Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Srhtvedetvsky 
53 — 
Sievert 
'ciicntcr* 
Schwcdcwvky (so WlnSnmlcm u Glaoaycrei 
X Mda li li! I Jf pt Jnh tteinholb 
SdjiuebciiKfi) 4Josjn X ^cibciiöurfluiti bl l\ 
]\üi 4Ucttc 11 ii timttau 4>oi)i 
Srfitveiflcr Aler ftnbif X (tfleimtti 17 I f 
ilcbcr tl 3tl)iü)nfjrrt(iit Wottbcr Tchwciqcr 
Lchwcinmmi» W'aue qcb Zictclmst in Lw 
SW sumtqtnobaiti J(K> I 
SchweiUer 4 ilöclm tafm N0 9iciicftmuqur8 
— Schweitzer & Dolgner, lapincuciui 
Huf c 0 Ohinui 11 (Zcl MIn 82*10) 
Allein ^itlj vtcim 2olfltia 
Schwell duiih ^uiciti Lchonebg Vclziqei 
Ituib^ j! ]*t 
HonmannSchwendyNachf., 2ciitllaf \ 
( Hcncmlmluil 07 (Zcl III 0121) Juli 
oobmmc Vioum 
Schwenb») vuimmn }>iuticitlici X\ 7? 
Schwenk ’ltihiu Di imrt 3pccmlniv r vmut 
ii vaulüld \ Umctmi 107 108 
Schwensow A X vocf)iiicntculi 50 ITT 
Schwenker 1^ol| Lchuhin V Ut)tf)ciuiin 22 
Schwebt fältln £3m X pvri)|tabtmtr '» 
John Henry Schworln, 4url Bnchl,dlq ’c 
XV SieqJttHrm 11 (Zel M 2>0) Iiili 
4i>iv ^oippftmc (Jfth 
Sdjiocwii John Ohunctvalb ^aqen 
Itiaf,i th nt zu tticidicit 
— vmimitii Comml'i Wurf) c X Jimilci 
iitnhc h (buh yoiü»nm 2) 
— Stimm! ilaufiu \\ 'hulmdiaui lh i Miiton 
4Uctid 
— 2djiis)uui!!!i (!l) tdoihubq Onolmmt 
rtisl! c 12 4 t 
Schwcrsenoki 1}uu knurrn XO 4kuiiniiii V> 
ils i 4hobt A 3d)iiurfihMi 
Cchwldrvwsti Jllbcd 3d;intbci X lltudjlu 
mat,c II IV 
Echwikflcr Htiflinl (stuitbbh O Stfjidfum 7 
(Zcl X JI IMjO) (btc-lt Uciic ^itcbudiiti 
J^oImi l' UlkbridiUi ’s) d’tifi *!i M2) 
— Und Jicdm Hall) t Minist b Iiineiit \\ 
tfiicitnri)u|h 17 
Hermann Schwioitz, Ntauieumh X> 
Vuvüivm i pt ii i E du \ i uo) 
Schwtlp v (Toitbitoict n (£n|^ S\\ 4>UIc 
Mliaticfilt 1J ]>t (td M 2 > >1 ) 
Schwindel Jinbuü 4tiuiibctiml S Csofptiti 17 
Schivindt (5 T)i |iu s}lcd)lirtinv W tShiu 
lottcmti $ f II ((feit ,stiinpmd;ptli am 
Wcitvbnutun %nilt) (Xil ) (buh "utnz 
lUrtyc 2 >) 4i*oI)it VV UljlaiiMU l“jii i\ 
-(>) 
Schwinsky nt ^citi v livimifins ^icndui 
<<. tso tSomtttrf nt Wuypm^ri! s\\ 
2ri)u^cmli 1 "j <2i( I ijjH)) 
Echwüch V>ilmnti) l tiUndiafiv s,h tM n 
'3djoncb(] Feungsti U7 11 I (bkl) (soloimui 
tlirtfic tj>) 
Kuoboi ]timiifini)n O ^ubifutti 12 ((>M) 
Hubt Mirdjhonli H)) 
Cchwuchow vculuch (ytimmhbs X 4 vllimr 
itrnt$c 20 (l'uii Ki 27) 
£d)t)stst vtlm ^oitrfici V s^orimabictiu '> 
ii iij (hiflpmli 22) 
Scbflftmm Vioi>vlb (Äcrd)nsl^suhl XX\ Cmbl 
milti 40 41 
Socco-Film-Gesallschaft Dr. Hesc- 
kiel, Moh L Co., 1c XO Vanbiuclji 
iiniljc 10a (Tcl XII ~tSO) ^itlj I)i plnl 
Ibvls vcictul 'Mtlutö Wuiuiüsllb Suqimmb 
ii Diaitm (£mioiu 
Scrtf Mlbcit Cl i o|l 2ict XO Mmpiobc 
tttaijc 1 Ilf (buh Jowiuiidjcmim 11) 
Srcdvlff ’tbolUi •i'nrijlmU so üointtci 
J %h\} 17 ]\r 
^Srrfclö, ViiMuio Ummii s jlnonunlbiii 42 
^Scrfcldt tfail nnill gcpi Um nun NO Huuim 
biuqruii n 111 
— tfnil Wcl) )ledju ^aih v>alcnirc „ ur^nhn 
m 12» 2 Mt in 
Hermann A. Seegall m ]\i umdicn 
SfCstnU -öumo iio luut vmib Sidjuiutaub 
T -! sli^HuifC' S ibulalc b Mantnuiqci u 
Vaiibiin I ii II X\V 5vuui|lt {) pt (Lulj 
Ultoitaiim 17) 
— ^ctlbn iicb l In liimiticic X\\ 
S-^cncim M pt 
Sceliststcu Attcbiitfi nailiüull) \T Ut’ibuiii j 
l>t ibiJ) ^mniaitiulhidim 27) 
Scelcnbrudrr, numaim i)ied)H Jlatlj i Juidis. 
^cri Jlmt, X \\ Jmiiuiinti 20 
Scclljofr Hiiqmic -Liu Ld)v»et'q Ohniau 
) ir 
Sccliß ’llmb in INI -I i \\ Tauen,ieii,tt 1 
lld \IIhts)4—j (bili II) r 
oüijsliuta -L'iv Bdjimibfl (^nysonnii 1 
Scctistrr (Siualb Uninm Ldwncbq Uiium 24 
g I (bi Ii \\V Wtoiiacuti 11 ) 
Scrlinnmitii vcbiuifl flob ^olfi ^ran W 
42 Is ((leb Kein Ucmqftt 2J i 
Seelisch, Oliv i-iiy u -Z\if)ivUjMq Ojiluo 
iiuigci|U bl (lid; Uubtbufluin 1 2) 
«eelow Auqu't pcn, ^camlci Stcqltu AI 
bicdjtiir o (biSH X\\ Lll! MoaUt 42) 
— ©com Liu Diät Stigliv Albipdjuti G 
(bi»-!) NW Alt l'iostfiit 42 J 
Seemann "'I (>J ?>trmciiid;tlbcii(nf S»»mn 
u ^ccoial ^olcuniti \V Muchbadjm 1S 
— K. O. Seemann, Fortratmarken 
Verlag, ^cihchmq ’c SO (rngcl Ufir 4 
fiel) (li h Oriiu itTti 122 I 
— S. Seemann, ^lioh u ^is^hutsbit ( 
yioiciiiba mir II (les III oo h i 1- o 
In!) (imil Jl'iiui 
^utiuj Jsrl \ uuiiiicir ( JUirmfrnsu 
limtic 41 II 
8. Segall, vBd)iicihcuHui ’c ( Biu^i 
tliatn 21 jt ii TU l~il 1 1710) ^iih 
Ealli) Scqall 
J. Segalla, Maiirnt »Uauciiii 1” h 
(Ztl) (lull Vcn ,uiii|li 41) 
efficr oöimmico 4Jactiu»|u X -Luicnm 2s 
(Zii ir 12 ts) 
Georg Sehmadorf, Octu^istcicij N Tn> 
dymm 14 (Xcl Jis (n1!*) f (bwl) ftitui 
bfififi'ii 2)) CSus) ^uhu' icitoiu^ti) 
Selimsdors •Ucto ßcb Ren «Um Jiutt 
'huiibcrflcitti 21 JI 
Seibt Vilciir rtib luiiiv viu 2lwclIaitoiKqci 
Hallt 4 tlmoi ör U(/Ia«&|H 72 (bi l) \V 
(ymnadmiti 1) 
cetbrs Cl o Mfll 41au C a Gd)imcbij 
tSbmili In III (tu h Ji[)f,bnri))li 2) 
— n<iu ^camln X vuMiuii n 24 
— Cöiiinb (ilauunirb Huby ^.ui z ^aiibi"N) 
Ifmsc !2 sbiJö rsiiiiciiti 70) 
IhihI I)i jui 4-UO! Diu^nt i> Miui|t 
wminlq i b Wfll 5d)loncui Zucctoi b 
Vohcn;olIeru l>uiicini,S u ^unlub b 3unUn 
b Hfnb d iluttjtL X Ciaimiiliitqci 
Uisll i 7‘) pt 
— t?bunrb uql ('1ciöci(ic Heamt LclMcb? 
-iUl^flillll 8 IV 
— 9Znd)f. VfcOr. "uu^imii X ^anzi^i 
uiaijc *K) r nt u ltuidnn 
Hcuiii ^mirisin o Huii itnm 2 it>uii 
4Utilanu|ir t) 
— vunimmt 2d)iictbum]ir, W 'mic 4.111111 
nlbtiii U \)[ 
(hutf 4 ollrtbinll u Sicurliblq SO 4 nibc 
nmitU 1 ! |>t Cei I\ 1 l,M) 
— Bruno Soidol, Jiiiimcninti (iljiusuHciihi 
^citiiiVMr s (Icl liljnil j (4Jol)ii XW 
StcfliimiibvIjüT 20 pt (ZU Is 51) 
Anilin qcb 4mIIuiIui 4 w Waftiwitbui 
SW Üinbciitn 71 (Xcl ]\ 411) 1 fluhu 
imit ,ilin (iiicittcii ur 1; c 
4 w XO "lm ^lieblich fi. in 101J I\ 
Seidelm&nn & Ciuger, Jl.uiit n- W 
Sdjoiubunci llfn r» Wnucitlj 4X0! M 2^24 | 
vnh (£ut|l ^cibilnirt m n liiiil liniflci 
Sctbclmnmi tSui|i Maufm \\ imlUiibüinir i. 
I Subilmiiim iV t£ui|icr 
ecibcttbcrn nnn Sdjncibct SO (iluabusi 
Uici ft Jf T üklj ('Juuici 4 ist 11)) 
SctbUr Crn l 4hid)ljalt unuciaiucil SO (V(fu, 
m 02 n 
— 'luMl Mdlitcr XT lolluicvu 20 ibiUi 
5d)onl)ol^i|ti 12) 
Leifcrt 'Ibolf 4.1mUci NO Snafji h lau bei 
OircifousllbaUi) Ui T. (bt&li 4vab,t.dui 10) 
sxinidi («ci 4üH^uh XW It.Miwwci 
thniii 2) (l»Kl) Uistn&mrfMi 24) 
4Uut(islib Mauiiit s\\ ZUtviucim 1», 
Hhm T (bioli 7 Attfq) 
Anton Null 4inuilu ( ihululi °0 Jl 
II I\ (bu(i ^.riii)  \i01115  ,">cibiiiaiibili ) 
Scmcrt i> ^iniiitmciiltmiirtrij 11 lllcivinsiiii'iiici 
SO (h oivuiuiii n (bPli Hubr >ifunrf)Lim 
firalje ", iu) 
(Sinil ÜrtiiMu SW Wiiciiciinmn SIII (Id 
IV 1 >02) (lt I) 4>elic Hllmticciit 2 tj 
Leikel (Sunt Uaium (stiflliv «uimnqli 17 
(In Ij \\ 43uloiuli 4 j ) 
Cail Seilei, ^citliu iin Mnuic N ^oublioii 
^Islll I (Zcl JII 2)) oitl) (Xu 11 <311(01 
4 ohn pt ‘) I 7 
tsnil 4>uljl)bl 4 ihtm b| 4Ui1uili Ii 127 E 
(Ztl 4 ilm oll)j 
clti, (iunl IsoIoiiuiliuiljM^ 0 cici bmflci 
ItinfiL 2() pl (Tcl X JIn. (>4V>) 
lchvw ^iicbndi hWtmu X\ Uuuttit ümbn 
)ltat,c h pl (Zii \ I I7i *)) 
Hugo Seldie, 43niitnc|ri) r vypolh^ui S\\ 
OhOHlHCicniU "»4 II (Zcl U 1870) Iuh 
Viicio Solbi ( p s 10, r r. 
Seltner flcn Lalli) Simial Uaiinit S\\ 
Müiiidiinuuiti (0 'c s ©dtflci L (Lo 11 
41cilmu S'lmmiaUit 7>v,cPh Luchö (io 
lt s,Uia 3iiri) 
Seligmann & Hirsch, 4tmnnbbmtf t ( 
SpilUlmmfl 2 I (tcl I 022!) (bi h 
Huilliih 10) I11H ' 4* Wnlluuxsi 11 
4Jill;clm sictd;tt 
Bchflmnittt Aböls 'lnn»w (ifiarlöttcnlq 
lcitnloniiti »j J (Juli Uiiculcctttr >) 1 
3 »t Kfithüit il (5o 
cch.uoliu Jcihttt gii v*u cli )knlmc Char 
lütitiKq J)iommuiP 1 h7 I 
«clfst vctmnmi ^nuuuimi XO 2liü] c 11 
(n b ('nciKUMlbmit) \i 4 5 I E 8 10 
4-" 
Seife, Hmia viv Ob 4hiigcuinti iial-, 
biuqcrur o T 
Xitflinti iv )huV ,ntutm 6 (l'isb 
k)ndiaib t'Islr ( ) 
Seile 4 Ululm (in lünti XO Glrmbtiqn. 
tnai 1 ‘i II pt 
Sclleitti« sMiitndi Hcdit aminli ö ^iiubflci I 
AN Lhmlümnin t II ((rdc isiait^uipdicui 
mit Weit bsliunn ^uiift) 1 ii li 2 1 
ScHiit ’Um (uuila X 4viittiti ') III lii li 
4Uuiaucnli 110 j 
mittlre um 4iauuufi 3riinmiiiuibr Sul^ci 
Itiaic 14 (bivfi 4 1I1 unbf , Citiliidjct 
itram !",) 
ScKurtt '■»cutiirij Indilct X tiol6ciicuti Ü 
Sello 'iiiiix Dr m«<] "Mi^t \\ Mi inmtut 
bannn 24'» (.Zcl ]\ b2){) tbuh Lunui 
fncin 111) 
Jßidor Sello, fuiicnV 11 thitbc uy^iirUii 
l'ntd) W UiuuuMPitbaiiim 21 > (Zcl 
IX 12"> t) i&i'li Xtmnim 11! ) c 
Hboli ^uiuclcit it Hiunuiisltcnl)blq X 
Cniiuciibiiifliuii wir 8 10', 2-1 (bt'h 
Mionomdm lo ) 
C\t u 'hiiif ii \ W UlopMüdui s 1 311^ 
tiuö Woirsc 
Selten ^Ibplt MpüiOifci Ziüiicnfibfq XO 
Ucm Moiitvu 0 pl 1 ol)ii XO ii)tcit 
wii bum 47 
Sembndi Xloin £lcmlciint \V Lailbqiastil 
iiinm 10 Is (ZU \ 11 11 f 1) 
Scitternf 4(itl)m (fitcub 3*oi Z'int 3djt>nc 
In 1 <*>i»Imu 1 { Ilf ili h 'loljcnunb 
liuptr 4 1\) 
Semmrr Jiidmib ^Ibm miiaioi (5hulonuUq 
Voiycubütnü 0 itadi mimlialb uci oqcn 
v Scmmeni Juni Uomcti (iiuuoiit t Huo 
^nuiiii ’lmt, W 4<«i)icwl)mn 41 t^Zil 
M 1930) 
Semmlrr i-tutf OSfiirn» (£l;iulcmulj Li 
itnutiih 2 U) pt 
Senator -Ucttt) flib 4 illcithiii 4 w CiOai 
lültciibii ^ricbbcij’li il Ilf d>i h SW 
t^it'd;ntenir 110 l 
Scitbfc 2iilli staiiim \W Zmoifiicinti ^) I 
E. Ud 1 741M 1 -2 t 4 3mbfi 
Bartholf Sonff Kunst -Vei lag, SW 
Uvmrtfltrtpmti 1 1 pt ^iili 4<nti(iolr 3uitr 
Gebr. Sonftlehcn & Zcliocke qumbui tu 
Gebr. Senftlebon, HabU clirtio mcbicm 
’U’buati SQ 4*(i!butuuiii "1 i II (Icl 
IV s21 ) 3uh I1111I 11 liul 3ciutlibcn 
Seiirtlebcit (imI K urm S(J 'Iballcitm H 
(bull t'hunci 4iifl 112) 1 (Ubi CciirihUn 
rM>hiutnc Stnbt Vtfim n ruimmt 1 j.onl 
^iilirttbt 3tijt XW HiiUmii 1() I 
— Itanl ytcd)nuifvi st) DiidmcUnd)itt 1 fbi b 
4btnnmitu|ti 4t) 1 3riirthUit 
Sciiftitcr Alwine ^abifutu \\ 4Hiiimni()al 
ttiaijc 10 
Scuflcbiifd) Cuul jvcihiuli SO ^uiitciin "ill 
lbtob Cidiucnui 2 i) 
Srnqer v*u 10 ^uriihnli XW ^lm binqu 
ttnihi 17 IV 
Semierfi tlunij ,l(tl t i'nut Ruciu ’ltltlil 
\ 3rijltciimtiii|ti s J ilil III nj‘) ) 
Seimciuitlb 4ulhclmtm ^Miuuuiu XW 
lulntcrm h 11 
Anna Senat, Jlnib u 3dmmtc 3d)ltid)nm 
XW Zfmuiifti <7 Xiilj ^nin Anna 3nm 
qib H»d)o j)t 
Serrc 4^ilh) tiinaucmitt X 4hnmiut|ii (»4 ]it 
(ltfrh llKbontih 2 2 1) 
Serum-Goßellschaft m. b. H, c XW 
Riubitd |tt 1 IM III 1 HIIuil <^i|dn|t mi i 
^uict (MutlslU tiiiumiiKi 
Sefemnim V »I, Hommt it suitri ”inlir \\ 
Vuillvlbtti 27 111 ibul) ^unizvn'diuli 28) 
Siffoit' '■'cmi Di pmet ’liV 3djomlti 
3ponl,ol;ui ij il i^ostl ; ^lubcnmi ) 
8 ‘I { 1' 
Sclifuui Vvuk Vi)i iu XO (»ji flhutliiutu 
ftUl|)C 1UI ]1 Ilf 
LeNpfaudt Wuuau 4Uidfimm W lUcutcitc 
IHrtfti 24 pt (Zil IX iOJ) 
Graf C. von Scydewitz’ache Wein- 
kelleiei qmnbut tu 
Grat C. von Soydewitz.ache Wein- 
koHcrei G. m D H , Vv 4?ot bnnin 
lUrthe 1 ISn (Zci X 11 120'>4» (»itdjnit fiihi 
vncüb 3ri)ii(t 
eyblei Cxim liidjmb IU l>iof a 21 11 
3totmifi t V (^iitrciiljfiflciicriti 72a Jl E 
Hub 3d)iiiliaiifct »dlic ;i 1 
iljffcuCtto OuitviihMii W Miirtrtarfjiu lspt 
Seyffcrt ,y 4^i ti^tti c sXV ^rtibndjtir 1b 
(Icl) di f) ^ iflitiaitititr 10)) x 
Sljttlti j^icbiii Unnrm W l£l)rtdoltcinii o3 
JII | Am unit ZijpciuincL oitipccnoit 
s^tcbind 3^ Uk 
Stber briiqi Jicrfjn Kats) v d Iiiiciib b, 
nullt oiili itli > 4.01 theiln 11 IJ 
Georg Slohllng, Znmciimdiitclfluf XO 
Wr ^islitffiukuti 101 pt (Icl VI[ *141) 
(bi f) Jii Jl | Iiih ß^iorq 3tdiluiq 4vol)ii 
0 M ntmt 1 JT (lt \) ßtaitfutitu 
lliö) 13) 
Sttfcl Carl Aihilut SX\ Moni(iginyci|ti bb 
(l 1 1) VuOcitw ^1) I b 
vunutic ,ld SW uumtwinvciui ^ (lt f; 
i.ttibciim l/) 1 
W. Siebe flu nbcit tu 
W Siebe Nachf., Z^iitbtm ’c f Kciic 
(vimittr 1 (Zcl 1 *il) Juli Vnbmiq 3lctm(, 
Stebctf, ycbwici qeb Spsliiqcitluui Wlv 
iuuiltcu (slitiloiiciibq lUjlaubitt 187 
Sieben siciiu Uaiitm XV Vuüjciiti ,0 111 
(Zil AI 4fj()i I h—*> 2 4 1 2uihd)t\> 
Zarclocilmitv vctimdi Sieben 
Siebrr 4'allt) flib llllitdi vmv ojn 
X.M)i XV £ciUbiuiicrtu 2 IIi fbt h Coiu 
bnicm U ) 2 4 
Stebert ^mil ^idjaul imveiniibitt 3icqliy 
^füiatti 2\ I (Zel 3lcqi lh)«—1 1 ^ 
1 3iclutt 
T. P. Siebort, 43m r ‘Itdptcchu c, 
intmraubnt 3iiqlt(? ^loinin 2a I (Zcf 
Skstl II,) c 
— Alcnuibci 4md)litiih SO ^üijtculi u 
ilpl) 4 icttciiir 14) 
4. stul Muii^l Jirttlj 1 VstUbdMmmit, XV 
lüucimrijcitti (i7 JI 
Ci.au  'Vobclflnf ( SO Cisttucitiii 18," 
2 If 1 (Id I\ 2hS0 I (l'id) '1lirtittiitffd h 22) 
Sichler ,^iaiiz ^vici >i?ui Ctud X Hticdjtci= 
ittsti c 7 1 
Siednkl Eiutl 4^üinnifluf ( Mnq nutt 31 in, 
(ZU III 11s") 
V Manjm 3cibcmui 4iluvt SXV ocui]a» 
icuiciili 42 II (Zil) 10) (bPl (Vcf 
tnnibtcitth 17) i b 
Sieq, ^ajoi u 4'at (iommaitb int 
2 (Vube Jicqt , ^ XW Hailjcuoiuum 74 
Kflel CSbiuub Jvbif u 4'ftltiilli < v)uhjC3 
fimim 2) Jl (Zcl I 2228 I 
Gebrüder Siegert qcanbeu tu 
Gebrüder Siegert, Iah. Paul Siegert, 
4tuUuqto| bbli X\ nislrt!)iii|ti 2 \ (ZU 
I\ () >22 ) (buh 5d)oncbq ZuupeUjOfci # 
Itlstl l h) Illh 4- Mit 3lClUl 
dienert 4'Ull Uiittttit X\ ^aahcnitt 2) 
1 -itI IX ( «22) <bkl) 2r)umlfi Imtpcl 
honnii 1)) \ ('3cbmbci Suqul Iiih 4a»l 
SuflCit 
Sienmiiiib Atitolb J^i und u 4iitu& 
ni-jt n (ttcbuiKluli W »^ntinmtm 78 II. 
(Zil IX l ( ti ) h il > 
Stistiici Cito Ihttlcibblq 0 ftiaitlfimii 
■illci 1 i4 pt (Zil X IT is)i ) 
Siifiiuotbt ^uv ?Miqcit (ilmrloitnilq 3djlnt i 
nun c 17 1 ^111) 3irqiuatbt iV (So 
Fiitz Siegwardt & Co , Zcdjit 43iu 
I ^uurttnq<? ’liil ifbttilültiulq 3d)httcr> 
Itmin 17 viil; J)i in id jtnrl Mnnuu 11. 
ßuy 3n vvstiM 
Siele isunij Ununti X\ Mmitui’cnbnmm 4J Jf 
(ZU X 11 112))) (l'kI) hhitiiciuiilb Houiflv 
»lllci *>2) 
Siemens & Halake Aktiengesellschaft, 
(StitliolfiUlicihniq Zdcqtstpbui 4huiauttnh 
4 v uunncifciUif Hbtljnlq ftti clcftindjc 
4^iiljiKU SW Hmfflta|ui|ti ‘Jl E (Zil 
1\ 1010 11 IX11 "0K) i ^ljuinioiuid Hü 
tljalq tui 4Ultiid]hnn 11 Uuirt Ciintloitcil 
bitiq ,1 N1U111IU 21 E (Id tiljnd Jj) c 
Siemens 'noifl )Juicitbir X Wutfuifmgcttcv 
malc 1 I ' (luh Sdjhiiiuumiu 22) 
Strittou Mud Mtutriu X ^titniti oll (Zd 
II 12i 1) (bul) tniboivctiti IJ) 2-1 ]. 
Ullcit 3icmoit <1 4Uutti 
Siernn i)tau Uutfiii XO ’lti dd 4*inls)oIü» 
nnut Mud); 1 2 I 
Sierau & Co , thiuoqnipli Mmtitaini te, 
( »IU mibcim M JlT (Zil j o»0 Vnblvij 
11 lhoi 4Ulll)l 
Sicvci ^tnbitd jiivniuiii Juibf 4Uiluifi tr. 
Ui 71 if pt 
Sicueto (5mil (^amv N 91ctittdiitboi|mit 
s>ft ib J (biM) Set)bcltti 2J) 
Sieuert (Snd 4>itd)I)M l5hnilotlc»bg 4Vilmci^* 
borruili 1)2 
(5i)adoiU ,ld <UiiMiid)iisc y lücibl siau5> 
mb ISbuloilutbq 4lilnt 1 botftuii, 152 
(bi Ii 3djlot Ui 1") 
Sieuert ttlecmnim (Slwilottc ^uni l)i 2diuit 
llcllcrt t 11 4'Cdid btu jettniiqcir (5hai- 
lotlciilq 4ulmu öi'di in 1 >2 (bM;. 
3ri)lobm 17) 
Alphabetiiiunig ä, ac, ö, oc, u, 11c nach a, o, u (j 43 Mähler fintier Mahür, SPIofci fjnita JJiuOci hinter JJZuled ic.)
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.