Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Photographie» (lebende) 
— 21!) — 
Photograph. Apparate i?cii IV, 
CPhotographien 'S! 
gebende) ^ 
Deutsche Mutoskop- 
und Biograph- 
Gesellschaft m. b. H., 
C Neue Friedrich- 
str. 38—40. 
Tel. V. 2070. 
Kosmograph- 
Compagnie G. m. b. H. 
X\V 9-1. (s. Diachlrog.) 
m. b. H. 
Projection 6 
SW rtüchtdiitr. 91. (s. iRaAlvag.) 
p” Photogra- 
[ phien und Stereo- 1 
^ skopen. 
jtn.kuvtillwrbl.W ä)cs)ccn[tr. 29n. T. 
CmitunitfianWuHB- 
toimili. 12.. W Gfwlottcntlr. 29. 
Kiiiin, Franz, 
V jl.'liuuilv 27 (M L 2578). 
fimitt xlii'.M., ijW jyrietriilmr.'lH. X 
l'ipapliiscliB GoEBÜscliall. 
U Sln t« SiedjBnsjn I. (Tel. I. 21211). 
 <- (i x pocl.  
I CcaM'idic iliinil- n. Biidiljblg., Ii., (' 
;iiu\ Strrtil'iilm 2 pt.T. !Kotfjc$ Sdjsofj. 
eiitiini, 3. st., X Ertumlmiifcr 9tllccl71. 
 ...n-Maijazin H, Muss, 
Wöiiröridiiu. l&l pUSrfc Mjrcnftr.l 
i.'ilrtuiM, Ä. S., XO Söfirästunin\ 18 
iiiiiisi iSfilini, Alt-Mobell-Slnbien. 
('"rtjurlncfrfi. 
. Photogiapliisclie Gesellschaft, 
C iln ki 5l«lj6as)ii 1 (lel. I. 2129) 
I arnli A12», SW ^rictitisf)(lr. 1H. T. 
f Photos 
I [ graphie-Bedarfs- ] 
|L Artikel. A 
| Satrifni ii. Handlung,:». 
I Slditii MticlMiaft für Slniliit-Fiibriliv 
1 um, S(l üol)iiiii!)(rnilv. 142. T. Spcc. 
I liiinuiilln ii. Irortciiplatten. 
I Wein 1’i.in 6. (•>., Ctlomcv, W Leip- 
Mcmr I in Tcl. I. 4381 
„Asco“, 
I §ihil ftjologinph. Slpparcitc uud 
I iunVufüiU-lifcl 
I« «MlnuliiG o ,Giiiineubiii(!Cii($obcu) 
I Jcihtln: Iohö. 3)!filier, 
I" üirnh’hKiilr. 42_(Irl. VL 2453). 
|!m!C!!|W-, ,x. 11., S\V Süllhclmslr 
St 1 iTi pt. T. 
iv t'iwt, SO tföyemcfcvili'.Ho.T. 
Ivraito ä, ^iihc Wachs., ti Alcmii- 
tniniiir. I,». (i!l pt. T. Speeialilät: 
JMrcäjiiiliii. mhiiA-(?olCi3ii>i»pnpicf. 
, G. Braun, 
IS" fvitiuiUiriilr. 31J2cVVI. 1572) 
11 »Udo, Sllbn l, b^rcsbuMicnft;! 12. T. 
-J'lti, jn'tnlmvb, 8 Alisscrlhoislr.11 
T. ttetmii. Mailen, Garlous u. Gonv. 
1“», V. X\Y Wikimckcrslr. 59. T. 
Ii11"* Slubolf, SW aiillcrflr. 411. T. 
Carl Ernst & Co., 
i'lliiriinvidlidjnft, 
, h(’ Juiwui. in (in. VII. 1267). 
I_,i‘Iio11uiiipliifrfic ftortcu. 
lilAili'lhitn.iiiipiiijdjtr^apic'reooi-wttls 
| .l!lui|ini]>ii, Aktiengesellschaft, 
l,Hiii(l)iiidm-. 79. T. 
lu?r\!KS Pui,,ci>str. 47. T. 
X\\rSd)nmaunftr. 14. T. 
_ c. P. Goerz, 
||)»*IMH, DHimiili'. 45.40 (Tcl. ftr.97). 
I. Miiipliiiiinmbcti ooii 8-4 Uhr. 
15'* -'lii'ii'U. Spcc. Fnbiifotion B. 
u (3owcl=S(im(li(|< 
In. ,,, .'l'iltioitoi't) uud Ferngläscm 
l.i,"1’1"1’11 mit1 ä’ioviiir. Fabrikation 
I f;,,'-‘Vt'iiiau'. AllciiiFabrikation 
lc- Itlllc' Momcni-Apparalen. 
lÄ^'^WSJlortfltifräftüÖTT. 
I-Ümiii, ,'lli.t, l^KOStttliftctflt. 67. T. 
1 Grzybowski, F., 
I ' 32 (Tcl. I. 43-19). 
.Illtiiiunlrciiiim 
^ Co.. Miilmcnicii. 
Emil Hasse, 
S 5 
f".£;6f>|tr(ltii6c’ 116. 
1 ''•%« s.Hologr.Apparalc. 
Heischmaiui. N.. SW Sicucubnrgcr- 
flr.' 5. T. Spcc. Fabrikulio» ». 
Pbologr. CouvcrlS ii. Cclloidinpapicr. 
Hcmncö, E., B DrcSdcnerilr. 72.73. T. 
Hcmiin>is. Emil. SW SlrnMitr. il. 
Dr. Adolf Heseklel & Co., 
Falirik: N0.18, Lanislicrgerslr. 32, T. 
Verkaufs!! iale: Le'pzlqerstr. 105», T.| 
f?uI)ii6, (Scoi’n, X ,Tfi'iuiftr. -33. T. ■ 
Ur. l'liil. Jniob», iliiiijnr», N\V Thnrm- 
slr. 52. T. 
2»hrc & Slicolni, SSV Aicraudriucn- 
flr. 111. T. 
C. F. Kindermann & Co., 
SW Möckkinslr. 68 (Tci. VI. C08). 
Duulciliimmcr-Lampcii, Malsiv-Rubiw 
(SllliiiSft ji._nllc Lcdarsk-arlilcl. 
Mlcfjcl & Soli«, \V Pülodaiiicr- 
t'tr. 29 jit. T. 
Hlfiu, Giigcii, SO .fiöpcnirfoiflr. 72. T. 
Minifl, .(tcini., 0 iWätcretorinilr. 42. 
Fritz Kricheldorff jun., 
NW SlsiilitrafiC 26 (Tcl. III. 1210). 
Miil)ii7 Füiu;, W-4)diTcTii]iT 27"T. 
Carl Lange, 
SW 8111t Jacobslr. 32 (2cl.IV. 1934). 
Svce. i» GiulonpiUiicv, (Sritpiicu lmh 
engl. Galion sowie Goldsciimiikarlcu. 
Gcucral-Bcrlr. s. iücriiii u. SBororto bei 
Reform -Trockenplatten 
d.Firmn OitoKirschicn i.Eiscudcrg S.-A. 
ErnstLeitzT 
NW Siiisciisirasjc 45 (Tcl. III. 2C55). 
Photogr^Objective. 
ücpliiii & ®iujd)c, SO lEiincMlfcr 17. T. 
yiiifcnlirii & (£i)„ W Wnilliiiifrilt. 19. T. 
UrMkeBjUrnif 
8W Friebuchsir. 12 _ (Icl. VI. 463-1). 
iWiiimd), Gnuls SO Admiroisir. idi 
I. M ii I) 1 c n ls r u ch, 
SW Sh-aiisciifii. 21. T. 
5n(n£ piiolefltflpljiMn' Bidarssariürl 
ITi’puil und Euqros 
iVfüli«', ?., W_3!iivit6cr(jcrftr. 4ji. 
Neue Photographische 
Gesellschaft 
Aktiengesellschaft, 
Gltfliitt, Siemens |"iv. 27 (Icl. 114 u. 160). 
Specialiiiilcn: Süromfilbcrpnpicrc, 
ScvßtbiicniiiflS - Apparate, Gonl'ntl 
 (£opii'=91p|ioroie.  
Ernst Oeser & Co., 
Berlin-Schöucbcrn, Sulmflt. 19.20 
(lel. IX. 5826). 
phot. Karten u. Cartons. 
Lig. Cartonpapierfabrik. 
^finficr, Ii)., yiioOci-<SrijunIjnlifcn. T. 
Poaabe, (£., U Aleranbersir. 4-1 pt T. 
Poncel, Wlaöliiiilcnlvcrte, SO iköpe- 
nirfcttlt. 54. T. 
Präger & Lojtia, 
SW (-innelstciflnltv. 53. 54 T. 
Pi^oiographic Karlen mit Lithographie 
ii. öolbpitifliiiifl. Ji>plbbni(tp[(ifiiJe._ 
jläidftc, Emil, X äietcmiiciiiti'. 12. Lpc 
cinliliil: Fcrroliip-Arlikcl imb eng¬ 
lische Galions. (Passepartouts.) 
Racthel, SW Riiteisir. 71. 
Rau, Slificil, Gharloitcubg., WilmerS- 
dorferstr. 11». 116.  
Paul Reichardt, 
W äJiofii'cnilvniic 47 Icl. I• 6555'. 
illidilcr, OSrar. W Älebiischstr. 52. T. 
Dr.Riebensahm&Posseldt, 
SW Hollniannstr. 35 T 
Vromsiidcrpapicr: ÜlicpoS Brom. 
Rieckeubcrg, H., 0 Prenziancrsir. 42. 
Max Rochlitz, 
Grossartig.Dunkelkammer 
zur lUcnii|)iinn, 
W Kurfürstendamm 237. T. und 
0 Rosenthalcrsir. 31. T. 
Josef Rodenstock, Hofl., 
W Leipzigcrstr. 101.102 (Tcl. 1.7111). 
Spcr.: Siobcnflorf’ä Photogr. Obseeiive 
„Bisiigmati"/ sowie alle Objertioe 
der Amateur- unb Fach-Phoiographie, 
Cameras unb siimmll. Beoarssarttkel. 
W s. Anhang, Jnseraic S. 61. 
Joh. Sachs & Co., 
SW Johannitcrstr. 8. T. 
AellelicTrockenplatiensbrk.DcutschlaudS. 
Ediiifmn, S., Gharlottenburg, Jfniser 
. fi-cicbridiflv. 50 a. T. 
Schippanfl & Go., S'JSrlnjcnftr^J.T. 
— & Schenkel, C Siiolnucrilr. 49. T. 
Sdimibt, (iiuilnu, W tiiiisolusjr. 27. 
Sdiutnc, .^innS, WäVonbelinvflcrflr. 25.T. 
Sltiroedcr.Fadrikuub tiaubluiiflsämml. 
lidicr pljolonmpliifdjcr Sfppawte nnb 
BebarsSarlilel, Otto, S Oramen- 
' sir. 71. T. 
Sdnill), H., N Müllcrsir. 166». T 
Sd)si|je," 91d)slg„ ®c6i'., I1 Holer Slciiv 
weg 9. 10. T. Spccinliiiii: Mora 
TvodeiiplnUcn. 
Eccgcrl, l?„ NO Franlsnrlersir. 71. T 
scini-Ginaillc Goiiipnitii L'olff &itoi'n- 
l'Iiim, N Fricbrichstr. 131c. 
Simonien, Carl, SW Zimmeislr. 75 
T. Geschäftsstelle b. Heinrich 
Gt'iienmiin 51. ©., 5reiben vorinal« 
Gmil Busch A. 01., Ralhcuow. 
Sperialgcidmft für Slnialenr-Pholo- 
graphie Grnti Gonrnb O. Sachse. S' 
ßmnicnili'. 50. T. Jiliale: WsUeisl 
str.30. T, 
Sleifelnmnn, Mar. W Markgrasensir. 33. 
T. Spiegel - illefler Mlappcamcra. (cig. 
Pa>.) „Sesienborp & Nehner"-Platr 
ten :c. 
Dr.Sleinichiieiber, I., I^iloilcrstr.44.1. 
Pliotogr. Lorke u. Gollobium. 
Dr. Slots, R., SW tfi'itbnchiir. 250. T. 
Iroticnplnlfeii-Iyabrit nnb Haublung 
phoiograpliisdier Vebars-jartikd. 
l)r. Stolze & Go., Gharlollcnbnrg. 
S’csieiib, slirfdjcn-Slilcc 19—21. T. 
Snrf, Radif., SllfrcS »ranse, G„ SW 
Grosibeerenjtr 47. Tel. VIn. 12096. 
Inlbol, Romain, C Kaiser Wilhclm 
sir. 46. T. 
TravP L Miiudi, W Gnlmslr. 20a. T. 
Ulrich, G. H., Ghnioticnbnrg.Aiömarlk 
str. 98. Bananstalt für niobernephoto- 
giopsjijdjc Ateliers, Dnnkelziminer- u. 
Laboratorien-Anridilniigeii. 
Carl Ernst & Co., 
, Aktiengesellschaft, 
geslrniV 1,1 '-T 
R- n 6 r i 
SO Rnngestrane 19. (lel. VH. 1267.) 
if — Grport. 
Unger & Hoffmann, 
SW Jerusalemerslr. 6 I. (Tel. 1 661). 
Bogei, Giri SnbwiijTN Mnller>ir.55ä7 
Looigang, Richarb, SW Krausen- 
str. 42. 43. T. 
Wahl, Hart, W PotSbamcrstr. 79a. 
Wiessner & Krössel, 
8 Piinzeusliaklc 11 (Tel. IV 3124). 
Gpcc. Beschläge für photogr. Apparate, 
iViomenlueridjIfiise, LcilipinbeU n. 
gittonbrcljeiei, Zahnslangensraiserei, 
Schneiten P. Zahnräbern ic. 
itiöller, iliüb., X" ilHiiTlerslvriir171s- 
Zimmer, B., NO Füistenwatberstr. 20. 
(krportgesch. 
(Ernst & Go.. 3111. ©es., Garl, SO Rnnge- 
str. 19. T Phologr. Karlen, 
p. Poncel, (ülasiiüllemuerte, SO itöpe- 
mrfoiflr. 51. T. 
Joh. Sachs & Co., 
SW Johannilcrstr. 8. T. 
9(ellc[jeI»dcntinlkn^f6i1.S^i[ch[nnb8. 
SchippangLGo.,J.F.,SPrsiiMir.24.1'. 
Sdineibcr, Grport photographischer 
Specialitäten, Hngo, Glmrlollciibitni, 
Harbcubergftr. 4. 5. T. ftalnifaul 
beä GnitoidleiS: „Simplitiffimiij 
Gclloibiiipnpier: „Pcrsceliou supü- 
rieurc", Mailpapier: „Juwcl" — 
Trockeuplalle: „Gvnci". 
inlbol, Romain, (J iiaiser Wilhelm 
sir. 46. T. 
Unger & Hoffmanu, SW Jcrusalemcr- 
sir. 6 I. T. 
ülflciiturflcfch. 
Leih, Gilgen, C Am flönigägi^ßen 11. 
Rhane, HanS, W Äurffirticitr. 171. T. 
TalDot, Romain, C Kaiser Wiihelmslr. 
46. T. 
Julius Graefe, 
0 Blumenstrasse 79 T. 
Fabrik Photogr. Cartons, 
engl. CartonsfPassepartontsjetc. 
Groger, (9„ S Prinzenslr. t3. T. 
Grzybowski, F., 
SW Schuvcnslr. 32. Tcl. I. 4349. 
Specialität: englische 11. Gruppen- 
GarlonS. 
l'Jneitroii, G„ W JUeiiliii'. 29. T. 
Oskar Krause, 
S Rilleistrasie 9. H. I. 
Englische Cartons, 
Passepartout-Fabrik. 
Miillii, ijraiy, W Vehrenstr. 27. T. 
Mielisch, Ih., S Slallschreiberstr. 13. T. 
Ottomar Morbach, 
S Prinzenstr. 8. 
Spetioliint: gepiefitt Gni'lonS für 
Haussegen und Chromos. 
GnflroS — Grport. 
Ernst Oeser & Co., 
BeUin-Schöiiebcrg, Bahusir. 19. 20 
(Tel. IX. 5826). 
Photographie-Cartons, 
Cig. Cartonpapierfabrik. 
Trapp & Miinch, W Gnlmstr. 20a. T. 
Unger & ,Mummt, SW Scrnfalcmct* 
str. 6 I. T. 
Photographle- 
Kartenfabriken, 
□ 
Berliner Photographie-Karlen-Fabrik 
Block L Go., SW Hollinannstr. 16. T. 
Deseler, Bernharb, S Wasserlhorsir. 14. 
T. S-abiif. Export. 
Ernst & Go., All. ©es.. Garl, SO 
Rnngesir. 19. T. ffabvif. Gxporl. 
Oltaefe, Julius, 0 Blumeustr. 79. T. 
ßemiinnn, & Go., SS., SO Mnr-kaucr- 
ftr. 32 T. 
Liubner, Alex, SW GroMcerenstr. 31.7. 
PhotograpMe- 
Carton. 
Abler, 0., W Wilhelinstr. 50 II. 
J 
Berliner 
Passepartout-Fabrik 
und Buchbinderei für 
Architectur 
AliridaHelmert&Co., 
8 Prinzensir. 46 (Tcl. IV. 8624). 
Filiale: Charlottenburg, 
Schlüterstr. 70 pt. 
GviisiuS, F., N Schouliauser Allee 141n. 
tcl. 1113085. Fabrik f. engl. GdttouS 
(Passepartouts), Platin-GarionS u. 
Phoioaraphic-Karteii. 
Deseler, Bernharb, 8 Wafferlhorsir. 14.T. 
Fabrik. Export. 
Ernst Oeser & Co,, 
Berlin-Schöneberg, Baliustr. 19. 20 
(Icl. IX. 5826). 
photographie-Kart'jn, 
£ig. Cartonpapierfabrik. 
 Eugros-^Fabiik—Export. 
Präger & Lujda, 
SW Hagei^bergcrslr. 53. 51 T. 
i<holoamphie-Äartcn 
mit Lithographie unb ©olbprägung. 
Sdjippmig LGo.,J.K.,SPriuze»sll.2I.1. 
Trapp & ffltiiudi, W Giilmsir. 20n. T. 
Unger & Hossuianu, SW Jcrniaienicr- 
str 6 I. T. 
Wottcr, W., S 9((cianbüncnflr.93.94.T. 
Photographie-Rahmen 
f. Rahmen. 
Photograph. 
Apparate. 
J 
Fabriken u. Handlungen. 
Amnel Nachf. W. Tefchner, I., W 
Markgrascnstr. 00. 
Anschütz, <3. m. 6. H., Ottomar, W 
Leipzigcrstr. 116. Icl. 1.4381. Lager 
Photogr. Apparaten. sämmtl.Bebarft- 
artikel Anschntz' Aiomen:- ». Pro- 
jeetious-Apparatc. Photogr. Unter¬ 
richt. 
Bonatz.^U, N Jnvalibenslr. 108. 
G. Braun, 
SW Königgrätzerstr. 31 (lel. V11572), 
Czempin & Krug, 
SWR]tterstr.44.T. IV. «»61. 
S'cuiidje.Mroinostop i')c|ell|d)«'t Mobtd 
Armin & Co., N Fricbrichstr. 131(1. 
T. Specialität: Apparate für Photo¬ 
graphie in natüilicheu Farben. 
Ticskan & Go.. Gfiadoltciibiug, Ber- 
liucrstr. 12. T. 
Sicpoi», W, XW Bil8imdctsir.59. T. 
Dietrich, Dinbolf, SW Ritlcrstr. 46. T. 
Gggcrt, iliichaib, C Noscnthalcrstr. 24. 
Ad. Fischl jr., 
W Friedrichstr. 175. T. 
Spckial-HanS s. Amaleilr^-Phvtograph!^ 
iviiebc, ii. H., Xu Pallisabcnsir. 26." I. 
l'lncbirfe, SW Ritlcrstr. 65. T. 
©areiS, A., Wm., SO Stalitzeritr. 67. 
Woll) & Brcnlmnnn, SW Kochstr. 12. 
C. P. Goerz, 
Friebenan, !>!heinstr. 45.46 (Tel. Fr. 97). 
Gomploiiitniibcii Don 8—4 Uhr. 
Optische Anstalt, 
Gpctialilül: 
FMilation von 
photographischen 
Objcitivcn (Dop¬ 
pel Anastigniaic, 
2i]n(cio[fopc) nnb 1 
Feingläsern für 
Militair unb Ma¬ 
rine, Triübcr-Bi- 
noileö. Fabr. pho¬ 
togr. Appar.Allc! u. 
Fabr. u. Auschütz- 
Momeut-Apparat. _ 
©ruft L Worss, SWMarkgrafeiistr.18.1'. 
Herber, Aug. Frieb., XV Potsdamer- 
str. 103. T. fiir Amateure, 
Dr. Adolf Heseklel & Co., I 
Fabrik: NO. 18, Lanilsberoerstr. 32, T.l 
'.105 t, T.| 
.t>on)iVc>mno,U Sienc Promeiiabc 4. f. 
Hndsch, Karl, SW Bellc-Alliancesir. 4. 
HnlmS, ©corg, N Fennstr. 33. Tcl. 
II. 1040. giebt aus iebe Camera 
höchsten Rabatt. 
Hiiitig & Sohn, 0 Neiic Proinenab 4. 
Aiiillj, Angnst, S Alle Jaeobstr. 65. 
Stirsd), Pänl, S Nillerstr. 103. Ncisc- 
Taschcn u. Jloffci für photographisch! 
Apparate. 
Eugen Kleii^ 
SO ^öycnirfevüv. 72 l Tel. VII. 1159). 
KODAK 
Ges. : 
SW Friebrich,'trabet 11. 101. 
Ki)ni(i,_Hei-mL, 0 tltiibcrgbortcvflr. 42 
Fritz Kricheldorff jun., 
NW Simliirasie 26 (Tel. HL 1240). 
Kühn, Franz, 
W SBcQreiiflr 27 (lel. I. 2578). 
Herm. Leych Nachf., 
Fiicbcnni, Ringsir. 61. 62. T. 
Speeialsabri.' f. Ablöu-Ziiik-Viguetteii^ 
SriüttkeSyirnM 
SW Fricbrichstr. 12 (Tet. VL 4634). 
StaiT, H.,'U Parochiaistr. ti. 
Meier, Hugo, W PolSbauicrsir. 29. 
Mcher, Julin?, SO Wienerslr. 18. T. 
Moolk, B., Alle Schouhanscrstr.42. T 
MoscS, JameS, C Dragonerslr. 50. 
Mnlllcnbrnch, J..SW Kranscnstr. 21. T 
Müller. G., S Ritlcrstr. 14. 
— I., W Nürnbergcislr. 43. 
Nentwig, Georg, NW Dorothcen- 
str. 57. T. 
Nilsche & Günther, SW Kochsir. 58. 
ProscetionS-Linsen, 
.Phoiosix" Garl Bohme, 8 Baer« 
walbsir. 4. T. 
Pollad, A., W flnrfürflcr' . 89. T. 
~Paul Reichardt, 
XV Mohrensir. 47. Tel. I. 6555. 
Hanbinng photographischer Apparate 
unb sämmtlicher BcbarfSartikel. 
Ausführung aller photogroph. Arbelle», 
Lcicheiierkläriliig! I — Snmmgämitglicb; T. — Telephon-Anschluß.
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.