Path:
Periodical volume V. Vororte 9. Lichtenberg, Friedrichsberg, Wilhelmsberg

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Sd)ön3 
öiauütl 
l- A* t &rGsi‘4 Ä Sf?5? % 
t 
«jchtenb«:kg<Frie-richsbet-.,,WilhcrmsVerg — 117 — - Lichtettberg,Friedrichsbcrg,Wilhelmsbcrq Th°» »T« 
S5Ä7 3-, F., gmnfpirtcr 
Wncc 124. ' - 
Minn, F. L.. Dorsilr. 44. 
^ Möbeltransport- 
' jijjtl, H, F- Sie»« ffitß 8. T. 
Salanterie-, Knrz-n.Leder- 
- waarenhdtg. . 
F. F., gnmtfurtcr Chanffee 
i?ß, P. Frankfurter Chaussee 135. 
- Sami.<X Wilhelnrstr.2.'(P°st' 
Iti FnedriLSfelde.) _ 
• e«me. vJi,"iVgranfritrfer Bjaiincc 
112 li'-. 
20 ‘ 
U> I 
rmifiuill 
i ffmuiil 
II lP°I 
toW'fi? 
T , 
10 KJ 
bnujiMj 
JlOlt' 
üliinmiei 
S L 
[|iiiiitil| 
linulicclfl 
ii 
Bitt 
ll 08 
rfltrllr \ 
iiljmiltl 
tnilt 21 
flciflr l| 
iiigm« I 
11 11 l 
utjttlitf 
t litia»! 
a#t . 
i l£l)M| 
I) , 
Ir 
18 VP| 
■flr <?„. 
gi^-l 
'aM 
1°V. 
' Gärtner. 
Jm[I,S, !>., Äilhelnistr. 0. (Postbcz 
ItiiiindlSidbc.) 
Wkilj-ff. ä(.,-F., Frankfurter Chau„ee 
Ü 95» 
Siiertiisi,. 8C., W., Hohen-Schoi^ 
Sröf ffntgfieg, Bolbt'scheS 
v„- Fnmlfmta Chaussee 
A. tu, SorfflC. 85 pt 
I . 6, L, Elbenaerilr., Draniiel'scheS 
, Sorfitc. 32. 
Sem,*., L, Stragftcp, Foth'fcheS Ha»». 
Sniind', SS., L., Shugfttg, Friebrichr 
|dj(6 Haus. 
I Wert, F.. h., Stniflflcg; ©aOScrt'fdjcä 
&S1111. e; Er., Nl!schestl.,Hcm»<ui»- 
Mti .CiatiS pt' 
Mbim,.v,F,,ytanffii ritt Cfjaiiiirc 153. 
I iiil, J, L, Sotfftt. 10. 1 
tollt, W, L., >itrngfleg, Kahle'sches 
fauipt ' 
I Jjjir I!, L, Dorfstr. 2a. 
imtigtr, .6, L;t Dorfstr. Axt. 
impinhi, Ät,D, Frankfurter Chm>„ce 
Mb pt >* 
I Kmjmälij, R.-.F., Frankfurt» Chan ssee 
löl 
I Whi»,A., , Niischeftr., MaltheS'fcheS 
I fimii T. 
I Hli M„ SB»., Lj Dorfflr. 39. 
1 Silltt, v, L.; Dorfstr. 2a T. 
Mi 91, P, FrankfurterEtiam"-,.- 148 
I *1(1«», A, l/,' Prinzen-Zllee 12. 
I (Ii«|i6c3 FriebrichSfelbe.) , 
I Sii, ,f L. iBititacitliitocitffr. 1. 1 a. 
I Jstftrt. 6, U-Rachhausstr., Ruppcrl- 
I |djti Hans jpt 
|6n« viutiau L., Stocbcrflr., 
SdmlC'ldjcS HaiiS. T. 
I Stic, K, L., JOurfftr. 2t a. 
I BtijtLGIn, W., Wllheluiöbcrgcr gelb' 
etg, Vcigel'fchcS Ha»S. 
Eilt, t, L, Dorfstr. 2 pt 
s-, Waffet!- u: Cauali- 
satioiis-Anlaaclt. 
I Wii, C, F„ Frankstirter Chaiiffee 87. 
Ik’i'ii) & Po., L„ wubniitflr. 4. T. 
IW»r(f, (?»., L., Pfarrftr. 4. X 
Gasthöfe. 
|6aslh.z.schwarz. Adler, 
Ernst Höflich, 
■ u;«iui«(lrt Chauffcc 120 (Tcl. 8.) 
|Wai|j.Stä(!t für Nindrr imb S(;l 
  den gcchrlc» Sücljijnitblmi 
I'cilcnä empfvhlcn. 
Gastwirthe. 
IN,9t,F, ütummctsünrflcrfk.-69. 
I/» t 51 - h« Marqareteiifir. 28. 
IM btj Friebrichsfolde). 
fce, L, Hagxnftr, L T - 
Ii*’ * r, Fiaiitfnttcr Chaussee 158 
I ^ T I’" Äkankfurter Chaussee 
Iff J' L, Atzuodlcnftr. 4L 
Itto*’ öro' ' R»"lmclSbnrgtr- 
lr!w; 9. F. Wartcnvcrgftr. 60. ’ 
IS f ■ 1'- Psarrfir . N pt 
l'S,V j •' H«^»>Schönhaiisener° 
g!*:®, f., ®orfitv. 41b. 
Eb»ll, e, P, Plirrslr.48, 
V. L, eilclflr. 1. <Past!ez. 
5®. L, Dorfstr. 46, T. 
I i«L,i6 > Ij , Wilheliüstr. 84. 
B6t.« 5ucbtiS|Sfct6c.)\ 
K"J;3, L, Bcri. LcsstngsirZS, 
'Crinäcii>?fl(pc 2. T.($o(|. 
* « ' Smntfiutct Gi)(tith'tcl25. 
"■Wiimc, L, Sirflfr cbftc 2. 
"»b F ,F«ukfurt.Lhq»sse^W. 
ir„S. «->h!,hof„r. 4. (P°st° 
•übe.) 
|L > VL 11, <! 
Hai,in. St., L„ EiteMr, 3. iPostbez, 
FriebrichSfelbe.) 
Hamann, 0)., L„ SBirtctmftr. S. (Post- 
bez. FricdrichSfeldc.) 
fiaitbfc, Th, 1, Dorkftr. 2. 
Henfchkc H., F„ Pfarrftr. 42. 
— P., F., Pfarrftr. 35, T. 
Hintc, Ly., L„ Bahnhofftr. V (Poit> 
l'cz.'FrikbnchSfclde.) 
Hoffnmmi, St., L„ HerzLergftr. "8. 
HoPpc, 81, Jf., Frankfurt. Chanffee 24. 
©oni, SB., F., Gürtclftr. 2. 3 pt 
Zanz, F., F„ Pfarrftr. 23. 
Sficfkv, W., L, Margaictenflr. 20. 
(Poftöcz. Fr.ebrichS,elbe) 
Klrchbach, Frau, L„ Pu»zcn-Allcc 9. 
(Postbez. Ariedrichiselde.) 
Krentz, W„ L., Dorfstr. 17 pt 
ftrietoill, M., Ix, Hagenflr 58. T. 
»troff, 'X, F., ainmmc Lburgerslr. 70. 
Krüger, K., L, Wilhclmstr. 1. T. (Post 
bez. gnebti dieselbe.) 
- R., F., RmiiffBricc Lhanffec 87. 
Lange, B„ F,. Warlei>bcr»str. 07 pt 
- St, JP., Prinnlfiittcr Cliausfee 1V8. 
(Poslbez. FricbrichSftlbe.) 
- ©., F-, tttonkiuttct Gl)»uRcc 27. 
- W., F-, Riaulturici:, Glinuiiec 178. 
(PofKej. FriebrichSfelbe) 
Schur, I, F., Frankfurter Chaussee 
48. 49. 
Vsmtc A., F., Frankfurter C^miffei 112. 
tiutbiier, F., w., Hohen-Schonhailfeiier- 
ftr. 3. 
Sippe, I, F., 8limimeI3Biimctflv.01pt 
Losch, 23.,,L, aSargnreicnitr. 13. 14 
iPosl»>z. FiicbriftSfelbe.) 
Ludwig, P.,k..FraiikfurlorLhausscc IM. 
Mal! , K., F„ Fwnitfuit« Chanffee 
171. (Postboz. FriebrichSfelbe.) 
Michael, F., F„ NnmmelSbiiraerstr. 06 
Michaelis. H., L„ Dorfstr. 21b. T, 
Mieif,», M., F., ffliitiimcleciicdcrflv 
3)lilfter, R., F., 3t(itttftitlcrGhnuncc27. 
Mittrejter, M., F„ Warteuberaftr. 69. 
üSitlroo(f),ffl.,W'.,Sati666crgci: Chanffee, 
Mitlwoch'icheS Haus. (7.) 
Müller.^C., h, copliicufli; 19. (Post 
bez. FriebrichSfelbe.) T 
- P.. L., Mclücusccrr Wog, Aschc'schcS 
,6nit$. 
äleigel, H.. F„ NnminelSbiirgerstr. 23. 
Scunittim, ®., L„ Friebrichftr. 71. 
(Postbez. FriedrichSfetbe.1 T. 
Roack. 0. ,%. Pfarrst,. 26. 
Nu^ch.E. F., ÄuminclSburamtl. 45. T. 
Qclze, 2JL, m„ L„ Baluch-fftr., 
Bahilhof AchtenLerg-FciebrichSfeibe. 
T. (Postbez FriebrichSfelbe.) 
Pnahoiu, H, W. S«iib56ctge( Chaussee, 
Talt.'fches HauS. 
Palm, F.. F„ LtummelSburaerftr. 19. 
Paelfch, H., L., Gudrnnstr. 4. 
Pnnlot, F., F„ Nnmmelsburgerstr. 20. 
Pe er, .6., -L„ LanbSbergcr Chanffee, 
Ülmim’fchcS HauS. 
Pet i (), A., F., Frankfurter (STjoufsee, 
186. 
Pl.tiich^F.,Nümi»elSLuracr>tr.l8. T. 
Prenkichacht, 35., F., Wartenbrrmtr. 33 
Pyrtet, 3-, L;, Sophienstr. 4. (Post> 
. bez. FriebrichSfelbe.) 
Roepke, 91., W„ H«hen-Schöichanfener> 
Rummel, M„ L., Dorfslr. 48. 48 ptT. 
Schilzkq, 0., L, BiMcnhagenftr.i. 1». 
Schirm«, 8t; F., Ätmi!furtece!)auRcc07. 
Sqlcne, 0., L„ Wilheln'sti. 66. (Poft> 
bez. FriebrichSfelbe.) 
Schneeoogel, £).. T,„ Marstaretenftr. 7. 
(Postürz. MebrichSfelbe.) 
©chulp* 3,*F., iRiimmclSdurflcijlr. 
!pt 
...... ... J.. 8. 
Schul,., A, F., Frankfurter Cha»»ee64. 
— tel, L., Prinzeu'Allce ti. (Postbez. 
FriebrichSfelbe.) 
— I., F., Stieget Weg 10 pt 
— L, F„ RummelSburgerflr. 68. 
— 33., F„ Fraukfurtev Gljauiicc 161. 
^chwalowsm. W, F., Frankfurter 
Chaussee 63. 
Schwarz, P.< L, Dorfstr. 7. T. 
Sieben« irth, H., Hohcn-Schöu- 
liLuseuerftr. 6, - 
Spenlda, I., L., ifliiggeichogcnflr. 0. 
Stübbe, Di., F., Frankfurter Chaussee 
3.'(Postbez. FriebrichSfelbe.) 
Thäter, G„ L., Dorfstr. 4^ pt. 
ühStmci, R, F„ SJtniilfinli.tChaiiti tc43. 
Ticke, SB., L, Herzbergfl»'. 23. 
2niitoit8,6).,W.,ßoficii=Sdjöich(iiii"cittc< 
flr. 20. 27 pt , 
IHiiinim, 31., F., Frankfurter Chaussee 
20. 21. 
Scnmlfeii, 
5tV, 38. 
BeSper, 
F., Rummelsburger- 
Ww., L., LanbSberger 
Chaussee, BeSper'i'LeS Haus. 
Wejgel F.. L„ Dorfflr. 44. T. 
Weis, M., F„ Frankfurter Cbauffcc 142. 
WolterSborf, F,. F., Frankfurter 
Chaussee 44. T, 
Zimmerlnau», Anna, F., Rummeli- 
Durjerilr. 48. - 
ASllner, L„ F.. Frankfurter Chaussee 66. 
Geflügel. 
Kiijimnmt, A., F, Sartciitcrgfir. 41. T. 
(Mästerei.) 
Methurr, S., F., EummelSbutgtcfir. 6, 
Gemüse Engros. 
Albufchat, F.L., Sophienstr.4. (Post 
bez.-FriebrichSfelbe.) 
EdmlO, C.. L, HnbcrluSftr. 3. 
Gesinde-Bermittelnngs- 
Comptoirc. 
Schmibt, M, Ww„ F., Fraukfnrter 
Chanffee 105 H. pt 
Krystall^ ii. Por 
zellanwaarenhdlg. 
Goedke, .6., F., Franlfurter Chanffee 
112. 
Kranz, H.^F., Frailkfurier Chaussee 12t. 
Veit, R, F., Frankfurter Chaussee 105. 
Glaser. 
Richter, C„ I-..Pr!nzc,:-Ailee26. (Post 
bez. FrieorichSfelbe.) 
djcleti], A., L., Dorfsir. 42. 
Sillge, K., F, Frankfurter Chaussee 88. 
Goldschläger. 
Halauk, F., F„ Frankfnrter Chaussee 97. 
Grabdenkmalfabrike«. 
Ncnmann & Co» A., L, Sieg zum 
Berliner Äemeinbe-Friebhof. ' 
Gummi-11. Guttapercha- 
waaren. 
Patent-Gu«,«!. 
Lriiiginann, F, F., Äicyer Weg 11. 
Gürtler u. Bronzeurc. 
(Bchliefle H., L., Ahpobienftr. 4.7. 
Wolff, C., W, Hoheu-Schönhanfeneri 
fit. 20. 
Hebamme». 
Daebel, A„ Wn>., F., FrankfnUer 
Chanffee 60. 
Dinie, E, F.,Frankfnrter Chaussee 120a. 
Lretfchmer, SDc, L„ Wilhclinstr. 3. 
(Postbez. FriebrichSfelbe.) 
Maltte, SL, Kau, I,, Maigaretenftr, 28. 
iPoftbez. FriebrichSfelbe.) 
Ritschel, A., Frau, F., Fraulfnrtcr 
Chaussee 103. 
/ Heilgehilfen. 
Hoffmann, St., F., Frankfurter Chanffee 
129 pt 
Hopse, M., F.. Fraukfnrler Chaussee 
89. 90. 
Hutfabriken. 
Bock L Co., Eieakieb, F, Frankfurter 
Chaussee 153, T. 
HntÄiacher. 
Linz I, L., Atzsobiensir. 1. 
Ranbel, M., F., Franlfnrter Chanffee 
Hüttenwerke. 
Cohn, Montz, L„ iperzbergslr. 30. T. 
Importgeschäfte. 
Graeber, A„ F., Frankfurter Chanffee 2. 
(Postbez. FtitbctdlCfelbc.) 
Ingenieure. 
Goebharbt, I., L, l,., Titelstr. 
(Postbez. FriebnchSfetde.) 
1. T. 
Kaffee. (Spezialgesch.) 
Actieu,Gesellschaft vormalS H. Kaiser, 
F., Frankfurter Chaussee 121. 
Kartoffeln Engros 
Krüger, 28., F., S»nininclsburgcrfir. 63. 
Kistenfabriken. 
imia. F.. L, Dorfstr. 44 T. 
Wiefenthal, Botilieb,F„ PrärrfttJöpt 
Zol. yrtrbSbf =-r-* -:i 
Dampfbetriek 
84. Kytenfabrit mit 
Holzwolle. 
Herren-AnSstattuugen. 
Maubel, H., F., Frankfurter Chaussee 
Holzhdlg. (Brennholz.) 
fflöhföboif, R., F., Pfarrftr. 19. T. 
Holzhdlg. (Nutzhol;.), 
Äitopke, F, F„ Frankfurter tCh rnssee, 
zwischen ißp' 1«8. | ) 
Holzwaareir. ' 
Noack, E., F., Frankfurter Chaussee IIS. 
Holzwolle. 
Wiefenthal, ©oiltieB, F„ Pfarrftr. 18pt 
Tei. FriebSba. 84. Kistenfabrik mit 
Dampfbetrieb. -Holzwolle. 
Hotels. 
Hotel z. schwarz. Adler, 
Ernst Höflich, 
Frankfurt« .Chaussee 120 (TU 8). 
Elegante Zimmer 
zu soliden Pre sän, 
Exquisite Küche, 
riesige ü. fremde Biere. 
Kleiderbügelfabriken. 
Sloepkc, 38., W. Hol>en-Schö»hausc»er' 
flr. 11 
Klenchner. 
Ehlert. G, L, Wilhelmftr. 9. (Post; 
bez. FriebrichSfelbe.) 
riifcr, E.. F„ RniumelSburaerstr. 12. 
Zehdeu, £).. F., Frankfurter Cdmiflee53. 
!auz, A., ®IU, L., Dorfstr. 42 pt 
Lehmng, 31, h, Maraareienftr. 20. 
(Postbez. FriebrichSfelbe.) 
Liuiack, M., F., RummelSburgerstr. 3. 
NieolaS, P, 1., Bahnhofftr. 1. (Post- 
Schlosser, Y uilav, Wllhelmstr. 77. (Post- 
bez. FriebrichSfelbe) 
Eilte, BL, L„ Eophleuftr. 4. (Post¬ 
bez. FriebrichSfelbe.) 
Knopffabriken. 
Schlauer, G., L.,, Margaretenftr. 1, 
' FriebrichSfelbe) (Perl- 
(Postbez. 
nnitlet') 
Kohlenhdlg. 
Böbft, <£., F, NummelSburgerstr. 47. 
Fahle, A. L.. Wilhelmftr. 71. (Post¬ 
bez. FriebrichSfelbe.) 
Kersteu.M., F„ Frankfurter Chaussee 138. 
Linie, tz!,< F„ Kiehec Weg 14. 
Müller, A., F., RnnimelSVurgerftr. 64. 
Rausch. E„ F„ Rummelib«lgerftr. 62 
Aug. Richter, 
ttvjBcrgilroBc 33 (Tcl.'Frbbz. 156). 
pcc: Bester englischer Anthracit, alle 
Eort. Brenninateriaiien evgr. 11 dütail 
EckoncS, 5 ,L., Margaretenstr. 26. 
(Postbez. FriebrichSfelbe.) 
Kontrolkttffen. 
Mahnert, Vrnuo, r., Frankfurter 
Chausseel. (Postbez. FUe^^ichsfelde.) 
Korbmacher. s 
Dessaner, St., F., Pfarrftr. 25. 
Dreißig, P„ V., LaubSbrrger Chaussee, 
SiibWig’MeS .Haus. (6) 
Kanniga, 51. n. W., W., LaubSberger 
Chanssee. Kauulga'scheS HauS. 
Kobk, O., W., LanbSberger Chaussee, 
HanacklcheS HauS. (8.) 
Näi-ck, F, F„ Pfarrftr. 18.' 
Woll, N., F., Parallel-Weg 1 I. T. 
Knnststeinfabrikeu. 
Deutsche Kiinsifanbfteinwerke, Patent 
Kleber, Aktiengesellschaft., Herzberg- 
ftr. 61-63. X 
Kürschner. 
Fischkanbl. L.. L„ Wllhelmstr. 77. (Posi- 
bez. FriebrichSfelbe.) ^ 
Müller. R, L„ Dorfstr. 41b. , 
Schaat.H,F.,FrankfurterChaussee 120a. 
Lack A. Firnist. ' 
Toufor, Gebrüder, F., Fmnkfurier 
Chaussee 142. 
Lackirer. 
Dich, I., F„ Warte,ibergstr. 56 pt 
Schvenzfeger, F, F., Frankfurter 
Chaussee 121. 
Lampen. 
Scholz & Schilber, W., Hohen-Schön- 
hmi|eiierflr. 18. T. ‘ 
Lcderfbrk. 
Schlägel, (Sehr., L„ Roeberstr. T. 
Schwarz, Hemnch. L„ Maraarelen- 
ftr. 13.14. Aostbez.FrieduchLfelbe.) 
Lehrer «. Lehrerinnen. 
SRttfir 
Kubier, A.. h„ Wilhelmstr. 61. (Post- 
bez. FriebrichSfelbe.) (Zither-), 
Fieck-l,, K., L, Wilhelmstr. 72. (Post. 
bez.FnebrrchSfelbe.) 
Licht- ». Seifen-Detail-, 
gefchäfte. 
Amboß, Martha, L., Wllhelmstr. 84. 
(Postbez. FiiedrichSfelde.) " 
Fnedel. <£., L, Sophienstr. 19. (Post¬ 
bez FriediichSfelbe.i. 
Sliiftroid, @op(iie,-L,r Hagenftr. 1 pt 
Siech«!,6.,F, Frankfurter Chaussee 127. 
Lithographen. 
Fiebig. F., L„ Wllhelmstr. 2. (Post¬ 
bez. FriebrichSfelbe.) 
Krause. A.. L, Wilhelmflr. 3. (Post 1 
bez. FriebrichSfelbe.) 
LraöEOK , 
EXTRAFEME 
>t < , 
Krankenwiirter. 
ßcmutcrliitg. St., L„ Dorfstr. 41b. 
Jaehn, H, F„ Frankfurter ClMflee 8 
(Postbez. FriebrichSfelbe.) 
itöhl, R, ?., Frankfurter Ehaitfjc 135. 
Schueiber, F„ L, Margarctenslr. 4. 
(Postbez. FriebrichSfelbe) 
Krankenwärterinnen. 
Vordeck, St, Frau, L.,SBilhcIrnftt.38. 
(Postbez. Friebtich-felbe.) 
Lnmpenhdlg. EngroS. 
Noah, S„ F., Frankfurter Chanffee 183. 
Maler. 
Stuten, it. DecorationS- 
Aubreseu, P., L., Gnbrunstr. 4. 
Ebcl, J„ F., Frankfurter  (thr.ii  ,tc 24. 
Heufelait, E., L., Hagen,tr?l. 
ilkel, ©., F„ Frankfurter Chaussee 
176. (Poltbez. Riitbrichgfelbl) 
Schüler, 81-, F„ SBartcitvcmflr, 2. 
SowaiK. ÄoUlob, F„ Frankfurt«: 
Chaussee 25, 2. Anfg. L t 
Wlotzka, O., Ii, Berl. Leffingftr. 4. 
Mlannfaetur- u. Modewr. 
hdlg. Ettdetail. 
Me^er & Co-Th., F.,Fran!si:rtlrChanssee 
Schö»holzLTo.,F.,Fra»lfurterChanffee 
114 l>t. 
Maschinen-Fabrike». 
Diverse. 
fciiberg, F., L„ Herzbergstr. 24.25. T 
Riese & Pott, SeitUtialt Maschiuen- 
faBrikeu, L., Herzbeigstr. 105. T. 
La«dwlrtl,lchaftl!che. 
Actien-Gesellschaft 8. F.. Eckerl, F., 
Frankfurter Chanffee 162—165. T. 
Maschinenfette. 
Mähte, St. NeunerlS Nflg.. ©., W„ 
Weibeilsceer Weg, Rkhle'fches HanS. 
Maurermeister. 
Aandlitz, R. L„ Dorfstr. 46. 
Grabmann, Chr., K, Pfarri». 38. 
Mahlte, ©., L„ Dorfilr. 8. 
Ricbel, ä, L, Stzpobienstr. 48. 
Mechaniker. 
SatM-cii, Älex, F„ Frankfurter Chaussee 
176,, (Postbez. RricbrichtSfrlbc.) 
AehreiiS, P., F., Pfarrftr. 8. 
Törffcr, 1$, ) ßageHlt. S9 • 
Harftumuu, r ly., Kicher Weg 9. 
H, F., Frauifnner Chaussee 142, 
Solle, O.. b.. Dorfstr. 18. 
Scholz, W, F„ 3hiiiinicBBittgcriti. 64. 
JU ■ , ein» der geistreichsten und fosselndsteii 
' 'Pros. Dr. 6oh(iöort4- 
5 
% 
* w 
' >tr5 
i§ 
I 
>e j 
IM 
- ;;fi 
' -i5E 
*"‘«3 
* "Vm
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.