Path:
Periodical volume V. Vororte 19. Schöneberg C. Verzeichniß der Handel= und Gewerbetreibenden, ausschließlich der im Berliner Postbezirk wohnenden, nach Erwerbs= bezw. Berufszweigen alphabetisch geordnet

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Hai Schöncberst 
— 226 — 
Schonebcrg 
Stube». n. TecorationL' 
Ailoff. A Hinptttr 104 
Lerq. U. (iulniricriir 1 > 
ÜUimut L Dielmann, (Sbersiti 88 
Bulir (f, Gcbamti 5b 
Casicl (i, Sebanitr 39 
Cznidi. , Cranachilr 57 (Poslbez 
Fiieöeimit) 
Tdii in 'S . ftauptfti 4 
ßnlfihbag, I, doburflcrfti 13 
ftciflciü)fltur, S, ^auptiti 117 
ituo jun, H 'Sau biirgiü 29 T. 
Fuchs ^, tüalmiu 4J 
wilstrf) 2l, HaupNtr ‘U 
vinntc O. Erbmannm 2 3f 
Jeinclmaim, 2h . Nembrandlitr 7. 
Ponbc; f-trubeium) 
HocN. <s Mmeburgertli 6 
§00 innessen, I Vfpoitd Panlnssir 24,T 
Karsd). P. Mann 4 
Stubati, 0, Stclaubitr 34 (Poftbez 
Furbcnan) 
Kühne. E (9u Itrih 20 
Lehman«, F A, SHaitbuiflftr 13 
ficitflotodli, P. Slfa^icmu 1.1 
Leu^ Th, ÜNoimmctuctiftr 21. 
ßtcbltnfl, (S, Äattdnlflttr 24 
Limeus, I. £>ol)rtitrtcbbcrgiti 16. 
Meldirn, P Gothen) r 10 
Mevkes, G, Älancr Fucbnd)(tr 2 
Meyer, H, Balinstr 14 
Münsttrmann, SB, Neue Slclnmetz- 
ttr. 2 
Ncttmann, A, Hclmstr 10 T. 
Puschmann. F. Icmpetfjofeiftr. 27. 
Rolle. O G6ei$Ui 84 
Rothe. &, Rrtti Äcutcnii. 10. 
Schcer. A. Sebansti b() 
Sckroder, B, Hauffitr 17. (Postbez 
Frledcnau) 
Stiege, O, Sponholzktr. 5J 54 T 
l Postbez Fucbemm) 
Stüwert, C, Oioiljcufti 0. T. 
STndmamt, , (ymigfti 35 
Tlburtlus, Mmtci Fnevrichstr 5. 
Wanflemann, F.Erbmaimnr 11. 
Wehlrng, H, Apotfel Pauluvstr. 19 
Wiese, K, Hauptjti '!1 
W!he!m P, V'nuptitr 7. 
Witte, N. iklvfleilti 6 
Wolf. 3t, Futz ytvUtcnlr 3. 
l)obil, H, Akazienstr 2 I 
Manufaktur- u. Mode- 
wrhdlg. Endetail. 
Moies, Eiuil, Hauptskr 22b T. 
Stein, Adolph. Colomicustt G6. T. 
Margarine (Knnstbutter). 
Gosllnsti, Hermann, Äahnsti 11 
Marmorwaaren. 
Lich'', K, Haiiptitr 91 
Vai, O i'tuufotuiti 4 T. 
Heppe. . Otot()cnur U 
nom >r, ErdriMllilNr 4 I T. 
Uimrc C. Scbaii'h 3Q 
Uueiur, 51 Hauptw 100 
iMjmami, v, Mmia Fnebuchm 8 
'liattnci , FeiuiflUi l<> T. 
Mtta' J, Wutlao fticUtslQiU 7. 
UtcuborT 'Sartburwtr 3 
'Wumfi, ‘S, Siafmili 44 I T 
fltitfiflci. 51, Ho icinuedbclflitr 10a 
'Hontti) ^. Stnbuustuil in ö ">a 
(SisliJjü > Ustifrr ^itrörid; 
lir 7 T. 
3dnuaiu, Ü, (i)cf}leuti 14 
Limon 51, Icmpilliotaitr 37 
5ommu, X1!, '•t'nril'iirfllti 4. 
ih-’a^mr, Lcdanit 47 
Saibci)ct, ,3 Vdmtn 11 
2Bcuu(t sv« Albvinn G 
Sunbeihd), C, Gc»ieulr 18 
Maurer- u. Malerriistung- 
hd!cz. u. Berlcih-Jnstitute. 
(ijitlfdjc, 9f, ßtiimflitt 13 
Mechaniker u. Optiker. 
5, Hpoiiholzflr 24 (Postbez 
stuedeuau) 
Gabriel L Co. N, Sleqfuebnr 4 
Vamnnit, , Hcdnngnr 17 lPonbez 
^ucbcim») 
iioelte Ülf, Ebervitr 80 
Ul'iberfl, G. Bahnjli 7 
Mchlhdla. 
^(0 ir. 21. v>slupnti 100 T. 
«>u Jt. Bahmtr 22 
stfilju, , Älnnhüdttr 12a 
Stolzeubclfl, O, Gra»ad;in. 58 (Po)1 
bez ßnctcuon) 
Mehl- it. Mirhlenfabrikate. 
EngroS. 
Püngmacher, Fiain Hauptfti 143 T. 
Maschinenfabriken. 
Bnchdrurkcrel-Maschinen. 
flhitmbcra ^auö Franz Franke, Haupt 
ftr 25 T. 
Masseure u. Masseusen 
Söhnt, 91, Ww, hcbwigstr 1 (Post 
bez Friebenan) 
Oin'VujcIb, A, Colonnensll 63. 
Shu se, (£, (5ibmntui|tr 0 
Lehmann. ftatlic, Peitaloz^itr 93 
iUicifenborf, Btlhclmuie, ^auptitr 130 
Mucha. R. statfci Fuebuct)(n 9 
Schwer Hulba Akazienftl 16 
Äolter, ßrnit, BlnnhilbUr 12 
Matratzen (Draht¬ 
matratzen). 
Sii-pc & SJhtbci? W i'uuiti 8 
Gustav Liepe & Co., 
Pat. Reform-Matratzenfbr. 
Kolonnenstl bb (Icl IX 5946) 
-4- Slahwlahr Matratzen ->* 
Maurermeister. 
Sycdn. S Apostel 22. 
Deustel, W, WotljacDii 4 
BuUcte iU, Sedanur 1 
ähitld'ci, H, Slfa^ti ritt 5 
SlUaubid, VI, (soiotmcuiti 43 44. 
Aruvke, H, Sibaitui 42. 
Golonoi, ^tilslitbm 30 IT (Post 
bet Fr^bcmui) 
©anncbcist, A,(yiat()x ), Haupt|ti % 
— v, ßuti aieulnftt 6 
Draeqer C. ©uü^rtcbiti 0. 
Jicblci, yj, Giitzkowsl^ 11 
«udjci, T Gothenttl 2r). 
giynci Hiitm, Afa^ituit* 15 
öohd) M, Tunpelhoierstr 35 T. 
Haiidke 21, äVaitbuiflin 5 G 
Mehl- 11. Vorkofthdlg. 
Alilcis. H. Menzelitr 35 (Po,tbez 
Fttcbuiai!) 
2Uari)titü, , Sebaiifti 77 
Burnb. Oj, ''!ene 6tuitmct))(r 2 
(iaijom P Sponholzftr oG (Pojlbcz 
,3ucbcitatt) 
Dcnede 2l (fiurti|ir 33 
Wicjc, iß Bahrntr r> 
Momumubci, ^, Wotl)inftr S >. 
ijaiistf, 'S. ^icticbiiiflcim 2. 
Mal;, 3 . Hauptur 1 > 
Pi hl, L. S-bamtt 27. 
Plov. 21 Palmin 41 
Lcholz, (f, ftitl} Nenterstr 10. 
«rijiiUc, , Malstr u 
Lieben C, l£bi'retti 01. 
Woiftt, J\. 1 
Seile, 'Üiar, Hrtitptitr 7 T. 
iSitil, SB. Frau, yiruplsti 3 K. 
'^uumü.ti), M, Hpottcl PaiutiiiU 19 
Mielke H. 2(fi^eiiUi 12 pt 
Monh, 21. datier ^itebr chitr 7. 
1er. (ijimtii (sir'mnmnii H 
Paul F. tzebwignr 14 (Postbez 
iXncbniait) 
Po^en, P rtiit Neuttrstr 5 
Ner 0, vohcnfiti'bbcrfliti 26. 
vsabiomMi, 2(, (rbiUitt 34 
Sdistfa, 21, Sebailslr 55 
IS HanplUi 5S 
Schirmn. Sb. ctancr Fr»cbrirf)slr. 5. 
^ri?iobfi, 2t', Bahmr 41 pt 
«dinlfc, 2l Jlicuc Ci'lmitt \ 
Schulie, 2T', 2lpo|tcl Panlttoitl. 14 
epirhd). ^ Llpoitel PaulnoUr 20 
£ amtlla, v, ,sci iifim 4"> 
Stcuibad), A, StiibLMuaitdjitr 3. 
3tcmcdi', 21 MaxM 27 
«tufUr, h ttiicuacliciiti 45. 
Stolz 21, 2(ta^icmn 7 
Xln ve. 2l, Cbn£)ii 15 
Iliicmi, (£ . Svboiiiti 72 
i'Ctur W, 2tpü|tvl Pauliuth 18 
Saitcitbcifi, d. Wothirntt 3 pt. 
2 ctlsliib. LZw Lik^snebitl 0. 
SUrtmcntci, 21 HoI)c»|.ici-bctqitr. 13 
Äiiibuch 2l, iU'iäifleuti W' 
'Siiita C, inbmannM 5 
?»iesmann, h, üempclbofaiti V 
„impd, HcüUft c, (5islj!slri;|tr 62 
(^oslbez Fnrbcim» 1 
Milch Knr-Austalten. 
Jabnich, L^ilbelmlne, yuiitcrur 24 
Milchpächter. 
2lmt'cel C, Hohtithicbbctiiiii 9. 
Pet'ch 5L', lUlyjiiuui i>l 
Sticflu, W. 'J’aljuitr 1 1 
Militair-Anörüstungs- 
flegeustände. 
bc la Gioti, knülle, (solonnciti'r 50. T. 
Metallwaaren. 
Mov L lio, G W. Haiiptitr 149 II 
Schreib 11 'pichen VlitUcI 
Milita'r-Effccten. 
2(nbaid)ouoh, u lhe. Frau, Hohen 
TiteMurfliu löst 
Prodat vorm 2l hoffte, Ockar. 
liolotutuntt H 
Thleme, F H. Hellultr 11 pt 
IiPbil, 211 beu, Colomiui'lr 34 X 
Milchhäudler. 
2Ubur(i H,2lpoinl loiilusrti 2j 
'4Uaid)(i 2(, (ribnmnnfti 10 
Bol)ttu', ''1, Siboiifii c2 
Browelut Jda Bcl^^erül (>1 
Blunzel, H, Hainnti ti (Poilbij 
Fuibcuait) 
Tnbelvw II), iUsflißciitt 40. 
Chlln^ E doburfieiitr 5 
AClidioiu 0) Saubm^ti 1 
FubUi, D, 2tnbuimnd)!tr <« On 
('k^pa, 2Ü, Stauer FuibrtrijUi 2 pt 
<Vorrfnib N, S^ti|(b»rnfrfli J2 
Wolttdjulf, C, 2iMUtbumtr 2'r 
Wote dt. (sjuftnu ßicDtaflili 8 pt 
Ohimpcit, (5. Fiau (5bci^|ti 90 
ojuutiui, N, Gothenill 34 
'Oslimcmaitu.21, Hohenfrlcbberqstr 4 
Hctn', £ Holjcuincbbirgiti 10 
paimaim, F. Hci)l|»i. II Wnmb)t 
b 2lct Ges I (yi.utbbes 11 Hypolh 
^ali|d)cm»(i, N, Ww, Sibanslr 71a 
Maspa, M. l£iaitad;|ti UJ l Loilbez 
nebenan) 
Mlitflc E 0)nbkowstl 1 
Mopiüfe, P„ ^ciic Sleinmehitr 4 
Hrndjir S. Fuy 9lentei|tr 2 j 
Muhüc S, HattpfsU 1 
Uufiiut Oi, hohenfnebbergsir 10a 
l'ihizmmt, ?(, (ttoliuMfti J 
— C, Wcftlenn 18 
Littbecke, ö. (äcbauiti f)9 
tiodlati F, Ototljiiiltr 4 j 
Xfood. P (£i)utad)frfn 47 
üuti S, 5tubciiiaud)itr 10. 
'UirirtMildti) 2l, Bahilitr 4 
Mai fei. 21, v»öl)i»iiubbcifl|ti 24 
Mineralwassersabriken. 
(iloaitc, E. (sicfliriibm 7 T. 
StuitU l, Wu|t. Hauptitr 108 
Möbel, Spiegel n. Polster- 
waaren. 
21mm 21), frauptftr 117 pt 
Bolbt (5. Uatia Riubud^itr 7 pt. 
0)runmq, U, Stciifitctjti 5. 
Vio. Vliifluftc Aka;iuillr 2 
Malthanuö ih? ^-olhenitr 1. 
Mod, S , 2ltazlen>tl 19 
2icncll)ain, 2l. v>aupiitr 124 
rpMcrJf, Z Hobuirriihbfiflih 20 
titu'fe, (^5,  \5oiomicinti  ob 
M'lsikdircctoren. 
Graesen, J, 'Siilaitbjti 14 (Poilbez 
Aiirbi nmi) 
Lleriien 21. FicstcsU 75 1. (Poilbez 
Fuebenan) 
Lebebe. o , vauptitr 12st 
üoüirtmci 21. Menzelitr 22 (Poilbez 
Fuefumui) 
t5b(iai, 9lfavc»!tr 19. 
Scnncrl. O. ftsluptiu h 
Sterninaiiti, 21, Bahnhof,ti 3 IIT 
iPoubez svucbfjislii} 
Soil,d)ad). U, 2cmpcll)0firstr 0. 
Musikwerke. 
. tiflcnh.r 
ßkit|djoiö E. Scba mr 47 
Mützensabriken. 
Flanke, Gbuaib, 3icqrric6ftr 1 
Nachtwacht-Wesen. 
Sir'hi^aftd Üenossenidratt Sdronc 
buflu 6,iunbbefiyer. E G in b H. 
Fenugstt 59 
Nadlcr. 
Meuz, C. Eidmanniti 3 
Natrlrheilkttndiac 
(nicht approbirte) u.Natur- 
Herlaustalten. 
Stetbcl. I. Col mtcivli 00 
Oefen n. Kamine. 
Paul Golde, 
MoikUknciitensti 22 fiel IX 5)7^) 
General-Vertreter und gro'ses 
Lager d.Majolica-Ofen-Fabriken 
Chr. Seidel &. Sohn in Drecden 
u. Cöiln-Meissner Ofenfabrik 
„Saxonia^. 
Helfe. Otto L (T. Sebailstl 57. 
u bei ä. Co, Coloiinciisti 1.0 
^iollmaiin, 21) Spoul)ol0!ti 2] T 
(^o)tbc; Fuibciiaii) 
Del (Maschinen ). 
(Sfjim Laseliue n CapinleS Fabuk 
Di Halle, L, Fcuuflsti 12 T. 
Molkereien. 
Aqalib, N Slcflrucbitr l 
Ftlbbmbvi, is, Flau, Mauenborfei 
SScst, Filbbu*bii idjcö HanS 
0>i)itid), 21, Hauptui 90 
Haii|ri)moitii , söaOitfti 4i. 
Vaitmaim, 21 Sebantti 42 
^aljii, l5 , Scbamti 08 
Ätuhm, W, Gscbaniii 77 pt 
Üsliib, iJ, Martin Lutheuti 48 49 
idciiit, 'S ii'Oitbiirflitt 27 
Üciic, F. timiu Fucbiuhiti 6. 
üiiloi) I ^cl^iiustt lb T. 
'Uicunrt 'Jl/Himbtaubtiu 10 sP"stbez 
Flnbenau) 
9hcvlac, O. Colonnensil -*0. 
Panow F Bahnsli 18 
Potfc, Maue, Wotljuifu 5 
Gdjmblcr, I, 2Ün,ieii|U 3 
2aid,e, i)i. hohensriedbeigsil. 11a. 
ätfilft, 21 Hauptjtr 52 
Molkcrci-6)cräthe. 
2lnvithtrflcfd). 
Weyerqang Ha!iä,l£nenad)ciitr44 Lei 
tretir des El!cilh«tl"nwelk Manen 
Jmttc Äcf (tief, Mlillimv, fiu bre 
Specialunf pcryiuue Molkerei 
rathe aller Art, inionberheit Mild) 
^ciiaubkiuiueit bester 11 bewahr ftci 
<5yftimc 
Oele läther.) und 
Essenzen. 
Tranöli, 9llex Hohciirrnbbeifliti 2ti T. 
3(flc«turrtcfdj. 
Bu7"ld. 2l, Sponholzitt 3 (Pvltbez 
Friebt..'") 
Papicrwaarc,,. 
'Sslfliici, Anmiiba, (Solmr«uim ,, 
Parfumcricn. 
Toehl. 9i, Haiiptm 1 u j 
Jalm, Ftrbi nnh, Ba> »nr 1 ' \,nr. 
von Oehmig 'Sttbhdi ,ni " 
Partlewaarcu. 
:Noewcs, F. Albatur lu 
Patent-Äluwalte 
11. Patent-Bureaux. 
'Schlier, yi. öLbamn kj 
Patcnt-Vcrwcrthunq. 
2ahN''Y. H L, luimtjilbm u 
Penstoucn. 
Hoffers' Pcii)iomtt, ßiuvin 11 [Ul 
biz Frubuiau) 
Strick, te. ,su, Vipoitil ^auiii m lo 
Psaudleihgesch. 
(lrste <5d;uiutuiiiu ^fmibauu iin, 
lucbftr S Jl T. 
Jutiimy M>ili;tlmme, Uanu u^i^i 
m 14 
Photographie-Pedal sö- 
mmtei. 
Sjuii Jiad;MiKl yuibylr, VI ;,i vmzi I. 
Photographie-<5arwu^. 
Ov)U <V uu, viitti ^iii; 11t _) T, 
Optische Waaren. 
rliiese, Emil, Uaijci i uijUm Plah 4. 
ytoiciitlml, I paupiin 22n 
Orientwaaren. 
Pick, m, L'ahnslr 1 2 
Papier Engroö. 
9(fic»hirflrfd). 
03ebl;orbt, Fiiü, Haiipihr 57. 
Papier (Bunt.) 
2llbicd)l &. (io, H g-icrtc]ti 10 (Post 
bez ßnibc.iaii) 
Papier (Luxus.) 
Uilteitmadjii, ^ Co, .’gmuniu 2 T. 
(Poslb^z Fuebenan) 
Paplrr (Maser.) 
Ncnkildiel Philipp, yauplitr 149 T. 
Speciell Fabrikation hed patent 
Masern Loichpapiei. 
Mnsikalieu. 
Lachmauolt, H , Hanpt)ti 142 
Sdileflel 21, Ha»p‘ t J T. 
Ciunulinn Fi. Maisti 21 
2hic, I, Ciienackirrsti 27 
Papier-, Schreib- 
u. Zeichenmaterialienhdlg. 
Detail. 
Feijciibe-’b, B. Jdzifleiiti 6 
^lci|dpiioini, W, Hstiiptitr 132 pt, 
Hoppc, B, v>uupt|tr 111 T. 
Uiid;rtft, SV, Sebanilr 83 pfc. 
ttiuflci, yt. Hnup.iti 54 
'%isjuor, H ty(itl)flci)ti 18 
9icuctiboift, 21, (Vothcitfli b 
Rnbholznrr, Z, Mw, Sic!anb,ti. 11a 
iPoslb^z Fuebcnmi) 
Slld)"illn§, 21, 2lposiel Panlncili 28 
Trischiiicky M Fran, Coloni -nstr 4 
Photograpyischc izitviicvd 
mmcl, P iii'citjiliti J5 ((. j|iy i 
(5-ucouiau) 
We, V>, «viiiifliu 1 
.uiiiQ , ./{ lyüU) ii)U 8 
jtrtimow, , Viü omuttiu i~ 
-lippil, .'Ibvls J2 T. 
-büyii, 's , (stbui )U iM 
Plattaustalten. 
Chmk.. S Frl, vouiiilini'iunvn -5. 
HU|i. y, 2lpO|Ul iMittlu |U 21 
nal N fxtl ^kbailltl Jl) 
uiuM Maru. O)oti)cit|n 2 
■u.)itntim, F, lii|tiiiirtjet|‘t U 
lUo»|st), Jl, 0 uitstlti 42 
.VLiit)ii|d)if S Uüuoiu h7 
U'aajii, ^, lyuvuiüia 7 
Jfllll 1, f) , «öU,||lUi'|U 1 
.•iiutuifl, Csoljaiuia, Acmpilhoiiuti 
Jiuiuiii), I. .L'auüiuwu 27 
Jucpert, Cac-lie. ^onjiupi l^i 
iobana, Ciuolitu,  \jauiTM  U ihn 
b.z Fiufeiiaii) 
'Seuude, 21, «biiztgaiu OJ 
JWolf, ji , Bahn«! 4b 
Pliss^e-Brennaust. 
HlNtze, s){, v>anpifti 5 b 
Plomben. 
Aflcnturgesch 
Lowenttial, Ludwig, SUt|Ci 
flr 1> T. 
Posamentiere. 
Tuben, Cittl, Fumgiir 4 
Posanientierwaareii- 
Detailgesch. 
2ls;mns, 2liifliiiic, Frl. Stbmtin *' 
Blund, il‘3, Weite Slunmeyin 2 
FmflCi, Vliutfi, Haiipttii 111 
Funk, F, Siu, Sibßinti iü 
v)mtt. C. HühctifucbbcM/ti <» pf 
Wn’Ct*. Jlmonte, ilviu, Bilziiuun 
Ält(tflc,2l .Stu. yoheusrubbutiiii 211' 
X!id)tc!tuib, 2linui, Sebanili 2 ]it 
Nabei.Martha. Jtatfer Fmi>t!ri;ui 11 
Sdinlzc. F, Cibmamiiti 7 pt 
Sml'low, 21, HülfciUtiebbuiiin lv 
Wehling 21. V»auptUi 101 
'Semen, (£, 'Sm, yUntbiatiiniti )p 
(Poitbiz Fiuheiiaii) 
Weichen, v, l^o.hnistl 17 
WoUn, Willielttiine, Biunhilditi 1’ P 
Produetenhdlg. 
Hclliuifl, C, Cobiurtcrtti 15 
JME&lzbier-Brauerei Christoph Groterjan, Berlin N. (Zr°lc.1°ü'ü <^?°u 1 K'ÄP,-^.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.