Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Schneider für Herren 
— 251 
Schneider für Herren Th°>i IV. 
7lHf. Clemeiitz, 
.yoflicfcmnt. 
yyi;,,t-r »düiljidcil 54.5o (T. 1.2671). 
6„SM. jl-'S Lchoulemstr. 25. 
Cohn, Ed., 
w etinvimt. 24. Tcl. I. 7583. Spe- 
wliiäi: ■■llriltleiber. tailor mabe. 
rZTlio CMiiiimmtelliriljit:. 
e,l5'Vo Mrorflcnlirdiflr. 29 
" f s ilkmiibriitciiftr. 66. T. 
i'Misn' Wilhrlmstr. 2. T. 
so A'fiic Stöutgftr. 71 II. 
_ u' so Siangelftr. 113. 
g (! Sinqoncrflr. 48. 
; _XO (>'r. Rrontfitvlmlr. 53 II. 
“j'XO Jiciif itöuigfiv. 42. 
„ n C Simlnuerstr. 10. 
Gofofl, (T. ‘S0 Admiralstr. 37. 
? 0  «nn.tr  Weg 13 a. 
6 ä, M, HW Puttlammtr. 21. 
_ Snrtt., XW Curhavcncrstr. 10. 
_\,S0 91diiicnlifrgcv|tv. 167. 
_J's «Mlianfir. 6. 
_ o' sW illte Jneobstr, la. 
taaM. t. W (ilolOftr. 13 b. 
fnner !'!•. XO Mendelssohn,lr. !>. 
Mai, W„ W Mnrburgerstr. 14. 
ümiii!]. ?.. S Stile Jacobsir. 49. 
Eilt 11, SO 3irtUlll)lt|lV. Gl. 
Urair, i'i, W Loiibgrafeitstr. lü K. 
Emi, li„ W Sdja)iftftr. 31. 
timi*. IS, X Ivinflr. 1. 
linkt'’, >' iWmijitv. 1. 
liroiiii:!!), v„ SW $imcoit|lt. 2j I. 
Ifuim, (S, U jtlumenftr. 64. 
liiint S., X llfctilr. 1. 
ünmitr, (i, SO Michaelkirch-Plat! 0. 
fiiiwiivli, 31., (' Siulnckstr. 17. 
liariiiiivli iv, SO Winvimmciijtv. 18. 
65.6 ili.. XW iWiiriciiltr. 28. 
Sirnd,xo Slrnufjficrflciitr. 44 IV. 
59(4», .‘I!., X\V »tolftr. 37. 
, , 0 SBcfociiweg 59. 
Iditric, , S 'ikrgmnimstr. 01«. 
»«tttav. X 2d)öitl)nnici'9(!lec20. 
Mit, X ScifiCRliurdcrfiv. 3 ll. 
imnabiirj, H, XW Nll'Moabit 124 
Zilillt, .v, SW Schützens!!'. 18. 19. 
Mliunv., iUSOStbrnimlitr. 19a L 
- V, XO x'\iitlimillielfit'd)ilr. 30. 
Mnt F, W .Möllienerstr. 16. 
Iiilmi!, ti„ \V ;>Eüviificr{H*i-fic. 70. 
liliif, iv, S 'i'lüdieijtr. 33. 
Jüllwfli, tr. X Triftjir. 1. 
- i} SW flfariciistr. 24. 
- ii, V Zli’iiimvüflv. 29. 
Iihit, , X tiinienflr. 120. 
Zehoiiii'li, 5i.. N i[a|"tniiieti'Sll(ee34. 
$ie,iiii;, li. W OciSbcrgftr. 29. 
- Ü 0 ('»linier "Sog 12.'. 
Saun». S, W »tiiifftrftriiflr. 155. 
iio,8, SW ’tifiiclilr. 17. 
'>« R SW Willibald Stleri». 
iir Ii 
I iBi,XO iltifuricrfir. 15. 
12«mt, y, N Daiuigcrstr. 27. 
Ilirtll, V., 0 '„'mtncilr. 19. 
I IiBiilsiinr. !i X Bmiiiienstr. 53. 
ISmüt, *! I ’ Stugiiftftr. 5U H. ÜI. 
I tiiiil Slnitifol|irr, F„ ys Äaurrilv. 27. 
lumiit», C. X Strcli(jcrilr. 71. 
|ura,w„ XO '„'ciiiMiprfltvftr. 14. 
I iüi’K, ß, s\v Hcimstr. 9. 
limctoi, Jl, c Wontnrtftc. 5. 
limmaiiii, "il, N ßriflrnomilr. 14. 
lamiifan, ,V, XO WiuSstr. 7. 
Ia*), v Slltc Echüdmslr. 10m 
Ii*» v, o Nr. jyraiitiiirtorftr.lll. 
Ii1:«'' X t'iiU'uforflr. 42. 
|iw ,1 X jK'ii'oiu'rftr. 21. 
w sii iSiitfoniM-flr. 6. 
liäK li. s jininmllr. 24. 
I‘«|hinit;, SW Pnilkamcrslr. 22. 
IubikJh .V, SW Alte Jarovslr, ü, 
ls«nf,il , W Jciuimiitittr. 21. 
IAfflitr if, X Stivliiitrflr. 73. 
I^tttai, 's. I' iMaiiniflr. 2. 
X Jlmonllr. i). 
I r 'Uoftnflr. 47 II. 
toilfiicrjcritr. 11. 
l-t’rM) 'lipoiiictftltr. 159. 
l'?,.\o i!iii|maiinjir. 22a. 
II« x.'i'cumitcvfir. 91. 
i ®!’ '^''"Hi'ucriir. 29. 
1 'Vrcinlaiiniir. 29. 
««Kni, A, XO SKdjiterftr. 18. 
V’ Ävlimu-iir. 4. 
iM-li, W sivimdr. 13. 
Ift'V M) 50. 
Iil« ii ^ '2l'i“iclirci6crflv. 60. 
I'ä - ('5orl'tiei‘fir. 41. 
(’J»ilt|in'jir. 46. 
jl ’j." -^HMilIiiatiCiiflr. 25. 
D'-l, 0 Iljncrllr. 17. 
|$1 ?.•.-' pWwflcrflr. 49 II. 
X° Pallimdcniir. 102 TIL 
j$2 5 «n’-,so Wnldkmarstr. 76. 
DembLl!, W„ XO Gcoracnkirchslr. 26. 
DimSki, S>., S Neue Rovstr. 22. 
Scnctfe, E., N Novalisftr. 4. 
Denk, Gl)., SW Alte Jarobstr. 119 1 
Scujiu, SB., 0 ÖSriincr Wcg 34. 
Dcpvc. A., N ftrnuänicfflr. 10 H. IIL 
Dcrbfutz, I., S Matliicustr. 16. 
Tcrda, W.. C Prcnzlaiicrstr. 9. 
Scrtociu, H„ X Sdjrocbterftv. 252. 
Sclcr, A., SW Williclmjlr. 24 HL 
Tcltciiboni, 91., C JiturjcÜr. 19. 
Scllrantm, F„ N RhcinSbcrgcrslr. 42. 
— G., C ftl. Sslcrantctflt. 7. 
— SB., 8 Neuc Robftr. 1. 
Sdtmcilev, H., W Äledilschstr. 14. 
DcuS, C., C Siuicitilr. 82. 
Dcwaldt, H., XO Höchiicslr. 23. 
Srwil!, B.« W ilirchbachstr. 6. 
Screl, 3., X ÜlounMftr. 13. 
Dichte, O., XO Elisabcthstr. 25. 
Didszim. 33., SW Gliarlolleiiflv. 70.T. 
DicS, H., X SpafpchSlllcc 105. 
Sintert, H., 0 Smiflrftr. 14. 
Siritmaiui, SW Sibitinilr. 18. 
Dicbmch, F., X SWcrflr. 143. 
— F., XO üiinbmcljritr. 20. 
— v., X SKuguftftr. 66. 
— SB., XW 5es)vlrr|tr. 13. 
SMcnmaitu, 91., X ZlrgSlstr. 26 H. 
Diryl. st., X SBoUintrflr. 66. 
Diclcrt, Ä., 0 Scruinlcmtrftr. 23. 
Sicmfc, ili., W UBoimfcrflr. G. 
Dienstag, H., 0 Grüner Weg 92. 
Sicrbad), !ti., N Solhimflr. 18». 
Sierifl, E„ V Slltc Sdjünüaiiferilr. 3. 
Tierschkc, »S üMcmtibrinemtv. 40. 
— Jos., S Stiniciiftr. 51 H. I. 
Dieter, I.. SW Jtürafiicrflr. 13. 
Siclcrid), H.. ti\V Friesenstr. 9. 
Dietrich. 91., X SBieiciiftr. 27. 
— (£., SW Lchützrnstr. 33. 
— Hcinr., X älrimiicnflr. 185. 
-■ Heinr., X Ticckitr. 37. 
— X.1., X Sfioriiierflr. 9. 
—»P., X Dnnckerstr. 7. 
— SB., SW Friebrichstr. 230 H. DI. 
Sieg, H.. X Ackersir. 137 IH. 
Ticöel, H,, SW Zoffencrstr. 32. 
Dicyschiilb, iVt.,SW Oranieiiftr. 81.82. 
Sieticittoni, !?{., XO tfr. {yrniiffiitlcr- 
fir, 5.3. 
Diffcrt, K., X Meiu66et(tetftr. 16. 
Dilbel), E„ SO Wienerstr. 31. 
Dilbner, Oj., SO Dreobenerstr. 123 17. 
Dimde, 91., SW iliiarlflrnfeiislr. 15. 
Dinino, L., SW Gdjfusrnslr. 3 H H. 
ü'ittmniui, L, XO ®r. Frantfurter- 
jtr. 93. 
— O., SW niiiimevilr. 57. 
— ÜB., X älemideiiborfcrslr. 60«. 
iliraar, Gruif, SW ijimmcrftr. 19». T. 
— SS., S illforibiir. 3. 
itlrid), (?., 0 Alte Tdiöuhauserstr.32. 
obbermnmi, P.. N Cberberncrjtr. 4. 
Sobberftein, 0 Tliacrslr. 62. 
Doebel, i!., SO Kr. Franlfnrtersir. 35. 
Doberstein, F.. S Aranbenbnrgslr. 58. 
Töbler, H., SO ilicMieiiberflerslr. 3. 4. 
Tobroczyn^ti, St., SW SSillielmslr. 2. 
Dobrokowdki, I., X Wöhlcrtilr. 5, 
Tobn,, ifrait], W S-raujüsifdjcftr.OH. 
Tobrzynoki, !$.. SW Bernbiirgerslr. 17. 
Dockhorn, F., C ©e))brlilr. 24. 
Döde, H., SO Wnuiilliiitr. 65. 
Tobenhösl, J„ H iBmiibciibitrgstr. 9. 
DolimS, F., XO Siaiib66crgcrftr.81. 
Tohnl. III., XO Greisowalberslr. 29. 
Doehring, A.. XO Biischingslr. 22. 
Dolinnmin, H., O Gchaniioefiei'flr. 72. 
Doleschal, I., 0 Sniteilmwrstr. st. 
Tolezal, W.. SW Siarlgrarenflr. 76. 
Domachowski. I.. XO 6)r. Frau k- 
fuilerilr. 99. 
DoniVe». P., SW Zimmerslr. 22. 
SouibrowSti, P., X Rel)r6eltiiicrslr.48. 
'Dombn'mtlii, 91., S Scl'nstianstr. 41. 
— M, SW Mnrkgrafenstr. 14. 
Domin, I., XO Sldiseritr. 35. 
Dornte, 9(„ SO Slotlt'iiferslr. 9. 
— (?., X Tieckstr. 41. 
— B„ XW Glaubhieitr. 17. 
Dommel, &)., 0 Sdermibrrstr. 10. 11. 
Dc:mwwsli, 01., W Vaubgrafeiiftr. 2. 
Domschle, 9t., SO 91miiit)ii|ir. 71. 
Doimö, .6., X Hiiisitenstr. 53. 
Donath, M„ SW Himwerilr. 10. 
— W., 0 3°riiborfer|tr. 36. 
Donepp, 91., S StaUsifireiberftr. 43a. 
Donner, I., X Boyenslr. 9. 
— Robert, t! Riinzstr. 11. 
Dopte, F., W Göbcnstr. 24. 
Dornn, F., XO tiiditciibctflerslr. 23. 
Torband, H„ XO Vnitbi6bcrfler9ltlccl40. 
Doresinski, Tl>., 0 ytumciiftr. 51a. 
Dörfer, H., W Belirenstr. 27. 
Dorfmttnn, I., X Brnnncusir. 14. 
Dörge, 8 Drcsbencrstr. 109. 
Tori», H„ SO Melchiorstr. 28. 
Dönng. F,, S Sebiiitianstr. 21. 
— & Sohn, iy., C P ' ' 
Simbtnitr. 32 II. 
i$»,i S ^inirsimstr. 123. 
rt fi -öenierSborfcrflr. 14. 
^liifu'ilv. 19. 
— .6., S Gneisenanstr. 62. 
1H„ 0 Holzinorklstr. 14. 
orn, A., 0 Nanpeichstr. 8. 
Dornbrach, 9(..XOSlI.^r«uffiirtcrftr.l7. 
Dornburg, 0., 0 Wnllstr. 25. 
Dorozala, St., SW Jnnkcrstr. 20. 
Dörr, 9t., X Borsigstr. 34 IAC 
— 91., N Kastanien.9tllec 60. 
Dich, H., W Sleimnotzsir. 39a. 
Dossow, SB., XW Banbelstr. 16. 
Sofmtef, 91., W Slrniiicitftr. 76. 
Dötsch, L, W Lüyow-Ufer 36. 
Dowe, H., X Schnlstr. 115. 
Dowibat, A.. X Stdcthr. 89 pt 
Doy^, 9t., SO Bntzcrsir. I IlL 
Doye, H., SW Sudeituialbcrstr. 7. 
Drachhotz, E., W AnSbacherstr. 31. 
Draffchn, F., N Schwedterstr. 15. 
Träger, C., SO Sritjerftr. 20. 
— 6., C Parochialstr. 13. 
— G., SO Nannynslr. 87. 
— $., X Metzerslr. 26. 
— W., 0 aRarfuäftr. 26. 
Draenkow, F., X Fehrbellinerstr. 28. 
Drawe, Schneibermslr., 31., X Uot^riiv 
flerstr. 75. T. 
Drozlowski, M., XW SSi.irieni'ir. 12. 
Dreher, F., 0 Grüner Weg HO. 
Drehmann, O., XO Siuteiini. StS. 
Dreäte, Gtj., SW Hollmaimstr. 20 01. 
Dressier, 91., W Dciinemivitr. 22. 
Drexler, M.. W Kanonierktr. 45. 
Dreyer, E., XW 911t-Moabit 36. 
— W., X stiriebenowstr. 14. 
Drichtcr, X Jnvalidensir. 12. 
Driefen, X Metzcn'tr. 29 H. II. 
Driew«, 9t., S Drcibenerstr. 116. 
Drippc, 9l.. S Äommoiibantenstr. 29. 
Trogge, 13., 0 ÜI. 9t»bieaös!r. 7. 
Drö itidi, P., W äJeliccustr. 50—52. T. 
Dro'i, 3B., 0 Prenztaneritr. 28a. 
Drohet, F., XO Etisabelhstr. 12b. 
Dro tc, B., SW 9llte Jneobslr. 173. 
Drnschta, 9t., SW 6diü|jcnilr. 58. 
— H., SW 9lriiblstr. 18. 
Dubberlc, G., X Slilllcrilr. 6 a. 
Dnberr, St., X Smiiiciiiftitbeiftr. 29. 
Dnbinski, I., C 91» bet Strnlmicr 
Brücke 6 H. H 
Dittfeft, 9(„ XO Etisabelhstr. 21. 
Dnckniitj, SO -Stbatbertitr. 80. 
Dühmcrt, ©., X Sernauersir. 99. 
Dnlbharbt, 9t., SW Siochstr. 20. 
— ,% X Chanssecstr. 60. 
— X Chanffeestr. 70 pt. 
— F., X Schnlzcnborserstr. 7 pt. 
— ($., SW SJiittciiionlbcislr. 46a. 
Dnleck, I., 0 Neuc Schönhanserslr. 15. 
Dnllat, 9t., XO Pallisabenstr. 71. 
Dnmke, W., SO Dreibeiicrsit. 124. 
Dummert, 9t., X StreliCcrilr. 71 pt. 
Dmnitrey, C„ 8 Öoiierttmrsh. 60. 
Dnnlet, ii.. S Rene Jacobstr. 15. 
— 91., X Steile Hochstr. 51. 
Dlinier, I., SW Siiibcithr. 33. 
Dünnebeil, E„ 0 ffiarsdiaiierstr. 2. 
— G)„ C Münzitr. 23a JVC 
Dnpont, 35., SW JVudislr. 57. 
Dnring. PS., HW SBilfjelmflr. 142. 
Düriug, 5- N 6-lraiiieceislr. 7. 
— SB., S iliillerftr. 17 II. 
Dürtop, H.. X Lotlumstr. la. 
Dürr, St., NO Bcbernr. 62. 
Dürre, G., W Sttuciislebeiiitr. 15. 
Dmstewiy, St-, X etargarbcrstr. 18. 
Düsing, 0., XO 12id)tcii6crgcr(tr. 16. 
DuSte, H., 0 Grüner Weg 22. 
Dnst, St.. SO Lansitierstr. 14. 
Duwe, H., X Acrgstr. 12. 
— H., XW Thnrmslr. 44. 
— 3-, X Slrnfiburaerilr. 21. 
DhlewSti, F., X Tiedstr. 2. 
DynkowSti, I., X Schönhanser9tltee30. 
Dzemski, 38., SO Dreöbencrstr. 16. 
DjeiiSti, H„ 0 fit. atiiaiiftftr. 12. 
Sjieteioäti, I., C 9tm BirciiS 7. 
Dzingetewöli, I.. SW Hottmannstr. 30. 
DznbaS, C„ XO Niederste. 4. 
Dzubiel, F., W 33ü(ott)itc. 78. 
(Sagte, Hemy, W Französischcslr. 59 I. 
Gbet, 91., 0 Stoweiifir. 72 II. 
— ■SB., X JaSmnnberstr. 11. 
— G„ XW Gtromstr. 53. 
— G., O Oliibeuerstr. 58. 
— H., X Gtjmiicrftr 50a. 
H., SW ^immerslr. 36. 
91., X fiiiiboioerftr. 25. 
Gbeliiig, F„ XW Philippstr. 5 IC. 
— F., S Stallschmocrsir. 44. 
— £>., SO SRarleiibitrgcrstr. 25. 
— SB., SW tiiitbciisir. 78. 
— W., S 9iitterstr. 86. 
Ggborf, 91., SW ÜZeitciiBurgcrflr. 26. 
GggerS, fi., X SBcificitüurgcrflr. 41. 
Gggect, 91., W Giitmftr. 17. 
— F., SW Zimmerstr. 57. 
— ©., S Soetffiftr. 49. 
— H., S Annenstr. 21. 
Eggert, W., 
W Kanonierstraßc 31. 32 H. 
E. Ebenstein, 
fi. ti. ff: öflcrr. Hof-Schneider ic. ic. 
W Seriellste. 53 (Set. I. 2833). 
Gberslein, St., 0 Frnchlstr. 65. 
Gberl, G„ 0 Frnchlstr. 46. 
- 38., 8 ©rimmftr. 25. 
Stieft, 91., X Pappet-9ttlee 135. 
Gdtarbt, F„ SW Schüncbevßcrjtv. 24. 
- ©., 8 Mathieustr. 18. 
Ecke, H., C Seydelstr. 15. ■ 
Gefeit, 0 Grüner Weg 91. 
- 9t., XO Vüschingstr. 21 UL 
Ecker, F., X Novatisstr. 3. 
Giert, F., SW ÄSuiggrätzerstr. 109. 
- I., SW Gharlottenstr. 79. 
- St., SW Heimsir. 12. 
Gckhardt, F., SW Nostizstr. 20. 
Einer, 3„ SW Sebastianstr. 23. 
Edcl, 91., X Zehdeniierstr. 3 IY 
GdcIMufer, 9l., X Franseiistr. 5. 
Eber, 3„ X Gartenitr. 85. 
Gdler, 91., C Mntackstr. 23. 
Gffiier, G., N Ghristinenstr. 35. 
Egter, S., W Dennewivstr. 23. 
Gtilerä, F., SO Brüimstr. 6b. 
Gtilert, K., 0 Btnnienstr. 64. 
Gtjienberg, 91., SO Stbatbcrtstr. 65. 
Ghrinreich, F., SW 91itterstr. 58 £ 
Gsnentreiai, F„ XW Dreysestr. 9. 
GHUich, Ab., SW Schütieiistr. 56. 
— 91., 8 Prinzenstr. 30. 
— 9t., SW Schenlenborfstr. 6. 
— M., C Preu;Iaueistr. 6. 
— 3., X Saarbräderstr. 30. 
— & Danz, XW Mitletstr. 9.10 T. 
Eich, S„ W Withetmstr. 91. 
Eichapfel, K., S Jaeobitirchstr. 7. 
Eichberg, f?., X Borsigstr. 2. 
Eichhoff, ($., SW afimitierstr. 10. 
Gid fiol?, H., 0 Bluiueuitr. 14a IXT. 
,Gidi6or{t, H., X Hochstr. 2 H. H. 
— Th., X Sroiiiemfuileriir. 71. 
Gidmer, 91., W Bayrenthcisir. 20. 
8., 0 Somboifcrftr. 5-1. 
— W., C Meile Grünstr. 22. 
Eid', 9t., S Dreödenerl'lr. 86. 
9tiig., SW Zimmerstr. 84. 
— M., 0 Hotjmorttitr. 50a IU. 
Eidstädt, G„ SO slöpeniierstr. 79. 
Eidam, L„ X Schliemmmjtr. 14. 
Eigener, G„ X 9!he!nöbergerstr. 42. 
Eigl, 9(., C Greimbierftr. la. 
Einführn; G.. S Wasserthorstr. 34. 
Giiniclimcr, L., S Prinzenstr. 47. 
Einsiedet, H., X Gartenstr. 161. 
Eifer, 91., SW 91o(lij(lr. 29. 
Eismann, 9t., S Jnselslr. 9a. 
Gtelii, H., X fflrainiflr. 8. 
ßlfelbt, X Jtl. Haiiibiirgecstr. 3. 
Glitiü, 91., XO SBaftiimiuisir. 12. 
EUrich, F, 0 Siislcrbiirgerstr. 20. 
— H., 0 Jnsterbnrgerstr. 20. 
Gtlrolt, H„ W 3jcl)reiislr. 22. T. 
Eise, M., X Etsasserstr. 84. 
ElSliolz, K., X Oirfniltjaterstr. 6. 
— L., S Scbastianstr. 41. 
Gtmer, G., XO Weinstr. 17. 18. 
— I.. XO Vniitwljrsir. 30. 
— 0., W Gulmflr. 45. 
0., (J Glrennbierslr. 28. 
Etstennann. 33., S Dicffcnbachstr. 33. 
Glj, 91., SW Sotmsstr. 0. 
Gmine, {?., X iMoticiislr. 12. 
Gubcrt, 61., XO Höchstestr. 23. 
Elidier, O; NW tiii'tclistr. 17. 
Giigbredil. G., SW Friebrichstr. 46. 
— D., W Bülowstr. 79. 
Enget, F., XW Sienfselsir. 16. 
— R-., SO Neauderstr. 32. 
— NW Spenerstr. 24. 
H., SW Barutherstr. 16. 
S DreSbenerstr. 86. 
— Siibtoig, 0 Mnnzslr. 20. T. 
— M., SO Neaiidentr. 22. 
— P„ W Mohslr. 9. 
— SB., C fttoflerflr. 37. 
Gitgclberg, S., X Metzerslr. 43. 
GiiaeKe, F.. X SBolIiiierdr. 32. 
Eiigcliiiami, K., SW Piitlainerstr. 8. 
— P., SO 9featiberitr. 24. 
— 91., SO Btücher,tr. 33. 
— 3B„ NO Slrmiübergerstr. 30. 
Engser, NO TreSdomstr. 25. 
Gr.glcr, H„ N 91ieritr. 5. 
Engling, 91., N 9leiiii(feiiborierfli'. 39. 
— B.. XO Siauti£s0crf|cf Platz 5. 
English Glothing Compann Saniier 
& Happek, W Gfinrloiteiiftr. 59. T. 
EuMli Gomimiit) SJaltjo & Thulin, 
W Französisdiestr. 24. T. 
Eiiii, 9t., X Gtiorineiflr. 12. 
Eppendorff, Wilhelm, AV Französtsche- 
ftr. 02. T. 
Erb, H.. NO Pallisabenstr. 10. 
Erbe, 3B„ SW 9titterflr. 56. 
Erber, 9t„ 0 Grüner Weg 17. 
Erdter, ©., NW Unter den Linden 62. 63. 
Erdmann, G., SW Fricdrichstr. 210. 
— G„ 0 Btn-neiistr. 56. 
— N Sfrferftr. 29. 
— ft., NO Fiiedenstr. 54. 
— )!■, S Adiniralstr. 18d M. 
Grler, 91., W Göbeustr. 15. 
— 91., 0 9fiibveatfftr. 60. 
Ernst, C., 0 Stmiitftr. 44. 
— G., X lljebomitr. 13a. 
— (£., SW Bintinerilr. 54. 
— F„ SW Hochstr. 54a. 
— G., X Sliigiiftitr. 85. 
— ffi., N Demmuiersti. 15. 
— M., SO Püilerslr. 48. 
Grnlriischat, F.. 0 Holzmarktstr. 35a. 
Erschler, 9t., N Friebrichstr. 112b. 
Grtcl, 91., NW Banbelstr. 30. 
— O., N SaSmiinberstr. 16. 
Esch, M., 8 Mathieustr. 9. 
Gschenhor», G.,80 ©riinnnerftr. 10. 
Gschert, G., N Chansseesir. 62a. 
Gifclmaitn, F., SW Nostizstr. 44. 
Effenfelder, F., X Jiwalibinftr. 144. 
Euer, H., X Johanuissir. 12. 
Gtztinaer, I., N Fehrbeltinei!tr. 24, 
Giie, F., SW Ziinmcrslr. 84 
Eocrt. I., XO TreSiowstr. 25. 
Groalb, F., X TreSiowstr. 14. 
Gioerl, I., S Uiiisen-lttcr 32 XYT 
— P., X Uscdomstr. 14. 
Groimohn, I., X Ghaiisseesir. 24a. 
Er, W.. XW Haendelstr. 4. 
datier, SS., S Dresdeurrslr. 61. 
Fabian. G., XW Jlorlslr. 14. 
— X, XO Wt. Sraiilsurterstr, 59. 
— Mar. NO fimserslr. 25. 
— 38., NO Strnnfitiergcrstr. 31. 
— & Hrich, NW Unter ben Linde» 41. T 
Fabiane!, G., N Scrnaiierftr. 82. 
fiabij, ÜB., SW Siransensir. 22. 
Isagerstein, G„ SW SVilhelinilr. 14 IY. 
ftäiise, if., N 9(iiftameritr. 35. 
Hfaige, I., 0 Gdjiltingitr. 23. 24. 
Rntbe, £)., 0 Memelerstr. 82. 
Falck, F., N SieCeritr. 40. 
— 3i., X Grauuiir. 24. 
Falk, C., 0 SBcibeinucfl 66. 
— iV-, SO Utcidienbergerstr. 9. 
— ©., 0 SBeitieniceg 42. 
— !H., NO liiarienbnrgerstr. 3. 4. 
Fallcnlhal, E., XWitronpriiiäen=U*er29. 
— L., X Danziaersir. 20. 
iWfoiuit, I.. SW Siiibenslr. 57. 
Aallow^ly, 0 SUiimenstr. 36. 
RatiiiioiuSti, I., SW Siodjslr. 57. 
itnrr, G„ SO Meniibcrstr. 25. 
Fassack, 3„ XW Sdjaruliorststi'. 34. • 
Fasskesies& Jfiüntmann, 
W Unter ben Linden 12 L (Tel. 1.2750). 
 n. Leipzig, iOnrflftr. 33. 
Kiitlje, H., NO Slaiferstr. 82. 
Syauser, F., NO SBeberstr. 16. 
Faust, G„ U Waifcnstr. 12. 
— D., NW Dorotheenstr. 83, T. 
— jj., S 3!ranbeiibiirgitr. 62. 
Ransluiaiiu, E., SW jtttc Jaeobstr. 2 
Kantn, H., 0 Grüner Weg 100. 
Fechter, P., 0 Frnchlstr. 65. 
Fechner, G., NW Lnisenstr. 47. 
— H„ SW Slltc Jaeobstr. 29. 
— I., W «etjrenilr. 7. T. 
— P., NW AltMonbit 15. 
lyeber, P., X 9lriniieiiborferftr.20d tt 
Fehling, 91., XO Weberstr. 22. 
Fehse, ,"y., W Bülowstr. 11. 
Fciernbenb, 9t-, C Iübenstr. 24. 
Feiertag, 91., XO Greis»watberstr.210. 
Feige, 9t., W Lühowslr. 100. 
Feiner, 6., C 9111t Leipzigerktr. 12. 
Feisel, F., N Teinptiiieriir. 6. 
Frist, K., 0 Snnmrilerslr. 1. 
0., C Sliirscsir. 7. 
31., XO Georgenlii'chstr. 53. 
O'Cislel, St., N Ghausseestr. 36. 37. 
— L., W äJosjrenftr. 50-52. 
Felbel, ($., 8 <5tullfdii'ci6cr|lr. 44 ITC 
Feldbiuber, Otto, NO ®r. Frankfurter 
(tr. 77. 
Fetbhnhn, F., SW Zoffenerftr. 15. 
Sjelbrnnnii, ©.. N 3Börl(ici'[ti'. 38. 
— ilt., X AiigennünbN'str. 6. 
Selbnmr, L., XO Höchstestr. 19. 
Folbner. W., SO Oppelnerstr. 10. 
Fetgenhaner. H„ N Wohlertstr. 6. 
Feliezilowsli, P., C Slmalieiistr. 6. 
F-elir, H„ 0 Langcstr. 15. 
Fellenberg, 9t.. X Gtsnsserstr. 3. 
Fetter, G„ S SeOaftioiiflr. 29. 
Felscher, G., X Oberbergerslr, 60. 
FelSmami, I., NW Lniienslr. 21. 
FelSiier, 91., C 9ttlc Schschenstr. 10. 
Jeitbrich, G., SW Gtjarlotleiislr. 89. 
Fengler. G„ SW öiiiilcrftr. 17. 
— G„ SW KoL,|lr. 20. 
— P)„ SW Holliimmiftr. 41. 
— A, Ww., X gctjbeniicrstr. 2. 
FeiiSte, I., C Judenslr. 49. 
— I., 0 Linienslr. 15. 
— T., S PriiiMslr. 62 lü. 
Ferdinanb, P., 0 Grüner SBeg 108. 
Ferner, G., S Alte Jneobstr. 62. 
Ferienheim, ®., X 91nintcr(tr. 10. 
Feste, 91., SW Noslizstr. 23. 
Feftiter, L.. U Stile Schühenstr. 11. 
Fest. 91., NW Lnisenstr. 10 I 
Fett, 91., X Stratjimbevftr. 60. 
Fenchl, H.. X Schnlstr. 107. 
Feyer, 9t., SO SBnlbeuinrftr. 19. 
Feyerslci», X Tieistr. 34. 
Feljta, G„ NO Barninistr. 9. 
F-iaätoiuSti, I.. 0 Marlnöstr. 9. 
Fichtner, H., SW fitiibenftr. 67. 
Fibbirfe, 9t., XW Lnisenstr. 60. 
Fieboch, W.. SW Sltüdjeritr. 18. 
Flebig, H., X Wolgaslerstr. 12. 
Fiedler, C., X Dnnckerstr. 88. 
Fieliti, 91., 0 MarliliuM'. 11. 
FigaS, St., SW Renenburgerstr. 25. 
Figur, F., S Priiizenstr. 21. 
Filii, M., NO Lnnbsbergeistr. 5. 6. 
Finber, M„ XO SieiibeWiofjiisli'. 9. 
Finger, ©., 0 Grüner Weg 38. 
— G., 0 fflrsmcr Weg 110. 
— I., S Gnmyljniifeitilr. 20. 
Fink, V., N ilorfigflr. 4. 
— Joh., SO Stöpeiiiieiflr. 61. 52 HX. 
— Jiirg., SO UU'itierfu'. 8 I. 
— St., SW J(iinmn'|tv. 43. 44. 
Finke, ©., NO Sicue stünigitr. 76 H. Hü 
— 3B„ NO Preiijlaiier 9tttec 2N2. 
Finkeisen, 91.. W AnSbacherstr. 1, 
Finketimmn, 9t., W Jlraiifeiistr. 76 L 
Fiolka, I.. W (ijolienflr. 14. 
ß'ifd;, 91., C Gipsstr. 16a. 
-gl 
•"I 
«s 
1 
-I 
.'t ! 
•If 
■~ä * 
ÜI 
Zeichenerltärnng: 4 — SiuitmgSmilglleb; T. — Telephon-Aiischtnß,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.