Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Glaswaaren 
— 125 
Glaser 
Theil IV. 
531103, 
5. S Üliiterftr. 90. T. 
iiaint jim" 
21 T- 
Z. V,s ilimmir. 21. 
?iU». «■■ S()Jtalc.mclftr!_Gi 
' Treuer, C., 
cu* I l c d I i di st r. 37ftit.pt. X 
fflUvinbrir SHederlagc 
1 (n-ifudu. etluui' n.3lcflourat.»S£rlifcl, 
I JjJjdt ,Xl8id)cii milji. ol)iic «crfd)hm. 
| g„w, i(oris, SW 'JUiTjäl:cr üialjn 
' "toi. T. 
c) (ffliottgcMl 
I «wSiiSarM & ftnraict.8 SRittcrftr. t)l. T 
?. kr, liMmrb, H\V 9titlerilr. 71. T. 
! (iinil, N Prinzen-Mc-üSX 
sir'c'r G., XW Paulflr. 5. T. 
, $.,,mt, wiavsulitciirocrlc, SO Kopc^ 
eiäir's'1/ SuhüC, Stcticiiftrfcafcfiaft für 
itos'iil'rifiitioi!, (£., S Sebastian 
in. t?J. T. 
Gebr.vonStreitNachfolger 
S\V ÄlcronbrtiiCiiMr. 22 (IcL IV IU02), 
jtiiylcr ,t Sronrlfr, 0 Aleranber^ 
iir. ]■'' II. pt. T. 
Baratniun, CitiliD & Co>, C Noscn 
l^ilttilr. -10 II. pt T. 
d) Sliiclttwncfdj. 
«t,6nt & 2ol(|, 8 9liltti'itr. 81. T. 
S'tldt. 15, >S Braiidcnburgstr. 58. T. 
sitit Sidif. Protze L Hafenbciu. 
Hi’iii S ütitleritr. 87. T. 
jtiäun WcrliniP, S Pnnzenftr. 33 I.T. 
jjrifcl'liir.ti jllcriuibriitcitfir.lOU. Tel 
IV M. i*er rctcr autrofitiigcr @hi5: 
1. iigrit!liiitia!'vi(tli. 
|W fytr>, S\V Slitlerfir. 41. T 
I f,rattert & Go., S Alexandrinen 
iir 'i"i. !> I. T. 
SitTO, Biiiiai). S SKcrcmbrine ttfi r.43. T 
toljiroira, Carl. 8 Millerflr. 20. T. 
0:si6li', Mioiiitcä, S 9litterflr.20. T. 
iväraiH, »leorg, SW Ritterstr. kO. 
jtrt’i, Siilhnimr, KW Riltcrslr. 46. T. 
itiii!uiiiiii"'»rlilcL 
Carl Hingst, 
S Jnicliir. Da T. 
C il'iiiillioltv» 
ilrogr 20. 21. 
, lilmloUtiitiiig, 
fiaal:liai;o 101. 
stanz. t'jliii- 
Illtdcn.iM nimmt] 
I Üimlltanjglodcii. 
in 
'•allere rossen': 
zuOrlginal- 
? Fabrikpreisen^ 
ff-empfchlcr 
[(Auim. ftnebrid, Ollo, HO Skalier 
iir ii pt. T. iBreibigler Sndjucr-, 
ir.'ija jüi Porzellan, Hohlglas 11. 
iül.l^laä für 6ic ffleridjte bcS Laiid- 
qmili lltiirfü BerlinI. Ge,leral-Ber- 
ittlcr Jleiicn Oberianfiyer ®ln«- 
hiummle Tchweig & 150., üüciu- 
siper 0. . !>., GlaShülieuwerke 
iSirmiiniir' Schweig, Nex & Co. 
Siiininjitr O. - V., tiauRCor 
Ijfelulosliüilru - Werke F. Thor- 
Bm 4 l!o, jicipiajifv O.L., Ber- 
lKiniiiin.i'tilaiifsInOcr berSächnfche,^ 
xnMral' 11. Farbe,iglaswerkeMüller, 
Jiuj i lio.. Pjina (t. Elbe. 
;c Hugo Lippmann, 
SW ailfjntobftr. 24 (Trl. IV 1228). 
, W j. iliiihiiig, Sufcralt S. 6U. 
|«‘«'oliii, 5, s~siitictfiF. 33. T. 
j.iicmt, jjr, s\V ®ait(imfcm'lv.77. T. 
|Wm, J, .sw Slitterflr. 6« L T. 
.WHlinn !> Zlimficnti)nlcrGniflalI= 
. Jtaqabnf, ,-livieiel I. Bayer,,. 
|w, P, hi) Molltuferftr. 14 T 
=Prctal,tüä Flasche,, „nd GlaS 
röhren. 
M »jeranm,, SW (Scf)ü<jciiflr.t3.T.i 
II' 1. Slful SW illitieritr. 42. 43.) 
l111; V«W. S lllillerflt. «). T. 
™«l Änt. i) Umn,eflr. 28. 
“«‘mit, 8 Ormiic „ftr.120. T. 
•Wi, Jltuih, ,s Sllerandnuciislr. 38. 
i iwi 6. ifnftallcricÄ hu Bai 
I.Jt.'Mikit. 
S 9lillcvftr.87LT. 
c*T . S «iiifcn-Ufct 47. T. 
‘tos*'* ’uS ''"km»dri„e„slr.43. T. 
In?' , !,ll|tol'tr. R. T. Vcrlr. 
4'Ä“   & Go., Haibii. 
cl. Su 3iriifiei,6ergerflr. 148. 
fliiüu. tilai 
’Snltljcr, (ijuiiiic, 0 5ra,tlfi,ncr Allee 
96. Bmreter i>er lvlashüllriiwcrke 
von Ed. Urlaiin, i'JiiSfou O.L. 
Weckma»,1, Richard, H dtitterfir. 37. T. 
SBoimOfcaer 31., S Slli'ianbnncimr. 99. 
Glas-, 
Crystall- und 
Porzellanwa aren- 
händig. 
Vltniib, F., SW Slleranbriurnftr. 18a 
Sadimann, OS#oti|, N Gfiaiiffccitr. 121. T. 
iBuibcrmmm, li„ Üiito., Wffiolliilr. H>. ~r’ 
Otto Balog, 
W Molircnstr. 53 
(T. I. 79Kt). 
Grilsst.Lagpvvon 
G-laatiockea 
für Ühron, 
Kunstgegen- 
stitnilo, 
Figuren etc. 
• in ovaler, rnmier 
and viereckiger 
Form. 
Engros. EniiotaQ. 
8 
Bacr, Rfraiij. 0 @r. Franlsurlcrflr. 143, 
- I., SW Alle JaeoSsir-. 5 PL 
örljrcnit, Max, 0 Wcideiiwcq OJ. 
i'cjfioli), £., NW Pritzwallerilr. 5. 
i'otf, S., Ww., (J Neuer Marll lti. 
äJotfttc, sfritj, N I5ha„ifecflr. 6. T. 
— 83., K Chauficcflr. 20. 
äot H., N Brünne,ifir. 35 pt. 
8mi:i>nu, 23., SW ß-ibicinilr. 16. 
titauiie, E., S Plan-Ufer 90. 
i'usjKc 61., X Ewineinüiideiflr. 71. 
ti urflnfi, H., SO ffitm,Rclf!r. 79. 
■BiiOtc, E., SO Reiche,ibergerstr. 145, 
146. 
CajiiS, L., 0 Grüner ffleo 21. 
31.. N Anvalibcnflr. 159. 
E. Cohn, «.ISU, 
SW Leipzigerstr. 88. T. 
iTolin, Souiä, SO Slbnlbcrijtr. 4. T 
Dietze, Sliifiiift, 0 Elralanerslr. 33. 
Düliiiann, A., NO Rykestr. 27. 
Dörinü, H., 0 St-rantfir. 62. 
Sbclilciii, I., 8 Aleraiidriiienfir. 93. 1°. 
W. Einwaldt, 
G Alle Schönhanfcrnr.A |T.HI2518), 
Brietst, H. 5-.SW Markgrafeniir. 30. T. 
iya!tci,6cr(i, W.,k) PrcnzlancrfIr.lN pt. 
,vnlffii5an, O., N DrniiiruBiirflCvflr. 50ir 
itochuer, iliofalic, SO Pücklerflr. 43. 44. 
ivcflajcu, H., W Lützowstr. 31. 
Fischer, Lniso. 0 Warschanerslr. 3. 
jvorihrcutcr, S., SO Köpeiiiaerstr. 72. 
ivttiijcl. I?., N\V Panlilr. 17 pt 
Areyl-ofcr, >5., N Badstr. 30 pt. 
Friedrich, A. ,N 91tInitfcnboifci.ftr.2tl. 2e. 
-- F., N Fchrlelliiierflr. 85. 
Still, Ana., Ww., NW Karlflr. 10. 
•- H., SW Äoiiiinmidanlenftr. 83. T. 
^nommljoh, ($., N Kastanie,,-Slllec 30. 
Tröfrfjf*, (i., N Novalisstr. 7. 
vßrficm,,, H., SW Rriebtidjflr. 219. 
McriSbovtf, Ollo, W Palla»i,r. 10. 11. 
«16», W.. N Müllerstr. 22a K. 
Wnolrf, a„ NO Slraubbergerftr. 41. 
Goltlvald, Scrlfj«, gimii,W Wich»,an» 
ftr. 2a. 
Kraefraty,W.,80 Maria,i»c»-Pfal> 24. 
öiimvfcr jun., R., NO Landsberger- 
ftr. 25. 20 pt. 
Gürller. R., 0 Fra»!f»rler Allee 25. 
stiilbrod, I.. Sw gricbriiDflr. 13. 
Halm. G„ N Srfifcfltlftr. 28 pt 
H. C. Hahn, 
W Lcipzigerfll. M (Ic(. I. 7214). 
,i>anblle, Johanna, N Eiche,ibors^ir, 7- 
Hauke, H., N Schwedlerftr. 249a K. 
Harms, C., N Danzigerflr. 7 pt. 
.yarlmami, Li»a/ W. Nollendorf, 
ftr. 4 pt 
Hascht1, 81., 0 Anbreaöflr. 48 K 
«. Porzellan- 
©jJtVc,l,Jtr'’S äiiiierftr. 98.99. T. 
6o„ Paul. ö Dtmiici- 
Jt. 8. T. 
1k?2«''^^""'^Riiicrfir.l01.'s., 
Billtr V ®clli<»iiMi=Ufcr 5.T. 
'•Sll6.6(,^i|r. 4. T.Scrlt., 
6i«( §^W,,c E,e,»c„§. 
Sbitmii In k '^-„Iialbc V9. T. 
Lk7]fmh- SW Ne„-nb„rü-r- 
SW Rillerstr. 82. 
Hasse, H., SO Admiralflr. 40a pt 
»crnpel, 31., 0 ,Uö„i(i#6frncrflr.2,). 
27. 
F. Hengstmann, 
W Leipzigerstrasse 39. T. 
Herrman» iiibchfü i!l., SW Mui]ena 
fir. 43. 44. 
Herhsprung, C., N 3Stl6ri,B„rntiflt. 40. 
Hirschvcra, Max, NO LailbLberger- 
ftr. 48. T. 
Höbe, Juli»?, SO Adalvertfir. 100. 
Höschen, Gebr., 0 Jeri,fale»,erstr. 27pt.1'. 
«off,»an», Julins, N Pappel-AIlce 118. 
Horn, SO Laufiyerflr. 12. . 
isiöncr, JJf., N Trcsckowslr. 45. 
,aeoby'Nächst., E., ti DrcSdencrflr. 27. 
j'lahlc. Magdaicne, SO Köpcnickcr- 
ftr. 12fin. 
Jla|), tiW Alle Jacobslr.24. (f. Nach¬ 
trag.) 
— & l£ir„ L., 0 Spandauerslr. 45. i,. 
Nr. 5‘J T. u. NO Kaiferflr. 48. 48. 
Kcmpin, A„ NW Nalhcnowcrflr. 29. 
Kerfle», F., NW Fielnniingflr. 8. 
Kiesel, L.< W Lütwwftr. 37. 
Klapper, 21., W Änrfürslenstr. 109. T 
StlcbJ, (9., N SimdeiTtr. 8. 
Allein, F., S SotlBiifcr Summ 100. 
— ffliar, S SHirtcrftr. 119. T. 
Mlcmt.3.,CS(,ib.Spa,ibaiicrS)rü<cl3pt, 
Äobialli, Helene, SW Blncherftr. 05. 
.ilofi», I., 0 airrmibcritr. 271). 27r. 
aöiiig, Rndolph, SW Friedrichs!!, 
220. 227. T. 
— Ifi., S Graefestr. 69. 70. 
— & l£o., W PolSdamerftr. 50. 
Specialität Anoslattniigen. 
— & (So., Riidoln!!, v Jcriifalcmerstr. 7. 
Hoeppen, Sf., S Prinzenftr. 35 pt 
Äraas, P., W Dennewi^str. 3ti. 
Mirmrr, SS., Ww., N Brrnaucrstr.40.4I 
Äret!chmer,P.,SO Eifrnbaliiistr.40. 41. 
sutiiirfiuiar, S., Ww., S $rc6iic,,cr- 
fir. 71 K. 
ilriitfjoll, ©., N Jtt. Hainburgc,i!r.l3.14 
Strfiorr, ©., N SScifscn 6 urgerftr. 79 pt T. 
v.. N Wdciilr. 23. 
Henn., N SiüHcrilr. 15 pt. 
Knunbach. 31., N W Wilönaikcrstr. 25 pt, 
Küchen/ Snmo, W <Kiirfarafni|tr. 03. T 
Kuschte, <?., 8 Luisen Uier 14 K. 
SSfju, Will,., W SUrififtr. 37. 
Lclnnann, E., N Ctralsnndcn'ir. 28. 
Lenck, Fabriklager der Passaner Por¬ 
zellan- nnd Stcingitt-Fabrlk. Rudolf, 
0 Spitklmarft 4—7. T ÄgI. Bayer. 
Hoflieferant. 
Lindeliberg, H., SO Drcöbencrstr. 
Lndke, F., NO Saniimfir. 24. 
SliibKr, (fmilic, SO Giicnbnlmitr. 19. 
üiibmig, 31., N Weibcnbnraerslr. 75. 
Siaafi, (?., SO Ma,itc»ffcl,tr. 105. 
Madel, C., SO Körlivrrstr. 31. 
Martin, (?., Ww., N Stegliycrstr. 28, 
Matthaei, Rudolf, SW Bcllc-AUiancc 
ftr. 11. T. 
MallheS. Euiil, WPoiSdamcrslr. 122c. T. 
so, 1. April Kr. ütib.) 
Rattl>ieS, (E., SO Skalitzersir. 130. T. 
Rewes, H., 0 Peiersburgerfir. 63. 
'.Rielert, 31., 0 PetcrSburgeiflr. 41. 
4 T. 
A. Milius Nachf., eiro*. 
Giigroä n. Detail. Spee.: 3luSflaitg., 
Hotel ,,. RestanrationS - EinrichNingen. 
V.liiU, "P., jyraii. U aiiftljaiioftr. 1. 
Mortenfcn, Marie, 80 Michaellirch 
fir. 43. 
Müller, (rmnio, SW Friefeiislr. 20. 
Musie, ©., SO Wicnerslr. 21. 
Kneif, F., (J Cenlr. Markthalle. 
StnflH, H., N Garicnflr. 158. T. 
Üiaglcr, !)!., W Kleiststr. 40. 
Siarraschk Rachf., W. 9(„ SW Belle 
31lIiaiice-Plcv 6a. 
Nazall, 2li„ NO Höchstestr. 40. 
Nenendorf, E„ SW Anliallstr. 13. 
3!eiikirche», C., NW Pcrlebergirftr. 12. 
3!ilfd)(r, M„ Frau, N Briiiinenfir. 60. 
31„tf, Eruesiine, S üotlbnser Damm 62. 
Csfcii, SO Stali(irrstr. 63. 61. 
Otto, Pantine, N SWerflr. 132 IL 
Pcrlwit!, I., N Ramlciftr. 4. 
PieSIe, 31., S DrcSdencrstr. 23 K. 
Prang, !>!., NW 3llt-Moal>it 20 pt. 
Pumptow,^ H Prinzcnstr. 31 K. T. 
P. Radriatz & Co., 
W Leipzigerstr. 123 lTcl. 1.1319). 
 jtömgl. Hoflieferanten. 
Ränsch, Ä.^Äw., W Lintstr. 41 K. 
Rawald, W., SW Söffe,terflr. 23 pt. 
Reh,,er, 91., NW ffiiiäimiferftr. 20 pt. 
Reichard, Edwin, W Kurfüiitenda»,», 
240 pt. T. 
Sieichert, G„ S Sebastiansir. 7. 
Reimer, (?., N Eroiiicmiuibeiflr. 86. 
fflcjjfe, 31., SW Tcltowerstr. 17 pt 
Reuscher, 31., N Wltimfir. 3. 
Riebe, !5.. N ScrWjtftr. 68. 
Ricbcl, (£., W Steglitzerftr. 41. 
Rieth, C.. S Fichlefir. 1 pt. 
Riiighai>di,Carl,0^riedrichsfclderstr.25, 
Ringsleben, F., 8.0 Wrangelftr. 14. 
Rogae. F., Ww.,■(’ Äiirflr. 22 K. 
Roschla», 'S-, N WeinbergSweg 11(1. 
Roscnscldi, W., W Lützowslr. 13. 
Rosi, £., NO LandSbcrgcrstr. 78. T. 
Rotheiisee, L.. W Slluc»siebe,iftr. 11 pt 
Rnlbniewiez, S(„ NO Lebnserslr? 14 pl. 
Rüdiger, W„ 8\V Lindcnstr. 11. 
Runge, (?., NW Elromflr. 40. 
Lalomon, Julius, SO Köpc»iikersir.45's. 
Sandte, Reinhelb, SW Blücherslr. 51. 
Sandtke, 31., Ww., S Baeimaldflr. 14. 
Saruow. G., NO Neue ftöiiigflr. 19 pt. 
Paul Sass, 
Krystall und Glas, 
•<- W Lcipzigerftratzc 13. T.-> 
Bdiaiie, @TTss Beteraneiistr. 6 pt. 
Oscar Schaffen, 
_Potsdamersjr. 21a_T. 
Schall, 3lm,a, SSiöiJ WMlrnbergcr- 
ftr. 18 pt. 
Schenk, P„ N Kasianien-Allec 90. 
Schiefer, Emilie, W Passanerftr. 39. 
Schiinorek, Sf., NW Brcdowftk, 34. 
“chiiikcf, August, W Goltzflr. 32. 
Sdiirner, Marie, N Bcrnancrstr. 14 K, 
5(f)Jit6cner, 31., (J Parvchialsir. 13. 
Schmidt, (?., W Friedrich Wilhclm 
fir. 21. 
Tchmiidcl, I. G., W 31!ar!grafenstr, 
39. -10. T. 
Sdirobcr, E., FrI., S Luisen-User20 pt 
Srfimrr, Cail, X 2aHbo,irrilr. 20. T. 
Schubert, R., 0 Hol^marklsir. 3la pl 
Schiilijc, I.. SO ftottterflr. 17. 
Schulz, (T„ SW Wilhelmstr. 39 pt 
Schulze, ?Iiekla. 0 Holzmarttitr. (14. 
F. Ä. Schumann, 
nur Leipzigerstr. 107. T 
: rtiunmm,. F„3ldolpl>.,! yreileiiM.T. 
F, Adolph Schumanns 
W. Friedrichstr. 62. T. 
ffitgr._». d. Moabilcr Porzell.'Mauus. 
Schwaiö, 3l,,g„fie, \V Ioachinidthalcr- 
ftr. 11. 
Siemiiiid, M., Frai,,SWBclle 31HiaiitC' 
fir. 83 lv. 
Sprolle, 3(„ SO Crnniensir. 14a pt 
Sternbrrg, Rosa, NO »U. ijMnlfiiilcr- 
fir. 17. 
Stichler, E.. S Dieffenbachstr. 30. 
Slrcichaim, 3(.,2dro„ NO Wollnoroitr. 4. 
Siutzenöacher, F. W Hurggrafeitfir. 4. 
Tann. H., N Sininneiisir. 150 pl-, 
Tanneberg. H., SW 3!n,c,ibi,rgeritr.39. 
Techtow, £>., SO A£t>cn:cterflr. 157. 
Telfchow, NW SSilSnarfcrilr. 10. T. 
Ticsler, (£., N Vcieranenflr. 10. 
— Carl, N Schünhanfer Äflcc 177 b. 
Ilibainj, 6.’, 0 Memeterstr. 56. 
Pilleroli & V»ch, (J Aturftr. 31. T. 
Loigt, 3)., S i> ommaiidantenstr. 28 pt. 
Aaegner, 3l»g»ste, S Schönlcinflr. 24. 
äSeiitct & Krüger, Th., W Jägcr- 
ftr. 40 T 
Vcndcrich, I., N Sqönh.infer Allee 
156 pt 
Wenzel, (£., N Jnvalidenslr. 147. 
Otto Westphal, 
W Mohre»stras;e 15 (Tel. L 395.) 
ä'o'ciiplwl L Co., H., S Äoiniiiandauieu 
iir. 41 pt T. 
Mlbor,,. Alsred, N Brunnensir. 16 pt. 
äitiltc, A., W Anöbacherstr. 53. 
-tiill, Wilh., S Uibanstr. 127. 
ÖillmmmS, IT. W., Ö Prcitestr.17 pt T. 
Winkclmann, C1., N Badstr. 31. 
Wille, G„ S Braildenbnrgflr. 14 K. 
’tiibtai,, 31., NW Thnrnillr. 51 K. 
Wolterrdorff, C„ SO 3ldalbcrtstr. 14 pt. 
Brobet, Minna, N Müllerfir. 145». 
cmpcl, 31., SW Bcrg,!iai»,slr. 15 K. 
iefer, !H., SO Kolli»,scrstr. 2 pt 
Glaser. 
iZwang§in»ung.) 
Schneider,C.F. W.,(Lbermstr.) 0 Stra- 
lauerslr. 12 T. 
3lbraham, I., 0 3((c?aitber(ir. 28 re 
JIMcr, 6., SW Aesselstr. 16 pt 
— st., 8 Stotl&ufcr Da,»», 93. 
Sllbrcchi, (?., 0 Stiiiigrbergcrflr. 35. 
Alt. 0 Rofenihalerftr. 20. 21. T. 
Slnbtif, 91., 0 Poienerstr. 31 IJ. pt. 
31„drei>, B„ NW Spenerilr. 28. 
Appel, R., N ©artcitftr. 158. T. 
3lppelb»,,m, 6t„ NO Malicnburgcr- 
ffr. 33 II. I 
Slffcl, G„ NW Millclslr. 30. 
Slfiimiä, 39., S Moriyflr. 18 T. Spec. 
Lainpeiiindiiflrie f. Milchglas, 
llabe, IL N Dronlheiuierilr. 21. 
Ernst Badewitz, 
S SlaHfdirciberflr 18pt.(Iel.lV.9188.) 
L>ahiiemann, l£., NW Ärüikcn-Allcew.'s. 
Valog, Ollo, W Mohre»ftr. 53. T. 
Banse, Cifar, S SBinmaintflr. 18. 
BW f. 31»ha»g, Jiiferatc S. 58. 
Baranrk,Joscf,NO Pallifadeiiflr. 100.T. 
BacriiS, 91., N Cfiorincrflr. 20a L 
Barlh, P., N Pntbnferflr. 30. 
Bäthe, C., SW Äsrtftr. 15. 
Panmgarl, lT„ N Deinininerfir. 31. 
Bohlann, H., 
Chausseesir. 71. T. 
Gr. Fmiiffiidcrfic, 
Bäthe, C., SW Asrtflr. 15. 
Panmaarl, lT„ N Demmiiter, 
3>elk, Joseph, SW Siineonflr. 26 pt. 
Becker, Franz, W äliilomflr. 67 T. 
— S.. NO LandSberaer Allee 18. 
I., NO LandSberaer Allee 18. 
Beetz, F. 3k., SW Schiihenflr. 16. 
Berger, F., C Kl. 311erai,derslr. 4. 
Bog»,am,, 15., SW äSärfcntftr. 100. 
Berlin-Nenroder Knuslanslalleii 31. 61., 
N Friedrichstr. 122.123. T, Fabrikc»: 
Neurobc, Brandenburg a. H., Brau- 
lmu. Diaphanie». Kimswergkafnng. 
Bernhardt & Zielte, W 18filowflr.57.T. 
Seihst, E., Ww., O Frankfurter Allee 59. 
B-rlhold, F., 
91t: 92 pt 
SW Stöitiggrähciflr. 
.iiiicv, E., W 3(„g65urgeifir. 38. 
Bei,er, H„ SW 3(i„Mflr. 42 pt. 
Bickel, H., SW Grofibeerenltr. 76. 
Biederbeck, C., C Btfibcr[lr.34.T.Slö»ig(. 
Hofglafcr, 
Biesenthal, 31., NO Jmmn,„icllirch|lr.38. 
Biletzli, C., N Anioniir. 48. 
Bifchoff, P., Cöa,tb66ergerflr..58H.I. 
Vlnm, D„ NW Ralhcnowcrflr. 48. 
21;., NO ©oHiiowiir. 44. 
Bobine, 
129 H. pt 
Boje, Anna, SO SSraiigtlfir. 14. 
— F., S Wracfcfir. 7. 
BoeUcke. Slld., N Butimannstr. 21. 
- S6a. Frau, N Prinzeu-Allee 90. 
'MoImS, ,y., NO FiiciVnftr. 70. 
Volle, Paul, W Behrenstr. 2!-. T. 
Bolde, F., S 3li,,ici,!lr. 49. K. XL 
Bon fchewa, 31., XO Wcberslr. 46. 
Borgn,an„, Otto, SW Alte Jacob- 
Iir. 104. T. 
Lothe. 31., SO Dresdener,‘Ir. I5ir.pt 
Brandenburg Jnh. G. Schinibt, C, 
W ÜiiOoroilr. 29 pt T. 
Brauer, 3[., 0 Bödilerslr. 2. 
Brau», H., 0 tiiebiailr. 20. 
i'reljintr, F., 0 «inner Weg 33. 
Bröge, A., N Schliemaiiiiftr. 26. 
— •$>., N Schliemannslr. 25. 
- I., N Danzigerslr. »>. 
Vrüger, 15., SO Äöpcniikerslr. 70a. 
Vnber, W„ W Sleglideiftr. 82. 
3>„chho1,z,H.,W3!e»e Winterfeldtflr. 47. 
Bndewitz, (?., N Rügcnerflr. 7. 
Biqlrr O. (norm. S. Koppe), W Mai- 
tlwifirchfti, 18. T. 
Busse, £., NO Pallisadensir. 2 K. 
(Tamumiiit, <S., W 31» der Apoftellirche 3. 
— i'.’i., W iilichiiiaiiniir. 2. T. 
Caiilom, H., SW Simntcrflr. 97 pt 
(larow, R., 0 Au d. Fiichtrbrücke 10. 
Caspar, W., NW Wilsnackerslr. 43. 
ikaSpex, Ul(., NO Landsbcrgerslr. 142. 
>!ohn, I., NO Viiiimflr. 244a. 
(ErtulifelM, 38., SW Slcphanstr. 17. T. 
Cnrt, H., S Itrbanflr. SO. 
Czenoonka, Paul, W Büloivstr. 94. T 
Danzlger, B., NO Fricdenslr. 112. . 
Dcgar, E., 0 iioppcnflr. 85 K. 
Degcithardi, (51., N Metzerfir. 32 pt. 
Dennier, 01., W .fliirfsrrftcttftr. 110. T. 
Deffanjs, A„ Ö (jlfpefkr. 12 H. pt 
Deutsches 
Luxfer-Prismen-Syndikat 
6. m. b. H., 
8 Ritterstrasse 26. T. 
Spec. Luxfer-Prismen, 
Electroglas, 
Feuerfeste Fenster, 
Kellerbeleuchtung. 
Deutschland, £>., N”®r,iimenfli'. 7. 
Tenlfchman», I., N Gr. Hamburger- 
fir. 35. 
Tiechma»,,, (?., W Barbaroffastr. 76. 
— 3116., SO Oranienstr. 19. 
Siede, B.. W Wilhelinflr. 54 T. 
Dieterle, 0., SW Hallefcheflr. 16 pt. 
Dietrich, K.,C31lle Schön Ijaiiferslr. 23.21 
- H., SW Aorkslr. 82. 
Donifcr, C., N Lolhrinqerfir. 52. 
Dreyer, 31., W L»!lpoldstr. 8. T. 
Dreyer, Th., 8 9(e»c Rotzslr. 7. 
Drews, H„ W SingdeBurgerfir. 30 pt. 
Dnifchke, NW Mclanchthonftr. 2. 
Dürrbanm, 31., N Sfralfniidorfir. 9. 
Ebcl, H.. NW Albrechts,r. 18. 
Ebcrt, ffi., 80 Köpeuiücrftr. 48. 49. 
(Sichler, L.,,Fra», NO Greifswaldcr» 
ftr. 225. 
ElSner, P.. NW 9ialhe»owerflr. 53. 
I5ngel, tirorg, S 311m,nhriiieiifir. 61. T 
(liigcllmibl, 91., Nw Allonaerflr. 16. 
Cppfle,,,. H„ N Fehrbellinerflr. 19. 
(Sicher, 31., N SU. Hombiitgerftt. 9. 
Falke,iflein, 31., NO Slaiferftr. 25 pt 
Fafch, W., NW Neustadt. Kirchslr. 12. 
Fei,girr, G„ NW ©oskowSkiiflt’. 87 I. 
Äciirke, 91., N Müllerfir. 168. 
Fiebeck Sohn, I., NNV Neue Wilhtlni- 
flr. 6. T. 
Fisch, Dito, SW Wilhelinflr. 3a. 
Fischer, 01., SW Streiijbtrgflr. 5. 
- k, W Maaftenflr. 11 pt. 
Fitschc», 31., 8 Piinzcnslr. 77. 
Finde, ($.. NW Brcmcrsir. 44 IT. T. 
,vorder, Ollo, S Wafferthorslr. 24. T. 
Foraoff, ik„ NO Kaiferflr. 32. 
Fraiikenfleiit, M.. 8 Wafferlhorstr. 17. 
Friedrich, 15. 31. H.. S Jüocrffjfir. 8. T. 
-- Richard, SO Uinuuynflr. 49. 
Froelich, 31. F-., SW (iollmantiiir.22. T. 
Fr.o,»»i, 0., SW itodjftr. 49 H. pt 
Fu'chS, E.. S tirai,bciiB,,rgfir. 29. X' 
- ©., 0 Mühlenflr. 50b. 
FnrIH, H., N Brnmienstr. 181. 
F„fi, H., SO Schmidflr. 23 pt 
Gab, 31., W Kntzlkistr. 7 H. pt 
Kanter, 91., S Rillerstr. 31. T. 
Kcuth, C„ SO SBrmmclflr. 55. 
©mitfr, 91., S 3111c Jacobsir. 69. 
Gersdoi-ff, (?. H„ 0 <11. SlndrcaSflr. & 
©lau, M., N Sleffelflr. 39. 
©lawe, W., W Bcndlcrflr. 22. 
tzilowacz, 31., 0 SBaifckjaiierfir. 22. 
©oldfchmidl, S., 0 Spandauerslr. 32. 
©omlidi, (S., NO Reue Jtöiiigflr. 88.' 
©ojjlar, E„ NO Slcue itenigflr. 49 B. 
- Fiaiij. NO Gr. Frankfiirterstr. 60. 
61 pt. T. 
©raeftii.Hrrimann.W Tanenzienslr. 6.T 
©raff, 31., N (Stjoriiterflr. 31 I. T. 
Leichenerllärnng: i — JnnungLiililglied; X — Lclcphou-Anschlutz.
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.