Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Bonnet 
— 7 — 
v. Bredow 
STjcis I. 
Bomict üui|o geb SBuIfoiv l»v Paitoi 
Icraptisiof 'llbudjtiti lb (6i8fj AV 2)iitt|tcni 
flraßc 1) 
»oiitutn Otto 'Uionle n NAV $nlh|li 1R 
Boichardt Jiidot Fabik AV Lletzcubuiger 
llinjic G3 II (Sei IX 6820) (bioh Siciic 
'tunigfti 10) s ölcBi BmdjaiM ’c 
— "lbott 6(i|i u SO ilopcmdcr|tr 15b (btJ) 
OSoiIiIicl ll|ci 2) 
— Leopold, flau im Gl)ai lollcubq Cxoadjimc 
Isjalcija 3) 40 I (Tel) (lites) ©rojjbccieu 
ftinf,c 21) f Cohu &, Boichaibt ’c 
— Mai ShniicnO Ediiitit, N Ulicdjtciiir 3 
Hans Borchert, Architekt, Gljailottcn 
bmg Epinfti TL (bish SO äuicfcmn 5) 
Sortiert ÜcopolD, Staijcrl Baut 3(|it|t 0 Bcyiuc 
ftiaftc 24 is 
— iXu(! yntfli KO Gljnitburqciiti 39 H 1A 
— ficim fiaufm Gsjailottcnbg Mouintfcn 
ftinf,c STI>1 12—2 (bitl) N5d)rocbtci|lt 208) 
— üfniir {jit citiui N NV 'Tiammtr 2i H Jlt 
— £imiimr, geb Scirfjitt vw fctflc Staatv 
mttoall AN ltl)(aiiii|ti 47 I 
Rudolf Borchmann vormals W. M. 
Hintze Naclif, Golomalmi u Mühlen 
urugu W ‘polssbnmcrili 21i pt (TU 
AI 411) Jnh Jluti yoidjmimii (p 
Borchiuau» Jlubolf Staunn N iUituncit 
ttinfie 13 1 c f (i fticMu ii Nudols -Uüid! 
mann uoim SJ M ymjjc '’iarlif 
— SlatI piail Tluctnrzt ii ^olizci Thicraizl 
N Pappel °((lce 24 Ii (Tcl m 0.05) 
Borck X itnii|iu S\V Srttomcifti 111J1 (6i I) 
itiii|iii|lcit|ti 40) 
Borckhardt ii Nahcini SWfilmiömnifli 2b 
(dich Ulofltifii 18) 
Borcziiiöki Paul Lichlbinck Edjombg ftaupt 
tlrntjc 15 II II 
EmllBorg’iuaun, “(flnilin't AV$aii|irfh 21 
(Zcl IX 70)1) (biSlj Somaiilctiti lb) 
Boraward Joh Edjnubuiii|tr AV ©innewalb 
flist|,c 107 l\r s Killst ftuiiuil) & üoigtuarb 
Borgwardt Carl o>d Üeliui n Tninlchici au 
b Kgl Glifabctliidnile NO 91tjli|li 21 II 
(bioli ''U'aitcuboi|ei|ti o) 
Boniiski Leo llaii|in Gljailottrnbg Gauim|lt 2 
(bi'li (. itmgiti 21) | Cco ioimfti 
Boris Fich Bahnleanit 0 5lia|,iimuii|h 0 
Bork liiul Maffci>bolc NNV ücbiOowili 23 II 
— öintau Uaufm Gliailollutfg yaidcnbcig 
ftiafjc 15pt (Tcl Gljail lljl) 
Bonicniaiiii, l)i inoil Spcc sl(i ,t f Hai i u 
Blaiintiib Gliailoltciilß SJulmcilti 1J I 
'>—11 ü—7 Eounlnq“ >)- 10'. 
— !Jlnd)f 9(ii|t, Poinpudoiii n Theatugla^ 
Ta|chii, S Dicibutci|li 80 II I J»h Fil 
Anna Mollu 
— Th qcb Giaff 5T w Lmikwch 2irf|liiigci 
fil 18 I (JJollbfj Gr Lichiul) 
Slirncr «Ibolr SJtamt NO tiinteroalhcitli 47 
— SiilmS Uaufm >,0 SiaubSUiijci „’IIIu 7 
E (tut) R> 13’) 
Borinikc liirfjoib Ii|djlcuii|li NO 6üHiiow 
flio[)L 2 11 r E (6icl) <la -II) 
Bornstein & Gran, Bloniin u Goiliim 
Goiitcclio» Sdjimc&n gciiunfn 12 (TU 
IX 0172) )nl; Uittoijj Wuiit ii giau Gloklli 
SUoritltcii! 
ffliiruffcm v'Ciinl) flft BaUH Di„ Jlcijlm SA\ 
^ialli|rf)0|ti 1 I 11—121/. 
—, Giebel() fltB Giohdk Fian, Edjoncbg 
^cmigfli 12 I f j)oui|lcm i (jihiii 
Biillistc»! E Di plul Chcmilci, A\ Hian(,ui 
(lrn[ic 34 11s 
Borowski, Paul lladumflt' N Sijdjmciflr 17 
(bich Tnjlili 2) 
öorrennarb neu Slcibl Mar Saunn Edjuucbfl 
Slfaycnttr 11 &>ailcnf) I (üiilj XV tiuloHr i) 
—, Floia Ww, Willis ii Gpmdjliliuiiii 
Schoiikvg Slfajicnfti 11 Waikuf) I 
L. Borrmann i|l zu streichen 
Sorrmnnn SomS, 91ciitici N Rimleisli 141 E 
— Gharloltc gel £>uCitci,äUu 3Ju&f ctoptili 17 
Borrsch A fiauSroait, S Diamciiiti 49 
G. Borst, Echucidcuiisli n SW 3111111111 
itmBt 68 I (Tcl I 2<XW' (bisl) Rch,u 28) 
Borstell Rciuhold Bnchhbl AV laiiuigieuiii 14 
(Xet A'In 1174b) f Slitolaiidjc 50udjl>iiibliiiig 
Roistell L Reimauis 
Bortscld, H Gigarmihdlg, AV ^liainfli 54 
(Tcl I 5307) z» sticichcn Siltielmfli 33 
D öonuili u. harttciistcin Hanö Kgl Slnmmci 
hcir, Hiroldrmsti 11 Sdilos.haiiplin v Lieqniy 
Borsltz b HkiolbSamls, AV QJiaiiftcmfli 13II 
Bosdorff, Theodor, itaufm, &0 Skalchci 
(1t 64 n I E 8-9 
Böse Carl, diaflro 91t|l«itmif Bürger Gafmo' 
SO Ncichcnbcigerili 121 pt 
Biiskl, Edmund, Pol Siatsi Siiibf, ^eimanu 
fil ojjc 227 
— Fiicdnch, Weschesbil 0§imil|iiilei"(Ilielöl 
E (Tcl VII. 4848) 
BoSlinn Otto Echloffeiei 11 Daaguifbik 91c 
paiatni Oevlif f $<irgc|d)aalcii allir AU 
SO fiopruidiiin 170 
Bofi Calo Slaupu Gharlolicnbg ©lotmaii 
fiiafjC 42 43. (6ivl) ftiu|i.6c(f|n lb) [ S 
S011 L Go 
Eugen Boss, Lcbnhblg Giifli C (ioniq 
fit 21 pt (Zd I 4 178) Wohn 0 Z-'nUiici 
Xlicalnili 10 I (Tcl) x 
S. Boss & Co., SL'ilb 11 Geflngelliblg Gsjar 
lohntlifl 6ioImaii|U 42 43 (üivf; ftitcir 
6id|ii lb) '( 
Sutcfulir Galt Jngcniuu Scfjoiutig tolomicn 
fiuiut Jj I1L 
Both Deutlich dgl öagniljall NAV Gfjai 
lotlmflr 10 I (bi h "liiquilfti ’) 
Bothc Gml Anuonr feipcb C ctomqtic 50 
(Tcl I 8107) ’C 
— Bernhard C|citttO N Ulicdjtcnlt 3 sV 
v. Bothmcr tiimlljii jjaiou Ofwilc ilii 1 
Slslilir "(liiaubci Gaidc Ätcn 9Ugl Jii 1 
SW 'Ute Jacobsii 14(1 pt 
öilttriirr ('> ilenmtti S ©iitiicnaiiftr 51 II 
Alfred Böttcher Nachf. i|t -,u iticidjci 
— Boettcher & Ootzo Fatrlk Trans¬ 
portabler Gasapnarato, ’c N Ihimiicit 
flniur 18! 2 1{ (Tcl) Jnh Gui|t Götze 
(aiibcis) > 11 Cito ikicttdjci 
— Otto ,>aluf Halcmcc Stiuiurficitbamiii 137 
f Hoclldjci & OiüOc ’c 
— Robcit Ojcfaiiglilji a b ArIs )ical|rfjult 
Schoucbg, E bmaiiuiti 11 III 
— Oorai Ingen Gsjailolliiibg Ü7ciicnb lUmcii 
Sdlcc 17 pi (biuli ®ueudi|ti 1) 
— 'Kitfl. ''laliualicitljblg C Liubculi 15 (Tcl 
I b240) Jnh (Stillt Lottchci SO edjmib 
fltoF,L 12 
— Bilfjclm Poilici SO Michaclluchiti 20a 
— Gnil Sd)iicibani|lr 1 (1 0 Holzniaikt>tr 13 
II 1\ (biufi Etialaiiciiti 18) 
— Johanna geb UUnidc äoiu SO Tchiiiid 
ftmfjc 12 
iBottflcr Bntbud) Decotal 11 Theaiu Malei 
Gharlottciibg Spuuti 0 I 
Boettlcher, Schmidt & Co., Erstes 
Special-Geschaft für Geflügelzucht 
gumbcit in 
Boettlcher & Co., Erstes Special-Go- 
schiitt für Geflügelzucht, ( Epillcl 
liiaift b—10 (TU I ">078) C'nfj imunniibcrl 
Loctticher Ciciiiudi llaii|iii C Spicisti S (Tcl 1 
f .Uo*ttid|u i Go c 
öiittncr Gail cipcb 2ccict 11 Galculal 1 
9lnd)i Jui|id) ’lmt C'ir Jid)tci| VoUciii|li 71 
•öulioli) umfl "IctHci Cck 11 (£|fi mcit c 
ümbowjc fil 2ij (hell Riitintt 11) 
Uuiidifcni tniil (')c|d)a)t?|uhici bei Gimgic 
Patrutgcfcllidiatt 111 b H Gljailollciiburg 
Sd)lnlci|ti 10 01 I (TU Gljntl 17(0) 
SoitUcroit ‘laut Rabit Lohn S licrgniaiiii 
tti 51)11 (IjkI) Vcljumctili 3) f Panl-Vonocion 
Öiivciifrfjcti "1 1)1 A\ Siaufuifti c) I 
üimic iUilhcIm Slaiifit Ghailoltciibg ycibci 
fti 2 (bikh >ii 5) 
jiojiblirfjilt ^ cta Thiobot Sind b Ror 
liun c lf\V Alt JJioabit 1J II (buh 
Epciiaflr 11) 
öojrlinmmcr, Gmma geb fiiihn fiabifrom 
AN Goiiibuicfli 1 (sitjsj Gifciiadjiuli 5) 
iöui) lliiuliaib Ingen 1 rtaij Patentamt 
Ghailoltciibg ütibuijili 59 III 
Bollfcn Johannes, uunfm S @iici|uianfli 
53 1 Poilall (Ijitljei 'Hiittenlualbufli 18) 
Sroefrf) ülbnlbut nialcr, N Togo|tr 3 II III 
E. Brabandt, Wit|,uu 11 Ed)Iafncibcbarfj 
aitifcl H SOitopcnickcifli 32i (Tcl AII 2057) 
(biel) ''!i 5b 57) c 
Brabandt tiumaini Sdjucibcr N ftodjitablci 
fltafic 21 II III 
— 9tcnihoIb,UI)tiii N Scuimiiiciili 10 pt L>ohii 
5h 28 
Brachlow, Gb fliipiuidjmicb N Gfjauffecili 
28 (bisfi 'lli 18) f hcn>cl & ihadjloiu 
Bracht, Sdjiictbci Edjoiicbg iticdci|ti ba II 
I (15oftbe0 giicbcimii) 
Brack Gli|c gib Dcgnci Fiau llsuniti 11 
f I G Digiici 
Örobcmnnn Wiiitau flaiifm AV Sic(.ciibm 
gcifli 1 (biSlj Sticujbccgiti 29) 
Bradt, Uaufm 0 illumciiftr 04 a II 
f SUinbt & Schwcrfcnklt 
— Bradt & Schwel senskl, öafdjc 1111b 
Schurzen 0 ©uiiici Bcg 3 Jnh ÜDiaj 
Siabl 11 Max Gdjlveiitnoli 
örnbtfc Wilhclm, Gch 9!cgiitiat 1 (knegS 
mimst, ©1 Sidjtcif, Sommaiibaiitciifti bl 
(blos; bAV SolmSfli 0) 
Braff Anna, Ftait NNV Flcnöbmgciflr 23 
(Tcl H 1120) 
Brakcnsick '"ioiitcm N SltiUctftr 25 a H H 
Branilc, Hcimalin Agent 11 Gomimfi Gcfch 
Ghailoltciibg Wallsli 21 
Bramson Eicgmiinb flamm AV ffliagbcbm 
gcriti 31 s iüraunüii i SJionfow 
— Bramson & Wronkow, SScIoct Gugr 
AV Taiibcuftr 20 II (Tcl I 4b0">) Jnh 
Gicgmimb Sramiou 11 Gnus Wionlow 
Brand, Gar! ftammcigci ftau0li|t Rtrdi 
SLc|ci|tr 11 I (bus) iliditeiibg tiagcufti 4) 
— Gail $ci|idj iUamt Echoncdg ©cfilcntr 3 
G. Brandau, SBetlr u Soiiblcbal) Son ä 
Go Solibon ’C AV 2aubcii|li 2b II (Tcl) 
(busj 2’!ohitii|li 21 ) Jnh feeorg SJtaii 
bau ’c 
Brandcl ‘Viiulsio qeb Sdjilbhauci 21 lu !NAN 
Cmt,oio|ti 122 II 
Brandenburglschos Industrie - Syn- 
dlcat Buhtz, Mayer & Co., Icdju 
Siir NW LillicIinZhavcncrilt 50 I (Tcl II 
123) oiift Suiit BitHv Boltmar Mayct 11 
Gmt Iciicomiiiiculi 
u Brandciistriii Fiicdn-^ Sciiluaut N Pimi 
ftitcbudj Uaillti 1 5a S-c|llai XX. (6k() 
Slleiaiibciiir 50) 
A. Brandes & A Pavese, BlnniUilidlg 
Gnqi SW S!mbcii|ii ufailth II (TU IVa 
0771 ) c 
Brandet Gui|i SdjaiiitcU AV Sliigoburgci 
Mai 1 14 15 
Braudhvlt '"!ai ^abildc, AV Slinfmfteii 
baut in 21b (Tcl AI 1174 ) ’c 
Brandt Ptto Slidjilect 11 Tiidilcuiu 1 SW 
i!.lilliclmili "> 1 b II (bicfj Sucbiidjllt 31) 
(lel) f Snaiibt & fsianft 
— Brandt & Franke, ‘'lichileelcii Atcl s 
Jiiiiimrciimdjt ’c SW !BiIljcliii|tr 5u ß II 
(TU) (bwl) 5iubud)|ti 11) e 
-"lull iul ÄidjhM NW Spuicrfii 19 II 
f m„,i Jlianbt <S. Go 
— Gitdi Occoiat "Ifalci Ghailolluibq Echlutci 
fil 0 | Euch Üiaubl Nilb Witilao piii;' 
— Erich Brandt un Gustav Hinze, 
Tccoial "'lalci Gharlottmbg ^iitaloz,! 
fti oo (lel Gsiait 1451) Jnh Euch 
itnaiibl u Oiii|t Hu ic 
— Jiub Giqcnthum s riniiicmti 137 I E 
(TU IN 107) 
— Jiilinö Sabilbu O Wallnci Tfjcalu 
ftia|,i 13 111 (Tcl Als lu2b) | Sluntii & 
Biaiibt 
— ’liigiifl i5!ei|djciliaet Gugt 11 Dct NO 
(ilolliiolufii fil NO 'licui Unuiiti 58 II 
NO tSieoigmliidj-Islo# 21 (TU A lln 8111) 
1 7 
— Sllbcit Holoiiib Sdjoiictg ^uuö tiroig 
|ti 0 II ]>t 
— Albei t Brandt vorm WillielmKoch, 
ÜJiaummitr ( >(n bei Epaubaua iUudi i) 1 
(TU III 1174) Jnh "llbtit ihanbt 
— J. Brandt & G. AV. v. Nawrocki, 
Internationales Fatont- n. Tech¬ 
nisch. Bureau, AV Kucbiichlli 78 II 
(TU I 3010) c Jnh ji Jiolidi 11 Jllbcil 
S.0II 
— Lilheln Poili "ifatci N''liullcifli 159a IV 
f Jiidjaib Wic|l ä, Go 
— I !} imatici O tiarjdjaitctili 12 III (bicl) 
Piidtuftr 18) 
— Theodoi Rechn Rath Stannci b 3!udj$ 
hauptbank Etigliti Ficgcsir 10 (Po|tbi.j 
giubciiaii) 2—3 
— Giigcn ©ih 9lcg 9!alh, Pros a b flgl 
tidju hodilchnlc AV Ojinllimcifti 11 III 
— O V) Jluitici 11 Sdjiiilitil1 ^alciifcc Jini 
litmciftr 9 I 
— B. Brandt, Lag l> 10H111 ScuVn ’c S 
Eiaiuuifti 137 I (TU lAr 107) "lllctit Jnh 
G1111I Aimtbl 
— Gail Wcinlidlg AV laiibcmti 1 (Tcl 
I 1b->8) a ohn NV gianiouidiifli 5 II 
— Max Brandt & Co., ^u'ichuit fm bic 
gi|ammteSlohlciiiainc Jiibn|trie N’NV SpciiCl 
firanc 19 II J11H Mai Ülcubci (aiibcih) 
II Mai lUaubl 
Biandtner & Pankow gemibiit 111 
Budolph Brandtner, Sebcuuifbif S 
Sllciaubrmcmti 33 I (Tcl IV1 7221 ) Jmj 
Jiub Braiidbici, Wohn dO SUctljnmcii 
User 10 III 
Martin Brann & Co., ©elnidc C ifloicii 
IHaleiitr 11 12 (biSH 3!i 40) (Tcl 
II s 5311) ’s 
Lraii» Vubtoig Kaufi» C 21!iiii0fti 16 ficht 
Ludwig Bmim 
— Mailin itaufm C Dlofnitsjolciitr 11 12 
(Tcl III 5313) (bicl; 5tht6illiiiii|tr 51) 
s 'Uiailul Viann L Go 
Brasch Galt Hof Phologi AV Scipngcifti 9 
(bulj Edjonebg Gtbniaiiiifli 13) siehe 
G Biafch, Hof Photograph ’C 
— Max BrascU & Co, EprbiUuic 0 
Rnichtftr 74 (TU A7II 4314 11 1279) 
Allein Jnh ”J!ai Bta>ch 
Brasch & Rothenstein, Epcd tiou ’c, 
C fiaiKuoigtei Play 2 (Tcl I o50S)’C Jnh 
Heiur Rothen,iciii, Cp ii JiilinZ Rothen- 
still! 
Adolf Brasch, Vcili nii’m Haiiin NW 
Epuicim G I (Zct) (biol) Ocinmciiiciilr •) 
Jiih Aböl, Bia-ch 
Bratsch Mai Stamm 0 T-cidctiwcg 8t 
(Tel Alsn GOSO) , G F Biat,di 
— C. F. Bratsch, Lade Vctzen '' 0 
üocibcnlufg 88 (Tel Alla 0080) (bi“lj 
^imiciifti 71) Jnh Mai Bial,ch 
— Mauc geb Dtagci Rcutine b Pinien 
fiin|,c 7 
Brauer, Julius Depot Bciwalt Echot cbg, 
Momiiiiciilciifu lb 17 
— Aböls Jfabit SO Mueliuciiti 11 (bufj 
Nr 42) s Blauer <1 Janbir 
— Bernhard Brauer, Hauucgcu 11 
Gelliiloiblilbcrfbif C Jfcue Fucdiich,» 3b 
II III (Tcl UL 14,7) c 
— Brauer & Zander, flommtorlbiF SO 
Adalbcit,!, 59 (TU AU uU9) (bnlj 
Älopemcfirttr 55) r 
Brauerei Oswald Berliner S3u3cit6ict 
» 5il)cii|ch Bin N Biuimcniti 141—143pt 
E (Tel III 081) Juh Fiau E Bohin 
(HnfchsUde) L’iu Heiiniue SSciliuci Glich 
Aulrnu Mai Ephiainifolin Cp Fiau 
N Gpfjiaini|oHn SDallc. 11 Frl Maigot 
aiuliiiu 
Brauerei Königstadt, Actien Gesell¬ 
schaft, N EchoiiHauni Altrc 10 11 E 
(Sei) Succt iiop Ealomoii 11 Sf&olj 
EaaljUtiri 
Brauerei Otto Beter ist 311 flieidjcit 
Brauerei „Sanitas“ G. m. b. H., N 
Uicbomfti 11 (Tcl I1L 02JJ) Voi,t Deut¬ 
lich Koch (Geisel) ic 
Brauoreimaschinen-Fabrik u. Hand¬ 
lung G. m. b. H, C flllei anbei |ir 111 
(Tel AII 1518) @c|chafl6ius)i Gacini Olikc 
Äraitit Richaib "lpothcln NNV Brüden 
,tllu 23 E (Til 1L 1838) 1 ctrau|c & 
Steilen 
— lUruljaib Hinter 11 DeKcatesseichblg N 
Gijaujfceitr 121 (Tcl III 1000) 
— Ui Glicimlcr chemi|dj icdju Ju|lit, 
N ßcunitr 59 III 
— A. Braun Nachf. Moritz Weiss, 
Riljlchuljilur SO Jlnchiubugciiti 42 pt 
Juh Moiitz SJuß 
— Hermann Blaun, ©iiflii) SO Dicviicici- 
ftuific 123 I E (TU IVa 7225) 10-12 
— Mail fUiutni SNV Jßilljclmiii 20a (bi h 
Belli "Illiaueuli bl) | Hugo Heuuig 
— Riaii) ©Ui Ob Jn>t Ratli 11 Landger 
Piaiib AV Sliutiuficiisti 113 II 
— Slubolf 9luchjbiichli S Soutaui Ptouieinbcj 
III (bull ©incfiiti 1) 
— Nchfln-, (k. H Rnbrf s 9ici|t Hutichachteln >c, 
SO MidiaUlnd) l>lav 5 Jnh Paul itiuflc 
— fScumcsi Mcneiib 0 $omc|ti 1 II I (bish 
Joiuiioi|u|ti 10) 
— 8. Braun, Eliofj 11 Ftlzhitl Rabtf N 
S3iiiiiuui|li 24 (tul) Juufalmrtltr 10) ’c 
— tiiMH 9inl)Uiu NO Ghii|lbuigci|li 38 IV 
Brainic, ('jititao titaina übcif Jyibit galuatt 
ttlcmuiti S Srfjlcicunadjeislr 20 III 
— tiiopolb (iicli illigiflt 1 llucgo Ufimit NNV 
Epcitulti 28 II 
Srnumncr Rubinnnb Hanbclvin N Ghiiiuucit« 
strafe 28 pt E 
jlra-uilid) Emilio fiaiiiutsiuiu, AV Nolkndois- 
ftiaf,c i I 
Brauns & Lewitzkl ist zu fiicichcit 
Biaittis Rcibinaub ©afln Echmaigcniiotf 
Hiibcituobabeiiti 91cftnut Malbschlou ({oft» 
l)C0ict ©luutioalb) (buljet Echoiiholj >!i 17) 
— Adolph Maiifm üidjtmbg Hagciiin 2 L 
(Tcl Fnedibg 7i) 
— iiiai Lmiupapieiibil Epec Ansicht liutcn, 
0 Bliiinenili 27 I 
u. Biaiiilschwein 9io|a Jiama* Lchi tut, 
Halenfcc Jlingbaf)iifti 135 pt 10 -1 |bi51) 
AV Sinfiti 17) 
Bräutigam ’lilhur jllcuipncni fm Bau ’c 
0 !U!ai|ilinc|ti 11 (brl) OJruttci Wcg 17) 
Brecht Otto Bi intil EtabSat;t Sliigcnaijt, 
Schouebg ftaifci Finbiichili 5 I 1—5 
Srcbit H Jugiu Bur SAV Wilhclniiti 33. 
L!ohn Fuedcnan $tni,ci Alke 85 II 
SBrcbbtn Alstcd flaiifm S Gampliaiifeuili 25, 
2 Poit II s Seitliche Siahmafdiinut» 
Jndnstnc Alsicb Bredbin 
Srtbcmchrr "0111s Sanciibcaml NO Barde» 
Icbeufli 2 II nr (bi6h Eophtcusti !I) 
jfrcbcit 'Hbolpsi Agent u Goiiiiniff ©iidniit, C 
©crliandtcusti 25 U. Wohn Echouebcrg, 
Hauplsti 107 II 
U Srcbolu "llftcd ©las Obcilculii n 2, W 
fmb'-bingcisti 7 pt 
$Ilp(aCctt|itimg: 5, at, 8, oe, ü, ttc nach a, 0, ü (j B Machler hinter Makler, Röser hinter Moscr, Müller Dinier Mulert tc.)
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.