Path:
Periodical volume V. Vororte 28. Wilmersdorf mit Halensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Wilmersdorf 
- 281 
Wilmersdorf 
iijcu V. 
,-fiutfcr, C, Potttcr 
\ II,ci. D, Mechanik 
Telegraphistin 
ajcurtt, M, Stuckat 
mit, Ww. 
cr W, S3canit 
juuie, N, Maler 
g* licr, L, Bahirmstr 
kricmSty, B, Magistr 
»uimt 
ti'lman«, E. <lsm 
flfjtp P. Äaisrrer 
nE.  \tocfmc,  C, stptt 
(ihilm) 
V iViunfl, 21, stp» 
flilöcr, M, Photoqr 
Biij mc, 2(, Mechanik 
5i> C, Güternpcd 
5 i G, 6lu(Tüteiu 
Cikitrtj, Ph, Buchbind 
G u ihardt, E. Beamt 
üslih O, Vasiubeamt 
s i rii M, Buchdruck 
yjm IS, Med)muf 
Sein A, Vahubeamt 
- Muczaf, 91 Fenerm 
vuiui, (?, Beamt 
[i vi l 0, Bcchanik 
i i ni, 3, Itidjkr 
G'nclzci. 0, <l|m 
ttutM, 0), Uptt 
edimiclbvr, O, Bez 
,VlMü 
E^i ii 2l, Schiffsbau 
I INI 
6nlad), P. Beamt 
6 nlinqei 3, Stuckat 
5 lfn aim, VI, Sifrt 
x ii 21, Privalici 
rn 1 uiillf 
11 luqesellsd) Acllevuc 
U iilm) 
Lchonebcrger ßttö 
maif 
>!o«bcritzcrstr. 
- } toqci Platz 
i Unbebaut) 
Lnchsischcstr. 
±■1 iiibai&itrfltfchcst1 ->■ 
iotnc'icö (»aus 
L-^ott.W.Piof.Brldh 
Sadowastr. 
<- 1 vager Platz 
^ i uVö (-»aus 
E. tobie, O, Bausch 
Unlnt) 
’ Imbt, « Fuhrh T 
Lchapcrstr. 
([ Bcrlu,) 
Lchrammstr. 
<- 'illbcquibsti 
lUnbebaut) 
ciqmaringcilstr. 
-Jli nbiitCuuoifchefti -> 
E i cinetitde Aumeis 
h' ' 
C i( Mufiuiiicii Heun 
! I o, FcnerwehiM 
<- Wastimufti ->• 
N l)I)ofgdjj(^a|tcmcr 
ii li, 
E." üliv, E.Borkoslhdl 
Si & Maurer 
l O, Kehrn 
5 inu Oberamlm 
I\ i iian, ß, Pol Gcct 
1 i B SiutcmljiO 
1 l i 21, Wd) (riet 
1 i l -b , Wirijaittf 
l i 3. Ob Telegr 
'l nt 
h S, Maurer 
Klb 3 Gliickat. 
I ii Steinmetz 
i e, Wlv 
M uiaiiitj, B, Neutlu 
altrf) ft ,At)loßtapl) 
:tiu i, sy, Stuckat 
:J1U 2l), Mauier 
inet S, Bur 9(tfi|t 
A" hu P, Mechanik 
II ^ Beamt 
P,Molkt.iubci 
, A, Maurer 
^ ii 1 Wachler. 
J 1 li (f, Schmied 
^ tut, A, Dachdecker 
L 1 tffmaitn, 2L, l)i, 
1 ,l 1 )iatl> 
1 ^ Hinterbliebenen 
’ v c d Lerb Deutsch 
j! nnt Vereine 
: -^-'Lauexbnrgeritr 
8—15 Baustellen 
E Schneider, Tl), Ban 
qmer (Berlin) 
16 17 BauitUlen 
E Müsse, Th, ctfm. 
(Äkiliu) 
Günhelstr 
yoheuzollcrn Platz. ->■ 
18—28 Baiillollen 
E TreSduicr Bank 
(Berliu) 
L'egcnerstr -> 
20 s a Weqenerslr 19. 
E Vo^Ur. P.Bamnftr T. 
Baerns. O , 2! ch tcct 
Ban^e L, Neq Sccr 
Gvetichmann, Bild 
Hauer 
Hollmanu, P,Geh eiped 
Secr 
sumlttc, C. Töpseul fü 
Matz U, Fahrradlidlq 
Piochaota, V, Eiseuti 
Üti'amt 
«Sditclnl 5 , Pserdeb 
Schabn 
SdiötKt, I, ^iluaiB 
Gdiiucitzii, I, Schlarijtci 
nitti 
3citfc, ^, Feldwebel 
JO E vendUM, Van 
uittci luiini 
V Duwe. (5. Portier. 
SlchH'I ')(. Pcanllcr 
ü'Ci)uiii'(, $, s'iZniuei 
2jnfl, C, Urm 
Bnikyardt. Up». 
Rut», ?(, ßnllUi 
<011111, , Stiläaleui 
UlsltuUtci ?l, Jctdjiici 
Sllüiivdüif, C, Steinmetz 
Lindnad v Malei 
Papiualil, ^» Beamt 
Plimiccfc, ^, Putzer 
Pucbc, ')i, Bur IHiftft 
Shcin«, F, ^itqcniuljt 
Scidlitz, \S, Poltet 
Stantm, 5ii', Beamter 
Suctow, P Polier 
u Tlremnmler, Frl), 
DticUiu 
Lsaqnei, C, Schaffn 
!1 E «djrcuel/S ,Ojtt|tiD T 
Iadwlke L.r u»l|chci 
— P, Stetnllaq 
Iezwttk ^, Utiilchei. 
Sliiahtf, ^, Bauarb. 
J2 E Boihc, M, Ül'iu 
V Botde. X' Mtlchlidl 
Botde,0, ymuuUuiicljm 
— )&„ (tjfirtlcr 
Dtttwald, ^, Bur Dien 
Hertz, il, ^Itihutmcitktnii 
Wiof.mitmt, P, Lichogi 
Uiilila, P. Forutti 
Mnnuiut, 21 Untidjci 
Pilrt, Srintcidmuiii 
Ulnlmur, ^1?, 2uilru'nen 
tut 11t 
ätumrti, K, ,3immcim 
U E Busson, Emtl, Pn 
iifltur (Btandeubui 
flt|d)c|lr 111 ) 
Vllkitdoir ^, (Vlüfci 
Btombad) ft, Sd)t»l)m 
(£t|cintatut, C1» Icchtttfti 
Macht, A, Penstouair 
Gdiniittucbu, it Äahit 
L'cantl 
Schiutder/H, Pcit]tpimti 
— Äufluste, PliVtnitjt 
Thiele, P, Kcliici 
— O, Pol ih>nd)tinth 
Boflf, P, Poi i, rttnma 
üiniitci, <&, SumuUjtb 
— 21. Tape; 
^Jocdirfi, iW Control 
31 Elsiuii^BiumitlcntUjt» 
f^ankow) 
ü'ctlui 3» Pitv BLstiitl 
Üjiof|ir,2l ,Padm|tr a D 
— 21, Susciilidliiu 
Han^wald, O, Banauschl 
Hossmann, H LZw 
Voichpct, iJt, Pol Beamt 
Monnl^, S)t, BtlMmuci 
Müllet, 2'3, Vttlioflt 
yintimmiti, (?, Schiiflsetz 
md, it, Maler 
Sdiwarzbnrg, Ch, Pol 
Beamt 
Schwei'tntcrt, 5t, Kaff. 
J5 E Neumauu, I, vw 
Dtrecloi sAus,erhall') 
V. Wvedicke, t£, Ufrn T. 
Bohltv, G nul|d)ci 
Busdimanu. Ztmmertu 
Cook 2l, Tapezier 
Daylemaiiu, LZ, Porz 
^orm 
Dahme, D, Beamt. 
©cbill, P, Biamt 
Hamme, h, Stnckat 
vetuemann, Stuckat 
35 ^übna, I, Stuckat 
Johannes, I, Vcatut 
Kabelitz, F. Kulid^er 
Karls. A, Zrmnierm 
Kraatz, 2luq, Stuckat 
Müller. L, Maler 
Pt0tiouKli),O .otiitmcrm 
Lansd), I, Bäcfirrniti 
Nctituq N. Beamt 
Retluann, , Pol Secr 
Reseiviv P, Budibuid 
Sachtilhal. F,vw Mnioi 
(Bd)tcnrfi, 3. Diener 
Sctbt, 21, Liw 
Liiitue, SS, ,‘itutmcim 
L'oedtcki, M, GslCslO 
hdlnn 
3si E Humprechl'sche Eiben 
V.Dikarn 3,Schuhmmitr 
Neu iyiu_ d 3mp Cont 
Ga^' .'hiüctiit T. 
Vnstcmch. L.', Let)iei 
Commau, E, Birsrd) 
Btamt 
Gertiq P ,0>a§ Iuspect T 
(irthunif 2(, Maiirii 
Äodlial» O, ssran 
Mi|,ntci Si, Tape; 
Pfinci. 21. slaii-,1 Sicr 
'l>ro)dmuo G J5citttoirntr 
Sd)lorsf, C. tochachtiiult 
Wuttke v, GhüiifianibDl 
37 s a Btaudeubltigtichi 
str i 
E .vornunanu, (s, ftpti 
(Berlin) 
V yinchnaM, Üi, LZaiien 
'Nath 
Beils), (5, ü*')u 
Bohm, 2i' Bitiili 
Bord, 21, Xiel/ier 
Bririiteif, (5. ifoiu 
Bftfle h, MnttV Natl) 
BjilichK' tli <tfiit 
(ibett, vJi, 1)1 pr 2lijt 
Fleiidimauii, (i, 
Buttitl 
(i'iaöhos, O, Mechanik 
Uoljii, IX, Gailw T. 
Lanqe, , liuittci 
Moht, yi, Ctjiartenhdlq 
yuirfricni 21, Uillita 
— (i, ^(bamm" 
Schioctkn §, uiv LlmtL 
qer yintl) 
Schumanu, B ^lsm 
yiNtlhilnix, t£ 21mlö Secr 
äL'ti^u, V, Buetli 
Habit, , cm Xicl;ra 
Jnifil, 3, XIihici 
Bratldenbnrgtl^e 
Slrasjt. ->■ 
Spichrrilstr. 
(t Beriiu) 
Nhlandstr. 
(l-2"> u 178 1-17 s (ssiai 
lottcitbiiifl) 
(20 ^7 n 111 -177 s 
Berlin) 
DusjUdorseritr -> 
r>S 7) Baii|tcHcit 
W) iUnibaii 
E Schulze, 0) Bau 
niilaiului! iBerlin) 
til E Schott, 3, ,jtmrnn 
m|tr i^rtchid)5bctg) 
Wtiic 3, Cö» letiiii 
('ndmanu, W, Sd-uhni 
Msti 
Stohnul H, Laudsch 
'i'uilci 
Cüovntc M, PofMcct 
- vw Ob yicfl 
yiatij 
11 i Lebiertu 
'Kiibaljit C, l'ehicr 
Spltia iW, iJcinlibln 
b2 E Witltzci, 9t, Maln 
rnin 
V Uo|,ntff)I, O, Poiltct 
Budn, F, Pljolofli 
iitidialK, H, Masieurtn 
witd)tle C, ^itcft’ir 
2l'<uf, ,S , Glctu Li-Hterin 
0! E Polhrnidu^ ,Monur 
mstr 
2ll)Utt, yt, Gastw 
21ppeltnc, P , Di pr. 
21t V T. 
Boldt, OJ stfiit 
Fitch^, 21 ' 2Ud)tlccf 
(snniuix-1, B,Susenl)dlrtn 
Habermanli, V(, 9iol|Ciin 
Voppc, M Nenltcre 
iliuifmaiui, SJ/Di^Pit» 
Docent 
fiibcutinmi C Jugeu. 
ütitbttcr, M, Uim 
yiimtmcl, V, Birjich. 
Direkt 
Schaeser, C, Maior 
Spiyei, P yientiei 
Ihn mich, 21 Bildli 
(U y^ettbait 
E •öcrztiL H, Manier 
miti (Bcrlnt) 
PrcuRtichc|ti -> 
i"i Bauitellcn 
u7 E Poljl, 21, ytentter 
(Berit») 
V. Pobl, ('), ^imtttcnittlt 
^ttd)', , Rechn Rath 
(^iou(r, M, akad Maler 
’Oiuici, M, ^iiumerm 
3nnqnictel 2l., Geh ^ai'zl 
Secr 
flolil, 3 . Straf,mb Üiiljd) 
i'uboid) S Urm 
Miiflctx 3. l>i, Pi. 
Arzt T. 
Phuutcdi, 21, Maurer 
Schauer, 'ö, See: 2hnit 
Sdiol z h, Beamt 
Sdjuuutir, v, Mcq Secr 
(Bt)ri, C Boiü 
2^o)ciUt!t, A, l'ianw T 
(iS E Semmlrr L 2Uct6crfl, 
?sbtfbct (Bciltit) 
V Mol»Hebt, Jt, Bei 
wall 
Bled. 21, Bur 2(||ttt 
Callieir 3 Bnitfbcnmt 
OJetbu, Tv» ^atiograph 
Voaii, O 2UIdh 
huiicrhiiiioit, C, Mfnt 
u 3uuc; wsti 3 Atpit 
Suul h), itiitidni 
Mltljl, M Bildh 
ÜouunUnl, D, Tontniiftl 
yhlchiKfi) v, 'liciutcti 
yioetitplet v 2ltd)itict 
Sptiitiui W, '^(CdMiitik 
'Bombt W 15ol 3uUhci T 
2t\vkii 3 Montan 
</) Baustelle 
70 E Sommnkoiii W 
^nunnui’Ui (Birltn) 
V Mil^ei, <5, Jumucnit 
^ni, V, Jtmmeitititi 
Wiopy, W, Sisiit 
SliKctslt 'H , Top citit|u.T 
Miillu <S üthiit 
i'ioii'of, t£l, j\rl iVislleitit 
iJiotlie, v Mvbellranop 
Schtlhaneck, M, itlcmp 
tieimiti 
Sdml; B i« 3, FrlS 
—(£l)i vw Sdiulvnt 
Selle, Badwilidlq 
Wenzel, Malermstr 
2viu'iici, E, '-Is'tu 
71 E 2icitu|ch,2l 0)stfiro T 
Dotuaiiti, G Beamter 
^rancke. 3, Xlehtei 
0)hilucchtf J .Oberstlentn 
a D 
^tiitzi, 0 Ufm 
3ul)in<ti, BJ , U{m 
Uttt^ct, C, Schloiiermsir 
Vnf'ai'bou, 21 yiinttLie 
'^iuizol, M, 2thu 
Mitllu Strelar, H, Porti 
%tlu 
'Hnbi. M.Maichtiiiutechn 
rUiickHcitn. H 'Itetch^ 
dtnck Beamt 
Sdiatz, Ä, 'Itutlicr 
Sdjulz, C, stpit 
Slolp (y, Sdmlimmsti 
2ve|,bcin» 2Vtv, Vicut 
2volsert, 'W, 3uqen 
72 E Sommeikoiu, (W, 
Viiimiicimsti (Biiltit) 
V Dtetuch 2'UtviUt 
ßndiet, V, vw Domain 
yiatl) 
s>inid)Ll, 21, Coloiual 
wthd'q 
C^orait 3, Btldh 
Viutiil yf, ftitiiui 
Vtitbi, 21, Sd)iteidnmsti 
Ü'atijtustlb, G, tSigaruu 
llM 
Mttlitz, 05, Tischler 
dbittbeni, V Sict 
Sdiaffn, M, Topser 
Schidn O, Sd)lossn 
i^djitlei, C, Maln 
S.uton P, Vlpothefir 
Sleiubnq 3, Upit 
73 ) a ('mntzchti 27 
E v Bo|, M Ob yhg 
yintl) (JhtBalmlb) 
V Sdimtdt, Tb.Bt.dtlialt 
Barth, B, Di, tu Vlrzt 
Boniter,2l,U)üOb Slab^- 
slUt 
Biubeis, W, Zetigleiiln 
(Sbeihctibt, (5 Stfm 
pantsch (i, Portier 
vauplmaun, ,l)r,Piof 
Panlls (5, yiiiittcre 
SHunbotl)C .Dberlcttiit 
StUse, Sü, Delikatessen- 
hblq 
GuttHdsti 
71 s a ^üntzelstr 40 
E. Gerbet O, CtguttH 
(Beilttt) 
VSdrnttM.iX, Pctistoitslii 
(WirnUltu 42) 
71 21rnbt, M , Ww 
Wiraib, S, vw Nechn 
yislth 
etliche U, Uaiizr Sicr 
^oiirud), 'H, yhithitsir 
Ohlert. iD , Bild!» T. 
Scheffler ^ iUtu 
Teile, IS, Ob Postbtr 
Seci 
Batet, 21 uiu Geh Ob 
yicii ytath 
Jtrfcrmsliiit, I)i, 
Dbctlehur 
oUtjcl, v, ^ostscci a 2 
7' E Swirntci, 91, Bivt 
amet T. 
Acsitet 91 Gen 21izt 
Bt dior 21. Bildhaittt 
Bittulio* 0» Btcc ^Udw 
Docztlala. M, Potltei 
CdütM ti, vw General 
Clwen 21, ytintuu* 
Fähnlein (£. Banauk'eli 
Utibuifl, (f, Posibcctmt 
Lanqe, Ch, vw UauVcr 
Vuibcitbeifl C. NenNne 
Viiiditct, M yicttttcte 
v Vipt'p, (5, Jltui ot 
Mauerte v» 'Hcittict. 
yiietsei, 21, \i)loiu 
iRstinni B Bnr Diatai 
Sdrniibt, M, vw Jiecht. 
nnw 
Schumer, Is Upit 
Tade (?, Brntinth 
Boiwerk, D Pastor 
Wollmanu, 2J, -tauzl 
Dtal 
7(< 77 Baiislellai 
78 E ((>i tatb, (5, yitii Ban 
mstr 
79 bO E Bahn 21'iliun 
borni Terratn hanil 
schast iii ijii) 
(fidniiflitit 2^ ^InlbnT 
^intta, 3*1, l)t 1'ros 
bl b2 E ^inntuiti', V, 
Baumitt T. 
Bciisl-, (£, Pros Bildl) 
<ioMit 3 BilbH (v 1 
2lpiil ^itibcitati, ÜVil 
Helmut K>) 
Stichel. E ^il, yiait 
Ht—h7 Banstellen 
88 E Uaupitaitii, 2t, Gaslw 
«ocitirnfi, M llcuttci 
Vuitair, i!. yicq Sicr 
t'aitqlmmiiiu, , Bank 
beamt 
Milbe, 3' Privatere 
^iabolm, ts, Benmtu 
yicnbelmaint, P, Urm 
StettdU, 3tiVallat 
2i'binnl'eiflet, 2ihu , “Hatt 
>{iWil, Baumsli a D 
8‘t ()0 Bauslellen 
Laueiibtirgerstt ->• 
Wasietitain 
)1—0"i Bouttilleii 
Bctltnersti 
w. n*» Baiisiillai 
2^il!jclnie 2(nc 
100 1 sl l?t (Helme 2lue 21 
E (■»nucttrtbt l<. Contaq 
AautaiHe (Bcrlutu 
stt r>7) 
V vatts;maiin, (i, 2ltd)il 
Btiiuiu, C, 1)1, Obu 
Iclncr 
BiuiKi, 2l, Urm 
Dielmauii 21 Kcfuctut 
fsilz M ennb Secr 
haaie, C Waititn 
ficnstl, 21. yinturet 
yjolti (S, ('ja 'C 2(nl 
Sdiabdelt VH, Ihttlaljblfl 
T. 
Sduntlot', , Ftlseur 
101 E hamstadl Ä. (5vnlaq 
Ätfll Bantaihe IBu 
Itiieriti 1")7 
V. Sdiultz, y, sBtid)l)nlt 
Classe M, 2lmtm a D , 
Dauty ^, Ä^adcrmstr. 
^u|dt 21. Veliiet 
Vtutrtil, yi, Standuick 
ilnitfsimum (5 Dicouit 
T. 
Ulosc, P, Bilds) 
Mutier, Jinimeim 
Plaiitzat, 21 ^ortni 
Slnrk, M,Baw Beauit 
sl?it(tu, L, 2viv 
102 E fuuustadt, C Slql 
Bntuall) (Berltnerslr 
1 “ij lob) 
V KiiciK I. 3»fiut 
2(Üiici, C, Mfrn 
Bcücisboif,^, Jtnimcim 
BUuintft 0, Lianzl 
3usvect 
Chitslmami M, Mus 
Ücljtaiii 
- 'nf i R. 
102Gotlwald, 2l.SchuNslell 
^ansd)leck, E. vw. Land 
flci ytath 
<lorncl, 3, Morncr 
Latteiistein St, Uiitsd^a 
Mndifc, (5 Ti'd)let 
9iubour, ^ , I)i Beamt 
Ntmimch, Ji Tiscltla 
Peti.c, B, Mcomctir 
Povpi, yiadir ^Lasd). N 
Putzpomadcsbrk T 
Saudi.t, (5 Woinu T. 
rr S^Min ft, P, fttmch 
10 J i n Beiltnenti 1 lo 
E (loutna M Vql ÜUm 
istts) (i?uii3 yicgcntcit 
str 24) 
E vutuciUibt, (5hi , UstI 
Banralli ('Bcilnin 
str In r.l,) 
^latict (i 2Wid)biticfuci 
Nolin. (I, Vlidutcit 
ätrelsckimanit 3, X!aiibi£ 
Sl.cr 
ßis;mnntt, 2J etped Scei 
Otto P, 2?erndi 3nspeet 
Ploiijii, (£, Poittci 
Schulze, OUbi, Coloiual 
wrlidlq T 
— M, Decorat Maler 
— F, (rdmabcriti 
llthuiiaiui M Ob 3"qe.t 
iuiluursh 
101 s a Balinaslt 51 
E doiilafl M, Mal Ban 
ratl) (i'iui3 yieycutcit 
stt 21) 
E <Sa’ieuaM (Iht, itql 
2iantall> (Beiltitci 
stt IV» 1>) 
Woi lr, , Post ^lssisl 
(Vrnqcil, \S iirm 
— (>, Lehrer n D 
(-»as,lädier 3, Ui, Pt 
2li,t T 
heaiemann, v, ftactoi 
3atnd) 2l, Postmili 
Mi'llka (^) Bin Dtiit 
Paul 21, Portier 
si{cibi ('> !>il 
ytaiinn O, Lehrer 
yttert M vw Hrdni lialh 
Thöux M Sdiloiset 
10") E havesladt L Csontaq 
Baiuathc (Bulitia|ti 
157) 
^ilial (frpibtttoti d „Bet 
littet Volal 2luzeiqet ' 
Büste Js, ^eitilidlq T. 
ftclM, 21, ^iltal Borstet) 
{ylaidjutsl n yi,Bndshdlq 
Goiberfei M. ^rait Jn 
GUrtfliit, ^, (Ltjuiwrhblg 
T 
Stnlisdi <S ytcnlteic 
Lubowc-ki, M, Pud Gc 
khrtci 
3«itunnfc, W, Bai.techn 
yiinhltiifl P, Mnit 
yioibclp, 3 yicrijn Hat!) 
yiothirntin, TH, Juitmci 
pol 
Sodilinq, (r, Di pr 2lr;t 
T. 
Lanaibntqaiir 
Gastanetstt ->• 
i()i) yiciiBnii 
E Siisseu yr, Archttecl 
(21ctlnt ) 
J07 'Jicubslu 
E ^mli, Malfiiinti. 
(Bul'it) 
l()s yuitbati 
E Lnctaiianil, C, 5tpn 
(Bahn ) 
lO'i 110 BatnliUcit 
E Peutz, 21, yieiüia 
(Berlin) 
111 yiaibnit 
E ^ossiuaun, O, 2ltd)i 
tcct (yinbotf J 
112—IV) BatisUliat 
E l'irtu, B, yiaitut 
(Bahn) 
120 E vermuth,21,Minist 
Dnect 
121 2'atisklle 
122 E (Si)ihatbt, 21, Dtiec 
toi T. 
12 \ Bau,leite 
E Gcrard.C, 9tiß Bau 
msti (2ii 7^) 
221 E ('noit0otv, (5, Bank 
biamt 
Batzmaun 3 ,Biu Beamt 
Blalifowilt), it, Pit 
valiete 
Gtabow, 2(, I)i, Schul 
taü) a D 
Lausch, 3, Strai-enbahii 
fuhr 
t'inthrni C Cven 2lqcnt 
Vonmaun, 3, Stras,utb 
Sdiassii 
Uronie v ^.tminetpol 
yi, ßistutig^bati 
uuut 
124 Maklern, 21, Wuittft 
Otto, W, Stuckat 
Punttz, P, Slnckat 
Pncn, C, Zentner 
Ptodjii:fa, yi, itstu 
yiafrniif, 3 Glaümal. 
Sdiadwtv M, llljtm 
Schaiern 2l, Mtchanik. 
Siewat. O Giutner. 
Stedi, ^ Mnlcr 
Stcna X vw Btebtqer. 
12j E M*al)i (5, yienriae. 
(Steqlti) 
V Uittlci 21 ('Kistw 
btiinz B, ^oit 2lt|tu 
Uiaau 21 pais Beamt. 
XMimanit, O, pract 2lrst. 
- yt tipn 
5,'trf E. BorlostHbl 
v 4>iobu (£ vw Major. 
Tappn 3, Lehtei. 
12<> Brnnnlle 
127 s a Guntzelsü 41 
E vaitnichle, ^, Bau» 
nt|ti T 
Baitl) 3. Ob Weiter- 
war 
Btamt, P, ß'cucrtv 
(lanptm 
M, Posameutwr 
hdlnn 
'öiindeilmaik L erpcd. 
Secr 
Lihmann C sistn 
Sdtwat'. 3 Di Atzt T. 
Sdiwetda tih , erp i«ca. 
u Stoluaibaq, B, Maioc 
st D 
Thicnu, 21', Schnlimmsii. 
'Laqita L1 Bin BonteH. 
2i'ithnami, (5, XMjuint. 
■<- ßuintzelui -> 
12h 1 !7 2ianstUlen 
Piuibiidinti -> 
1 >8 ] n Piiti(,ticheiir «. 
E 2i?o!)l ("». Mpn iPtalz» 
bniflcistr 27) 
Benas |iin D, GUrcidc- 
Commiis T 
1 /) E2t'ühl v  Mr.it  (Psnf)» 
bnrflnstt 27) 
110 E Polhmidm, ^, 
Maitretmsli (2it <,i) 
Vati, y, Backn msti T, 
111 ECreuvtqet yi Mauut- 
miti (PicuKUdictti 4) 
Watarect. F, Sd)lad)te^ 
tinti 
112 Abmiuistiatioit 
UUrid), H, Gastw T. 
-<r Dnffeldoi'nstr 
WagHäusclcrstr. 
MiUsU JtlUl 
Baustillat 
E i?lct WULllsch Uaisa 
Alke (Bahn) 
-<c- Prinz 'Higititaijn -> 
BmuiiUut 
E slUt (^tiLrhd; itaisn» 
2Uln (Berlin) 
Babel.beiqaiit -V 
Baitsltllen 
E 21 rt Wifciliri) Kaiser« 
2lllu (Beilut) 
•<- Pitn, Kcquitaish ->• 
'UinftilUn 
E s,lct Genlltdi Uni]ir» 
Jlllcc (Birltn ) 
Giuttteta 
E Camphaiii'ei! ß1 M, 
Slpte (Bcilin) 
V. Ihtan yi CMiiifitL ictlu f. 
\laua  JUlu 
Wcgcilcrstr. 
-<-Biandenbtiigisd)csti -> 
ltaii|tillat 
('iciuctnbc SchulhanS qeh z. 
2'tanbuibuinnchLsti 
R-7 
17 E 2ldomat v U(aiis)» 
ncint)ti (Hubois) 
Dtaqer lf, 2Utcpi 
fieutrieft 21 Wem Dien. 
"iintlieubtig 21‘, kachelt* 
füll 
Sdmlz, P LeHier. 
Sclk 21, Bilbh 
JU'lm ft, 2’J Tischler 
H E Adomal fi UlcmpitcL- 
miti (Jiubois) 
2Uitl, (r, Stras)enbaHil« 
suhi 
fiammct M, Patsionaie. 
Malmte yi Stadt Seci. 
Mau, 21 3ngcn 
Sdivne P, PsuM. 
Buimt 
^rwceä! el«»e 
* 
i^ayi^BIBL Saltasplel! Ruhm und Glanz des 
neuenJahrhunderts. Schlechter.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.