Path:
Periodical volume Nachtrag Adreßbuch für Berlin und seine Vororte 1901 Nachtrag IV. Handel- und Gewerbetreibende in Berlin, nach Erwerbs- bezw. Berufszweigen alphabetisch geordnet

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Thicrärzte 
— 103 - 
Wasch-Anstalte» s^u IV. 
Thicrärzte. 
Basch, (8., 0 Glrsmcc Weg 43. T. 
Devrieiü, öt., SO SBienerfu. 14b. T. 
(6iä() Nr 7.) 
Dnvinage, B (dgl. SDiiuitnll RoMzl), 
C Sitittilr. 30 31. T. (bish. Nr 
35.) 
Hemiig, G„ Dr, SW BelleStllimice- 
strajje 4. T. 
Mehthose, R. (Stäbl), N 9imiirfeit- 
borfcrftr. 9a. 10. (Diät). Nr. 9.) 
Niebel, W. (ctic.i-), 0 gmnlfiatcr 
9tltec 08 nach Haimover »erjoflcu. 
SBctntde, P, N logofti. 2. 
«. SBtHouSfi, P. (Statt), N GficiS. 
mnlbcrftr 24. (bic-h. Schonhauser 
Slllcc 141a) 
ältumnif 
23 T. 
ntwaaren. 
, imrd V>' fliiiiiiifieniti 
z iWnifgiiiftiiiti. JG) 
Tinte. 
«nciiturncfrfi 
Fetzei, Säolfgniig, S Ülittcifti 15 T. 
ibhvf). ffiiltiotiMi'u. 57 fiS) 
Melier, Slub. Glji, S $uiijeu|U II 
T. (610(1 SBmgfti. .101 
Tischler. 
a) Ban- 
Slitbriciewsfi, 3, SO Möpemdmn 38 
(biöh Ch iiiici Sl’eg 48) 
Seilmei SUmfl- imi Smitiidjl-uei von 
Poock L Schlicht 9iadi| m 6 H, 
HO Snnjucx Platz 11. 15 T. Ibivl) 
Slbaltuilitt. 70) 
.ficibcflaiig & Stledi, SW Stile 'micoIj 
(liafie 132 i|t jii fticidicn. 
Hoftiuituu, (5 R fimimitit, SW (ingelo 
bergerfli 7 T 
Jlnutapp iS. Söfiilf, XO £niigeii6edsti 8 
T 
Slsiümt! & 9teeii, SW Belle Slllmiiee 
flinfjc 82. T. 
9toebei L Go, Cito, S iU'rdfjsn 25 
T. 
li) Sititrfc 
Büedi, V, SW Sitte Jacobs» 132 T 
Sliniiirfe, N, NO ©oHnoiosti 2 sbuli 
N> 44) 
Sietmamt, o, SW Giineoiiiti II T. 
(biMj. Sniiiiiriili- 37) 
Dubisch, P, N illiiqeiieiih 5 
Gggeit, Heu», NW Haudellti ll 
— 91, W iJtniifrili. 22 (lut% Wiiei|C 
linuslr 112) 
©asimai.ii, Fi G, SO Slbal6eil|U 8 
T. 
He.detlang, 'li, SW .^ollmflimslr 22 
T. (biolj Stile Iaeobsti 1C)) 
Hulmami, P, 0 SivinflEbcifinsn 9 
T. (bitt) Viiiigesu. 20) 
fanden, W, W $hili)iv|U ,11 (bnlj 
Glimmel)|U .12 I 
ftlentaiui, G, SO ätaleiiffeistt 10 T 
Slutltei, G, 0 Mogiijuiili 2 (biUi 
Höchstisti. 1) 
SQrljci, H, 0 Rinit(|iulci 51 Ihr 9!l 
(biotj. ffiomgc-tieigeiili 18) 
Mutier, OJebi., W Gleg!tl,cisti 82 T. 
Pulliitauu, NW Pnlliysli. 3 
Staue, 51, AV iiiittjeish 31. (luM) 
9!i. 15) 
Slosenbng, 91, S Sowtfifh 2" T. 
Stalin, (£, NO Keile (lonmdi 11. 
T. (b,»h Glialaiieifti. 10 ) 
Eohndet, NW Pntliysti 3 
Gliiljliitamt, ÜB., S Aaeuvatdsti 43 
(btSH Nr. 41.) 
SBrgcnti, 91, N SlwfjO.ugciili. 37 
(Oidlj. Wehbiugeistr. 0) 
SKicijje, NW aifilift|ingeiifii 4. 
il) 5»»>st 
Söevlmcr Knust- und SBmtliidjleiei von 
Poock & Gdmdil Nachs 0) in b H, 
HO Siiiipdci <pr«0 14 15 T. (l-ich 
StinlOcrlfli. 70) 
p) Mbbcl- 
Bcycr, 5t., C Giciiadicrsii. 4a. (üiitj 
Siniliiljufti. 50) 
— L Klein, SO Naimyiisn. 50 ist 511 
sticichcn. 
GtjrcuBicdjl, 5(., 0 ipeletjtiirgeistr 3 
Faul, 91. ii. M, (!)cCi., SWr Hag«>» 
Scigtcsti. 4. T. 
Gcsch, Hciiimnn, SO Slüpciiirfcisli 109 
T. 
Hoffmaiin, C i> Hnmann, SV/ Hagck 
tcigcistc. 7 T. 
fim Ä Giiij6iC(i)l, SO ©uiliüci llftr 21 
T. 
Retzvand L 91miirtolu, O Sctkmucfl 37 
(fnülj Ctifnbdfifti 02) 
SinlOmmm, (S, N Pulbuscisir. 17. 
(bicch Kastanien Jtlltc 34) 
Lpohn, CaU, SO Stbatücilfti. 72 T. 
K) für Stiil|(c. 
Krinpui i'ichflji, H, SO l'iniiinjniti.: 
(tui'lj £lnti#cifli 2411 I 
li) fiir Tische. 
SicCeit, Ootai, SO Oinmcitiu lh 1 1 
(tuet) l'limtlnincliti 22) 
Töpfer. 
i'i’uivi, 5, so «lonuiofim "0 
Bolle, 91, O Peleiolmigeiitt |h. 
Jslmco, Ohiflnu, Slubf Stoppli 29 
(bith SO 9lriclirulifigci!U 111) 
(jutfcfi, Th, SW Sitte '«uolMU 13! T 
(Im-:I; S!i. 109) 
V«tl, P, y 9lmimei|t> 22 
Vramnnii, Stlei, SO Reiche,ibiuieisli 
ll> (l'icli Ri iwi) 
Aahute, H, N Gliuiitubeiin 01 T. 
flmft, O, 0 lloppei,]ii. 0) T. (Im.M 
AI opcjiidei fti 47a) 
«irjifom, C, W (fiieiwdieitu os 
(t'iät). Wlebilftlisli .19 I 
Stein«-, (t, 0 ;)oiiitioitei|H 11 
äsjulift L ISo, IScul S 9111c oiitol'Ui 
50 T. (IhvIi L'alljU 9) 
Torf. 
2oif(osilum)rile W in l' <s, W fliilmv 
fluifje 21. T, 
Treppen- 11. Treppen¬ 
geländer Fabriken. 
Sicdjvlei, 9t, N ÖJicifi iliagenci|ti 13 
T. (bivli tiuiiiei lieg 70) 
Tresorbananstatt;it. 
,Iiesoi" Isnbul fm Nelbichi 11 Kni 11 11 
iWelnll'Snbiisliif (imi Unk', Fianz 
Sliipplei, Rudolf Sniiiiei, NO Pienz 
Imin l'lllcc '14. 
Tuch. 
li) CngioSgcsch 
((iiiHstuM, Adols, ( Spmibniicifii 
3!-35 T. 
l'Jiciliii, l"!m, SW Söillietinsli 99 T 
(In - Ij Wumsli 25. 20 | 
Reich, S'Jioiif, (' Munzsli II. 
t) Hmidlungru. 
l'lömii & I5u, P, (' illofeiitsnileifli 9 
T. (l)U'l) Aoiniiiaiibaiileiiili 07) 
Solls A. tioffmoiui, U tonlllli 17 1S 
i|l 311 stieidieii 
pofimaitii, Gml (J. F, (J 3ticitl|li 
17. ls T, 
Slüfic,9116,C Slmiei Billjclmflt 181 T. 
(bis!) 0)iciinbift|ti 5) 
0) ülittntnrficfd) 
Stbctmniiii, C, SW J)oit|li 0 
SlüDeiibcig, Eduard 0 ficinei H81I 
helmfl, 38 ist in stteiUivii. • 
B1011, Ilaae, N Biiinnenfti. I. 
Ollo, 01. St, iniuetiiiilieil, NO Uniiti 
ftidfec 4.1. 
gei^eiieillmmtg: 4- 
Rnhemadjci, 9t, C Poslslr 10 11 T. 
(Bivf). Üaisci Wilhctmiti 38) 
Lchulye, St. H, W SBIiimcc tiof S. T 
(bish. Poslsli. 29.) 
Ucbersetznngsbnreanx. 
Vciijmittii, SB., NO <S\. Fra»ts»rtei- 
ftrafjc 07. (luSh. Hoher Cleinweg ll) 
$cl)ti, Gui't, 0 Grüner Weg 95. 
Tnby, Einst, N Elsasseislr. 50. (biol;. 
Beusselslr 15.) 
9to[en6cig Monliosc, S'i'ailjn, W 
Ilhlliiidsli. 109 170 (lnoh Ciaiticil» 
tMiignfti. 40 47) 
Uhren. 
li) Diverse 
SKUnbonni, Si?, SO ilopciu(tii]ii 111 
(lui'lj 9toie»l(ialc.{lv. 05) 
C ng 1 0 0 gescli 
ilomet \ T itieivlmg, Bildei , Spu 
gel und UsneitrjaiiMiiiig offene öuu- 
beljgcfeltfctmft 1» Gtiasjbnig, $i, X 
Gtinfjbiiigeifli 11 i|t ;n stteichen 
(lieiyting, D, N Slmf,biugcrfli. 11 
lil Taschen¬ 
spiegel, v, SW Fiieduchiii J5 t|i 
311 1I1 eichen 
Sogei, OSebi. v, <5. 91, SW Ieuiia- 
lein eisn 14 45 T.(bivli $eiilljili 15) 
tthrketten. 
In .t'niibfini(ieii 
Siciibeiitfinl, .Ciciinniiii SW xioniiiniii 
bmileiiili GS 09 T. (bitli Slleimi 
btiiieiisn 77 I 
Viidil, A, S Ciiiiiifimi 71. 
Uhrmacher «. Uhre»hdlft. 
ynibiiiibl, 'II, X Jcmiiuiieifii 10 
Brod, K , (I Sliitncn:-iu 41 
Diitlna, 91, XO yniibvbngciiii 78 
I'nlt'cg. 91 S .ftoiiiiimiibrtiileiisii 02 
liibfii, Cail, SW Wilhelinsli 110 
Jteue Ittfien 11 Mobelle f tSifinbei 
l'loeusch, P., Xr0 Rene Uumgfli 29 
t'Jiaefe uoim 9! Glucfel, W, W 
Marlgiakeni!,. 52 T. 
'Wul.m & 3sJ Tand, Ci, X Invalidei> 
flmiic 31 
Quasi, Wu>, (?, X Wimmsti Ju (bi'l) 
tileimsli 7) 
Unfallschnl;- 
Vorrichtnnge». 
l)r (iei|lei,5Hei 11er,NWt£aliuiisn 14 T. 
Uniforinfabriten. 
Jacob Weis 
SWSloiiiimiiibaiileiifli 80, Lei I 1001 
Velvet. 
l'l Ciigroölicsch. 
'.'Unmioii & Wiontow, W Jiuiben 
stinlic 20. T. 
c) Agent»rnesch. 
Daiiidiohn, X1, uimeiniideil C J?ne 
blichrgnidil 59. 
Bcrbandstoffe. 
Duscher, D geiinberl in. 
Drcschei, Cito, Gsjailotlentnug, Kant 
strasze 147. T. 
Vergolder. 
Lehmaiin sän., Paul, S Siniibrii(>mg 
flmfjc 20 T. 
Schulz C, "W ilitdjbiidjili. 18. 
Verleih-Jnstitntc. 
Oilh iS, iüiusoiv, N (Sljniisiecin 114 
ist zu (ueidien. 
33iiichc 'Dioinifnthii „Sitcfia" Oilh i 
SödMoti), Xr ßfiauffccsti. 111. T. 
Versandtgeschäfte. 
Bailh & Go, Paul, S Baenvalb 
flnifit' 08 T. 
Koldsdiimdl & lio, S SW ,jimmeu 
ftlllfiC ll1. 
Uriimibtimii ü ('iolbidiiiiibl Ä.Gic, 
SW ,Jininicisii 19 i|t 511 fiicicheii 
Versicheruiiliöjieschiifte. 
älsfiiiins, h, W fiioiienin 00 07 T. 
Gooma in, 3, Dr jur, miuemiibeil 
SO Stmlei FiMiz Wtcit Platz 8. T 
Gbjeu, 01, S Biaudenbiiigsli 00 T. 
Gl)iMi, H, V Mcilitneiili. 11 T. 
^ranz, O, SO Siiidmcltiidjiti 3 T. 
V>citic-uitt 1111, 0) 51 y, t' .fiuljei Slem 
tueg 1. 
Jiuile, 9t, W Aiiiiijoiildiefli .1.1 T. 
'.Viijlnij A. Gb|en, W IVtoOin 19 1,1 
iiicidieii 
Pnuliii, C,XO(iu Jiiiiiliuileiiu .11 
Pollrnp, 3, SW Jlochilr. 75 T 
Seieiiiigle St neun am Vuuai'i ge 
anbeiI in: 
Seieiiuqtc Slliminn^ Buieaiii ilhiboli 
91.5iUH|t W llnlit ben binden 11 T. 
Serfidieuitigo-9t(iciitiunefd| 
y>o>tiiisliii>, G, W Blninenliol II T. 
(bull 9111 'A'onlut 1III) 
<!, N Kelnlullnieiili 89 (bi-.-lj 
Gsjmifioifli 33) 
Topolowvti, ü 3, NO Oh. Sinnt 
fiiilenli. 05 T. 
Versichern»^ - Gesell 
schaften. 
f) (')fficil (5iii(itud|3 Diedstahl 
CUciilieiiinifje Pen 0)ei in Mann 
tii'im, S11I1 Tueei 9lubol| Spnlil, 
N tlinuiieefn 122 T. ’e 
l."> UlllCIW- 
'Jlotljenl'iugei Pen Slnfhilt jn l'loilil; 
u I85u In 'llolticnli Sleibehw) 
0)en 9lgenl R Dahin», SW' 
Moileinsn 112 1 liiiiiuiniui v 
Bolnnleu, NW Toiolheesn 31. 
Vieh Commissionsgcsch. 
Jluibl iS. ,ivl|chv 0 Glbfnnerflr., Ciadl 
Ü'iefi- 11 £dilachlluir Gonipt 41. 
tiluiiienei, Slinbl Ä ,|rl|che, 0 Glbennei 
flui&e, Slabi Siieh 11 Sd)lachlho> 
ist in iliudKii 
.ttnef & Sotjn, js. Ä, X \V vulnolaiibri 
Ufa 2 (bitli Vienc Mimniiit 39 > 
Viehhdlg. 
9luiiti, 6, 0 'Saifdjnue’lu II tbi 
Ni 21 
Ventilationöapparate. 
Ceigiiuiiut, Gletliomcitiueu 11 Tn 
miiiio Weile, ?lliniigc|cll|djn|l, N 
DubtiinibevsU 2! 30 ist \u Uuichtn 
Dr. Hchlci, SiUuui, X W Galoi» 
slinsioll T. . 
MooSdoif i 'Joditiiiiulei geaiibeil ur UOflCiVbl. II. ^{lldjiCl. 
SimitaKiunii Moovbotf L Hodi {leitet C, gemibeil 111: 
Imn.lei iloniiiiniibniileiiili Oll T. (icilol ,',oolngiidic Handlung, £3r« 
:e. X' ^uebiichsli. Hin. 
Snnmigiimtglieb; T. = Telephon SlusitjUtfc. 
Waagen. 
Satirifcit 11. Handlungen. 
Bo.ling, £., SO Stöpemcfoiftr. 170. 
Waarcnhänser. 
be S11I011 & 9lf|iimun geändert in: 
bc Bnlou, A>, SO Stulitjeifii. 47. 
(bie.h Sldeijli 1011 
©aller, Io>ef gciinbeit in: 
Giimn ii, Go„ Jo>e>, SO Ciiiiiie.i» 
fliajjc 207. T. 
Üoliuuinu L Go, SO iltculieiilieigcr- 
fuaLe 55 ist 511 ftcetdioit 
Socwcn&cifl, 5, N TiNneinmidersii. 4t 
ist 111 streichen 
Sanicntnui? 3t. Lehman» i Go, SO 
illcidieitCergci|ir 53 T. 
Siiaiciiliani SiiIiii» iloeioenbcig, N 
Simiienuin&criii. 14 T. 
Wachs ». Lcdcrtuch. 
Rnüiileu 11 Haiidtittige» 
9ioienboiff iS. Venba, Gail, C Jlot,ig> 
stiiil> 50 i|l 511 flteidien 
Waffen. 
Snüiifeit 11 .Oiittbluiigeit 
Saiella, H, W Siaii;oiiichein 25 20. 
(ImUi Roliiensti 01 1 
Siinson i Go, Suhl—yetlin NW 
Siiibiidim üb T. 
'JVeiieicbu.i, Miifdibniiui L fcie, 5(ct. 
Oief f Si!<ipen 11 ^iilnrai>l()ei(e, SW 
Glnulolicitui bO T. 
Wagen. 
Villnmll), , SO aopeiiuleiMi 112. 
(tu-.li Gtalaiieistt 10 I 
ÜBaljei, G, (’ \U Slngnfisti. 11,1. 
Cbeimatei, I, W ünitiir 10 T. 
Walzengustanst. 
Älommattbutlcnitr 16 > 
Walzenmasse. 
ÄnOrifeii n (ifliibtuiigeii 
Jlljspei, Galt, SW 9iillciMi 75 (InSh. 
Muiitmniiiiantetiiu 10) 
Walzwerke. 
leiduliimim, Sllb, 0 Itie.miieifti 2J 
in in lUiichm 
WandbekleidnngLi u. 
Fnstboden-Platte». 
'"inll.'i, G. 51, SWstoiiiiigiäljeisti 53. 
(In h MolDeuotsti 0) 
Wandteller. 
Jiilnmaiin, Gti, NO 3)iaiien(niigei‘ 
slia|>20 (PK'I) JmmamieUtirt)sn 8) 
Wappen tt. Metall- 
giesrereien. 
Victnidf, Gvul, SW 0>tt|dmitu 
stiafie 100 100a T. (bivli 9lltft 
3(ieoblli. 120) 
Lvasch Anstalten. 
n) (khemische 
ßiidjei, "Viii, Jini ‘iSentemre, Rtie’tcle- 
stitifie 2 T. fbu'li X Gdinifbtei* 
sliaste 201) 
\tnoi,  3, S 2ie"enbnchsti 05. (bi.h 
Slndiea in 7' i)
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.