Path:
Periodical volume V. Vororte 25. Treptow (Baumschulenweg)

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Treptow (Baumsrhnlenwe<i) 
7 »luli , P, Stuclak 
itoitge, C, 5d)tntm T. 
*i j ti M X.'ei'etaib. 
E, D eri tler 
2i'ht . -2tWoiui. 
:auti(i, O. Po-ameitt. 
E ticttliy, A, ‘{immer 
biuiu, ti, SUfstl«. 
|i. C , Metaflslib 
OhP etc, v> £o"nnmo.tan 
vnirtitv, F ('Suticv 
i'O a !l»kl SPi vaadelölr 
I ende, O, B ichl'inb 
i fili’ici, P. Bchnbeaint 
neit, C\/ Sdiichmwin 
1 mtfe, P, 'Vimtra 
ü E. Motudi, Süi, ßislu, 
<",uliiereit'ei 
JliU» 1 VI Schinn b 
- iimwn, VI, tvai titci 
} i n<i Vl , M m 
Tm i du P *'i Ucr 
Jo l o •’la, vV titv. 
ilui'd, C, »itfhilliitr 
. i 'iiieui aim, V(, Tischler 
VI ^ II tllc 
3 E St.iis, v, Tiid;fetm|U 
M Um, P M:m ein. 
2t.it at Ci Beamt 
nutMe, O. Vebaaib. 
« Hu, M, Piivai er. 
‘ m asltiji tft, Warmer 
II uns i M, ('»iilüiinn4 
5 *Utm !t, C, tatici 
lJ\ ic^cy, aib 
2 ai p 1 P M mienr. 
IIP iio, O, Jumiteutt 
j ihpf C, ss»s 
’ liint, M urm. 
’ tn^rl 1t riVn. 
3' H Baustellen 
E vfiiihclh, i)l, ctfm. 
iBeihit) 
Ä» E Smht B.' Int. 
teilet, I, ^iifjim. 
411 ‘I Ban rlUii 
E Stabl Berlru. 
iü rillt C^Uti 
E 5- (\M Wntni 
'iWitdt], I, Bildh. 
4t (\ Bamt<lleu 
E Ltadt Wuhit 
v- hubori-Garnier $Un§ 
Chaussee. -> 
^ E tollna, Vl. Kiv. 
? itmnitii, E Gärtner, 
dmle, , OoM tlMj 
t nlbslit B Cbeißfttht 
1-u'i[u, C, Xi d)lcr. 
i-iii'u1, P. Umh 
'Vmtta, M, Baliiibeamt 
hiin(, ffl, Babnmnil. 
V ( n, 3i Ulcmvitci. 
"xvmucM, N, vihlMi 
K lu, (f, Wauw T. 
UM, Vf Sritlopcr 
Cdi i'vitirttut, (5, Bcilltub 
^i'iile, C. Ve^oldeu 
vatiivfamtMueg. -> 
V> 'vfiilmn 
E §liudt. N. ttlcmtmci: 
tmtr (^it 73) 
t'>-7D '^nvficflcit 
E 3tslM Wcitui 
*1 E 2tniM, :)i, Mlentynci- 
imtr 
.HU- d)t, 0), Musiker. 
b\ \\U "i\, i5ii)i b 
^r>t»atttt 4J st|M. 
iwli f (Haih'ci 
lutii) O, yimtliciimt 
Vi! liiinse, (5, Alutt 
‘ic c, C,  \Uempiicimjlt. 
"vinm, tS. BUdh. 
"uiunwuf, I, 'Itfchlcu 
"i ite, A, ^ ’ittiiiitendit. 
u, !l)j, ättalei. 
ihim, H, ,Ufm. 
E ihidnuali', , Mcittici. 
UUljminiu 5) 
bmw, A, Güloiunl- 
luidblitn. 
^itiK, I, Tecorat. 
^ ’ititli), (£, (Vaftiv T. 
3i. yalinOcomt. 
S^itnn, E., Dichlel 
'^uuq,y(,Btj)nc\hcrmfh 
^Mitö, ?(, yiiasduttut 
v^mantt, Xf),idocom tiv- 
htln 
Jn* ctei, , C&ciaaitit 
Eiqworth, Tb, Waltel. 
'U'iude, Ci, Ujw 
'Julmafi, !lV ,I)i .Oberlchr 
F, Elsknb Bur 
-l'nil 
T'wi, 91, ^otntct 
f^U.P,2iMb.Bcanil 
'CHpijal, g, Dbc\strtit« 
^ Uojictutc Stia&e -> 
^ H -iUutftcUctt. 
75 £ Uulcl'iudt,o ,,vJtiiiuu 
('liiimmclrbitm ) 
V. li:vil{vv, 2h, vet^er. 
,'l Ititci B, VhUtinn 
v, 
'luiliii P. SdilotTa. 
5d)icric, a . CSitcuDicf) 
Siia 1', doImtislliürsjDlfl 
SwcitiioH, A. ,v 'haib 
vi ntdvn, i\, Cchnstit^ 
'Sutuhal, tm 
76 E. UettUv,'2( Zlinincriiistt. 
• C'»Ci M) 
ÜUiiiitu. (S, T'U'e; 
iiUmt, H. Inriilci 
WvtvUr, 0, Stcllmimtr 
hUmU'nn, M , vrtnbcUm 
Uuuki» , 'iUtrtituuö 
iKei' d, öl, <2ri)uuci'iemiti 
Wind C, ^ainmtciitelini 
77 E. 2ljtelv, (5. 9U'fiifji 
,10'dr 
D:n alii V , vSniti'el'ii 
MnMl ^uhhm'rf) 
U« mte, 'S , Daclrdcck 
i'umct, C, 3di uffei 
Zmnviii, O. StciuDiurf 
78 E Cpeer, v. -Uirtlci 
utttr (Vii %) 
V xMrtetiitiimt VI, ('hiftiu T. 
Yiaur!, (5 , ytebntl 
7‘)—8 \ Baustellen. 
*34 H*i E vctritmitu, (9, 
^nie.iliiu.n 
B, 'Sw 
^mottti, :H. Schlosser, 
heut. , Jmmteim 
.Uilhiiff, 'S, (öchloiiei 
Stiu'rtire, M , Bahtl 
iUMiicl) 
Uutiui, M, Sditwö 
.Uiiiiaih fi, SdiloiH'imsh 
•UimtiL \l, 3dmhnimitt 
ü^ei, si, vaiihelvm. 
Aan. , 6d)lad)tci. 
!Vhn1)(c, M , i?otstvb 
Mvluus. 0. Drechsler. 
HVolbju, I 2'ellm 
Mmife, ('>, 3,nl)iinif> 
9iü(fett, P. 5dnift|ey 
yinbtiirf, s>, Wachter. 
- E, (H’lmmme 
Seife, VI, Sdiiffct 
CiElbl, M. (')aitiu 
Stil1, P, liülonislliuiljbl 
Tliumecic, B, Wa'chan«! 
'SalUi ^, '^wiaVvel). 
üi.nl'a (£, «djlüiicu 
sollte, VI, (Gürtler, 
steint Mi, i\, '^ol^ictbei 
'ii! E. fifiubelti, di, Bvttchei 
mitr T. 
V. SriumMdteti, ^nbtfnib 
Biubk, te, Dad)M. 
Ber^. v, J^aöifatö 
Conrakt, VI, ,X-Untntb. 
Donna, P, Maler, 
rtcUeiT, (51), ^Irt» 
Frank, C , De u fecl. 
ymi(, O SchUMier. 
uiac, 'Vi, ('Hutt?iautf)b( 
Matiet, (i, 'Suttchci 
.Mvliifitutiii x>l, s\ ibifnifi 
AU'llntct, ^, Vorarbeit. 
Polüe, K}\, 'BuUd)ei. 
SHrtbCv, C 'Siu 
(ödii’chul, O. Womiti 
Sch«v, O, (sifliureithbl 
(ritete, VI, ,^uhtl) T. 
'Sit'*'sl(t, Isl;, 0d)i|tcr. 
87 E B idjoff, ti, Eigen 
tljmit <*h 22) 
Vancl, I B UM) 
iWorf, (i. tü.idcuusli. 
stichst, V(, Itichlei 
Urull, iX, 3d)t|sm 
Mitliunamt, X. Sattler. 
£amw, ^, ‘erimuvb. 
Ctayubl,P, (5d)ul)»tmfir 
L6oilhe, yt, hm» 
SS E Bnchvsf. W, Elgeu 
ti)i!in (yzt 2j) 
yatl), (V, tii'ttmitr. 
Döl^, ti (öolbiuli. 
Di.nnimitn, P, Ww 
Äre^lV, B, Atnchlag. 
— M. GurHer 
,(tfit(|ditl, (5, Schlosser 
Naitlo, (5, 6d)hichlcrm|tr 
Zack, B, Brrchhdl 
89 E. Schulz, (k, t^ajllv. "i. 
iUuhme, ^3 itfm. 
Düb'ttzrq, O, Slfm. 
Älncöcl, A. Jngul. 
Kicfholzstr. -> 
90-94 Aauslellcii. 
95 E Haasc, (£, <£tqcnfJ)smt 
Claus, W, itiiifletbamc. 
96 E Schmlbt, I, Frau 
Neut. (Berlin) 
V.LUapp, Ü, Geouieter. 
Bkhr, Ä, Porirer. 
Speer. H, Mcriermstr.. 
Bauilelleit. y 
.suycmdvi 
BauHeilen 
-<-* ^citc Uruq Vlflec -> 
Behriil^strnsrc. 
Banmichulenstr -> 
I i a ^amnichit'i'iHi 11 
E iüitimiimt, £, Inqui 
XHtdui, X! Umh 
,<lmt . P. Te ti ( 
Muhoii», O, Vehin, 
t#urciH, ti, Sriilonn. 
j E X?ub'ie , Schleifern 
bn 
2tumuct, W , M dmt k 
w ii diel, C , v '^cmiit 
hhudt, (5, viol)b IM) 
"NitifM, P V tlioiii 
N"tl i \S tim 
'2'vfs, Srf)lumi 
tiiiic i)t. Uitna 
r> E *»*fcn , vi (irutb 
Seci iBerlin ) 
V. Pard). ^, (5-i(|eitU)fim 
V)h 7) 
iU’t) w 0 tfstdu t 
y idiwtilM, a ,'Huther. 
(51 o!i cf, y , Ufur 
Tau VI \tfm 
Aniiitnmmi Vl, Viibh 
^vchn, C, VUd'Uvsl 
Vtutde, W, ')}i\d)uut. 
Ctt in, i\ Sei 1 
Zhimle, (5 hntutub. 
Tei'p, VI, üRoiil tu 
7 E t'rtfri), Ciieiitljrtm 
Wihu , ^ 'Ücii ta 
Ui ite, B, y amt 
Vmte, V, T.sdiler. 
Marketl, (5. Wahmnb. 
iVititffiuiü, 15. Maurer. 
Slülm, 'ti, Mim. 
Sdut!;, E, '^ttdiOmb. 
Stil^itei, .VH, Vlfleiit 
Sluvie, Vl, sVabrfarD. 
Ü'ttici, Ufin. 
0 E 3]einmiefe, H. Bader 
mnt 
Dctte ti , V -cftfibl 
Clirlid), jt. B nkbcautt 
Vtirittu, P, V'hnt 
Neuacbaiier. £i, Ufin 
s)lnte, ^, Mfm 
Sdnn^e, ?>. XndiU’i 
Gdirola At v u| 1* sn x 
II E tiiflciin, C, Tischler 
mttt 
Bieir. Vl, Alchücci 
3«lnwann# M, Schnei 
berm 
öslinist, 0, Ut»t 
V> »ipe, p Wiftitliam 
hM 
jVtuui, C1, Galvanneur. 
GrinveMlcr, VI, Barme- 
hbluu 
!.'{ E (icbet, I 01, ^nbtf 
^rbet, M, (Amtier 
15 E. yabetbfle, Tb, 4fm 
2 cob, C Slnittuf 
17 E m\W, I, Buch 
btitbcumir 
(süssatb, N, Warlnet 
19 E Lettner. ,1, Ttichlcr. 
Hol>d)l i, Tb, Mag fu 
B ti Beanit 
21 E ftoyiK’, ^ 
Huidi. ’Hi, <Um. 
21 E Pcichcl, Vl. Schlosser 
thtiiiprc, is, Maler 
25 E Müller. ^, Buchbntd 
O, VJimuu 
27 E Mischer. O, Ändihail 
Mrdlei;, M, SUtrfd)im 
29 E Uiettumamt« (s, 
(yinfcrmilr Otierh») 
Schad, W, Baclu 
Schuld. C, Staudcsuiuiö 
Secr 
eil Baustelle. 
E titticl, Stcursetz (JRu 
bort) 
Maitenthalerstr 
.KJ s. a Marteulhalerstr 2 
E Matern, I, Sd)lossir 
mftr (Nieder Schone 
werbe) 
E Uttflei, P, öttuimter 
»eljtit T. 
Aenzie», Ph. Optik. 
0)oltichuU, if, ufm. 
Hoburfl, E, itfm 
ftinbcifl, F, Ob Tcte^ 
vimft 
Uiibljal, Vt, Zeicheulehr. 
Sd)letchu, I, JJrl. 
Sdjntibt, H, Mjni. 
35 E. Schmibt, H, iXfiit 
(Nr. <U) 
Bcthke, Tb, Mfm 
Bleuci, 9(, H , ^aör(, 
^tfdier, O, i/tiljiHu. 
— 255 — 
J j (vumikl, (i , Cb tv'itci.u 
a D 
^cillilriiil.N.Zuunterpo' 
Neu) ibi ^ .^iiitrnntenint 
P tued lll, Uh td)cx 
l'ccuü, Ob Telegr 2(niU 
Sdiltdjiuiq, 0), Haitbl^' 
fleh 
j7—I1) Bauilelle». 
s^ro)i(Urtc Strafe -> 
50 Baustelle 
•h E Wcu|ri),Vl .Mnschuteitb 
Jstblbeifl M 'iUid)()stU 
'JZelbe, Tb. tiiu 
10 E ediuri), Vl, s\nbrf 
ifiumn, ti, ^abrkrrli 
•11 E Brandt, M, tim 
iHtrinci, P, T )ri)lci. 
SdKib , , x.'cbc arb 
42 E. Uiiella, L. Süirf 
Beauit 
Oh um ')i, Mnlei 
-tOE^ieidilwld.Ä Vw'benub 
S eu;c! 0,<2iupm» 
>8 E 'Junvadt, SH Uicmimor 
Muiidl, M, 6. 
P ch, 0, M irbe ' td 
-0 E Mieb C, Stehlt. 
Bin»»«- £, Scblossei. 
Motuch, Jl, iHviUirte. 
(»dminnri ei. B , f\i( 
Jl E Bmcharbt, Ä, Tec 
tnrccioi. 
%iedinav, \i, Ti! ftlcr. 
i2 E Biüiel, iS, (sabif 
«) E Nmblwff, Ä, Geh 
.UaitV Lecr. 
Viendmtei, 'S, üttbofli. 
2^> E Luuu., Tb, 2»dim 
^ilde^ranbt, N, Weber. 
6d)netbcv, H, tiw 
20 E sbutfl, . Magier 
Brn Beamt. 
Mitnimmt», ft.^ocomottu 
fttbi 
21 E Maibc, ti Ti'chlcr 
Bie tmvuut, ^ , Uebcr^vb 
22 E Pirbd). 6), Schuhm 
miu 
Bentbumit», (?, ^rl. 
Gruitwald, H, Frl. 
20 E Wutrfc, ti, Tiid)ler 
lb E Schniuer, Vl, pe»s 
Birtllil 
Will? C, Renntier. 
10 E tiviii, Cbr. tim 
Shihi, 53, ^nnh)d)usym 
tie.f; Vl, Buchbsllt 
14 E lauCu'l, Ü , <Ui[)(eittjM 
Bc hfe, (5. UUntyiter. 
V(life, Vl, tim 
.Utn!sl»b, Vl, Waflm 
Mobauvt, .(■>, Steutbruck 
Sd) ttidl, Jl ßhavciir 
Stoije, C, Mechanik, 
tiflliet, VI. Sdjiiiu'b. 
tiurf^jitffi, Vl, Gärtner 
12 E. Shabbciibüft, H. 
Schlnchhmtiü 
Handk.', (i, Fabrkarb 
Joachim, W, tietchmftvll 
Uülmaft, ti. Ob leUfli 
Vltftit a D 
Schramm R, iüitr 9t|tist 
iZ<ctf, Vs, Bnchbrnrf 
Wuil, ,u, Schlösset 
10 E ^abcritmiin, M, 
Techiiit T. 
Dnnutt, (5, Bitchbtnb. 
OUmetu, N, Graveur. 
Sduiubk. O, Golbaib. 
Schon, 3» Schulmtnisti 
Tbuteikaiiss, VI, Cigarren 
bb! 
Tbicle, N, (stiemt?, 
tiariiedi', F. Ksm 
8 EHabermatm. M, Tech 
mf sWr 10) 
Ottbciimmt, t/i, Ltthogr 
.Uft/ittel, , Sattler. 
— M., ^rait, Plattanst. 
}RcuU)(tibt, W B , ft|m. 
(Bdirci, H, Mattiere. 
Schlag'!, O, .Up». 
^nuiarf, A, Bur. Vcauit 
(i E Dietrich. L, Äfm. T. 
Haitbluiann. P itfm 
•Vceimalb, P, Ltlhogr. 
Henbrid), Vl, stfm 
AUipaü, §, Üitboai. 
Mtldnet, (5, M(i|d)tiienb 
Sdiumaiiu, W, Lihrer. 
Sperling. M, jtfm. 
4 Nenba». 
E Btsd)vff, ti, Reut 
(Battmidjulettju 22.) 
2 s a. Vaitiiisdjtilenstr.. 9 10 
E Nettiuai!», VI, Weither 
Brozett, P, Fabrkarb. 
Darnitabt, H, öhouein. 
(£ichl)orit, H, Ksm. 
— . tim 
Ernst. 8!, Tischler. 
Hadbartb, K, Maler. 
Treptow (Baumschulenweg) Ätnu V. 
2 'öibet, P. l”iCdu\uU 
Roller, C, Mal r 
v ^mifüiuvh, VI Schichtn 
miu. 
Iaiiv, ti ^e.ieuuel)im 
Mvttmi, E, \\m 
Plvidr. ti, Btlbftaiicr 
Sdmlv P, Ttfdiivt 
Echo ilb 0 .vniibtKqatltt 
Sdiiva»;, (v, Tndilu 
<Btichlom, E, J^alntaib 
Streuq, Vl, Wvubarm 
Äonelie». (I, L>orkoslt)blq 
So»mid)«len)ti 
Eriiststr. 
Bauuudjuleitin 
1 s a BaittiiidHilcnm 1« lii 
E Mobi, M, ‘Hvntu'i. 
Butte, (£, tim 
C*ati>ei, v. Mnit 
H ittdilil Vt, tierlmstr 
Met, t, ^, Sdilo,i>.l 
Mmn bonci, P, B»dib 
'Jlitbolf, C, ‘BdnttUlKÜ 
Sch^ldi'n.O.Uhiqrbau^ 
stuf 
'! ESchulu, ^. Malerntsti 
Ch 5) 
Biuditei.'W, tinlmsrr. 
Det tun, ü, ifcbiec 
Huninq, C, Bitdibmb. 
^enl|ri), ti, Schlosser. 
Sinn», ©, Sdiladiter. 
5 E. Schulv, (■> »MiletmtU 
VUnabnm. B, (Sivcbnnt 
BiuUttluuu'ti,^, VUircuit 
Dielr'ch, ‘){, Sd)lo»er 
Hui», Magnu Biantl 
H "'inaun, P, «ecr. 
Atntfl, ^, Ger Secr 
Mcn'el, C, 'JUuhevc. 
.'Hamlöm, Vl. Üclucutt 
^olikraemei, L, Urm. 
Schulze Vl, Schloner 
Suliimat. O, ViiitbeVvtit 
Tbomao, vm^'r 
tieacr, P, Trichter 
titegaitb, Vl, Magrstr 
Be rillt 
7 E tsleineiil, C, Mtldtbbl 
Hasdieck, MimUebt. 
.Wnbitnde, P, Indilei 
<5chunuj, 0 , Cb. Telegr 
Vlfmt 
9 E Sd)inibt, Badermstr. 
Bordi, U, Manier 
Datow, A. Sd)loffcr. 
Cbel, V, tim 
Cwr§ v . Sdilcttci. 
Getijiit, Vl, Tnchler. 
Au 1 itet M, Tiichlcr 
Laubiitann, (i, Sd)losscr 
Lemgo, ^ , Klempner 
Malmomvti, W Trid)ler 
diätem. ^, Sdtloffcr 
Prin^, C, Tischler 
SzeiMl.ti C.Slunbiucf 
11 E Tcbtnt, O Uim. 
Slnrimi P Btlbh 
11 E Hol» (t, ti , Schlosser 
In E Nouel. 0, Schlosser 
Pallas U>ei Buiml 
17 E Pv'che, v. ^inpccl 
Pö^die, ti, X'ibrer 
10 E. StMtun, ^ , Sdüosser 
Sdireck, 3, tianVtU. 
21 E Miutb, L, Mtdjamf 
x-{etbe, C, Mpit 
2 i E. CbU, , Glasrrmitr 
(Berlin ) 
Mnller, 'H, Bndibalt 
tienbe, M, Sdmubcuu 
(Scsi'emteM, C, tim 
2j Scenban 
E Gabegast, ti. Mattier 
rnsir (Banmschulenst lb) 
Maueiiibnleiflr. ->- 
'20 s. ci Manciithalcrstr fi 
E Michlu.R, («ahm T. 
Daylboct, OJ, Balmbcaml 
^reijei, (i. Peuiionaii. 
Herich, H, M)nt 
Petei^, ^, Gcttbarm 
tiadjtmfti 
24 E bu Botc°, M, stlcntp 
iteuithr 
Eger, M, Ami^assot. 
^fnttlier, P, Ltibogr 
IacckU, 'Jl, Htm. 
.HletneU, N. Cluhotetfm 
Matzuck, ti, ^alnsaib 
Schretöer.ti, Babubeamt 
Sosske, VI, Clabtmit 
Sustcr, H, ^tliC'blodmait 
Sy. H, sum 
Zeitner, Vl. tiascheuit, 
22 20 Vlbtimtiilialtoit 
Dutbe, W, Gürtler. 
Flcig, C, itfm. 
Haak, P, Glaser 
JUstatf, H, Bei! Beamt 
ilraiisc 0, Sdiloiier 
22 20 iludnet, C , '^oaiei 
Uit’dK, P, .Mrm 
Palm, G. Bhiiiu 
tietlaitbt 0, Mfm 
tiemvu, S)i, Färber 
tieibci, Dicbct 
lb E üslito, Vl, Schlosser 
Üaiifci, Pb Bin ('nl)ilre. 
10 E Sd)inibt,^, Schlosser 
miti. 
Boutlor. C, Ti'chlrr 
14 Evaiübcibt (£,Cnclcui 
tiotf, ^. Peusioiiair 
12 E Vlubrae, Jll, (slautcuu 
^sliibtcrf, M, Ua streun 
10 E tiadetom ^. Tt!d)ler 
Bar, D, Mobelpol 
S Vldmiiinualion 
Beuitj, Vl, Gninhamljbl 
Harrte, I, sinn, 
Uath, VH, \{\m 
Vtebv, C, Inqen 
Müller, O, Be'int 
Rolofs, 05, Gartnei 
Schulze tiiehei biond, B, 
Mim 
0 Vlbnmuitiaho» 
^loeter, C, Dad)bcdcr 
initt 
OlnnMach, ^, Tapez. 
Xfftde, Vl, 0)eometet. 
Malon, Vebiti 
Milblcitbotf, T, Conbrtor 
Mitebefl, B, ^mictt 
bc .‘fteflc, 05, ^aitb|d)itf)m 
t E Pökling, dolzhdl 
(Berlin) 
E Stiiibl, i)i, Uhmpitei 
null (Baum'dnilenst 71) 
V. Wcmcbainen, H, 
Portier 
Vhtbottf M, titu 
Jung, ti, Sch'osser 
.Uatom, ^ Itidilvt 
Uram^tif, I, Schlosser, 
^iose, P, SUm 
Bebte, M, Utm 
tirttenbcr^. ti, Lehrerin 
2 i a BaiimschuUitui 11 
E. Dabehnu.B , Ohihm T. 
Bnber, ti, Tischler 
Mopse, ^ . UiutV Beamt 
ütnbiut, L, tim 
Maiitivv, C, Sdilosser. 
Schars, ü, Tnchler 
Senss, C, Colontalmrhbl 
Stock, L, Ti'dilei 
Strnnk, L, Tndiler 
ticnblei, I, tierksühr 
<- Baiunschulenstr 
Haidckampwcg. 
Baumschnlenstr ->■ 
Bsl»neni)t. 
E A'nitbw (9lix 
boit (£attiici iiivtd 
Cbaussee) 
Urattte sdieo (ia»8 
E Uratt'c, 0), ^uhrb T. 
tiuinn, C, Bsllntmail 
Nachtigall, VI, Bötldja. 
Schmibt, F, Sdzlo'sei. 
Baiiitilliit 
E. Slabt Bcihtt. 
Kicfholzstraße. 
BaumschuUuiti -> 
(Die fiter nicht ausqesnbrlen 
•panier geboren utm Post 
be;rrl Boiltu) 
Baustellen 
Mebcllhtn'sches Haus 
E M'e(jeltl)tit, VI, OUitt»ei 
Dallt), 3, Hol;aib. 
fsuttlc, Tischler 
O^vüc, (?, üilbogr 
.Uiobiu', H, Ho1;bilbl) 
Nad)HgaIl, H, Ttschlei. 
Tems, ti, Schlosser. 
Mostschslr. 
Neubau h Ojcmvtitbc Schule 
BauitcÜeti 
^ubler'ichcv Haus 
E lieblet, C., OkUneret 
bet. 
Biichoti idie!’ f-fiiuS 
E Btjdmss.ti ,<£ic\cnlfuim 
(Bailiulchnlenitr 22) 
r^tü£hl‘|chei Miitbvtgrtttc» 
Hopsner, £•, Uuiid;»ei. 
Mioll, Vl, Schisser 
Mullu, C, 2tid)lvi 
Scifclbt, Vl, Mechaiitf. 
Baitmichnleniir -> 
Baustellen. 
Mtiriuilbaluiti -> 
Ban Heilen 
Po'die idieö Haus 
E Po dn\ , Inspect. 
((iuntm 17) 
V. i'Oidie juit , Lehrer. 
Belgemann. B (tsm. 
OUcbui, VI, Ufm 
doffman», (\), Ttschler- 
m II i 
Sdimrbt^borf, E, Haupt» 
lehr 
tiibnei, C, jlfut. 
Biitiltcllen. 
•<r Banntschuleustr -> 
Maricilthalerstr. 
Aehrurgstr 
I Baustelle 
E tiickel, Slemsebinstr. 
(ätnb.'ri) 
^ E O)orschner, Cb. 
Bc>h Dircft Btti VI ist st. 
liubo-ph, tf, Secret. 
5 E vorher, Vl, Banbagist. 
V.Loreuv, ti, Baitbagth. 
Hauu'dnlbt, H, Manen» 
biamt 
7 E tii utert, 0, tieber. 
ssian^ AI, Bndjbinck 
’) E bu Bois, M, Mlentpncu 
wNr (CrnstNr 24) 
fli'd)fir, VI, »ht'echalirk. 
Sch ainm. R. Lkthogr. 
II E l'rö'd)el yi ,'Michnittt 
Vebmann, P, Ufm. 
13 s a CiiisNli 20 
E Mtdür.,^, (Castro. T. 
v. Boscamp, P , Magrstr 
Beamt 
Otiuaeih-', (5, Tnchler. 
ilnfabl, VI, Lagerist. 
Nu„;e, ("», Mfm 
Üstiige, C Bergoiber. 
Müller. G. Züchter. 
Pf'i»ger.ti,Poilbote. 
Woebbelen, 0), .Wf»i. 
Slich,P, Colonialrnrhblg 
Eriiststr ->■ 
15 Neubau 
E V(tatl, ti , Mauren 
mm (<Mtnmd)iiU‘iu 
sli 18) 
17E Uuentpre, ?(, Ohpvrotm. 
Strome, A, Sletutrag 
Sdwlz, ti, Clcwicrarb. 
19 E Ianitch, ^. Maitrei 
Hinhe, P, iHcnenbcr 
21 E Mtiller, $, Poscr- 
ncither 
.MocqeL 9i. Graveur. 
2J E. tiuUcifclb, 6, Buch" 
^ lrbig 
Clesei, 0, Hörnt 
25 E Bollert, C, Bau- 
iititeuicbm 
Breseke, P, Trsd)ler. 
Busd), 05, Litbogr 
.Uempei, P, Stepper. 
Utu’ie, 0), \trm 
Vemi», ti, Maler. 
Mellru, E, Silberarb. 
'Jlubolpli, B, Sd;auiw. 
Schiele, ti. Metatlarb. 
Schmidt, M, Oliaucm. 
Sdiiamm, Vl, tim 
Schrotn, ti, Wtm 
Tl)umanu,C, Bor,.Beamt. 
Ulbudit, i)i, Tiid)ler. 
tiols. VI. Schlotes. 
Miefbolälti. 
61 Neubau. 
E Holvft, ti, Schlosser. 
(Cnnhn Vt) 
22 E UoziuSlr, I, BUb^ 
Bethfe, H, Sd;los|cr. 
Btlb, ti, J)r, pr Vlnt. 
Branbt, C, Ttichlei. 
Hanoler, N, Uljtm. 
Slölimrf, ti, Schloner. 
üebcici, P, Metallarb 
Mtiller, 0), ftleiichbcirf). 
Pielsch, VI, Srlbeiarb 
Plolner, fi, Pol tiacht- 
mftr a D 
Sdmin, B, Puu Bcami. 
(rplcttUoftci, (V, Berit. 
20 EHauptmanu, M,.ftim. 
Singer, I, Bankbeamt. 
18 E Htrsela,. t, P, Fletsch* 
beschälter 
jtapell, P., Ltthogr 
lü E Cngclaiann P, Ob. 
Ponsen. 
V. Eugelrnann, (9, emet. 
heitrer. 
14 EOWotVIt MUmptteutistu 
tiiehei, C, Htm 
Punilitt, 'it Mechamf. 
Kauft JKildebrand’s Schokolade, kauft Hildebrand’& JZakaoS
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.