Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Rohde 
- 47 — 
Riickbeil 
Zs/Cll Im 
Emil Rohde, Bes d i'anbc beiger AyotMc 
KO Vant beiger Slslcc 152 (Icl MI 2001) 
Irrh Er»' Rohde L)oh» N SchiUzonboisfi 
fu*’ p ü- I 
Rohde Stilnix Vnchhalt Schonebg Gbcrsitr oS 
2 Polt IV ibish $cr6ci*Hr 10) 
Rohe Pnnl Schneiber NO Slras,e In (ii d 
6lrcisfronlbciiti ) Pr 2 
9(lbcU fttupn (ri)culotteiibq Jtairtitr 48 
Rohland Willi) Schauspiel Schonebg Belziger 
fiioucölir ibiob Charlotteiil'g ttniitfti 1 i)) 
Rohleder ÜUilhchtt Cisenb äkomt Sd)onebg 
Pruiz ÖJcoifltti 4 2 H HI (Ltolj Hnnpl 
fUsllic 0) 
Carl Rohlicli vorm. Robt. Lauo & 
Rebllng- geandeit uc 
Carl Röhlich, ^or( Sr Mai 's Okmnlbc 
istljmcufbif 'C SXV Bulthitt 0 i>t E 'c 
Jviüstic VV l'cuivflcuti U7 fiel I 4100) 'c 
Rol/lich Nachf lkhrrstm» Goldrahmkufluk , 
SX\ Storijsti ()1 (Tel IV 418) c 
Rohll Olintnu iHcithu XV ^ol)ui3oIIciit)ti 4 
(lud) Üeipiiflpiitr 10) 
A. Rohmer, Inhaber Hans Rohmer, 
Mnuicimiti SXV Blncherstr 01 I (Icl 
1\ 1770) 
Rohmer ftanS Wiaiuuinih SW yiuchcvttr ni 
E (Sei 1\ 1770) 1 21 3Iofjnur Snfjabci 
^mu Kolmiei 
Rohr Johann Mnnui NO Ölbuiflcith 7! II 
Carl Rohrbach, Vtnnrciiinu NVV Zieles 
fttsthc 13 E (IU J1 02)) ä ohn NVV 
ÜttrthVrt 10 E 
Rohrbeck Mai Ghnuu Au|t SO Rolrfutstem 
fünfte 10 TJI (bis!) ili'istit(icl|li 1J) 
Röhricht Uittl Unmut Charloltenbg <5tu*t 
flflilu Piav 18 III (buh ViiDom i tu) 
Nohrig Otto Vnchhol S\V Riubmigct|tr 
At 28 II (bub (5choncbcigci|tr 17t) 
— (Sail Diree.or ’c -L'oljn SNN ÄUcual>ciq 
stmf.c 25 I (IU M 1015) 
Rohrlack -ZVolrgnng 9httasd) uancu Amtf im 
vcintibcit SVV tioptldpti 10 II ’c 
Rohr*4 ^ueburf) l)i Hibnct SXV -Wmibuigct 
Itisliji 20 Iil (t'Kl) Ieltotoei|tr 5) 
Nohrfchncldrr Inlint Ageutmgud) t Incfu 
ii (ioloiiislliui SW M(Uf)ctitcti Pla^ II 
(TU H 4 >6) 
be le Roi Wcorg Schirmst'»! Schonebg 
Jfiniflrti 14 j)t (lid; £>clm|h 5) 
Roi Wtrtholb Schusiitell “*c Ciinrlottuilg 
Gtoethcfn 21 I (bKb ^ii!talüuvin 120 
Rolfe Otto Agent SO Mogaiicim Jl it 
(i'Kst CUiadUH llja 51) 
Roll %n Schvuel'g Wolsiciifn 5 
(Itl IX OObB) s "l Tctzlaff L Hüll 
Rolln Maue geb OHaitcit ^mu Heut > 
Chauncesir 2u I (Infj i'mbuitti %) 
Roellcnblen (p'-i»r 01 Shuirm W V'üIici 
ftiutrcii|h 1J I (TU) (ln^h AtNbarosia- 
fttoiic 6) 
Rollcnhancn JTu(j flankt W Els-Hvläftr 12 
111 I IV Schlac^ i ä. (Tu 
Fritz Rollenhagen n nubcii m 
Fritz Rollenhagen Nachf., Wild 'c 
W ^otobnnunti 20 pt (Iil VI 1421) 
!^ilh Vnbiuiq Stein 
Roller Wöbett ISmnD Sümmt ),>V Ouittow 
122 II pt 
— Carl Sclmhnimitr S Piiii^iiiiliicnsti II 
— FU Mcciiaii Stniiiipfilucleul S 
VlUljCIIHllKHUl II ur 
Roina S 9lqeutm f Wem 't Wilmeicbs 
W«md|ti Jti I (TU iMilm 21)) xMilj Cliist 
Steidl 
Nomahn ^toit0 Ailhuc6cr Sieinellöslrai-e 
sUi l'i IV (bul) tiuOcctcnii iO) 
Emil Romann, Wiichurto&uchir SW ^olt 
mamiUi 12 (Iil IV i%2) (bi^h Ju l(,)'c 
V Rvmat»rwokt Cxuiv ÄcMft » tfontfpom^ 
auswart Älatler h Chonmrstt 7 I (TU 
ur 5i,oi 
Rombcrg Heinnch Di jm ChaUottclibq 
Wodi)C)ti 87a J l£ctc Stell» j.lny (TU 
Cliail 1701) 
Romeike Shthm ctui chuer NO GfDuistciftr 
yii 71 II IV (bichcr i>i(mEyntu Slllcc 117, 
— Hcnnailii LazalUh luitpclljof 
s1\olUntt 0 nach Slisl|,buig I verzöge» 
Romc» Mutomuf Di jui ^eft ilttifld Jiallj 
ii uoili 'Halft i ittiCQö ^Zuit|l, W iUuij 
Imifluftr 7 111 
Rommich Michael <timiifch(offcL ii Zeichnei f 
Uiinmchnticbi u «Uchilutut \\ ^lu d Apoilel 
tndje 7 Jf lbi^h jlotncrfti fij 
Ronge I SeelUair is\\T ^iclaitchtsj''“,n 11\ 
Rönne M Bertretel f Papierfbrkirr, SO 
SlBsllbeiuslifu Ii I (bi^h Feilnerstr 5) 
Rotttteckc Carl Schnlimulstl 'c N\V <lint 
Itia^e l()apt Wohn Is W 3lhiaitbci Hju r» J\ 
(bitij Lliliensll 8) 
Ernst Ronnenkamp, <lof;lcii (iiiqioö Siubs 
^obrcchtiti 11 J iTU iftit 100) rc 
Roimfclbt Ghtftou slauim 0 Franksuilel 
9Ulct 14*) n 
v 9)00» Lalöcmar i'euhi i 1 5,arde Drag Nl^l 
SW ibilljclmiti 118 JV (Tcl VI-i 12i07) 
Bernhard Roos&Co.j ^slLuf v 'Siuimpnm 
n ^ailbschuheii PShubciitr 2 (Tcl I 70(i) 
Jrch Bernhard Simon (,p hier n Äeuilimb 
Noos ((>hcnlniy) 
Rvpcll Weorfi Senat ^.raiibcntb Kammerqei 
SW Tempelhofer User tl II 
Rosalowsky gifchmb >bu|m W 
lliotic 11 (tuöf) (rlt ljol0)ir 0) I Shtimtb 
Stoinloiuvfi) 
ti RoschÄ-Gesilcr B geb Acnncwly vw Olei 
lcutit NW V'tubcruuiti 11 pt 
Nüfe Georfl tioufm ÄO 0)mr5tvalbtiut 1" 
— ßtit, Lehrn uuücislnbcü N W 11 
— Ü1UK ßil W Molzitr 78 
Roscmann Anna, Jtuthcn Schonebg Friy 
NeulersN J 
Rosen Mo?e? Slflcntiu c > Lolhriiiqeritr lslls 
(Tcl III 050) 
— Beuiharb Mauim W Schellniqstt 2 | Crmu 
ii Viiflo NlchKr 
^uluk XV 'ln bei Aposteltuche 1 
(Äarlenh I 
Adolf Rosenau & CoM lafchmluchei Gitfli 
0 Nallner Ihenteiili 7 HI (Tel) (bivh *!uie 
Fnebuchstl 7Mb) ’tUeui Juli Ohntitu (cchmni-, 
Rosenbach SLilfulm fieuchll tioitcmviimmn 
vcnvall Is\V CSfjaiiUiu u I (dich i'tiiu» 
fnat.e 131) ir 
— yibolr ilairsiir AV 1 J (öt h 
^tobeiiiti J*>) 
— Sicgmuiib Schneiber r Consecl N Li)chener 
strai>e 10 T 
Max Rosenbanm, "Itioil ^ f An bn 
Sct)Uu|C 10 ls (Ics I 3703) c 
Noscubanm SU Aqcului -»c W Potbamer 
|lni)i 50 HI (bul) tubuttnmntt 2) c 
— Michaeli^ Galailtcliewryblg W ^cillstciu 
10 11 pt 
— Aböls Slaufm Schonebg Gbcusti ,5 Ilf 
(bi5l) 'Dtdisa 24) 
— Leopolb ilautm W Spichern!tr 21 Klärteich 
pt (buf) ChaUolleiibg Örolmctitsti 2*f) 
—AuguatRosenbaum, Maurermeister, 
N 0)ntitit)U !0 I 
— ffnil Schuhm O Nattcrnslr '» TII 
— M Puvatrere XV ^aniorrlt ) p1 
9iofcubcrn ÜJill)cIiii 'lflciil W ltl)lanb|li 
100 170 (buf) Duinicitbuiivuti ^o 17) 
Fr. Rosenberg WetuibchMß ^ NO 
Pallijabenstt 5 pt (Tel XII 5108) ^nl, 
FUe (ilulutb n ocitmj Jioiutljpin 
— Heinrich tfmifm XV X!uyotu|U 10 II (Tcl 
Mu 11J0J) 
— yom? UaiiTiu Schonelq Apostel Paulnc 
stras;e 25 11 (brl) SXV Öhlichiucistr 5) 
— Lnbwiq ftnufm NXV Alt Moablt 1K) 
— Philpp Matifn 0 Xoiuicham'Hh 82 II 
— Sally Urtifm 3SW Altoimcitli 17 II iTel 
II UTt) f ,1' zichnhsablit Saill) Rosenberg 
— G. Rosenberg, laijunciitmc1 mu XV 
Tanenzieilstr 71 (XU) 1C 
— G.RosenbergNchflg. Jos. Kirstein, 
Pasjtmerrl ii Modewr XV Polsdnttlltftr 14 
(Tel) Juli Josu'h Mnitcm 
— Albut Tischlermstr S Boeckhitr 25 I\ 
(Icl IV 5U) 
— s)1Zni pr Zahnarz, XV Luyowjlr 15 pt 
TU Mi\ 1210 0 0 1 i r> 
— hjcüuib n Jenny $ih NO Palli,abcu)ii 
yii si s Fr Jloiiubiisl 
— Frieberile geb ItlolT 4Jiu NO ^allisadc» 
ftiafjc 5 i|t ;u streichen 
iHofciibcrtv9)1 Nitrose MarllibctieOrrm v 
XV Uhlanbstr 100 170 (biSH Cmmcnburyct 
ftrnfst 40 47) 1C 
‘Xufeitblatf Attfjut üansm N Otnmciilmiqct 
slrche 74 11 II (Tcl III lo02) 1 1 , 
Aitijiu Noseiiblalt 
— nil Rosendorff & Co,, nciv bert m 
Emil Rosendorff, Wmifßc/ Jj XV Lud 
iviqofudiftr J II (Tel Dlm 51J) Jnl> 
Emil Jloiciiboiit < p 
Carl Rosendorff & Benda i)t zu streichen 
Rvsenfcld Paul Jttn Bansnhr XXr groben 
ItrntlL pt (bul) (Si|cimchci|lr 77) 
— Theoder Rosenfeld, £ucct b Massage 
Theat u Panor tlenm Bur XV Unter den 
Linden 22 2 k h 
— Frati Rosenfeld * >i streichen 
— I Kaiism XV Frob |ti J2 pt (biäfj Ei,c 
uod)u|ti 77) 
— MoscS Kanfiii C Burgstr 21 nach yiinimmeit 
velzogen 
— Theobor Vertreter 'c XV Charloltenstr 25 7" 
II (TU I 78 M) 
Roseiinarten Carl hutm N Arfnih 8 H I 
'Hüfeiihnhii Mai SUiifm 0 Vtyiiicsli 25 1\ 
Rosenhain Oskar ^ahnabhblg SO Skalier 
straf,e 125 (biöh Jlctchcnbcigeiftt 20) 
Albert Rosenhain, Lcbci G alairtenewr 
llblfl x SXV Leu )ifieritr 73 71 pt u I 
(birft 72) (Tcl I 717t j? 752'» 
12 2 'C 
William Rosenheim & Co , (Com ('»n ) 
i>n»l Wctd) XV Unter den Luioen "II (Tel 
I 107 ( 'llhiii l)«jt öcr S Snv 
man t p 
Rvsenhoscl i.ltl jelm Jiwucihei XV &obcn|ti 10 
(lnoh XiuVoiuin 20) 
Roscnow S i Helm Crgarrensbrl SW Icltotua 
firn^c !7 (l kI) (»1 ) 
Mar Urtiiim 0 SchtKuifitli 7 1F 
Rofcutltcl ^ncbudi Schlächter X JLnltui i 
Ruseuftokk fernhinb fSaitbel in \ Ohetfcn» 
fingernfti 14 ls U ((u I; Schwedler 
ftirtt.c 22t i) 
JHilli) Slaii|iu 0 3lumcii)ti S2 I (Tcl 
XII I2S">) | S ^okMj -i^slidicsluf 
RöfentHnl Inliu Aqeninr s -T ein n Spin 
liiotui X tlmir bf iicuchaibin 5 
A. Rosenthal,-i^iifaeirfi e XV Uitrfmileit 
ftinbc 51 II (Tel XI 2 01) (Iwli Fricdrici) 
Itislbe 4 i c 
— i)hchiiib UaiKpiur VV ^'on ba fietjbtiti U 
(TU XI 1711) | SMillnliit Mnnhu li 
Rosonthal fr Tobias, Baumwollen 
lunomifbit 'c ( (rponbaiuuti 7 \ E (ZU 
III 207 n 208) Sich v Jioiintfias (p sWai 
Iaft, ii Ebwiii Sleiiittl 
— tHtd)aib Bilbyiner 0 Slinlami Allee 221 
1 }.oitnt I\ 
FranzRoecnthal ^uchbiiitftivt ( ülü^fct 
fliot,e 05 07 (lihmbuu ) (tul) Ur 52) 
Juli l lu tSliie 9loiuiti)nl 
Veunanii Waitiuiubei, fnufoiu Jlora 
stinke lt» 17 pt 
— Gebr fnuiMuch iUilcil) ^timl ( Span 
bnuu|list|5C 17 18 Iny JuIuk ii (sicqfi 
'Hü|uitl)rtl 
— J. Rosonthal & Co , ^en lu^nibci 1C 
(sfjnilotluiti Wilntti boiiaut 01 p( (Tcl 
Cliail 1701) 'c 
— nuu Kalligraph '( NO Umc SlumqUi 00 
fiel VII i 7* si i 
— Win Stfll Uniini Sici Sdioncbfl Cotonnen 
stiai e 52 III 1 5 (bt^I) Jmbi Uciltiici 
Ihasjc 12) 
— C'icoiq Unufm SW MaiEfliaiuittt M8 ]J 
— Otto Slaitfiu S vaicilhaibe 58 II 
— X. Co tnuupapni’bU S'S siommnu 
bnukiifttatje 18 II pl ^.nli Wouti y»o|uilbal 
Max Rosenthal, Mäntelfabrik, VV 
£\rbufh J II (TU I 1500 ^Xiih iJ.ni 
Jioiuithnt iLufiu V\ iliutiuituim 14S III 
— Evhraiiii Optiker h ( HUo Scyonhailser 
firn|,c 11 (bul) Anglist,tr 5 ) 
— verinanik Senu» LU)rer XVr tthlanbitr 17) 
174 (buh (SfjaUottciibfl Bleiblicustr 44) 
A»Ihm VcUi b Oiienl labal it Ciga 
icttiii|bif yuttb^i Dresbeu Spccinlmnifc 
Salem Aiellnm N ^uumcnit 1% (bu^fi 
Hnquitttiafjc 4)) 
— O Pcrtulcr ’s W Pfnlzbiirgcritr 8 II I 
(bul) Ptbolbfn 0 
— I ^onfett Wniiwi XV Slslitltfli % 
Qohu 'VXr Paiianerili 0 7 
— Dorothea geb (loljtt s^ibammc it üntbmb 
Anst ( Alle £d]i)iil)aii|ti)U 11 (bi^b 
AiiflHHiti o ) 
— Bcrlhn fleb Cohn Äw Ruil XV DitnLin 
gcijti 10 (biSh ^UiKbimiuiti 15) 
Eliie qeb Bock Zhv ( Utoitcriti 11 1\ 
(bt h U* 52) s ^ianz 9Ivsuiitljnl 
— Iohaniin äuv XV 'Ingcbnrgclitr 12 
Roscnwald ^outz Wn gliiljlichtrGU SXV 
Sülmviti 8 pt (bis!) Schlunmacheriu 12) 
Rüsenzweifl ii W Uaup« VV Aiivbachci 
ftrntfi 10 (Icl X ii i llüOi) 
— J,anf Schneiber s GoufCft 0 Grnner 
Btq 122 (buh Kt 17) 
H Röflicke, Ingemeur 1c SXV Wilhelm 
fliaöi 10 fbiJ) Jii 48) (Icl XI JOOO) 
4.11f hast C'Ji| Oxf Kraiiie 
Rvslcr fraulich Stflit0u 2s VV Aerlichingen 
ftuibc 4 
Rotncr Mni Uniifrn Siijbr ^tigin 10 II I 
f Deutsche Heruiuiloben Mnr Hovitei 
dlofi LttdwlN Aiculmgisch S Hittuiti 21 
(IU IV 151) Inh (rut|t Ibomou 
— Aiifliift ^SapTii C Stialnuuiti 58 H pt 
(bioh Stloitcriti 52) 
Rossack grollt tlaitfm Hubs Bcrqitr 4 TU 
J. Rosskamm Nachfl. Inhaber Louis 
Michaelis ist zu stuidien 
B. Rösnler & Co., lkbeliiiUnÜhbt^ n Bank 
getchnft NVV Ooiothicitin pt (bul) Unter 
iuahcr|ti 7) c 
Rohmann ?Uarttn I)i !>lnl SXV Icmpelho'ei 
User 21 I (TU \Ii 12U7) 
Rost Nobert Wmtlci S 41ocdh|ti 50 (buh 
Naunyiisli 111 i 
'Hoftcl Otto Minist ii (-»anbei qniln ( Jioicu 
tbnlcuti ls (bKh MUtitm 421 
Nosttr» 3^7 qeb Schneiber Faclrvrhblrrrr X W 
^utltV’U ( 
Rotationsdampfmaschinen - Gesell¬ 
schaft m b H, XV ,kieieii>lr Ih (Tel 
M 2^05) 10 11 Gc)ctinsl^sillir (rbrnii 
SLmtflfi 
'Hütstcr i Jieg Natli (isnulottcnbq ^nut> 
strafe 140 
— Franz Mniiici XV sinrsiirsicnbaiiim 220 
(buli Ur 211) 
Uotlj Utm Sucher Heun XV Passnneuii 27 2^ 
t'Sntlciih II (lisli IsUirbclIuiiiitr 8J) 
— yitchslib Hstiifm Schonebg Juy Heiltu 
frtiTfif l I 
— limil Hiriit anw ß Lanbger I X ^uebuch» 
ltn»H Ud II (Tel III 1185) 5-7 SSoljn 
NV\ Ulop|iorf|h 21 pt (Tel II 14o7 > 
^jothbaurr &>m 0 UinbndiMi 
Nöthe tviiitau 'lbUnd)6 Uiilernelim ‘■'Int 
2 uhLiisie ^oilblti 10 (Tel Wei 151) ’c 
— v-nlui tios itUlucih Direct b <tql ri)cm 
Urtiti ä'iuiich^aiPtnlt NVV iulljcliiulinuciur 
strafe 51 I 
— drillte Libuiuti N G'ieisenliaqenuur 1 j 
II III (in I) ftiifliitaitciiu tl) 
Ernst Rothe Maschinen, Borgwerks- 
& Huttenproducte, XV Üoiheneuti 5 
(Icl M lSH) ^nl) (£uut ‘‘Hothc II 
^sliil ^fnuMcibc Oter Schoneweue Söi!» 
llUiiilnellhositr 10 
iltifbuch bimitu XX\ ^olsfeutvi Ufa 4 
Friedrich Rothe vormals L. Schmel¬ 
zei, Vidmoislnt NO O^oiqciihrdliti 01. 
(Icl Mla 0 i2i) ^ith Carl 3i|rtm 
*ndcnc ^rl Poiaiiientunhblji N Biccii- 
llnhiitt 21 pt (bi I) Cvteir-'iusllbcitn 1 ) 
Wothcitbcrfl I 'lbols yicditjslinu b Laub* 
fleucht I 'c Ju'lm SW yortitr 8j II (bish 
fSnilcichco llfci 7 8) i 
sHutl)cnbnrq tioU 'Hciitia XVr ^Uimccfem 11 pt 
'Hothcnflcnt Snliiiv Umifiit NVV Sptua 
stislie 21 pt i ^inirii A. Vlothfimcui 
Rother Eril)t Heiml, Schonebg, Tunpellwser 
titrt|;e 22 Jis 
Liltjilm Dioitlun XV Liillpolb'l» 17 
Schli inimil» >,W l utUysli 1 
Hcbiviq sru Sd)juibirui VV (irltbcticnti 5 
ist pi slzuditit 
Olothsticftcr Huutctti Fil f Aleranber 
ftiniic 1 \ III (bi 1) iUo|Ui]ti o ) f $ 
Mut) X (£o 
Nojalii. gcl Salomon, ftiut »uivtu ( 
M\ Wunitbain 111JT (bioh ^Uoitcim 5 ) 
Rothke ’ttjcit 'U'aglili LUamt O ^cnmcin 2-1 
'Hothmnint v)iboi Unupit, 0 Blumeniir 72 III, 
(IU XII 1015) s A Sm 
Rothphal %nma iliw Äernuetbcrln C Krei>^ 
flrntii o II (bicf) K.oilenstr 18) 
Rothschild, Sd)neiber X Chorinerilr 21 
J.Rothstein&Co., Schwamm-Engros- 
Haus, (sf)nmou(cbci NO <latfci|ü 12 
(bt5f) Laub biujcifU 05) (Tel » 
Roetscher Hugo ^nchhbl (£hnt(otlutbq# 
Uttiillti 25 IV 
Main oll Stnbl Lei-reutt Challotturt'is, 
UfliitiU 25 lVr 
IM. M. Rotten, Burean f Gmitbiing^irfnib 
N WLuilci str 2)(bivt) Schlfsbanerbainin2^>,) 
(IU III 8J15) ’C 
Wttflcr deiner l)i imd pr Ar;t s Chirurgie 
it FtiUiCittionIb Schonebg t£i|umdnisü O’I 
0—10 1 5 4>ohlIutt( JMhiui bs 43ttluici 
sliaiie 41 11-12 
Rottinger & Grauke, «Schfoncici f Piano 
,oittbc|lniibtl)cilc, SO Bnherslr 7 (Tel 
IX,i 0848) !^iil) ^0| yiottutgu u tollst 
Graulr 
yidthitflfr Joseph Schloffumttr, SO 
strafte 1 II s 9»ottiuger L Graule 
x)lühcl Mnll)ilbe geb (Bniibn Cig» rrenhbsg, 
N Naituiilr 21 (Tel III 1 !.0 > 
Roh ^ ilhUm Slorfslib 0 Lowesu 11 (bi I) 
EbUingltr 1 ) 
Rubftch Fran; Jnstaslnteni N Li)chrner>li 24III 
Rubt ^nul Inqcn In Fel)rbUlimi|U 14 II, 
(IU III h_ i")) i tr -hiiltc 
UnbCstU, »l'Uii Dimm Dioqcitc Diogm, Rat» 
beii c Schonebg Fuy Utiukiiti 1 (TU 
IX 0152) 
Ihibcit Cmil Outdii N Lii^enerstr 20 
— Loniö aicntici NVV FKnsburgerstr 17 IC 
8‘/j—O1-* 1-4 (buli Sieobiitmti 121 
Ritbcitfohit Martin Moiism ^>0 Lairnycc 
Plah 14 15 s Stioljnicijci & tio 
'WitOitiftct« Mlttgnretbe geb Sdilvmiqct rny 
l)i W Uiiisutttciiih 4 k II (lel X 11 122^0) 
Nuvo, Clara geb Loewenihal Fian ^uv vw 
Amtcger Hath VV S)Uintiu Xut Miti 87 
fnirfH ".'> 17) 
Nuckbell, Ghnttlicr finiiptm SO ^Un (aiiciilu 
57 III (tivh 5li)frl)rtuui]t\ V ) 
Alphab^tlsiriing ä, ac, 5, oe, ft, ue itnch a, o, u (j 93 Maehler hinter Mahler, Moser hmter Moser, Müller hinter MulcU it.'.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.