itth Rrnii)[ CN iv Wnu 
Ämtba Ticoiat 5hrfiru ( eeiibciitt II 
iZel I 100h i 
X'ittic qcb Adnllu vw Wut lu NW 
Jiatbeiiotoirtn ( 1 I 
v Arndt,Kdntiinb Mansin Sckioneb^ Labinti t I 
Arndt s a Jlhrettb Abunbt Uljiubi Hi 
Aienb Aieiibt Hmbt it 'liut 
#"ymbud) Mlbiitihiib S 7empilbcnui i l 
Vumattii Jlmtviidit XS ümtpolbm 12 p 
Bernhard Arndt Annoncen - Expo» 
dltion, Weitem! Vlqczztizt bei \U! ; 
,{cttunfl XX iUobremti 2«> H pt (Zel I "11 
^nlj Beutli Aiubt Quillt XX ZtilliLlm n III 
Vttfto ^pütbefir sW ^oifitr K 
Omti itodcuiuti so 2trtln,mti > ' i 
, m, itadumin KXX ä-UUmiduhottui I ' 
^utj Biitfmttm SW Beile Khnurc n 1 
Wotihrb Bntiuimh O Minntur 22 }t 
Jt Bahimib >Sdioncbq vnnptut 1 
ttciuuaiin Babmtib iitditcnbcrq 
bclnmt 14 (liwbc AUibudzor) 
LtlbUm Balnistil o «dnimubum II II 
it tlhelm Bahuarb HcmuTcttbt >a i i 
Kl f 
(5iul Mim um o Uuuipiitt^ctmi 1 
Ount ilahnbeami lanloto Bulmuui 
jisliil tialiubenmt O Xnuv’ti 10 IN 
’Ijjoizii Jlst «löstit (Slmili'Huiln 21 
ii nimm 4 > II III 
vuuinnn Bautbeauit s vaunhaibe ^ I 
12'. 2 
Arudt&Co, iaitflildi N ) E 
■\ttli  Clfln Hiiibt n Cxiualb Stunde 
Itlb Im iinttidm N i unittemtt _ 
(fiit)l in uitl so hl II 
isubimntb -iUanttei N ^abum 1 1 
2rtlh) iUiunl (> Blitmcniu ( > If II! 
j illnlni 2lnbl i mmlei O Znittei ti II 
,\nebitdi Bieiuului SW ^lan Usu 
Anguet Arndt Bier - Veißandgc 
ecaäft Fziedrich Simon, No 
bujiu "Xnh Aiubi 2\mn 
*IIUU ^ilMuniu SO Juniiunitti 11 W 
Olin i BtlMiuttu SO lit du ttunu'it III 
ahu -)'otcttmui XX bnuqin ! I > 
"I tfnutuei «)(ib Htibuit 2tunm i i > H 
ai In Bnitteiei Ttrerl Vut$n b i ' ' 
NX\ 'III »ioiibil H 1 tZfl 11 ^2H i 
Arndt & Maicus, BioiitciuitlU 
tflttnbUb llTCi 2h 21 (ZU IN UOl 
% (Uf Vtcitu i it 'Uzzbl 
rtubiimnb BuumcubiuiuMi NO 
lui t it 10 If 
tfunt Wuimtenm <» Blinmztm 2» II 
(Jnil Bildnntb W Z'umciuiyiti IM\ 
s Atnuctiin 11 III 
so J,iuiöfoinuti i l 
S t^itidinium M II 
( Hin Xui tmuMi i 
W imtiuitr h 
i’ioi Budibtttb 
Onil Siiriibutrt 
Cito Bnrijbnirt 
Hbol) Budibsllt 
imut i'mbbüit 
\ ll ktt 211) 
V Budilnilt ZieUoiu l'«ul[ti ihiu t 
Hubiti Binntiu NW l1islitemu -s 
L tllivhn ihihttui i i*ntbuiii II 
i ill)Um IShocülrtbui n (ioiintmu t 
iicm Ho],iti lh pt (ZU 1 IU I) 
Hub (stflaucntbif < unbu 2t mit i l 
i ilbilm C'gtnreufbit Hubt 1 
m 10h pt 
Eugen Aindt & Co , Otfliniui t 
iliurtitbiifd) NW ilUmten Hllei 12 } t 
II KMi-2) 4 iu hatt Wu tiiifleit Hu i 
Eum (5Miun inuaub Zabaht Xotti 
s Pi-,it;eii>ti lb pt ii III IZil IN l 
ii ^i(tauutl)blfl NO Hijsutr ol 
l nul ISnelein £d)om(Kt Cbunotu 
i illjum (smlcin SNN luitptlbvru 1 
'iimtuu^ O'amciaib S Urbainti > 
iüuaiibu Oolonmltui TUnatuten i 
bblp N SS Ifntimjü lh (ZU JI 2 
(5 Jl ^oltmnihui n "'.Uilhblq *■ W i 
ui l pt 
Vcutrtrii CvlüNialipU)blg X ^unnti i 
IZel 11 2im) 
Cito Wclj (Soit)Uitct 2itt NW i 
lianmnU 2U 
2litflttit Controll in N -iUllcuzisljni»! 
Muflittt VSnm Sdntyut XN Riantcinn ^ H 
Witiiau Cum Sdjitbm SO 3d)lundi i * 
E Dadideckcunsti 
Xibniuftr ls 1 
ik (9cut|iuuleil 
Kaufe kein Bett ohne Westvhal & Reinhold’s JPatent Matratzen! ^fra?irteÄucb|
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.