Path:
Periodical volume V. Vororte 28. Wilmersdorf mit Halensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

-eil 
Wilmersdorf mit Halensce 
— 286 — 
Wilmersdorf mit Haleitsee 
Tachdeckermstr. 
9kf)Utit II 2'ciluicilti 1 i-* 
Delieatesscnhdlg. 
(rttlci Lucs» ^stlciiicc, UuiTuritcnbnmn 
12s 
Btihc 2» llfjlanbiti 71 
Drogcuhdlq. 
Bo^iic Ä n v>i cn^cc Johann 
itfifli muniun 14 
9unqil M vuilcnicc ilitisitritcii 
Mmw 127 
Thiele U JIu flhilmtti 2M 
<5lsenbahn 
Bauunternehmer. 
Bandle C belebe:Beritt Mrimbtt 
d Iictluu ^fiuitfflcnopmicftatt (lb. 
Crscnquhivaarcn. 
ßinnpc stn 'Ubnlf Usti ci Platz 4 
(Stfctt it. Ltahlfnrzwr., 
Sau^ ». Küchengeräthe. 
Slrhuuß W fralcitjcc ftuuuiitcu 
biunm 117 
WitifliU v Hfitoiibfli 10* T 
^liize Rinnt 4.Urulnu&itr 10 T 
iilimumt 1\ ilcilttterm 24 
Eugen Urban, 
Haleiisce, i^coig 3M;elMiflio&c 24b 
Crdarbcltcn- it. Tiefbau 
Unternehmer. 
Allvatci iUnditct &. Cv äiiniikn 
bmflndiciti 4 > T 
?\nnd) v £akn|Ci Htuflbalmi r 11(> 
ÜBu)5 Cilo 2i »thclmo Uuc W T 
Czportneschaftc. 
ioivcutfmt vuumtmt halouec ctioii 
ptni$uibatinii 20 
^ahrrader. 
ffabnkc». 
C'euhrfic aiiIhilbmcik Stuimuoqil 
<S)th (luuttitu %B stUitfCi ttuifl 
l ihmn 1 " T 
aü Mau Sicitmouiißcttiti 20 
Cuinn Ul 21cilinuiti 27 
3d)oiuitc)(‘ 2 Vo^it|cc Uitifiii tci 
‘'omm 1121 
~imik ni valenici Umnmicnbam it 
J U 
Feuersichere Bauten und 
Decke». 
ftnbrr Ä (so «’llsirb 2*ciliiiufii 12 
In li T 
Fleischhdlg. 
M oft ^ iluxlmuiti ]{i 
Fleischer. 
IWhtnmt (? pakensee (>ncmt SLilsiflm 
fti 41 
SkhunC' H »eiltucifli 112 T 
Hunmt E 2Uwbe tbiusttfdidtr ) 
tfut ui Di -Lm yalcioce Mm|iu|icu 
2 imm 127 T 
(\ auoHti) M HuißOalmf i 7 
(' ihuI (> 2hiIinclHi 112 
Villmnitii I 2 iMI«Ui dnm ^ 
siotmnitit I Hufimiaitr 2 T 
Mmnu 4l fralunre sui)j!pinij(,ji 
bannt 18 
Uilfluf l Emma h nii; Mqentciistl 6", 
ihtm iknri» tl|U 7 
'UiufjlP v 2krlntci]lr 127 
}titl)lnmttu £ toimbchli J3 
'lialuflir E ’Utqit initr 1 
'MtfflacirtiN» V bxvkmcvtt 1 1 
9ioi(di m sinlcmci 2ikmaliidufli 5b 
Sauei I s-nlcmcp ^iitfulndjcui “ \ 
Sdituu}ii I Llgnmn Mliitr 2» 
(rtii mmm J1 Wcritf)ub)ti 12 
^slfslufi or lU)lü)ib|lr J41 
Fleischwaaren. 
Ctifiitnqci il(So -iJilhtlm fSmu&olbt 
m » 
jlithuc Vini 3crhiifi|lr 39 
Forinenfabrk. 
Sfiibiur O ^cticii}ci, Ringbahn 
)H 12 i 
IoiiragehdLg. 
sMbt 0 UhiiibcHhufiiidjcfti 11 
Elo l^r Üa\l ikilmuftr U pl T 
\yttiU Üidnnb mlcmcc ^a'cniucr 
Vhilcrbrtl)nl)U T 
vMflöiv ’l Bulinculr Iß T 
Anseure. 
^crnftnbt Jl lUinliatbitr 11 
vttitiß Ji Uhlmbm 72 
Unmut i' V>aUtt]Ci SUn nullen 
Camut 117 
Wtrticl E lll)laitbui (2 
^lOlthmi M yalcniee JLc» |slli|d)C 
fM 4 , 
Reh P huinbiluntr R 
^d)tmU>M i\ llhlniibiir 100 
Frrsenrlnnen. 
Wabe vrlcmci ^ouumculi 10 
r in; ]\ Zmlndicnn > 10 
>uctvti$ Th 2 iv ^olcnicc ^>oimmn 
ftr 8 
Fnhrqeschafte. 
Diverse. 
teilet w 9ui uititi ir» 
ZU'hm \ Waitumiiti 2^ 
i^JMIdJ 3 ^hinbnzlMUdtfrfKfU 107 
jhnif M 4i>iü Uami ’HUc 7J T 
Dicbcl st OnUlcutnitr 2<) 
rtcbfiiihaiicr I liimaili 47—65 T 
Irant H -i tlhilmv Muc 50 T 
J> ly M £n»mimiimtr >0 
Wmbut H iUtlmaiti 115 
<t roifiiii ^ ^cUtneiitr r>l 
(uimb ^ iUUuuuti 24 
viemuvt V 4 m slfitc 1J 
VUbilunHb H vlUi$iit)tn)U 1 
viott n L illiilm« Uuc 17 
,1" liuaür IT? 
Mluqc I Un o Miu 21 
uhtfomtsi x JtaubcjUMniiiidjcflr 10) 
Müsse Waitituam 1» 
\Un\ Ca»l iuin 9tcqi.iiUnflr 92 T 
— 4,4 J.uial ilmfti 1 ! T. 
ystiifli H Buluicutr 21 
Vctü titboiüvft 1 ^cUmuttr 12j 
Muh *1 (fmicuii “i 
’iioluiiv C ^iU)Umc Uuc 12 
Nitilict r Vhitutmijtt 11 
iiouhnrM W 'Zaboma|tt <5of)ie jdiev 
Rain T 
Kuul |tm 1 l tlhcluti Xui 2b 
•lOiimdi v ^i'bciti htitr Ui 7 
i inimaitit 1 Hiualmbitiir i» T 
i litltv p» iU nibuibmnodnui 105 
5dmnbt b -i u> Ci-wunn *> 
2itmli,c l£ ’l -ih uibml uiflildnUi 10) 
Zdml) Tli ^ lilnlni (uc 17 
CCuuuaiMi i iWilntuili I 
M iUstnbiiilunstPd) iti 107 
3hi)il ii A Uiirtininiii } 
StutUi A J. iluictm 7 
^ Jhtlinlaili 70 
Lllbvw t' 1 ilh hu lm {] 
Wslltlni A 1 tlfi \mc 'lm 17 
^ rtiii'ui H ' uifii urinm ">7 
1 iiict h> ^tllnlmc tut 11 i 
1 illmz v J Ihtluu ’Iju 1 r 
2 uth O 2Uil nenn „) 
,uumctmo ut 2h ^almci|ti 116 IM 
Droschken. 
tU'sinte (£ Joiitiilm« Htu IOSb 
ruiüf ,X ^ubiitfdnih Js II I 
!£i '•tl ’t 110 
initiier V J illiitiih Uuc 1()h t JII 
sinffiuium (') -l>nnhuilmtind)iHi 
Vi'h 1 Miaue 4 irtuombitiividiciu 10 t 
Uaitdimtlt C W(HtdtturU 1 
4 nrtltct P Wau uicun 11 
— H ikihmuu 2» 
Ihdilu (i Mniuuuli 2 
rdnobci si UiUu mti 2o 
5d»uM 1 ’lh Htu Hur 0 
3io1i H 4hmOuituntid)i)n S) 
Zidtimd) T i UIilIiu »tue 2» 
i tlli l> ScUuniUi 47 
(fqmprrtCH* 
2viiitfiülb ('l vitlcitju stitiuuftat 
bauini 117 T 
für Mobcllrauspvrt 
Vaffc S'i ’UtinutKr 0 A 
Hülln si Ilhlnnbiti 70 
3duniisld)ci AhIiuc vnlul)i-i ötubud)«- 
iul)ci)tr 2 T 
Garne (Sprits). 
ChlNütur UujVDi Sd)uJie 
VistUioci 1 Uitialttdic n r 
Gärtner. 
Zahlte qr ^nidiinlili 7 
Z'ud VU \iiilin|(i (')cvt|t 2 i/lidm 
m 7-11 
^iKboit Ii Vrl Macimti 
Hiiiutu iriic 
ü-lum J^iubi yaleuicc ^ucdrld)». 
iuI;eifiiu|)C r> 
s-nm ^ Mtlicflaibm 1 
^ulllz E jhaiiöcttbinflt d)C)n 102 
Stufdifc li sjrtknju Wiotfi Wilhelm 
fti 2 t 
UnfjHP E 9inn&slsjii|ii 12 
ViülUr H tSmicntr f 
haftn it luv 2 ^ftic 5G 
Ed)midt J X ilhcliuc Uuc 100 
fSijum ')I i st^ljiiiMuiu (jaitucKt 
lontüiv (si) ^cUmcntr lo7 
ioimaUr I ^nbcnidioti 2 t )it 
l tllnlmi VuiMintuiir 20 21 
2'utfr 3 Va!e yn Ji istbnhiisir 136 
GaS, Wasser n. Canali 
ffthöitd Anlagen. 
Dünnst S( valciticc 2 ntfaiiidjiili 5' 
fsrud? 'I iLtlhchut Utu 2J 
xXauidifüiu V ^alcunc Ü^omitabtci 
Nr r> 
ijolti C Uf)lnnb)ti 100 T 
Stumm J\co? 4>abcivdit]ti lb T 
^rif, OUv 1 ilfjclj» Unt 3t T. 
Gasthofe. 
Hotels 
Sdnobci ycmsiaibitr 7a T 
Gastwirthe. 
Uhlcit ‘li Ulilanbitr 
Ulflu -1 ^ciluurilr 14b T 
jhiibn Ähnfurftcii 
bannn 11b T 
ihtlir l hafiamidjcitr i~ T 
^hllmullci Otto yalciiicc Muvuvtcn 
bannn 12) T 
^annvoki) C ^-iliuciiti 41 
itstitli (ti Iliiiiibiihinti 2»‘) 
jlclm/t (I v»alc«|cr 2Juif<ih|(f;cfh 51 
jtluic (I 23m 2konbcubuigt|d)c 
Iti 110 
yttiiharbt £->(iicit[cc Uiiriuritcu 
bannn 121 T 
Bmic 3 Hhlaitbiii 105 T 
Dawe )I ütlhclnu Ane ! t 
riocmdi Tli ^»alcuicc Miufutftiii 
bintm 11b ])t T 
2id^ U 27 T 
ftif)ucw R yuiflcntr *1 T 
3iu|tuliun <S *iiifrtitubuisti|d)cftr U 
stomm S,V (Viniyclftr 171 T 
Ohm, "l 4Uaubcubunui1)iltL 114 T 
ri>tu vaflcu v Cmlciticc Mut nuten 
Mmm 1 b j)t T 
Vcibcmauii V ^alenft T uttali)djc 
m U T 
vubeiucid) \ tuuia 4latr 5 T 
s-'iltmf Vialciiiic slmfuriteitb 12bT 
siüMmanu C ^Uilutuili 112 
Viiubt 23 2Und)|it|ti i) T 
Miiuith U tcnuinui 1 ) 
Mulumli \l ststicn|ic Umtmitcu 
birnni ITT 
strtiifmaiiii U Ubhubitr T 
SUtl C v^lcu u 4utttiilild)Ulr 50 T 
stittki U Ublanbiu 121 
Ulalii E -IWtDiubiU 1t 
«Irtlti 1 2nl i<1»k ’lnc 24 pt T 
stlun X. ^a un c Stnifmit ubmun 
n 1 120 t 
Mit iti) siitlim 2^iliucutr 1 >! T 
Molila 2 lh lutuulnnq i1)C)tt 10-> 
sio|)i! (5 3i ini 1 11tum 1 <7) T 
Mühn Js tun, )uluttcmti s 
Mvliia ot sulcitfu 2 it(|c(m 
mnt,i r T 
Moitne I v-islliitiu Sliünptinjcu 
bnmm 1 T 
\liat |c U 2 iOkIuk Uuc 112 
Ulan ti’pr N 4hcquiUHjlt 51 T 
MittUl V s^U&rstaibiti » (1 T 
slioMUfl 'l V>ului cc Johann <B ttiS 
uiiiiiMti 7 
Muiflu 2 ('hiu^litr 10 T 
thmhl Jlnifll il»nn 11 T 
siinqan l£ ^aliujci 21 nfaliid^t r 57 
Muf1)U 2 4hm\utu (\urfufti 'Q 
ihiitatm ISIji vuiiutici ^umbülbt 
|u 1 T 
V Mimi Ullu 1) 0 
ciHi M 1 i T 
Xioutt^ M NiiicuuuU 2^ 
'1 ih uiticttbumurticiti 10s 
’U ilrimt U -Ikilmuitt h D 
n iti ti 3 4uit| udiuti x 
UuUrt (i 2 ilhtlm ’liu JO) 
Niüxjad v2 stilln laibm 12 
hahnt) ’1 IthlinbiU 71 T 
hiiinnm W iMudmljh 11 T 
Cllutbitm U valcuiu Uui|iniun 
biinux 1 4 T 
4 auct h 'öalmicc Mioupui^cn 
Mmm 2(1 
4itu s-» I Uiiln Uuc 1 
jsifihlüiu si 'oilcmcc 2.utnln4iiiu 50 
Juno U paltni^c Miujiu)lLiti* nun 
12*i T 
<racflu C MaUiifcc jtiuf<mtinbnmm 
122 12) T 
apcit 4^ ftnlcuicc Mintui|tut 
Tamin 112 
Landn C llhlmtbili 102 T 
djslMn s,1t<uii siaiuotc JInislldMi 
Iti 1'b T 
Srijanaic^jf 3 sialutfu1 5itit^6af)it 
1tr 1 ) T 
Ldilapc ^ CnU it|cc Mturmftui 
C 1111m 121 T 
'Sdiiantm C SMlbeaau 12 T 
vcdiruftl 2 5i(tmunt(iti fh JI T 
Schulz 2^ ^eitmciftr 115 
Siibi! I 2hudjmlili 1 T 
Sutqipirf O 2Uilumitr 32 
— 23 ^crnhnrbit 11 pt T 
Stabnufi I 2touuüd)CiU 18 
Storfc&iaiibJ il 4^nn; )irqfnlcit|irß2n 
<5tiun 0) UnsiuNiitr 1 
Snbom (lalcttfvc MitifiaiteuMmm 
12U 
S>uf H C^untzctitr 41 
L. anbicy i! palcnsco shnfut)h.it 
bau m 115 T 
STislcu« U 0)stileutu[ti JO 
— iR BcuiharbNi 1 \ 
2i>ci\^( ]i ^ciltitciiti 127 
.Liebte si ^olmice 2^uumeittr 6 
2^o|ciu?ft SU Ubleti b|tr u7 T 
22 u ii ich li WiDiOilU 11 T 
ßtldici W 'Z'iulrtriicnti U T 
Geschäftsbuch» r. 
Jtnbti Widmrb 2kud:ifslltli 14 
Getreide. 
2kune tun C1 llfilaitbm 138 T 
GipLifusrbodcnfabrlkeu. 
ycnniti )i ^uiIadKilit 20 23 
Gipsqieszerei. 
^ent&trf) ^ Müiugcljütcifti, Villa 
Junlidi 
Gla^ Nettniruuqs Just. 
^uiUUtii] V <Salcit ce liinqbahnstr 135 
Glas, Krystall tu 
Porzellanwrhdsg. 
^sbrturt W, ^alftttti jUirfiitilcu 
bnmm 117 
Jiiunbaq ’t ^ciltncif t 145 
!üchlulha§eu T ^Uhcliud» Uuc 2b 
Glaser. 
Muhkr M ^Ituqlalmiti 5 
NniJiu 1 i5 2 nluuiiii 2b 
Oito ^ v^eustc Muifiuitcubimm 128 
Kil lad v httttbahit 
Ui 121 
2d)itje Ui ^.im^IIciKutcnfti 00 
2 utbvur 2t 2'ianbinbiuiit)d;c|ii ltb 
Gold tu Silber Scheide 
austalten. 
2 latnt ji ^ntqen 1 bl 
Hebammen. 
2W 1 2^mliauV(t 1 
VCDba C 'lnqnitanr 72 
oub 1er 2 Mudilnlitr 11 
nun X ßwu 2^ilmuiti 1 II 
litidu m ^ E qmaunqiuitt $7 
<3dm<tmu ,\mu ^aUnset Sluij 
bahuui 1 $/ 
Hermqc<hdlg. 
VimyciüiK M 2Uaitbcn(ui 1 tjti 102 
Holzhdlq. sNnl;hol;.1 
Ca'slici (Ubi (rwtarn 47 f > T 
IShtcnim A Lcü iUuiiü Mu|u UUcc 
41 17 T 
sllcnt s't vaUtific MuMttnn^iibainm7 
Xutbau L Uultitum 11 1 )2 T 
Hnthdlg. 
Xuiirtila U 2Uilui nli 7 
2 tuidiliiim A vnkittic Muifiuilcu 
bnmm I2< 
Jmpraqnirttngc< Anst. 
^urfutad Th l? 4-nn, JUflcnUuih (0 
Jngenicure. 
iktitu Miitiab Viikuiic Johann 
Suv miiuMn 11 
<Sanu II valdiiLC ^ncbiidjxiithci 
fti 5 
Vunitahl Ä Güii an iPpiltmtflr 157 T 
Minttal 2<a tiatlic 
Xihmlnd 2b Vnl ujic yintnlslhi |ti 1 Ü 
Hatn 'l 2 irtcniuit 1" 
^citiuctja (5 2Uutu «biittvhi)ifk l^T 
)liin bcifl JI (^un^Itti 15 
23iltc U 4hustcUti 1- > 1 
Kaffee (Spee,nlqcsch.).1 
GllldCNpf llltin C, \)]{ Cf 
fui) cubomm 12b 
Kartoffel» vnq,. 
Maan Z Bcllincritr L 
^keshdlq. 
Sri)flsf (Vibuibfr ^älctn >ltf ]l3 
Klempner. 
fl(itqar W (tatemee Muitt r ir 
\i 4mM Jt 1 1 ir 
oauvbiur 4hiuKUtt T 
stiixfc wt ^alcincc huul 1! ui j| 
stiürfcl Jy 'Umpt)tsl)tr " 
'hslll «s VU Icitlcc U tiluri Or 
Vitluifcm OliztcibtiljiilH’t T 
Sd) lhanctr llhlmiMti i 
5diulbi (5, palensee 0 coi \ 
ftr 22 
Staub Anbrcas Beuth iM j~ 
fluche. 
Müller 2* hall liste Glrm ,/s 
iu 7-11 
Kohleuhdlq. 
^tycr X) (mlinirc 2>,tsk,nch,r 
ihubuci C »Uustuiioiti 1 
"ullic }( 2huri)]alm 5 
s,IoUmq 2‘ilhtlni 2 mttu r T| 
t>clu A. uuirt tmlutici it 
tti t7 T lCii^ro» ) 
Sdjnfci U Vtlcti|ü DItt 11 1 ur ij 
Kohlensäure (fluuiqc), 
Otto ^st!en|tt irinjJ 
bamm 12 > T 
Korbwaaren. 
2^ciitmicr ^ Fra 1 2 ilh I (tt| 
5rraiikc«pfleqcl. 
4'iacl U vmli)i)u Mi ] 11 j| 
bamm 
Kranfenpfleqcruniui. 
Sdnobit (5 V>alcit)ic uiii 
tu tb 
5luhlanlagett. 
Ihfu im Vnlnifu i 1 
bamm 1 $7 T 
Journal Lesezirkel. 
Simuln Cail urf aliti 1 t 
Landmesser. > 
(smdltt balciific 2 1 lit) I w| 
‘halliit ('J irttt-) Heutitlnti bl | 
Slract V 2^ciltiictiti 1 il 
Lederhdlq. 
Vunidi ^1 2kan bin \\ 1 ir 
Lederwaoren. 
2*1*1 la O 2Uttdifilftt 1 
Lehrer tu Lehreninicuj 
(Hlutrie Clara ^aki' 
Liqi^rnunbNi 5 
Jltuiillu^u 4M)iltU» 11 1 
leibliche Handn Vutm 
Itmmc Ui ua 2 iIMut i UI 
Musik- 
i'oef ^ühanua ^lUilibtit I 
IShi itiniinu ihuti Ul) in 1 1 f 
Uat)liui pUcnc 2hllnl!t 1 1 
4itil v 1 UhUiut 1 
djiN ""eta pdi)i|tf >>U 
muttbiti 2 
Seibcl fuMuifl 7h tl i 
Iti S5 hh 
2baif Sophie Uhlaubiti < 
Tnin- 
2 oiiiuni $, hslleiiHC 
Iti 1 52 
Taubstuinmcn 
littmc O ^alcifia (tu 
ttv - 
Lehr Institute. (P.">^ 
Mllsif 
Pohl ö CToinfiuntonum 1 
^stleukc strüntnnt^titi'n 
ymtt Ä yeihiuittt 11 
it 3 
111 
Ciuf 
L Till 
\ 2nil( 
n .7 ' 
1 H ihn 
t V>iki 
i 1 
17 
^ n 
11 |10| 
127 
' llsila 
1 im\ 
I 2.illn 
H Lau 
U<n«t II 
'*> ?IIu 
(i ih 
L valui 
I 1) 
25utuk 
l'nnl 
■> HDI 
V St 
%h 
>nlei 
II 1 Oni 
lulai s 
l l mdii 
1 
it t 
'k yali 
cmbcit. u 
MIU il 
1 ViJw 
u Merlin 
I (»lifli 
1 kl)lnt 
i hiiiiUt 
l ’Iulll 
I 2kili 
’t 2hd 
n yil 
( 2i 
t,) ' 
I 
v lUfJsli 
l ^ 
Mamifrtc 
eii 
IN V>c 
^iinfactn 
I -LUi 
Quinte 11 
stau s 
1 
"!a 
tiiith 
Malzbier-Brauerei Christoph Groterja.ii, Berlin N. spec - {är
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.