Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Messingwcrke 
- 191 - 
Metallwaare» 
Sficil IV. 
~geagingwerke. J 
*r7.',l SO Sloliwritr. 23. T. 
fwlMt vo» Kodrüdrr $l)iel, 
SÄ*. Jdjjjt*. Mton «, 
fL jitiii & Ulf., 3Mrn6crg. 
| H'oiall iGifa? für SoDnifi|in(l) 
ninmi so ätateiiffelflr. Uo.T. 
S5 ihrlci. ilcwftt. 89 91. .X 
jiltiit, Stallt u. Siolir. 
ui fflur. K Mitten«. U3 H, pt„ T. 
fl,viiin||tö|)rcii ofjnc iiötlnmtit. 
Tslitiait i'ieiimwertc FlimKrt, «rcficc 
tteduui, SW Sitlerftr. 6ti T. 
,, u'.ui, SO SchiNldltr. 15.T. 
5,ÄI wi.f, SW ülitlmtr. 41. T. 
Wil.me iV L'chiäl- McksinM-lz- 
ml> 'JVilli. Fncg & t£o. >. Minden 
k'Äin. "i, S »(OTtoatbitc. 60. T. 
' fi'.f ..Laster." 
i,,,.» is, SO Stoligerlir. t>7. T. 
|S V «So, W).. S Prinzen- 
«r. k'i T. 
H. A. JUrst & Co. 
X (iliiiifii'rilv. fkt. lief. QL 3/38/) 
„1,16(1] .norm niliciictiirfmflr.:«. T. 
ilji.i.'iKii,'l"ciillrf)lmib, Qbtr-Siiiönc- 
unb.'. 'KillKlmiuciitK’lftt'. 92. T. 
tat. iv Sl, (’ Sfiibelftr. 14. T. 
Jini«« i'iuiliU', NO Olrovflciihvdi- 
hr .11. T. Von« dtr Giieif-SiiMiric 
Vi SiuJi'ii ii. Schwill''. 
'ftiiim’Virli'iiuii'ii'flbtfiidjarD Sifwlj 
(?«, S.uu'iifclfre 1). Lerlin.^ T. 
SJ.miif ünt ilicmicteuboij 3t. Seidel. 
Äiiiiminiiii! Weil, Sertinerflr.33. T. 
a.ulliiMli' Cberfpree. <9. m. b. H., 
, SW S iiiiiit. ‘ii. T. 
Siji Äiliiivv :'A'cifin(|tufrsc Willi. 
Weil |i-. SW »kochstc 30 pt,. T. 
S»nMü:li, ''«bor, M tinienilr. W. T. 
fn'.t. t> Viuut Hirsch & Soll«. 
cüIüiiJ, t>inf, S ,'liuletflr. St 11. pL T. 
ImVil«« u. jlafTc & Seine, Slliena 
Iti ii (!ll)iniifiiHictiillmcvtfi.@lbi«g. 
td.-i.r, i'i, S .liiileriir.ti. T. Vuiii- 
j gii., »ii Juilite, Perlfläbe. 
ilgenlitritefif). 
fctn, .'nVIi'li, NO Fiicbenitr. ß. 
$ m. »PH o»f. ii. iliifl. EtbMöl), 
teil. «pif. 35eifinirlcSWeetie u. 
Irj&if. Viiatv in durchbrochenen 
viiiliTuii Pu'iiiiugen, ilngeht :e. 
inte i. ‘link”. S ® twtawtitr.8S.89. 
T. ftvi. ii jVwe. Stlriuti) & Solm 
m Stl'Wrlr. 
Sitlii, 'Jlnio'.i, W Süfotvitr. r>r>. T. 
'taittiaV tiifti Miipfer-ii.iliirifiiig 
«krtt 9«. Mti. uorm. Cnfp. iWoell, 
ftjflh'M 6. vfibi'iijiljtit). 
■rauni. 'II, W jlurtüisteuftu. 105. T. 
ftrir ti CJuiub Hucck Liwnu'chcid. 
4ui, 'ji, M) Sii rfciiilriiiftr. 45. T. 
Sit'.Ki J siini-rrontc Drmlchlond. 
tiuon, n SW lyiiulitintte-'jilao 11 
^ Zlallidittibcrflr. 32. T. 
X li. 
Hess-Instramente 
(Technische), 
Hartmann & Braun, 
Frankfurt a. M. 
jkUi'MiKikvil. ii. clttlrol. 3uftr. 
freier: Carl Hentze, 
*W Am Woidendamm la. 
3«n n. .‘Inil ]. Jif. 6Htj. 
Ginsbera & Sofjii, 3t., SO Stungc- 
str. 23. T. 
©riiii, 3-, NO (Slreiffnwlbciiir. 212. 
u. 213. T. 
Gnmbnli, H.. 6 Siallschrriborstr. 9. T. 
QUitpS, ii., Öro., S Etaüidjmbcrilr. 32. 
Hcciing, Otto, SW Uljactottcnftr. 97. T 
JMT ÜKajfcnanitcl aus 
Cothias-Metall. 
IJ# *■ ciijiiiiM, N ^ofjoitnifftv. 20. 
i"«. i'l, i1 "Immbieritr. 40. 
Siemens & Halste, 
SUAivttcuSeBcl'80haft, 
14.,ii?.1 T- 
S'f, ',"U'<1'I Berlin: 
_ 'lw K'-'dciidaum i, r. 
Hcitmiiim, l*)ujtnD ;'tt)oli, SO Joicph' 
str. 7. T. 
Hiil'ch, Adolf, SO Swätrnniit. 80. T. 
Soriiait, Paul. 0 Holzrnartlslr. 69.70. T 
Jsratl, «., SW Sitte ^atobftr. 24. T. 
— Töhne, SÄ., S Stnic -atobltr. ti. T. 
«.•Her, Arthur, N Papvkl-Allcc 137. T. 
Kirchlioff, .ficrm., C Üieiic Grünstr. 33 T. 
stöofdjto, Pruno. NW Pmilstr. 2üc. T. 
itrie»«, C. Ifi„ SW'slotlilr. «). T. 
»troiiheim, $?., NO iiariiimflr. 21. 
lluc,V)ii6fi, L., N Pri»,cn ütlkc 21a. T. 
Lang»', F. 3(„ (J Sctibi'ljlv. 14. T. 
Sevi) & Co., N.. N Soliaimisftr. 2. T. 
üiiiBvmaiin, $„■ ti yrnitbenburflilr. 3.3. 
ilörocnbi-rn Sölinc, 5nl). 2l).&S. Löwcn- 
Bctfl, M., SO itövenideritr. 65. T, 
fiocmciitieiiii. Gobi., SW ßollincim- 
itr. la T. 
Maaiwiia SSiitiitittionä Metall Co. 
W. F. Platz, XV PUieiuicliitr.rir). t!0. T. 
Mamrolh, ßiiiff., w Stnniu-iiiilr. 3. T 
Strtallflcfellftimit Araiitsurt a. Ä't. 
Slflculur . H. FuchS, XW Sicg- 
mimb»()vf 3. T. 
Mciior, St., W Stf#Iil)crftr. 20. T. 
— ®uitttU, SO Möptmttciitv. lü-tn. T. 
Siölir, St., 0 Broinbcram'tr. 8. T. 
MoscS & Co., S., N vini »str. 15.1. T. 
3!ntl)Qii,SIiiU>ii M.. SWSill)rlniilr.2i<. T. 
Jimimj, 9t.. SW :}itmuctitr. tli. 
Olmftt'iii, Lciiuo, O Fniqislr. 13. T 
Pinoff, Samuel, 0 Slm Schief,sche» 
!Öo(,u(iof 5. T. 
Platz, (ikiicrnlverttetei- der Maanolio 
i’lntifrittion Mctal Co., Sli. F., XV 
fi-riebtichltr. R). fiü. T. 
Polte, Georg, C Strataueiftr. 4ü. T. 
Radicke, E., N ßie6eniuntbfrftr. 2.3. T. 
Sinseiiatf, Hcirmaiin, 8 Priu;eiistr.20.1'. 
iRatitnß Sötmc & (£»., Satob, <) Wlill- 
fir. 5-8. T. 
3|cr & (Sichert, XO @rvif6toal6cr- 
(jr. li'/J - 224. 
Ries;, iÜubolf.SÖ ätcWicuberflerfcr. 14 t.T. 
Rosenblüth, Jsidor, N Vinlenitr. 147 T. 
iiertr. u. Strim Hirsch & Loh». 
Schall. A., 0 (nil.vmrttitr. 19. T. 
Schoner, H., N Chauffeeitr. 113. T. 
Schwelver & Oppter, N\V Albrecht- 
sir. 11. T. 
Gchiuerteiieti, NO Baniimsir. 30. 
Sloehr, Paul, N Jlwatideuslr. 123. T. 
SirautzL die., B., USfofeiittwiersir. 40.T. 
Wei»hotd & Co., Paul, SW Johaimitfr- 
str 11. T. 
Wolff, dorrn. M. Wolff, Leo, S Schön- 
ieinstr. 9. T. 
— Simon, 0 ütiitflcttr. 22. 
3oi& Aozny, 0 Srnntfiirter 9tllce 1(13. 
3tnnitiirncsrf|. 
Rudi#, H., N W Su'niiiimbSfiof 3. 
.«teemonn, M..X Fritbrichsit. 118. 119. 
T. Agentur u. Beer, Sonblieimer 
& Co., Frantfnrt n. 3t. 
ÜKcjietihart, Otto, H Aleraudrineiiltr. 03. 
T. Seitreter für Slltfieimer, Speier 
& Co.. R-rantfnrt a. M. und Mittel 
& Co., iio., Voudoii. 
iBilbciimiiii.-jr., Josef, W flölsieiicr- 
ftr. 41. 
W nretallbesohläge- ^1 
L fabriken. J 
i» noeroii, Paul, n itirtiieiir. il X 
F. H. Krummhauer, 
C Caitb S 6 ergeett r. 70 pt,. (tct. VII.1856). 
Tllü>> und Fensielbeschiäge 
in Bronte ii. Cijcw, J-ensterieststeller. 
^coitrcc & Co.sS atiiietnr. ttt). f. 
MetaU. 
CiS '■) l,l,'uU,oli'-0 Siltlcf. »fites 
«ix "• 0 Mühlcu- 
'll-, '-lnbreaesir. 4. T. 
itjJ K Chauss««-- 
", -'basiianstr. 4. 
(S!)ri(!incHftv.38. T. 
' ! ^y')°r%rftr.67.T. 
W »i Ä -‘>iib.tetnblbal)ii3B.T. 
.! ü-L' *• illeraiibm'tr.(iß.T. 
s'V«iiii8fHr. 21. T. 
Ci ^^>->nie„str. 183. T 
«»„; "«bftfellfet 19. T. 
"H, -='-V’Sftäfc- f T. 
T. *' itouiggrStz« 
B. Simon, 
S SiitlcriUiiijc 15 (ist. IV 500). 
ö.'jchläne für ÜtlbiimS, Holzwaaren «. 
>v. 1. April SW Holliuannitr. 35 uu 
der Alerandrinenstr.) 
Metall- und 
Glaabnohataben 
□ 
BARTEL, Will)., 
SW L-lpzigerstr. 59. 2e(. I.J38._ 
Hraudl, O., N iftesniifciifrbrferilr. 117. 
Brillant Letters Co.. 
C NeueProuienabeO, StadtbahnBörscl 
$oii innen am Sdi«n|c,istor befestigt. 
JOBT s. Anhang, Inserate S. «.(. 
"DitnneijcrnW., (' An d. Sla6tbal)ii41. t. 
Spee. Glaöbiichstabeu-Echitber. 
DrcSbcuer Pateut GlaSbudMaben, 
Niederlage bei ^.Halendeck, W 'j)ort= 
str. 44. M. VI. 2304. 
üpliiiiuf., R., N äicternneniir. 7. T. 
Eyrich, S «niftii Ufer 13. 
Reist, Qsfiu', SO ftöpeitittcrnr. Ob’a. 
Goeve iltadijlflr., C„ S gebasttanltr. ?2. 
Otto Grund & Co., 
SO Saiiernaffe 3. (2i'i. VII. 4533.1 
Heitert Nachf., Carl, S Prinienstr. 32. T. 
Aolil, Hin»»»». W Hulotoltr. 84. T. 
Fritz Karall, 
Schöneberg, Hauplsir. fl (X Via. 12104). 
j. Kaufmann, 
tf^91cj^Söjügfk.3bT.frül|.6tro(.i8r.3. 
Hiefilinn, Heinrich, S SSnfierihorftr.42.T. 
itod) & Sein. SW Nilterstr. 49 pt. T. 
Straiiic&Siniofitt.SXirt-bencriir.TT.T 
fconharbti tso.,9i„G 'Jtic&cnuoltftr.lö.T. 
Märitns. F., O ,~riintfurtcr Allee 103. 
Welcher, C, S Alte Jatodflr. 67. T. 
Melhlt, Paul. SW Rriebrichstr. lti T 
Mostwin-, H.. N ^»"Llideusir. 
Ä. Nakarinen, 
KXV Friedrich«!. 21« (T.IX.S-in). 
iltamlinfl, M., SO üicanbtnu. 15. T. 
llteift, Eduard Wilhelm, 0 Blume», 
str. 74. T. 
iltiedjnS, Will)., SW 6inben(lr. 15 pt. 
Ruppert, 3t., 0 Slralauerstr. 55. 
Otto Riiterbuscli, 
W Krsusenstr. 74 (Toi Amt I 7564). 
Hans Schreiber & Co. 
SW ssittielniitr. 133 (lel. Via. 12tü9). 
»DitiiMlL Paul, < 'A(teS(t)i)iil)iiii)Vrilr.n- 
Spcc.ixonjpavciitc,i'elcnchtiin(j,3ttel' 
moberu. Sjlinfljnatercj. Spr. 8-10, 
Paul Stäberhack & Co., 
(Eonlot ii. Aabril: SW Lindeullr. 70 
llel. IV: 18114). Musleranöstelliing: 
SW Leipzigerstr. 81 (lel. I. 507(1). 
Metall- und GlaSbnch-aben, Firmen¬ 
schilder, ciseuie Schau.äsil», Schräute, 
 Wla^nnHnBtiiiten. 
ieufvlj W., W öteiiliuentr. 24. 
'äcifimoim, Sl., S Priiizenstr. 73. T. 
3l(iciiturncsch. 
(iliiitinb, I., (J S'ieiieiir. 3. 
Metallctrcherelen. j 
Böienberg, f'l., S Alte Jaeobstr. 80. 
Briiggem»ui^E., 0 RüderSdvrserstr. 48 
Christ & CTa, 'i^oniod, SO Wrang,l- 
jtr. 100. T. 
Coh», H., SO tealBcrtfir. 3. 
Eimernmdier, ?(., 0 ©rüner Weg 2. 
I?ori)e(I, W., N Sriflslr. 5. 
Groll, F„ KO Tkali»eritr. 44. T 
Htlkuiauu, (T„ SO ölörliuet Ufer 9. T. 
Holfmniin, C., 0 Nichthoseustr. fi. T 
«Isiiing, O., SO Naunynslr. 30. T. 
Knapp, !(]., S Schonleinstr. 18. 
ikebi,, (f. SO Michaellirch-PIay ti. T. 
Kursawa, Th., 0 Grnner Weg 5. 
Marwitz, D., 0 Grüucr Weg 6!l. 
:'ftbbi'rniei)er. OJ., 0 Memelerftr. 33. 
ilieiimmm, {¥., SO illaniipnllr. 72. 
Rangenier, Pr., SO Adalberistr. 65. 
lRci|cuer,H., H Statlschreiberitr. 41.42.T 
Richter & Co., Gustav, 8 Rittersir. 11, 
RSlcke, 81., ti Müterftr. 10 T. 
iltosenoto & ©liier, SOAtmi6ertftr.82.T, 
Rudolph & Royer, 
t? SBcissenliurscrftraüe Uti U. K 
Sander, 6'., 0 RüderSdorstrstr. 49. 
Schiptick, !H-, N Danzigeriir. 13. 
Schmidt, M., N @riititljalcrfU'. siCa. 
Sitjnlz, H., SO Äuttbuterftr. 8. 
Sd)ii)iblineh) & Co,, S Priuzenstr. 
9(i. T 
Wartenberg, C„ D Siiibersborferstr. 49. 
Heibler, ,f>-, N Lchulzendorserstr. 4. 
Hcmiin, 11, vSO SDfanteuffelur. 29. T. 
Sitftinianu, A., S Sdiintesir. 25. 
c 
Metall drnclrwr. 
Arlt & iWc, HO Dranicnflr. 198. T. 
Bobe & Äoges, SO itSpciiifferstr. 146. T. 
Bosold & Juhre, 
B Bnmdkiiburgstr. 19 (2tt. IV. 811). 
Cordts & Co., SO Elisabeth-Ufer 10. 
Heber. I. ©., SO Melchlon'tr. 30. T. 
Arbeit, jeber Grötzc i» allen Metallen. 
Hitler, öl., SSc6a(tian|tr.71. 
Holle, «. 0 St« bor Echlem- 7 IT. 
Hornaner. August. SW Alerandriiienklr. 
23 lir. 
Kadow & Riefe, S Diessenbachfir.lU. T. 
Kose. A.. 0 als. $iartutilr. 18. 
Itrech, Kustav. N Gartenstr. (18. T. 
»tunitj, H„ SO Marianneii-Ptay 12. T. 
Matthrs, Rudolf, S Stailschreiberstr.19. 
SSetaDtoaarcnfabrif Carl Ionaö, S 
fiudauerdr. 10 T. 
Richter, A., SO Statiyersir. 128. 
Sadnt'd ?iod)f(, Melalldnilkwaareil- 
<a6rtt Gebr. Lau, SW Hollmamistr. 9. 
10. T. 
Sahlmon & Sohu. fi., SWü)ents|ftr.3. 
Satowsti, F., SO Stbiiriralsir. 18e. 
Soli & Co., Slbolf, SO Neandersir. 3. 
Stftöncbcrf, 0., S ^üiftenftr. 3. 
Schröder & Schulye, SO Clifabclh 
Ufer 49. T. 
Schulz, Roh., W Grotz Körschtnstr.R. T. 
Schulze, i^.F.A.. X^elpbellinerstr. 47.1". 
Stand, F., S Statlsdireiberftr. 6. T. 
Fabrik für OMfiWrfdiliiifo. 
Steuipfl«-, Mas, SO Melchioiflr. 21. 
etordi, 6.. 0 stvausnr. 14. 
Xftein H. Sd,ödels Nachf., (?., SO 
Wientiflr. 7. T. 
TibuuiuS, (?., SO Kelchioutr. 0. 
Sibenn, 31., S Alerandrinenstr. 93.04. T. 
Noelgloro, H., S jlitlerflr. 15. T. 
älH’jjem-r, P.. 0 Rraiifsiiiter Allee>67. 
Scflener, O., XO ©r. Frautfurter- 
ftr. 44. 
SSeidiier, 1', S Waifettlioistr. 54. T. 
ätfolff, S., SO Snidvmaifir. 14. 
^ Metallglessereien. ^ 
(4 beieutet Jnnungömilglied.) 
ÄMBext. W., (1. Cberaieiftei), SO 
Sidatbenstr. 75. 
(Jtfitter, O., (Obermeister Stell».), SO 
• Ctiinieniir. 9. 
Äkliengcssllschafl 
ro:m. ü. Gladsnbeck 8 Sohn, 
Blldgrleaaerel, 
Friedrich stiegen, Willielmhti-. T. u 
Berlin, S Uitterstv. 21 (T. IV. 9764)' 
41>arlrlt, (f„ S Biaudendurgsir. 20 K. 
tiediinie & ll'iviel, S Brandeudurg-- 
ftr. 67. T. 
iäJetti’t & fyiouuin, C., N Garten¬ 
str. IM. T. 
'tiord)ttt, F. 315., 0 iUumeitstr. 37. T. 
tBrodtiecht, A.. S Stnllfdjrcibcrilr. 6. T. 
— R., S .Uoimnanbantcnfir. 50. T. 
Bniggemaun, (f., 0 tliübtrtborfer-- 
ftr. 48. T. 
Christ & Co., Coniad, SO Wrangel- 
|tr. 10(5. T. 
tDahms, (Emil, SO Admiratstr. 8. 
46-itnrt-, W., S Sebastians«-. 61 pt. T. 
itleinmina, M., SO Siatbeman'lr. 51. 
ßlüaet, v,, N Wöhlertstr. 14. T. 
iftrteöridj, ’Jt., SO ilteichenbergeriir.B t.T. 
i'lcbl)(irM, 31., N iöiiinnenilr. 12J. 
4®roli, , SO Staliyersir, 44. T. 
iiaase, F., N 3lugnltstr. 91 I. T. 
Haberland, G., S Dresdeuerstr. 80. 
Handt, I., (.’ 91n berRiidjcibriiifc 12.T. 
Hedmaim, C., SO Wövliisev Ufer 9. T. 
♦.Ipeinje, Pl„ S Wafferlhaisir. 8. 
— 31, S Krandenburgslr. 75. 
tHon-lon, W., SW Siinconstt. 23. 
Herunann L Stracke, N Gartens». 163. 
Holfinann, (?., 0 i)iidithofoiitir.6 pt. T 
Massenartikel in jedem Metall. 
H. Ä. Jürst & Co., 
N (Sliauiietitv. 53 (2t(. IIl. 3738.) 
Mcusilber, Messing, Bronze:e. -> 
Simifmami, ieopolb, NO Är. Frank- 
furterftr. 86. T. 
stnoll, i‘, N Vinienfli-. 165 Is. T 
tltrebs, S.ffi., S0A!ichaelt!rch-Play st. T. 
4itrii8cr, (£., 0 Stralanerstr. 13. 14. 
Gebr. Krüger & Co. 
SOi!Kid)aeltirdj|ti.2üpM2cl.Vn.3517). 
£ P e t i a I i t ä t 
für Malseuarlitel mit gonumaschineu 
Wegel, Carl, O ülütftritr. ü I. T. 
üoetuc & tio. Act. tief., üubiu., XW 
Dororheenftr. 43. 44. T. 
Matbes, H., NW Alt Moadit 46. T. 
Menerhos, (Suitau, NW Schanchorst- 
sir. 7 T. 
MinÄii Metallwerke 6!. w. b. H.. Net- 
nidendorf, Sdjiunroeberstr. 99. 
Mtnte, P., Sldalbeitstr. 3. 
Möbes, ffl., 8 Priiiienitr. 96. T 
Müller, SO Stalitzerstr. 132. T. 
Musculus,8tich., SO Stopenideistr.l 13. T. 
üiriinmnn, Sr., N Clianffceftr. 112 H. T. 
Nürnberg, A., SO Watdemnrftr. 29. 
Pol]!, W., XO Webei'tr. 7. T. 
Ranite, (£., 0 ititumeustr. 7il 1VI 
IHeisener, H., S ®toflfdjreiberftr.41.42. T. 
Üi^jlig & Frepgang, N Chaiisseeslr.82. 
jfodiiiu & Lagert, 8 Äoininandanlen- 
ftr. JH. T. 
iiHhtler, O., SO Oraiiienfir. 9. 
Schenk, Int.. H Wasferthorstr. 27. T. 
Sdiiller, IS., 0 Langest!'. 84. 
Schinibt, Paul, C ölipiiir. 15. T. 
4<5ditöpfcr &Stod), V 3tlexanderstv.32. T. 
Schwidtinsty & Co., 80 Äantenifet- 
itr. 29. T. 
Sieber, Franz, C Nenc Grünstr. 25b. 
4Sieroert, R., SO Köpenickerflr. 124. T. 
iSiabenow, E.. 8 Kracfestr. 9. 
Veit. Si, I.. X Schönbaufer Slllee 50.T. 
43!ilqiito, F., SW Alte Jaeobftr. lb. 
iSiUert, 01., SO 9tbiilbcrtiir. 75. 
ISüstenselht & Schlegel, SW Neuen- 
burgerstr. 24. 
Metallkapseln. ^ 
Volye, Stdolph, N Oliiebenoieftr. 5. T 
Sorgfelbt, I. F.. XW Ritlelslr. 47.T. 
Deliu. Hermann, XO Baniimslr.41. T. 
Eugen Dröbig, 
0 S a II p 11 di st r.Jl fiel. Vif. 17S0). 
8. Grürimandl, 
_ 0_©crjiajiblcii[trn 6e 25 H 
tlppel.Vliigusl, USimnlii n rltr.ju—39.T. 
»tatisch, Ca>l, SW liinbenilr. 35. T. 
GrosieS Lager altergangbaren Sorten, 
»linb, A.F., SW dtleianbriiienslr.22. T. 
Knappe. A., SO Stnliberitr. 26. T. 
'Messing, Mupfer», Nensitber-, Alu- 
mininm- ».Hülfen. (Rohre m. Sobcit 
au» einem Stück.) 
»irüger, 0.. N_(S''nniseeitr. 28. T. 
H. Lasch, 
Erste Berl. Metallkapsel- 
u. Ke:iereimasch.-Fabrik, 
. _ 0 Mühlenstr. 8.^f, _ 
iiptomeo, 4)., S \V X!inbui|ir. 112. T. 
Lnnbnlil. H„ (’ Angnsislr. 47. T. 
Thüringer Morsen - Industrie Carl 
Michaelis. SW Lindenslr.92. T. Füc 
Seinflflfdjen :e. Spee. sSeif.bl. und 
Slidelntap ein fest auf Störten niontirt 
ui. jed. Prägung. 
Agcnturgesch. 
Ahlers, Herm.,SW Lindenslr. 2. T. 
jterlr. P. Arth. Wolff i. Bre4lan. 
itnlilnmnii, t>)u|l., SW 9tllc3acob|tr.l31 
üinir. P. Wcorg Piass. Wiesbaden. 
L Metall-Kränze ^ 
u. -Pflanzen. 
Stieiinidc Nachflgr., C. $., NO LandS- 
Beriierftr. 9bu. n. Webeislr. 36. 37. T. 
■veimig, 3to6.. N Eichendorffilr. 1. T. 
itriiger & iliebiiiaini, SO Dranlrti» 
str. 32. T. Perllränze. 
Seiidjtmami & Co., P., SW Leipziger, 
ftr. 83 pt T. 
Runge & Sohn Nachf. Carl Fürfien- 
berg, F„ SW iNartgiasenstr. 1. T. 
Seiferdt, Carl, W PotSbamerstr. 140.1°. 
Agcuturs'fch. 
Lichterseid, Mar, SW ütitterftr. 46. T. 
Liou. 51.. W Neue Winterseldtstr. 19, 
(s. Theil I.) 
Metallsärge 
f. Sarge. 
Metallaohablonen 
f. Schablone». 
Metall- 
Schmelzerelen. 
Laerwald Nachf., Gustav, X Chaussee- 
flr. 39. T. 
Fräntel, Cdiuunb, S Schinttstr. 8. 9 T. 
c 
Metall¬ 
schmelzöfen. 
J 
i'tmm, Reiir, SO Roritvtftr. 52. T. 
Schmelzofen, Oilühöfeu, 
c 
Metallwaaren. 
J 
n) Snbrifeti. 
3ldolf & Cowp., ?.,S Morivitr. 14.16. T. 
Fiisirlainpen, Spirilnätocher, GoS- 
auzünder. 
iinrlcl, G„ S Seßiiflimifir. 73. 
Berliner (Electro-Ploleb 3i!anienfiibrit 
01. in. b. Sjf., S SteSbeneistt. 76. T. 
Aerliuer Metallwaarenfabrit jlltieit» 
gefellfdiaft, S iHitierftr. 92 T  
Berndorfer Metallwaaren- 
Fabrik Arthur Krupp, 
Wüeipjigcrftr. 10t. 102. (lel. 1.4070). 
Sllpneta-Silber, Rein Nickel. 3llpatea> 
Paesong (^itiifilbet), Zinnstaliiwaarkn 
_ !i»b_fdilc Sronjen.  
Bohrn & Sohn, L., 
XO Prenzlaner 9lllte2fi: CTel. 111.2020' 
Borchert, F. W., 0 Blninei flr. 37. T. 
Vouberon, Paul, S i>id)le«r. 3. T. 
Braun & Äolrf Melallwa-.renfabril', 
S Cranienftr. 131. T. Spee. fflgn* 
retten Ctnis, Bügel f. Ledemr. ii. 
Klasbeschtage. 
Zeichenerklärung: 4 —JnnuiigSmitglied; T. = Telephon-Anschluß.
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.