Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

-IV. Theil 
Destittatione»» 
68 
DestiÜir-Apparate 
iRaawiij, O., SW PlMt-llfcr 2-1 pt T.l'-Dörfler, ,%, N ft-rauscckifli'. 10. 
■31et)brrg, :li./ HO" Sltaitcnfsetilr. 102. IBrand!, 31., SO Sköpeuickcrstr. 69. 
Sleinmn,,, norm. ft-rauz Slufliift l'iüllrr, Srrilimif, W., SO SBicirrslr. 03. T. 
jliifluit, 8 Srrclnmjtr. 52. 53. T. Srtitfrcuj, Sirius., S Sebnifiaiiilr, 7r " 
— Sft»pfle, JBcmittnn,W 9IU'r„$lcbc,titt.l2n.Shille, I., SW Benthstr. 5. 
Gde Bülowstr. T. Lrir, 9t„ N\V Pcrlcbn'gri'itr. 63. T. 
■ Dtoimboni, 2., X Unnmcuilr. lOptT. Stört, 31., N SJvimiieujlr. 1. 
Rosui & Posner, N Slüllastr. 17a. T. Sriiim, W., S Salliti'. 74. 75 pt. 
Roihhost, G., SO 31n»gcslr. 19. T. Brüllow, 91bolph, SO t$örlitscr|tr.44. 
Rubolph, ©., S Priuzeustr. 15. 33»rd,ijni'bt, G., SW l'ergmmmstr. 11." 
Rumpf, G., W Bülowstr. 47. 43. T, üurosc, G., SO Mauleuffelsir. tu. T. 
JRufdjc, 9t„g.,XW OioCforo5(t)fiv. 24.'s.!Busch, H., X sSoltincrftr. 5S. T. 
Saubmauu, D., SW itttcraitbrinai1 — (£., 33iu.. 0 Rmnlfurltv SlUtc 122. 
fiv. 105. 106. T. Siiirfjilig, R., W Moystc. 13. 
— & Eo., SW 9Ucraiibrinciiiir. 105.1 iliiü, I., SW Gharlolieustr. 72. 
II. 106. T. [jjütlncr, G., C tinrgflr. 27. 27a. 
— & SSolggnug Sctmibrr, 38ei„» im*| CctLftcnfeit, I., 0 Seide,wieg 14. 
Gj)iriliio|C„«Mommm,bil - ®c)rllidmil, Go„ral>, 35., SO SEÜariamirnftr. 30. 
SW Sllcranbrintiiilv. 105. los. T. GurbS, M. S 9Iiiueiistr. ß. T. 
_ Sülwc, ft, 0 'Jlcuc Plrüuitv. 38. T. 
UtlO oCnleier, - 91.. 80 Ordnieustr. 196. T. 
K Srumu-uitv: 153 ($cl. m. 5074). Dä.umichcii, L. 8 Prnizeustr. 5. T. 
& ik . _ • » trifft 9f 1^ (luniiiniiliOiirltv >% 
Spec.: Brennende Liebe 
J. Schlichting Ww. 
Inh.: Alwin Pfensiff, 
 Qitoypfiifir. 82 (IcL VII. 2U27)._ 
Schmidt, M., 0 Möninebci'gcrstr. 14. 
Schneider & (so., XO Landsberger 
«llcc 53. 54. T. 
Echolz, Oscar, |yr„ XO @r. Frank' 
P»r#pn‘fr 19 ii) T 
‘Seite, A., C 33cmmeifimtr. 5. 
Dcmsti, N Hermsdorfersir. 4. T. 
Dwrient, H., XO Landsberger Platz 2.' 
Sitlritf), P.. X Müllerstr. 150c. 
Dolz, A., X ffioHiiteriir. 60. 01. 
Donath, P., SO Sratißclfir. 112. 
Dorn, A, O ftnidjtstr. 3 pt. 
- 0 SBnllfir. 1 pt. 
SoB, I., 0 Gr. fifmn rinderst,'. 1 pt. 
raht, .£>., C Seydolslr. 25. 
vec|j, M., U iHoicntfiolttitr. 30. T. 
Sctiubcl, G. N Scraitr 39. T. Gdeü, «., 80 Siciicrilv. 52. 
sS It&crt, G.V0StoUna&frol«* «!«. *Ä M Admiralslr. 12 pt 
jU 04 T C(f|lorff,(il.,N  Oramcii6urqtrflv.42.43. 
Schulze,'3-c’rbiiwiib, C Münz,',,'. 22. eftttirt, S, Jf 9. T. 
■ (ttinliiu. XO yiinit^Licmcntv. 99. .l., 0 Mutlt’Cltltv. ^4 pt. 
icliiljaleriir. G7 pt. .. .... . . . 
Geef’stlb, is'orf, X toerirtiliir. !to pt. §!»ke, S 3lltranbiuioii|lr. ma pt. 
Ercfler, Wilheim, XO (?irai!y6crgriiiv. 3!|(!)er, ^ IViitlomonlbcntv.lt. T. 
■> T. — iiiufe, 0 Suiditltv. 61. T. 
aecrinn «ndji., .{muwmi, X\V Selntev- - V., NO ü«n&s6cr(|crftr. 10a. T. 
jlr. 50 ])t T. - P., X Tcmuimcrslr. 21. 
Scllo, Janail, X Bciiimenitr. 110. T. Zraul, N Soliiucrjtr. 3. 
Sommcr|clb,R.,X\V Siothenomerilr.fio.|jyr!*, Sonictitr. 57. 
ZownSirmeli, (f., 0 .volimarttilv. lfl.T.toaöasdj, 0 S(n ber Slrafoitcr 
Jroffefjn, Oscar, SW Svnifalemev-- Vniike 4 pt. T. 
T . . ... Öalsjmu, F., ti Sdjönfciiiftr. 2. 
llmfonil, Mmimle, > ,cr«ninfi|lr. 42. W(ittcrelc(ieii,e.,XWiyrcboiofir.50pt.T. 
Soflltr, .Gebr., I.' Sleiiijir. 2. T. mit (»ersoff, SW 9111c Saeobftr. 7. 
Somprl'i-lrirb. «ocwiM, X'., Frau, SW Linde,istr. 13 
Süoiflt, l£iUi, bO äiirauficlitr, 82 pt T. pt, 
tool.) & (£0., Oliiilau, (' iSalt|tv. 88. T.l m,,-, v-si or ?r»i,n„rh,-n,- 1 
älSstte, 0)., HO Cranienftt. 32. \~ 3i,lV- K>»tt„lrln,tr. 1. 
str. 40. T. 
isilctucl a- ■''! V Mabiir "Vio nl- X ädlivebteiltt. 237. 
Sol.V, *Sr«uä, 0 Wo.»-,»- 
.. Ziffer, (?., SO Santcunclftr. du. 
<raiifP .c- G'.rrrfismf O iiriit'fii’iYti'r. *&., du JViaiucuncwt. ao. 
ftr •£ T k'iimiiiler, 3., SO eiiinCetl;-nfor59pt. 
@i,l^,mmi,Si,XG6a,lfiCeflr.40. J- 
u'iHUllllUllHi wt.f •* VyiillJ]tl|lv. -1U, l<|i:tXi,, sli fr.|*.i itc. <t. 
'üiitifopf Siaitlf., 3nli. Anglist fflollji, 1 n oSSt • in ' 
Milk, « K8W (yittucrt, G., O Mroutju. 40a. 
ÄÄoZJWA. SStot!r„f«.2ammM. 17. 
XO slcue 
yx '    — . — & V AniniirtAhnv? 
44. T. 
JMorind, S Luiseu.IIfer 2 pt. T.l®1'.* mifl,sl0rlcriti'-aä- 
Mrtfces W XO i,stiibös»prslr,rflr 11H1 Tj^l'tlltllt, X» SO Ji(UMlt)U1tV. 4(.», 
3mi‘ M S fl E.. X iJcOftciiitferftr. 13. 
'fctfil xVottSwilv'^ *" 
— H., 0 Moppcnitr. 12. 
Albutatis, tf., (' Poslsir. 20». 
Grosse, L-, XSchöuhauscr Allee 70c.T. 
|fflrfuiMiiifl, H., X Sriebrid)flr. 131 ci. 
@nmbmitiw, (!)., S Mommanbaiileiv 
str. 52. T. 
Slltiuann. 91., XO Xlnnbmelivflr. 15. T. , ,, nD 
Slltvorf, H., 0 Gnu,er ffie« 13i«. Lrmn,q. L. 0 SMc»Sur«citfc 28 
Sliibfrö, 5., X Karten,'»'. IM. @iilcnirt)ma(ier, 91..N OSniibiuef|rflr.J:i.T 
Apel, A., X Prinzen-Allee 38. 
Stuft, P.. V tfiiienilr. 20.1. 204. 
Baarz, £*., XW Mille!str. 50. 
Babst, Hl., X Eichendorfsstr. 12. T. 
Hagedorn, tf., X Elsasserstr. 41. T. 
vaiuaiin, !ycils)a,XT'J!riii,icii>9(ltee lfl. T. 
.Öappel, H., SO 'JleirfienOeiflei’flr. 118. 
Hariliich, Ä., 0 91m Ostbal-nhofe 20. 
Sazinstl), iti., XW Bensselslr. 44I> pt. T.lHaseloff, (5., XO Vinidsterflcrflr. 8. 
Barlelme, X viiualibenstr. o pt. 
Bäsekow, tf., SW .'liiiimeiflr. 74 pt. 
. .....r, ti., X Seimslr. 32. 
Becker, H„ X Dliippiueiitr. 18 ])t. 
 - ‘ ‘.v. 5. T. 
Hassclmami, K., XW 9III-3)iortbit44.T 
Haffenstei», I., XO GoIIiioivstr. 30. T. 
Hanboib, Öl., SO Cisenbahnstr. 16 pt. 
.{icflct, t9, X Chaujseestr. 84. 
Heiland, 91.. X :jiouolirch!lr. 37. 
Paicucr, ti., X Seimslr. 32. 
Becker, K„ X Dluppiiieiilr. 
Beese, G., X Auoalidcustr . 
SBeflßeroiu, t!., S Braudeuburnltr. 17. Heilmann, F-., U Neue Schönhauser- 
Behrend, 91., S Srefbcueritr. 21. T, str. 20. T. 
— M., X Elsasserstr. 71. Hei», E., Frau, SO üübbciietitr. 24. 
Scroniroth, 111., X Viueta-Ptatz 4. T. Heinisch. Jot,an», 0 l'inuicf S-eg 73. T. 
ä)crflio(,t, (£., X' Rcin!ckendvrserstr.62.LlHeintze, 9t., XW Luisenslr. 41 pt. 
Bcrnharbt, H., SW Linbeuslr. 51. 52. — F., SO Orauienstr. 189. T. 
SJelier, H., X Lwincmünderstr. 118. Heulet, 25., SO Oppelnerstr. 83. 
Vieler, F., X Ackersir. 138. T. Herold, A., SW Orauienstr. 89. 
Biesere, ,y„ \V Bayreiitlicnlr. 34. " Hermann, 3., SO Britzerstr. 44. 
5)illiier, 91., X .Uafiaiiieii-9tllec 4t». T. Hefte, tf., SO Marianne,i-Platz (in. 
-- P., X .«i!ifaiiifit=JIUec 54. Heiimaiiii. 15., X Sniijigerflv. 73. T 
Sinns, sv., X jtoftnnieii-9lller 55. T HemetI, 91., X (iljrifmicitftr. .36. - 
Streit, X (Jlimiiicefir. 53a. 
Bochow, Sp 9liinlbrrtslr. 24. 
Sogni, P., 0 Thaersir. 42. 
Bohm, AI'., SO Reicheuberqerslr. 101. 
Sonetts, C., X 91äeriir. I. T. 
Borchardt, 15., SO ftöpemebritr. 172. 
I.öii'frt, t?„ 0 3)lumr,iftr. 75 pt. T. 
•Vilgner, Ä>., 0 lilfiterfir. A4. T. 
Hinch, 15., X Sit. Hambiirnetstr, 2. T, 
!Ho!sma»n, ?(., (' Slurstr, 15. 
tf., O Hrauisurter Jdlcc 87. 
F-, X ^rlirbelliiienir. 25. 
Höfling, C., SW Ariidlslr. 44. 
Soll), 91., N Kastanien-9IItee 25 pt. 
Holz, 91., SO Michaellirch-Ptatz 14. 
Hopue, !?., C Neue Friedrichstr. 45. 
— M., Ww., XW Mariensir. 24a. 
Hoth, 91., si lllostcrstr. 79. 
Hiibner, 'ti., XO jvncbcuitr. 14. T. 
— B., 0 Grüner Weg 12a. 
Huttnuau», 91., SO Wieuerstr. 56. 
Iatin, 5t., Ww., W Göbenstr. 27. T. 
— A., X Chanffecslr. 79. 
Ianisch, M., XO Heinersdorfersir. 5. 
3«(ierf, eiottlieb, X Höchste. 37. 
Jcnde, P., SW Oranienitr. 110.111 pt. 
Je,lisch, O., SO Elisabetli-llfec 28 pt. 
Öiilinfe, H.. X Jiwalidenslr. 15»pt. T. 
3mig, 15., C Linienslr, 237. 
— F., N Swiuemüiiderstr. 77. 
Iwauu, Bertha, X Zehdenickerstr. 22. 
liciiser, SB., 0 Slnbreasstr. 60 pt. 
itämmerer, H., C Neue Promenade 7. T 
.ttaminple, 31., N Buiiiiienstr. 122 pt. 
Atmitiii, £)., 0 Stralaner Platz 18.19.T. 
»aping, W., XW Luiseuslr. 46 pt 
.^alliier, t5h„ Ww., XO suisetstr. 25. 
Hegeler, G\, X Prinzeil-Sltloc 14. T. 
Äemuil), G., Ww., 0 BreStauerstr. 6, 
Meiselting, O., X Schiucbterstr. 226. 
Stehler, H., S Btücherstr. 60. 
Kleber, ti., 5 AUr Saccbstr. 100. T. 
Klinke, O., X Elsasserstr. !,0. T. 
Alofe, 9(„ 0 Köllnischer Fischmarkl 2. 
SKitge, A., X Elsasserstr. 29. 
— E., 0 Memelerstr. 17. 
.9,rappe, (£., X Gartenstr. 165. 
.flimitft, R., X @rfinls,iiletflr. 64. 
Änöösch, 33., 0 9tm(ilie,iFlv. 10. 
älobnll, (£.. SW ^offciierstr. 37. 
Abbille, H., N Müllerstr. 15. 
»loch, tj., 0 Fwiitsnrter Allee 157. 
Köhler, (£., SO fflieneiftr. 60. 
— G., N äinumenstt. 176. T. 
Slöhiite, 0 Langestr. 93. 94. 
Stofmiber, tS., X Preu.^auer Allee 240. 
Slöiiig, 91., XO Strausibergerstr. 34. T. 
— 91., SO Srangetitr. 1 pt 
— G., Fran, XO Gr. Frautsurterstr. 35. 
— <i„ Ww., 0 Pauoraiuaslr. 2. T. 
Kmatz, SS., SW Zosseuerstr. 2 pt. T. 
»traft, R., () Pmizlanerstr. 58. 
.«Miller, H„ Fran, XW Sowlljceii- 
ftv. 28. T. 
ilramm, 9t„ X Sisieriiigftr. 10. 
.«rclidimcr, 6., SO Dlcichenbergeriir. 14. 
Airöhnle, 9t., X Siebriiionlberilr. 53. 
Krüger, 9!„ SW Heimjtr. 8 pt. T. 
— tStarn, Ww., X Sltfctftr. 133. 
— 0 Laugest,'. 64. 
— »V, XO Pallisadcustr. 35. 
Krnschet. W., Ww., XO SU. Frank- 
snrterstr. 14. 
p. Änczkouisli, F., S Ptau-llscr 95. 
■ftiiljii, H., SO Wieuerstr. 11b. T. 
Kulme, 15., S Gra-s-str. 73. T. 
«utidc, W., N Loibriugcrstr. 13. 
Krumm, 33., SW Sinbeiiilt. 29. 
Kninmer, P., XOKt.Frantsnrterstr.lO.T. 
Stijlchlt), b'-> SW Sioiliiflr. 12. 
Lamprecht, <5., 0 Mühlenstr. 46 pt. 
— i!„ SO Muslanerstr. 16. 17. T. 
Laudsdnilze, A., N Olarten-Ptatz 1 pt. 
l'aiuie, SW Holliiiainiftr. 1. T. 
— SW-, S SBallffr. 39 pt. T 
Lanteidach, H., X Lchulstr. 40. 
Siel»; ©., X Hiiiiilenilr. 44. 
Seiigeb, Cito, W Sliissbnrfierfir. 49. 
Seiiible, 91., X ZivuslirdM. 11 pt 
Lei»,». 91., X l'oltniimei'ilr. 28. 29. 
Letz, R., NW Epenerstr. 1. 
Leuschuer, 9t.. 0 GipSstr. 24 pt 
— W Bülowstr. 30. 
Vetoiitoh), 3-, W Friedrich Withetm- 
ftr. 15 pt. T. 
— 33., X Bniniieiislr. 145 pt. 
Jlciiiimnii, ill., X Jiwatidenlir. 33. 
— 33., XO Greisöwalderslr. 31. T. 
Micoloi, P„ SO Aeichenbergcrsir. 27.T. 
Niegisch, F., SW Äatzbachstr. 27. 28 
Nielcbolk, F., 0 Slütjleiiiir. 59». T. 
'Jlieniijj, H„ SO Stbatbcrtstr. 33. T. 
Slisdjatte, H., SO 9lbolbcitstt. 23. 
Ritz, H., 0 Thaersir. 59 pt. - 
91itsd)fe, 91., SW Bergmaiwstr. 20., 
Noack, Ernst, X Leteranciistr. 1. T 
Orts), W., XW Schanitioritiir. 8pt.T. 
Ostrowslh. ix., 0 BreSIanerstr. 1. T. 
‘Fahl, F., 0 Sitte Schöuhausersir. 41. 
Paukow, E., XW Prrlebcrgcrstr.32. 
Pautzke, H., 0 Frantsurier 9tHee 133. 
Pape, ’S., XO Vöchsteslr. 10. 
Paterka, 91., 0 Memelerstr. 82. 
— I., 0 91m Ostbahnhose 1 pt 
Paul, F., 0 Smigeitr.77, 
Peischet, X Ramterslr. 37. 
Perschk, X Neiuickendorserstr. 8a. 
TSctcvö, F., W SillicliKjtr. 107 pt. , 
jetidi, 9L, SW Barulherslr. 3 pt T. 
Petras, S., G Neue Promenade 4. T. 
Petzet. Withetiu, X Gartemtr. 57 pt 
Psitzmauu.F., XO Gr. Franksnrterstr.56. 
Pieper, 9t„ X Slckerstr. 44. T. 
— H., XO Manenbnrgerstr. 35. 
Ptaceck, SB., X Schiuebtcrflr. 16. 
Ptanerl, W., X Christinenttr. 9. 
Ptischle, 6„ N Siviiiemiinderfir. 45. T. 
Porotoili, 31., X ännmeiiflr. 76. T. 
Priifer, H., 0 Neue Friedrichs!,'. 41.4L 
Pusch, C., X Gtortviiftr. 53. 
Qiiiü, 3-., SO Schtesischeslr. 13 pt, 
Raasch, W„ S ftiirileiisir. 13. 
Radkc, 91., S Rene Iarobstr. 1—3. 
Nakow, 9I.,N0 ®r. Smiiffiirleriir.34. T. 
Rausch, E., 0 Fnichlstr. 17 pt. T. 
Redlich, St., W Bülowstr. 65. 
Rech. SB., W Flottwettsl,'. 7. 
Reiniug, F.. 0 Krüustr. 14.15, 
illennspieS, H., X Kaslanicu-SIllec 47. 
Rejdile, 91., SO Wieuerstr. 15. T. 
Richler, G., SO Mariaiineustr. 12. X 
— fv-, SO Franzsir. 1 pt. 
H., X Garteustr. 83. T. 
I. R., SO Wraugetstr. 122. T. 
Riebet, 91., SO Orauienstr. 37. 
31 tscher, 63., X Echlegetstr. 17. T. 
Robinsli, 61., W Lntzowsir. 63. 
Rötit, F., X'O Paliisadeustr. 88. 
Roloff, SB-, SO Citgiiiticitir. 12. 
Rührig!, CaroIiue,XÄastanien-91tlee68. 
31ot!f)iiMier,3., X SchöichaiiserMeel55. 
Rönihild!, 91.,WPo!<jdanieriii'.I16a pt-T. 
Motives, P., X Chaiisseeilr. 7. T 
Rubolph, R., 0 Jtiautür. 16. 
91iilil»9liibrei', 3t., X Glmriiieritr.53 pt.T. 
Runge, H., SW @ro);becrcm"tr. 37 pt. 
üichteiibergei', E., X Brunnenstr. 106. 
Liebich, C., 0 ^ruchtstr. 83 pt. 
ycbigl,H.,SWilomiimiibniileitflr.22.T. 
Lindrmanu, iffi., X Liesenstr. 11a. 
Uiitgr, H., X Slrfc'i'iii'. 70. 
Löhi'ich. 0)., X Panlsti'. 32(1. T. 
Soll, 9!., S .Uollbiifer Daiuii, 31). 37. T. 
UiiniS, 15., SO Äöfieiiilfcrflr. 59. T 
Bnllerbüse,?!., 0 3'riebri<t)»lorl|"lr. ll.T. 
Mahrnu, $/!., S Dresdenerstr. 52. 53. 
Manz, 3!., O ürtiigcflr. 30«. T. 
Margeiidorff, »>., X Mülleriir. 4 pt. 
Mariner, H., X 3!i,ppi,ierstr. 1 pt. 
Manch», MX, S 9llera!ibrmeii,tr. 82. T. 
Meier, 91., Frau, X aiemidciiborfet'' 
fir. 57 >'. 
‘Vierter, G„ X Vergslr. 10. 
alles), Traugolt, 0 9tubtcstoflr. 29. T. 
Melier, (!)., 0 RübcrSborserstr. 42. T. 
— Wilhelm, 0 Memelerstr. 60. T. 
Michel, G„ 0 Hirlenstr. 9. 
iUücgel, 31., (' Bteno&ierstv. 7 pt 
Milde, H.. SO Soranerstr. 31. 
Mittag, 91., 8 Annenslr. 1. T. 
Mittelstadt, Hermine, X Gcrichlslr. 10. 
Mitternacht Ä., XO Büschlugslr. 18pt 
MüdinS, E.. X 5dirocbler|lr. 225. 
Molianpt, 38., S Baeiivaldsl!'. 53 pt. 
Mol»', 38., S Prinzeiistr. 39. T 
Mosel, Otto, X Fiiedrichstr. 23. 
Moritz, P., XW Ält-Moabit 87. T. 
Mülle, 3?., SO Falckeusteiultr. 44. 
rt., X Bruuuiustr. 73 K. 
ü., 0 9l,tg,iitilr. 34. T. 
91., 0 Blnnienstr. 3. 
91»idj, 91., S Stile Jacvbllr. 47; 
ileif 
Silierte, O.. 0 Sitte yeipjigcrstr. 14 
Saß, ISO-, X Invatidenstr. 10. 
Sauer, H., 0 frantsurier 9tl1ec 6.1. T. 
Soupe, 9L, X Anita,»erstr. 23. T. 
Schacher, H., SO DrcSbenerstr. 1. 
Sdjade, I., 8 Oranienstr. 149 pt 
Schiffer, it, XO Giottiioroflv. 35. 
Scharlipp, G„ X iiamlemr. 1. T. 
Schattau, K., SO Manicuffeiitr. 75. 
Schämet, F., X Pankilr. 12«. T. 
Sdiebbiii, 3„ g-faii, X A„l((imeiFlt.2i!.T. 
Scherz, 15., 0 Grüner Weg 38 pt 
Schiene,nanu, H., X Beter»neuitr. 28. 
Schindler. H., SW Möämiilr. 104«. 
Solei), iimolti, X Brunueustr. 89. T. 
Schmidt, 91.. SO Nauuyustr. 16 pt. 
— 91., X älheiitcsbergerilr. 29.' 
B., W 91loenslcbeus>r. 8. 
Enima, XW Start,"tr. 46. 
91., C Slralauerstr. 25. T. 
Srfmetf, 91., SW Sleucnburgcrstr. 17a. 
Schneider, 91., CSU. 91osenthatcrltr. 1. T. 
Schneit, Otto, 0 Laugestr. 73. T. 
~ mieltf, H., <' Anienstr. 199. 
l)od;, P., 0 Rraiilfurlcr Allee 193. 
Schottz, O., C Rünzslr. 23. T. 
Scholj, 91., 8 Prinzen,'!,'. 91. 
— 33., 0 91,» Ostbahichose 2. 
©djöiiberg, 35., U Reue Friebrich- 
ftr. 77. T. 
Schröbe, 38., X Neue Höchst,'. 41 pt 
Schreiber, G„ X Ackerst,' 81. T. 
Schroeder, H., SW 9ltcrnnbti,icnflr. 
113 pt. 
— St1., S Graefeslr. 11. 
Schülige, 38., 80 Drerdincrsir. 119. T. 
Schnitz, W., X Äastauiku-Ällee 35. 
Sd),,l|je, E., X Schöuhauser 9lllee 51. 
— tiliifloD, XO Laudsbergcrslr. 99. T 
— £>., XO (ijr. Frankfurterftr. 5. T. 
Schulz, 91., XW Mrkeiistr. 67. 
E., SO Falckensleiiisir. 30. 
it-., X Grenzstr. 5. 
— Q, SO mtcnaUt. 10. T. 
— Paul, SO »oltBiiferftr. J. T. 
Schulze, 91b„ XW »itlrjfflr. 28. 
— ®„jt, X Arteisir. 156. 
Schnmache,', Ä., X Swiueinüudcr- 
ftr. 10 pt. T. 
Schüncmaiin, 9s„ C Linieusir. 234 pt. 
— 33., 0 Steinfir. 17 pt T. 
Schwauebeck, 33.,891r,ic Siitobtlr. 15. T, 
Schwanz, W.. S Statisch,kiberslr. 41.42, 
Schwariing, 0 fliü„if,ebcrgeri|,'.34.T. 
schwarzer, (!., SO Abalbertitr. 32. 
«rfliwrircgcr, G., SW WionbcuVni.-'o 
echmiwiliifl, ,v„ X (ilatimin •>" " 
»eegeleo. 80 l£uuri|iir. 7' ,7,' 
»eeflcr, G., U 9>ose,„haln.'(, T 
xw'incb«, 
geges, it., SO Aiencu'», ■_>!. 
«eher, O., X Sdilegelitr. n. 
«ejnei't, G)., X Sliaiimtiidiir. 1 .j 
öeltger, G„ X Snmnciwr. ll" T 
«enij, Georg, X Licic,,,,,'. 17 ,,'t \ 
Serbeck, O., XW Jtiiebndiin, ’n 
«icbntr, l„ 0 h'i'.wi:; u 
coramcrrclbl, G„ ij 3im«i» m 7 ; 
teorge, 91., X Augnmir. 27 f. ' 
«perting. 0 Mnhlkniir. ii 
I Herum,,», SO Schltiiiditur. 17 T, 
«tachowiat, M., SO Rondo,m ' 
Stnbtcr, Emma, SO Uianteufidiir 
StciUöstdjcr, (V., NO Wem' vivumijr ji; 
Stock, E., NO itioHinmim. »1 7' 
Stürmer, G., 0 cirnlum-i Pw r,j. 
Telsd>a», (5., XW :)la,Iimmvn',r l')T 
At)ifSc»nnn, G'„ SO :lin,li(iihr,i,. 
,tr. 54. T. 1 
Thielecke, O., X SiviiivmumViiii _>i, 
Ihietlc, K\, X Siimiirnih. idi. x" 
Illieme, F., SO UfuTlm'u. 
Thin, G'., XO 31el,"o,laur. '»1.' 
Thomas, A., X Glioiinciui 7*1. 
Thürling, H„ X t'unifiiüi 11. 
Timreck, R., X Jliclcn'lr. 211. 
loKSöorf,Lubniig, SOhiviii(«iii > T.I 
Tornow, 91., SO lUauiininii. ",7 pi 
— H., SO äldchcnbcgc,,!,. Vd \i\. 
loid,, G., 0 Vliimens». 2i, I. 
Traulmanu, H., 0 3s!mid'i,i,(,i„ ",i l| 
Xreuler, 33., X Puibm'tim. ]« I 
Trieschmnini, Anna. (' Jüiiiim T.| 
Irilfe, 3-, XO (ilbimiam I T. 
T,Mulle, 36., SO Rtniicun. in |i. 
Xtiiisd), Oslvald, X 
Tnscher. H., XO (>!roiiira,in1iiir 1- 
Iijrn, E., SW ?)o,til,. 2: 
Tzitschke, 3!., X Sdumlhicni .’lllu W.l 
lIvdcrt,9tlbm.„"Vi'ui,, .N"\Vtii;i?.';,riiirll'.l 
ttllrid,, 91., XO VidjluilH’hiiini. 11] T.I 
Dicring, Paul, AV VJuiiicuii > jn T. 
3iogrl, Gtiic, SO äUtitm ,i"i l'U liti 
Loigt, Carl, SO tintnud'». i-J T. 
•- Slobeu, (' Senbciu, 2 
Vollmann, 38., 0 Wiüiui Sfi, mi T 
Wacker, ('., X äioiiilaiu II. 
Wähler, XO ^taniiMim (■!. 
Waller, H., 0 Jlcuc ^iiibiiilim !“• 
W., S Slollbuic, 2iiiiiiii .'! T 
33., X iDiSUcrilr. liiT 
Walz, Webt., W i'iiMijfnm. 1 
Wantvün, 38., SW oiKfndmi 2i>i |> 
Wegeiicr, G., XO iiHir.nnwnm !" 
— 91., SO 38roi,gi'lht. ">l T. 
Weidiugc, E„ SO Cnimoin» 177. 
Weiduer, G., X .yiviimmi M. 
38eiiaud, 6)., SO tiuunicbit. um 
Wetsdi, 91., S Hrbaimi. 1 *7.i. 
38c,,bt, 31,lb., SO 'üiiiätn.iir. I 11 
Westphal, H„ X 2nnl'itiitom :»l 
ffiichmaim, 91., SW Vio'iivir. T 
Wielaub, S- X Siriiluiiu'i'piv. u 
— P„ X (tlr,i,ut,alnui. I. _ 
Wilcke, W., N tfuiirai'iim. <». t 
Wille, H-, N GliimiistUi. H’-- , 
Wiitllcr, Gliic, X ilaimimm. U1'. 
— 38., XW'üniienilr. ">• T. 
Wiulcr. H„ SW Vlicianiuiiimir. lJ 
38ittdie„, H., XO I ■■ 
ffiobrig, H., X SimneiininM'ir11 
Wolf, SO Chinii'«'»- I'1-1 
Wolff, SW Sii,i6ciiiir >.!. 
Wo!!«', Iy., (,' Linie,»». 21. 
— H„ IJ Linie,ist,'. 2.11. 
Wol,tag, 0., X ä)ctiiaueriir. H I 
33„rbcl„ra»,i, I., N I 
Siificlmbr, 5t., X Sluflcn«'11 I 
ttbii, 9t«t., XO fficii.'iKlM® 
,atto, 3. R.. SO l'hmun'h. J 
■{iftjin, 31., XO Joiui'ii. I. , 
yillnmnii, (>l., SO .'lleidjfnl'«']"111'1' 
Zimmer,,iau», si., X') 
str. 12 pt. 
:iingtl,mnm. »t-, Xii (iit'iM"'!! A 
8ippte, 33., C Spmh.mw ■ l'l 
%id,e, 33.. XW 2i)iü,ljft'8»r- ’■ 
ßnn ach, G., SW ZtimcvK-11. ] 
De 
Destilladons- 
Lehr-Anstalten 
j. üclll Jll'llt»«- 
Pesttllir-Apparat^ 
Heck,nanu. G., SO 'ti"11»« 
RcrlifirirSll'paratc. 
Seutz, G. 91 N 
Schiueiijiicr, Go,.1' > )' -j,,, f- 
str. 5. TSSantibe"1“ ' 
'Jingel. , , (tjüiii’l'ii ■ 
Sdjn'arzeim», L-, " 
NiV II» 
Ui'Ay. 
I ,'W I6r 
| fmw. : 
Wu, U 
| l"trif, .1 
61 fi 
«! 
x 
SliUm 
SIV ei 
Ihniit j 
jilernal 
|.\ft K,i 
"''üIIm.v 
fciUV 
P’ilM j. 
Ik ii'r 
P»t’ ( 
cifmdr, 
Will JJj 
P’irlrr. .1" 
F«t%, 
Filii* 
> HO. 
Zeiche,icrtläruug: 4 = JuiningSmitgtied; T. = Telephou-Slnschluß. 
•W.'-r £i&/>< .*5. V- -
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.