Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Schöneberg 
— 207 — 
Schöneberg 
Theil Y. 
a tcill)off, Slim. 
fflfotfcu, Schnftstell. 
Lchneider, P, Stfm 
^ralir. E, Ww 
r iDfcr, h, GefchaftSfuhr 
iormrt&M, Ww 
m E, Paul. 21, Privatier 
«tau», I, Geh Kanzl 
Dien a D 
Cwirnq, F, Schmied 
niinmatm, F, Schlöffet 
ttaiilut, E BnchhaU 
,ii!!'>iimnn.Ä,Locomol!v 
Tnfjr 
stöljKi, h / 3tmmmn 
mcDcr, iR, ti>n|tiv 
Äcinecke, (5, Comptoir 
I'OIC 
- V 26 m 
Wiichiitt, C, Maler 
]i itimcuincl, E, Encnb 
Ctat 
Jloml'of, 91 .ftilpfocmfcr 
3il)iüt)ri)c, G Ov ScUcjr 
’imit 
>ihorei, 3, Ufm 
£ E. ncr;og Topseimftr 
lUrtileitbeist) 
iWilw, C, Musiker 
liim W, Mfm 
liobbe, h, 26m 
t\ t Holle, O, Maleimslr 
Wiim 2, Technik 
hmftimmt, 2l, Weichen 
Heller 
rtiumiibcrq, M, Tapez 
im tue, 26, Sca 
iViqcit, ÜÜ ,2hu Bolfteh 
’ tima, C, Betr Sur 
t E. Jiauticf), C, stfm 
l\ imut 2untd) Bcamt 
Ojouv, M , WitdMmfti 
7 eitaljaupt St, U|m 
tl!|Wl »> 21ta ici 
s nt'idi, , 21tlbhntici 
illiiiüiv C, Pol Diener 
ho elc 26, isturfat 
'11 nun, VI. toslinu T. 
«umii A, Rrau 
5liinalv, 26 Technik 
2diiiluii 26 Schlosser 
iiM l£, Vchicr 
iliH l£, Puu Beamt 
f- E Biaubt, 26, Fabrk 
I ’Uiliit) 
V 1 icper, M, ftiait 
xiiitdiiill, 91, ^istin 
hi ii (?, Sdin tguft 
2t nit, IF, Slcinnuv 
i rilil $, Tischler 
'Mummn B, 26 m 
uiirtiui yi,  \irni 
^uim, C, <2chlachtir 
imi 
jlitobei Tb, Tischler 
t E. Brandt 26, $nluf 
lil iltn ) 
V 'UkloiUtfi, 2tuiualt 
'hlt 21imieicuub 
>> uul s),i' Milit Vhnoiut 
uiam G, Mniuu 
Cuoiu, VI, r^rl 
«u nun, C, Berfich 
-! ullllt 
fymmi O 21rtiiumdit 
'I il’inq 0), ^luiirtiichbl 
. Imaiui, O . Michaitif 
iih VI Beaint 
1 iiihiichit iZi>, yinttaiMt 
«f1 i idl , Mfni 
IS Gchtiüui 
11 11 -W ^hiiln^cichit 
E MvMch is, U>rtuhc|ch 
V Zürnn (5, xHil'Cil 
um Wniliu 
' ui \\\ ^ ^urivuwiti 
;1 l S1 
2 iiiiiiim , %‘niiui fli 
^ i v Vo(omvtivl)ti3 
|\ 1u u )lt , 2t IV 
1 lh ^ UaitoiulliMfl 
' I Uuiv 'ui Modistin 
im ilnuiu 
^ mindici, ^ .Schnuder 
mn 
E liuhlcr 9f, Birchhalt 
Jiuitivim X*1, Erlitt 
' iu v 0)oitiu T. 
I Uld ^ ^«lliCCt 
lN fMlm, S Mfm 
t £), M in 
^ W, Mrin 
klimmt, 'A, Colonial 
ii lu h] 
V Uti» 
' ii n->c Tii stsli Vlinii 
i A, ^irtuicipol 
^.■1 ciiM, ist, Vlichtlcct 
[ lulln P t uiv Dr 
i i'nuimi Vl Baillblnmt 
1 i’H’uc C 'HiilchhMun 
1 11 h ü 'i'iulm 
MI't A Schnhmnlstr 
, 1 UNi ^ , TttUvA 
1 Nil Wiu 
/"u i>. unn 
1,r mt, ü, Ww 
)0 Schüv, P, Rohrleger 
Uhde, L. [>rL 
Zadek, S. ttftn 
J1 B Philrpsborn, I, Kfm 
©cvt, Pr, Serler 
— M, PlättaiiUcrltsbesrin 
6-oldbeck.G,Bur Boriteh 
Hamburger, I, Dr, pr 
9lizt 
Hcinze, Vf, Ksin 
— L Lange Gen Vlgcutur 
Heitz, F, st nit 
jtnt|d) Tli, Hebamme 
Lin, Ä, Rcqineur 
Naleyski. 'ü, Gastw. 
2i'slll (£, Äljm 
SnuttcUcn 
HerVerlilr -> 
Eiscnachcrstr. 
I— 2U s 2k’Um 
•<- Grmiewalditr -> 
27 ) a Berlin, W Ginne 
waldsrr ‘)s 
E Schilf, (5 VlrchVcct 
Belorv, VI, ^nqcn 
Paech VI, Bucherrevisor 
Tlue I. Wimfntuiilibl 
'Reiche, I ^uuiilitie 
28 E Schilf, IS, Vlichitcct 
(it'r 21) 
V Schilt, Ä Verwalt 
Wölbt, M, 
VJicüfcr, il)i, 4>ilPl)stuci 
Mnller O, Gen 
Putsch VI, 
^iiibdi ^, S^mitbiimiu 
Schmal;tops, U , Ghijn 
2‘J—Jl ^flintUUli 
~<r VtpoiKt Pauliivsir -> 
12 s o Apostel Paul» § 
Iti 17 
E ßu'bcuch, (i Banmslr 
V  \toitu,  C, Portier 
2Uutl)rtrbt, C. Mfm 
(iiiMiebhi, M, 'Siu 
^lehatch, W 26iu 
WuMiiiuifl, ö . 26m 
Uianuuit h 2'tu 
ituschi», VI, Poitbiicct 
äloheiualb, C, (sistslircu 
Udlg 
2^-uchinann, VI, 6>cfutbc 
yumittlcun 
Ziiiiinrr, it, Mfm 
i i E lllluid» C. Vlrchilecl 
(2'alut) 
V s)ia pe, x)l, Haurw 
U f o 2JiUttuiiniti 0 
E SveUuit], 2v Jiciitiu 
Colsipiu y Msin 
Wtulci (i 2'iiitUcaml 
Win» 2<, utu Hall; 
Utimct, C uiu Tirect 
Vihnnum, ^ ^laitaiist 
Voiik ^ B ichliall 
VI, 2huifoinmi 
Schrtiinithc, O 9(eiii|tnit 
Schiibal \, Gaslw 
Schoiu, ^ Mfm 
Schivubanoch ('>, (solo 
inalimhblfl T 
26inlsMUjiitt ->- 
J5 !!ü Banslclliil 
21e(vqei|ir 
17 fles) ^ 2klV‘Urslr 40—52 
ib JV 23rtii|tillill 
'jSsliiptstr -> 
40 Viiulmn 
E 2^ou V)uumcxm)ir 
OHcilm) 
41 yaustilh' 
<- lUhislfifti -> 
12 s o ÜUfwuiti ') 
EWuiiibLt (S,Vot -l^adu 
mstr (2UUm ) 
SUumtl, O, upib Sccr 
2hicutin, (£, Mim 
^isriiii, J5, (vasim T. 
(tmillfliime, ^ 26, Ufm 
Viuutmim,P 'Hcdjti Nach 
5puu, I Mfllt 
Milch, $ 'Hvfl Jlffeff T 
Miaute 26, 2hidil>utbcut 
Odon P,Colonialwilibl^ 
Pkciiri)fe 0) Mlempitti 
l,Hd)|ctb, (s' Subbuect 
'Hcunt, O, (iipcbicitl 
^ciihi, (£, Ingen 
^jrtppcuboif, C, Waqeu 
N'hr 
11 E Iahnz , (!ificntf)ftm 
Vibuuucit v» 
VliiberS, I, Controleur 
2lslacfi, AI, Slmf)Citb. 
Schaff» 
2knbe VI äUamt 
2^enf ^ Schitabcun 
Vitftu, I, vhIu^t 
4J Diabo, V!, Zimrnerm 
Gflflcit, I, Schlosserei T 
Elsner, E., vw Dr. 
— 2t, Rentiere 
Mischer, G, Technrcker. 
Haberland, H, Bcamt 
Hattwich, H, Photogr 
Heine, (9, Rentier 
Sudler, 0, Mamcr 
Mlnnfmg, VI, Brckermstr 
Mlcbslhii h, Sd)itbmmslr 
ÜUstlki, L, Schimbmn 
Nickel, 21, Malermstr 
Preis;, (?, Maler 
Alante, F Porlrer 
Sdjillfi, G . Prrv Lelircr 
Sd-oner 26, Biersabr 
SomUstf), ^ . Po)l ^cti 
Sovrau, 91, 21auqesch 
44 E vcnmnmt ^ 9lichtlect 
tiShailoltcubina) 
V. Mhiitse, B, (Stqancii 
llbiaui 
DrenN, P, Magistr 
2kamt 
Erbilen D, 21ankbiamt 
Jacoben, 9l, Fabrr 
Stoulbrtch, C, ^ahlmsu 
Vliptt 
9(oqcl, Vnchbrucliirb 
Offlian^, v1. Böttcher 
PiiKbotf, VI, Ncnhae 
Pobl W, Mus X'ihtei 
'Hieljch I, BUi Secr 
Schul; v. Schiilmimstr 
2iul)ai’|sliia, H, 2Um 
r» E x'tiuoliohit, VI, ßaluf 
(Ni II) 
Dunst VI, Poslpactnrstr 
Tietrich P. Vlpotlicf 
^tibbimaim E Mfm T 
'^iiüf, D, liliflnuchtit 
Pull (£ Mummumimf 
Ricfilei R, Stiidatenr 
Nulei, h, Secret 
Stciicmaint VI Vlichitcct 
fu I Vlpui WiMafu 1 r) 
StutU'C , ä)iilchliblii 
Tllliuanil, ^ Duttllrtt T 
2jfi|lciil)itflcit, (5, Lack 
fabrk 
Zaubn E, Slciituic 
10 s a 26iutbiu(iitr 21 
E Liil'lin^C. VJuileim)ti 
V Schliitte, 26 Poitm 
Crant, (£, 2leaint 
Dittut ä)? F, Aanl 
luaitil 
Modi;t)nsti I (Wtiu 
Sch ieuveis, R .Biichbbl T 
Sdinlhe VI, vw Geh 
Ob ftniauimtl) 
Snsjiiapp, iPi Vclnciin 
2Jattbuiiiih -> 
17 f sl 26iutbinnfli 8 
E R'hr IS (Mfuittliitm 
V 2UIiu[l, ^ 2Utc|ti 
2Uou '0, Mfm 
Henruhil, F, Geh erpeb 
Suc 
Monm m(imt,21 Festung 
baiuuiul 
Lu brecht, 'Ui, Pur Vor 
fuh 
Sooff P, M.lchhbl 
iVituf 2(, Mfm 
Viisdmit B 26w 
PriUow, 26, Mfm 
Schulz i)i, Mfm 
Sd)it ;e (tt, Gaslw 
18 E VUiiolb, pr Vtijt 
(SUM ) 
V 21'ube , TasUbeck 
('Wul)bi, ft, CsJiLiittUi 
Grnnwatb ^ 
('iimlm R, Mfm 
26 Fonbriiiakler 
Richter, R, Di, Ober 
Uhi T. 
Luise CliiNiiq SllniiC T 
Ruhai B, Obaui T. 
Snnlfdb, jlitdjlmtb 
in n r 
i() ) a VlposlclPnuluWr lb 
E Slui, I, (Siflcntbiim 
21er 1 Jalousie ^ii\uuifnci 
E Brandan ^ iSomp T 
V 2Vnöle, (?, Portier 
21ranbau, C, Mrm, T. 
(Sbiljittbt, 5Ji, 26w 
Wiillo b. Gyiunai Lehrer 
Mutter, 26tu 
Osterroth, C,Obirtt!eiitn 
a D 
Robei, Friseur 
Schwarzer, u, Vhriiitect 
Stieicf, G, Ltauzl Sut 
26ith\ (5, Jii^eii 
<- Vlpostil Prtiiluvsti ->■ 
50*—n t 2'stiiflcsliii 
51 still zu Berlin, Grüne 
tuilbstr U'J 
Grunewaldjtr ~>- 
55-80 s Berlin 
Eiscnb. Haupt- 
Wcrtstatt Tcnipcl- 
hof. 
(gefj 3 Poitbez Tcmpelhof) 
E Eiseiib FiscuS 
V. Sd)ksntfict, 91 Drreci 
Beclinaiili. VI, Makr 
2'cnofilt 
Gronewaldt, E 
Rath 
Pilchalla, F. 20:rffiiHr 
Dtacl))c, G Wertmstr 
Tieuysch, E, Portier 
Reg 
Erdinannstr. 
frclmttr 
1 f n fielmfti 10 
E Vleutuatm, 21, Maler 
nist'. T. 
Dilalion, I, (kijenb 
Secr a D 
t^ach VI, Portierft 
Gluck, 21, vw J)i 
Ümbuuauu Ä!, Ufm 
Richiubt, F, Litbostr 
TiMiii 15, Reiittcu 
2 E. oiitiKa 51 ilstujl 
Rat!) fVh 12) 
Sucher, G, 21aukbeamt 
vtaulv £) ViifiUcmiti 
vaeuter, Vl, Mrm. 
voritifl, M, 2^'w 
Mobta, C ^oluf 
Rcidnub 26, Mfm 
Rcidiest J> Lehicr 
2()ul , 26tu 
2'Uimq v, Urttutb Seci 
J E voni, (£, %'iutuimfti 
(.Ui 4) 
2Ui):t, 21, 26tu 
Buch, W, Buri)bmb 
’Bolti Jl 26w 
Viiiur £> ])i pbil 
Httriwich, 26, Muster 
reichn 
Ooitmaini I. Seci 
£utl)I VI, Buchlialt 
Iosivb, I, 26w 
Mrablu<<, v Litliosti 
Muuutist, Man;! Rath 
Luninlu M , 26iu 
Men; C RaMaet 
- 7. 26tv 
Men;Ui I Geh Necmirat 
Nrninaun, Srijiihm» 
nnii 
Sni)firth, C, Ww 
Sriitlltiifl I, Rechn Ralli 
E tioiu, (5, Miuuci 
iitm T. 
V 2Kilicrcit G. Poitiu 
21nIn G, Slnckat 
Bock C, ^nrijUvacht 
Cincn C, 21itd)btub 
<Sstiiul M. Brieftraq 
vausmann VI Brauer 
sSottiimiut, F, ßlicfciUig 
MampfhciiM, VI, 'Viniiui 
Mitubbi 01, Siui[>eiib 
Schaffn 
Sihmnmi, (i, Invalide 
Lubc, l£, Bill ISbct T 
Ltibiit, O, ,‘jcua)chmieb 
kiocicmi, Th. i)i phil 
Piochlotu, F, Locoiuoliv 
Im; 
Piu vutific? VI, Piattiuu 
(^nchvi, VI Mrm 
Schrmebecke ^, 'Wnjor 
Simon VI, ^immam 
Stark Vl, Bobner 
Tbainin , (itrculi Secr 
26cubt C. StiuiUstflci » 
26ubun I, Mim 
26tci1ut G, Tischlir 
26lukiliuanil. E. Grün 
luimhbl 
E Buiudeiibiiistel, L, 
Privatier 
V Dibarrt) 2l, Maler 
Vllluiaiin P, Miutuupol 
'Botljc C, MntidKi 
Grtsdiiuauu, (5 Realer 
(volltncf I, Schiihlumfti 
Gottichlrnq, 21, 2Urdcici 
Vnnfi, 'Hi 51 och 
vemrich, O, Michaink 
yelllron, (£, utu Just 
Rath 
fummi Vl, Privatiere 
Manauti, H, Maurer 
Miiuiriifc, L, Bremicr 
Mnui;filbei F, l)iv Ob 
Stabsarzt 
Miiutri R, älalmniÖ 
Muncil M, Schlosser 
Lanqe, M,  Puuatu.it 
s,i{sliti s*i, Gerber 
•i'ii 'ii; Sdiauspiileiiu 
Ruchi, 0, Tischlir 
SchmbUr E, Mfm 
Schlomp, ^, Bahnaib 
StmUuflci, 21, 26tu 
5 Trapp R Mfm 
Boldcr, VI, Rlctichtutfbrl 
iföcflu 21, Inqcn 
26nncr (S, Milchhdlg 
6 E Fuebeiiberg, D, 23»u, 
Reut 
23ari;t)it?ki, 2>, Gastw 
u Beunigiell Joerbcr, E 
Lehrerin. 
Araeuer, Tape; 
v Tamuiti, G. Reittier 
6'aertner, O, Maffenbote 
Greinei, 26, Mediauik 
Günther, (£, Pholoqr 
^nublcr, T, vw Major 
Maioi; VI, Ger Vlctuar 
Mtaqeulumf VI, 
Miaiife lr, Maftciti. 
2}iteifoii C, Graveur. 
Piluq L^hier 
Pultker, , Lehrer 
Ricqel, 26, Puvatier 
Sahlmoii ^, J^abif 
2impi,26 Ui ObciliHur 
26(Um, v, Colouialwi 
hblq T 
26oop, 21  21ahubcar.it 
26iu0bnrq (i ^nuatiu 
Joni, Vl, SchuytfiO 
7 s a Stubiuraudistr ü Ga 
E NuHau, l£ yicnlicr 
(£muo, 21, 2^ tu 
v Derschan, P, Miijoi 
a D 
Drauzchk, ?( Schlosser 
Ciiist $ Plallanit 
('Sofui, R, 21uchbruck 
S.vttiampt V^ Sljm 
MiO|iitll M 2*ufmifinn 
Lipput Th, Schiilim 
Mmic O Invalide 
'•liiditet, M Rmtiir 
Schad)!, VI, Muschel 
Schoibuip, H, Poilur 
Sdiitlv , Pofiimciitici 
imliMil 
Stark VI, Portrei 
26m li, L, 2'ur Gehilfi 
JoIIuci, P, 2'ilbhituct 
Stiibeiiuiiichfti 
s s a Stubcjaouchsti 5 ~ i 
E v Bornes Yanpl 
mann (ISobleit;) 
V .{illec-, ^ 2lesol)lslii)t 
L'Utdi'l. 26 Puu Seci 
Dri|chii, 26, Stctubiilct 
Csiivtat, ^ MafUr 
Rawrotli, v Vlpotbcf 
Ev Helmall, l5,Fahurich 
a D 
V Miiuulh, E, Mechanik 
Bunhafi, VI, lll)int 
Biuiiiiiaiiii E, 26iu, 
21iiidcit (5 Schmibci 
ISbut Jl Ob Itltfli Vlftiit 
Jsiclnid) VI, Lilliosti 
i^uin; O, Se fmhblq 
Miinus, C Sdiubmmftr 
Mulm, 21, Hebamme 
Muppcii, C, 26w 
Mutflii M, Tisd)ler 
Muljl v Lchtci 
ViuiVell, '’t, ihn» 21011 
2Uamt 
Rimlih, 21 Mobistiu 
Sal;iuauu I Mcllucr 
Saf-e VI, 21cifiiiifciut 
Schiu, C Bildihdl 
Sieliqu, iX, Mfm 
Suqcit 26 21ahnarb 
2hm, ^, Mafliiibotc 
10 E Somniu, 26, Ruü 
(SchmoitiuiO ) 
2Uuidifc Vl. Mtlchhbl 
2^iudn'airii, 26, Heizer 
21>liqmai n, C , 26w 
Isittliut ^ , Post 21uxmt 
Viille», ^, 21ahnarb 
Illn , (i, 21eamter 
Muoir, 26, Portier 
Miafft, (5, Mfm 
Mabailö, V/ ütiittb 
2kamt 
Nullt, V( VI, Spiachlehier 
Sdiombil, Steiiliuiy 
Schrob«.r, h, Gastw 
Sdiiil;i, Th, 2>i|trtcU 
Commlss a D 
26<flCiiLi 21 26w 
2oittloiuo(i) 0 Drich^lii 
2n)hr, v, Mfm 
11 E SUchu, 26, 2Blu 
(HlibOlf) 
E 2Usliifiiil)0ut 23, 
VKiumuiiUi T. 
ähimii VI, hllfswiichin 
stell 
21iu»ito\u I, Mohlenbbl 
2)cifomvti, St, Beifidi 
2Uamt 
Jrante, G, Wcf) erpeb 
Sur 
Mauer M, Aierverlea 
sutlluch, C, 1)1 i*inl 
Ober Uhr 
- Vl, 2r.rw 
Loren; , 2;ichler 
11 Meerkoppe, Vl, .Mfm 
Meyer, P, Locomotiv 
herzcr 
Müller, R, Tapez 
Ncuflcbattcr, C, Rechn 
Rath 
Robe, 21, Schuhm 
Talchau, G, GdjnfftcQcr 
Wanstemann, F, Maler 
mstr 
23iio, I, Stratzenb. 
Schaffn 
Delbemaiin, K, Tischler 
26enbt, VI, 26tu. 
12 E Lrersch, 0, 5lfm 
V Conrad, R, Schuhm 
Berenbt.E.Ob Buchhalt 
Acinsteiu, E, Rentiere 
Avbrowöki, Th, itfin. 
21rtcyel, B, Dreher 
Ehrmartn, 91 Ww 
tSinasciviV M,Pnvatiere 
Galvanophoren 26crlc 
(Si)it Bogt) Coinman 
dit Ges 
Goiie, L, Zimmerm 
vahn, M, 26w 
hornemann, A, Ziegelei 
befijjcuit 
Iacobowiv N ,GtcrHblg T 
Mummei, IS, Tischler 
LcHmotnt E, Schlosser 
Motmtti, h, Direct 
Müller, 21 Manzl Rath 
Oelschner f? .jinlincuiiftr 
Pohlcii, 5' Uiitcioffictcr 
Poiitow, P, Gaiiw 
Prowe, M, Schulvor- 
stiherrn 
Reey, 26, Llauarb 
Rottftotf, VI, Bur Beaint 
Srijiffiitci, D, Marmor 
m b 
Schul; E, Fahrkarten 
uuln.tfcmi 
Sdiiouggcr, O, Rechn 
Rath 
Sciiff, I, vw Oberst 
Sommer, P, Steuer 2luf» 
seh 
Speiser, M, (Ifm 
2'ütgl, (51), Mfm 
1) E Tradie, (5, 26w 
2lolfiiig (£, vw Geh 
hoftiith 
2Uslfch, C, hos Plwtoflr 
Atiitf, M, Mfllt 
V>ioth, P, Balltechnik 
hoch», L, Vtu Pol 
hslitptnt 
Müller, E Milchhblriii 
Nutz, 21, Schlachtinnstr 
Bormcim,9l,Schufl|tcnT. 
26tl(Ie, R Mfm 
’jciu5kc, E Tafeldeck 
helmstr -> 
Erfnrtcrstr. 
Miihlenstr 
1—8 21aiiftellcii 
E Stadt Sdioneberg 
) E 26ililsch, 26 .Bilbhauer 
I tir 10) 
^löblich, 26 ?Vufirb 
10 E Wunsch 26,21ilbhauci 
Diililch Vl, Filhiwerk 
bmiit 
Mimfil C, Glirtuercibes 
^ottlib h, hdiihUm 
11 E hoche, ^ ?lrd)ilect T 
Lm; M, Jsiibil) 
2u>|{, VI, ^uhih 
12 C2luqciihngcu, h, Cigen 
Kill in 
^mljir, I ö»hts) 
l'jibiifdike, I, s^uhih T. 
Paul, h Jsulnl) 
Ploy Vl, Gaitw 
Suqci, h, fsiihih 
Tliilum W , ^uhrh 
121 E Lehmauu, iS F, 
'•Huitici 
21uuUch << hanschke, Büb 
liniimi T. 
Jssllteiibeig, h, Musik 
üUiflfle M , Dro^chk 
M utsch 
fsicijöanf W, Peuslouau 
xiomcfv, P, Laubtuitth 
Iorbau, (i Lngciueuu 
- G, <Steiufcy 
Moqqc ii, Peustouarr 
Rolnichitciba,R ,Fuhrh 
Llauitellin 
E 'iRitte Laubw (Haupt 
Itr 15) 
■<r Muhleustr 
Fcurigstr. 
herbeilsti ->■ 
1 s a hcibertlti 5 
E Trübe R Rniticr 
(ÄUi|u26tll)clm Plah4) 
21iacoinir,Th, l>uvotu;e 
1 Irhud), 21, Privatiere. 
Gorqas, (£, Vlichitcct 
v Luple, 2h, Reg Bau 
führ 
Neumann, N, Lehrer. 
-7 P. rkyloflr 
Raubies, (r, Kranken 
Pflegerin 
Töpfer, F, Loeomottvführ 
Borbruiger, (?, Gastw. 
2 3 E Stadt Schoitcbcra 
V. Richter, R, Schuldien 
I Gern Schule 
4 ESpitjcubcrn VI, Rentier 
(ttaifcr Wilhelm- 
Play 2) 
V Ratuude, 26w 
Arbeit, P, Buchhalt 
(Element, 21, SUafjcnO 
Bcamt. 
Deiitschmann, R, Zim 
merpol 
Duben. C, ^abik 
öhrenberg, G, Sargfabrk 
lieber P, Mfm 
Fibderich, B, Stras-enb 
Bcamt 
^unke, P, Tape; 
«hattmauu, ^, Ingen. 
Veiber, (5, Rentiere, 
henmetj, h, Oieh erped. 
Seci 
hin-, I, Schlosser 
Hosfmann, C, Stnifjcub 
Bcamt 
.huste, h, Photogr 
Iauifch, 15, Jimmeim 
Mautzti P, Rentiuc 
Milche, 26, Ma.uerpol 
Mrnift, 26ufl Geh Vl& 
mualuatcuuh 
Loch. P Mfm 
Luther, 5, Mdilogi, 
Meid, I, Mfiii 
Nawrayki,M Lackfbrk T 
Notualb ß, Slrciueiib 
Sri;asfiui 
Paerjd), L, Gastw 
Prcufe, B, SlmucnG 
ilcnmt 
Rmbflciich, 21, Mfm 
Schul; 15, Rechn Rath 
Streblow, h, Dioschk 
Mutfch 
5 s sl ftaifcr 26ilheliii 
Play 1 
E Schmidt, (5 R, fifm 
(Berlin) 
V Albrecht, Mfm 
.hoffiimnu, F, Ruhrh 
Mrebs, 0, ^nliih 
Mrifj, VI, Stellm 
Mnhlcmey, ct, Tischler 
Moschke I, ^omagehbl 
Paul, (5, Siihih 
0 geh z hauptitr 1J> 
7 geh z haupttti 1 $4 
8 geh z haiiptiti J H 
{) qeh z hauptitr 132 
10 geh z hauptitr 2J1 
11 E Claus, C, tiottuu 
Cinnehm (hauptsti 
130) 
Frolich, G, GaS ■>: 
Vlnl T. 
12 Ehtmic,M,T)i Rechts 
aiiwalt (Bultit) 
E Cifeuberg, Ch, Direkt 
(hauptsti ^2)) 
V. Zc;tu, 1, 2'erwall 
(hauptitr 3 2*1) 
21(Utr, 21, Sdjuibei 
Bcljicubt, h, lUiagiftr 
Bf «mt 
Beiii'holb,2l,stgülammci 
mufiker 
Llernliarbt 2l, 26m 
2loin(tciu, S, Mfm T. 
Busch, O, Mrm 
Ebner, C Midiaiuf 
ariefe 2< Ui tm , 21ssess 
^löblich, 26, Schützn! 
Onothe ^, 21iid)btub 
Guttmaiiii,(5, 2laukbcam' 
halle, L, Di, Cljem 
iXbif T. 
hohcuhmi£,2t, Schneider 
mstr 
horil, h, j’fm 
MUtsch, it Infpekt. 
Moutct, Sattler 
Mruger h 21ank 21nchhalt 
Mctjcr, G, Schneider- 
nnii 
Nabel, R, Pol 26acht 
mstr 
Rablci, I, Gastw T. 
Rcuihol;, 26. Schristfetz 
Roth, E, Ingen 
Schourock, C Maglftr. 
2tcamt 
Schumann, L, 26afcheriu 
26eqener, G , Retchöb 
Calculat 
11 ;iittmuplab 
E siaitu Sdiiadilirmstt 
thauptur 128) 
JSCauft Mildehr and9 s Schokolade, kauft Mildehr and9 8 STa&aoi
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.