Path:
Periodical volume V. Vororte 19. Schöneberg B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

-* ^-’" ■' -*•":cr * •*' 
K-f 
Eisenhüttenwerke 
75 — 
Eiserne Henster s$eu IFi 
555jSrcwöiMf w Thutmstr. 74. T. 
SÄ! G s. »°(<!!,nfllKrn4- T- 
«jllnicr, 6 S, Chailottenburg, ilaiih- 
~frr l‘W T. 
s~ Eisen n. Blech. ^ 
niidmiKCico- Act Gef., SW Alcxan 
SUdjiincöf- 
’ »iinciillr 2 3. T. 
nifltifi , C An bex Sjralaucr 
5*4 81. Xo’jlene ftorfigftr. 19b. 
gnftt VI, K Chanffeestt. 6. T. 
Suinifi 4 Ncbc, SW Kommandanten- 
'itr ]'> 6of. T. 
Eai« i Soljn, M. I., XV Untre Jen 
Üinhrii .'tu. T. 
Degner, J. E., 
0 |triciirid)8grad)t 46. *7 T. 
. einleiten, GtlcnMW) 11: T Träger. 
fr.inanm.~M  E, 0 Prenzlanernt. 26. T 
A. Druckenmüller, 
I SW ti a 11 c | d) e 8 11 f e r 35 pt.» 
(Itl SinnVI 342 u. 394 u. 9tml IX.9509). 
teronl». t> S°Mr. 1». 
foult Ünciicrpoit, 2k NW Dorolyeen- 
m 24 T. - — ** 
‘gcJca \ Sohn, C. 91., N Siiclioafti, 
pumr i iknck, C 'Sallilr. 17 18. T. 
Sdiucb (Eisen EngroS. Engl. Tiegel- 
guf,iln()lbleif|C. , 
Gironimniiii, ly ,K ücgclcrfir. 40. 41. T. 
£iöf|iif, Sl>. & imfcnliaibc 71. 
Slinlitat, 38,,SO Puckleistr..55. 1 
jliiinuiim, C., S Mnllenhoffstr. 17—19. 
talow» Ii), A, NW Btenterstr. 451. T. 
aVnmiotli, ©., W Göbenftr. 10 T. 
i’iinrlitii, *, W Pntbusetstr. 28. 
SKf&iici li, N StietiBci-ftr. 19. T. 
Siollciif|oiici Nachf. Wilhelm Ripke, 
fi Jllb, W‘ ihoiieitfir. 76 pt. T. ' 
9!h-Im!ic, N Mnllrrftt. 156b. 
l-liiulr, M, N Sta(lameii<9lIIct 1. T. 
faiiir Sölme &. Co., Jacob, C Neue 
(»tii'iih. 17. T. 
ülihict £>, X iBiunnenftr. 31. 
LLtndi.üdiiarb,Nixdorf, Sergstr. 150.T. 
Sdmlbi X Tolm Nachfolger, Joh. Chr., 
X tliiiiinccilr. 24, 2. H. T. 
iBmtnitfc. Carl, N Ilsedomsir. 18b. T. 
C. F. Brennicke Nachflgr., 
' NO SanbSbergeiftr. 98a. T. 
"W 'Polödamcrslr 
Brodhun, 911fr., 
10Gb pt. T. 
Bunlebar th,H.,Frau,NWBredowstt 39. 
Auttina, Max, N älriimiciiiti. 148 pt. T. 
Castotf, 91, NO griebcnilr.' 50 pt T. 
Clavery, I, Krau, SO Adalbertl'tr.18. 
Gramer, F8W-SPiorkgrafenffr. 71. - 
J. E. Degner' 
C Gertranbtenslr. 13.14. (Tel. 1.7402) 
Deutsche Blech - (Emballagen - Fabrik 
Golbstüiker, N Friebi>chstr.l22 123 
T. Kchee- u. Zuckerbüchse». 
Dinger, Hngo, SW Aoffenerstr. 48. 
Drechsler, Paul, NO LonbSbciger 
Allee 35. 
Duberow, Otto, NW SSilSnaffcrfti. 
45 pt. T, 
Ege> t uonn. Hermann BaniiSke, Stichaib, 
N Simalilenflt. 119 j.l T. 
Glüctint, Adolf, N SUferiti. 132 
Gtbmmm, H., W groitlenfli. 79 pt. 
W 
Steffens & Nölle, 
N \V_4ii  > i'fiidammla.tgtll.MriO 5351.) 
Gmiimtr \ Conw., Spilleiibiug bei 
Sltilc Berlin, NW Schgrnhoistfir. 
Xh ’l") T. 
Thyssen & Comp., 
Ü 3 eiiu |trofte 27 I. n. IL (Ict.'lL 
4i88 Saget: 
2-2P, n. N 
A. 
©aUigi.^ 
Kjtmufir 11. Socfilc .32-3 3T 
»wti Fr., SO StotlBnfcrflr. 17, T. 
tirnirl Paul. 0 fiiautflr. 0. T 
l-ciitrl V N Aörlheisir. 44 
!Bil" Sl, W Siufiir 29 I. T, 
Slncuturnefch. 
Snbii & 5d)iei6er, NO Neue fföiiij^ 
tu iiT. SeUrelet der Gewerkfchnit 
Wolle giuife & Co.,' Schalte i, W. 
f!*' JJlsen- 
s und Stahlkurzwr., 
L Haus- u. KUohen- 
fiimiinmi Emil, SW Serninfoitet' 
' lll Oü llt - x 
8l><iin, fi K Siotoulefir. 11 
.iMeti u Eijarloltenbuig, 
l'lciu i T. 
Cito, N SBiuuncufir. 109. 
Jlnjinn kmil, W Potsdamerftr. 9 U. 7. 
ml't T. - 
5 anuoii (vcoisl, 0 Frankfurter Allee 197. 
■iWoiu Vinisif. C. SchnbeUH, C.F.. 8 
Xrhhniciin 71pt.T. 
»«Iniif 'II, S itollbnfer Damm 6. 
™«r ll|u'inu, NW Perlebergerstr. 19. 
ä»uin, Sl, SO Oranlcnfir. 39 pt. T. 
5™”»«!' l!ail, SW Siinbenflr. 18. 
(i uoi m Jul. Krüger, O., 0 
«ruim iWen 49. T. 
«lüf 1«' ^ WeinbergSweg 1. 
?J'“rr ^Ikchemballage-Fabrit Gerfon, 
& 'Uiti’iidiflr. 122. 123. T. Kaffee- 
» 8»l>»buch!eu. 
*tham w, n Neue Hochftr.42vt.7. 
Mniielm, N Rciiiickenbochrstr. 
w1 Gl'"ci,=' Slnpi* ». Kur». 
to(i(iieul)Mfl, Lager v. Stab- u. Fa» 
Specialität „Banbedar^. 
tS ^13'"' w Demiewi,ftr. 27., 
ä '?-;-NW Thnrnistr 81 ptT. 
^^L Nachf., NO Satibä- 
9SVt!"’“' D°Il--AIIiane°,lr. 
Taueiizlenstr.23 l>L T. 
-TS'1;,0 AnireaSstr. 75 pt T. 
- ai'di <u^il,b86cmcr All-- 149. 
hS B-Igmannftr. to pt 
01. N Echönhanfer Allee 
1S pi x. 
*" 8ll|)tl"'. S llisianftr. 
120, T. 
Erpel, Willi), .NW Lhnriusti. 29. 
(Efchmann ©. m. 6. H., Wilh., 
Jtioueniti. 58. T. 
Felirma»», Friedr., N Müllerstr. 23. T. 
— 3.. NW Birleusir. 57. T. 
ffrnnre-, Gebrüder, SW Zoffenersti.38 T. 
ivromholz, (5., N Badftr. 01. 
Rromfc, O., W Lützowftr. 59. 
©aillaib, Paul, N ilKfiUeiili. 179. T. 
ßienefe 3ifid)f(g., 91. SB., NW Sllt-W°°- 
bit 13. t n. NW Thunnftr. <6. T. 
@elfd)(c, 31., N £11. ,§am6ingcifti.2. 
©lese, W, W Taueuzienflr. 5 pt. 
Goetze, Otto, 0 SlubieaSflr. 27 pt T. 
(Specialität: SBeifjeuge n. Bebaifs- 
9litikel für dieHolz-, Eisen- n. Metall- 
Industrie. 
■ S. ä.,-SW ilabbadiftr, 8. 
©roöig, Eduard, W@enlIjinerflr.2öptT. 
©nlfdiniibt, O., 0 Pofeuerstr. 30 pt 
Haafe, F, W Ranleftr. 4 pt. 
— & Liefeldt, N fiotfjungerftr. 82n. T. 
Haffner, May, 0 Holzmarltftr. V8 pt. 1°. 
— Paul. W Lntzowfir. 30 pt 
Happe, SB., SW Frlefeustr. 24. 
ßattmaiin, G. M., N Hwinemündei 
fit. 50 T. 
Hartz früher Adolph Schütz, Jnh 
Ernst Heilmaun, Otto, w 
grafenfti. 04 pt T." • 
Hansdorf, J„ SW Friedrichstr. 18 
Seiet",' Carl F., SW Smileifir'it'pt. T. 
Heinze, 9lo6., NW Sialbftr. 1 pt T. 
Heisiiig, Oscar, SW ÜBilljesrnflv. 37 pt 
Hel'dt, Gebr., SW Kominandairteiistr. 
17 pt T. 
Henning, Franz, S Gcfrnftiaiiftr, 8-ltl 
Herher, Frauzr NO S’oifeiftr. 1 T,v 
Heum, <£., NO Greifswalderftr. 31 pfi 
Heybrich, B, SO Orauieustr. 9 pt 
Gustav Miller, 
NWSiittelfir. 32. 33 (Tel. I. 5732). 
Hinze, Georg, W Ärunewaldttr. 107. 's. 
— Gustdv, 0 @t. Franlfurtevflr. 135. T., 
öirfchbeig, NW Stephanftr. 9. 
Hoffmann, 9f„ N Cfjauffeeftr. 82 pt 
— Kail E., 0 Slofentfjalerfir. 25. T. 
Hold",' CaiX NO Prenzlarter 91Dff217.T. 
Hübscher, 5BV N Prenzlgner Allee 200. 
yateb, Otto, SO SSrangpIftV. 19. T. 
JüiSke, (SAiil, N SJeue Hodjflr. 23 pt. T. 
Jütisch, Paul, NW Stephanstr. 2V. T. 
$tal)i8, H., SO SBrangelftr. 42. 
Sammlet, Paul, NW Klopstocksit. 10. 
^apitza, Carl, SO SSalbematftr. 38 pt T. 
ftniitnM, G„ N äirunnenftr. 100 pt 
Kaselow, Nachf. Jnh. Willy Naunewig, 
Otto, N Lhansseestr. 108 pt T. 
Slinzel, Max, N Wollinerstr. 13. T. 
Klingauf, R., N Weijjeiibntgetstt. 75. T. 
flniebaubel, Albert, SO Falcketiftein- 
ftr. 38. 
flnieljase, Albert, SO Skalitzerftr. 46b. T. 
Koban, G., NW Melanchthoustr. 13. 
Koch, OScar, N Etoincmüiibetslr. 86. 
Kottloff, L., SO Mautenffelstr. 44. 
Krämer, Bruno, W iliisfljäufcrftr. 4. 
Krause,Gustav,0 Sreiitiurlcr9Uleel67.T. 
KiebS, B., fftnti, N0 Ftiedenstr. 94. 
Paul Krebs, 
0 Grüner Weg 42. Tel. VII. 5608. 
Krüger, Rud.,N0 GreifSwalderftr.327.1'. 
— & Lietzmauu, SO Oraniettftr. 32. T. 
Stuljm, (£., N Chansseestr. 49. 
Kunkel, SB., N Wriezeuerstr. 39 pt 
Jfcurjj, Henno—, SW Belle-Allianceftr. 
13 pt. T. 
Ladeinaun Söhne, 0 Wallstr. 84.86. T. 
Lampe, M., SO 8tcichcii6crgcrftr.l36 pt 
Lange, Max, W Gobenstr. 25. 26. T. 
Larchö, Hugo, C Selidelslr. 19. T. 
Selimatttt, SB., b\V ®tojj6cctenftt.l6.T. 
Otto, N SBctcianciiftr. 12." 
Leu« Borat. Emil Krause, Alb., SO 
Skaliherstr. 24 pt T. 
Setzei, Adolf, SO Wrangelstr. 57. 
Lincke, Alfred S Graefeslr. 18 pt. 
— Edmund, SO Reichenbergerslr.ll9pt 
Sinke, Max, 0 itönigebergerftr. 14. 1 
Smbener, I., NW Peilebeigerstr. 39. 
Einbom, Franz, N Gliaitfsecitr.lxJ pt T. 
üingenbetg & Lohn, I.. C ihirflr. 15. T. 
(t)." 1.- Rtbniar S SUfrnnbutiett 
Ttf. 95. 96. 
D!e!t>i,et. G„ SO flöjcmifctfir. 170 T. 
Fritz Mennigke, 
NO Steile .ftönigfti. 74 (Tel VII. 1453).' 
Meyeler & Sommertotds, W Süsoiu 
flr. 97 pt T. 
Mir,ich, Robert, NO ßaiib&tcrgcrftr. 49. 
Molbei,l,anet, Paul, N Wecheiiburger- 
ftt. 53 pt T. 
iWollenljaucr Nachf Wilhelm Ripke, F 
9116., W Slronenflr. 75 »t. T. 
Sforgenlnnber, Robert, W Bulowstt 59. 
Man», Gelunbet, NBeiuauetflr.38.1". 
ftr 31 pt T. 
Paalzow, Otto, SO Köpenickerstr. 12«. 
— £>. & 91., SO Slöpemtfeistr. 113. T. 
Pabst. C., 0 Weibenmeg 73. T. 
Franz Pfeifer, 
0 Frankfurter 311m 139 T. 
Spec.: Söaimitilel, Schlosser-, Sdjmiibe« 
und WagenbaubebarsS-Ärtikel. 
Pielfdi, Carl, SW Sinbenffr. 107 pt. T. 
P^Imaim Nachf., N0 Pallijabemtr 19. 
Pouge, Charles 3ulc8,' NO Lanbs- 
beigeislr. 120a. T. 
Pritzkoio, Paul, S Prinzenslr. 88 T. 
Ramiulow, Paul,'S 14, DreSdenetstt 47. 
, Tel. IV 215 n. S Prinzeuftt. 67. ! 
Navenö Söhne, Jacob, Krnzw. Detail 
gesch., C Stralauerflt. 28. 29. T. • 
3letjfclbt & Co, I. D. F., 8 Neue 
Rosjslr. 10 pt 
Remsch, M., (J9llteSdi3nhauferftr.4 T, 
Stichler, (9, H, SW'Beriwiirgerstr. 12. 
— Pcitl, 0 MatknSftt. 5 
— Silh., SO iVlauieuffelftr. 17. T. 
iliicgctnmnn, JilltuS, W Keithstt. 13. 
Ülieiualöt, Stiel, W Büloivstr. 38 pt. 
Roll, Hugo, W Stlciflftr. 29. 
iliömmcr, Fritz, NW ftudjftr. 5. T. 
llinbolpl), Fiauz, 80Reichenbergerstr.35. 
äiuuzlcr, Paul, 0 SlitbreaSftr. 49 pt 
Saubmetjer, I, ~NW Sidiiigenstr. 44. 
Scheichen, Hermann, N Schnistr. 41. 
Schenk, JuliuS, 0 Blumeuftr. 83 pt T. 
Schcmich jitod)flgr., Hugo, NO Gr. 
Frankruitcntr. 108. T. 
Schindlet, Max, SO Drnnienftr. 25. T. 
Sdimibt.'Sbnarb, Nitborf, 5Bcrgfti.l50. T. 
— Wilhelm, N 9ltfer[tr. 108 pt. 
Schnapparelle, 9lidj„ - 0 Frankfurter 
Allee 104. T. ' 
Schulz, Felix, 0 Koppenslr. 35 
Sdi»ii„$l)., 0 91ubrca6ftv 09 pt 
Schreiner, SB., N Sdjtocbtciftr. 20. 
Schröbet, $)., NW Tlinrmstt. 69 pt. 
— (£., NO ®r. FranifuiterflcJOO pt. T. 
Schubert, 9(., Wn>., S Blücherstr. 27. 
Schuchardt & Schütte, 
C Gpoubaiicrllr. 59-0f fiel.) 
Größtes Lüget in Mafchincubauartifcln 
aller Slrt. Specialität: Sdineibweik» 
iciige, als amciikamfchc ,A!orfe-SpiraI> 
bohret, amerikanische Dreh- imb Bohr- 
futter, Reibahle» imb Gewinbebohrer, 
Edjncibkliippeii, Fräse», Metzwerkzeuge, 
Schmirgelscheiben, gangen aller 9lrL 
Schüler, S(djf.,Gni[t,SWS)lflchei[lt.l3.T. 
— & ZniierSIi, NW Karlftr. 42 pt T. 
Schnitze, Fr., N Strelitzerftt. 32 pt. 
Schul), Max, SO SSmngelftt. 96. 
Schumann, Paul, S Prinzeuftt. 57 pt 
Schütze, I. C., N B-dstr. 21. T. 
Schtootztopf,Hermann, SW Anhaltstt.2. 
Sckerl, «Stuft., N Friedrichsir. 126. T. 
Siefett, F., Gbarlottenbnrg, Pesta 
lozjistr. 67. 
Sicmunb, Otto, NiReiiiilciiborfcrftt.43a 
pt T. 
Stnbermaim & Niesel, NW Mittel 
jtr. 7. 8. T. 
Sobbe, Oäkar, N Graniisir. 6. 
teiet, P., N Bineta-PIatz 4. 
lsinoWSti, Georg, N Jnuallbenftr. 133 
SteineÄ, Friedrich, NW Karlftr. 25 pt. 
Stephan, Oswald, 0 Müiuftr. 1. 
Sioeuefanbt, Gebt., 0 Alte Sihöu- 
haufetslt. 41. T. 
Stumpf, P., SW Hagelsbergerstr.21. 
ThiaS, Jnh. Emil Lehnert, C. A. H. 
N Btuuneiiltt. 181 pt 
Thiele, Rich., N Daiizigetfit. 14 pt 
Uutlch, Paul, W Coutbiötestt. 8. 
B. Unruh, Franz, N Chansseestr. 13, X 
Viereck, 81. & Th., W Potöbameistr. 85.1'. 
Siofi, Julius, C Au bei Spanbauer 
L nicke 0. 
SBagner," E., SO Skalitzerstr. 137 imb 
S SieSbencr(tr.-27. 
Wartenberg, Wilhelm, 0 Frankfurter 
Allee 93 pt T. 
iSeigel, Slitl;, 0 Frankfurter Allee 133. 
SMnmr, 91Iej, SW Süexaiibtineiislr. 14. 
SBemert, August; W Mmierstt. 23. 
SBeitz, Eisenwaaien- u Werkzeuglianb- 
lung, Max, 0 Grüner Weg 125. T. 
Patent Holzschrauben Cnaros. 
Weubt, Gustao.N Situalibenfti.l9pt T. 
Wentzel, Som?, NO-itaifeulv 17. 
Wien ecke, Fritz, SW Markgrafenftr. 20 
pt. T. 
WieseNachfgr.,E. C.,NBergstr.40pt.T. 
— Ernst, 0 Fmitffiract 91llce 119 T. 
Wille i: Comp Ncidifplger Paul Ban 
bot», Ciuil, W Jäierftr. 32 pt. 
SSiuller, 9l„ SBiu, NW Bensselfkr. 28. 
Woczk, Carl .N 91>ignststr. 00. T. 
Wolff, Otto. N Tieckstr. 11. 
Wutmsee, Max, N Jimalibenflr. 2 pt 
jltcbaitlj, Paul NW Paiilflr. 25. T 
jjiegcufpcck, Oscar, 8 Äoiiimanbautcii- 
str. 5t> pt. T. 
Eisenwrndlg. 
Engros. ' 
„9(id)iiiie6c5“ Stet. Ges., SW 911exan- 
.brmenftr. 2J3. Tu. 
Bamugnit, Sladif., Felix, 8W Friedriche 
flr. Ü49, 2. ti. pt. T. Spee. Bau 
[tefchläge, Echtoffeieibebarfsiirtifel." 
BetghauS, 81., 0 Stlci aiibcrslr. 22. T. 
Biabanbt, E., SO jlöpcuitferslt. 56. 
57. T. 
BranbeS & Co., Hermann, 8 91(eiaib 
bruieilstt. .95. 96. 
'■üüttucr&Nctc, SW ßonimanbantenflt. 
15 Hof. T. gegenüber b. Beiilhstt. 
Lasten, W. 91.0., C Ateranberslr. 68. T. 
Cohn, JnliuS. C Stialaueistr. 56. T. 
Cloesset & Co., Nichaib, S Nittet- 
fti. 85 T. 
Eichhorn, Gustav, N Chauffeestr.,82 
Eschmann, G. m. 6. H., SLith., W 
fltoitcnftr. -58. T. 
Racoucifeit „Universal", G. ui. 6. H., 
W Ftobenflt. 36. T. ' 
Geilad), Wilhelm, SO 91ba(6eitflr.51.T. 
Grimoto, Wilhelm, NO i'ieue König 
flr. 39. T.  
L. Gührs Wwe.,^ 
8 Siallfdireiberstr. 32 (2eL IV 1763). 
^.. --^-Fikt Klempner. ->- ; 
Heier, Carl. ST, SW Jnnkerstr. 9. T. 
Henckel,Wv8WLinhenf1r.tz6 ptT. Spee, 
• Baubesd)läge,W»> kzeuge u.Maschine». 
HetminghauS' & Buchholz, 8 Anueu- 
stt^47. pt. 7. 
F. Hesterberg & Söhne, 
Hitapo, Weetfalen, 
tibiilitioii ooii allen Sorten Schaufeln, 
palen, >KohlenlöffeI, Sd)ia\tlj. unb 
Slcckstollcu unb Glissen. 
Vertreter: E.DoigerIol>, 80 Josephstr.7. 
iotlstein, P., W Mohrenstt. 43.'.T. 
Hnckert, Franz, S Ptinzefnnuenstt. 20. f. 
Sffcrfteof Nachf., H., C Pteuzlauet- 
str. 42. T. Baubeschlag Eugr. u. 
Gartemuöbel. ■ < ! 
Jniignickel, Paul, S Stallschieiberstr. 
26. T. " _ , 
Sölfchgeit & Behle, SW 9111c Jacob 
flr. 24. T. 
Krauchet, Paul, S SircSbencrflr. 38. T. 
Engt. Saget i. Schmalkalb. Waaren, 
Kassetten, Copitpiess. u. Abzieh¬ 
steinen. 
F. H. Krummhauer, 
0 SnnbSBergerftr. 70 pt ($e(. VH. 1856). 
Spee. für Baubeschläge, Windfaug-, 
Schiebethür- unb Kasernenbeschläge. 
Beschlag für Neubauten. Jalousie« 
Winben, Wrasenklappen, Äelleigitlcr, 
SleinigungSschicbcr, genfterfeftftefler. 
Obetlichtverschlüsse uad> Matasky. 
Sabeinann Söhne, O Wallstr. 84. 85. T. 
Sctih & Winklet, N 91ii((amcislt. 47. T. 
(Fbtk.) 
Siiigeiiberg & Sohn, I., 0 Iturstr. 
15. T. (o. 1. Februar S Alexan- 
drineustt. 95. 90.) 
Linke, 91., SO Neandetstt. 14 pt T. 
lYlädler, Bruno, 
BO ilöpcnitferfttafie 112. T. 
Morgenroth H. Seiffcrt, E., W 
sttouenftt. -22. T. 
Mucke Nachfolger, Rudolf, 8 Drcsbcucr- 
ftt. 36. T. (Baubeschläge.) 
Müller, Gebr., SW Alte Jacobsir. 123. 
T. 
Oesterreich Nächst., Jnh. Paul Klein, 
„Johannes, S Alte Jaeobstr. 91. T. 
Pork, C„ C Klofterftr. 72. T. 
Slaoeitö Söhne,Jacob, C Wallstt.5—8.1". 
iHohlmei, Emil, SO Elisabelh-Ufet 15. T. 
;Sd)impff & 91rabf, Verein beutfchet 
eiscnmaarraljanblimgcn, SO Köpe- 
ititferflr. 153 H. pt- T.   
Max Schimpke, " 
S SrcSbcn’erftr.iifiC.E&. 83." t, 
Import amerikanifcher Artikel. 
Ernst Schminder, 
C .Sopliieiiiu-afte 16 <2cl. III. 1312).' 
Schutz, Paul, tiW Waterloo-Uker.16. 
Gust. Sckerl, 
N {ylieblichftiiifie 125 (Icl..ni 2512).' 
Nieten. Mntlerschtauben n. Bauartikel.' 
Spatz, Gerhard", W^Anioivstt. 90. T.-' { 
Steffens, R.. NO ct-aiferftv. 31. T. 
Stciichngen, Walt., N Bninnensit. 192. 
Slinb*, Slot., S Hennaun-P/atz 6 pt 
n. Vaichmiit & (So,, Schlosserei - Be'- 
bavf6=(i)e(d)nfl,'. 91. 8 Neue Jacob» 
str. 15. T. 
Verein deutscher Eifeiiwaareti-Haiid- 
•lungcii Sdiimpff & Sfrnfct in Berlin, 
SO Aöpcnirfcritr. 153 II. pt T. 
Wolff, F., N Chansseestr. 48. T. 
. . ülgeiitiitgesch. ■ 
Becker,Carl Ft., Ä Äke'xäiidrinenstr. 101T 
Betier, M., SW Sieiieiiburgerflr. 28 IL 
Caiteu, Franz. SO Michdelkirchslr. 42.X 
Coiirab, 8 Steue Jaeobstr. 12. T 
Dönneweg, Otto;' S Lehninetstti 7. 
Dürre,S SfmieuFtr. 5t. 
Fehler, E., ;8 Sjraitbetibiitgftr. 38. 
Feiler, Molph, 8 Matthienft'r." 8, 
Flick, Louis, SW ?)or(ftr. 03. 
Snou, Otto, 8W Alte Jaeobstr. 3." ' 
Heier. Paul, SO Schmibftr. 31. t : 
Hoffinanii, Sliib., SO Jofephstr. 7  
Holzrichter, Carl, 8 Prinzeuftiv 59. 
Hünicke, Cdtl I. M., SW Fibicmfir. 24. 
Jacobfohn, Giiflnp, SWOraiiienftr.108. 
Lenz fr Fickert, 8 Sdjinfeflt. 24.-T. 
xconhQibt, Hcino, SW Tempelhofer 
Ufer 19 H. pt 
Sübctf, Walter, S Kominaiibantenstr. 
31. T. - 'I 
Neumann, Mar, SO Schmibftr. 2. T. ' 
Schmuncher, 91., NW Sllt-Hloabit 97T 
^ Eisenwalzwerke. 
i 
Borlig', 91;, N Chaulseestt..6. T. 
Daelen!Patent-Nöhren-Walzwetk,Vital, 
NW Kaiserin 91iiguila»911(cc 22. T. 
Hahn Röhrlmwalzivetk, Albetl; NW 
Charlottenstr. 43. T. 
— fche Werke Aktiengesellschaft,,. NW 
Charlottenstr. 43. i. - 
HuldfdiinSkti LSöhne, WMatihäi- 
. • tirdiftr. 3n. T. .. , ■ . : . 
Hnldschinskti^che., Hüttenwerke, Akt. 
Gei., W Watthäikirchstr. ,!)a; T., .. 
$rrelnigleOta-fd)lcfiicheji8aläioerlc,NW 
Nenslad^t. Kirchftr.15; T. 
) Ageiiturgesch. 
Krüger & Stäerk, 
SO Köpenickerstr. 126 T. 
Vertreter der Düsseldorfer Sichren« 
und Eisenwalztverke' (abritt. PoenSgen) 
Düsselböts-Oberbilk. 
Sübt) Schreiber," NO Neue Köuig- 
; str. 63 H. T. Betir.- b. Westfälischen 
Stahlwerke Bö'ch'iim'.'.; \ 
Stcrrfsn, Herrn.,' "N Stratzbutgerstt. 0 
:biö 8 pt. T. Berit: bet RlMnischett 
"Stahlwerke iu Nirbrort.' "' 1 . 
Siicker, Fiitz, S\Vitäu=WrW.T. Bertr. 
p. Capito & Klein, iUcnrath, Spee. 
Dyuamobleche. . .. 
Eisenwerke. 
1 
Borstg, 9l., N Chansseestr. 0. T. 
Slnentitrstcfrf). 
NhobinS, G-, W Kaiser-SClsec 124. T. 
Eiseme 
Asch- und Müllkästen 
f. Asch- ii. Müllkästen. 
[ 
Eiserne Fenster. 
ActiengkselisdM sm Metall- unb Holz. 
' inbliltrle, 0 Mainzerstt. 22. 23: T. 
Rudolf Arnold, 
W Wilhelmsltafie 91 pt. -> 
Berit. d. 91. G. „Jfselbutget Hütte". 
R. Baumann, 
80 Schlesischesttafie.0 (Tel. IV 2311). 
Benvet, A., U Wallstt. 8?l7<Wsachtrag.) 
R. Blume, 
ChattottcnOiirg, Schilletslt. 97, T 
SSreeit & Co., N Äotl(iuf|tt.»4—56. T 
Derstcr&Nunge, SStallsdirciberfir.SO.T. 
offen, H., 9feiiitrfcnbf„ Bert. Sommer- 
str. T. 
Haveutan», H. (?., C Alexanders!!'. 8L 
Zeichenetllätung: t = JmnnigSmilglieb; f. — Televhon-Anschlnß. 
’e» ’e‘ ■
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.