Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

*?h,i "■■f,;-’J6 <>x-y.;'- r1 
y-5 -<.! ’t -. sv /1 7^\. <»v 
Klempner 
— 151 - 
Köche 
Theil IV." 
«' SO Lclimidslr. 7. 
l älmii«, SW Wfiv. 6. 
SW Auhallsw 8. 
l6li! L, N ffilltnir. In. 
11 3oief, NO 
I n sJenÄ^aaccsa 
B#s-f 
~ siMbcubuiafte. 69. 
" l;„r, N Zionskirchstr. 30. 
' ' X 0 j)liiint"i|c- 78 pk 1 
1-V, C ä^alliti.SJ. 
.Al‘‘‘r'N Ziouskirchstr. 28a. 
j(.. SW oitttienftr. 124. 
hi ii * C «reimbicrflr. 43a. 
S f Vl. Slltnwbcrltr. 29. 
51 XOPattifabenstr. 102. 
hdiiran. 6. W «awomcrilr. 42 
y„: 0 ,ynlrfeu[tciuitr. 3». 
PdiUlau & s«li". i!" W Leipziger- 
fir U T. äliin-Driiomciilc. 
m e, W Slumenllialftr. 8. 
iseÄir. *?. X G(,aaffcrs(r. 12). 
'ditötcr, 9. W 9liig»6iir8erilr.J0.31. 
kdiArU', « ^ucherstr. 37a 
)34*ic, (Sruit, C 9(ugnft|lr. 30. 
sdiüiih, C, W LubwigSkirchplal, 2. 
I 54ui«, Mono, u SllciMibcrltr. 31. T. 
- *| tiiv, X Setcraiicnflr. 22. 
I «Mu, 81, S Scbaftiauflr. 1. 
I - Ii, XV i'reboiostr. 30. 
I - t1, >0 Gliiabrtljftr. 33. 
I- ii, SW (äiofibccrciiftr. 10. 
t idmli, 6i» > X Soi)tii!ir. 33. (33nit=) 
I t«, X 41icfciilljalerflr. 13. 
I-{, SW SiiiuUjcrflr. 5. , 
I - $, X JiovalMlr. 4. 
| IZiiilit, ,y. R 31..N 3-cs; cö clliuci ii«r-47 .T. 
I-Stirn, XW Jngoioflr. 35. 
f, SO 'Uolbcinarftr. 16 pt 
I- il XW Seisiiiflitr. 23. 
, 0 l'lifincr Mcg 12. 
II-immun, S>, S W öroBbccrcnftr. 27. 
IJtai l. 
I iiiiiiitr, .(i, X<1 Laiibsbergerslr. 108. 
I IZdinulbt, 1!., W Üfilüiuftr. 104. - 
l staun, P, XO LeBuserftr. 5. 
I Zteirt W, X Gtfafjcritr. 03. 
l-),XW Puliwalkcrsir. 6. 
I litMidfltr, il, W itiirfüvflciiflv. 5. T. 
Ilimtr. E, SW Slllc gaeobitv. 132. 
llitiM, 6, XW Torolhccnslr. 24. T. 
li-Ill, NW Hanbciflr. 29 i>t E 
I liniitM. ISml.W PotSbameriir. 140. T. 
|i(ilti, 6, X Hellermnnnftr. 15. 
«ii, tiiütlm, NW Neust. Slirchstr.17. 
liultt il, X ätinlfimbei'ftr. 68. 
(JiiHil R,  hOAiepcniitrafir.J34.i35. 
jeiiji», v, X älauaiicriiv. 47c. 
I liiwn 3 ,W5itliliuciflr.90.T„(3iaii»). 
|<m«iltl6, C., HO Forflerstr. 40. 
letili. il, X Sideiftr. 81. 
itiii, (iiitl. SO Mollbufcrflr. Bö. 
|<to,ti, (' itiallflr. 19 IC. 
I cffihr. P„ X Siuincmsinbcvslv. 4. 
I stiiiliol: a, X ütirfjcitcrfir. 10. T. 
Kdi, v, SW fflitlcmvalbcvflr. 27. 
,v Ki) Cppcliictfir. 48. T. 
Icw.il,  0 'Snuiljniicrflr. 16. 
SO SlialBctlflt. 20. 
leUiliiMHii, ’.Vf, S Prinzcnslr. 01. 
Iliimi M, s\V Äliiivtgvnfciiilr. 91, T. 
|- imi.il.  SW Mcucniiirflflr. 5. 
IV'nwl, n, 0 (liviincv Wca 66. 
lelur. 6, HW itiblrluflr. 85. 
Il/iiiuiibiih,, (s)„ o Sl»drcas-Platz 2. 
Idrntii .SS, x Schul!,,', iqs. 
Idieihr, u, o MiDiiyiiiijcnftr. 10. 
I «iml’ii, il, S yifidjcrftr. 40. 
IdeUli 0(^i,mft,utci‘SllIcc lt)C.(93ait-> 
1=1”«, il, XW Slcpljitnflr. 0. 
I ;• fieie, II, SW ßiirGriitflcrftr. 25. 
■ «*1L fc, h tiniinlliorflv. 4üa pt 
r'S "■«S- "iunscnauflr. 102. 
In.1" > «rttöncDcrocrftr. 29. T. 
I,, V«, i| x ViniciiUl'. 125 K. 
Iiii'dniti (x w Wöücuflr. 17. 
IST1-®;.1’ «*W«4r. 6 pt 
lllhl ' •lm Rrlcbrii)4<iin 12. 
lt™|™m,Snb-SW8litlcrftr.40.T. 
■™«t, t’i, o llianllr. 38. 39. 
t 
1,7   
| «Bit, (li, 
' 'Paul ThonT 
.''ijumli ll fiel. n. 2)19). 
™nk für Figuren, Orna' 
nenle und Gesimse 
Kupfer, Zink etc. 
Icmpucrti, 
ilbltuIrTS 
in 
I\v (»m«) 
4Zroarf|tmaini. O.. SW itürafficrflr.23. 
«Wert. I., NO ÜScinflr. 27 pt.T. (Bau-) 
itmlnnf, G.. SW Sellomcrflr. 47. 48. 
Itrßan, I., N (9tüiitl)nscrflr. 37. 
Usabcl. Wilhelm, W Potsdamcrslr. 84. 
6niiiillc<3Biiiicrlinfinobcrls)cisc D. !)!. 
01 M. 
tScnfjaii. .6., N Pappcl-Allcc 102 ])L 
jiicriant, H., NO SJiaricnburgcrflr. 33. 
Siciucg, K., SW EolmSstr. 10. 
4- 91., SW SRdtftrmtr. 05. 
4Virchow, A., N Fürftcuwaldcrstr. 15. 
äioqcl, F., S Oirimmfir. 7. 
SBogeS, G„ SW fflliftcnmalbciflr. 43. 
‘■Beugt, G„ NW Huttcuslr. 2. 
4$olfcn6,B.. N Rricbrirfiitr. 134 T. 
äiolpi, H., SO Manlcuffcfttr. 51 pt. 
Bölz, P., N Namlcrilr. 10. 
Wagner, K., NO Bafimannflr. 11 K. 
Waldhcli», I., C SBaifcnftr. 8. 
Wall. A., N Siieallbciiftr. 138. T. 
Waller, A„ N i)Uiclno6crgcr|lr. 31a K, 
t— Hcrm., NO llclforlcrilr. 13. T. 
tWallhcr, G„ SW Simlcrflr. 20. 
— Ernst, SW Sü'iibtftv. 34. 
4Wan»aik. G„ NW WilSnackcrflr. 55. 
Wallrobt, G„ N Pnlbnimlr. 15. 
Weber, H., 0 flönigsbcrgcxflr. 32 T. 
Weichert, H., N Pnu.i Engenslr. 11. 
tWcidinann. H., SW Tcllowcrstr. 58. 
Weiinann, .6., N SSotliiicrflr. 6. 
Weiiwldl, 91., S Drnnitiiflr. 102. 
JWcifi, F., SW ©ifjöiicbcrgcrilr. 10. 
4— K., N ÜJlütltrflv. 61 a. 
Weift. Sl„ W Blnmeshos 2. 
Wcijjnianii, A., W Äoltzflx. 22. (Ban-). 
Welanetz, P..-N 9iüciii6bcrgcr[lr. 62. 
Wcllentlii», H., 0 Wallner-Thealexslr. 3. 
Wendicke, A., SW Chailotlenflr. 82a. 
— ?(., N OmiiiciiDiirgcilir. 73. 
— Sl., SW ßimmcvili'. 19a. 
Wenbt, 9t„ 0 Sdiillliigflr. 1b K. 
t- il, NW Thnrmflr. 80 I. 
— G., SW JouanniSIifch 1. 
Werner, E., SW Wilhelmstr. 140. 
— P., N Solljfiimcrilr. 04 pt. 
Werlh, Marlin, AV Golhstr. 13a. T. 
Wichinann, W., N Neue Hochstr. 48. 
Wickmann, 2., W9tc«c Winlerfelbtslr. 0. 
Wiechert. (£., N Prinzcn-Slllcc 30 pt. 
t— 01, NOGeorgenkirch-Play 33—35.1°. 
iSBicfcrt, E., SW Lindenstr. 40 pt. T. 
Willinger, A., N Dan.iiacrftr. 91. 
tWillner, £)., 0 Ifflanbstr. 7. 
Winikler, H., NO Höchflestr. 32. 
— 0., NW ©yenerftr. 20. T. 
Winkelstei», 91., 8 SveBbcncrftr.52.63' 
4!Sin(ltr, (9„ NO Gr. Franlsnrler- 
flr. 78. T. 
— H., 0 Rurliborfcrffr. 13. 
4äBiii|jcr, SB., NO Gollnowstr. 35. 
äBilldc, P., 0 Srentfiirlcr Allee.112. 
Witte, C., N Bergftr. 58. 
— H., NW Gelviiifir. 0. 
Wohlgenintli, E., S-ltr6«itfir. 6o. 
4Wolf, d„ 0 flloflcrflr. 49. 
— P., Rrau, 0 @rüucr Weg 50. 51. 
Wolff, Ab.. NO LanvSbcrgcrslr. 42 pt 
— SII6., N Glirifliuciiflr. 22. 
— M., NO @r. grantfurtcrflr. 77. 
— Dito, S Alexanbrinenstr. 79. 
4Wolsch„ick, Alberl. SW KöniggrSt,er- 
flr. UO pt. 
Won» & Schüler, S Prinzeiistr. 13. T. 
(Bau-). 
Woywobt. E.. C Köllnifchestr. 8. 
Wünsch, i!., N Angnststr. 84. 
'Bullig, 8., NW Lehrlerfir. 37. 
Säbel, Wilhelm, SO Naunynslr. 8. 
$auac, 91., NO Prenjllaner Allee 12. 
l;jrgliit, H., 0 SiUVuiir. 40. T. 
Zelle. D„ NW Brebowstr. 11. 
Ijiclji, norm. F. Wegener, 31., AV 
Sägcrflr. 74. 
Zillinann, P., NW Qnltzowsir. 113. 
Zimmerman», C„ SW ffibicinslr. 41. 
— Franz, 0 Weibenweg 40. 
— Mar, W Sleinniehslr. 39. 
+;linfc, W., NAV Beiifselftr. 62 I. 
■jinuci', H., 0 Aufteiltet Platz 8. 
Rillte, H„ NAV Berlichingensrr. 1. 
Zöller, H„ SO Jofephslr. 5. 
Zöllner, (£., SAV Solmöflr. 47. 
giulngdbcrg, F.,AV Malthäitirchstr. 17.T. 
L 
Knallbonbon- 
fabriken. 
Heck, Georg, S 91itlctflr. 21IT. T. Spec. 
Skuücito# f. CeiiHtoreicit. 
i)?QUiimmt Deutsche LuxllspapierrFaönk, 
Paul. C Glünstr. 17. 18. T. 
r 
Kneipp’sche 
Artikel. 
J 
-^»isicnci-flr. 34. 
l«»r ;^"fmlr. 33. 
4- 
l-tili‘xvVi ^"tenberg-Platz 1. 
4l V l"8»wnr. 89. T. 
Ittn?,*“' \v'XW MII-aiioaEit 93. 
|l«ii! 6' n CiimicuBiivgrrflr. 7. 
I'i trtne.l|uracrflr. 43. 44. 
XO Laubsbergcr- 
Pnfchkeit, A., Frl., N W Jnvalidc»flr.80. 
^ Knoohenhdlg. ^ 
Knochen- 
präparate 
ZJ 
Schiller, Nicharb. SO llöpcitidfcrilr 
137. 138. T. 
Schönberg & Go, NO Qrcifjtoalbcr- 
flr. 154 T. 
Knöpfefabriken. ^ 
s. Fabritc». 
a) Diverse. 
8. Binswanger, 
W Charloitcuftrafie 50. 51 1 
Lager Don Kcuficilcu. ->• 
Gollina, F. W., S IRillcritr. »1. T. 
DuiSberg & Go., SO iiöpemcker- 
flr. 133. T. Jaiö- n. Faulaüeknöpse. 
€l$as £ gocks 
Inh. Paul Elsas, 
Oskar- DADMCU Oskar- 
str.lu.3. DAMiIlIi str.la.3. 
— Telephon No. 196. — 
Telogr.-Adr.: Imperial. 
Fabrik in 
Herrenstoffknöpfen und 
Knopfstoffen. 
Vertreter für Berlin: 
CURT ARNHOLD, 
0 Broitestr. 29 (T. I. 3821). 
Hirsch, 33., SO Michaeltirch-Platz 13. 
Hübner, Paul, 0 i)lailn6ftr.5. T. Knipse 
für Manfchcllen, GhemisetteS unb 
Kragen,anö MetallnnbPerlmutter». 
Joseph & Go., JnlinS, SW Wilhelm- 
flr. 30. 31. T. 
Ka|>, Gebr., 6 Scrufafcmciftr. 18. T 
itaufiimim, 9t., C Grenadierflr. 31. ■ 
Scuiugcr & (Etc., 0 Poftstr. 4. T. 
Mariwatb. L. 6„ C Kiirslr. 15 L T. 
Michaelis, Lonis, C Ha>iSvoiglei-Pla|j 
9 IV T. 
Paaimaim & Go., Fr., C Alte Leip- 
iigtrflr. 0. T. 
Nabenian», H., C Nieberwallstr. 14. T. 
9ieinharb, St., 0 Frantfurler Allee 03. 
Röhll, G. H.. AV Äroncitflr. 26 I. T. 
9tüggc6crg, E., SO Dranicnftr. 28. 
Saliujtcr, Hugo & Eugen, NW Sricb1 
ridjltr. 154. T. Sluöpfc f. Krage», 
Manschetten u. Chemisette«. 
Sponholtz, E., 0 Nieberwallstr. 28.29. 
Slofftiiüpfc u. iiiiopfmnfdjincit. 
$ic() &6ofimoiui, 9lirborf. Bergftr. 34. T. 
Walter, H., C SBallftr. 25. 
b) GllaStiiöpfc. 
Freitag & Go., H., SW itoiuiuanbaultu» 
flr. 18. T. 
Stisch, M. J„ 0 Sltcraiibcrflr. 14b. T. 
Älear,'SB., CBpiublcrSljof, Biug.3.T. 
Steiireb, St., N Preuzlauer 3111er 238. 
©trmifi & Go., Alex., SAV itommau« 
dantenstr. 14. T. 
c) Holz- ii. Haruknöpfe, 
ti. Kegler, E„ 0 Grüner Weg 30. 
Kregel, H.. NO Pallisabensir. 10 H.HL 
Manasse, 0 Wallstr. 17. 18. T. 
erlmer KnopiiaDriKen 
C. F. Holblg, vorm. Carl Hoeltzer- 
lein & Co. und E. M. Siegel & Co., 
NW Haibcstr. 48 <Tel. ]1 1509). 
d) Manfchettentnöpse. 
Böckner, Anglist, C An b. stifchervriilke 3. 
fftifjmauH, InftnS, S W Linbenstr. 44. T. 
A. Fries, 
SO Gllsnbctlj.Ufcr 60 I. T. 
Metallschmuckflirk. Spec. MechanigueS. 
Lufchbeck & Go.. S Sebasliauslr. 34. T. 
Hertel, !>!., NO Gr. fyiaitffurlcrstr. 54. 
Maebicke, I. G„ C Spaudanerslr. 46. T. 
Emil Marold 
Aktiengesellschaft 
Metalt-Kuopffat>r!t,SOAbalberl!tr.61.'r. 
Mapwald, Paul, ti WlUiatfgrafcnftr. 13- 
Piluae & Go., Gmif, SO Oranlen- 
(tr. 185. T. (v. 1. April Rirborf, 
JuliuSftr. 51.) 
Pifchou Nachf.. G. H., NW Quihow 
flr. 27-29. T. 
Emil Aug. Quincke, 
0 SBniidmiiciftr. 01 (Sei VII. 4881) 
Eleiu, Leopold, SO stö'pcuidcrftr.113. T. 
Weibmüller, G. Sl., C Selibclstr. 10.T. 
Druck- ii. GoiifcclionS-Knöpfe. 
f) Perlm»tlerliiöpfe. 
Abramowsly, I., SO Köpenickerflr. 33a. 
Lot!, Ghr., SO Stnlidcrslr. 8. 
GtHsch, Sllbcit, SW ©djuljciislr. 29.30. 
Gcifou, Gonrnb, C Siicbmunöflr. 21. T. 
älcffcuri', Gart, N SdiiucMcrftr. 240. 
Scilrcl. für Wilh. Fiese, Garbelegeu. 
Hinze, Paul, S Schintcsir. 8. 9. T. 
Gültig. G. 91., N Stiafiburflcrflr. 30. 
Stoat & Thiemann.S StaUfdjreibctflr. 5. 
Monigrftit. Josef, C Epaiibaiieiflr. 81. 
Levtj & Go., Otto, ti Neue Griiu 
flr. 27. T. 
Mauaffe, I.. 0 Wallstr. J7. J8. T. 
Oswald Münch, 
<- 0 KönigSbergerslraf-e 4. 
Müuch, & Go., O., <1 Stuiftr. 38. T. 
Slauiuatiii, Gbuorb, U 3mi|alcmcr[tr. 
Ohmauu, P.. SO ßöililicr Ufer 34. T. 
Schlesiuaei, 8(16. B., C Gi'üuflr. 9. T. 
Schulze L Hänsel, SO Köpeuickerflr. J39. 
©Überblatt, M., SAV Stiltcrft,. 47. T. 
Sogt, H., NO Aüfchiiigftr. 20. 
g) Pofamcuticrkuöpfe. 
Biihlmaiin, August, SW Stommaiiban« 
tcnslr. 84 U. -T" 
Sltfamp, G., N OraiiiciiBiirgerflr. 75. 
Dufti, I. 9L, AV Taubcnstr. 32. 
h) ©teinniitzknöpfe. 
Kaschc, H., SO Siungeftr. 9. T. 
Lcnnhosf, 91., 8 9lle£aiibrincuflr. 93.94. 
RöhIPS Fabrik, G. H.. 0 Thaerftr. 2J. T 
" ' V Berliner hplfabriken 
C. F. Helbig, vorm. Carl Hoeltzer- 
lein & Co. und E. M. Siegel & Co., 
NAV Haibchr. 48 (Tel. U. 1569). 
Geck, Carl, s ssaiftr. 31. t. 
Mansch., Kragen. Gliein. ». Mechan. 
Knöpfe iu ff. Golb-Donblü, Pcrliu. 
ic. lc. moderne Muster. 
Schiller, Richard, SO Köpenickerstr. 
137. 138. T. 
Schönberg & Go., NO Greifiwalber- 
flr. 154. T. 
Knochenöl 
f. Cel. 
Göfselein, 91., N Pa^pel-Slllec 127. 
ßaiimim, 91., N Schwcbterftr. 85a. T. 
.yintze, 91., 0 Svagoiiciflr. 49a. T. 
McBcmicim, W., 0 Fiantfurler Sllleel98. 
Roicnb'ind. H., 8 DrcLbencrftr. 56. T. 
Rumpf & Magerftebt, 0 Seybclflr.l. T. 
SBitiS, Georg, S Aunenflr. 15. T. Gngr. 
Witte & Go., SW Konimanbantenstr. 
77. T. 
Wolf, Alfreb, SW Lindenstr/ L9. T. 
Sicrtr. uoii Pick u. Flcischiicr, Wien. 
Zeibler/ O., SO Miiskaiierslr. 43. 
e) Mctallkiiöpfc. 
9lfiMaiin & ^6l)itejj?.’®.,'®^V Schühcn- 
Bellair & Go* R..' AVFr!ei>richi^ 
T. Specialität Liviiie-WappentnSPI^ 
Blumenthal, A. & G.. U Stralaneo 
flr. 66. T. 
i) Wafchelnöpfe. 
Drechsler, Alfred, AV Behrcnftr. 52. T. 
Sohlanb - Verliuer Knopffabrik, Alex 
Pieper, N Ghrislincnstr. 5. T. 
2. K»oPfha»dl»ngc». 
Siebev, Alfred, C fiiirftr. 23. T. 
Bliimenlhal, L., C Kaiser Wilhelmstr. 
28 I. T. 
Giigiimnn, A., Sffliu., NO Laudwelir- 
ftr. 11. 
Fischer & Sohn, S., ti Kaiser Wilhelm- 
ffr. 18n. 
Frank, :»i„ 0 Nieberwallstr. 80. T.(Eiigrj 
iknnhe, Slb., SW Fricbrichstr. 207. T. 
2. Gcfch. N Fricdrichslr. 121. 
Sadjmaim & (so., 6 Slllc Lcipziger- 
str. 13. T. 
Lichtenstein, Sally, W Kroneuslr. 10. T. 
Mauuheim, Paul, C Kaiser Wilhelm- 
flr. 6. T. 
Oppenheini, M., SW Zimmerftr. 69. 
Philipp!, Gebr., 0 Äloftcrftr. 17-19. T. 
Prochowniik, Julius, C ßciligcgcifh 
flr. 48. T. 
Rofenberg. 0).. W PoISbanierstr. 14. T. 
Filiale W Tanciizicustr. 7n. T. 
9totlis)ol), I., 0 MarjiliiiSflr. 13. T. 
©diöiicbcrg, M., AV Leipzigerstr. 91. T. 
Schwalb, ©., N Saarbrüdcrstr. 28. 
Seliger & Go., 0 «urfir. 41. 42. T. 
Tietz. Gebr., C Bifchofftr. 25. T. 
Treuherz & Fufz. OHauSvoigtei-Plah 5 
pt T. EngroS Export, 
jivgel, I. SB. 9f.,AVfi«i>0!iiei'fli:ll.T. 
Wilbe jun., I.. 0 Stönigflr. 23.24. T. 
Zweig, Gart, C ©panbaiicrflr. 31 I.T. 
Exportgesch. 
Vröchner, Georg, 0 Burgslr. 17.18. T. 
Klaar, W., C SpinblerShos, Ging. 3. T. 
Stdcntiirgcfd). 
Breifchuh, Robert, SOAdalbertflr. 52. T 
SUiiür, F., 0 Poftstr. 12. T. Berlr. oou 
Xieupolb & Go., Schmällii i. S. St. 
Goijn, ©iegiitunb & Ernst, AV Aiark- 
giaftnitr. 68 HL T. 
Engt, Slbolf, 0 ilrnutflr. 52. (f. Nach¬ 
trag.) 
Frante, Knopf-Agentur, Dtlo,N Stiafs» 
- burgerftr. 5. 
Grotzman»,- Hugo, 0 Neue Grün- 
'• flr. 2. Manichctlcnfiiöpfe. 
Knmps, G., SO Elifabeth-Ufer 30. 
Lilie, Gbnaid,SW5tlcmnbuncuftr.22a. 
Löb, Leopold, SW ©chüyenstr. 40 bis 
Maaz, St'., SO MnSkauerstr. 81. Spe¬ 
cialität: Wal.yknöpfe. 
Nchcr & Klei», SO Schmibstr. 24. T. 
Pcrlmiiücrtiiüpfc. 
^ Knopf-Formen. ^ 
BarlelS & 9Iehhahn, C 9lllc Leipziger» 
flr. 10. 
Kohner, Julius, C Wallstr. 14. T. 
©chlcycr, ÜB, 0 Alte Leipzigerstr. 20. T. 
Zucht, Ghr., C Fischerstr. 10. 
Knopfloch- ^ 
Näherei. 
BarlelS, W-, SO Sfalitierflr. 35. 
Bernhardt, M., NO Juimaunelkirch- 
sl r. 33. 
Erlemann, E.. 0 Blnineuslr. 35. 
FenSke, O., NO Marleuburgerstr. 17. 
Finu. 38., N Metzerllr. 40. 
Fischer. W., 0 fflcgblngcrflr. 5. 
Gollheim, SB., 8 Kotlbnfer Damm 6. 
Grnuow, 91., NO Melmerstr. 4. 
Guth, M., N flaftaiiira-Stoec 78. 
Haack, H., N ZionSkirchstr. 47. 
Heyel, B., N Sdimeblcistr. 238. 
Heyer, Sfr:, NO Patlifadenftr. 68; 
Laphan, L„ NO Keibelstr. 4. 
Kleist, F., NO Ircetforoflr 38. 
Stod), E., 0 Dragonerflr. 38—40. 
Kohlmami, Fiauz. 0 Frnchlslr. 40. 
KoSiuehl, P., 8 Stoltbufcr Damm 101. 
slmjbcr, 5B., Frl., C Slllc Schön- 
hanferflr. 42. 
flrieiile, IR., 0 jtöitigSbergcrflr. 33. 
Lehrer. G(i„ N Gljoiiuciilr. 28. 
Uiubile, E„ N Stocrflr. 159. 
Macicjewski, I,, SO Maulcuffclstr. 47. 
SKeubclbeig, M.. NO Wabzcikflr. 4. 
Meyer, G„ N SchöiiljaiifcrSlllcc 107a,b. 
Melier, Q, N Demminerslr. 28. 
Möbinö, .£)., NO Elisabethstr. 5. 6. 
Müller, M., Frau, NO Jnimamielkirch- 
ftr. 33. 
F. Nostiz, 
0 it o p p c «ft r a fi c 28 H. I. ->» 
Für Schnh- ii. Sdjäftc-Fftbrikation. 
Sieht, $., NÖ (Hfiabeüiflr. 1. 
Sachs, S„ NO Elisabethstr. 24. 
Schlömp, 91., SO Wrangelftr. 48. 
Schmibt, 91., N TreSdowstr. 14. 
Schwaueberger. H., NO Höchsteftr. 38, 
Siiibcrmaiin, W., SW Schüyenflr. 15. 
Sünbtr, G., 8 Kollbnfer Damm 7. 
Waguer, H., 0 9iübciiborfcrftr. 16. 1 
Wolfffohn, H., NO Neue Stönigflr. 10. 
yimmcrummi.O., N Fehibelliuerstr. 21. 
V 
Knopfstanzen. ^ 
Brachmaun, 6., SO Slbalbeitflr. 41. 
Köche. 
4 Bebeitlct JnnnugSmitgl. 
4Arunfant, G., Obcrniflr., SW Zimmcr- 
flr. 61. 
4Thronidcr, 91., fleHoertr. Dbcrmftr., W 
Slcgllbcrflr. 23. T. 
tSlubltl, 0., NW Dorotheenstr. 27. 
Bake, 01, W tiiulftr. 9. 
Beau, 0„ ftt. HamBurgerstr. 17. 
L. Behrendts, 
W Steglitzcrstr. 67. Tel. Via. 10018 
Aerger, 91., N iHalljciurocrstr. 61. 
— L., C He'ligegeiflftr. 17. 18. T. 
llctljlr, (8., N Bmuneustr. 12. 
Birubräuer, H., NW Schamhorststr. 42. 
Böhm, 9t„ AV Jägerstr. 2. 3. 
Braefch, G.; AV Lullierstr. 13. 
iUrüublmaijer, L„ N Ziegelstr. 0. 
Gljiiflel, H., 0 Sllctaiibcrftr. 1. 
Urnch, W., SW Slöuiggiäljcrflr. 04. 
Danies, W Französtfchestr. 48. T. 
Datz. Gl)„ AV Winleifelblflr. 11. 
Dieiner, 01., SW Gharlollenslr. 89. T. 
Dolliug, W., AV Mohreustr. 20. T. 
Söire, St., 8 UrBauflt'. 131. 
Eberhard!, M., NAV Jnvalibenstr. 95. 
El-e, Franz, S Luisen-Ilfer 1. T.' 
*Exner, Carl, 
SAV Zimmerslr. 02. 93 (Tel. I. 1374). 
Traileur, BeilclIimgSlüchc I. Ranges 
für Berlin und SlusjcrljalB. 
Fehler, G., W'Edröcriiiftr. 17 L 
Fleer, F„ N Kl. Hniubiirgcrstr. 13.14. 
Flfiidimanii, 91.. \V Grunewalbstr.124. 
Otto Förstemänn, 
SW Enckc-Platz 4 (Tel. IV 2538). 
Bestellungen für Diners unb Souper* 
-<— mich »ach aufteihalb. 
FiEbridjTljrrW'lSinuerilr. 53. 
öanbeniatf, P., N 9!oscntha!crslr. 10 ii. 
17. 
Grandfcan, G„ 8AV Wilhelmstr. 122a, 
Griebe!, L., 8VV Dranicnftr. 101.102. T 
ßjrimnie, St., NO Meudelöfohustr. 9.. 
Haak, «., AV Steglitzecslr. 54. • 
Leichenerklärung: 4 — JniiimgSmitglicb; T. — Telephoii-Anfchluß. 
■M 
i 
■m 
«3
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.