Path:
Periodical volume Nachtrag Adreßbuch für Berlin und seine Vororte 1901 Nachtrag IV. Handel- und Gewerbetreibende in Berlin, nach Erwerbs- bezw. Berufszweigen alphabetisch geordnet

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Schneider für -Herrcir 
- 101 - 
Spielkarte» 
sr,c.r IV. 
Reinhardt P, >0 Gliriftbiirgeiiti -8 
Surfjler Joh 0 äCniichnneiiti 8 T 
SJliegcit © X*0 Glbmgetitr 72 
Noth>ch>1d N t(jouiici]tr 21 
Sdjtcmimn S N Jimiifiidjiti 4J 
Gegall S G SSiuberfli 21 T 
Seidel H, >V "lern 39 
Gllnief L \0 tii 5iniil|iulct|li 00 
Sollt G XW Zljmmtti 09 
Spnitte C C Gl.alnncritr 4S (bisf; 
ttlo|lct|it 4r ) 
<slciitiite& A A\ <lnciibed|li 15 
(6nli 31niubctgei|ii 5) 
— Cicrinami C Simmiti Cnn 
Steinull v 0 Ztht'eitu 70 (bi-f) 
ftumgttieigerltr l‘>) 
Gliadje N jiittela $Iat 5 (bt4j 
'"ceKUti 21) 
2c|tf) äi.’ >0 iliette ctuiiuiiii 58 
Jjal)( E Fiiiduchcbg 'Jlitmmel» 
tnugniU 17 ibiMi X .Lollimlh 00) 
Sein Jiniio S 'ilommnnöslitfci fti J1 
(Cuofj 'hubt SJeilinei|lt 91) 
SJtcmnmi A 0 Glinwitfliinili 0 
(bitch üaiibSf'fiflct Allee 110) 
Suenter SB SV Fuetiiidmr 4 
SBitte (Srnfl SW Äncheiitt 5 
Znl-^bois XO Glniitlmgciin W 
JVjiiai (i F 0 Iil|int|lr 70 (bioh 
3outbovettU 9) 
Schneider Artikel. 
Ho>aiig Paul S\V Gchscheitsir U T 
Sfflcitturflciif) 
SWnnii A C Get)beliti 20 
2) 
42 
Schneiderinneu. 
Sllllinblei Ai'ia \V '"imbtiig im fi 
(In h 3ondniimr 2) 
äeet S( Fian ■. logoiti 1 
Aenihaib 'Uioillja XO itnticiui 17 
AI u» P C umeufii 247 
Otiirtiid)l<tg 's! 0 Glmlatiei Plnlj 2) 
gliche, 'Viiullja X Ze icleijti 51 52 
Fu(; fi Fian b -Lal ii Gut (l)i [j 
Mo|let|U 17) 
0ci(jfn (£ W (i>lcbti|ch|ti 12 
©teile ® N legeteiUi 51 52 
Oliltel) Alwine W SKuciicfcbut 
fu l'i (6kf) lilnit llfn 2In ) 
CnilUmtri "llimne Rmn Ober Schotte 
weide 2>ilhil,»,nenlw»t> 2! (btSlj 
S 9U(iitbiitbnigili bü) 
Halbe, "I \V %'a||nnei[tt 27 28 
<j>uj I Schombq '"usiniiiieiiteii 
lli 0 (bufj AS Slau(jeitei|ti 4) 
Hupimtn G f SUalniteiiti 27 
^oppe '"«ullin V äi<ai|«,|li 
(6kIi st(o|ieifli 52) 
llalile Gleichlu S jiaeilvolb|ii 
(lnvf| ^osieiieisli 28) 
ftttV I < "lleimidenU 11 (bw() 
ÄEit,jCftr 0) 
Maul A $u ( Iudenilt 38 (biel) 
Paiochiallli i~>) 
Stni)|Li "(imtt SW Jtochili 33 31 
Stlalonnn M ( Jndenst, 3 (tufsi 
jintcidjinlfli l-)} 
SVlimieil <1 XWiP'illjflms’IietemifU 10 
Stoppe S.1 XO Sii|ching|lr 2’ 
öiuflmani ’( W U,)fl()ii„fa[li 21 
üaller SoioKjen N iUmmieniii 53 
Mullei Stitlome X S,jchciui)Ii 20 
Ohil, !!)( 0 Wtmifh u (In h 
Cüilideiflr 38) 
Cito '!)inlt)ilbe X Lycheneyl, 20 
Pab(t Gl X Vljchciieiii, 20 
Pciwlillkil K StfioneSn Gifumchu 
[iniuc 63 (bish W toollilii 22) 
Noihu, fi, W v ItOeiieiii 5 >>t zu 
tünchen 
Schmidt, Mutcim X\V 1>liamu|li 21 
— "lug O Holzmartlslr 5 (Ui£lj 
SUalmiciili 15) 
G'chtBiich H XXV ^iaucl6eiflciilt 17 
ist zu streichen 
Glolpe ÜB, NW SBfliicwli 23 
Tariww^li S(, SW Gfjniloileniti 22 
Tillon SS, NW tie||iiig|li 39 (biol; 
Nr 41) 
SBnlfw rs, A 0 58limieii|li G8 (bi->h 
Oieoigctituchtlr 30a) 
Zeidler, N, Frau X'0 <?t>as,e In 
(it d öieirSlvaidcfli) °>!i 1 
Schnitte «. Stanze». 
ftiibin A, llrüait, N Zehdenicker 
1 iai,c 21 T 
Schnittmuster Verlag. 
6i|leSeiit|cs)eSchiiitlimi|tci C>e|iH|cha|t 
Franz P SKuBct & Ci> X üfiauRee 
Itmye 39 
Schornstein Aufsätze. 
Di pchtn jiicuiei X W Isaluui 
|tia|,c 14 T 
Schornsteinfeger. 
Mond R 0 Gtiaijnmm fl, > (bl Ii 
Silliteifti 21) 
'Jlvgf s,l( XNS Lilheli» Ijavuicim 19 
(l toll Jiii^ciibornti: 7) 
Schraube» n. Muttern. 
ilrugei A SO Schle|i|che|ti 20 i|t zn 
flieichui 
Jlimge A, u Sleinaitii SO £ch(i)iiche 
ftmbe 20 T 
Slnentmncfiti. 
j'ieil,fe 0! "I SchüiieBeig 5lfa,ieii 
(ticisc 9 (Insl) W tokbilicfilli 40 ) 
Schreib Maschinen. 
Ximuwi Sijpemitlei Snipitlioii 
JjiebeiitfSftuUi’ l epillelmmltUT 
\Uilt|(f)ci 'Idols X\\ Jailiiti 11 l)t 
(TU 1t U7) §«imluciti d Ort 
gutal Seluell Sdjutl'ittnfch, JeUiet! 
Iijpeluiitu (so Sei Ponies Jopa 
II S "I 
tiilcnf vermaiiii SW ßiubiidilli Jl T 
"!il)ei Jliiti (5()i S yuit0eii|ti H T 
(bk I) itiugili 10) 
Juiljtmmm s)ifl(ti|lg Wti tu b H 
linil SW üupztgnili 00 T (biSh 
ißalllti 10 I 
Schaft! A (So W tOnisottemti 28 T 
Gchieibiiinichtiten Giseltjchaft Patent 
Edelmann © nt b h W Pots 
tomerflt 50 T (biolj Heden anu 
(trabe 2) 
Is miaim & fco ''miIui*' SW Fueduch 
(träte 31 i,l zn (»eichen 
Schriftgiessereien. 
8ll)cittitrgefis|. 
Xingilmo)ei R SO 'lunnbciiti 
(btsh "llle Jacobjti 24 ) 
1 T 
Schuhmacher. 
'(bin 31 X Pappel Allee 9 
Jlpmiut B 0 Snnfjtiiaiinilr 9 
.'Imc M 0 j3ii)mc(ti 25 
iliitliprochii H AV Potsdai teisti 10ür> 
(l»{() Slectli^eua ol) 
Dehmel 5 XW "(It '"fonbit 109 
(bi»sj l|ir 120) 
Tiewanz I X X'tidjciteifl, 19 
Glrnbt L N fflfnjftr 13e (b,sh 
Feimiit 18) 
Soifler Aug Vir Ämfnrileiifli 8 
Fnebrich Dttor X £choii()Ciu[ei 
Allee 20 
^oeljtte M 0 9B(ii|chniterfli 11 
Kell {5s, N Sijcheitciflr 24 (bish 
N, 20) 
(tieSlei & XWäVtUjeliitiljalieit'rfU 39 
(blüh Hanbelltr 2) 
«rmise Sffi SS» 0 ©tulcIlH ”2 
Stitbner Fliidi X' 98of(uiei(li 20 
(biSf; "ir 31) 
i'iaiutc i' S Fichle|ii 26 
Wmtile Ji «srljonebeig Se($igei|ti 7 
(bus) > Flotliuellin 17) 
Kielte H 0 9iiibeiCboirci|tr 3 
Milche! 0) C Rene Ftiebudi'ti 92 
(b,sh fllojleitti 53) 
(.erlä SO i"itrf)stelfnchttr 25 
4- oefjfc B, X ~ogo(tr 2 
Jloimeife Cail XW (liuliti 19a 
(biifj Sini|eii|li 8) 
Jloieitbattnt fl 0 'Vintleritilr 9 
Jioiljct XW Sßiithvitt 
-cheel Aug C Spaitdanei,tl 79 
tbtvli P-tiockialiti 16) 
Zomou it M Fafat e,i|ti 91 
llngei F W fioljeitftaiifenilr 15 
-Lctgl P 0 'Uialleiniii 5 (biälj 
Nt 16) 
riuzbidi M Av '(lubadieuti 26 
(bt h ''leite S.iiilei[elbtiti 21) 
Schuhmachcrartikel u. 
Geräthe. 
6iiimmi;iiglcig r G SJerom C Amia 
2'iKielmltr 1 T (bivh '\ene gueb 
uchfti 19) 
ftotrmniiit "I s ''feite Fuebiickitt 100 
(btöfj Paiochtaljtr lo) 
Schuhrosettenfabrikcii. 
Jtitgutei Soh» A O 9ltii>euboi|ei 
|lni|,e 55 T 
^chuhwaare». 
a) Fabriken Engros 
■Uetlu1 ''aitenboitei Sdiiiliinbuf 
in b £> 0 Schillingin 11 iii „n 
(liitchrn 
Echnh>adit! Oiurattiun W «t 6 fi 
0 Gchtfliiigfli 11 T 
Ii) Fablile» it Handlungen, 
fliulliiiinitii "Idol, W Fiieditchitt ro 
-Utntng Kieoboi I '(it bei Spunbmiei 
äliitdi 2 T 
Dteid a Schul)ivaaiei' tiniliiu Gt 
montluit XW Thttuttstt 1() 
Frnnfeniluii heunaiin 0 Aleiattdei 
|lin|,c .2 T 
Ulnn» ä. Go Cvn|tnu S Sebasttan>i> 
70 T 
Nlan"ne> 0 ( iHo|eutsmlet|k 10 T 
l'mlljeiii iV (ite GiiiiI ( Gptiiibnnu 
(tisttn 81 T 
Mtch Gd)itl)|iibut Cito Deutlich 0 
Gdjillmgfli 11 T 
'leuflibt '( geändert in 
''ieniinM W W Uuifuiileitili Son T 
Jinpfintlt Juli 21) 23it|ing Jaeqtieö 
( "In bei Gpnnbaiei -in ltrfu 2 i|t 
zu (Irudjut 
Gchops L NO fll Fuinlimletfii 
12 T 
Gchitlz B X* 8lemtdeii6oi|nfti Oa 10 
Simonftem Wt|lap XW Jljiiiiuitr 10 
t|t zn ftuichen 
Ztigcitbmdi, Viai C Sdlc Gchon 
Ijmifaiii 59 T 
j.>ol)bn All eil C itoniqlli 51 51 
(bi'h 'In 18) 
d) .(ntiihtißcfifj 
Pick G tiiibanitScil 0 Naga^tnsli 
15 T 
Sch«lba»kfbrk. 
yi)an Sönllir 0 Slniitetinlbc|lr 10 
T (bish Nr 11) 
'Dmller L Co P -ohs SW Hede 
iiiannsti 15 (Til M 2114) (biSH 
Gkitlttzetfti 95a) 
Agent,,»gesch 
Gchool Fimittuie WoUs ffiiattb R 
ptb« 11 G A ’e SW (icbeiimiiti 
(Itniie lu T (üiä1) Gfnl (jv |li 0">a ) 
Schürze». 
■Beninmin fc XO ('ir Fianl'mteriü 
67 (bt-lj £oljci Gteimuig 14 ) 
Biadl & Gchuiei|"ii It 0 &uiuer 
Weg ' 
v>c |u Alwin X lliitmie t ii 74 
Üon & (io unueriiiibeit S Stoinmttn 
bniiteit|ti 46 T 
Zappcit E, XW 2ii6edft)U 29 T 
Schwainml>dlq. 
Jlolfjiletii «S, Go Gdiiuaitim (rngro° 
Hntiä I XO (loneiitt 12 T 
(bief) i.nitb beigeiin 95) 
Scgcltnchfabrikc». 
Agenturgesch 
Veimetiiig "Ibolph SO 'Juuniem 16 T 
Seide. 
n) Nähseide 
Gsnlidi d f Dbeuuiilliti 10 T 
v>oll 3 f Petu Platz 1 (buh 
Sloiliiiti 19) 
l>) rofjc i, gefärbte 
6rngi.( Sbilljilit, SO Iiittpelho|ii 
llui 2 st t|t 0it llicicheit 
Fititt (Sii|tau gi anbei t in 
Funk ^enttarnt (Stiiiau SO ''ünuüjn 
ftin|,e 2-< 
iliteiiiiiinn & Gohite gumberl m 
ViLbctiimiiit & Gohne luKfir 0 pol, 
iimiltiu 1 T 
S.« Gote ‘1(cliuige|e[||chn'l, SW 
4)enlli|li 10 
Seide» 11. Sammetwaaren. 
.i) Fabriken 
Gljicitiveils) "irfn .'( < 'lloieiilljaln 
lltitlje 20 21 nt zu imichut 
Ii) (lOKbfilltneil 
fleigu & S.nde ( Gpiltilnnult 12 
Goljn |i "'s ( Gpmibnitei|li 70 i|t 
z» (tiiirfieti 
Galt Inbia Honte Inh Fein Zur 
noloift W "Wnemlr 21 T 
"ftchneliS SnlinH ( Mm|ii lo (bt h 
3«itialeinciilr 15) 
Jiatt A Untflmtt? X Gfmnffeeilt 2s 
T (buh 3a o) 
J'ntmtbngcl 3lnb * Vo(t|li 1 T 
^anlbiach & Oft, S Cinnieinti 153 
T 
Lieduei L SWT 3eiititilenieiili 42 
bi 'l'oi Mai ( Setjbelili 15 T 
SliBeil Giltst SW Slittaiiiciili 11 T 
(buh JloiiiiminbniitenlU 8J) 
d) Agenturgesdt 
ilmlfjolontiu F XW "'lailgiatui 
fu(i(,e 27 T 
Jappe Lallet S23nil|li 00 T (bijh 
ftioiieii|ti 18) 
V ubt Jlobetl W Sinn jenili 8 
(birh Uioiteit|i 49) 
VcoiibarM L "(feil Ätan>uisi> 8 
T (bi»s) Miotteufü 41) 
3U)ri)iMlült Si S <$omiimnbanlciiiti 45 
T (bi6b "n 16) 
Seife». 
») Hausseiskit 
Gompagtiic 'Jini] ,i b fi SW Find 
uchftt 12 T 
Xitlfchniitiin fc XO Gollnow>li ° 
(biofi "it 45) 
Jliiiiel GAGS Uiliiitfli 116 
(btol) illttbr Beigstt 1 2) 
Gnnc & Go H S "ll'c Iiivbsit 7b 
(btil) Glialitneilli 10 I 
>>) $i)i(etlrfcin'ii 
Gaue & Go H S "tue 3nco6|lt 7o 
(bull Gltitliinciiit lo) 
c) Ageittntgesch 
Engel 31 0 Ziliileiili 81 
Scilcrwaarc». 
•Beiltitei ‘"Icdmniidie SiUbeiei Seit* 
lind Zieibuemeiitabtil Morchel & 
Go ‘'O "'iicbaelluriitti 17 T 
"'lOtdiel & Go SO ‘Viidinllitchitt 17 
t|t 0ti llicicheit 
9lge„luigcirfi 
Setlnta 3'fed)anitdic -Libcui Getl- 
ltnb ■'teibuemeumb i( Morchel & 
Go ->0 ‘"nchnUfiidiitr 17 T 
l'ioidie! & (10 SO '"Urimtlfndim 17 
i|i ;» ine che i 
Shawls ii. Tücher. 
>i) Fabiikc» 
Äotting F 0 OSititn 'I13 101 i]t 
511 111 eichen 
Xiel mnim Ludwig geändert in 
üJ)iiiiinit Klticngeiilltdmtl Ludwig C 
HankPotgki Play 4 T 
Gdjnltcii P 0 tiitiitii S3eg 17 (bi h 
"!i 18) 
Siebe u. Srebwaareu- 
Jabriken. 
'öifttßubi C SO ctopemdam u2x 
T ((* vfj Jii jG ü7 ) 
Silberwaare». 
n) Fabriken 
Siifiitet üonix SO Ctameiitli 172 T 
Ftlrfiei Gntl W (im« eitjn 70 T 
lbio(i Fttedtichtlt 51) 
üetul) Gugtnai S ‘llillt 11 21 T 
Vobi fietiiitinn SO 'ieanbiriii 1 T 
(btt I) Stitrtuiitt lfi) 
t'eul) & Go i!l S Sittleiiii 24 ist 
zn flieichut 
Gdjivaib Ittweltei G A\ "'[olnett 
lltiijje 20 T 
Speditionsgeschäfte. 
Beilniei Paditlahil GeieN'ckiafl Simse 
& Go S 9iillei|tr 9H *»» T 
Fianzkowiak Tli W Sl 1111 (,nr 7 
T Filiale A\ iUti|iiili niinnt 219 
i|t 311 (micheii 
Hiaiizlouiia! L Go febtiumb W «ttt. 
fiiiilenbnmm 211 T 
fcc|ell|dia|l fm iitleiimliomilc Znn3« 
potlu ©ebiitbei (Sjoitbiaiib i. ^imo 
eenlc Mangili SW Iicbbiiiuiti 15 
T (biMi "!t 11) 
(iioiibinttb (ijibntbu SW Vinben- 
ftnxvc 101 102 t|t att (tutdnn 
Speise Anstalten. 
Voiwailo Gpetiiljalli fm ®olKu 
nahinng Fintt 'Viitiim Sdnilij XO 
FuMittitiUiin 40 
Vegetarische 
Etrathmann Ilona W pol dixtnet» 
’tinbc Jln T 
Spiegel. 
1) Fabriken 
Beiluui Gchodgln1' Fasmt Oktsuub 
9i Ftdilnet S 'lleianbiiiieititt 51 T. 
Spielkarten. 
Seieimgli Gpultniien ,'iilitlnt "liltett» 
(seiell|dmit Gltalimtb üerhelei »I 
Berliii Mvcttt SW 'Junta 11 
lltn|)C 70 (biolj Zoiliii Oi) 
'JlgcutiMctdj 
F (jet SVoligang S Sitllctllt Ii X 
(,bi ( S1 lln li,i|tt 57 i'') 
gricheneillaiiiitg 4 = Snniiiigämitglieb, T — Tiliphon Ausdilnl!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.