Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Schneiderinnen 
— 265 — 
Schneiderinnen 
Th-N IY. 
hSTx Snnalibcitflv. 6. 
15 ff W GoriictmSstt. 4. 
w“ C Wipsftc. 22. 
iviStr «ciiD».. N ©faticrftr. 19, 
& « üJlaric, NWXIim-mflr.32. 
{t",SW Ülnrifmeiiftr. 104. 
w tlruiicroalbilr. 113 H. EL 
gf so a'fnrinimcnitL 51. 
£. N Mctzctstr. 43. 
tf i N siügwctflt. 2. 
S1 % Ria«, NW Paultt. 5. 
Sfen Igtl., WSWcrflr. 6. 
C ,S0Wi. 136. 
?(S SOSfalidcrflr.141 I. 
...'S liiracscjir. 19. 
'5ml'"ffl.. ftrmi. 8 Blüchcrstr, 33, 
Frl.,  SW@voPrcrcnia-.10. 
ji„ ftr., SO Rcichenbergerslr. 34. 
” (ei W Äugöburgcrsir. 01. 
_ u ’so Reandcrstr. 31. 
Sitlc'l'., S\V Fibiemflr. 30. 
Sifditt, äftl, N Fchrbellinoitr. G. 
_ ;i S\V yolmästr. 47. 
_ il’ NW emOcncrflr. 50. 
_ j,| SO Elifabcth-Usei 45. 
-9,0 iionflcstr. 103. 
_ L \V Steinn,etzstr. 2 M. 
- 6., Rrl., S Bmiidcnbnrgslr. 21. 
- L, C WipMlt. 20. 
- 3, W Rraiiknfti. 82. 
- 3, S ülllc Jacobsir. 45 TC 
_it, 0 Siiiictiatflcriit. 4. 
- ii, NW Melanchlhonstr. 23. 
-0, \V iWtmcnlt. 42. 
- JJ„ N Doljcnflr. 22. 
- SS., S (Taiitpsjaufcitflr. 17. 
_ «(, NO ffin&mannflr. 34. 
-0,1., NO Neue flüniflfir. 27. 
- u, W AnSbacherftt. 47. 
- C tiallilr. 23. 
Mal, 3., W Grnnewaldstr. 113. 
!fmr, £)„ NW üübctfctflr. 6. 
fiimdiancv, C Knrzeftr. 13. 
liiiimn, X., N Echulzenborferftr. 18a. 
fH, &, M„ W Eulmftr. 0. 
fililr, N Pulbuferflr. 45. 
Slilit, 51., Frl., N Schöuhauser Allee 
Sli. 17:2a. 
jiluiir, S„ !yr(.. 0 MarluSstr. 28. 
Stators, SÄ., NO Höchstrstr. 12. 
fllüili, L, Frau, SO Kottbnscrstt. 18. 
glich*,«, (?., NO Gr. Franliiirtcr- 
|ir. IL’. 
Slciidict, 5t., Frl., N Chanffccstr. 117. 
NW Lüncburgcrstr. 26. 
- E, ivtt, S Prlmcssinncnstr. 12. 
iitaidiirciitr, Ä., SW Alexanbrinc»- 
nr 1«. 
"iltiiiiji 6., N Prenzlüuer Allee 18. 
gliiimiig, 51., SVw., SO Kottbuserstr. 9. 
-8, S Sttillsdjrcibcrstt. 63. 
- .6., ijrl., W Sleiiimctzstt. 60. 
JH®, N iiiiiicnslr. 142. 143. 
-6 i !>>„ Gcsch«., SW Aorkslr. 7. 
Wir, $, NO Lanböberacrslr. 17 EL 
irlont 51., Rrl„ W Glebilschstt. 18. 
P« l£, Aw., S Blüchcrstr. 57. 
-li.N Rkhrbcllincrstr. 53. 
Üitaon, (£., Frl., 0 Fraiitstirter 
an« in. 
nKlilt, Jl, SW ©iicifcnaiiftr. 2. 
irotnfnit, (S„ N Wolgastcrslr. 18, 
»inltr, 'S.. H 'Sifimannstr. 1. 
-3,5si», N Rügencrstr. 4, 
-5.« li, W Golöftr. 40b. 
7'ä, SO ftmfiticrflr. 44, 
iiiiWiliif, 51, S sBmiibenburgftr. 29. 
!p«4, 0„ Rrl., N Schlicniannstr. 3. 
iM 9, N älergftr. 74b. 
~%rttl, W Hiuiiflciiiilt. 16. 
~ v, U Sim Ostbasnibosc 13. 
is«!i,5l, !öw„ N Twincmündcrstr. 2. 
-61. W WiniicU'nlb[lr. 100. 
"|Url, W; gortflt. 53. 
-t, W iHociir. 77. 
Wr. Rraillfurtcrslr. 85. 
'i r«L, SW äicficlflr. 7. 
-ä'i. W x'liK.fiacfjcrftr. 13. 
“«,0 ffiiiljlmitt. t&. 50. 
'S'-N' 6iiieiiiuict(lr. 1. 
“J.RjL, NW Siaricnflr. 11IV! 
~*''V9oiriir. 50. 
“4, N0 iuitkndr. 38. 
Wiildiltciii, n\v WilSuackcrstr. 20. 
-N 64. 
«li o, -^nciibovfcrltr. 9. 
!r,.Säbcftrllr. 18. 
x,V^riA'Hc6crflcrili*, 16. 
Ai'iowstr. 20st. 
S°lu,kstr. 49. 
5 ^0 Srijetfir. 14. 
SnLkiT' ~ Sirdibcrftr. 7. 
lS l,^vrtvt,SOS8ttlbcm(ii(it.l6. 
!*™; orl, NW Pcrlcbcrgcr- 
FrclMua, E„ S Sclmftianftr. 30. 
— O., &W tiiiiimiir. 9. 
Syrctjtog, E., G Neue @riinfiv. 4. 
Frick, St., NO Landwelirsir. 16a. 
Rridr, M., AV Gdiöncbrvncv Ufer 25. 
Frlbuö, A„ SW ToupcUiofcr Ufer 10. 
Rricbcl, A., N Tchöuhauscr Allee 187. 
Friebeumnu, ©., Frl., N Stoftaiiicit: 
Allee 88. 
Friebenberg, A., Frl., SO Adnlberl, 
flr. 64 III. 
Friedeustein, CTi., Frau, N Chonuer, 
flr. 28. 
FrieberichS, 31., SW Dessauerstr. 30. 
Frirblanb, M., Frl., W Derfflinger- 
ilr. 20a. 
Fneblänber, S(., Frau, 0 Holzmarkl 
ftr. 44a. 
— P., Ww., C ßirlrnfir. 8. 
Frirbmanii, K., Frl., NO ikalharineu- 
flr. 11. 
Friebrich, S(„ Frau, W SIeglitzerflr.42. 
— B., SW Jtraiifcnflr. 22. 
— i)t„ Ww., SO (Eifcnsialmflr. Li. 
Friebrichs, I., N Jolimmisstr. 13. 
— M., SW Dessauerstr. 1. 
Friese, G., W Uliflrlotteitflr. 33a. 
Frisch, 2.. SO Eifcitbaliiiftr. 9, 
Frilfche, 21., N Oramcnburgerflr. 55. 
— M., Frl., N Schönhauser AUeej37. 
— S., N Brnnueiistr. 63. 
Fritz, So., Frau, C Slloftnilv. 47. 
— L., W Blniueuthalstr. 13. 
Svvoe«cl, H.. W fiaclerftr. 7. 
Frofiberg, M., SO Michaelkirchflr. 38. 
grünlich, üi., !Biu„ N Gberäiualbcrflr.C. 
— M., NO i'elforlcrflr. 12. 
— M., N Chausseeftr. 123. 
Fröhuer, A., W Genthiuerftr. 41. 
Frol)!i()öfnrr,(E.,Niliciiiii(ciiborfcrrtv.14. 
Fromm, SB., Frl., 0 Sübcititv. 22. 
Frosch, 31., Ww., W flroitcnflv. 12. 13. 
Frocse, A., Frau, SO Skalitzerstr. N4. 
Frost, E., SW Schützenstr. 28. 
— M., 0 Langestr. 104. 
Fruchter, 31., W Willielmstr. 88. 
Fmliauf, W., Ww., N Stralfunberslr.62. 
Früh!, 81., Fra». SWOrauicnftr.l 10.111. 
ffriicr, S., SO Maria»,icuftr. 51. 
Fuchs, A., N Lottumstr. lOn. 
— 91., NO MeubelSfohnftr. 7. 
A., SO Reandcrstr. 19. 
G„ SW «!»ckc-PIa« 7. 
— E.. W Maubcburgerftr. 14. 
— E., Frl., C Scharrenstr. 15. 
— I., SW Tcmpclhofcr Ufer lc. 
L., W Kursürfteustr. 154. 
Fuhg, M., W MoIIciiborfftr. 42. 
Füyrcr-Gruudke, M., Frau, W Lutzow- 
flr. 106. 
Fichrman», St-, S Priuzeuslr. 65 K 
M 
:., Frl., Vf GolOr. 26. 
N Lychenerstr. 133. 
Perleberger- 
|Ä0» S SfuncnHr. 13. 
Rrl- KOS8eiuslr.24K 
I n «“iÄ0 •li"'"")nflt. 78. 
I^'uo6ftr- 9- 
IL^^Lbelbaumftr. 5. 
IL ^ oSpaudauerstr.77. 
Süi'S; ®!"r OLohcc Steinweg 1. 
* 6 VrL- $ Geiithiuerstr. 41. 
H N Fennflr. 10 I 
Gr. Fraulfiii-tetfic. 78. 
Fülleboru, 11., SO Slaliljcrflv. 45. 
Fülöp, I., Frl., W Wiuierfeldtftr. 26. 
Fülflct,G.,3Bu).,SWSd)önc6cr(irrflr. 24. 
Funk, EI., NW Feldzeugmeifterslr. 4. 
— 6., WStöniaiiiSliifluflaflr. 53a H. 
— £>., 0 Plimchitr. 15. 
— K., W Bayreutherstr. 42. 
Funle, 61. u.8 Aleronbrinenftr. 51. 
Furchbrich, St, 8 Prinzeuftr. 101. 
Fürst, F., Ww., N Lolhriuaerstr. 95. 
Fiiuh, A., NW Alt Moabit 119. 
ufl, L., Frl., W fiurfiirslciiffr. 148. 
•itlier, H., N Chausseestr. 9. 
Kabbe, M., W Goltzflr. 13a. 
Gabriel, 91., NO Kmferslr. 32. 
tilacbc, I., N Schulslr. 42. 
©nebelst, Ww., 0 Grüner Weg 41. 
Gaebicke, 91., Ww., NO Snniimflr. 49. 
— Frl., SO Köpcuickerflr. 49. 
Kaebtke, H., N An»ermüiibcrftr. 1. 
PJafiemami, 311., N Berufte. 45. 
Q’iliarb, 6., 0 Epittclmarlt 12. 
— H., N üihciuSbcrgcrflr. 09. 
toolmal, 91., W Würzburairftr. 2. 
(iinfl, 9t., SW Sdnanwinciiftr. 125. 
(«alamtfi, F., SW Cliarlottenstr. 22a. 
Gallafch, T., Frl., SWScItmucrftr. 21. 
Gallert, P., Ww., N stafinnicii=SIHee48. 
Galuöki, 91.. SO Maule,iffcliir. 40. 
PJmmloff, H., S Schleier,nodjcrftr. 9. 
Gauguin, M„ SW fll. Parlftr. 11. 
A. Gantke, 
W Echillstr. 4, Portal 4, I 
Mode - Atelier. Unfertig, cleg. eins. 
Toiletten, Spee.: Rabiahrcostiime» 
(eigene Ersinbuug), Neitlleider und 
 EvorleoftumeS.  
Äantz, 91., W Schöneberger U>cr 40. 
Ganzer, I., W Potsdauierstr. 77a. 
Ganzliu, Ch., N NovaliSstr. 8. 
Garbrecht, B„ NW Lükeikcrstr. 37. 
Garbcy, A., W Eifcnachcrstr. 80. 
Garling, A., SO Mmiieuffelstr. 44. 
Garn, Geschw., S Priiizcnftt. 50. 
©atowen. A., N Bergftr. 21. 
Gaerrifq, SB., 0 Grüner W«g 55. 
Garftecky, M., 0 Linienftr. 43. 
Gärtner. 9L, S Gitfchinerftr. 80. 
— L., Frl., SO ilöpenickerstr. 164. 
— M., « Fehrbcltinerltr. 15. 
— M., Frl., W Glebitschstr. 46. 
(Snffncr, M., 80 Walbemarltr. 3. 
Gast, A., 0 9ln bet Startbahn 46. 
Gategaft, E.. NW Birkenstr. 10. 
Gatz, R., SO Adalbertstr. 71. 
Gau. M., SO Pfuclstr. 9. 
— M., NW 2bimnitr. 77. 
Gaub!au,H.,N0Gr.Fraulsurtcrstr.80.8l 
— M., W Mo»str. 08. 
Gaubig, L., N TreSlkowflr. 56. 
Gaulle, B., Frl., N Chauffeeftr. 42. 
6!ebele. M., N Danzigerstr. 8. 
Gebälke, Th., N SBcrnaiicistr. 47c. 
©clirtc, 9- SW üiubciiftr. 111. 
— L. Ww., W Maum'tr. 27. 
— M., 8 itimnbcitlviirnflr. 18. 
Pjefirl, M., SO Pücttcrflr. 55. 
Olcibcrf, L., SO Reiche,ibergerstr. 1. 
Gcibcl, ©., NO Glimbelliflr. 15. 
Geigolcil, (?., SO Frauzfir. 1. 
Weiler, M., 0 Liuieuslr. 218. 
Gciliiig, E., W SIciiimcDilr. 11. 
Weiseln, 3)1., Frl., SW Zosicnerstr. 1. 
— H., W Willeuberg-Platz 2. 
Weiölcr, 9l., N Slcniaucrslr. 27. 
— D., SO Zeugliofilr. 7. 
Oleifjlcr, L., SW SSillitnilb Jlltriistr.-lO. 
Geisller, 91, N Griebe,lowflr. 13. 
(ilclbncr, 91.. SO Cruniciislr. 30. 
Wtlttrt, M., SW tiochftr. 16. 17. 
Gelfort, M., SO Wraugelftr. 4(1. 
ßjelliar, ®„ 0 Zornboncrstr. 46. 
Ketinska, M.. W Fra,,(c„flr. 4. 
Geller. W., NW WilSuackcrstr. 19. 
Geliert, Frl., N WeiubcrgSwcg 6. 
— M., 8W Baruthcrslr. 12. 
Gominr-li, E., W i'lolltnborfilr. 25. 
(SJcnmroifii, M., N Christiuenstr. 33. 
6)cnschmcr,A.,N0Gr.Fra»tfurterstr.ll7. 
Gent 9l., 0 Münzftr. 2. 
©c„,v M., 0 Friebrich iktlitr. 11. 
— !>!., Ww., 0 ©mmbicrur. 13. 
Gerabe, M„ NO Neue Stöiiinflr. 23. 
©erafch, 91., SW Millcnwalbcrslr. 50. 
©erbig, L., SW Alcranbrinenstr. 17. 
Gero«, Ist., 8 Urbauitr. 185. 
Gerlmrbl, B., Frl., N Fürstcubergcstr. 4. 
— B., SW Ärcnzbergstr. 23. 
— <8cschw., W Straufciiflr. 6. 7. 
— L., SW ©ilichinerflr. 85. 
— M., C Joachimstr. 11b. 
— 16., SW Noili,flr. 40. 
©etitfe, E.. SO Elisabeth User 10. 
— S., N lElittuffccflr. 70. 
Gerte, L.. SW Stille,mmlbcrflr. 7. 
— 91., Ww., NO Utclforlcrfir. 14. 
Gcrlach, 91., Frl., W Lulhcrstr. 50. 
— 9l»g., NW Maricnstr. 8. 
— F„ NO eiifabclliilr. 12b. 
— H., W Grvs>-Gör!che»str. 41. 
Gcnioth, (EI., C Sdiarrcufir. 16. 
©crolb, <£., 8 Grimmsir. 21. 
GcrSborff, E., Frl., S Neue Jacob 
flr. 19. 
GmerowSki, 91., C Prcizlaucrstr. 48. 
©erst, ©efchw., SO Dreöbenerstr. 7. 
©rtflcnbcrgcr, 91., N Boycnftr. 38. 
Gerlh, I., NO 91c,ic Siönigflr. 74. 
©crwH, $)., NW Alt-Moabit 16. 
Gcfchke, M„ Ww.,NWeinbcrgSwcg 11b. 
Gesell, I., SW Withelmstr. 122. 
Gefencr, (üefchw., W Ncttclbcckstr. 10. 
©ctlfanbt, M.. NW Walbstr. 19. 
— Th., SW ©oimSflr. 16. 
©czorte,L.,Ww.,0.tzciligegeiststr.45III. 
Gieerds, B.. SW Solrasstr. 9. 
Giegcr, Geschw., SW Jimmcrslr. 62. 
©icljler, I., Frl. NO George,ilirch- 
Platz 5. 
©ich,», 91., W Stüriierflr. 15. 
WielSborf, (£., 0 Franlsurler 9lllcc 187. 
©icrSbcrg, 9t., SO üllanlcnffclflr. 90. 
Gierschner, C.. SO iBptnitfetm-. 108. 
ßjierij, 9)., NW ClaubiuSstr. 16. 
ötcfc, 9t., N Linleiislr. 111. 
— ($., N Slargarbcrstr. 12. 
©irsel, L., 0 ctoppenftr. 93. 
Gleite, 91., W Zieleuslr. 20. 
— «., Ww.. SO Melchiorstr. 11. 
Giffeq, 31., W Magdeburgerslr. 28. 
Gillmeister, A„ Nw Strömst,'. 20. 
©imbalbt, 91., S W IcmvclijofcrUfcr 35a. 
Glagow, E., SW Mitlenwalberflr. 59. 
— i!., SW ©ueiscuauslr. 2. 
Glamann, M., W Ansbacherslr. 42.43. 
Glaubt, B., N Lottuiuslr. 2. 
Glaser, 58., 80 Muslauerstr. 30. 
Glatz, EI., Frl., 8 Slacrwalbftr. 41. 
©letjanta, A., W Steglitzerftr. 73. 
Glciwitzer, E., S Mülleuhoffstr. 10. 
©leSmcr, Gefchw., SO Dranicnflr. 18. 
©lieiictc, L., NO Smnmmicltirchslr. 35. 
öllicnte, S., SO Naunynstr. 65a. 
Glimm, E., W Lützowslr. 9. T. 
(Slinta, 9t., 0 Dragouerstr. 19. 
i!., SO iBnlbtraarflr. 07. 
GlogowSki, B.,6 HanSooigtei-Platz 11. 
Glübcrä, L., N Gcndjiftr. 7. 
Glum, ©efchw., 8 dlllkrflr. 89. 
®lu8fc, M.. 0 Rigaerstr. 16. 
GininSIi, 9t., NW Spcucrstr. 2. 
Guauck, W Eifeuacherstr. 78. 
Gniobt, M., N Echwartzlopsssir. 8. 
Gabler,L.. W Fnebrichstr. 171, 
Gockel, M.. W Glebitschstr. 26. 
Göbtcke, Geschw. 8 Ritterstr. 109. 
KogntSka, M., Frl., SO MnSkauev 
flr. 16. 17. 
Göhbe, M., 8W Gneisenaustr. 103. 
Goehlmaim, L., S Blüchcrstr. 55. 
©ohr, P., 8 Wasserlhorslr. 72. 
Goehrina, 9t, W Potsbainerflr. 83a, 
— SW., NW Perlebcrgerslr. 7. 
GoehrS, M., 0 Mulackftt. SS. 
O., Frl., SW Tellowerstr. 15. 
©öhriy, 9L, W SlcgliOerflr. 8. 
Bolb, W Blimcnthalftr. 9. 
Golbapfel, E., W tiinfflr. 11. 
Wölbe, 9t., W Steiumetzstr. 11. 
©olberaan,,. I., 0 Raupachftr. 5. 
Wölbe,iberg, D., 8 Tresbcicrstr. 79. 
ölolbiimun, 31., 0 Schitlimiflr. 32. 
©blbiter, 9t„ NW Saiibclstr. 40. 
— P., SW Maricndorserflr. 15. 
Ojolbfcfimibl, (?., C Liuicnstr. 193. 
©olle, 91., W Linkilr. 6. 
©odert, 9t., Frl., W flronc,istr. 62. 
Wollnirf, SB, N Putbuferflr. 47a. 
©olliif, 2., NO Sönniimflr. 20. 
Woliiieioicj. M., C Strato,erstr. 24. 
©ol8. $.. NW 9111-Moabit 14. 
— Stt, NW Siroraflr. 48. 
fiioh, M., SO Sfiiliticrstr. 45. 
ffioljc, SB., W Rancrslr. 83. 
Wommcrt, O., SO Äöpcnickcrstr. 35. 
6ioor. i!„ 8 Voeckbür. 14. 
©orclln, 91., NW sUrebomflr. 13. 
filörn, C„ NW Slcphanstr. 21. 
l'loroscheivsli, 9t., AV Golystr. 52. 
©ör6. 3), W Slcgliberilr. SO. 
Wöieborf, M., N yicbrawnlberstr. 22. 
Gört), NO Friehenstr. 22. 
©ollje, St„ W Äluiuenlhalstr. 4. 
Gölte, D., NW Srfmmonnitr. 12. 
©oltcrl, M., W ft'leiflslr. 37. 
©olllicb, M., C Friebrichsnradjt 35. 
©ollschalt, F. SW Soiscncrstr. 41. 
— S!B„ W SeimcnuBiir. 30. 
©ollronlb, L.. W Lulherslr. 30. 
©cschw., SW 9lltc Jaeobstr. 38. 
@öu, B.. NW SUrcbowftr. 29. 
©ötze. St., Frl., N Wollinerflr. 36. 
Anna, W Sfmomflr. 4. 
Eniilie, N Mciiiitfcnborfcrfir. 48 H. 
©räbeuiti, 91., SW Sliilcrflr. 73. 
('Uibner, 91., K Schwartzlopfsstr. 8. 
Pjroboioe(t), 8t„ SO SUricctflr. 33. 
— M., 0 Grüner Weg 01. 
©mbomüti, M., W Eiseuacherstr. 10. 
Graf, E. u. I., ©eschw., SW Zimmer¬ 
sir. 62. 
— H., N CberSwalberstr. 22. 
I., N Volt,,n,flr. 6. 
Graefe, F., Frl., N Schönhauser 9tltce62. 
©rälebünlei, W, SO Naunynstr. 29. 
Grafenberg, H.,NO Gcorgenkirchslr.30. 
Okäff, 61., SO Wramelstr. 10. 
Grambow, ik., N Kcffelslr. 6. 
Grämte, H., SW Aorkflr. 9 
Gran»», 91., Frl., SW Tellowerstr. 58. 
©rains, 9l., Ww., N 9l„tlamerstr. 23. 
©ranborff. M.. 0 AnbreaSftr. 76. 
©raubt, 0., Frl., W Motzstr. 77. 
Gränzig, ©., N Schweblerstr. 235. 
Graiizi». M„ NW Ealzwebelerstr. 8. 
©ranzow, H., SO Abalbcrlslr. 06. 
— M., N ©raunflr. 31. 
Gräser, A., Frl.. NO Rykestr. 25. 
GraSme, M., SW Mitlenwalberflr. 54. 
©rastn,e, 6., NO Tresckowstr. 21. 
©mjinick, P., NW Schleimiger llfcc 15. 
— Th., N ßljorineiflr. 24. 
©ran, O., W AugSbmgerstr. 50. 
Graul, SB., 0 Rigaerstr. 12. 
Graumann, F., SW Kürassicrslr. 6. 
Grnnpc, I., Ww.. SO Wraugclstr. 112. 
©raffle, 6., SW Heimstr. 7. 
©rawert, H., NO Jmma,i»elkirchftr.29. 
OjrcifcIL EI., SW Giicifcnauflr. 93. 
.©reijf, 31, NO fiaiferftr. 32a. 
(ijrclmf, W., C SBiriclflr. 3. 
Grell, I.. F,l.. SO Mariannenstr. 6. 
(iiresin, B„ W iilcistilr. 38. 
©reffm, M., SW Uljarlollcnflr. 89. 
©rieben, W., SW Sßcranm,rafft. 2. 
Griciikc. H., SO Schlcmdjcilr. 14. 
©tieS, (S.. N ® oebtcrflr. 223. 
OJricfc, SB., 0 Jtl. 9tnbrca8|lr. 15. 
©rimm, $., 8 Luckanerstr. 2. 
Grimmich, Jnlic, Frl., N Weifjenbnrger- 
slr. 84. 
(Stimmig, Th., N ZionSkirchslt. 16. 
Ojrinbcl, M., N Borstgstt. 20. 
©ritzbach, H., SO Dranicnflr. 19a. 
Gritz,ihn, E., 8 Lachmannstr. 3. 
Grober, E., W Knrsiitstenstr. 99. 
Giögcr, fUl., N Wicsenslr. 45, 
— P., 8 Priuzeuslr. 21. 
©roggert, SB, S Sebastianslr. 60. 
©tomball, B., W Göbenstr. 2. 
Gromniisch, 9(., NW Speuerftr. 4. 
@io,mit, E., NW Klopstockstr. 34. 
— E.. N Mülletstt. 108. 
Grob, 91., SW Kochstt. 33. 34. 
— E., 0 Koppenstr. 81. 
Geschw., SW Dcssauctflt. 14. 
H., Ww., 0 Dragouerstr. 10. 
M.. FrI.,NO Georgc„tirch-Platzl4. 
— M., W Eulmflr. 10. 
©rosse, SB., S Jaeobikitchslt. 1 IL 
— M., 0 Langestr. 88. 89. 
Grossert, EI., W PolSbamrrsir. 106. 
©roBiopf. S„ 0 Dragoiietslr. 16. 
©rohlreiitz, M., W ©timcwalbftt. 27. 
Großmani,, (£., N Danzigerstr. 27. 
— E., Ww., N fflatlenfir. 74. 
— F.. SW Ftiebrichstr. 15. 
— M., Frl., W Eulmflr. 3. 
Grotzwenb, F., N Btnnucnstr. 149. 
©roth, M., SO iRcichcBcrgerftr. 24. 
— R., N Schlegelftr. 33. 
©rollte, E., NW Srcmerslr. 46. 
Gtöwel, M., NW WilSuackcrstr. 60. 
©ritbc, A., NW Lniscnstr. 7. 
(Srubc, L., W ?tiiflc-ßurslcrftr. 42. 
Wrncl, 2)1., 0 Slitlergaltc 2. 
lünitilte, A., N Sioincmniiberslr. 23. 
tiriil),,. E.. SW SloRijRt. ;S. 
(ürumadi, N Gsjrifiincnftr. 4. 
ISifm, 91., Frau. 0 Äoppcinr. 85. 
— M., SW SSitliclmflr. 140. 
(tiriinaii, E.. NW Perlebergeistr. 52. 
Briinberg, 0., N fotliringerfir. 59. 
(ijriinbcr, 91., Ftl., N Ornnicibiirgcr» 
ftr. 9. 10. 
Gnu,biet D., S Luisen Ufer 57. 
WrmibuMim, SB., 8 t>rime„ilr. 19. 
Grünclil, I., SO Kaiser Franz-Grcua- 
bier-Platz 13. 
©rmiewatb, M., F,a„, NOHöchsteslr. 3. 
©riiiting, 3)1., N Fcimftu. 14. 
Gnii,ow,Fta„,N Sdiöi,hni,fcr9ll!ecl84. 
f'liijinoolbt, 91.,>0 'Jlubicaoflr. 75 IV 
©rütuwr, 9t., 0 iilainjnilr. 7. 
('liiitztc, H., NW Schiiniiiiinilr. 10. 
©riiliman», H., SW Rosse,icrslr. 11 
©nitzner, M., SO Melchiorstr. 36. 
Wubcla, H., 0 Grüner Weg OJ. 
Giibfo, E., NW Schuhn,aniiflr. 11. 
(ilubra, 91.. 0 Marsilinksir. 1. 
@611, 91., N Ärfmlr. 102. 
(iliimbrechl, L., NO SViirnimslr. 41. 
ßlummcrl, 2)1, NO l'anbtucljrslt. 20. 
C'limbclcch, M., S Gchleicrinochcrslr. 7. 
Giiiiblad), M., 8 Dresbenerslr. 30a. 
©imfdjcl, 9t., Frl., (J Linienftr. 237 I 
Günther, 9t., W Slcglitzrrflr. 79. 
—E., N Staftanicii-91Hce 39. 
— 6., NW Lehrterstr. 52. 
— E., 8 ÜBaücrlliorflr. 70. 
— A.,Ww.,NO Gr. Fraiitsurlerflr. 122. 
— STO., Frau, W Neue Hochslt. 30. 
— M., SBio., SO Mariannenstr. 20. 
— M., Frl., S Prinzefüiinenstr. 4. 
— X, NW Calvinslr. 34. 
Wurf, SB., Ww./ N Zionötirchstr. 36. 
Gürte, 91., NO Höäisteslr. 4fi. 
— l£., NW Wilsnackcrstr. 43. 
Gniötq, B., 0 Prenzlanctslt. 3. 
Giirllcr, E„ Frau, SW SSiidjelmftr. 2. 
©nie, 3)1., W Pallaöslr. 7. 
©„slniann, I., SW Siiibciislt. 46. 
Gnlh, H., Frl., N fiolbringcrstr. 19. 
Giitlimnuii, 91., NW SBcrflstr. 3. 
©iiloroslu, 9t., 0 ©nbencrflr. 8. 
©nljdicnbirS, E., N ffilsaffcrflr. 16. 
©ultd;om, Gcfdjm., SSranbenbiirgfit.54. 
Gülle, F., NW Thurnistr. 80. 
©ullcntag, I., Ftl.. N Lothringcrstt.86. 
®iitli„a»„Ld., 6 Glpsstr. 20. 
SciffjcntrHänmg: t = Snmmgimilgticb; T. — Telephon-Anschluß. 
, 8 Ptinzcnstt. 76. 
Haäck,9t.,8WKoi„inaubanlc»fli.67—69 
— Sf„ NO SanbSbcrgerflr. 45. 
Haackc, E„ SW Jobannitetftt. 5. 
Haake, F., Ww.. SW Kochstt. 5. 
— H., SO Wafsetgasfe 4. 
— SIR., W Deniicwltzslt. 8. 
Haafc, 9t., C GipSstr. 23. 
— 91.. SW ©wBOcctenUr. 56k. 
— 9C-, SO Oraiiktiflr. 39. 
— E.. SW Hollnmnnslr. 43 1ET. 
— Emma, N SBcrgflr. 6. 
— fflcfdnu., W Wützburgctstr. 3. 
— H., Frl., W Jlürnbcrgcrftr. 66. 
— N Christi,icnstt. 5. 
— B, SW Dcffancrflt. 33. 
— $?., NO Jinmanueltirchstr. 34. 
— Marie, 0 Spiecflr. 11. 15. 
— XI)., NO WinSftt. 59. 
Habcbant, E., 0 Linie,flr. 93. 
■tiabcct, 2)1., N Sioineinnnbctflt. 12i>. 
Haberlanb, M., W Genlhincrsit. 17. 
Haberlanbt, B., W PoISbamerstr. 28. 
Habnmn»», 501., S Dresbencrstr. 08. 
Habermcyer, 6., NW Wiltflockcrstr. 4. 
Habicht. 91., SO Muskancrstr. 13. 
— SB., SW HagcISbcrgerslr. 46. 
Hachiueister, M., SW Eharlotlenflr. 95. 
■Öacckel, B., W (')rofi=0)orsdicitstr. 42. 
Hackenbeck, C., SO SUri»erstr. 4. 
Haltende,an, 91., SW Barniderstr. 18 
Hackralh, L., C Sophienslr. 28. 29. 
Haedge, H., SO Schmibstr. 33. 
Hageiiorn, E., NW Marienslt. 25. 
— H., W Blumcnlhalstr. 9. 
Hngemcislet, H., W SBInmenthalsir. 6. 
Hagen, 9t., Ftl., 0 VreSlai,erstr. 22. 
Hahn, St., 0 Stmulslr. 51a. 
— I., N Ghriitiiicnitr. 11. 
— 0 Augnststr. 48. 
— 3)1., SW fiallcschcflr. 9. 
- 3)1., Frl., 0 Mühlcuslt. 4. 5. 
ähnle, E., Ftl., W Lützowftr. 94. 
ainert, 3)1., S Schönlcinftr. 22. 
^>ajbczy, P., N itcffelftr. 17. 
Hüte, H., S Prinzenslr. 99 III 
' alspav. 91., N ßtiaiijjccslr. 42. 
.Talster,3)l.§raii,SW3)liltei,ioalberftr.48. 
yallbautt, Alwine, Fra», 8 Brande»- 
burgstr. 80. 
alle, 9(„ SW Wilhelmslr. 3a, 
aller, SB., W Äülowftr. 62. 
alsenbach, 0 Jüdenstr. 34. 
..amndjer, 61., 0 Mülilcnstr. 49. 
Hamonn, &, W Eulmilr. 30. 
Hammel, @. u. 6., Geschw., NW 
Schrtrr'lr. 41. 
amincrmcl(tcr,2., W Dcimewitzstr.2. 
antpcl, 91., S Tcmpclhertcnslt. 20a. 
- H., Wm., 8W Kleuzbergstr. 76, 
— 5l„ N etfasferftr. 58. 
" äiidjeit, M„ O Grünet Weg 49. 
äiibcl, E., 0 Ffricbrichäfelbcrftr. 80. 
IV. 18.*
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.