Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Herrengarderobe 
— 137 
Holz (Nutzholz) 
Theil IV. 
jTSnM W Krausenslr. 16. T. 
B.’.”SÖ Brniigclfir. 03 
”«n CI (DitiAtt(liAlm’l)v sln 
1111, 
,nr 
"lir.L'1 
lErn(' Rosenthalerslr. 65. 
SKüBc, HW ftommaiibaiilcii 
«riAfr-«rnolb, SO Brückenftt. 1. 
EsSSfiÄi- 
^Vciv..5I.SW&Uc-flm«=rn 
■ijlr 2«6n. N GSfluBw[fr. 24 n. Tel, 
',,, i|C>s ii. 1009. SOSnitfenflr.l l.id. 
vfr' ;ii7li. ii. 0 ©r. Frankfurter 
ir\) ScL VIT. 644. Fabrikation 
1." SBaofinnfcrtifl. »• Hetreii- 
jfMl'Ciittllfidiing. 
j|Jtr fitrioi Lnaben-Madchen-Gonfec- 
' ijjii Aeniliaid, C 9lofcutl)alcrflr.6.T. 
_ S,’N Sa&fti. 28. T. 
_ i unter, ?>a»z. A\ Ftanzo,i,che. 
ito»ii,k'iiihi)l»li, 0 Gr. Frankfurter 
. W Seipjiflerflr. 80. T. 
' Simon, X Urmmcnftr. 138. 
JijiViora iUadiflgr. Sicucr Mobeu, H 
'(' ßjrtiaiiMcnftr. 20. 21. T. 
Bauer, ?, S Prin,enflr. 04. 1. 
«um gönn. ä'niim & Koppel, S„ AV 
“ finrMidiin. 189 I. T. (V. 1. April 
Sir 71.) 
«yiiiiM, P„ NW Perlekctgetslt. 42. 
- 0 Olriiiter SLlcg 84. 
jtÄil. N Hinein Platz 2. 
- JfKor, N Padsl!'. 38. 39. 
«m S, N ftuciirM)ftr. 115. 
- Mi». NW Wilönackerflt. 02 pt. 
timpim seil „(f„NW Ülll-Monbit 10(1. 
jiTuimn, .11, (' SBurgftr. lc. T.- 
Stalins, ütutii Moben Dito Polke, t 
iSein.lliiilalir. 32. T. 
jicrlnuT .{u'icnsnbril von G. Blodek, C 
lliiiict Ijilliflnillr. 20. T. 
»tanM, 0. N Vinicuslr. 132. 
«iirtiMliiv3ol)ii,SWj)inrl(ivafcn!ir.69.T. 
(iluti.'iihiifl, SIURiifte, Ww, SO Sln 
littriir. Mji 
SMotfi, Juiut, SW Kodiftr. 62. T. 
M Cltu. N Rricbrid)itV. 131. 
fjlra, Voiiio, SW Kochstr. 4 pl. 
SjIi.i, äiiilifit, K Jnoalibcnstr. IST 
fclmt, Sll«, NO l'nubSbci'gcrslr. 79. T. 
- :W:i illci, NW WilSnaikerflr. II 
- 51 KU Vcinbt.ba'grrflr. 90 pt. T. 
- tioRrt N Shimnrnftr. 7. 
fa,M, ?oi, N sUruiinciiffr. 181 I. 
| Sunbl $i, iöio ,S\V @nri|cunuilr.l(M. 
!ta»,C’«itim[(..SWGrt|übcnfti'.73.74.T. 
ftmiTiui. 51,, 0 Holzmarklflr. EOd. 
fuih'itr v. N Juiralibeuftr. 30 nl. 
Sml 3 NW Iliurmflv, 33. 
I SiuU t'ocuienllciii, 0 illofcnflr. 15. T. 
l!o„ W Säßciftr. 03. 
Sjle.SW SlHIe-SIlIinnrfftr. 6n pt 
tau (So, H„ (! »tofenftr. 17. T. 
7 Aito»K'h],( '5pnnbancrf!r.74.75.T. 
| t'ol», »mni Waibcvoöcn - öcldinfl, 
tzm, N iViiilk-rilr. 22b. T. 
-"'itet, NW Iliui-mjii, 70 pt. 
I -H, (‘ Viiimiin. 220. 
I-Sal. W ,vaii,iijiiif)rflr. 02. T. 
I - iipfiii. (' JiioUcrroallftr. 10 It. T. 
Echi lltirnci,^., N\V,yriei>vitsiiti.244.T. 
[CitülBii, si, N\v Uuiftuftr. 27. 28. 
II*'j «cOisifoi,s! Biüdmir.13. l.T. 
I iäUtSioftii. Ä, N 31 einicfeiil)orfrrftr. 57. 
I -;;llll|: ‘iUii'i6iiim6 - Compagnie 3)1. 
I wjJ«ii N Gdismlmiifcr 9lllrr4,"i. 
«JiSi Cüinpiidnjf .^citlnacr & i!o. 
I ™ Vramciiiiv 40. 41. T. 
| r ^0IC 
I ti!'A y' r **urftr. 22 TI. 
I 'V11' sw Slodjflr. 74. 
I unJi JiHtri, w aiiaucrfir. 9.1. T. 
|«!?'■ 11 Atanlfiirlcr Silier 170. 
III. an, V, i' Münijtftr. 1-G. T. 
Iv"11* 'Wircn '.UioiVn V. Srcun, KW 
I ipfjriitim nn pt. 
| Mlrrtiifm, Mcimffciildioft Snlinti 
S ;"ni'n llr W. m. ii.H.), 8Ä°m 
.Kai'iVd'iuin fi|. T. 
Hi. r Dloiruirjalcvfir. I pt. T. 
I , 1 .‘iloifiiiiiaicrfir. 3. X 
Itui ' StEpaudalicrstr. 70. 
IL;NUlriiiitfenbovfcvfiv.69. 
lliirt A r,1, , ’llfi«i*«»orfcrftt. 2g. 
l'»k 6taSl. 
<il11Lrn&' S3litlcrftt.30.T. 
iLbis'r i'.v ®ronifu|tr. 152 pL 
lte*r«ÄiSSä,,tom- 
I S«nmV 5rn!Uöi'idjcftr. 49. T. 
I So ff : -!.ub»bcr David Coljn, (£., 
ILJ ™r?'^!“‘fpfciiftt.73pt 
I3«rs n' ! Thurmslr. 40 pt, 
IMB if vÄ“!lct W°l! !> 10, 
ha»,; V \v-1, r®erßciftt. ii7. 
Ifa'tr V;; " 15. T. 
• Muts W Werderschcr 
I hm w’v"0",“- Louis Land?- 
I0*C im T. 
to, Suli 4 c?c? Go'l,cu”e,,3=®e= 
it uo ^ y ^°hu, ^ Lcipzigcr- 
Goldschmidt, Snmitd, W ffirouonftr. Bö, 
Aomöcrl, Guiiav, N Ciiürnborfrftr. 10. 
ßottfifjalfSöljiic, Moritz,OÄnrstr. 15.T. 
(OoeO- Wiiflsl», NW Skiijiclilr. 19. 
OlracD, filiert, 0 Spaiibnurrflr.lO. 17. T. 
— Oluflau, i' OlcrirnuMciiflr. 22 pt.T. 
— Simon, C Spitlrlmartt 4—7. T. 
Mabqoschöft für feine.(jt«oi=SRobcn. 
€pc(ialität: Spott-- ».Livrvk-Veklei 
diing. 
GUoitcmnitn, N Usedomslr. 10 I. 
Kroki, Moritz, Nflailnnicii-iKKec 42. 
örouerl, (£., W Oinmcronlbflv. 10. 
Ornii, A. 0., SW Sriiüceirflr. 37. T. 
Wriiiitiei'ß, I., Ww., N Soiieiiflr. 44. 
Oli'unoiu.lSIjriilini!, 8 Tresdenerflr. l IN. 
Guiuperh & Söffet-, vonn.J. Nojeiilhal, 
C Snrgftr. ld T. 
©iiitbladi 31d)fl(|., SR„ SW Maikqrafe» 
flr. 10 pt. 
(Sutfiub, M., Ww., W Frobrichr. 22. 
Haale, B„ N Friedrichs!!'. 111. T. 
— Pi„ NO Sinib#6crflcriir. 10J. 
— .f>., NO SanMtcrflerftr. 91 pt T. 
Hanse, 6., NW Rriebririiiir. 103 pt. 
Hamburger, (r., Srnu, NO Äl. Frank 
furterftr. 3. 4. 
Hauff, F., Frau, 0 9(m Dlier6(imnl.2. 
.^lutlniaim, >5., KW älerfliimimflr. 12 pL 
Hafchzfck>ilk & Fviebeiiflriii, C S'rüber- 
flv. 45. 
Herrcu- u. Kuabeu Woben 11. Pinriiü 
NW Wilsnackerilr. 48. 
Hen-nmiut, L., 0 Fraulfvrler Alice 101 
— & Go., Hugo, C Slblerflr. 12.13.T. 
Herschkowiv, Iof., 0 Mnbrenoilv. 70. T. 
Heryog, Nndolph, C Vrcilestr. 15. 
Clvfinbmig 1839. 
Herz, D., W Fianzösifche!i>'.33<> pt T. 
Her^berg, L., 0 Rriiiiltiirlrr ÜUlce 107 pt. 
— ,ir„ M., C Stloflerilr. 97. T. 
— G., SW Fried,ichilr. 52. 53. 
Herzfeld, SKnt, NW Thunnflr. .'!0n. 
Herzog, -ofepli, 0 fitoflerflr. 92 I. T. 
Heiunann. S„ (' Spoirbnnn'flr.5 pt. T. 
Heqmann & Bcndl-eim, (.' Hoher Slei» 
weg 15. T. 
& t£o., 2li’„ NW®oroll)ceiiflr.82.T. 
HilOoi'l, SB., NO i'iuienfli'. 215. 
HITbelimubl, Mar, (' 91eue Olrfinftr.23. 
Hillmer, (?., NW Dorollieeuflr. (In. 00. 
Hirfdifelb, Hermann, NO Neue König 
flr. 59. 
ä (!o., N Dauzigerfir. 7. T. 
Hermann. S Kollbuier Dau,m30.37. 
Hodjlieim,Cllo,N Willen :lSill)elmftv. 13. 
Hoffmanu, Hetrmaiui, KW Friedrich- 
ftr. 50. 61. T. Her;ogl. Hotlieferoitl. 
Hollniauu, (fmil, SW Seulliflr. 12. T 
Hopp & ftiirzrocfl, f!ltöiiißilr.43.41.T. 
Hormi» & Cd., 5.,Wüeiwi;iciilr.91.T. 
Jacobi, SlndolDh, SW;!imiiH'rfir.fi3pt, 
CtocobSberg, 3„\V Süinlerfelblilr. 2 pt, 
?Mitobien & öcrnel, C Reue Friebridi- 
flr. 791). T. 
Siirobiolin, M., Ww., 0 Fiiebridi 
flnrlili-, 1. 
Janowcr & Gc„ B., (' Neue Friedrich- 
flr. 35. 
Jaroezynsli & (So., SW Sel(e= 
Jlllinneeflr. 107. 
Jeuueuch, Marie, NW Süberferflr. 40. 
Zofcphfohn, 2oui?,(,'Hciliflcgeiftili-.37.T. 
Armifmer, Ernst, SW Siniineifir. 23, 
Jsaae, ©ebrüber. C Sponbancr- 
l'lr. 40-44. T. 
Israel, Snlmber. Ovincl & Gossek, 
Nnbolf, 0 Grüner Weg 95. T. 
Jsraelfli), 81., W üBinlerfelblitr. 7. 
Jyig, E.. S Sommniibnnltnitr..U)ptT. 
Itzigsohn. Felix, NW Am Cirenö 7. 
Jnraö, Tiieodor, N Gljnnffeeflr. 79. T. 
ftobermann, 0., SO (zfnlitirrflr. 128. 
iinbifdi, Pl)., NW All-Mobil 17 pt. 
Kaiser, G., G Rofenlbalerflr. 18. 
ctnminfll),51.,C Kaiser Wilhelmslr. 44.T. 
Kanner, 01., i!iim.,NWvnvalibcn[tr.90. 
Kaplan, Max, SW Friebridiflr. 1 pt. T. 
KaufhanS für Hermt-Worbcrobe, Jo¬ 
seph Meyer, SO Glnlibetflr. 39. T. 
Kcllelhack,Julius, W Mnrl(imfcnftr.59. 
Jtlorer, Ofm#, NW ©ohkowstyilr. 10. 
Kleiber-Paradies S. Polle, W Leip¬ 
zigers»'. 113 pt. T. 
Klein, F., W Polsbameriir. 01. 
— Paul, N 31einitfcnboiierflr. 02. T. 
Kleiner!. D., f' $laifcrSill)c!milr. 41.T. 
if. Naäilrag.) 
Stlir, 3.,-SW Friebrichflr. 40. 
Klopstock & Cie, <J Preuzlauerflr. 25. 
Kluac, .Hcrnmmi, SWflochflt. 33.34. T. 
— Julius, SW Jcrufalcmerflr. 62 I_ 
Kobyliusli, P., C An bet Ctabl- 
bahu 48. 49. T. ■ 
Kohlmelier & Co., W., SW Zimmcrfir. 
10. 17 pt. 
ctotot, Hnlda, Ww., SO Draniniflr. 12. 
Köpp, Albcrl, C Alle Schützeufir. 7. 
$toj)|)cI, M., W Maucrftr. 13. 141. T. 
Krugcr, Firb., N SBcIctancnflr. 10. 
Epec. Herreu-Moben nach Maafj. 
— & Go„ Otto, 0 An der Jannowitz- 
Brücke 1. T. 
Kühl, TI,.. SW Marlgrafenftr. 24. 
Änhlifch, SR, W Hoheustaufcilftr. 10. 
fturztoeg, Salomon, C Neue Friedrich 
flr. 79 II. T. 
Sud;?, 9116., 0 Setibelfic. 31. T. 
Sonban & Laudmaiin, 0 Köuigdber 
gerflr. 7. 
Umibiimmi, Gnieftinr, SO Cronienflr.18. 
i!aiib^6erfirr,Jiiliiie,W,rvritbridiflr7G.T. 
— !».. N Friebiidjilr. 108. T. 
Langhaus, 61., W lonciizieiifir. 14 pt 
Lazams, Si., W Oknncwalbitr. 129. 
— Radis., I.. 0 üiofeiitbaleiitr. 4. 1 
Leefe & Wolff, N Boyeuilr. 40. 
Leineweber, lUerinomb, SW Oranicn 
flr. 127 pt T. u. C'jtölliiifdjcrRifdi 
ntorft 4 pt, 111. ii. I\' T. 
Senile, M., W .(troitenflr. 01. T. 
Scfiei'. Lolli, N Kaflauieu-Allee 01. 
tieffcvfoliii, M.. C lllofcitlljalcrfli'. 65. 
Veui), M., N (ilmiiffetflr. 49. 60. 
Veroili, 8f„ N Kaflauien-Ailee 10. 17. 
Vemiimct.HdiricIle, Frau, NHagenauei- 
flr. 9. 
Srromift], Louis, SO Drcsbcuerflr. 9. 
— Sonif, NO vlolluowflr. 21. 
Lewkowib, A., 0 Aleranbernr. 22 T. 
Lew», Aböls, N Sriiiiiienfir. 68. T. 
— & Co., 9-, N ülriiiniciiflr. 60 pl. 
l'eljfrr, H.. 0 Olrfiner Weg 91. T. 
Vidileiifleiu, E., (vfibor I, G Kaiser 
Wilhelmfli. 21. 
LieSle, (£., SW Zimiuerstr. 29. T. 
Linbemann & SBritenborff Nad,folger 
F. Glabler, S DreSbeuerflr. 93. 
Vmbcnbnimt, Julius, 0 Gr. Fraul 
fnrlerflr. 141. T. 
Lipkomih, S., C Ciiticnflr. 30. 
i!ippmann,Mori»NOLaiibsbergerflr.75 
Litiimii, Wolf, N SBrunnenflr. 101. T. 
tiiümaiiti, E., SO Mauleuffelflr. 108. 
Svbiiiger, I., 0 ©röner Weg 90 pt. 
Löwenbaupl, älidmrb, N iUeinideii 
borferitr. 04t’. 
yüiueiifleiii, B., N Babfir. 17. 
Löweulbal, S!., U Sinieiiflr. 71. 
Lnbranczul, 91., N Friebridjitr. 130. 
Mahllc, 3S«, SO Püdlm'lr. 48. 
Mallcnforlh, Markus, N Müller 
flr. 150b. 
Marenö, L., C Dragouerfir. 32. 
Markt, «. H.. 0 («rüiicr Weg 111. T. 
MatbewS, I., 0 Frankfurter Allee 105, 
Wolf, NO Pallifabeufli'. 7. T. 
iVfnllii'soliii, H., S Pi'lnzenltr. 2(1 pt. 
Matz, I. (!., C iörüberftr. 13. T. gegr. 
1829. Spei. Jagb-, louriftciitleibuug 
u. Loben. 
Mau L Neuinaiiii, S Alte ^acobflr. 71. 
Mayer, S„ C Kaiser Wilhelinllr. 18r. T. 
Mctzler, P., NO Lauböderger Platz 1. 
iVleuerftcin, Martin,V Friebrich|lr.OI.T 
— E., S Prilivustr. 81. T. 
Mid>aeli, A., C Friebridwgracht 29—31. 
Michaelis, Moritz, S Slallidjieiber- 
flv. 6. T. 
Mieuad, Will)., SW Friebrichflr.202.T. 
Moial Nd>f., S. I., (i Königftr. 40. T. 
Guiifetl. f .Herren, Echlafröde,Joppen, 
Sport-Coiifect. Engi., EjpoU. 
Müller & Hager, C ilaiier Willielm- 
itr. 33- 30. T. 
Aiüuzer, SB!., SW Sdiützeufti. 53. T. 
Nalhaufohn, G., NO Gtraiifebcrger- 
flr. 11. 
Opitz, Hugo. N Rrmifeififlr. 13. T 
Pahr. SB., N l'rinmriiftr. 113. 
■{•Stich & Porath, N Ülriiiiiienftr. 140: 
Peef ct Gloppeubuig, 0. m. b. H„ (J 
C'lerlraiibtenflr. 20. 27. 
Perleberg, D., N Glmnfieeitv. 57 I. T. 
Pelennann & Kopitzke, W PolSbamer- 
flr. 138n. T. 
be Peterf>>, H., AV Mauerftr. 18. 
Piket, G„ S Piinzenftr. 77. 
Pinil, Garl, f itiofcnflr. 18. T 
— Leopold, C Neue Friebrichflr. 14. T. 
Pir, AloiS, SW Jerufaleuierflr. 8. T. 
Platmi, 91., C Nofeulhalerflr. 01 I. 
Plimp,Heiiiridi, W PotSbamerftr. 123b. 
Pohl, Mae, SW Kochftr. 47. 
Popper, Scan, C Slofenftr. 10 II. T. 
PoSner, S., N Brunucnftr. 18t. T. 
Pinllfi & Lernte, SW Friebrichflr. 41. T. 
Priester, 91., NO @r. Fraiiffnrterftr. 40. 
Prinz, Pl)., N Franfediftr. 52. 
— G., N jllionlibciiflr. 33. 
Pufewey, W„ SO DreSbeueiilr. 1301. T 
Ouebuau & Kästuer, W Siette Winter- 
ftlblfiv. 65. 
Rappo» & Söhne, C Kurflr, 38. T. 
Specialität Reife-, Jagb-, Sporl- 
Goufcrlioit ii. Gdjlnfrödc. (Gugroö). 
Nauleubcrg, Hemnann, 0 Miiuzitr.10. 
T. 
girel, Lubw., AV aSavfgrnfciiftr. 01. 
Richter, Berlha, SO Kopciiickerftr. 147. 
Rief,, Hugo, SW Oroniciiflr. 108. 
!I!!iigel, Arnold, N Glianffeeftr. 20. 
Nofenbauni, H., 0 Rene Friebrichflr. 
9. 10. T. 
Sühnt, Eduard, SWFricbrichflrJMO. T. 
Hofl. Sr. Mas. b. ilaiferö n. KöniaS. 
Knklnk, Ferdinand, S Oranicnftr. 142. 
Snlonioiifotm. I., NO @r. Fraulstir^ 
lerftr. 80. 81. pt 
Gar, y„ SO Köveuiikeiftr. 137. 
ScDndmmim, L., N Ülrimnciiflr.61. T. 
— Rndolph. N Miiflerilr. 4 pt. 
Sdinic <t Gimoufoii, U Poftitr. 291. T. 
Schaltamach, Joseph. NO Gr. Frau! 
fnrlerflr. 135. 
Schcnbel, Gebr., N S9i tniueiifir. 190. 
— Heinriiti, SW Friebrichflr. 218. 
— Hcruiauu, (,' Nofeuthalelflr. 25 pt 
— Jolianua, 0 ©r. Frankfurterfir.135, 
— LouiS, SO Oranicnftr. 38. 
— Rar, f! üloseulhalerftr. 8a. 
GdiiftniutsUrryioSki, f Kloilerftr.93.T. 
Gdiöiiinn & Linbner. W Markgrafen 
flr. SO pt T. 
Schoep«, Slnr. W Leipzigerfir. 110. 
Schreiber & Tylmi-ti, C Sllcfanber- 
flr. 49. 
Schulmeister, Gchiteib. Mftr., M., SO 
'SvcSbentritr. 4. • T. 
Gdiulz, F., AV Gharlollenstr. 33» I. 
£d)imnd. Wilhelm, S itouiniaudauleu 
flr. 32. 
Sdwitci', Paul, (' Stiiibibergerflr. 71. 
Schwarz, (?.. SW Bergniauiiflr. 2. 
— Jydir, W ällnrfgrofciiilr. 42. T. 
— N Reiuiikendorferftr. 00. 
Schwarzer, Berlholb, t' Saudöbki'gcr- 
flr. 00. 07. T. 
Gdnveiuti & Go„ Heireulleiderfabrik, 
N Glimiffeeflr. 2 h. T. 
Schweriner,'i'eilliolb, SO Wraiigklfir.92. 
Sclifliimmi <t Hirid), SW Beulhflr. 10. 
T. illndj Maaß. Spec. Mnci- 
©arberobe.     
W. Sendke, 
NW ©orolhcenflrafic JIO_(XeI. 1.7413,. 
Gerelh, VI., S Priuzeunr. 75. 
Silberiimiin, ©iiitnii, f Sieiie Frieb- 
richitr. 05. T. 
Silberfleiu, G., N Sleinirfenborferftr. 18. 
Simse, L., AV (ttoloftr. 31. 
Simon, Gicgfricb, S Oranicnftr. 48. T. 
Gimoufoii fc Bernliaibl, 0 Kaiser iBil- 
helmftr. 17. T. 
ohne. & Hnokelb. W laiibeitsli. 35. T. 
Goimcnfclb, Gail, N illeiiiidentioifer 
flr. 1 T. 
Souls, Hugo, SW Schützeuftr. 5. 
Spiegel, S8„ N Rricbridmr. 112b pt. 
Steinberg, 91., SO Ormiiciiftr. 0. 
— Theobor, SWKoniiimiibniilciifir.Sa.T. 
Gteinih, Jo?., 0 91nbtca6flr. 08. T. 
Stempel. Fiiy, AV .tlranfenflr. 19 I. 
Glenger Söhne, C Sleue Schön 
hniifeiftr. 9 II. 
Steuer, 91., S Sioimnanbaiilenftr. 48. T. 
Stier Fabrik für Herren- nnb ftnabeu- 
©arberobe, Garl, SO Ornuien- 
flr. 100 T 
Stillschweigt., Hermann, SW Blücher- 
flr. 0. 
Stock & Go., Joseph, W Fiiedrich- 
fir.d. T. 
iif;mam. iun„ M., (' Au brr Stadt¬ 
bahn 43. 4 t. T. 
laureit, H„ N Slcinid'euborferfir. 53. 
Thiel, D., NAV Ii.tt. b. Üiubeiifil l.T. 
— Moritz AV Kraiifcuftr. 17. T 
Sachs, A., 0 ©r. Franks iitterflr. 1321. 
— Aböls, NO Gr, iyrankfurttrflr. 125. 
Salbet«, H.. N Babfir. 58 pt. 
Galomoii, 9t., N Ghauffcestr. 101 pt. 
— & Mündheiiu, 6 Neue Friebrich- 
flv. 38-40. T. 
W. Frledriclistrasse 179, 
(Jrfc.Ittiibenflrafte. T. 
HERREN, u. KNABEN - MODEN. 
Thrii», ü„ NO Worlheiitr. 28. 
Ireilel, L., (' Heiligegeislstr. 10.11. T. 
Treuherz. M., 0 9tnbreaöflr. 45. 
lürliidicr, M.. S ölitfdiiucrftr. 71. 
Ubll)Oiii & .(Uufjmaun, V itniier Wil¬ 
li .‘Imitr. 37. T. 
BaudSbnrger, Henuau, SW [friebridi- 
ftr. 247. T. 
PerfanbljaiiS Olermaiiia 9f. Dresdner 
& Go., AV Uns. b. Linbeu 21. T. 
Perfaudhaus S.öolöfdmttbl, WiUourit- 
flr. 55. T. 
jieifaubHaus Siegmund Haber, N 3n- 
uolibenllr. 112. T. 
SSöffel, Glimm, 0 Frankfui'Ier9tllee100. 
zioorgang, i)lidi(irb,SAVisrirbrid)flr5.'i2. 
Sorlrcfflidi, Hermann, NW Friebrich- 
flr. 143-149, Lab. 10. T. 
Wallbarth, Ph., G Bnrgflr. ld. T. 
Walter & Sölmc, G. L., AV Gtiar- 
lottcnftr. 35 pt. T. 
SBarnat, Johann, SO Orauienftr. 2. 
WarfchafSki, J„ S Priiizenflr. 40. 
Weingarten, I., S öiilidiinerflr. 72. 
WciuHold, M.. S Koltbufer Damm 15 
Sciuftotf, W.. N Pcterancnflr. 25. 
Weih, P., SO Gkalitzerftr. 100 K. 
WelthanS für Herren- und Kuabeu-Vc- 
Kribimg I. Neustadt, N Bruuucii- 
flt. 159 pt. 
Wcllimiin, Heinrich, C Kaiser Wiilielm- 
ftr. 42 pt. 
Wewezer, H., AV 9(ii5badirifti'. 11. 
Wielhollet, A., SAV Friebridiflr. 35. 
Wilde, Friedrich, S Ojiirifeimuftr. 70. 
Williliberg, M„ NW Thurmftr. 85 pt. 
Wolff, A., N Jnvalideiiftr. 132. 
— SS, C Alexaiidetstt. 28a. T. 
- Maj-, NW Thurmftr, 34 pt. T. 
Biram, C Neue Friedrichs«'.79a. 
Wolff & Keller, 01cbr.,0 Jcrufalnucrfir. 
22 pt T. 
— & Schulz, SAV Friedrichsl,, 49a T. 
Woniiauii Deutsche Herren - Mobeu, 
Adolph. SO DreSdeiierstr. 2 pt. 
— D., (' Slodiür. 1 T. 
Wurzel, L.. C Burgftr. 31 H. T. 
,‘iicloiiadi, SB., SO Oranicnftr. 21. T. 
.Sippen & Go., 91., (.) ftloftrrftr. 10 T. 
iio&cl, Garl, SO ilöptnidnflv. 121. T. 
Gtportncfiti. 
Simnanu, Joseph, G .Kaiser Wilhelm- 
flr. 21. T. 
Gaminer & Go„ C An der Gilbt« 
bahn 47. T. 
ManeS, 9t., C Nofenlhalerftr. 55. 
Rosciithal, & Go., M. B,, (' Kaiser 
Wilhelmslr. 48. T. 
Sncper, Hau«, SO Kollbufer Ufer 50. 
Giern ©ebrüber & Go, C’ Gpitltl 
markt 4—7. T. 
Stier, Abalbeit, SAV ctoniuiaubanlcr.i 
flr. 80. 81 T. 
Wedel & Lachmann, C Neue Friedrich- 
ftr. 72. T. 
Hirschhorn- 
Industrie. 
Bock, Ollo, AV fironoiflr. 7. T. Hof- 
lief. Gr. Mas. d. Kaiser:- u. KöuigS. 
Gigeue Fabrik im Haufe. 
ÄugusTBöTfch er, 
C ’Srüberflr. 15 pt u. I, 
Kronleuchter, Spiegel. Sessel, 
Papierkörbe, Rauchtische, Leuchtet IC. 
Holz. 
n'i (kugroS ii. Exportgefch. 
9(clien-©efcllfdiafl für Holjunliirrltjiing 
tmb Jiiiprägiiining, AA itiirfiivften-. 
bninin 214. T. 
Berliner Holz-Gompioii, Gs)ailottcn> 
buifi,Harbeubergllr.29. T. 
Krause, Franz, AV Sieincdestr. 20. T. 
Schramm, Gbimnib, Gljnrlotleiibiirg, 
Tegeler Weg 3. T. 
Solls, G, SW .Hörnst!'. 20 If. T. 
- SB. A, AV Passauerflr. 12. T.(o.l. 
Jnui W Meieroltofli'. 7.) 
Simmmimnu & Sohu, F, Gharlolleii 
burg, Maifcriu Augufla Allee 2—3 T. 
l'l (fiinroägcfrfi. 
ilrrnbl, K„ AV Liitzowftr. 40. T. 
j. C. Brock Söhne, 
N’AVfta if erinAugnsta-9111cc5aT. 
Gger, G.S, SO «öpenitfcrflr. 40.41. T. 
Herrmauu, Wolf, W Äurfiirfteuflr.70. T, 
5o(ichimcjlif, Max, AV Vlolleuboifflr. 15. 
T. 
flaliftfi & Schoner!, AV EiSlebeuer- 
flr. 12 T. 
Lehmanii & Köhler, NO ©reifswalber- 
flr. 32. 33. 
— & Gohn, S, AA' Von der Hcllbi- 
flr. 10. T. 
liiidiak-li, Giegimmb, SAV ©roptertii- 
ftr. 00. T. 
Paarmaim, H., NAA' All-Moabit 01 
bis 00. 
Rofcnsticl, Gruft, NW Paulftr. 24. 
Roltiolz, Julius, A\' iUcnMctftr. 1.3. T. 
Schleftiigcr & Sohn, D, AV Lützow- 
ftr. 17. T. 
Simonlohu, M, AV Bayreulhersir. 41. 
T. 
SBiold, 31., SW Belle Siaiantefir.21. 
Wicuer. Slugitft, AV Königin Augusta- 
flr. 13. T. ’* 
Wolff LLeviu,Paul,SAV Belle-Alliauee- 
Platz 13. T. 
Ziiumciman» & Sohn, F, Gljai- 
lotteiibg.,Kaiserin 9lii|)iifta-9lUec2—3. 
Holz (Nutzholz). 
Zeichenerklärung: 4 = JimungSmiiglicb; T. — Telephon-Anschlich. 
Jleticn ©esellfdmfl für Holziieiwerthnng 
und Jmprägnirnng, AV Slurfürftcu- 
dämm 214. T. 
Sllbietftl, Sllobeit, S Prin'.eusir. 10. T. 
Aiibnie. P.. K W Sdiiffbaiierdainm 20. T. 
Slrnlicim, H, N Maftaiiieii-9tllce 77.T. 
9lidi. Robert,.0 Vangeslr. 78. 
ülucrbadi & Go., ‘Jiiliiitv SO Nunge- 
ftr. 23-20. 
Anffeiniann. W, S Sdiiiikeiiv. 8.!). T. 
Bauer, F, NO Frieimdiobergerftr. 27. 
Bayer, G, N Kolonie)! 6n._ 
lienetfe & Kniitze, S Plan Ufer 80 bis 
85. T.   
gedineTjaloTsie-unB 
^olzbearbeitungs-pabrik, 
(M. Frehse & Co.) 
W Yorkstrasse 35. T. 
Bode & Go.. G. L, AV An^sbiirger. 
ftr. 32.33. T.Spcc. Giicnbahnlchipcllcn. 
VogaldiewSki & Go, 0 Mcmeleiür. 13 
ii! 14. T. 
IV. 10.*
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.