Path:
Periodical volume V. Vororte 17. Rixdorf C. Verzeichniß der Handel= und Gewerbetreibenden, ausschließlich der im Berliner Postbezirk wohnenden, nach Erwerbs= bezw. Berufszweigen alphabetisch geordnet

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. CTicil 
Rixdorf 
ISO — 
Nixdorf 
5si)ri)ci, ,{utc4i|tr 3/ 
ö)aiurt B'atf?, yvtq|U 6 H K 
— ?iJr4 ^ictcnitr ä pt 
— 2bv 3ictcn]i- S.pti 
Hcldt, 24, .Uitcfc&ectiti 98 
Sifd)fc, -M, 7>MU 18. ' 
JonaS, 15, Holienzyllern-Plt'tz 6. 
5«}t, ($, Unucl»ccttti 111 
Miniem, 9l, Cirhtr 1) 
AUfqci, £(tomqr, Bergftr 34. 
titplinnM i), JU, 
PeterS, P <3eld)ün>«)ti 33 
GduttcUiU'i, E B^ctcmlr 30 I. 
Schonerch Ä, „titejeberttti 43. 
LeicheU, N, Miiccbidfir 44 K, 
Lo^cl, P, Mneiebcditr 44 
Wartenberg, C, iücrgili 23 
Drcchslerwaaren. 
«icinsjoff, V, Mtid)f}ofitr. <*5 
Drogen- 11. Parfumerie- 
Dctailgcschäftc. 
Droqeue zum Nöthen ürenz Hermann 
2'Uicrtil, 129 T. 
Gvlck, Iüh, Sicmmcvti 37 pt 
fioui, Ä .Humannili 119. 
Vorn, Ä Stnen bcvtfir, 318 
Öacobi, Kurt, Juclunbllt 117. 
Iungblnt N ^cutiti 32 pt 
Achter, I BuqUr .7) 
ihmsct, 'Uisti ämluunti 26 
iicmlc, P, Maifei ^riebnctiitr 212 T 
Lcwrnfolni, C, MnefcbfdNi 14b 
Pienzrl, N.Pruizymibt^yiic 1145 
Drnck-Apparate. 
Sitppuan, Hcuuidj, Ber^llr 132. 
Dütcnfabrikcn. 
Gotuu, A, 3'ftuiitr i7. 
Marrgolb, (5f;i Jtdcii|tr 4 pt 
9tewig I, ^ennamisti 201. 
(Siet Eugros. 
Aernstein, H, Pamuciin 58. 
S, Stuumcyiti 18 T. 
Stoijmaim, F Wciqitr 5 H pt 
Eisen- (Bruch). 
vlölbifl I, itiulmcifit 9“ 
ftaneraitf, 23, Stni)ct ftucbntfjslr 5 
Mülil, (S, IagcrNr 17 
Stolz. F, töftitcutr 22 T 
Eiseueottstrttctl0ttS-Bau- 
Anst. 
Echaferbrä. ßrtti, jhic’cBctfffr 45. 
(Stfaisticficrcicii. 
jVZärhf(f)C ji Ersenqieücrei 
F. ffiTccicn, Delbrnüitt 39—11 T. 
Nutzen, F. (Sanncnii 28 T. 
Palil. 5 ihtrinna Play 21 
Wn tfr F Mtdmib Plat 1*31 
srimfci, 21 2Utttcllniidi 2i3cn 20 27 
Gdimbei, (S, Gmmu Utlmuncc, ilcitiir 
2i?ilfclitr Bad J, 
Ünmfs, 21, Mrttelbnsch 25ca 20 27 
ioutfclmam. M, MlUelln^ch 2VcQ2b2 
2ttlbPciflct, W» iHütcittft 2't 
23cul)e, 21, Schoiiemuber;rr 7. 
23ot)tc,* A, 9lu1)ati>iU 53 
Eiswerke. 
"Wter, Wilhelm, Mittclbnscli 2>q20 27 
Sitemeo, (Mu . Silage btsa (a d 
Gstimcijtr) Nicmctz sche (5i^unrli‘ 
Eleetrischc Beleuchtnngs- 
gegenständc. 
'hidimb «.V Wcilimb, Berg 
Iti 55 5o T. (Iioliirvhnn) 
Etectrotechn. Justititi-. 
5tlcm, I, Pnnz dan-lcryitt 10. T. 
Erdarbeite»- u. Ticföatt- 
Ntttenrchnrer. 
Afzmi, N, äkrhtterftr 80 
jUiti L Co, Pcuri'iclitr 15 T. 
Essigfabriken. 
Uiißcr, Gt, 'Jiidjrtii' Play 7. T. 
EtniSfabriko». 
2rfjmicbc(cji, ?(, Pnuz Hand;cU)str 83 
Exportgeschäfte. 
Teichner ^Qrfirlqi Otto Ring?, E, 
Malnzerstr 55 
Fahrräder. 
iuijcr & 13G137 
Zmiui id) l'rtifl ilUiafiv 27 
Mn, Kaiser Friedrich 
fti 227 22b T. 
rdicilci L Co ihmrftt S8. 
sdjubeit, H, ikigitt 110 
Visen «. Blech. 
Schmidt, CMtaib, Beruft: 110 L T. 
Sczcpan, M. Hoöicdjiitr 77. 
Eisen- u. Stahlknrzwr., 
HauS- it. Kttchengeräthe. 
Dähnclt Otto Beigitl 121. 
Dowe, C, yaltcuti 2<> 
Kiesjliiig, Oiuftau, «n»2 pt T. 
Schmidt, (itwniö, äkiflili 15(1 T. 
Sellach worin P 3it)t, Theodor, her 
maiuvir 51 T. 
Wunderlich, H, Kaiser üitcMichjU 
241. T. 
Eiseriwrhdlg. Cngros. 
Gude L Co, F W, Hvbrechtjtr 771 
Eiserne Gitter. 
Donner, A, Mariendülfcr Weg GO T 
Eishdlg. 
Hrofi, R. Säioncrveldeutr. 6. 
Dading iti, Stnchhoftlr. 14. 
Dienst, I, Ww, Undchohtr. 16. 
Frohmiiller, 5k, Äirchljoffti. 16. 
öcißlci P Nciitafti 70 
(8ermann, stncHbcditi 52. 
Heinrich, st, Sffiuiuiucibuflr 6. 
•summtet, üfi Sdiottcweidnstk 28 
ftlcmm, (5 JJiillclbnfdi Wexi i&» 27 
Kluigl'eil, A Ww, (saimci ([fjauficc, 
Äßi/er Willielrnö Bt'd 
Lamnieck, H WZütcl&utdj Weg 20 27 
SRaici, A, Thomasstr 17. 
Fahrrad Neini.qiiilgö- 
Jilstitiite. 
Pomm, I, Prinz Handjerystr 9 
Farben. 
Änilrdcnbrrlst A Co Nachf ^ttebr 
•Vcim Pott £tto, Iagnitr 74. 
Färbereien. 
Veiolina", Stuchfiontr 45 T. 
(£iiflilf)ntbt, (Lh ^eimannjtr 4. T. 
A\ufc, O, äJctiUft IM. 
Feitenhaner. 
Diimk, W ilnrfiriofitr 7 IL 
Filzschuhe tu Pantoffeln. 
-Hcig, ill Falhir 22 
Vtniv, Ji, 9d;ui?ruuibrrfjr 9 
^chinann V,Ji«ni ^linz yandieryslt 7 
Fischhdl!,. 
i'kucfc, C, Hmuaimfti 250 257. 
ttußcl, A siancr Jsiicbudj|tr. 5. 
Piel, E, JJ. 
Ncgelrn, G, ^mij 40. 
Fischwaare». 
Paetel, F, Iagcntr 6. 
Flnilschc»dichti,iis,c». 
Ur Sa„da,Hl„lö F,Vcigstr 50 50. T. 
Flaschen. 
Aiaiin, 91, GaUncrstr, Brauil'fcheZ 
Han? 
Cardinal, Gebr ,Aeüincrstr 7 T. Spec 
Gebrauchte Wein» n titquciti Flaschen 
Fleischer. (Grotz ) 
Lllstiq, C, 91iii(itta(|iiflr 30. 
Viumctt 2. Veraslr 10 
Pohl, (f, i.‘cf|i»q|li 18. 
- P, ticiuitfliti lti 
Wiedecke H, TUbrnckstr 38 T 
Fleischer. 
2UEuctf]t G, Faltm 20 
.Heiutiumui lr)0. 
^tum, (£, Wtdi(Uö U pt 
VeSer W, Ükuluicuir M*5 
iUuimami, O, outuuUi 4 
Bierold (?, Delbinchli 12 T. 
'imdioff, :li, Pnn; vandieryilr. 22. 
Wohnte, W, Su'ittmeyttr tß - 
Boeltcr ,lH, yfmqlmlwiK 15 
iUirviDvli 33. 34. 
Wmuit, £ , ^cUiticuti 28 
^üiflci I ylid)mb|ti (>5 
Ctninoi'h, C Mo^n‘1 21) 
5)nt VI, ^»luKMU 51 
Zitihorr» C, ÜUilnietlti 50 pt 
(5ji|KJi)nbi, I, HfinistHiiHi HA 
^aintmami, y>, vcilturqitt 12. 
Atcblci, P ^truimcbUt 04. 
Fifrifrr, 2tl, ,}i(ivnitr 53. 
hloia, 'Jl, tmmamuti 209 pt 
Grande, G Pamuciiti 8 
(vclt|jaas»i F jt ttici ,Xitcburfr[tt. 7 
(vollarf, C Sloppu 27. 
Wof,lau 2J ^ciluuun 27. 
0)icflu|rtjfiu l, W Uucfclu'ttttt 117. 
('himui, A, L)w, vtcimaim)ir 10. 
('iutl)ii, C, ^oact)ii 7 
(wmlfici, 2V , ‘l'aiumuti 58. 
{innrt, , Hcinmnmh ,202 
Vcibridi, Hennette, SteminchsK 79. 
Vereintem, H, iWiifliti 12f\ 
vrmimim, W, ^nfunili 27. 
(iciie, C, Beuyn 127 128 
vftluicr, ^ , aiiri)iuMtr 102 
vabitfc, i)i, Wniftluiluutr 22 pt 
Iaschke, v , Snieniu 70 
'uii'cn, ^, vtunauilitr 158. 
John, C, 75 pt 
Wailu» it, Cif]U (i 
Mampf, F. Ho^n;olleln Platz 19. 
Vimiciv !Z»'nnVi(titi 22 
Ltiek, W, Dlidmrbm 102 
stkntp C, Mudihohfi «W, 
Uitcl'Vl, ii, Vciiniflin 2t 
stmliri), 15 2'niim U pt 
>tochling H Putit ’ömibieUjsh 57. 
'tonn , v 5aocun 70 
Unifluff, O Unritlu'ffü 7 pt 
Muhn, P. ilncfcbirttli 10 J 
Vaiuici, I Paimuntr 12 
Vnthvlb, C U<u>u ^urhizd)}ti. 215 
Xiubti' I MiuUfltiticmti 1 
Lulsdic, W '-lU'iliiiciui 2S 
Äalli A SdiuiicutctdcifU )1. 
Ulaiihfc, 2i', Unluuim l)V 
%'atjtir, 0, stailcivnkniti 2 
'ifiiiiarf 0), <5diuiiriyubct|ti 20 
'hirtc, ^ ?3iau, Shmmewu 28. 
— O, Wallcistr 11 15 
'liicfil, iW Hcuiuinuui )! 
^irbeifldn), P 7 
}ksimnlb, sn? 2biv 2UuVU 115 pt 
^auiualbl )un , ilkmn 119. 
i'üiln A WirlmiMii 102 
i'icnqcl 2l, Lchviicweibersir 8. 
aiablt, A, slhdniblh 2b 27. 
Jifl» Jukmir 5‘) 
— P, JuUnftr 47 pt 
Slciwanu, W, Pun-) ’ortnbicüjsh 05 
'■Hatt, RucMin 01 
){citschnct C, Prinz ^anbinystr 75 
Nentcr, 2(v \Hol)cu}oUcui Platz U. 
Jiichtct, I, Viutluiü 70 
Aiebel, C HmnartitjU 11 
yiofiitiid, E, Hcnnannstr 213. 
echillu, Ä. Wallentt 2 ) 
Sd)len^ici, 23 ^eimannslr 232. 
Sdmubl ^ Aosuislr 2 
— H, Mtieulic(t|ü 11 
Tl). f)unisljui|li 18 
Echttiiebel, 0), s.icimnmisli 10 
'Sdmcibei, W, <laitci ^labuchilr 218 
Schrcrl'tl ')i Pnm vfiithuzvili JO 
Ldnil; Js, DewinclM 17 pt 
Ldiul; 2^, Muc)cluditi 150 
(sciffftt, U, 72. 
SubcU 21 2teifliU 138. 
Sitte, 2l Ikiqiti (» 
Stnifi, F, Ooiiiti^llcui Plah 7. T. 
Stock C, 'i'uiuucuti 8 
Stitiicii, 5B, Pu>n löonh)cU)ftr 14 15 
Tlieilisch, (M, Dclbiuctsii 29 
Tliomac, C, Walmeuu 1 
l*d)trncr, 2(, Punz Hanbicrystr 65. 
lllivsch, (ü, Heuttannslr 1J 
Bollmann, 5t, PnmticiiU 8. 
2ios;, H, Aerq^tr V) 
Äoniowitz, I, Sclchoweislr 1. 
C, Crkstr 10 
.'>,icqcitbciu, H, Sleininehstr 50. 
Zien, H, IticifiiU 138 pt 
Fleischwaaren. 
Müller Spclicfeltftiblik, Wct Ges, C 
& (y, Richard Plah 10 T. 
Nemane, (£, ^iclenslr $U T, 
Röhl, K. ctopftlr 40 T. 
Formensbrk. 
Tronchcüi, AloiS, Hobrcchlslr 8. 
Fonragehdlg. 
Endnkat L Co, A^rli>rcr.str 89 T. 
'Kerstran, N, Wcißttr 122 pt 
stöhnte, 9, 2^io, Jatciuh 50 T. 
Vmimci, Ciu , InIrnSur JO 
^iilhvtU. Ä, Zretenm 71 
Sdmtuit, Carl, 2Uiliucntr 102 T. 
Sdiitl^ C, fcmzmmtfU 0 pt 
elcuiiidci, » Hcrmoiuiili 196. 
Friseure. 
iUiimtcrn P. JvnakM' 69 
^ichtner. P, Etcuimctur 49. 
rsrtfrfcl, Ä, ÄUKtöstijnftc. JJ. 
Uatfa, 0, Crtitt 5 
Müller, W, (öcutiutl)|tr ^2 
/innich, C, 2t'ahriiti 27. 
cdiajci, P Ustjjfi Fufbiirfjfti 38 39 
5dmubt, 'Jl, ftcimstituUi 225 pt 
«cdjiiüu L, Fran IulmSilr JJ 
«djiDCiüfr, s)i Faltttr 25 26 
Lliiel, Ä Holicnzollern Platz 13. 
Utü, G, Äendaitr 2i 
Frisenrinnen. 
Krüger, B, Paninerltr 15 
Fuhrgcschäfte. 
Diverse. 
Appel, Ioh. Prinz (loubiLnjflr. 27. 
— IMnn, (5tumictzin 5J. 
Arlt St, 9iid)«ub Play °0 
•bslbc, v»» Mopilti 51 
Sadiumim, 91, Mtchntbitr 85 T. 
-Wider* L, 2U;^i!t 3‘) 20 T. 
2kttui, C, 'Koicit|(i. 1 
Blisse, C, Nicharbsir 4"i T. 
i\, Stmwtcoiti 15. 
Brandt, F 2^cUutcuti *n 
bringen! («, Inlinoftt 27< 
2'nqe, ^cumumfti 200 
2U Ww sxunaimftr 5. 
Camm 2UiIl)a 5titimn'^u b 
ChumucM) 21, tUtn^ ^mtbjcnjslr 71 
C iflilhmbt $ ypiilfn lo II pt 
Fildici, 23, Sdivnewubcritr 2. 
Grande, 2f SUinnuuu t>9. 
3Urbild’) C, Juli«' m 45. 
M, Telbrndilr 27 
£), aitdimbm 100 
(v<i!!i, M , ^cnfnrtl?Mi 2 
hkulir, , x){id)aib|U 16 
hicimqt H, 2kihnci|tr 58 T. 
O'lnscr. I ,'/itdi(Ub|U 81 
(»laoljnniH C Wchmb Plat 20 
Wolndi, 2‘3 Prin; ’vaubiiujiti 70. 
— 23dO, Stumm t,m 5o 
('uoft 21, 23au;lick!tr '2 
VKinmnmmi, 21 Hermannstr 13. 
vmibt 2l, 2^cUutntti j 1 
Villa, 21, SlcnimcDti 39 II. 1 
— 6>, 2Urhnniti 107 
^ulcr, L, Berqsir U 15 
^hiiKfi, ÜLfininsli 25 
'Mimcfi, 21 Safliuu, 0'» 
Mallnuodsl, P °0 
Mnnmicuiv F, 2kiluifim so T. 
xumVu, 2^, Stunmcuiti 1 \ 44. 
MmUU'p, ft, 2^erlinerUr 101 
Utuilfrii, b, Vtidnubfir 119. 
stlauo, ss 2)nllttci)4 14 
Ulurn, 2l, Hermannstr 0 
Ultilh, C, iVuumutitL 11. 
t>. 2^Umci|(i 95 
Moppe, 0, Moviiti 50 T. 
Hiajf F <3d)üucii'cibci|tr 3., 
uinmei, ^, 2'cijpU 1 
Miuflcf 2V 2^iluui|ir 11. 
Mul)l, O. 2Knluiu!(i St 
Uiiifmu 21, siruimnitiii 6. 
Mulild) I 2^ilmciitr 101. 
Vrthll, F, -Itcifllll 8 i ^5 
l'oljumjin SM 2Uihiirifli 21. 
Xlubu, 2i 2Uiltiici|li Ti 
k2uibutmmi, ?J(, (mmniutiti 57. 
soeben, S\ (•»cimniuifii 17 
Lnck F, Sleiniiuvitr 56 T. 
— % Üuunflfti U 
— iW, <2tcumu/,ih 14 
P, Aalinrrllr 31 T. 
Lutz, O, MflikflnUutsh 17. 
%tci, it 2UiIiiictftt 7—9. 
Ulcltoi, F, ,‘iictcii)ti 17 
Hielte, , Ctelnmehslr 01 T. 
Viohutiq, F, 2<eiliuct|(i 14. 
Nehring C, äkigfti 1 U 
iLiuimiin, P, Marrenborsa Weg 75 76 
Neye, 91, Hcrmannstr 8 
iinnelnann, P, Wanzlickstr. 22. 
£)l)lmstcr, (9, »itetmfu 45. 
Ölte, ^, Berliner str 95 
Öttmrnm, G, Hermannltr 206 
Pitrnichle C Hermannslr 203 T. 
jtctiolb, 2i, Prrnz hanbjcryslr. 71. 
Pupcr, 21, Ulidjatblli 83. 
Pliv, G, Falkftr. 18 
Polil, 0, Canner Chanssee, Kaiser 
2LilhilmS Bab. 
Policher, F (icunaimftr 13. 
Plistn, <3 , MiUMcDcrfiU 111 
'liatz 2l, Nicharbstr 119 
schlich, P, Hamannftr 13 
^ellschlaq, I, Stunmetzstc 37. 
dichter, fi, BerUncrstr 9b 1 
Tachk, P, Berlrnastr 95 
Scharff, P, Berlrnnstr 100 
Scheibe, 23 , 
Sdjcunci F 21ctiuu u 
5d)lcir, C, Viimm u f 
Sdnittbt, C , 2Uilu vl u ^ 
Schul; Clrr, »%na ^ Va 
— (v CMtUnfnr 11 
StilWlUt Ä, Stemm u , , 
Sdimckl, <y, tikiiiiuu i im 
Srepert, f>., ^oltm . ] 
Specfit C t>cimiumu _»n w 
— Nicki, ^cinnuivit j ~\~ 
Spuj, I' Sel.lroivt!', i 
Slanbnis;, G vulni u u,t 
Stöbe jim , L Snu» tu ,, 
iSndiü, 2tJ, 2hdmh'> j i tl s 
2hüm(ii<, P. MiuIiIimh i» 
Tidmpe. C ‘^icUiiui 7 i\ 
2>on lF,_9>itnmu>tt < 1 
23el'er, v, -iU’rlnmur >«) 
— L.' ytoiunn h 
23cthirtiich, 0, -i*trltrt 1 i ^ 
2i'eitbcKboi! (i i\\' ,, [" vle 
23cibci, F iUilnifiui 
2t'eif, Ä Jtftcnm l 
lauter F £uinmil)u 2 
23olk, yt, 2Utlnuim 
Jclm 2l. Stminubm “ r 7 
JimincinmH C 2.w 2irijzit/l 
— 2, 'vcutnumiir h 
9(bful|rßiiri). 
2Us)m $ Wimtlju Z | u , 
jcmitr 13 
Bii! U ^ohen^'llt Ihi li 
li UCl, V , OlllUMU ' 
WlCbüiU, W, x'itflCUU l 
Vrtbcil<nih, 21, C'”lui t 7 
Vcimutl], L) iteynti 0 
Mlnhif, F ^slfleun 'I 
'NJcilindiicf, O, Ibonn r f 
'niu(t, C, Shttirludur " \ \ 1 
’WulIct, I 2^U(tiai(t ‘ 1 
yitiimnmi, 'H, SIuckU 1 1 70 
Schmidt. I InUn m 
SdilVttut, 2t< Mnqctud t - 
Ibule, C, 2Utfl)ti ü II ;t, 
Udert ^, vaflaiu .> 
2vcbn, W <5lamucvt bl. 
2itcif, h Mvpiin U 
aW,i\opflU 8 
21r6cit5* 
jhcnbt G, ftiiiiiamtiti h T 
yosimann, yt, 'judum'' 1 ni 
Droschken 
2lcnflst 51 BeUiiicnii - 
2kl;luirt V» !»>![ h 
Pleibanui. E ^ummm 1 1' 
2Ut)d)(c, 21, 2Uilnuiui l 
tiiiliuumit 2'3,-iuiltiiuui l'i* 
Camin F v»cnitstiuiui 
DiUrich, 2ol) SK11111, 1 1 H 
itU'ciiiei V? Valuta u ^ 
_ ithirf), C, Gtuiimcvn 
Donall) W, fiiimamvii II 
Cdtll ^ , Huunriinni i 
Lieblich, F Mudi]nn )" 
Aiaiifft, O, Stumm un h 
Wibcil, O, 'JitdiiuMü lt- 
huriflf I BlUiumn J > 
Wiiflit, S? tMinnumm 
Wüllmtd) V» vol)eino!iu» Mi{ 
0,ör«d), J, l'rifnijVit n 
(Wotirti v», PitUi MsliiPi ri) ir 
Wiuid), N BerlnuiNi - 
0)tot(it, At, 2Utlui(ilU 1"" 
Vnimbmatw, E, vuimnm i C.| 
M, Punz Mipib|atim II 
franse VI, iuutmman l7 
Vnlte 2l, 5« 
V^stiildjcl £> Si'duuvciui 1 
<öa\'lr, 0 (iititi 2 
Van^momi, 2, »uUu'ii -5 
Veumaiut, F , (nhtt 
s^i Cfifin I 
MiuKifl, )1, s)iid;mbHi li'° 
lenke, 2'3, Pnn; ^mi^un r 
M In iti F, 'HidnnMii 112 
Miuiflbcil 15, ^juiniM) 
Mloos, 23, tSruuaimm l1- 
Minivc F, 2Uiluuun 1 
Atolilcr, VI, AcrlriitNii I 
Uo()itlvpf, 2i), 2kiluuiiit -J 
Moi)iii, M, ik'iluunu l > 
Utitacr, M, Waliiiitm 
Mrnid), fr, iViauijuMi 
MitUid), W, CMimaiuuu U 
„abich, 2^, l[ 
Labhofs, W, 2.^cUuuuu I 
Latidikowski, F, ShiiuinV11 
heischte, F, Wirniü <- J l,L 
Llid), H Zielcniu 11 j, 
jiibist, v, Wauzlidi'r 2J 
Mtnbei, § ycrluui|(i 
X!vfc, F, Bcrluinin 21 u 
— G, 2kilincifti 21 2» 
Lnban, 91, Heunciiui'u 
Mcrbcr, W. NrchMb,n H ' 
Michael, W, Wan^lidiir 0 
2J1ÜIIC1, 2h >>ctcmti 22 
2i'cutt|5, , .£tcuii<tint|ii J 
Otte H. Acriilanil'tt 1« 
Pajchc, K, Pnin 
Pciumamt, C, ^ciNii'n -1 
PflffeUmci, M, ÄKil« i’« J 
Ptuubt W, Ww ^itr” 
Pohl. F !ücrlmuiti j 
wwm 
Galant 
11. Leder 
je “i 'l'llrtlUll 
I r> uau^ J 
|i'i t! hiriint 
' li ,{ie 
1 Ullld 
h ’I Mills 
r ()aU, ^ 
G 
4 ^cnpt 
1 (* ^er 
•11 *■> 5d)s 
^ Vu» 
iy \ 
)i h N 2 
v Zimbtf 
n MiUl.t 
i ’l Vt 2 
ii b Hi 
' 1 '! sut 
f 1? \md 
n 1^ i 
-! liid 
m i> 21 
1 J Jitdi 
4 t iiidnn 
l *U pTlt 
"1 \xu 
1' l! B, 
1 i 'K\ 
( vaime 
'l 1 im 
1 ’Uifl 
' 1 1 5' 
1 luif 
n imq 
';ni (i 
^ ' neu 
' 2tc 
'i'iu 
' ' UllJHl 
1 ilirtu 
^ JUU 
1 JJ( 
, U nii 1 
'Mimn 
rt‘i 
' 1 ni 
r ( (inniijt 
r;t ^u.i 
‘ Ulttlili 
2itu( 
'' 
h/la,Izhler-Jär&uerei Christoph. Groterjan, Berlin N. spec.={ 
$fßj
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.