Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Gastwirthe 
— 119 — 
Gastwirthe 
!I IV. 
47. 
ä- WÄ«il>i:8lUccl23.12n. 
»•rxiiea t‘ 
XW Unter den Siubeii 7 
Minto Sl- ti0 Slfnlticvtfiv. 93. 
' II & HO ßmujiclflr. 2b. T. 
fc /'y, X eroiurmuiibcriiv. 83. 
llll il.7(' tinii «ftc. 00. T 
_ i(, X ISIwiiffecitr. 04. 
SW SttcitäSctjflt. 50 pt. 
Siti"j«n, W-, X Hotjcnttr. 22. T. 
Li:ii,<v. H\V Lchöncbcrgerstr.23. 
Kot ji . X  Stvm.uci.itv.  102. 
UM E>, 0 doppeltste. 93 pt. T. 
Wiuivn. 2(1., so ewcmttcitr. 18. 
mniii, lUmie, S StciimBndiiiv. 60. 
_ -italiiliV, HO !)viffv|tv. 33. 
iinnäi, (i„ XO Jlcue Stöiiigsir. 54. 
X\V tiiUiiixtcrilr 5. 
„ j, M) äVioncditr. 35—38. 
_ iriiulif, S\V Simmrvilr. 99. 
Hindi, Ü-. N Slnntlcrfit. 20. 
_", X Votfiviiiflevftv. 111. 
_ £ ö„ W Sltiimitliftr. 15a. T 
„,MI, lili, SW SiMmtitv. 131. 
Unltrbcui, P., 0 Sürtetttr. 41. T. 
lljboit, H, SW Himmctitr. i7. 
- 5i6iik, NO «r. Frankfurimtr. 00. 
Utbjii, (i)„ XO ftrirbvWbcrgcritr. 11. 
Ulir, Lr., 0 51111 Echtesischcn Sotjiisiof 2. 
NW Stionc 20a Habs- 
limjtt ltfcr, ^üHiimnn’lcftcä’ HnuS. 
Utntti nrr, 91., X liliauiieeftr. 31 pt. 
SitUitti», S!„ S Prinzenstr. 77. 
Sau», S Stteranbritiensir. 73. 
äintaiint1, 5(- X [yciinfiv. 5. T. ■ 
Siiiumiuiin, H., S Urbansir. 102. 
Snwi' Pvimaö, August Jtlötjn, 
iliimiitr. (soioiuta&oit.. 
SätMt, (5, 0 yiimtcnitr. 70. 
l?„ NO Stelfortevftv. 4. 
$rii,il, SW Fncdrlchitr. 18 pt. T. 
liiiie, iv, X Siiniciiftc. 132. T. 
SWcili, 'S, X .(niifitcnftv. 35. 
llilirr, 6, SO Swernftt. 6. T. 
- C, XW äli'tbowitr. 11. 
'ümtrui 351t (91. Büttner), W Leip 
ji,|ttiir. l.’lli. T. 
Jini, t, \'W Giiibciterslt. 20a. 
Sinoni, ,{\, SO Slritzerstr. 32. 
jitruilfi, NO GreifSwaiderstr. 40. 
$ii:idl'tig, .6, SW Marlgrasenstr. 95. 
$o»i & t£o„ 9t., W Lnihechr. 31.32.7. 
$ijt, H, X IveMomftv. 1. 
$tgil, k'., S i'Kcronbvtiiciiftv. 05. 
- Ii„ X Cfi'ibtrflcvftr. 0. T. 
- E, W üitticubiivgcrflv. 49. 
-ü SW Stelle-Sltliaiikcsir. 85. 
Ludwig Vogel, 
6* 3r. iVinj. d. Kaisers u. JlBitigä 
i ii-t’l voli.b.Olvofisj.u.äticfllB.-Sdjiv., 
J[ 'tntMMiilv. 172 (Tet. I. 2212). 
-it. so Sitiaiigelftr. 78. 
I- rill), W atfilüluftr. 37. T. 
-Jl.x siiiillcrioitt. 10.11. 
- it S InibciKtflr. 30. 
X (Sliiwiilv. 70. 
ttaln, Ä, XW Slrciiicvftr. 47. 
SjjJflcMiii), £X, N Reinickenbovsev- 
iit I ,i 
Juc,W Bülowstv, 23. T. 
Jwlti, C, (' A'iirfirrftr, 21. 
wt, liiiinui, XO Ivcsckowstr, 33. 
-? Xu ^iidijl'«qcvMci!41. T. 
“ ^, X Watttn(tv. 3. ' 
''ti)i illl', X CdciSwalbcvstv. 30. 31. 
■ 81t1 SW (')i opccvdiftr. 23. T. 
- tJd, S ?iv[iviitmcs)[tv. 18. 
-Ul, W (ilnuloUciijtv.'SO. 51. T. 
-t J'_ilu iVi Spttiibanct Uli'ürfc 4 
'S. XO «iilsiaiincitilv. 4. 
7l". •S"' 'U'iimnihlioritv. 39. 
'solmimistiicli 1 K. 
~ ■}'"«■ If, Mmilv. 25. 
' v'V :l,l|tviitv. 75. 
«H’iftilr. 5 pt. 
; r W Sticlovisl X!iiifcii=Sß[n|) 4. 
J-; w, li, X ,uii'biidj6|iv<litit 20.21. 
' » ‘'v1',, ' N Storflstrbcrftr. 2D. T. 
~ Uidumitr. 21. 
r.f nw stfuijfiftt. «2 r. 
, k1' X S'tuiiitcn tr. 25. 
*11, « SO JJiantciiffcIjlr, 25. 
-'•N teiur. u:i. 
# ii-iililrtlilr. 21. 
0 ficSIanerftt. 9. 
TÄ.'V «cipzigcrltr. 01. T. 
Will. 07. 
Ö X ->'l-!U»itV. 19. T. 
fit' 0 Wcidmweg 27. 
fflP-AN «adftr. 20. 
JJ1: ; S0 Gnuvtjftt. 14. 
- d' ",v JmHjciiotoCffir. 74. • 
s 0 ^liimcuthalstr. 21. T. 
{./«“IfiiitM Alice 172. 
; üubederftr. 45 pt. 
htit i/ b,,*,Lcll.c Sstcoöftr. 13. ; 
Safou mu ,'^idcrelitcrgasse 12. 
(!jiuttl||r. 20. 
Wachs, G., N Zioiislivch-Plali 1. 
tiad)6umt6, ÜB., C Siiiinntv. 25. 
••toöcfjlcv, E., SW Plaii-Iljev 22. T. 
SJatfcv, iy., X Süamlcvjtv. 11. 
SSnociihicdit, E., 0 PclrvSbuvgcr- 
ftv. 80. T. 
SBflflitcv, 51., N Slavgavdcvjtv. 73. 
— 4)., 0 {yranffuvtcr Atlcc 117. 
— II., X Iiwalibenstv. 110. 
— 3-, C lUoitcritr. 00. 01. T. 
Gi„ S Hasenlialdc 91. 
— I.. NW Cm'liavcucvstc. 4. 
— I., ,S\V Slodjitt. 13a. T. 
— St., SO Slbmivalflv. 9. 
— it., NO öolliiomftr. 10. 
— Samuel, C Sondiimstv. 20. T. 
— SJiltj.. SO RnMciiftciiiitv. 10. 
Wugnitz, H., 0 31 ii bev Schleuse 10. 
ÜSatil & (£o., C„ V NoUciibori-PlayO. 
SBacfincr, I., 0 @iibciicv[tv. 57. 
’Bdlbccf, O., 0 Pctcrsbi»Mi'i'tv, 05. 
Wulbhanscii, H., XO LanbSbcvgcv 
PInt! 5. 
S8ciIM)trv, 3-, SO SBvücfoiifiv. 5b. 
Waldow, W„ X ßfciicvitv. 94. 
iSalciitjiiii1, I., NO Riicbrnitv. 45. 
üSätifdj, !?., SO Stbalbcvtftr. 4. 
Watkau, SB., N Süoufioftr. 10a. 
Wall, H., SW Hcutljilr. 18-21. 
— M.. X Elsaffcvstv. 39. 
SSnltcr.St ,C 3Cn borSpciiiboiicräJrücfclO. 
*— G., SO ä8vnit(jclilr. 11. 
—^yrieb., KO Gr. S-raiiffiivlctitv. 117. 
— H., X 2ic6cmim(betftr. 48. 
— 0 SBinuclnftr. 10. 
— H., X Icfldmtv. 2. 
— y„ X ZiouStivchstv. 12. 
— ä'f-, N Schönhaiisor Alice 120. T 
— O., 0 Sicbiflitv. 27. T. 
— Ül., 0 Sragoiicvftv. 8. 
©oltiiiflcr, H., 0 eibriiacvflr. 8. T. 
Kcrnbcv, it.. 0 Svvttiitfttvtcv Ülllcc 43.44. 
Waubvei, H., W Oitcbitjdjilv. 5 pt. 
— 5(., X Gljaitffccfir. 28ft. 
Waniczck, I., 0 Am Ostblihuhofc 19. 
*®(tmicmad)cv, H.,S Src6bnicv(tr.45.T. 
Wauzkc, I., X Jempliiicvflv. 8. 9. 
Wauzlil, G. SB., SO Säiciicvitr. 58b. 
Wappans, H., N .(ipdjmciftcritv. 4. 
Siiavlidi, SB., N Sdjöiiljiiiil'cv 3fllocl31. 
SBnnta«, G„ 0 .«(. Muritu 11. 12. 
4War»kc, C Bischofstv. 27.1. 
Süariiftcbt, it'., 0 Siiibileritr. 31. 
SBntfd|fiiH,Sl, XOPrcnztaucv SIKce 221. 
SBortsjor, ©., W Mvouciiflv.2. 
4SBavjc'd)(i, 9t., SBrn., 0 itoppciiftv. 94 pt 
$t«|ri)ili£'lt), 9t., 0 Olvüncv SBcd 0. 
SBnSwiuib, it., N Sd|öiil)«iifcv9(Ucc78.7. 
Wasscvmatui, SB., W Stejlidcrftr.' 10. 
Siiafeiuau«, H., C iliuicuilv.2tl pt. u.I.T. 
Watcrstvat, il’„ N Siviinnciiflv. 111. 
SBiiucv, ©., SW Sttitmevltv. 02. 
WawrzitiSli, F., S Hasenhaibe 51. T. 
SBcBcr, St., N 4)t'iiiiiicii(tv. 81. ,T. 
— St., H Kaiser Withctmstr. 41 pt. T. 
St., SO atuuneftv. 28. 
— X (Hccifcnbagcncrftr. 78. 
— F., S fflottbiifcv Damm 74. 
— iy, X Paiilstr. 41). 
— XXV Stviippitv. 15. 
— Gnst., 0 Oionlarbitr. 2 H. V. 
Oliifl., 0 $lcmcln[lv. 49. 
— ,6., XO Hödiitcstr. 14. 
— H., 0 Dragoueistv. 49a. 
— st’., L) (tiicimbiciitv. 19. 
il, SW övoiibmciiftr. 41. 
Martha, S Dvcsdcucvitr. 48. 
Max, SO Mrtitzerstr. 33. 
Th-, NW »albtnfccftt. 40. 
SB., AV Goiivbiircitv. 4. 
— W„ N Orauiciiburgeistv, 87. 
— äBil()clmiiic,'N Stanjißcrftr. 24. 
WcbcrS, Stinio, 0 Holzmavktitr. 5. 
SSeck, P., NW Bachitv. 3. T. 
itoct.irvcif, 8i., NO SBcbcvftv. 23. 
SBcbbigp, Fri», SO Güvtitzmtr. 05. 
Wrdrlind, E„ SW Fricdrid)!tr. 243. 
Stiege, E., NO Prcnzlaiicr Stncc 200. 
SBrgritcv, St. Hermann, C Kaiser Wll- 
hcliustv. 13, T. 
— St., NW SBalbitv. 30. T. 
— G., Hciligegciststv. 10. 11. 
— ß\, XO itnifcrilv. 41. T. 
— I., N Loryiugstr. 11. 
— L., SO itöpcnictcvftr. 119 K. 
SBtgntv, C, N Metzcvstr. 40. 
— 6., X Ghausseesir. 33. 
— R., SW Jcriisalemevsiv. 00. 
Wchlutaiiu, Julie, C Stltc Echöuhausev- 
flt. 50. 
Webncr, St., X Augustslr. 79. 
— E., N Bcrgstr. 27. T. 
SBrtiv, 61., N Slvnlsitttbcvffv. 08. 
Weicher!, G„ SW Söcvgmnutiflv. 111. T. 
— I., W Lcipziaerstr. 41. 
SBcitf, W., SO Graesestr. 37. 
SBciifcvt, G„ N Bernauerstr. 77. T. 
Weidet, 33., NW Liiiicburgerstr., Stabt- 
dahnb. 331. 332. T. 
Weibemanu, NO Elisaleihstr. 12b. 
Weibia, H., SW Tcnipelhofer User 0. 
Weidler, ifii., NW Kartslr. 4 pt. 
Weibner, E., X Neinilketiborserslr. 20. 
T. 
SBcigt, H., W Iieteustr. 8. 
Wciainami, G„ 0 Aiibreasstr. 32 H. T. 
SBcigt, O„ C RathhauSstr. 1. 
— O.. <J Siedevstr. 8. 
Weihnacht, ©., 0 Grünsir. 21. 
SiciE, NO itaiievitv. 10. 
Sciiiniiin, St., NO Sciiistv. 15. 
Wein P., X G(min]«'itv. 113. 
üBciiikig, %. 8 Baeiwatdstv. 49pt.T. 
Weinte, G., SW iyvichvirilst v. 30. 
SSeinjimntcr, O., N Siollitsiv. 40. 
Weise, C., SW Sd)üiicl’crgcvstr. 15c. 
— (?., X WriitOcvgöiecg 11b. 
— Riicbr., N Eichenboiffstr. 8. 
Weitz, St., SO Lausiyer Platz 17. 
— I., SW S'i'iitljitv. 1.1. 
— F., NW Spcnnstr. 14 pt. T. 
— ffl., SO Glörlilitv lisvv 24. 
— SB., 0 .{loljuMvftslv. 50. 
— Willi., N SiiBiilibcuftr. 110. 
— SB., SW Möiiiggräticvitr. C5. 
SBcifir, St., SW 'Heueuburgerstr. 20. 
SBciftiicr, ü., SW Beuthstr. 10. 
Weitenauer, H., (! Neue (‘jviiiistv. 25. 
fs!cltijrf), SS, O Sttiinirnitv. 81. T. 
Scflovn, H., S Slitvmnlbitv. 4S. 
Weis, St., <! Dragoneritr. 24. 
Welsch, P., N Gliniiiscriir. 28a. 
SiScttljcnotf), H., X ('iramistr. 20. 
Seil!, $5UI)„ 0 WarsdMerstv. 09. 
SBtl.icI, P., W Schöneberger User 41. 
SSmb, Helene, N Panki'tr. 4a. T. 
äSrnbt, Sictti], Ww., 0 Isflanbstr. 3. T. 
— !)f., S Plan-Usev 78. 
433cnbrf, (£., (! Wipjstv. 1. 
— F., N Hiissiteiiitv. 12. 
4— H., W ßiitbvidjsir. 176. 177 If. T. 
Stn^schank der.ftäuigl. Bayer. Staats- 
bcanccci Weihenitephan. 
Wenblaub, H., N Miitlerstr. 12 b, 
Weiidtaubt, Hnlba, KOtütütfcnflr.S. T. 
Wendler, P., N iHcinidciiborftiitv. 40.T. 
Wenbois, 6., W Siolli'iiboviitr. 27. 
Wenboils, 31., O Zornborfersir. 28. 
ffioubt, 91., NW Sidiiigciistr. 4. 
— ff., N Still Narbl-aseu 2a. T, 
— R., 0 Wiirschaiierstr. 10 T. 
— Heinvich, W Taubeiistr. 7 pt. T. 
— H., X Echwebenstr. 19. T. 
— H., NW etromilr. 47. T. 
4*- M., C Miinjtlv. 17. T. 
— P., S Stlttnnbviiiciiftr. 39. 
— !)(., 0 SLarsdianerstr. 82. 
— SB., W itöniagräyevstr. 121. 
SBrngcv, B„ 0 Siribcmutg 39. 
SBriinvidi, E., N Jiiuntibciiitv. 14 T. 
— G., X Schwartilopssstr. 0. 
SLen^rl, ®-, SO ©taiiucvftr. 38. 
— 91, NO Fürstciiwatberstr. 18. 
— SB., 0 Mmigcstv. 10. 
Werk, Franz, SO KUpenickerstr. 23. 
Sücrlnmitit, X1., S Scdastianstr, 47. 
Wernan, I., N Schwebtcrstv. 24 II. T. 
Werneck, SB., SW Mölkevnstr. 119. 
SScmctc, W..SO TreptomcrGtia»ffee45.1'. 
Werner. St., N iUnmiicuslv. 158. 
— G„ N Elsasserltr. 8. . 
— G., W Giitiincht-islr. 00. 
Gart, SW HagetSbcvgerstr. 2. 
G., SO Reicheiibevgciitr. 13 L 
iV'., N Ackerst!'. 30. 
©., 0 tiiv6infttV14. T. 
Heviit.. NO KreifSwatbcrstr. 104. 
— 6 mit., O 9(ut SchtesisdienBahntios 3. 
— Herrn., NO Weberstr. 4. ' 
— £>.’, 0 Paltiiabeustr. 70 pt. 
— P., N Hussitcustr. 31. 
— 9lo6„ NO Tii'bciiljosciicrftf.lln pt. 
— Th., NO Gti'aiifiDcvfltrstt. 10. 
— SB., S Teiiipeltierrenstr. 1. 
Weruicke, SB., SWWrosibttvciistr. 90K. 
Werth, E„ NW Richard Wagnersti.10. 
— H., SO fiolt6uitv(tv. On. T. 
— W., N Stnluiistr. 8. 
Weichte, E., X Hussiienslr. 69. 
Weseuer, H., X Strcona-PIatz 3. 
4— R„ S Priii-enstr. 50. T. 
Wesse, 1)1., SW Nostizstr. 50. 
Wesiet, K. NO Höchsiestr. 0. 
— ist., S Boppsir. 5. 
“ fiiiitf, P., XW Bensselstr. 8 T. 
Weitphal. it., 0 fil. SlnbieaSftr. 19. 
— St., SW Sltvgmimitslr. 31. 
Wetter, A., 0 !)lo seulhalerstr. 52. 
— 6., SO Wiciieistv. 00 pt. 
— E., SO Wvaiiaetstr. 130. 
Weher, H., SO Wieneritr. 38. 
Wichmaiin, ffl., S Ojracfcslr. 83. . . 
— SB., SO Reiche,ibergerstr. 155. 
Wiese, 8t., XW Bachstr., Stabtbahn- 
6og. 487. T. 
Süibmnim, St., NO Katharinenstr. 3. 
SBibotoSti, A., N Zionstirchstr. 42 pt. 
SüicBe, I., NO Gr. Frautfurlirstr. 38. 
WiecherS, F., 8 K'otldnser Damml8.19. 
•äBiccAORt, St., N Ackcrstv. 144 pt. 
SSIrbcboit), H., SO Ekatitzerstr. 31.' 
Süicinmiittf., F., NW Watbciiscrstr.2—4. 
SSJicbsiviitf, Johann, N Slcfeistt. 115. 
Wiegelt, W., XW Pnttitzstr. 7. 
Wielanb, 3(16., NW Banbctsir. 28. 
— G., X ©tmlfuiibcrslr. 50. 
E., XW Slandclstr. 85 pt. T. 
— E., NO Elbinacrstr. 7. 
fflicte, !»., SO Slbmiratstr. 26. T 
Wicmer, H., 0 3tteranbcr-P!atz 3. 
Wien, St., N BeitibergStueg 15c. T. 
Wienand, H., NW Feldzeugmcisterstr.7 
Wienle, F., N Lortzingsir. 8. 
— H., N Ramterstr. 18. T. 
Wieprecht, SL., 6 An der Fischerbrücke 13. 
Wiernotvolski, O., NW Schissbatter- 
bnmut 4a. 5. ' 
*Sicvid)i)ltimi>ti,|y.,XOSi:iisiiimilllitr.23. 
Wicivborif, E., S llvbanslv. 0. 
— SW (Siifiivimiiiiv. 17. 
— H.. 0 Slsibcvvbovforitr. 44. T. 
SB infinit, E., S Prinzeisiiiiiem'tr. 17. 
Wiese, St., X Staigatbevstv. 04. 
— 31., 0 Peielöburgerstv. 87. 
SSiticgnvtll, L>., 0 iirautstr. 38 pt. 
Wtc'citaif, S)f., C Sclibclftr. 22. 
— !)t., S Sitte jntobftr. 49, 
SsMcfciinu, 91., X («cvidjlflv. 31. 
Wieöiier, St., W Stchieuitr. 50—52. T. 
— !H., W Steiiimehitr. 40. 
Ss>ii-itrv, Stiiguftr, S :>!eii »tötn o. SB. 13. 
'Sicv, Jyi'„ N Gicimiiciifvitv. 14. 
Wigaiib, P., N S!etler»iannsir. 87. 
ääitbe, H., XW tVfi'taiidjtljoiiitv. 0. 
— £>., SO üaiijitirv Play 1. 
- W„ NO Wr. iyranfjiiitreftr. 27. 
Si'ilbgnibe, , XO xiaubeficiflct > 
stv. S2 pt. T. 
— Si, X Briinucnstr. 174. T. 
Wilhelm, (E„ SO ll'iirfjnclfivdjftr. 39. 
— Vnife, X Stetliiiniir. 20. 
Wilhelm!, H., W Shnfiiviieiifiv. 105. T. 
itiilf. G„ NW Stltuiiaoiitv. 30. 
Wille, G., S Jyiivitciritv. 10. 
-- G., N Brnmienitr. 23. 
— svi-itj, 0 Stndieaostr. 20 II. pt. T. 
— Stil), 0 Slittliaiieviiv. 0. 
— H., C (ütenobievitv. 35. 
— Marie, X Mntlevstr. 7 b. 
O.. S fflitidjiuecstr. 38. 
— O., <! üiiiieuftv. 200. 
C., N Reinickcnbor'evstr. 5. 
— SB., XW Bensselslr. 49. 
Willen, i'oiiifc, O itronpvinzenstr. 12. 
Witte, G„ S Btücherstr. 32. 
— G„ 0 Rigaeistv. 137. 
Wittert, Heunann, <_' flünigfir. 30. T. 
Witlmev, G., NW Gmbenerstr. 40. T. 
Wittichaner, G., SW Holtmannstr. 22. 
S6itmowöli, R., SO Slitimtliiftr. 87. 
Witsch, Kran, N Stvetitjcvitv. 30. 
Wilote, G„ 0 iil. Gcrtranbtenstr. 3. 
Witsli), Sl., 0 Memeleiitr. 40. 
Wingert, [?., 0 Martgvasenbanim 19. 
Winte.6., SO Maiitenffetitr. 13. 
Winket, Ö., 0 iiaiser Withctuiitr.29.30. 
-- H., SO SBraiigclflr. 22. T. 
— St!., NW Slcphaitftv. 04. 
Wiiiketuiann, G., S Teiupetherreiisir. 2. 
— G., W Fraii^ösisdicstr. 11. 12. T. 
— SW 3»ücitcr|lr. 10. 
•SBiiictler, G., N Ghansseestr. 88. T. 
StgneS, 0 Grüner Weg 102. 
G„ W Tieimuetiitr. 07. 
Gbimvb, 0 Warschauersir. 73. T. 
— Grncstine, Ww„ W RoSmarienstr. 4. 
— Fritz, C Pieiizlauerstr. 50. 
— to., 0 OjiTimbitvilr. 13. 
— ü-, N ('IvicBcncmitv. 0 pt. 
— 5., 0 Friebüchoselberslr, 24. 
— SW., N RoSmarienstr. 4. 
— P„ U ©veimbieiflr. 31. 
Winter, E., C Sct)belitv. 20. 
— O„ 0 KönigSbergerslr. 19. 
Winzer, St., S Sivaiibciiburgitr. 1. 2. 
WinzierS, 91., S jlottbnser Tanim 94. 
SBipf, 91., S Prinzeuitr. 73. 
— P., O itmiiislr. 2. 
SBivu, ®„ XW Werststr. 18 I. 
— Gertriib, W Katzterstr. 19. 
— I., W Aorkstr. 53. 
Wischnewitz, 3)1., NO Patlisabensir. 90. 
fflitt, W., S Schönte!nstr. 33. 
Witschel, M., S Sitte Jarobstr. 00. T. 
Will, H., SW Berginannstr. 97 pt T. 
Süittdjcu, H., S Wallstr. 01. 
Witte, St., N TrcSckowstr. 9, 
— B., NW Wielesftr. 03. 
— St., N Jtwatibenstr. 24—27. 
— Marie, NO itarlitv. 38. 
— P., N Garten-Platz 5. 
— SB., 0 Stratanerstr. 3-0. 
SSilteiibcvg, H., 0 S'liimnilhnlitr. 30. 
Stiittge, Sliigiiftr, 0 Weinnieistcrstr, 4. 
SBittliauS, 31., NO ÜieueMoiiifiitr. 19a. 
Willig, Hebwig, SW Sibimiflr. 42. 
— SB., N Ghausieestr. 54. T. 
Wittke, F., NW «oftotfetflv. 17, 
Wittmau», G., i>i't„ N Panlstr. 24a 
SBitltniiÜ, ©•, 0 Jiraiitftv. 481). 
W!ttncr,Ghart.,I^!cncTchönhauserstr.l0 
Wittwer, P., NW Benffetstr. 43 pt. 
SÜitzel, SB., 0 Anbenstr. 33. T. 
SBiihc, G., SW Reicheiibergerstr. 154.' T. 
Wohtsarth, G.. XO ffticbetiflt. 90. 
Wohlgemnth, St., W Martin Luther- 
flv. 8t. T. 
— I., NW ainlfjeimlucrftr. 41. 
Wöhliug, .6., N Lortziugstr. 13. T. 
Wohllcbe, Auguklc, N Woltiueistr. 44. 
Wöhlmann, G., SO Eugcl-Uscr 10. 
Wojiicdi, I., W GeiLbcrgstr. 29. 
Woischle, »., W SBiiitctsdbtflr. 27. 
Woitczyk, M., SW Martgraseustr. 75. 
Aoitc, SB., SW Ptali-llser 9 pt 
Woitle, ä„ SO Zenghosstr. 10. 
Wo!tschach,H.,N0Wcr»riichencrstr.l7.1'. 
Wolbranbt, Gustave, SO Stbal6cilstr.2ö. 
Wölbt, F., N Stn|taiiicii=9(llcc 03. 
■ H.. N Gidjeiibovfiftr. 11. 
Woff, St., SW Fmbrichslr. 37a. 
- GtemcnS, N Br»nnensir. 160. T. 
- §., 0 Mulackslr. 10. 
- I., SW Zoffenerslr. 0. 
- M., SW Plan-User 27. 
- O., W Mauersir. 50. 
P,. N SBeittSevfläliieg 12b. 
4Wolff, 9iciiif)0tt,HW*-' ibifiiiRr^—3. T. 
— 91., S ilotltuitec 1.am.« In. T. 
— SB., N »Ivausuitfitr. 12a. T. 
— 9tng., NW Wirstslr. 0. 
— 3tiig„ SW J'arfwr. 59. T. 
— i)., 0 Gapviurv. 4. T. 
— St., SO Siiiriv" ftv. 43. 
— D., f Rosen ulcvilr. 31. 
— G., XO Viir ibevRerfir. 85. T 
— Sritz, X i!<- .enstr. 113. 114. 
— iyritz, S 1 .illilv. 30 K. 
— t'ioltl)., S - ,'jimiiu'iitv. 09. 
— ('iiiit., X Lirasibnvgevslr. 22. T 
— H., XO Weiiiflt. l'J. 
— ii., Ski., W Lützowi'tr. 103. 
— v.. (' Motlnnrtilv. 9. 
— I., T tau, SW Friebrichsiv. 151. 
— >!., ’ 0 sinnbsbcvgcr 91 Ute 130. 
— O.. 0 SSeibcnnicfl 33. 
- St\, 0 ivnid;tilr. 3(ia T. 
— SB., X Schmebtciilr. 205. 
Wotivam, G.. W Knrsüistensir. 38. 
Wolgast. P., SW Möckernsir. 117. T. 
Wottenbevg, ©., C Sitte Schützenstr. 0. 
SSellciiichliiger, St., r2v(t,ionmiv.37K 
Wollen,;ien, G., SW Wilhelinsir. 10. 
Woller, G., X Ghorinevstv. 54. T. 
— K, X Franseckistr/ 24. 25. 
— ("i., XO 3'tiebeiistr. 97. 
Wottgast, St., SO Wienerstr. 35 pt T. 
SSolllops, 3)f., SO Mnnteuffetstr. 31. • 
Siiolliit), I., SO SBatbcinavslv. 14. 
4S'3otlid)tafltr, ©., SO Sldatbertiir. 21. 
Ljollweber, G.. S SJlfidjcvitv. 20. 
SBotSborr", st., SO MuSkanerstr. 19.20.T. 
Wotosetb, M„ C i'ieite Grünstr. 2 pt. 
Weiter, 31., 0 Wcibenwcg 44. 
— St., SW Wilhelinsir. 119 n. 120. 
- G, X Aabsir. 59. 
- G., 0 iknrzestr. 1. 
- G„ SW WillicImsH'. 111. 
- S'tiviit'., K Slctic Hochstr. 29. 
- lyvitz, SO Grünanerstr. 30. 
- C., XO Ololtnowstr. 5 pt 
- Otto, SO Stbalberisir. 8. 
— P., 0 Spanbauersir. 18. T. 
— R., SW Ateranbriuenstr. 25. 
SB., X Stralsnnbevstr. 7. 
SB tu., S Sebastianstv. 33. 
Wonbc, E., 0 Frantsnitcr Slllee 34,35 T. 
Wortitzer, 3t., NO Georgenkirchstr. 21. 
Worin, I., NW Onitzowstr. 54. 
— S!„ W Glcbitschstr. 51. 
Wozniat, Th., X Schnlstr. 44. 
Wrcde, H., N Linicnstr. 113. 114. 
Wrobet, 3t„ XO Greifsioatderstr. 8. 
Stattn, G., N Vernanersir. 101. 
SBiitfe, P., SO Fotslersir. 49. 
SB«if, F., X Bcrnanersiv. 47b T. 
Wnltotii, W., NO Tresikowslr. 28. T. 
SB litte, (•>., 0 Pitiltdjfti'. 7. 
SBiill, C., SB tu., NO Stnviiinifli'. 21. 
Wnnnickc, St., N Gtsafferstr.  15pt.it  UL 
— G., NW ^ctbzcugincistcrstr. 4. 
— $., NW Sd,abowsir. > 14. 
Wünsch, P., S Mschinerstr. 08. 
Wnniche, St., SO Liegnitzerstr. 9. 
— G„ W Uhlanbstr. 29 T. 
SBünidlcv, H., SO Görlitzerstr. 05. 
4'Würst, E., 0 9li> b.Jannowitz-Brücke 2. 
Würzner, St., SW Jcriisalenierstr. 1. 
Wnstroto, 9!., 0 Grüner Weg 97. 
Wnthe, St., N Jiwatibenstv. 29. 
SW Gharloltenstr. 99.-1'. 
SBiiitfe, 9t., SW Stetlc-Slltiancestr. 99. 
G„ X iyriedridjstr. 134 T. - 
Wntzler, St)., W Krauseustr. 01 pt 
SBiljocti, Si., 0 Liuienstr. 2fla. 
tWiiszoinievsti, Sttfmi, XW Luise»- ' 
stv. 14. 
Zabel, St., S Sttexaiibrinensir. 44 in.' 1 
B„ W Ri'icdi'idjiti'. 198. 199 T. 
fflf., SW SielteSlttiaiicesti-. 22. T. . 
O., 0 ^ranlfurter Allee 90. T. 
1)1., X Schwartzkopffsir. 8. 
Jach, 31., 0 Sll. Slnbveasstv. 1. 
ZachariaS, St., C Linieustr. 24. 
Zacher, P., SKaisev,yiiebtich-Platz2.'s. • 
' achvau. H., X Liebeuuiatberstr. 22. 
, ack, M., SO Lvanienstr. 10 T. ; 
Zabe, G., NW Lünebiirgerstv. 22. 
Zabeniach, ^., X 9ianilerstr. 30. 
Zagetow, 01., XO Webevstv. 02 T 
ßaliboro, SB., 0 Mainzerstr. 22. :• 
Hitlil, H., N Pantslv. 3b. 
'ialvjeiuSli, P., 0 Warschauersir. 18. 
yameitnt,8t., 0 Wallner-Theatersir. 15. 
Samtt, I., SO Stöpciiidevftv.-153. 
ynitbev, Sl., SO Mariannenstr, 43. T. 
Gh„ W SHiinbergerstv. 28. T. 
F., SO Naniiynstv. 31. 
©., XW Lnisenstv. 31a T. 
SS., W SlitnSbitvgnftr. 72 T. 
— Th., W ituviitistv. 5.. 
ZavgeS, 91., NO Gfjrifttmvgevftv. 13. T. 
yaslvotu, Joh, W itranscnstr, 71. 
- Stil., SO Oiörtitzcrslv. 37. ' 
- St., X Schilifte. 59. 00. T. 
R., SO Sliipi'ttidrt'flr, 40. 
' ,H.,SW Moinmanbaiileiisir. 10.11 It 
SB., XO Baruiuisir. 49. 
,cMcv, ü, S SMiichcvftv. 85. 
;ccbc, L., W PotSbaiucrstr. 83. 
eef), 5X\, S Siciie Jacobstr. 28. 
joje, Oj., W Giscuadicrstr. 3a. 
am Zchnlvoff, F., XW Haidesir. 59 
Ei5 73. T. 
Zeichenerklärung: > = SitituitgSmilglieb; T. — Telephott-Anschlutz.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.