Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Berliner 
— 5 — 
Birnbaum 
Berliner Korkenfabrik u. Brauerel- 
bedarsu - Artikel, Joh. Fr. Aug. 
Rlsch, N 5osjauuiÄ|ti 11 In (Oioljci 
(rtiolaucun li 14) c 
Berliner Kunst- und BautlBchlerel 
von Poock und Schacht Nach¬ 
folger, G. m. b. H., SO Linsiyer Play 
14 11 (6tvf) SKltstlbtititi -Oj h 
Berliner Lokal Anzerncr Verlag Augrut Scherl 
0$ m b H, Nedact ou und Haupt Erpedilion 
»SXXZliuiiiclkt- 17 41 (Zis f Jiibnchon 1209” 
u 4007 f Erpeditiou I 417 t n 40)7 f Hau 
delUherl I 2001 f die Zeilichr Xic ^üri't 
I 6002 f die islii]iriitc Zuluiig Der Sag 
I 4517 und für das tnt Leilaqe von AitftiOt 
Scherl encheuieiidc Adreßbuch f Bei litt und 
ferne Loiorte I 1972) Stadt ^ilial 
(ilpcbutomi X Brinrnenstr 21 XV Bulow 
fini|[C 2u Xr Chausicestr 41) 50 N Qcmmim 
strafte M XO Ükoi,c Sinitffiirtcrih. 77 S\\ 
Svebnchitr 2 N 3uehich|u 10 m 0 
hol;markt;tr 4 XVAlitmn|tcii|U 124 ( stm 
ftrafjc 3t SO Atmnjiili 3J XV J>otvbouet 
fttslfjc -1 S 37 XXV Statlic 
itOlucuU 5 X iUiti,cuöiiMCL|ti i ftiliitl 
' Cipeditwueu m den Körnten ?(Uuvl)ü| 
Wiimrdiii Ö2 HfnnlütUiibmg BcUtmtli h2 
ii Snvifliti) Platz 4, ftncbcimii Spouhol; 
fliafje il (Schcnutuig Poilbe; fiucfrumn) 
Ruchridjpsicifl ftmbiidj Ätatltir 7 (^oitbc-t 
^Uihit 0) ^rudrrd)vha^eii Rucbudjitr fi 
‘Öalcitsic ^urfmit-iidauiiu III, Gros, l'tdilh 
selbe (iljmiftufn 1S Jtanfow ikumnttr 12 i 
Potodam Alter Maitt 1), ytcimcfutbmr 
BcUmcifti 17, WubiHs ititrhnmU 74 
Schuiicbirg ‘joitphlt 1"), S^aubau ilUucfcu 
fiistf,c 1 Stciiim Anililtnr-'Iwf 2, Xempellior 
Betlmirfn 10 9icu Wuiiciifei Aloim] 
t£liai[)iei (s, Ü ilmcubütf llsjlaiibitr 105 
6nmmüirs)i Stadl ßtlml Cipebitioncir inib, 
die ^istaliii Chailotteuburg Gauiqmj JMaM 
Schoneberg frmiptttiafoc 11 und Nirdors 
äUiluuiiti 74 sowie bu Tepe cfienfonl XX 
UnterbeiiLindm i sind durch diricteLcitniigui 
mit hei Telephon deut nh bir fmiipt 
(SjpcbiiHtt v ibiniKut uiib süitiuit bind) jfbc 
bet nad-solgeudeu etimiti^tMiiVst Teleplwu 
uumwetu Awt 1 M2 S">2 2t 01 2t/)7 W" 
1171 4“>I7 40 )7 1>72 mib (002 luMOU 
- migmtfni lueibcii — Suljc Augu,t Sch il 
G in b v 
Bciliner Maaasatab - Fabrik Oskar 
Schubert & Co , X Hmeiftr 11 
(bißs) Arfcutr 131) c 
Berliner Mechanische Weberei Sell- 
und Trelbi lemenfabrlk Morchel 
& Co., SO ^td)slilfud)|ti 17 ! Hurfl 1 
(Itl \Js 4002) Iuh Iritz Diuidjel und 
ÜubicTi 
Berliner Motoi wagen - Fabrik G-ott- 
srhalk & Co O-, m. b H., luitpelljor 
^ulmerstr qiicmiD b Vioutmitnmt (Iil 
Tp 142) sbish XV i>lrO Vk 
sdjaft^uhl Voiasj lernt Palouv unb 
Paul Üonbc[>ciflu 
Berliner Neueste Nachrichten, G. in. 
b. H , geail! ui tu 
BeillnerNouesteKachrlchten, Aktien¬ 
gesellschaft, Verlag c S\\ Uuiun 
firnüciiti 11 12 (2UJ Vol,t Hugo ÄacoU 
« Wal v Blu/l 
Berliner Packetfahrt Gesellschaft 
Starke & Co., S HtltcifU '»8 U «peij 
liaft (tti| Enul etoifi Mitbin Otolbfiun u 
tiilfjclm ^ols,oli'i 
Beillner Palmen- und Blumenfabrik 
Ernst Koch & Co., voimals Albert 
Kack, TsO Wi ^inn!rititci)ti 78 (Xil 
AJT U*)2) "lUcm Iuh ^.ultiiv Viebmaiui 
Berliner Paplerwaarenfabrlk G. m. 
b. H., Wnuloifuibfi Schllkiitl 07 (lel 
Charl 1150) (luvl) W tTiiciuirifivii 1) 
Beillner Patentleder-Fabrik Trenck- 
xnann & Hilgei ist zu ftutd)cit 
Berliner Präclslons-Werkzeug- und 
Maschinen - Fabrik Schebeck, S 
GcLntfmiifti 01 (TU) Jnh Mco Vipitmi 
Berliner Producten- u. Handels-Bank 
1. Llq., ]S\V Sd)H|Csliicibamm 29 Uqmb 
(it Büttel n vl Stnlel 
Beillner Schirm - Fabrik Joseph 
Sachs & Co., 'r S\V X'mbciifti (Iil 
IV 1712) Jnh Arnold tiitinmi Salti) 
Seliger Carl pcrnr u Oskar Sackö 
Berliner Schockglas-Fabrlk Gerhard 
B. Ficktner, Gpieflil'bif S Aleran 
drinkustr 51 (Tel 611) Juh ^uljflib 
Fid)tner 
Berliner Schreibzeug und Zlnkguss- 
waaren - Fabrik vormals Otto 
Schalm (Inh. Ernst Schalm) geändert 
in: 
Beillner Schreibzeug und Zlnkguss- 
waren Fabrik Julius Wellenberg, 
5 SRittcrUr 16 H pt (Te^ IX 0912) 
Iuh Iul Lolleubcrg 
Berliner Telg^vaaren-Fabrlk Eugen 
Mlllauer & Co. i|t zu mcidieit 
Berliner Telgwaarenfabrik Victoria, 
G. m. b. H., S Diesseilbachitr °i> I ii IU 
(Tel IV 1414) öcjdjnrt fiihi Alb Meyer 
Berliner Velodrom, G. m. b. H. ge 
nitbctt m 
Berliner Velodrom, G m. b K. in 
Llqu., W ^olvbamciin 121 a pt (Tel 
M 4bu) Liquidator Flau; vcuttri)fe 
Berliner Verzlnnungs-Anstalt L. Ru- 
barth & Co., SO 'Sdilciiirijcnr 1 r (Tel) 
Allein Juli L Nubartl, 
öerhuer IBaffcnctmfiuuflß . Gesellschaft tu 
b. p (uüiitmlv Breda Ä Holzt) Fri^deiiau 
JKientiti 6 (Tel 100) 
Berliner Wetterbureau Llpkowltz, 
■*c N\V Bauhofitr 7 pt (Iil I 724S) 
(biih Wicnfflia|wt|ti f>2 i l '( 
Berliner Zeitung, Leopold Lllstein 
i|t }tutd)eit 
Jacob Berlowltz, Lederwrfb^ S Wttiu 
lirai,e 8 (Tel 1\ hü’) 5nh >>acob Ber 
lomiti 
Bcrmanu ölfiTnrd s^abrk 9urds Iona^ 
ftiafic 2 s lildiard A. Wusjarb 4)iiimuui 
— Richard rsabif X\ Usjluitm 28 | Rlchaik 
&. Gerhard Bermann 
— Richard & GeihardBermann ^Molu 
rohruift'rk Nirds ikifliir 55. 5i, (Tcl 
l)h Jll) InI, Wal) ii Wirf) Btrmaiiu 
Bcrnau Rnnt %alt,tinfii. 0 Iiliiteijü 7011 
(Oti'fi Sd)vittbg (?6ax)ti 8b) } tii au 
6 Diekmaun 
Berndt Gipebuut SWSoIumii 1 J\ 
— (5 ttslicuicit Siilpect >|.un3 üomv 
^erdiuauditr 0 
dui|l Stadt Jtibut NO Gols)iitnu)li 10]f I 
Bcrncr sitiil Monteur, IsO (Sl)uit(mign 
strafte l)H I 
Zm Topscruotr SO Vicqindcitti 10 I 
S. Bernhard, OnmuinmnUlihif 1c ( 
Epittilmnitt 4 7 1 (Til I 1877 u 7811) 
Bernhai d & Winzer, OhvflluIUtdit üit 
S ^riuzefsmueiisll, 2^ I (Tel) Inh m 
Brrnliard ii 2ou üUm 
Bernhard sl(bc*lf Uaiisiu Schonebq Moiiu 
luciitium {bi s) Stilleinaudutr 1) 
— <1,(iiUhn Sdjmib IS(> iUnnttir 171 
(bixfi Siralaneritt 1<) 
Bernhardi Otto Vicriitxniiiu 6 nfmi na ir 
it 'Kotoi Botfirtfl JtimiiiuUbg Sd;tllciiti 271 
(Tel liuiu b4) 8 ) 4 (» 
Bernhardt Huimutii ttuifnt Cuhtiut C 
Nintljfjaii |t 1 pt (Cde E;iudaueiilr) (USli 
tiuibciiiti 51 r>2) 
— Vmu O)cometu SO Sd)ic|nd)L|tr 15 2 
Aitfq JV 
— Hau-s Uciiifm C CuucuHi 10*j 
— Juliuc Uiiiifiit SW Willibald Alerisiir 1231 
(bi3f) Äueisenauitr 11 ) 
— Geleite ^uut Prwatiere SSV Witnfumii 
flmftc 11 pt 
BrrnSdorf Novell fiofiu & Stabt Sparkasse 
XO L>:rd)owstr 10 (bi !j Mviiiflitr 22—21) 
Bernsteln, Alcianbir SU »im W Uiit|iir[teitfli 
0711 E (Tel Mo 10S^4) s jlant ^ Co 
nifreb Urtiifm C ^m^hiicrili II111 (Tel 
Ml 1177) (bufi tiaiib^luiflcrHr cf0) s 
Paul -Ihtdjoft & Co 
— Altted jlsliipu Haleiuee L^estsiliichest. 10 
— 2 ilhj Ustiism W Wü&eniü lo 111 
löririj, Sunfucb Inlett 6 b Over 
Chmlüttaibfl Maiitlti lOol 4 5 
Bcrsch Autonie ^ngeuww Lharlotteubii 
^ufbud) Mml ^Ii(jl5(bul; N Wsj>eilcbugci 
straf e 10) 
iticifuit Krlfmr Strnd ^iitatsi n fffll Meteorvl 
IuftltuI h In Scutr 08bis (Tel illet 14 i) 
10 2 15 s&usj Jiumdtiibr, Sd)>nn 
WcbmU 11?) 't 
Paul Beith, BurlteiUvr lkngroS KO Laubs 
beider Allee 2 Iuh Paul Aerll, IIf 
Bcrthcl Cuul Stabt Lehrer SW Plan Ufer 
281U sbwh Teiupelhcrrenstr Jj) 
Berthelö Hermaun fioubckm s Hohn Stein- 
luefl 0 10 H 15 (Insh Kloster>tr 4l>) 
J. Berthold & Co., Fabrik n Engr Vertrieb 
V Attif o BUeucht Brand-e 1C ( Bruder 
ftuhc 43 (Tcl I 6209) Inh Äulmö n 
yitdmib Butsioib 
Bcrthvld W Btit Apparat Neinig Anst 'c 
Neiiiideudf 9ie|ibci ifli ll (Tel Siei 141) 
— Richard Chemiker, fc> 9laU|chiuöci|ti 431 
\ I Berthold & Co 
— Iulluk Infleuieiu C Stralaners r 18 s 
I Berthold L Co 
öerlttt, Margarethe Frl.Lehrenu X CoUtitct 
strafte 2411 
Bertram Hemuch Crqarrcnhblg S ßitcticuciu 
ftist|,e 57 (bivh 0>iUchmcrftr 68) 
— Ferdinand Civ Ingen. XV Goltzitr 34 
(blih Ör Lichters itueicbcdin SIeckel 
mann iches yauk) 
— S. Bertram Inh Max Blankenburg, 
Gekleidete Pnppeu Puppenausslatlungen 
Slikklairen T.nuderkuaule "lrbettStorbchen ic 
S Pruizcuttr 04 (Tel IV 2L5) 5nh 
Mar Bhiifeiibiini 
— Aiifliiit Taielbcd C Lliiieuiir 2181 (Duft 
P)tpr.|tl 0) 
Bertschinger Aujinf Nentier X £i)csiciici)U 
um 
Beschorner Ludwig Gks) erp Secret n Calcul 
t Oicf) ^ilit Cabiuet Schoittbq Spouholz 
fustfjc 50 pt (JSouBn ^rudeuau) 
Bcsendahl ordentl tiefiuun a b 
Maigaretuischi 1c Cliarlottenbg Schlutum < 2 
Besser, Paul, Schiicibcuintt s n D SW 
,]iiimicnti 8t(Tel) fbnh >ir lt) 
Besserer Mail <>telj kHiq i)mts] EeitnU $oi| 
i ■'Jluchv Ätrstch Amt X\ Baljmithcutr 71 
Besioudo I^aac v Dueitt Conmiiiionair für 
Iur ii Crport L Lkourgitr Ju (Tvl 
Xls 105) 
Beste ficmudi Piivatrn SXV Fibicinstr UI 
(u 17 njat Wi Vtriitcir Mollk^ili 11) 
Bethgc Uuguit Srinuiba N Tvgoitr 4 
Bethke Bruno Bndibntdeui X Ader>tr 13J 
5 II IIL (Tcl 111 ti5si ) 
Bruno Bettei mann, Gaslw '•* XV Pot 
damerstr 11 (TU XI 12) Iuh Bruno Better 
mann iooliit yu % (Tel) 
Beh, 6l iT >Xuqe» \\\ Calv» itr 0 
Beuok & Grunwald, Tiichlcm etc SW 
Stuüibciflftr 57 18 7X (Tel X In 12Ll ) 
(bich iCafscithmin 11) Inh R Bcnd u 
A ('•munualb 
Bcurf Jltdiaid Tncbleimstr Schouebq Sidan 
sr 1 s Benck L Oiriumilb 
Ernst Bern mann, (>)m 'licut c SW BelK 
UlltaucetU J211 t^il XI 1777) Iuh Cutl 
Beuunann 
Beutel Van3 Apotsufeiitci XO Lii döberqu 
|tt ii E (Til \Js 12)) Mauer -liltlhelm 
Jlpolfjtte v Bhiim v  \aihiolga 
Beuthei Richard Coiidttor SW Laukwltz 
>tr 11 II pL 
Beutner 2 til) Oseiiiletitn n O Olumetualb 
ütilimamiiü t (Tel Ibtlm ^1) 
Bewrn vanö Slaiifm Ün iirfiteif Chanpet 
stl hu I 
Beyer nUtt)in Bi n etl \n 'c XV Siiilia 
)ti I (Tel) b ) 1 > (buh Oouibciflttr t) 
'liigiiit Kgl Banratl, ; D Ojr Liditerf 
Wutinti bl) (bt h Schoiubg Alstiici Zricd 
ricluti 11 ) 
Eduard (voiiti 11 licitmei|tcr) Budilidl^ 's 
SXV S!)inifflifliei |U lt (Tel IX n 7KJ>) 
— OUütg Durtar K Antlameiiti 5> I (diol 
^oitizitr 11) 
— Wintstü paiidrloinaiiu SO nufsinelfuchtti 2i 
— Theodor Maitriu X Jliifld nu|tr uJ I (buh 
%iMtiüfl lt') 
l'Cta ^ioiiaiu XT\Xr (5icmcitvfh 10 Gai 
teuf) pt (Hulj I'aldenserilr 10 I 
Willie.in Hid;itiutgi'Jiats) st d Nnd-Ldruckerci 
Oii Vtchtcvi Vstv^lUlHt 2 pt E. 
Georg Slaatoauwaltich ttath am Laiugn I 
XV tlttutbctfluih lb III 
Albcit Tischüruiitr ( (vuuotucisti li (buh 
^rtiiteiiftilili 12) 
— Otto Tnchiei N Toqvstr i II IV 
— L 5Uein Tuchleunitr r SO Nauiihuitr 50 
ist zu streichen 
— Cutil ilcleifc^cr f Musisch u Engli^di 0 Gru 
ner Weg Oj 12 2 7-8 
— Margarethe Hebamme XT0 Chuitlurgn 
fU !8 li I 
— (S lt A Frlk wisseuschaftl Lehrerinneu SX\ 
Bliicheisti 1) (bivh SUilmö|tr 21) 
Beyerhaus, Beuno Bm Beamt Schvucbg 
Cbercstr 60 2 PoU L 
Bchrtrf), ^eibiimttb AniKqer Rath XX stotsiciiei 
lti 20 il 
Beyse Auua geb Vogell Frau NechtSanw X\ 
Alslija AtUc 113 111 (bich Faiaiienstr 501 
Bezugsvereinigung der deutschen 
Landwirte, G. m. b H., XXV -Uciftfti 0 
GcsdMösuhr (iles; yinth ^aav (Darmitadt) 
ÖtnUuri) SHuduU Fciluf XV Polvdaiueritr 124 
(Tcl VI 2">$7) i C Gi)bom 
Bialouökl Fritz Auchhbl Sd)vuebg Akazun 
11 Oartenh UI 
Biber Ma) Wolbleiiten ii Blldenalnueufbrk 
il Crport SO Siisliibeiftr 4 2 II L (Tel 
XIT 260 j) 
Brbcrnell Carl Kansur SO Drccdenerstr 15H 
s Benk L Bibrrnell Inhaber Carl Bilernell 
ti Blbow Marie Wir» N Gartenslr 172 pt 
Bick & Littauer Sitdibutdeict Neclameaitikel 
sbrk, C Preuzlauernr 42 II I (Tel 
Vlla 6071) Lrch Gcorq Brck, G Ciicucibicr» 
stravc lft u Paul Lifauer 
Bits ^>ugo Schuerderinitr, X TZortheritr 53 pt 
(Tel III 511) 
Bickel Otto llhrcit 6)old- u Silberwrhdlg 
Charloltenbg Jlantttr 144 pt (Tel 
Charl 1771) 
Bidanlt Albert Farberiusti SFichteitr 2bII EL 
Bredcr hermauu iUnifm, Schouebg Ebers- 
ftiatte 1S II 
Biedermann N itoifirfnietbeict, X Schon» 
hiiiticr 'ükc 52 
Biederbeck Aler Gla,erin,lr SO Michaelkirch 
Platz 1 pt (biöl, ctlo|tov|ti li) 
Otto Biedermann Nachflgr, Hol;- 
galantcuuvrfbrk S GracsesK J5, 2 H 
(Usli Plan Ufer 02 b) -*c 
Hermann Bleger & Cie., ,>Bif s Tchlaf. 
Zlium^r Eluncht 0 Weideniveq 04 (Tel) 
2uh H Bieger it ftaü Buumt 
Bielefeldt Alwin Geh Reg Nath Snmlv^Borf. 
tm Jieichö Bcrfidi Hmt Charlotteubg Moium- 
seuitr 88 III (buh XV Tancuzicuitr 18a) 
Btclciilicin Cdiuuud Mstiitm C Au der 
Stialauer Br icke 3 s y^ni Luicht L Co 
lötHfc "iathrlbi gib St-- izel Äw 0 War- 
Ichtuieuti 11 II 1\ fOtth Posenoiitr G) 
Brelschowsky 2)ist otaufm SO Michaelkirch- 
Itmftc 21 
- Alexander Blelschowsky, MehlCngr, 
Chailotlenbg Hardenbcrgttr 29 (Tel) (btSfj 
W Luhow j^latz 13) Inh Ä BiellchowSkn. 
Cp 1—5 
Birneck Cug ^cb Spec Privat- u Crrdit- 
AiixfmtftL c L Iubniflt 38 3J IT (bröh. 
Mlo|tci|ti 43) 
van Bienen & Flschbeln, 23n|chifGif v, 
( iiiistifi 17 18 (Tel I 7 *60) 0—0 Inh 
fimir vin Bienen Aw L Ilschbeiu u. 
Ooiis Coficn 
Bicnert Cugen fiaiifm, Schonetg, CberS- 
ftistfA 17 11t f Cligeu Bieiurt 
Blenfle !^ranz Gerber N Togoslr 1 
Brenwald h Beamter XW Lilhelm^haveuer- 
sliafte 38 
Bierbach X, Sohne, I. (?. Schnhmmsir im* 
uumibirt XV Bchrenstr 5 'c 
Biersiciind vw Wnkl Geh fl icgSrals, Char- 
lottenlg ficiberitr 2 (buh Gvitheftc 82) 
Blerfreundt SEiu 0 Dli btiuboifcittr 54 
Biermann, Paul Di plul Chemikei 0 Gürtel- 
siist|,c 211 (Tel XrJI 1151) (biöh Stratauer 
AlKc 21) 
— Moutz Slaiisin NXV ^olttciiicr llfci 4 
(lull All ^aiilburgeriti i(ij f «V Bier- 
mann jun 
— Adolf sortier Cbarlotteiilig Bcrliiier- 
liiafti (6 11 pt 
— Vi Schneidi.r f si N Lydienerstr 17 
Bicriüststcn Otto Drechsler b lUlumitr 110 IU. 
Brlccki ^iiuwmi Ban ctuu^t u Möbel- 
TiMrei SW Alk Iacobftr 132 pt (Tel. 
i\ noi) 
BUlerbeck Otlo Vntterhdlg, XWr Lihitcr« 
stiflbi iO pt (TU ]s 278) 
Billhardt Richard War L>irkl 0)lü fiucgfs 
rath 11 vortraq Rath, ÄUagomuuit, XV V»ohci*=* 
Itoiifcuitr 4 pt 
Bilfc, Carl Drofchk Kut,ch XT Trgeler- 
strafte 51 52 IIL (bish Liebeuwalderlti 52) 
Bilfiiifl Wolf Slnusiit, Sd)onebg, CbaS» 
Itrnsc 3.1 ll II 
Btitfi Siinou finiism XX'' Tanenzieuftr 12a pt E 
(Tel XI 2300) f Gebrüder CVS Biiig. 
Binner &. t>nr3borf, Geb» Brckh Nachf 
geändert m 
Binner & Harsdorf, Agentur ( Breite- 
fliafit, 1 2 (Tcl I 70 $0) Inh Otto Binner 
u Äaldunar Harvdors 
Binner, Otto Kai pu 0 %cmclci|lr GOa L 
1—2 s Biuuer Harödors 
Binns Th Äluifm, Borhag Rummel bg, 
Hauptitr ) 
Brnöke Paul ^abrk SO Adalbertftr H IL 
s C ^ Braun Kchflg 
iöiif Emil Iugcu XXV ^wliigliitr 8 UI 
t Deutsche Masd)iiun Ittbrntru Commaudit. 
Gesellsdiaft BiU & Co 
Brrke Wilhelm ^abrkarb XO (Totht 111118» 
strafte 19 II 111 
Blrkenwerdor Aktlen-Ges. für Bau¬ 
material geändert in 
Blrkenwerder Actlen - Gesellschaft 
für Baumaterial, XXV 5lotI)U 1J rc 
Direct Carl Animmt 
Blrkle & Thomer, De orat Maler, Char 
loticuburg Äielaudsti 6<, (TU Charl 1556) 
(brsh Grolmannr u) ’c 
Birndanm O Cigaititenfbrk ic C Noscrr- 
71 't 2 Geichast d Drevbcuei|U,96. 
Alphabetisitimg' ä, ae, ö, oe, ü, ue nach a, 0, u (z A Maehl»t hinter Mahler Moser hinter Moier, Müller hmter Mnlcrt rc)
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.