Path:
Periodical volume V. Vororte 17. Rixdorf C. Verzeichniß der Handel= und Gewerbetreibenden, ausschließlich der im Berliner Postbezirk wohnenden, nach Erwerbs= bezw. Berufszweigen alphabetisch geordnet

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Ihril 
Rixdorf 
- 194 — 
Rixdorf 
S[opc-»t)!itfti P,2aguiu <»7. 
Müutn, (r, Hcigiti 11$ I 
Winuicl;, S Wocthnti 2 IF 
tfiaine (X Hufliir 41 41IIT 
Mulmes m vc'mmuntt 2'iu 257. 
Mmili C Thomaciti b 7 L 
X!abebniq v Slountr (»1 
Vtotiflr' , pcnmwmtr 225 
ydziflctwtu»! 91 XMfHifltft 28. 
IMimrtim, C 5Lntcr|ti 4 
Lrppoldk, 21 ^ictunti b. 
sioliucit W XJimitfliti o 
Lv'ch P Uami {yiicbudjih 2 3 IV 
Lobe, 3 5rf|5miccihcifti 1 *. 
Voioiq |y SStimanniti 44 
jRaiffliof IS, Jöirlutaiti ''7 
Malus; ik 9l Beiqitr 111 152 
Süicltdi x> > Uucicl'ccftir 140. 
MleNsch VI. ftitdUiofiU 14 
Mouiwiev, 3 Stemmcuiir 11 
MoewuS, X* Jlcutcuti 5b 57. 
Müller is, ^icliniti 72. 
— M JtcUnm 75 
— ’W ftflbicdjtitt 71 
Mu chal'a 2 Puuz vanhicnjili 03 
rirutci) (v, 5ltmnuy)ii 21 
Piotimvski, A ’clcntmeoiii 32. 
PodUcli Cr, iliihueilu 42 
‘6oh, 05, Jloictt|tr - 
Pud, O BeUiueuli 28 
Pulvei, P, 'licuteuu ob 57 
'Rctlcmeici, fi, ftaiimmiili 10. 
^ctiiri)lnfl 9l. Huflitr 12 53. , 
'Huftlu, 3. .1 ctcum h 
Mittu F fteiiiiötmitr 25*5. 
fSrfmticn, s\ Hu,iitr 4b 
«dmuici 91 VnmucDtr 11 
SdnttfciuMt, '){, Sciiuifliti 20 
Sdiiinbeboif, (9, Paiimerm 10 
Sdnmbt, § (rmieutr 5t 
Schmibhbcir S stnnci^uciiurf)|ti 218 
Sdjmiiiuf, 5. tint>mamifrborfcifti 3 
Sdimoqn'w, H 'Dlmtdjcucijti H>. 
vsdiöit 9l (tcuimnmü 210. 
SdiiUfe, X, PaninuNi 12 
Schulze, iS, firubelilr 3 3i 
Sdnvai^ S tfncicbidtu 140 141 
Sdjtueubife, {■>, Beigiti 12 L 
SciMpctsld, 3, XJeifiugitr 17. 
Scnft, 'S Hulmcim <>0 
Szcbtm/; S Hciflju 127 128. 
Steglcr I, StcinutitMti 2U. 
Spey v, ^onnoin t>7. 
Stcuf, v, Beißitr 26 
Stemm, P yeimtmiutr 26 
2toct, (lüliui^UfiH Play 21. 
Sljube J* Richarbsli 18 
llmt, Jl, Punz ViHtb)cii))U ol. 
lijicmc, ft, liamuctfti 54 
2ttd)a, A. L>w ^altcrtti 22 
Illcdi/, 0, deutet |tr 08 
Poiqt a U^rluteuli 100 
26ebcr, X?, Mmiet ^uebuchitr 7. 
Deir; ^ iUrlmcuir f)M 
SUDclm C CHrthafu 2 1 
Winkln ,3 ilrtntr Itmbudjfa 1 
SoHt, O Bugjtl lol J*>2 
Hßintbcuid) /3, ^vlrcn;ollcin Play 8 
Jimmcimaitn, A, (,2 
Schneiderinnen. 
Albrecht x'f MuctcBcdUi 20. 
Anbu', Jl .{ictcniii 10 
Viprrl6rt»m A ilUrflflr 82 
^alfk I, BcUuicntt (>0 
Belirenb. Fil s)liri)iub|ti 22. 
Be^olb VI 3tcnimct,tti 22 
Blau E f>8 
2hibid;i<<, "W Mstiier ß'ttfbtivfjfh 238 
Willis V Vuiiiiflm U) 
'Tcmcntdi S ^einmiutfli 22^ 
Xudnmim Wcidm ^ucdel,li 1 
tfkhotü, O ,}ictcii|ti 4 
Ulriche I Zjitiru^tiia 
^inbel V! ^aqcuti 74 
AiiU E sicimaimiti 22'» 
(4)ciumci l?, Matiu ^iubud)|(r« 2. 3 
'öntu itq 3 vHutfl£)al)um 22 
VftObeifl E ttmff&cdur t~ 
v>Ubclmi!ibt 9( MitcHbidfti 21 
v>titc, H diidjaibin 71 77 
votime (5, ^aßcrur 08 
TmiH A #u\\\ vtmbicit) ti 81 
vdert, iL>nUtt|lr Jl Ju 
^ccuc, S,V, ^«stciui 74, 
^taiu E virlemtt 82 
tfslcymncf II) Beryll 145. 
'Uiflr 'ö, Mucicbcdm lu"> 
UifiDl V( ^nflcritr 7(1 
<Uvti 91, Lleruiileyitr 21 
'trnmci J, 2(cnimrbili s.1 
- Weidiiu Utuicr^rubridifti 24U ]sl 
vUstiuc E ÜlcUiitcrUi 2J 
- #yU, üaninimitr 210 
x'nlinicil V, 2letumcfoUi j 
Vmuij aiI vcunumiu J10 
Uucu if Sirqitt 3 J8 
»iiUfi M, (fihtr flt 
•ytdjaiito 2, <nifci ouibitdiiti 1 
A.vumi? (5, -lUtfljtr 14 ll 1. 
U‘""a, Jcihttctia 's» 
liirtil V\v, Bcrksis (> IC. 
Cllnifl 'W 3tclnntcüitr 21 
Otto nioric 140 JT 
Viiutdjfi ^ xutkflflilniin 1, 
Pllllipp VI ^cißin J <y. 
Viodi X! ^ciiinr 24 
Propp, A sl\unri)cncvtr J() 
'HobbnU ('jud)io ^etfltn 110 
Hatd)boifr 3?? Hichoib Play G 
Ho?enfinih >ni ihuiflbnlmui 25. 
'Hütm'fij, 5cld)ümrnii 1 
'Huimißf pun; Vimbicium 27. 
«tfntoiueh X!, suntibcdm 141. 
LchlaNe, E snurmlhtti $1. 
9 vunnuibjtr !• 
<3d>o 1 ^ B. Uuilmiim 7s 
2dioml)iihv A, Xjciminm 1Q 
i5tiiii}tc, VI yciflüi 127 J2b 
Sitmmco 'Vi vcrumumti 140 
Shrtitf» E Unnci fil cbuch,rr G 
Iijdj, (5 , -l'fniui 47 
Z\ü v vobudititi 11 
U'uautjüi, >( yalmcutr 78 
i4fl|)»ti, S(, 5tcmmcuiti 20. 
2!V(Uü{fii yhitflbrtl;»fzt 2f 
^cubt, A ^L'ilmciitr 
2„'crlciu, v UnriPbcdUi lH 
4i'Ubcmnim v Sclbrudiu UJ. 
Viicdu, C -bcifltti 1hl 
Jtcbud), JJiu, 4Uri]itt 46 
Schneider 2trtiket. 
^aldftibcifl, 91id), ,1 
Tchinttc ii. Stauzcu. 
Tubcck. JstbuE tilt ^(cd)[ic(irbntim(iv 
mnid^uiiH Ed)nü)e tmb Stoiijvn, 
HncpZ, ^icrmannhi 24 T 
Schornsteinfeger. 
'ȟchalke I, ('criimiutttr 20*) 
Payolb, ^, ^aflU)H 77 
yiid)tir, C Piu^ hanbieUptl i>b 
Sumci5, 5, ^tihiicui 21 I 
Schrauben n. ALuttern. 
ätiHofm L Co Buqrtr _i11 lil T _ 
Hermann Naeser, 
6 d) ü n e m c i b c ut r (i ü c 15 T. 
Schuhmacher. 
.’lbufiolb (f C">übud)titr -1. 
x’luflud a ticnuifliii 27 
vMiiibl L Huiflbalmiti $2. 
- (£, Sdioitiiueibiutr 10 
Fabln. I ^ctfllir 127 128 
Baiorak Cl), Ibomn^tr s 
■itou M, VohmtoHciii yiiiy 1 
mailttd, It, tiLiihaiu 2 ! 
-UmtmflauM v ^itifuui H4 
^‘U;, 'S, Iillliiöitt (>0 ;>i 
^cifl ,*s Mudibonti 4S iit. 
ilurair a ^n«iih -12 1$ 
— tit ilntino Ba iruli 1 
yiutbrnm«, <Il)i VttiH ViiitbjciDilr 12 
lüsnitcfuil'iufl M ^iiubjcivin 8<-> 
iBUed 91 V.uUmn 71 
2'oluu v, ^’tiiiütrulr $ 
jjloivbc X! ^iclciitti (i 
SoutidHin H sjolicinollcut Play 14 
Hüll, M Hciltiieiur 10K 
^noitbi5 M, StimnuVitr «12 pt 
91, i5d?öi!fivcibtntr 22 
Bultr C Mamt ombudjiti 2 UT pt 
juiltnci I, Jtitiniti 7 i K 
dolhci, ^ , yeimnmtfti lli» t 
Czaplew^ky I, Hcrlumiti bl K. 
^rthlcmflitz?, xIlU icnfr 4 
nllmnnu 91, Pommuli 17. 
'Zfinucbcifl, L$ iL'CK'titr 4 
" ctd», S TmiIui |ti 40 
Atu1) ^ etemm um l1) 
istutt, JiClimn 78 
91, Dclbuldiu 10 
Aicubfiibciflei ^ iUtii) v»anb|cu)iti 75- 
^rommaim nL? StiiumcuUi 70 
Aitlbt, y, äloiutiti 2 pt 
(Mettui ^ Nichlttbktr {<>. 
hurtbanb C MüVMti 4> 
(ttummhd) P Mucicbcdth 116 
stu <o Mahlownttl H 12 
Y>amtU|d)ctf, u Plnr; vanbjcmiti 73 
yaiöt, ^, Uourtd 11* 
yamniin, 9l.Puu; ^»anbjeuütt 14 15 
huzost, 9l $m\ V)anb)eü)in 17. 
Vinfübu, 4V yiidiflibm 22 
yuiHhi ,1 Htiflili «37 
6icifi, !/i 'ihiiflbahittli U. 
Vtlbiq, D, 'HidifiibiU 111 
6or7mami ^, ^unz ’bniibjuviii 27 
tjotfuditn, iX, yiüicmli i 
vuimbou m, vciirtutijln 2. 
Iaap O Hciimculi VI 
^obi ib? OHtiioiviti N 
vnnd;cn, 74. 
?utid), Hciaiti 82 
7 ian u , tioJiicitr 8 
^orq^l, P ^ciflfli 27 
^urltd}fll 2.', sUtcfcludm !. 
Uititiuy«^ I ßalfffi 10 
Ufinci, Th, Iiilmvitr 28. 
Ulctba, ^ ^'amticiUi 5. 
^(cin U ^aficuii i»7 
- H UaiHi Jyitchiidjiti 12 
UlciiuU (S, VcuiifliiiMtr 120. 
Uloljit, lL, (stcmmcyiti 1 i 
lloqlm, (4, BolflM 58 
Uonrab 9t. 'HcnluKr 21 
kouici, U , Mrtiitr lyiubuchlti 241. 
>ln.u|f, ,*> Heiiim 7i> 77 
Mulm, C 'sriioiiciucibciiti 2(3. 
- Vi Uncic(ud|ti 140 141. 
Unheils Tli ^uibclfu 0 
X-chmflim M Utidiiibfti b6. 
Lcviiharb, (5, yolu echütt 8 
Xlubfe ^, Pmu yanbiell),tt 60 
- 2i' ileilutcim bb pt 
Lul! 1t, ^aUcnjr. 2s pt 
Malilkow, ^, ^nficiit ()7 
'liunoim, (5, UnÄlMMr 1011 
Raitci, ^ Sdjoiictvcibeiitr 31. 
'Warner (S (icimauiiiu 20J. 
'Uttu ^dflcim 11 
■^iicUjItKrt, Mncicbcdm 7 
Mu/ltt, ,(X, 9itri<nh|it 111 2>i 
Mnthle ^, ;Uctcmti bO 
liflprol, vobrcd)t|n 78 
9ioUn P, BeUliientt 70 
Cbcilititbct, Ci SclLnüdiir 10 
C6ifiiibn 3, Berflttl 21 
Chcitlnuumcr, E, ^(iflci|tr 73 pt 
l'uiditc ^. 5'pinmcvUi bo 
Pa'Uc» 95, Hctlutriili (J1 
Patttt'iak, 91, Moputr 27 
1‘aWc, C, Uml$tf<ufcmn 4 
Pawlaveck. 9l, Slcmwcvtti 22 
l>D0lvdjil, 5, 41 K. 
'Hcichic, 91, ^nmnmntr 12b 
'Hicimriir, V/ Bei llner^lr 3. 
vftutfl(c& v MdMbitc 52 
Holjl, ^, Hirrhiterm l)1 
dlöicln, 9l, ^enimiunir 3ß 
«djcnla, (tt, Btcmmeyiti 8$ 
Sdierbe (5, 'Hliutchvinntr 3i> 
«dircbcile, O, ftülucrfitjti 72. 
5diuf, !>, Jtelcmtt j~ 
Sdmmin»!ö Tli, Puuz vnnbjuijili 30 
3dmbcit C, MoptUi 58 
5d)iilv X'l. Paniuculi 54. 
- U, ^cuintutflr 232 
O, Mtid)(i3]Ui 2 
LliyiU. t?, s)iiiiqbns))i}li 23 
Subotb, X?, Unncr ftucbrid)iti 240pt 
Tiegel, W vcuimuuiti 17 
Slaylowsty, 3, efcnimcoitr 43 44 
Btcinci, ^,  \taurr  ftuebndjiti 5 
elimid), E ^ncbelUl 5 
LUemvel. V. Uatici lyricbrtd))U 238 
Iciidjat S (itrmcmmr 2U 
Tliaele, HobredUilr 71 
Itibaii, |v Mnd)l)OTilt 4 
jitizzf/uf, 7^ . frobriMoHon Platz 20 
Salbe, B 'teliuciiti M 
Stiicucr W, Sreuimekttr 3 pt 
Scfiiici, Jl, BeraNr j41 
Siilnnb ^, Fnltttk 22 
Sfzibv, 9i, ^«Ztzzctilr 86 
■iC'cmcU iti, ^Urflitr lii 
jtfcuucTi, V , ^nflculi 11 
^cumut, E, <5cldioiueutr 31 
y SUuiibcdili 11 K 
^ciblci P, Oubicdidk 7<> 
,ic)d) , Muetcbcdili 20 
.{c-ithu, ^ (iil)U 7 
Jfdjcd), G, ftamaimitr 110 K. 
Schuhmacherartitel 
u. Geräthe. 
^ucMncubct, Xiconljaib, Hallte; 
)ti 7-V T. 
Schuhwaaren. 
Aiiikts- PuttZ harrbjclyiir 69 
X'ewy, 3 Bei,tut 2i 
‘Uitlfc I ‘HctlmuUi 10 17 
-l'iitid) (icm title Muriii 0 t 
Tad tV (Soutp '^i, »Hiiflfu 141 
LZiiklvktl, 5, ,Xil, ycumuiiiiti 117 
9(flcuhirflcfri) 
LUauoliai, (r, CMtluifitt 5(l 
Schürzen. 
Wifl&L 3 Ibfiriuflcnti 11 
Nabau , Steuumoitr 11 
Tchwammfiguren. 
iTanü, 2t), Beigsll 75 
Seife. 
lklbmaiin Nachf L? Heiltitcuir 22 T 
tttaft, C, 6d)0iiciuctbcrfti 0 (veittö ) 
Jhcbcl, (y Ätwll S Heigiti 132 
Seiler. 
I, ^entmnnilr 210 
Dreblow, C, Berqltt 13b 1 !7 
ßiimthir 91 fiol)iu;olleiti Play 8 
XiutbcmmiH ^,'HcUnteiiir 54 
i'oöie, SVfortu, rltidjalbstr 108 pt T. 
2inii5iimttiou§fcile 
Spcditionsgesch. 
^nf)icututfi Cvfar, jSnlUuti 2 3 24 T 
Speise-Anstalten. 
Abc^mSky 9l, )aqeu1r 5t, 
öiiciiblrtilei, Aiai! Tclbrüästt 03 
9iobtd?, ^ngintr 57. 
Spiegelbelegereien. 
ß'itfter, Gebr, Sriflftr 112 T 
Tpicqclfabriken. 
Gxlüßltti & Taottzei iöcistitr 51 56 
Modj, Gimav, ^I)iumgu|tr 17 T. 
Spielwaareu. 
Aiosiloff, Tli 5d)diictücibeti(i G. 
Mnbait, , Hctflitr 14 pt 
Mifinfi, 2, Ww, Cnnimmt)lr 28 
Xiiclir (Slm, 'Hcilmciitr 8(1 
ijüindc, (LliarloUe, '5d)önciucibct|tx 6 
i’iciuel jy Stcmmeb’lr 2l> 
L'ols, Ibuttflü, ycnimimitr 204 205 
Staaker. 
venliifl, , Movfltr 4b ' 
Schöiilttrg, ,i% ^lucjcbcrfltjT-119. 
Steine. 
Bauer. Pamneuti 17 
'Jlicud), C, Stetnmcviti 16 
Sttinmetzgcsch. 
Stahl &. verzog, Hetmamntr 108 T 
(Vflizt)^Cfd;arU iz sJh 131—1)3 
Steiusetzgesch. 
MertcnS to, Putu ^anbieuptr 24 
Otto &. Sohne, ,K, yiidjoibitr 111 ptT 
j.'Oulttid)cd, (1, il)omnx.iti 8 
2d)onebi(t, P. Prinz vaiibjemiti 73 
Iciul'cit 3)i, inqciitr <i‘i 
Sufcl, Z Bciflfti 48 T. 
Ticllniachcr. 
habend) F Niidjnrbitr 75—77 pt 
Gienfi, E, Vfuitöinnir 7 
(loffmoi u, ilv Zreteilstl 78 
X!uri)teilm»b Ä, Stunmeviü 50 
Malo, 9l Hiituicrm 14 
iiZibi», ^. Pmu ^aiibicitiitr 10. 
Muck v, 2x'n>, {fciHiozniitr 17. 
Pt,uittd) P, Berqstr 12 
Sdmubu, 'S, ätointui 10 
Schiobei C Bcrlmenti 21. 
Toppel, S. Kopntr 22 
lL'(«blcr, fi OtocflKflr 1 J 
xh.'ülf, S MndjljoTttr 71. 
Stepp-Anstalt. 
iUnbif, F, Beiluieiiti 80 
Stockfabriken. 
^fiOiieimnnn Mnd^oiiti 41 
Unttctn, S Hcrlmrutr tiO 
P|obl H Stuinneviti il T. 
5d)iucl)hufi (9 Plu«; (laubicr^ti tß 
Sdmiclntfl y?tfl ßuebud), Juten 
fir 28 
Stuncit, B Atcharbilr 18 
Strickereien, mechanische. 
Otuiliuibci, U Jagest. 8 
Strumpfwirker. 
X?(inM), E, 3nliu5)tr 2i» 
ximbu, 9l, Moptiti bl 
Stnckatenre. 
(Iituer, # ^eimaimiir 201 
Sdjiöbei A, Below, Hctlmeiiti 9 T. 
Stnhlflechter. 
Hager, Anna, MitiHbedtti 14 1s. 
Tafclderkcr. 
Schäkel, W, Weiei stl 10 
Sxtnuedi, 91, Maittzeutr 21. 
obed, I, 5alt|ti 17 
Tapctcnhdlg. 
itampci, C, Bcrgfti 1A 152 T. 
Tapezierer». Deeorateure. 
Beey, O, ^(igcitfi 5 
Btreird. M. Kattikl 22 
Heifliimim, A, ^iimamtili 210 
Btci*, ^, Vloctlcitr 7 
- 3, vciobcrnin 12 
Brauer, t>, Niuqbalni'tr J) 
Braun, P, Hcilineim >, 
Donuenta^, P, iUnMm ) 
2oii(bu|d), 0, Hcmu iu 
^laiqu, a, äuflcim ( 
Aistidpiislim, W ymitammr 11 
lyocy', P Bfilnifim »1 
3(tcid)fe, r , Hciluutin lu 1l|. 
Hi unci, O, ("lobicrijuti 11 
Lamm (t Slcutuiti 
'iiomnlfviustt 3,Pmivnitbi m r 
Gnbrrf, P, j 1 
Sdtm cl, O, MrtrlC'^oit um 11 
Schur bl, i£, Pnu; vanb 1 1 1 \> 
Schrabe, Ä stmKbcditi iu 
5rillt!;, (5, •oobuhollmt U-H 
- M , Jirieniti 
Sträube I. Pnn; vnubi ui 1 1 
'Scljl, dt, Bcrhiuntr 7> 
Telegraphen-Ban Anst.! 
Hiauii, Stilbclm, Bcrqui lt 
Tischler. 
Ban- 
Tutack-v, PuitH^nbiuiim > 
Urame, E Xhoinaoitt n 
l>iO]al)ii, ^iftöuti 27 1 
Hrrgeil?, (>j, yaik^ui, u _ 
Diverse. 
Aqte, I/i, 23e;lmci|ir 2> 
JlmeUuia, 'S, Uudjliotm 7 11 ]* 
x’ltnbi, yiob, Stetiimetu, 1 
Horfituiubt P, U 
Bou 9(, Vcimtfliti ti- 
4)rflubeo Chr sUuiUnrtth im 
Buttart, ^, ftobudjtm 7> 
Chlawatt) St, Ibninn in 1 ~. 
Dauv, i)t yobicrijtm ; II 
-Teilt ir, 'S , Huiuuiiu 21 
Lbetle, (4 tfemiifliu Jl 
üfchmeut, 3. Muc ebeetm ll<) 
EdeU, (5, Mitriebirfm $7 
euer 'Hriflm 44 l > 
Ailchci v , Hufliti l U 
i'Sitldsic, 4?, 3(iflcun 4h 
tycuuei, N, Sütc|cbed|ti s 
bui^vJ, yi, eicmzzzt^iii il 
toctftuui 3, yunisliuuu 111 
v-ötrv E, ttmicbidm (L 
(^iuymod)ci, , S'illmutm > 
Vitbiq, (5 yoyuizoll^u jlil. iu 
ycffp, -jD, Atiu|U<ea|tt 41 1 
— Uieicbedin 102 
voyn X.', 21)imno,'uti S7, 
5ol)it, , 'Snlteiut 27 Jl 
^img V, Unpfitt ot 
Uitfiiiif ^, VtiKmitlt 1s 
MUlei, C*> vcuimimui 22) 
.Utriia't, iSliuiic vvruuiiumt > 
'iticut, v, 'Heiluuntr 2*» 
Uimth « , Ö>itluic|ti 17 
uobt* M, Pim; vaitbicuiui ' 
Mühlei, SH, Pim; Viinbicuiiti h, 
sUoine, A, Thoma^iti b ))t 
Mied, iSS Puu; yutbiui)in s 
Miiljn, A, Jhdunbhr i 14 
Miiuoiu, 'S, Sildionciin 
MitunS, 2, ^nlttti 0 
ShiUb, 91 vcnmiiiinh jo> 
Muryahu, 91, vol)cii;i)llmt Um 
Lauge v, Siudiljonti 2> 
X?utbf|icn 'S, 5d)diiuuetbu tt 
Xiittfe, tt, Herlmentr 21 ^ 
X.'otze, 91, Sd)0!uwcibtiitl J< 
X/iiroo, (5 'ttid-aibui U 12 
'Hifld1, X?, Stutmuyitr 1 Ml 
Wiiiut W ^letemti 10 
tiinioiiaibt, a ßulf|U 21 
’Vtidtil O, PitiM VxiHbfu'ü 
Mmbe, S Vobicdititi ! 
MenM , Jutenfti 27 
Mvllei Co 3 ,Sd)oiniuub ti 
Uiullci, a Veimamuti 117 
IVuitiiuifi I Uztefebttffh 12 
Jisllne, P, X?e|imgftr is 
9iiumami, (tt, sxmiibedm " f 
ihcnninit, a / Uiuiibediii 111 
Cb|t (4 Mimd)umiti 1 1 
Oppell, 9i, lOomitfliii 
Ciuiuo li, ^ntcniti H) I 
Ctto 9t, <2tcmmcv)ti 11 
PU)d), (I, ßrtitur 18 
PUiiei, , «eletimuL'lli 4 I 
Plotier (f, 3ii(nu'fti 2> 
9icid), 'Jt Ptlu; vanbiuivt 
'licmmim, G, yuniaimiti 1 
dhchtci, O, Sd)öiicmeibci|ii I 
N 'liidjmbiti 101 
rttobe. X?, siitefebccfiti 110 
ätommed iS Hcimamiiti 22 
Noll-a, O, Beijw» 134 
Saalsclb, L, ttncfcbcditi 111 
chubc, S, Ptiu; voitbtiiHti 11 
d)ellei, jt freuimiuutr 1 
Sdunblei, (4, XJcitiiigm 21 
5d?lcmtci, L, Miid^üüii l" 
chitml)l, ü, Prt»; vaird>u>i 1 
miimtifd), 91, tttrdibonti 12 
■ 'IU, ttuchlws'tt 12 
chmde Xf, ’ocuiuimim f> 
Sd;oiubirff, v Mucitbutm l> 
Sdirammai 91, Sd)i-ucwci?u'u 
^diinb 
Gdml; 
(srfwrtl 
Grimifli 
Lcliwai 
Giiitpi 
GhIIdh 
Gmhci 
Linien 
GivJli 
2hinm 
Kiiviu, 
^ uiDl 
^ ruirj 
rtlOll 
^irimer 
3 ittdni 
Xml M 
Ilona t 
scuumc, 
Llulow 
.iiilmei 
-.M 
Cdiimbc1 
Hitclt 6 
Jhci (5 
htiK'bül 
Hutudin 
^innV X 
( 1 ir 
v iiimmi 
'HLIIlrt < 
X IMdlltCl 
"iZitff ( 
"mllii 9 
\2dilafle, 
irdn heil, 
irdiul^e ' 
J tzzüf ft 
- i hr 
l luXiimn 
Trcp 
Xn^ucii ' 
HJnmm 
C Lt di ü 
Ui-lii M 
AlllOJUvtt) 
" tvnei 4 
1. U IVIUxfl 
U!l n ort i) 
Malzbier-Brauerei Christoph Groterjan9 Berlin N. spc=.; {ewS'äiaw.1'! h 
lt Gci 
L 'Hilmmti 
Sfrlfu. VIm 
w,l iuvci?it 
11 (tj, 
Uuiii 
"Imt „ («ci 
11 ltlitct|U 
Srtfürtcit P 
idiei 
littnn
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.