Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Schwertfeger 
— 287 
Seiden- rr. Sammetlvaare» xr,cit IV. 
C 
Sobwertfeger. 
,i ktinitct 3nnting8miljiliv6.) 
isdracifov, x'lltt., Cbcrnitlr., SW 
itugitniir. 4». \ . . . . 
jMiuirr, •?.. N eimiicmunbcriir. 99. 
™ ma , 3!.. XOSmbBbctfleritr.ti. 
S!,7!!.'iiau..S\VIcni»cII)1)fet-ltfCrlti. 
«in 's0 11. 
fjdincüVi. S W Jfrniifeitilr. 46. T. 
Jl i; SW itranfeitfir. -15. T 
Segelmaoher. ^ 
mal, 'iniiitr, XW Sdiin6itncrbamui:i7 
V-, XW Schiöbauer- 
Miiiiii -f- „ . , 
v-, 0 .yolzmarmlr. 
•»Ijnv'V'tmauu.NW Atexanber-IIfer ti. 
’iidil-' M. SO Möpenirfcrftr. Bön. 
Snilwf, iH-, NW Sdjiffbnuetbamm 31. 
u :ü k- 
Äididi, .'Hob., C Slrafoucrfir. r>8 pt. 
Storni«, ipccttti., SO (Euflcl-Ufcr lb. 
j^SegeliTichfabrlken. ^ 
Oscar Eckert, 
CAnd.StralauerBriicke3. 
Tel. VH. 3666 
Sdjimitfcrt, Slgues, üSw., C Rotzstr. 34. 
äiicloii, Theodor, SO ilicnnirerftr. 5. T. 
Bcidmüller, C. 3l., Scubtlilr. 10. T. 
itutbcl:, Näh- «. @lid=£cibeii. 
Weilanb, (5. G., SO illcidjeitbtrgcrflr. 32. 
h) rohc ii. gefärbte. 
älbmu, Hemiiatm, (' Aloftcritr. 16. T. 
Bach. Gebriiber, (,' AUeLeipziaerflr.21.1'. 
u.iB«tcvatli,i!l..WiDi«vtflrtttcuttv,43,44.T. 
iBifchnft, Paul. SO Sdnnibftr.'6. T. 
llreiibt, !)!., 8 Dranienitr. 137 I. T. 
Danieliohn & Hammerilein, C Neue 
Grünitr. 30. T. 
Engel, Wilhelm, SW Zemptlljotcr Ufer 
23a T. 
iyrirrlag, 3(„ C Brübernr. 37. T. 
Funk, Gustav, SO Siauiil]iiitr. 28. 
— ^iurfjf., ffl., 0 Ai'auiftr. 14. 
(MniU & Go., 9t. ffi., C Sdiarrciifir. 4.T. 
Hery t ffiegeiier, C2lialniiciili\30.T. 
$io| i & Zeter, AV 3liisbachmtr.54. 
T. I. ,uov. 
Hopse, Hugo, SO ißiiirfcui'lr. 13a. T. 
»ouemmm, G. i!(., SW iüittcrftr. 44:T. 
3oljii, I.. N Soruiiiflfiv. 13. 
.ttultner, Stobt, XRonbisouPlatzlO I.T. 
Sicbcriimnii & Söljiif.O.fjolzmnifnli'.l.T. 
Rohe und wasserdichte 
Segeltuche.' Pläne, Zelte 
(auch leihweise) 
in jeder Ausführung. 
Mech.Segeltiichweberei 
Wildenfeis i. 8., A.-G. 
Semcler: dlbolf Henneling, 
SO lliingcitvafic 10 (tcl. Vllo 7057). 
(Ar >v vaiiniierTO Äleranbi r[lr. '£>■ 
T. Slolif u. waiierbichle Segeltuche 
tWUO 11 iiL'llP. 
Bob. Reichelt, 
C Stralauerstr. 68 (T. I 7965). 
Wasserdichte 
Segeltuche, Pläne, Zelte, 
auch leihweise. 
taun. tifiii <v nie. iiciu'ii|iviciis 
’di«ii, i' -Jln bet Slfstliiutv Brücke 5. T. 
Sdiiiiiior wirm., SO Siiflcl Ufer 1 bpt. 
T. 3i!,inu6iditc Segeltuche, 
tliiiic f. die Slrlen <Äefd>aflswagen. 
E.Weiser&Duwa 
Cälirniibnilraftc 32 (Trl.VlL 4302). 
<- ioiiflinrfir, Leinen, Sode. -> 
Slstdituracfcfi. 
Hwliiiii, iiiioif, O-Dtulmcflr. III. T. 
iiw.ui, :H s\v »tut: ..'itrflr: r, T. 
Nnunti, ,\i„ X Svan<lii(t|lr. 4. T. 
'Jüit.t v. LII omkykr LCo.Lonstaiiz. 
:Viav, A» bor ©d)lcuf< 10. T. 
«ftmiii, vi'iiuid), SW Jkrusalenicr- 
.iir .1 I. T. 
;«i. J'im, i) iiiaUnci'-Ilifutfrfir. 7. 
eitmtaq, Cs'mv, W fieipAtanflr. 118. 
l-'JT.'J-i-rn i).Wottf<ft«H&6«.,daffe(. 
c 
Seide. 
U 
, m Vinliftibe. 
Mmiut, 15, so (Mnotoltt. 26 «t. T. 
Vmi iii jincucfl Limitcb, SW 
,U'ntii!rtn^i[icnftr.oa.T. Näh , Strick' 
J fcmid'fibf ullev 3ft(. 
* 'J'iami, (J Viciiv Frirbrich- 
«Winp,4 o itowciifir. 23 pt. 
L, ..Sl0 ^i.numiiflr. 81 ' 
»; Wo, C„ o Wcfl 123. T. 
tL ;'llonrnlr- -19- Chapscibc. 
11!rfI, i ' Alte )!c!pzign- 
Cik SO Jiottbufci'fir. 4 pt. T. 
£; s -»ocdöfir. 36. 
•iX-?l,ll,triil,crilr--23- T 
-1« lr. 
{' Pmizlaimiir. 11a. 
. 0 eiiuiicf S 
3.T. 
Ciio, r Tcharrcustr. 3. T. 
Franz Roessler, 
»' 'l|f"IC«"r[lia6c 11. 12. w 
- ' MiÄWEirT. 
V- “Wimib, SO Söflf)(ttir. 32. 
^ Schmucker! 
«itaiMc,,,!, Ja. 14' (-MI.19».) 
P.Xindhorst, 
SW stittcrffrafic 45 (Icl. IV 398:1). 
Pslaiizciiicibcii Balbur, l»s>- u. uald>- 
cdjt. Slllciitiflc äicvlvcliuiß Pcarsalls, 
tust* u. wa(d)cdite Filo Flo». Mallarb 
Floh, Gable Silk, ffiloscll^ _ 
Wm. Mottau, Krefesd, 
Bobseide,Sobappe,asiatische 
Pongeo, roh und veredelt, 
äicrlvclcc für Berlin: 
sw illiltuiir. 68. 
Nalliaiisohii, dnrqiic#, (' Spillclmarkt 8 
bis 10. T. Hansa HauS, Seibcn- 
Sloirucrri, Spcciaf. iitmili - Trame, 
Organziiie, NäKeide. isabiik i. Wiiilcr- 
liiiflc« i. ©nrUtinlivvQ. 
Steifen & Co., E., C Brüderiir. 2. T. 
Dlifc, Fritz, 0 Slblctslr. 14. 
:)lnlIl,('!c6nUer, SWSdtr 5(ieobitr.l20.T. 
Sdomoii, Sfibor, C iliicbmuollffr. 31. 
Scharf, ffatt S_ Steile iliofiflM!. 
U.Ä. Scharnagel & Schmuckert, 
C Merlrmibjeiiilv. 1.3. 14. (Sc(. 1.198.) 
Schnarke, Emil, 
C SieIIc Wi'üiiftr. 27 (Scl. I. 7800). 
Sdiroabndi/ilM., SO iiiidiatlfivdjiirTiiO 
M. T. 
Vielan, Theobor, SO Slranbmir. 5. T. 
(?jrpurt(icfrf|. 
Hi^er & Deter, W Anödacherstr. 54. 
Slgcntttrgcsch. 
Col)ii, Joseph §., SW Giieikeiiaii- 
iir. R. T. 
DaffiÄ, Georg, SW iiöniggrätzcrstr. &1 
II. T. 
Haver, Heinrich, W Gsiiulollcufir. 20. 
Ialler, 0 Walluer'Tlieaterstr. 42. T. 
Langhoss, ©., 0 ftöiiinffr. 51. T. 
May, Wilhelm, W Motzslr. 17. T. 
fficl)l()Ot«, R., Friebcuau, Hanffstr. 
Sarclj, iltcinliolb, NW Werftstr. 6. T. 
‘J-tofftcflen. Cito, <■ Sendelstr. 14. T. 
Jlntnitit & Söhne I. Böiiiiiqheim u. 
Gülermaiin & Co. i. Walbkirch. 
Wrgener, Robert, W Culuislr. 4 T. 
Tuffah, itocdjlin, Burckharb! & Go.' 
c) Stick- 
Drensch, E., N öiiuolibtiifir. 113. T. 
Gmi & JSracl, G Neue Friedrichs!^ 
38—40. T. Verbürgt ivaschechle Etick- 
feibe. 
Her» & Wegeuer, Slvolitiiniiv. S9.T. 
Ma°S & So., JJbohiliJj yuselilr. O.T. 
C. A. Scharnagel & Schmuckert 
C Gerlrmibleuslr. 13. 14 (Tel. I. tB8.) 
c 
Seidenband 
s. Band. 
Seiden* ' 
Haspeleien und 
Wiokeleien. 
1 
fion'iy, A., Ww.. 0 VreSlauerslr. 4. 
Nvlle» & Co., W Markgrasenstr. 37. 
Te,'. L 7415. Mech. (äribciiiuitfctei. 
Preich, Marie, NO Goknowsir. :W. 
Zehl Naüifg., 8 Amieiistc. 17. 18. 
Seiden- u. 
Sammetwaaren. 
a) Fabrlkc». 
Bayarb am6 & filS, 0 Neue Griin- 
str. 1. - 
»ou Veckeralh, Eb. L Hch., W Mohre»- 
Ilr. 88. T. 
Ehrcmoerlh Nchf., A., C Rosculhalcr- 
Itr. 20. 21. 
tfclbgfS, G. L., C Wallsir. 15 pt. T. 
Hollciiber Söhne, ÖI..W Stroncimv. tiü.T. 
Sure. SeibeiicSi »eniosse f. Sdiiteiber. 
-»»kerS, Friebr. j., XW Äiüel- 
•flr.38T. 
ilraver & Co., I. ^., 0 iSiiimmiir. 7. T. 
Loewe, 11., SO Miislanerstr. 39. 
MichelS, @ridjro., W Marlgraieimr. 39 
n. 40 I. T. 
— & G:t., W Le!p.,igersir. 43. T. siehe 
linier b Hanbliiiigeii. 
Miersch, 0 Ülllc cdjöiilrauiniir. 
3s I. T. 
Wm. Mottau, Krefeld, 
Bohaelde,Schappe,asiatische 
Pongeo, roh und veredelt, 
Lertretcc für Berlin: 
_©. 5-rnjit, SW 3iulcviiv. 66. 
Ranenberg & Üiicii, (' Poiinr, 1. T. 
Rosie» & Co., W Änrlfltafeiislr. :n, 
(Sei. ]. 7415.) Seibeiie RiitirrftofFr. 
Oehine, G. 53., i! Burgslr. 3. 4. T. 
Lvpeuheinier & Harlog, (' Posrslr. ti. 
T. Für Ronleaur, Selten, Dekoration. 
SHtiitiitcrfl, & Go., C .pmu'ooifltci 
Pla, U T. 
Schleicher, Fricdr. Aböls, SW Moiit- 
manbaiitcuslr. 14. 
SchnlhcÄiachs., <Y. Fricbridi, W Jäger 
slr. ill. T. 
SeibenhauS MidielS &• Gif., >.W!idiels 
L Gie. 
Weycrmaun Söhne, Sf., W Tanbeu- 
flr. 43. T. 
Zabe, 51., S Drerbeuersir. 63 
b) H,»bl»,igc». 
Silbers & Jitnr, C Niedenvalliir. 5. T. 
Ärouheim jun., 3llb„ >! Muriir. 50. T. 
Aiifsecüer, ^uliii?, NW Äarlllr. II. T. 
Baerwalb, S., C ilönigflr. 48. T. 
Oiberfrlb,- S., C An 6. Spaubauer 
Brücke lb. 
Hing, <Sc6r. IS. & 2., W Jlroiienfir. 29. T. 
yiumciilhal & Go., Emil, <'j\bitci(ir. 
79 T. 
Borcharbt Nachfolger, SW., SW Leip- 
il(icriir. 58 I. T. 
iBritlch, Seopolb, C Slrnlnneifir. 411. T. 
'ünidi, John, W Marlgrnfenslr. :)& T. 
JunY* Liberi« Haus, W Markgrafen 
itr. 02 pt. 7. 
Cahu/J., SW 5,:« vSacobiiv. 24. T 
Gohu jr„ M.. U Spaubauerstr. 70. T. 
-- ootw. Colm L Mendelssohn, Ma^. 
f! HauSlwiatei Platz li. 7 pt. T. 
— & Wertheim, W Leipzigerstr. 90 I. 
T. Engros ii. Ervvrt. - 
Cords, Gustav, 
W Leipzigers!r. 30. pt. T 
Spec. Geschäft f. ®mitcntleibcrUojfe, 
Seide u. Sammet. 
Taniiemann, Abo>1>, SO " Craninv 
flr. 180 pt. 
Danueiiberg, 'X Bruiniensir. 178. 
Serodje & öolbbcrg, C Köuigftr. 38. T. 
Soll Jnbia.Hoiise.Jiili.FclixTarnowsIi, 
W Mohrenslr. 21. 
CiSiier, Siegsr., 0 ilnütr Wilhelni- 
ftt. 38. T. 
HfiichS & Go., Siibmlg, w väflrriiv. 24.T. 
Äerugrosj, Sf„ W Lcivzigcrstr. »4. T. 
Vöhring, Gebr., W ilronciijir. 55. T. 
©olbettbmim, Georges, W Leipzigerslr. 
36 ir. t. 
©iittiimiin, Ph. P., NW äiiurfeii 
Allee 32. T. Spot. l'nmcivltiloufcu 
Gonseetion. 
Hnljn, Fr., V Sanbebergerstr. (12.63. T. 
tzertzog, Rndolph, 0 Breitesir. 15. 
IDrünbiiun 1839. 
Herzog, Nachf., Hertimiui, C Spaudauer 
flr. 76. T. 
Snrobs Nachfolger, Julius, U Jernfa. 
Umerflr. 2911. T. 
Joughaus, Gustav, SW Jtrauicnflr. 33.T. 
Jorban, Heinrich, SW Markgrafeustr. 
101—107. T. Grsinbung 18:19. 
Jörnei, Jt„ 0 Spaubauerstr. 20—30. T. 
lUow & Go., Wilh., W Mohreichr. 22 
». 23, T. 
itodinmiiii, P., K Alte Iaeobsir. 57- 
Köuigsbcraer Sohue, N.,SWLeipziger- 
ftr. 50. T. 
Stifter, Webt., SW Dcffamrstr. 33. 
Kraft & Go., I., SW jioinmanbau- 
Itnflr. 87 L T. 
»irolomSti, öerfon, SW Kommauba»' 
tciiftr: 80. 81 II. ~lr.  
Moritz Levin, 
G J5au6uoifltei jy(al! 1. (Icl. I. 2073.) 
Ncbmäiiii & Deljiiir," Webr., S\V L'rip= 
jigerftr. 65. T. 
Cinbcmmin & Gocbclö, W Leipziger- 
sir. 39. T. 
Lintermami, 33. A., W Mohrenstr. 33. 
Löb, Gboimrb & Gastvu W Leipziger- 
fir. 34. T. 
Socfcr & Levin, SW Krause»sir. 42.43. T. 
Mayer, Aböls, SW Marlgrafcuflr. 1. 
— I. I., SW Stchlctfclberflr. 5. T. 
Mendelssohn & Mamrolh, W Tauben« 
fir. 27.28. T. Enaroi, Export. 
Michael, LoniS, (J Grenabicrsir. 25. T, 
Michaelis, Jiil!nS,6Jcrusalemerslr. 15.T. 
Mche>S, Geschw., XV Marlgrafcn- 
ftr. 39. 40 I. T. 
Special-Haus 
für Seidenwaaren 
. August Michels 
Hof'ieferant 
Ihr. Maj. der Königin-Mutter 
der Niedet lande 
w. 
41 Leipzigersir. 41 
Seidenstoffe 
Sammete 
Peluche 
Spitzen 
Seidene Jupons 
„ Blousen 
„ Costumröcke 
„ Tücher 
„ Schürzen. 
Grösste Auswahl. 
Billigste Preise. 
W 
Telephon: Amt I, No. 1122. 
L_sr~2_J 
Seidenbaus 
Michels &C'i 
Hofliüfoi'nnton 
I. Maj. der Köniein-Muiter 
der NiodorJitndo 
Ihr. Holioit der Prinzessin 
Ariborfc von Au halb 
V. Leipzigersir. 48 
E Markgrafensir. 
• • • • Tel. I. 7364. • • - 
Grösstes Specialhaus 
für 
Seiden-Stoffe 
Sammete, Plüsche 
Seidene Jnpons 
Seid. CoetUmrlfcke 
Seidene Schurzen 
Seidene CliAlea 
Seidene TUclier 
TUJle - Spitzen. 
* 
Eigene Weberei 
in Crefeld. 
Prltmurt 
Paris 1900 
Bill). Medaille. 
Mieihke, Giul, S Dresbeuerflr. 20. 
Vfiift Ä Backhaus, X GUnuffccftr. 36. 
Naneuberg & ilieii. r Ponsir. 1. T. 
Pauldrach & £tt, S Crnnienitr. 163."' 
Polenh, Auhaberin Ww., AgneL 
Polen», öb., SW SolmSsir. 81. T. 
.'Ilnftsi, Gbiimub, SW Dfittcrstr. 81. T. 
:lU'ienan, Alerauber, C .Hiustr. 51. T. 
Sdjniibi, S., SW ürutliitr. 9. 
- & Loreuzeu, W Leip;!gerflr. 36 I. 
T. Engros u. Grport. 
Selben Haus Michels & Gie, f. Michels 
L Gif. 
Silbersteiii, 5., SW Leiy.vqeriir.57.T. 
Soiricfi, Mar Baich, W Marlgrasen- 
__flr. 35n. T. 
Spiegel, Paul, W liroueniir. 32. T, 
Gtabll)a(ii‘u,li)ebr.,SWX‘rimi(|crstr.ii7.T. 
6K'iii, ('(. ti., (' Neue (iiriuiftr. 1. T. 
Stern, Sigmitub, W Leipzigerstr.03.1. 
Inrimwc.fi & Blurnberg, U Aloster- 
ftr. 84. 85. T. 
Ziidiol»!!), Louis, C Neue Friebrich- 
ftr. 22a. T. 
Tworoger, Hermann, C )tniialcincr< 
flr. 31. T. 
Uil) & Meuerfolin, (’ Wiebmoattftr. 37.T. 
be $o6, Mar, C Scnbelflr. 15. 
Weinberg & Terodie, W Lberwallstr.9. 
Wcifienberg, S., XO Gr. Frantfnrter- 
flr. 126 T. 
Weifpuaun, St., 8 ©Inllfd)ivi6trflr. 43«! 
Willerl, Gruft, SW Jlominaubantcn* 
flr. 88. T. 
Wolff, E., SW Siitbrichitr. 251 pU . 
<0 (fj-portgefd). 
Sluffeefjer. Julius. XW flarlflir.il. T. 
"ilbermauii, H., \V Markgraseuftr. 37. 
il) 'Jlnniturgefdj. 
Ädam, Meiiiborbt, S Alte Jacobflr. 
92 II. T. Guropäifchc II. asiatische 
Seibciiiodaren. 
älltroider, 15., f titimslr. 2 I. T. 
Baginsty, Br.. SO St-öpeiiidcrstr. 134. T 
Barnia, Wallher, W laitCtiiilr. 43. T. 
für 31. Weijerrnann Söhne, Dülken. 
Berle L Lbfchlager, SW-jiminerslr. 45.1°. 
AcrnahS, Felir, ()'Seybclslr. 23. T. 
Bieber, Mar, W Mohrenslr. 43. 44: T 
BomerS, Aböls, SW iüiiirustr. 8. 
BÖrfliiighauL & Fiudh, SW Sfraustn» 
itr. 38. T. 
Stieget, Aböls, I! Spaubauersir. 58. T. 
Brunu,Leopold. SW Pulllamerflr.12. T. 
Bürteu, G„ SW Sdiulseiistr. 49. GO. T. 
Er». Robert, (1 Lrüberflr. 13 II. T. 
fynlf, Aböls, SW Siiibenstr. 57. T. 
Uran!, 5., SW Rillerslr. 68. T. 
i^oecke, Stilb. LAng., Wilratifniftr.KJT. 
ölobo«, Theobor, SW jteanfenftr. 35T. 
Greeoeu, (il., SW Iernialeiuerftr. 65. 
Habicht, Äuton, SW ilmufcuftr. 
Hagen, Tb., SW Jerusalemerjlr. 56. 
(Icl. IVa. 7340.) 
Hahne, Hugo, S Siotiesir, 3. T. 
Herckö, Garl, (’ ^i'iebcidisgradjt 37. 
Hel)maus, Q, S Rillerslr. 90. 
Hobbiit -Angufl, U Brüberslr. 13. T. 
Hoerlel, Max, SWAIte Jaeobstr. 121. T, 
Hüser, 2t)., SW illeranbtincnstr. 22«. 
Ianffen, Hugo, SW tiinbenflr. 54. T. 
Iappe, Waller, W »iroueuftr.18. (f.Nad)» 
trag.) Berlr. f. Schwab & iViacalpiu, 
Lhon. 
uan stempvii, 6., <' Lrüberstr. 13II. T. 
K lochte, Mar, W M'orlgrafeuftr. 39 
ii. 40. T. 
üohl, ilarl, SW Reueuburgeri'tr. 10. 
»lriegöiuaiiii, Hermann, SO Aritzcr- 
ilv. 8. T. japanische Seidenwaaren. 
lkroof), Abotph, SW Jlraufenflr. 41. T. 
il filier & Hermelin, (Grünflr. 24. T. 
Leibolb, L., W Taubenslr. 23 pt-, T. 
Leouharbt, Robert, W stroneuftr. 49. T. 
— & Atert, W .Mriiieitslr. 49. T. 
Maas, Richard, W Gfwrlottmfir. 29. T. 
Maafi, Wilhelm, SW Jcrusalemer- 
ftr. 43. T. 
3'ieiimauu, G. ?(., SWilnuifciiftr. 38. T. 
Siiiftboiim, {5-erbiiiaub, W Wcrdcrscher 
Starft 9. T. 
Philippsthal, Cstar, SW Äommau- 
banteiiftr. 82. T. 
Pkf|iirr,^crbiiiatib,S\V;liraiiierffr.80.T. 
Präger, Julius, Wfti'aiiiöiisd)t!ii'.33a.T. 
3leetor, G., SW Liubenflr. *7. T. 
Reicheicheini, Huflu.O Wallner Theater- 
flr. 39. T. 
Ritterling, Ernst, SW Schützeuftr.M. T 
Rbchwalsti, L., S ilomiiiaiibantcit» 
jir. 46. T. (f. Nachtrag.) 
SodjRc, A., SW SUmmanbanttnftr.l4.T. 
Schidcbmii £>., SW Hoiitniniibaiiten» 
flr. «4. T. 
Schi itr, Wilhelm, W Gljarlotlcuslr. 28.T 
Sdjroers, H., 0 Selibelitr. 32. T. 
chioavtz, Ernst, SW Kommandanten- 
itr. 14. T. 
Singer, SB., C An ber Spaiibauec 
Brücke 13. T. itieiir. ». G. Brllasi 
& Go., Conto. 
tcrlljA., \Y Werbe, sche Roienstr. 2. T. 
Ullmanu. AameS, S Sallilr. 65 b. (Icl. 
VtIn.6713.)Graoiitlcithi)ffe,Gndjeiiej. 
Bibeini, [f. 31., W Iägerilr. 23 pt T 
be Pos, Mathias, G Scljbtlflr. 14. T. 
Wede», £., 0 Hol^iiarllstr. 60 ULT. 
Westebt, Ang., SW Sqützeustr. 40-42. 
.LcichcnkrflSriing: t — JnnimgSmitglieb; T. — Tclcphou-Anjd)lutz.
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.