Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

1. Wi! 
Echultt 
Schweda 
Schult;. Otto. iVhiiier;eidm., Wirds./itcrUucrstr.101. 
— Cito, Mcnticr, (' Gtulancntr. 52 I. (bitljcr 
Mlotiersli'. 58.) 8—9 Pm. 
— Wimo, Stuben- n. Sdnlbcrmaler :c., SO 
M'idu'ubci'iici in'. 115 pt. (Icl. IV 775.) 
Hermann, iifll. ÜtoiTcitü, (' Vieilestr. 30. 31 
II. (bitli. Soiothccuiti'. 1*7-1 
— tat, Mfll. i'öU'L'iti'r, (’ ^veitcftv. 30. "1. II. 
III. (tief). TorotOccitftr. 1*7.1 
— Helene. geb. Cpiy. Ww., NO Elnmbnrger 
ftiafjc ;;o II. pt. 
— Minna. geb. Vorcit;, Ww., NO Weber str. (111. 
f. „Botwänv" Spciicballc für '.Holtvciitälmiuci 
fitau Minna Sdiuly. 
Cchultrc. Hennann i.'., Agent. n. (iontntm. (v>cid). 
b. iM<citvmiltclbiaitdic, S Wancrthoiur. 12. 
ii. lu I. (Icl. IV s73.) 
— A- H-. ludi Agent, AV ytumvvliof * (lel.» 
(bivh. 'l>0'tm\ 20.) Inh. Hcrm. Sdiulyc. 
— £ho, Agentur- it. ISoimuiu. Weidn f. Ganw. 
'-Hcbamart., Sdionebg., Sebaum. 7(1 pt. 
Ä.. ßcinbadcrci ti. Eoubüoici, (Snfe, W 
Miauicimr. 76 pt 
— & S3iuiwcrv, Bild). u. Knnndrnderei, SO 
Aeanbcistr. -i. dcl. VIIu. 0072.) Jnh. Mail 
Ldinlyc, MaiU-hoftt, Angima iUctoiiaitr. 52, 
n. (iail Simmciv. 
— Ärilr.. (sigarrenhd/.. O flürnbotimtt'. 11 j>t. 
((«[••h. ;iir. 10.) (Icl. VII;i. ii:liti.i 
— (rivalb, Fabtt., ,S Mmiicnaiiin'. 52, 2. Pon. 
IV. fiel. IVa. (iivatb Sdiittyc, 
^lonccnmavcitfabril. 
— ‘SiUicsin, ,‘vslt’L'f., SO Vldmimifu. 3t! IfL 
(Icl. IV 4! 5.) i. Berliner l'jltmmenvaatcu- 
ftabiif Wilhelm Schnlpe. 
— blerichlr-voilzicl).. X Sdilietnmimtr. 10. 
— A. Schultze, Nachfolger, Wicmfltor 
stuf. :c.. itnm'anbcit SW SHittcvftr. 81 pt. 
(Icl. IVa. 7150.) x. 
—• Sllbcrt, :)tciftivli. Cbcr-'-tiitdibali, ülnulottcn- 
l'iivy, yitiöcuftr. 10 IIl. 
— Ferdinand, tiiemier, NW yhtbenoivcirn'. 3. 
(bivb. ('»nvtcnuv. lil.l 
— Ctto, Lladlkodi, 2diöuc6fl., Gchausir. 70 pt. 
b—12. 
— O. Schultze & Co,, Pieh (soimiiimon, 0 
GmM. 2Zreh- n. Sdiladithof, üvwyz. 11. 
VMleiit. oiil). 26w. M. Sdmlve. 
— tniiit, 'teil. iiiagculmlt., NW tfharfottcnfir.-10 
I. (bic-lj. Dorothecnftr. 1*7.) 
— Adolr. Wcrlms'.r., N Sdnvcbtevtr. 30 IV. 
s. (tfilonm & «djufye. 
— (Slmvlctlc. i'cb. Weltmann, vw. viiititiath, 
GriJönebg., Äenzelstr. 2111. (Poildcz. Friede 
«an. 4 (bitb. EyaUonenbg., Sd)tUcmr. 100.) 
— E. u. T., Wckbtv, Pensionat, W Xiiulicvitv. 2. 
— Ioliainiti. pcb. Ldnrlye. dUitticve, ^teflhf, 
?llbvcditiiv. 17. E 
Schuitrc Sdttvcblcr, %, ihJw., W’ Vitisimfiv. 2 I. 
Hermann Schulvater, Maiifniniiii, W 
Maas;cilslr. 32 pt. (bivb. Minftirnciiür. 50.) 
3—5. 
Schulz. Zwnz. Stgciti, Edionebg, (iifenadicr 
ftinfjc 03 II. I. (biC'l). iBavtlnivnftr. 4.) 
— *(bolf, Vivdiitcct, SO 'Lkaliyenir. ÜU II. (Icl. 
IVa. 12.) 
— Eduard Schulz vormals Victor 
Peacha,  2luslel.il.  u. Weinstuben, W Flau- 
zönsdMr. 55. lief. 1 7078.,) Juli. (v^nnvb 
Ediul;. 
— staU, ^äctcimfir., 0 iÜci)mcfti. 20 pt. E 
— l?mü, ^aufkamt., S Laerwald'tr. 43. (bist), 
('jnei'eiistuftt. 55.) 
— .fivvmaim, Mfll. BuchlM., SO Vtbalbcitiiv. 01. 
— Hngo, Bnr. ^ütileh.. Ldiöueb^., h)nytuiu 
fuafjc 3. (biel). S\V Jyricicuitr. 17.) 
— Emil, (liflaiu'itl)M., S\V Mitternvalderstl-. 2 
H. pt. (Icl. IV. 2031.) ]. ti Muötidite 
VZadtf. 
-- Oscar, (Slnuiernib., SO ^oifinür. 5 Jlf. 
— ®u»iöi», (£o!imhilm:l)btfl., tiO OMüjpuierftr. 3. 
Ibivf). (‘•iöiiiycvftr. 35.) 
— iyviu, Destillat, u. LMqiicmfbrf. :c., N Wien,* 
1‘irafjc 5 pt. ( acI. 111. 71'J.) 10 II. 
— Otto Schulz vorn. A. Lichterfeld, 
Eiscrimliblfl.. XV Pülvbcrmerslr. 37. (Tel. 
VI. T&.) Allein. 2nh. .^nßö Oehlcrt. 
— Ed. Schulz, ftiidmiiid)cml£it(tr., C Centr. 
il'iavliliailclii, Bogen3. 7ulli.Iohaililc!> Schulz. 
— tsait. ('ksiiu., 80 Müpcmrievfiv. 32a. 
— Karl, (Üaitiv., fi Oranienslr. 1-10 pt, (Xel. 
IV. 351) u. 0 Sdiidlcvftr. J pt, 'Sei. 
VJJ. 4738.) :c. 
— Paul Philipp Schulz, Orüsjbeilillal. u. 
Weinl)blg., SO Kottbiljcr''1r. 1 pt. (Tel. 
IV 0763.) fliti). Paul Lchnlz. 
— Alberl. (fintier, illivbf., Fallstr. 1 Hs. 
— Fric^idz. tastn., (J $lm Griinftr. 22. 
f- Heii'chel-Löinlz Fiiebiich Schulz 
— Friy, Maufin., NO (tzr. Frantfurlelstr. 70 pt. 
f. Deisileridic Änch Papievhblfl. ^iiy Ediulz. 
— Johannes. Maufm, C Matici tiilliclv.rflt. 31 
IIL ]. (sb. Lchnlz. 
schulz. iVistv, ftanfm., 0 i'ömcfir. 4 H. (bt?h 
'Seibcnmcfl 10.) 
- Cuo, Maufm.. NW 9Jlt'?Jioabtt loti III.3—4 
— i'nitl, Mstinm., SO Mutttmicmr. 1 I. j. Paul 
Philipp 3diul^. 
— L löurttdicr, Mlcmviicvi'i r. Bau n. Wvcfntm., 
(s»qv , tiofivv ii. (ianalijat. 5lul., N yieinidett 
borfmiv. 1 pt. 
— (Vcovtt, •Jiutfrtier. XW i'VDPttoiyfif. 23 I. 
— 'Silhclm, Miittdicv n. Ponier, Charlottenb^., 
Rönnem. 10 pt. 
— Clnit, Melülibl^.. l£tmiloitcitt%. Rönneür. ü pt. 
— Cvtar, Meiallbieber. NW tiilbclmvhavcncv 
ftrafjc 35 II. IV (bivh. .volsiciitcv Ufer 2.) 
— vübiimicy, :Uüldil)M., O Bequem. 7 pt.. 
— (fbvaib, 'Hviitici-, 0 Lainanlentt. 30 E 
— Ctto, iHi'livli'ii., NO «tislfje 4 a fau bei 
('imivumlbotüv.) 'Jlv. 4 II. pt. (bivh. ‘Sönln'v 
flvstfic 20.1 
Ctto, 'Sditomu. X tiolbcr^ciitf. 32. 
- tiilhclm, Ldunieb. Ldiöneb^.. tfitcitadicv- 
lirnfjc 03. II. IV (bifl). W Gros; (üövsriint 
»rstfif 42.) 
-- ^llbett, Srimeiber, N Viidtcucriiv. 20. 
tiiUii'lm, 5diiiincv., 0 Matteinnr. 5. 
-- vohatttt, edmlimmuv., Ldwnebg.. ^enrig- 
ftvslfjc 07 H. III. 
— . Benrlmd, «rdNtl.tLU'IiMvt, X ^vütidvnborfff 
iurtfie 5M. 10 pt lld.l ' 
— Hermann, (ctvinbriid., N i'ijdictimtx'. U> IV 
^•Vrti!5, Su'Ilm., ^'bariollenbq.. Sdilntemr. >U. 
— ixranz, Etranenb. Ldwnebq., Wötlnicr- 
ftrafjc 5. H. III. 
— Jvrstttv Isu’fit. Maler, NO 3lcuc .Uvitigur. 11. 
(Icl. VIlu. 703«'».> 
Cinnl, ^ciiicilbcrmitr, W MiictiOodiiti*. 1811.11. 
- yiciitstolb, L>a»d>ann., 3riiönebcifl, Crbei&= 
strafe is pi. 
— Otto Schulz WurBtfabrikant, tinru- 
faluif. :i., W Potvbnmaitmfic 70. (Ivl. 
VI. 31*75.) :c. xMili. Ctlo Ldnil;. 
— üu'Ubii, Blmm'nJjMii., S Baenvaldstt' 12. 
— vibrt, (V.aiimiuhui, C yiodjih. 17. (Icl. 
III. M3:u 
— tiillielmiitc, Vflnciin, N Vattür. 0 I. fbic’h. 
Wcrfliti. 12a.) 
— (fmrlic, ^i».. Viaiictiir, <' v5tva(iutctfn. 20 III. 
{btfrh. MtOMiTÜl. 53., 
— ^rnn;ivka, fleb. Mari, 'Sm.. (' Oh. Iiibcrrlws!«. 
(bivh. Patodjialitr. 11.) 
Sritul^c, Cniil, l'Udiitcct, Siefllib, 2diloi;- 
fiiaßi' 63 III. t. xHuguu Äestpbal Viarfif. 
3dml)C & 'Seiiii. 
Andreas, Wabitbcamt., Gdiöncbii.. (Sianndi- 
Hi'stfjc 55. (Püitbcj. A-vebcuau.l (bivl). Men;cl- 
slrasie 20.) 
— itiicbtidi, Balinbeaiul.. Ldwnebg., (rvciv 
sl raste 3 II. I V 
-• ^y., iiiciucilc^., XW Mallcnnr. 23 K. 
— Fr. Schulze Nachf., Bionzewr. :c., SO 
Mvpvnidrmi J15, 3. II. JV. (lel.) (bic-l). 
Boedlntr. 21. i :c. 
— ^ndibuultuei, W .SU)nl)onicifti. 10. 
— H. Schulze & Co., svnliMi'm.. OWiiilcU 
sirasie 20u. (Icl.) (bi*b. Brnnnennr. 33.) :r. 
— Vllb,, (»Irtftm., (sharliiKettb^.. '^erliitvtNv. l'Wi 
(btc-li. iUr. 22 b.) 
— Ernst, Waiiiit., O ViMUC-ftr. 11 pt. 
— .veummtt, (Vmsiiv., Vorhast. Rnmiuelsbg.. 
luiTidunibtiiv. \*i pt. (Ii'l. ytiim. 21) 
— LZillielni, 0)nüm., W '.Vinliu’uflr. 0 pt. (Icl. 
I. 1502.) 
— Nachf. E. ^»lav-^ust Ialonnen, (’ Mloüci- 
ilistfjc 72. (bivh. Paiodüalslr. 10.) Iich. Willy 
WottliolD. 
— i)iid)aib, .vniivCiivii., X i'ijdiciteiur. 21 II. IV. 
— .sSeumanit, Maufin., SW Miltcnwalderslr. i:i. 
s. W. 2. Pieper. 
— Ctto, Mannn., 0 Wmun Weg, II 11. (bic-b. 
üi'aUiU’i Iljentcriir. 14.; 
— tialbcmai; Maufm., S Neue viuobftv. 9 I. 
(biC’fi. ChaUvtteubg.. Mniici Jviu’bvid)iti. 17.J 
-- ('H'orfl, 6pccin(fleidi. f. Mnabvitflaibaobe, SO 
El'enbalinstl. 40. 17. 
— Ernst, Miller. N Äaelwalbftr. 12. (üivlj 
Äeldnorslr. 7.) 
-• Moiiy, Weh. ytcdjit. yiatl), W Tanbcnstr. 5. 
ist zu streichen. 
— Wcorp, Sdiloifciei :r., SW Blücherslr. 12 II. 
(Icl. IV. 2U3I.J 
— U'ollli), lechiul., Isfjailoltenbfi., Lchlntelstr. 01. 
— yi. M., ^>an, 0 h-SiiitelUt'. 20i*. (Iel.,1 (biöl). 
Brunneilstr. 33.) s. H. Sd)nl;e & (so. 
E. Sohumachei*, Damen Coufections^esd)., 
"W Mronenstr. 0«>. 07. (6ic-l). ilir. 0.) :c. (Icl. 
I. 5855.) 
schnmachrr.Arthur,Tropen.ii Parfnincrienhblg.. 
SO Möpcuidcutr. 101 pt. (Icl. IV. 70'J.) 
— Hermann, (Vrr. ^ol/zich., NW Perleberster- 
ftrafjc 7. (bi?'lj. ^nualibvitftr. 3h.) 1' 0. 
— (5., Iournalisl, S'Dieffenbadislr. 51 I. 
— X!cvpolb, Mannn., N Cinnicnbufgcritr. 10. 
(Icl. III. 8761.) f. Wilhelm Graefen ülnrfif. 
od>umstrficr. Ernst, Iraitcur, luiocranbcVt W 
Anqvbnrgelnr. 37 H. III. 
— Emma, fieb. v. (Vit)tiuiidi, ftmu, W Atoncii- 
ftraftc 00. 07. (biölj. Nr. 61.) (lel. I. 5855.) 
f. E. <5dimuad;cr. 
— (imma, Jvil., Näherin, N .(ninitcitstr. 57 H.IV, 
Sdjumamt, tvtiv, Maufm.. Gen. Ncrtr. b. Hauses 
Carl Horniger :c., uuyeränbcrt NW Wiclcf- 
firslh’c 43 J. 
-- Hernimmt, Mittidicv, SO Pndleu'tr. 24 IV 
(bi«f). Lauqcsrr. 100.) 
— Wilhelm, Ltelliit., NW Wiclefi'tr. 41. 42 pt. 
(bic-l). Siostoctcnir. 7.) 
— Ihcrcfc, Frl.. NO ,ync&cusjr. 10. (6ivf). 
Ltralanerstr. 17.) 
— (Ilmrlottc, fleb. Wnnberlidi. Tape^ierww.. (' 
Clralauerstr. 21 II. III. (bioli. Mlosterslr. 53.) 
Sdjitncmstun, Williclm, (ialcitlat. Diätar b. b. 
yictdic-baiif, N WoIIineisir. 20 11. (bivh- 
Invalideuslr. 101.) 
— thust, Tdiannell.. XV 9lmi?burflcritr. 11. 15. 
3d)ihtfc, Emil. l'nnioyapicrfbrf., iKciititfcnbf., 
Hollfl«4icr)tf. 11c. Wohn. ll'irtrislr. 30. 
Zdiuppli, iOiar, Atuionc. Eipcb. x., S Wasser 
thofilv. 25n II. (bivh. Wsllbitr. 30.1 
Sdiurcrtjt. yiitbolf, Hmtviuatl, N Aderi'tr. 8II. 
Ldinrhoff. (rbnarb, Ingenieur, XW iUrfen- 
ftrofje 40 I/r. 
Ldiüssel. Wcorfl, 0)aftm., SO Girihutnctflr. 17. 
1 bivl). HslscnbstiDe ‘.).l 
Tchirfiler. Cstar, ^adircr, O Löweilr. 25. (bivh. 
5)tcw Weiheniee, Langhansstr. 27) 
-- Schüssler L Rosenberg Nachfg., 
Metallwrfbt., SW iJlittcvfn*. 43 II. II. (Icl. 
IV 3105.) Allem. Inh. H. Blnmenselb. 
— Wilhelm Schüasler, Untcrncsmt. f. 
licfbnn :c., SW Belle-Allianccstr. 101 II. 
Inl). Wilhelm Sdjnölcr. 
— H„ fleb. Filiu, Wiu., SO Melchiorstr. 30 II. 
(bieh. yibdlbci'tiir. *J7.) 
Schuster & Priess ist zu sueidieit. 
Lchustcr, Sieinljylh, Direkt, b. Äff. Ge>. 
Sdmster ^ itiacr, SW (^ros;beereustr. 7. 
lbtc-li. 3rt)iuibtiu-. 41.) 
— Mai, Maufm., iU’iy, Wilhelmstr. 5 31. 
— Miritarb, Manjnt., Sdiönebg., Albcrtslr. 10 II. 
f. Vioad ^ Srfiiiitcr. 
— Rudolph Schuster jr., Murömaller. C 
Hdlistcflcistflaiic 11. Wvf)tt. W Vnitpolb- 
ftiaftc 33 pt. (’p. 
— Ctlo, MilrfihM., SO GUoflaiieiflr. 21. (bish. 
.^cidienbei'tii'u'tr. 127.1 
Sdjiitt, Ctto, acai). Bildhauer, Gi'iailoltcnbfl., 
Mivrfiiir. 33. 31 III. 
— F. W. Schütt, Dampsinülile, NWotioiu 
ftiai;c 1-3. E. (Icl. II. 850. ^iih. \rri)iitt’|d)e 
Erben. 
- x\ol)iunm, qeb. Sdmbarlh, vw. Commerz. 
Miotl), <5tcflliv, Mitiicr Wilhelmnr. 7. E. (Icl. 
Stcfll. 2U.I 
schütir. X'nbrnin, Srfjiitm., N Lychenerflr. 10 IV 
3d)üttlic(ui, fvriü, Alnnim., SW Ncncnbnrqcr 
firnftc 20. (bivl). l'ir. 27.) s. ft. Sdiiitiljclm. 
2ri)üttiufl, Wifiv, CiqarlenHbl., SO Glegauer-- 
ltrafje 21. 
Schütz & Reiflchauer, ?(cicithit\;crd;., SW 
Icltoivcnir. 1U. (Icl.) (bivlj. Moptid)- 
itrafje 5.) :c. 
Lchüü, Ctto, Honilermslr.. SO Pitdlciitv. 21III. 
(bic-l). Wiifitaiicntr. 57.) 
XIuMoiti, Maufm., SW lellowerftr. 10, 
7. Vltiifl. (bisl). Mopi|d))tr. 5.) f. 3d)iiy & 
Rclsd-aneu 
-- :Vi\, Moffci'- n. )lleiseessccteufbrk.. EHarlotteubst., 
Manlstr. 147 jit. fiel. Ehml. 000.1 
— Bernharb, iVius. Lehrer, S Gitsd)inerstr. 03 pt 
(bivl). Clanu'irl'iirqeistr. 45.) 
— Clara,' ^rl.. (5!)ailottcitlni., Holyenboiif- 
ftrafjc 15 II. 
gdfihif, Albeir. Di. mrd., pmrl. Oberarzt 
n. b. Mfll. El}rtrilt\ XW Wilonadclsir. 12 I. 
8 -0, 1—5, Sonnt. 12- 1. 
— Wilhelm, Wi-oiV3ri)läd)lentiftr., O Hcibeit 
felbitv. 11 I. (Ivl. Vllu. 8".yi.) 
— Miichaib, Mnitfm., SO M:,»cuirtvif(i'. 153. f. 
Sdinve & ^icnnb. 
— Oicoifl, iNa^islr. <3cci., EHarlolteubg., Hcrbcr- 
ftviifjc l. (bish. Hnesebedfir. 01.) 
Schütze & Freund, Pimlomechanitfbrk., 
SO Möpenideislr. 150., 151 n. 153. (Icl. 
VII. 3100.) Csul). yiidjiub Schuhe. 
— Hermann, Neq. Gupcininn., GdjöncDfl., 
Eberslr. 31 II. (bisl). Eleglitz, Sdiilbhoin- 
ftraiic 0.) 
— Julius, Rentier. SO Möpcnirtcrftr. 153 II. 
— Meinf)., 5d)lächtermstv., 5d)margenbf., Milch- 
ftvsisic 2. (Ic-I. Wilm. 050.) 
@d)tunait, Ernst, Mansm., 0 ^vrnborferslr. 30a. 
Jlf. f. Ernst Sd/tvamt & •{iminerzitami. 
— Ernst Schwaan & Zimmermann, 
Tclcgraphenvmianft., 0 Grüilcr -Weg 13 pt. 
(Icl. VII. 1031.) Inh. Ernst Schwaan n. 
Eotl ^jhi.ineuitaitn. 
Sd)ti)st6, SW., flepr. Kammerjäger, NW Marien, 
st ras;e .*10. '* ' - 
— Emil. .Uslitftn., SO Midiaelkirdisir. 28. 
-- Josef, Sdiriftftcll. u. SHcbarL SW ;}immer# 
ftrafjc 20 IV. (bii-h. Warlenburgsir. 20.) 
Alex. F. W. Schwabach, Eipod(ic?di., 
SO ^rndciiftr. 15. 10 I. (Icl.) (bivl). Ncnr 
{vricbriri)ftr. 11.) 
HerzuannSchwab^ch, Erpork. SO Brücken- 
suasje 15. 10 1. (Icl.) (bislt. iUciif Ariebrid)- 
ftrafjc 11.) :c. 
Ldiwaliach, Aleranbcr, Cfrpovfcttv, nnvcranberl, 
SO iViiriiacltirdntu 25 I. s. AI er. W. 
Schwabach. 
Georg Schwabe, Droflcitsiblir, Sleglitz, 
Sdilofjslr. 00 a pt. Inh. Oieoui Sdnvabe. 
Schwabe & Co., Electiotcdtu. Vebarft-artik. 
:c., 0 Bliimeiistr. 70. (Icl. VIIa. 8322.) :e. 
Eduard Schwabe & Co., Erpoil n. vmport 
:c„ SO MöpcuirferfUv45. (Icl. VII. 4028.) 
(bioh. Schmibsir. 3.) Juli. Eb. Schwabe. 
edinmbr, Eduarb, Maufm., SO Möpcnidciitr. 15. 
(Icl. Vjs, 4028.) (bivl). Schmibslr. 3.) f, 
Eduard Sdiwabe & Eo. • - 
— Hitflo, Mntifm.. Eharlottenb^., Herdersir. 2 
Woiteul). (bivl). XW Lnneburgeislr. 1.) f. 
Paul Allmann. 
— Sieflmnikb, Atanfm., Schünebg.. Eberofkr. 69, 
1. Port. II. 
«riiumincr, Carl, 6Zaüw., (' Wate Gdibiv 
haitfcrflr. 10. (Icl. IIL 418.1 
2d)tvn(m, Hnqo, >kansm., SW Icmpclfiofev 
Kfcr 21. (bivh. ^auOcucisir 5.) 
Lchwalvwskl), Williclm, .ülv., ^tiebiidic-bfl., 
Jyiaiilfuvlcc Ehanfiec 50. (Icl. Jvricbvbfl. 04.» 
Sdjiüstmm, fleb. üieiüfl, Ww., NW Paulftr. 20. 
Schwan, Wilhelm, ftirutciifdjUbcrfbrf., Holz, 
cyiac-- n. A1ietallbud)ftaben, SO Mariannen- 
ftrafjc 40. (bt?h. Dresdenerstr. 127.) 
Schwankt, Auiiuft, Bahnarb., Sdiöuebg., Era- 
itnchitr. 55. (Poslbe;. fyriebettait.) 
Schwancbcck, volwim, Manfm» N Psingur. 5III. 
Schwanke, Ä E., Ü^itr. vorsieh., Lankivi(r, 
Dciiflinslcritr. 18 I. (Poslbez. (Vr. Uidilcrf.) 
Sd)wautes. Iohc., BndjfiM. u. Piocnrift, N\V 
Am Eirctis 8 III. 
Schwalls Cb. Abftviitpli-v, 0 Maticrittir. 0 III. 
(bic4). Schöilhauser Alice 50;i.) 
2d)tuäpeul)ciicr, Neinholb, Gravir n. Eifcliranft.. 
8 Wummftr. 25 yA, (Tel. I Vn. 0020.1 ‘ 
«d)warl|, Earl, $ icfei.leq., Nirbf, Berliuer- 
slrasje 101 Is. Is. 
— C. Schwartz, Juwelier, Juwelen :c., 
W Mohrcuftr. 20. ( Icl. 1.0220.t Jnh. Arthur 
Sdimidt. 
-- Eritst,Mausm.,Eharloltcubq.,Lconhardtftr.20lk. 
— Wilhelm, Maufm., W AnMntige'.'str. 12. 
— Wilhelm, Weilt,yos;l)bl., W Panancrsir. 17. 
Woljit.W Aiin^biiii^’isti. 12U.(IeI.VIa 12157.) 
(bto(). Passancrstr. 4.) 
Sd-warz, Vonio, Agentur:c., S öhieifenanftr. 
01. (Tel. IVa. 7700.) 
— Eail, Aiitlvfler. Sccrct., N lyranfccfiitr. 30 JII. 
— Heimidi, Ardiitcct. W llhlanbftr. 33 pt. fiel.) 
— xMjliiti’, iUnuEheamt., W Schillsir. 3 Oiartculj. 
— (I-iicbiid), Iraner, yZirbf., ^ietenflr. 81. 
— Wilhelm, Brancr, NO Slrafje la. (an bev 
Wrcift*iualbcr|lr.) Nr. 4 II. IV 
— Wilhelm, Wafliu., O Matternflr. 1 pt. 
— Frau.;, Masern. Inspect., NW Sdiarnsiorslstr. 
23-31 und) aui'jcflmlß verzogen. 
— Ebimtb, Maitfiu., W Irobeuslr. 13 pt. s. Ja- 
nouvtt) ä Sdiwar;. 
— ^stfsinrc-, Maufm., NW Cnihabeitcistr. 7. S: 
— rsttliiiv, Maufm., Ehorlottcnbfl., ÜUeibtreuftr. 
55. (Icl.) |hic-l). NW Spcitcrstv. 0.) 
— August, Dlciiticr, Schönebg., lempelliofer- 
slrafje 22 I. E. (btt-f). W Sleimncyftr. ;t3.) 
— Julius, Gdianfiv., Paufoiy, Wollaitfftv. 08 pt. 
(Icl. Pk. 102.) 
— A., Stndat., N\V Wilsiclmesjaueitcrfir. 30 H. I. 
ed)lvar,)c, Mar, Bnchhalt., X Strasj-burger« 
ftrnBC 12 111. (bisl). Sencfclbciftr. 41.) 
— Aug. Schwarze, Bnchhblg., 0 Wallncr 
If).naU't'flv. iW pt. (Oic*I). Inselftr. 1.) Iich. 
Aug. Schlvarzc. 
— Paul, (tiafitu., U ilinicnftr. 90 pt. (bi-H. 
Adcrftr. Ja.) 
Schwarzriiau. Hermann, Former, N Lychener- 
strafte 20. 
Schwar.zlvfe jun., Mar, Apotheker, SW Tcffancr- 
ftrafjc 3 II. f. Mar Schwanzlose. 
Caesar Sohwarzwald & Co., Kurzwr., 
S yiiticrftr. 00, l^ebbe. B. I. (biMi. Nr. 88.) 
(Icl. IV 05.) Perf. Haft. Äes. E. Sdiwarz- 
w llb. 
Albert Schwass & Co. ist zn streichen. 
Schwafs, Albert, Banquier, (J Ml. Präsidenten, 
strafte 4. (Icl. III. 1701.) 
3d)u>cd)fcu, Angnste, geb. Moraw, Rentiere, SW 
Mochflr. 00 11. 
Schweda, -tymu;, ßitumerm., NW Cuiyoiu» 
ftrafjc 122 pt. (bi'Sl;. Ircockowstr. 00.) 
u. Nr. 
ZeiebeneUlärung: E = EigentHlimer; H. — Hof; K. = Keller; pt. = Parterre; (Icl....) — lelephon-Amt
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.