Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Golmiiälwaäre»» 
— 57 
Cololtrirkwaarett 
Theil IV, 
T. 
f'iirga'l 
, v'/m°»di!,östr. 18 ])L 
I LlLs°.,Xliowcl-ailccläspt 
i, lp.fr, N2flHS|8niir.81. T. 
SfSrlni, 0 Slumciillr. 21,u 
I n 
iMw, X Felbflr. 10 pt 
"«iibrliii,S\VSiiUciiUjalbcv|tv.l2iit 
-Siiljriin 
„I s W slcgiitzcrftr. 15. T. 
tiW illiidjmlt. 04, 
äStfimit, ycuimmi, C Scybelslr. 27, 
«LiHf NW3)iiticmr.9. 10 pt 
$Z,m SW Willibald AlcxiS- 
rn f! Sw- x Cberbcrgcrftr. 35. 
C^ir6tidi,.\\Vecmnmfr.50 
»MtUSorf. il. ffliv- N .puf,ileu,lr. 10. 
}i;ii|iiiiiiii, il., SMiifarfftr. 11. 
^.„„noilj, Mir, 0 3-mnliurtn- 
HlCf 
«„„iorii, (£oil, N Momcfli'. 3. 4. 
lünii, SO Siritzcrftr. 24. 
jiimib to<l)i«IIWt ®,- P^°> <l. F.. 
XW Plciy vor !>. ilJcitcit Thor 4. T. 
$,[». inirt», w Gulwftr. 22. T. 
_ Äiut, N Danjigcnlr. 88 pt 
Jirjatli, il, XW awiiiglifir. 7. T. 
ülmicnmiin, il., X dtoritr. 77. 
Jttjtr, tarn. SW Wilhelm,k'. U. 
- iSar, N\V üKaricnitr. 18 pt 
- il, S\V Shcuzbergtli'. 23. 
Sttjiimn, liiuflali, NO Licfcmmm. 
iir. 21 |iL 
Win i iKlIitrr, XOSitiiiäforgcr Aller 
an i't. T. 
Sniiiii, nl, XW Slirkenflr. 20 pt 
jkriuU (fail, W Mnnfeitr. 4 pt. T. 
- T, 0 Wriiiicr Süeg 120. 
Stdoli, il. dS., W S(ovf(ivnfciiilv. 59. T. 
JWMN, (snrl, 0 GnprUiiftl'. 2. 
ftnin, XW dioftocfcrfir. 30. 
SfltiiitäW, 51, 0 Münchebergerflr. 24. 
Srani, X Liefest;'. 11a. 
- M, XW Slromilr. 30 pt 
ftilir, (Emil, X V Philippstr. 21. T. 
$,liier, (f, XO ildiirrftr. 10. 
Slirer, .(i., XO llaiicrftr. 25 pt T. 
Marin, (5, X »sedomstr. 13a. T. 
fitfir, Si, XO Jimimuucllii'djftr. 10. 
jntr JoImiiii, X SSicfeuflr. 8. 
- Miiiim, XO ftricbcnftr. 1. 
tat, (Staüottf, SO ilimtuvr.'i,. 21 
iiüiiif, 51, XO stiebe,flr. 45. T. 
Siiiir, J, W Magd'.ourgcrstr. 23 pt 
$liiiltiiliiirjt, VI., X\V Slrcnicrftr. 00. 
ültdi, 5, H Sutitddiburgflt. 45. 
illoa, .vitrin., o Willi (wcrflr. 0. 
3lliili«i,Kiipit,X\VSnlitocfrrtmlr.l2.T 
ütarnimnn, (Juri, N Eckwuhanfcr 
Hilft w T. 
-■ i.1, X ')i(inlilr. 25 jit 
Sitfr, rtiir>r„ W !»cgcnlcnfir. 4. 
ÜuMtii, il., NO [fiic&ctiftr. 04. T. 
; -'I, S 'Jini Sliilln n. i!B. 17. 
- Änfiriili, X 'Sollinerflr. 45. 
-s, NO y.'riiriidjciirtftr. 0. 
Solilotaim, Uml, \V Stautest!'. 7. T. 
; f. W hchmlr. 48. 49. 
«ta, iliiittnt, XO Lanbwchrsir. 14. 
Wiirr, w. s„ W rtroneiiftr. 711. T. 
ttSnis. V. O Holzniarklstr. 33. 
jton, il', j\v !tim,b„rgcrffr.'2D. 
Sollt »«tu. Cito Wrdral, Gustav, H 
i'iiiiiiCiirflcim. 25 T. 
v i'dtcniii 
iir. K 
itinirfmnn.l, ($., Ww.,OJIomiiitcncritr.l 
— Wilh., Jnlmbcr Paul Schulze, XW 
Sitiit Wilhelmslr. I4pt. T. 
Brücknrr, I., 0 Scharnwcbrrstr. 40 pt 
Brucks, Hans, N Snoi6v tfcrflr. 30. 
Srünficmmm, Mtz, WüSitfinmimflr. 17. 
Brumm, F., SW Wilhclmstr. 111. 
Srümmtr, Emil, W Marti» Sutljcc 
flr. 7. 
Bruucckow, 0., SW Bcllc-Mianc^ 
fit. 104. 
Svsmf'fc, L., W Fasaiikiiiir. 83. 
Bück. »icuv S Plau-IIscr 41 pt 
vlolljar, NW Aredow- 
».ihiiulh, SO Sinriaiiiicnilr. o. 
Jraij. SIS, 0 lilfitcrfir. 30. 
jMJ. (E , h\V Miltcuwaldcrslr. 24. 
wjtrii, m, \VSIu(|öl)iii'(jctfir.51 pt. 
E1*1^ »«nMttc, i; Po,tilr. 29. 
Si?, i ''rt "»trubnlcrflr. 18. 
jwlf»l)«ilni, ,y„ X ') aumerfir. 12. 
»miimirn^ (.jmii, N\y Steps,an» 
-I. 0 Simclcrilr. 59h, 
m »I»eiKitfenl'orfcr* 
SW «agett^ 
[’|J*'0iitll)>'flt|itritr.,Srtil:obcr’fchoS 
Kit?'-" ,'illit.K'lv- 1® Pt. 
• ?> S11®1" X '.ollivinncrih 
® Lftl"H'iio, H Ärandcuburs 
örthri “' ^ -^attlestr. 91. 32. 
» S°ls,„str. 30. 1 
Jntir V 4l™tilMUIl|t(. 12. 
tlaktanicn-Allcr 3. T. 
2<dwcMcrflr. 225. 
Nii'ptl ', ^ Droiiiciihurgciflr. 
fit»T(J 8Vr-?irll6i:rl!ilr' 7. 
Wiitm \ V 12 e pt 
'“H rVu *:?lf,nnBetffr. 27. T. 
Iwitriir. ioo "t ’ ®r' 3r“l,f’ 
Buhle, Carl, NO Höchsicslr. 4. 
Bulileiiiann, 81., NW CIaudiusi'lr.6. 
Buick, Bal., 0 fficibcinucg 49. T. 
Bülow, (Sc6v., N Prcnzlaiicr SlIlcc40.T. 
Durchardt, I. F. W, U Nicdcrwall> 
iir. 21 pt 
Burggraf, Carl. N Elsasscrilr. 20. 
Buricke, Gmilic, NO Elisabclhslr. 30. 
Busch, August, 0 Ebelingslr. 8. 
— Bnino, SO Lausitzkr Platz 18. T. 
Büschcr, %. SW Bcllc-Alliauccslr. (50. T. 
Busse, Alwine, C Anicuslr. o:ia. 
— Rr. 3., NO Webcrslr. 29 pt. 
— Ctlonmr, NW Sicgimmbshof 20. T. 
Büs>ow, Hcriuauu, S ilrbanslr. 09. T. 
CarslenS, Jol>., 0 Memilerstr. 18. 10. 
CEhol)fr, Eduard, N Grauiistr. 10. T. 
Glji'illamt Siachsolgcc F. Ewcrlli, Hugo, 
0 Frank'urtcr Alice 104. T. 
Chritteck. SS. F., R Aracfekir. 82. T. 
Ciccioc, I., SO Ncichcubcrgcrslr. 75.70. 
Gmnficn, 81., NO Elbingcrstr. 32. 
(Elamitcr, G„ W LudwigSlirch-Platz 7. 
Conrad, Mathilde, N Meyerslr. 29. 
(EoiiiuiuriSm’iit „liiorficht", (f. (9. m. 6. 
H., SO Schlesifchcslr. 43 pt T. 
CopcruuS, Richard, 0 ßiibturrir. 58. 
Crosiusky, Gruft, N ülnloiifir. 27. 28. 
Dähuick, M-, SO Richaeltirch-Platz 22. 
T. 
3«Mr, 25., N Beruauerilr. 10 pt 
Dalchau, E., 0 Zorudorfecflr. 40. 
— H., 0 Richlhosciistr. 33. T. 
Tallmaun, 41, N Schliemanusir. 21. 
Damilch, F..SO Adalbcrlflr. 8. 
Damm, I. SI., W Äatzlerslr. 19. 
Daukirt, ituflitii, N Psl»gstr. 14. 
Danneberq, Paul, SO Adiiiiralstr. 18o. 
Daimeubcrg, A. W. F., NW i/icuflübt, 
Kirchflr. 18. T. 
— 6-, W Passaum'tr. 20. 
— DU», N fflrmmilr. 88. 
Dargel, Sllfrrd, N Reiuickcnborfer- 
ftr. 40c pt 
Darr, Ernst, W Rchenbachslr. 0. T. 
Tegiser, Heinrich, SW Fidicin'tr. 21. 
Drhncrt, 8lll>erl, C Liiiicnstr. 87. 
Zc|a, S„ SO SVüpciiitfcrftr. 48. 49. 
$ci'bn,Otlo,NCraiiicn6m'gcrftr.l—3.T. 
DcmSli, 81., 0 Siimnrilmlr. 39. 
DeSkau, E.. Ww., C Probstftr. 10. 
Deter, Lonis, 80 Siaiiltufftlilr. 32. 
Dettmann, Dtlo, W Pariferslr. 55. T. 
Deute, 31., 0 Zorndorferstr. 3 pt. 
Deutsch, Ernst, 0 Matternftr. 18. 
Deutscher, (?., W Etegliverftr. 7. 
Dezföfy, 81., SW griedi'chslr. 18. T. 
Diechmami, Clara, SO Maniinffelslr.IV. 
Dieslerhaupl, C. F.,W Vi:toria-Luiscn 
Platz 1. 
Dietrich, Carl, W Kirchbachslr. 17. 
— Carl, C Olrcnabirotv. 40. T., 
— H., G Tchornsleinsegergaffc 8. 
— Mar. N Ghnuiferfti. 27. 
Tictz, Äudolf. NO Abiugerflr. 15. 
— Wilhelm, N (limlciiflr. 20 pt T. 
Dill, Sliigiifl, 0 Lömestr. 19. 
Dilling, Wilhelm, N Lolhringerftr. 10. 
Discher, August, N Siiiimftv. 115. 
Ditlrich, .6-, SO Richaellirch-Platz 7. 
Dobray, R»d„ SO Pücklerflr. 9 pt 
Dochoiv, W., NO Büilhingstr. 30 pt 
Dockhorn, St., W Pnifmictflr. 38. 
Solle Siachf. Otlo Cchulze, Hermann, 
8 ftomiimnimiilcnslr. 39 pt T. 
Döllner, ff., N Etralsuiibcrfli'. 43. 
Don,dusch, 8k., 0 Neue Mcdrichfir. 93. 
— Ollo, N Choriuerslr. 31. 
— Sich., 8 D>ch«»bachstr. 56. ' 
Dörner, 31., N Swiueniüubcrslr. 70. 
Dörr, Guslaii, N Oderdergerslr. 45. 
Sonic, Slmm, N Echulflr. 72. 
Dräger, Gustav, W Charlollmstr. 71 
pt T. 
— Johanne», SW Simuicrflr. OOpt. T 
— Dito, W Acheubachftr. 4. 
Drawert, G., 0 Mühlenflr. d pt. 
Dreffler, SI., N ülamlerflr. 10. 
Drefjler, Ollo, 0 Zellcftr. 1. 
DrogieS, Dito, 0 tloppenflr. 1. 
Drölimer, 91., W L!".i>reulherflr. V 
Dnbcndorff, Hermann, NW 8111= 
Moabil 89. T. 
Dükert, W„ NW Bremerflr. 48 pt 
ümmcl, Th„ 8 Prinzenflr. 70 pt 
Siingif.'IO, 91., W GoiirWcrtftt. 17. 
Düutlcr, Dtlo, N Rüllerslr. 12«. T. 
Dürre, (iliiflito, W Kifeuacherslr. 73. 
Ebel, Wilhelm. S Pünzenftr. 0. T. 
Ebrrt, Cito, N Lolhr^igerllr. 38 pt 
Eccardi Söhne, F. L1., SW Jerujale- 
metf't. 10. T. il. SW BIüchcr-Plav 3. 
Edelman», 31., SO Wicneiftr. 33. T. 
Ehlcrl, A„ 0 Äl. Alexaiideri-r. 28 pt 
Ehnier, Audreak, 0 Thaerflr. 12. 
Ehrich, Eduard, W Golhflr. 20. 
Eichbcrg, Hugo, N Auklamerslr. 1., 
Eichler, Johaen, N Huifilenslr. 25. T. 
Eichmann, F., W Habsburgerstr. 4. T 
Eichfiädt. W., N Licdciiwalderflr. 24. 
Einfiedel, Carl, N Grannstr. 43. 
Eisenbarlh, H., W Sleglitzerslr. 35. 
Eiienhardt, H„ N Weiszeiiburgirslr. 54. 
Eifcnincnger, D., 0 iküstriuer Platz 3. 
Eifert, Stils, W Ärnthimrftr. 16. T. 
Gitiicr, Ollo, 80 Waiden,arstr. 40 pt 
Glblitm, Stbolf, 0 Mühlenflr. 45. (». 
1. April Nr. 44.) 
EliaS, Hermauu, NW Luiseuflr. 04. T. 
ElS„ Friedrich, O Müiileiistr. 00b. 
Endcniauu,H.,NWSchissbaucrbainm33. 
Engel, Ollo, NW ^ttgolvilr. 27. 
Engelmanu, (£., NW Elaiibinsftr. 9. 
EugelS, Paul, N 31cnc Hochilr. 30. 
Gmfl, Ö1..N0 81m Fiiebrichsha!» 13. T. 
Ewald, Otto, NW Perlebergerstr. 7. 
— Slc'mlj., SW JJovtjtr. 70. T. 
— Rud., N Bernauerslr. 121. 
Ewerl, Gustav, W llijffhäiifcrilr. 21. T. 
ijollio, Sldolf, N Brnunciislr. 43. 
— M., N Rngciierflr. 7 ]i1.. 
— Walllier, N Zioustirchflr. 30 pt 
Ratsch, V., Frau, SWBerg»'annflr.l4 
A-cliv, Fritz, W tiiillicrflv. 4. T. 
Si’Mt, W-, 8 Gamtiljauicnftv. 17. 
iS-clarr. SB., W Echwerinstr. 4. 
Äclich, H., N Ghaiiffecslr. 98a. 
Rcliing, F. A., SO Franzsir. 15. T. 
Fiebam Siachf., 81., N Schivedlerflr. 251. 
ptT. 
Fiedler, Fr., 8 Oiiicifrimiiflr. 54. 
Filitz, Ollo, SO Äi'üuauerflr. 14. 
Filier, H., NW Fleuöl'urgerstr. 27 pt 
Finl, G. (5., N Pankslr. 3c pt. T. 
Reinhold, N Äeifjcudurgerslr. 34. T. 
Slndolf, NW Thurmstr. 10. T. 
— Wilhelm, W Fasanenflr. 50. 
Fischer, 81., NW Alerandcr-Ufer 3 1C. 
— Sing., NW licifiiiflflr. 15. 
— Bernhard, SW Königgrätzerflr. 44. 
— Eduard, SO Wiangelflr. 132. 
— Otto, SW Bergmannflr. 100 pt 
— Paul, W Eifeuachcrstr. 4. T. 
Fisch,uauu, F., N Sliigiiflflr. 70 pt. 
Fiflcr, Dito, N Wöhlcrtflr. 20. 
Fitzuer, 3!oberl, N Wiese,islr. 33 pt 
Flöckuer, ©., 0 P.lcrsburgerslr. 40. 
Flügge. SS., NW Sialheuowerstr. 49. 
Förck Nachfg.. Golonialwaaren-, Seih 
tnlcfi» ii. Weingeschäst. Anh. Ollo 
Schoeuebeck, Franz, SO Kopcuicker- 
flv. 118 pt T. 
xötflcr, 8116., 0 Caprivistr. 1. 
Franl. 31., NW Nathenowerslr. 34. T. 
Fiauke, Eduard, N Ackerslr, 49. 
— H.. 0 Tliaerstr. 2. 
Wilheln, Gustav, 0 Holzniarklslr. 19 
pt. T. 
Franke,ilhal.'B., SO Manleuffelstr. 80. 
Franz, F. W., N Slelliiicrflr. 50. 
Frcitd, Siliert, SW Wrofjdccce nftv.77. T. 
Freudeufieiu, M„ C Äloftcrftr. 101. T. 
Frey. (£., NW Bredouistr. 34. T. 
Freyer, Audreas, NWHii,bci'fi,,ftr.2. T. 
— F., N 3>cii,ickcndorfcrstr. 40«. 
Frei,gang, Her»,an», N Nuppiiierflr. 13. 
Frei,tag, S, NO Ghriftburgerstr. 12. 
Friedrichfohn LMciuecke, N Wei»bergS> 
weg 8. 9. T. 
Friese, Rudolf, N Wöhlerlslr. 7. 
Flitz, Ollo, 80 Skalitzerflr. 11. 
Fröhlich. 81., NW Waldslr. 43 pt 
— Wilhelm, 0 Warsa,auerf,r. 14. 
Frost, Otto, N Hufütenstr. 08. • 
FnchS, .Ollo, NW Miltelflr. 14 pt. T. 
— Paul, S Urbanstr. 28. T. 
Fimfc, di., S Sllexandrineuflr. 82a. T. 
Füiilenan, Paul, N Elsasserstr. 11. T. 
Paul, RO Brülkrnstr. 13. 
Gabbert, Emil, 8 Urbanstr. 31. 32, 
«iabcl, I.. C Mulackstr. 7 pt. 
(SJnbe, Heinrich, N Loryingflr. 16. 
Garde, H., W Iietensir. 21 pt, 
— Hcnuann, SW Nencuburgcrstr.9. T. 
— Ottilie, W Blume,ilhalftt. 4. 
Gädecke, liouie, W Gledilfchflr. 44. T. 
(total, Georg, 0 Thacrstr. 21. 
(iJnrlitD, 3t., 0 Warschauerflr. 81. 
Wnvli(i|>, H., N Pavpel-Allcc 118 pt 
Garnatz, Arnno,  S WAarntherstr.il.  T. 
— Otto, SW Hafeu-Platz 2. T. 
ftlaruitz, Ollo, PcterSbnrgerfir. 76. 
(ilacvliirr, Ivan, W Geuihiiierstr. 14. 
Gast, H„ SW Knrafsterflr. 15a pt. 
Ganerl, Skdolph, N Oderbergerslr. 7. 
•Wni,gli|), P., NO Fürfleuwalderstr. 19. 
Gaulle, Mar, 0 Fruchtftr. 23. 
Gkbühr, Her,nnin,, SO Pülkleritr. 8. 
(liesse, Paul. SW Neueudnrgerftr.l«. T. 
viehrke, Herniaun, SO itöpenickerftr. 6. 
filcifcltr, I., N Slficiiiäücrgctflr. 72. 
Geister, Dtlo, SW Noflizfl., 14. T. 
Geistert, I., SO Nannynstr. 90. 
Gerlach, it., NO lll. Fra„tfurler> 
flr. 3. 4. T. 
— Richard, N Bcrgslr. 08 pt 
PScrling, S., W Magdebi.rgerstr. 10. 
ömicr, W.. N Hussitenstr. 29. 
ffliefe, H., S Cebastianstr. 22 pt 
Giesecke, 31., SO Manleuffelstr. 00. 
Witfilcr, Gustav, W SUciitfiv. 39. 
(ijiloro, 8l„g',ft, W Kallkmilhflr. 2. 
ßlirfchrr, H„ S Luifeu-Ilfer 41. 
ülladow, Hermann, NO !>!cne Ävnig- 
flr. SO. T. 
(Bläser, E., SO Butzerfir. 21. 
(Aeitz, H„ N t!astauie»-8lllcc 101 pt T. 
Glocde, SS., NO Friedeuslr. 107. 
öiiiliün, (Sbimrb, NO Hächflestr. 40. T. 
Golilke. W„ SO Schmidstr. 30. 
Goldfchmidl, 81b., 0 3(c,,c Friedrichstr 
45 pt. T. 
— F., C Rochstr. 1 pt T. 
»lichard, 0 Pelerodurgerflr. 23. 
(Solle, Slrlljur, N 3!oval!sslr. I. 
(S)öriir„,tiiui, T lo, N 3!liei„öberger- 
ftr. 23. 
II,., Fran, W Spichernslr. 15. 
Oioschiu, V., N Slfajiciftr. 30 pt. T. 
(ilolllicd, W., (J Mulaitsir. 9. 
Pltitsitjlidj, Paul, S Mlerstr. 30a pt. 
Kollschliug, Hugo, S Ilrbaustr. 52. 
Goey, Wiifmu, W 31!allhäilirchstr. 15. 
«iötjc, Aeuuo, S Graefeflr. 27. 
Graeberl, 81.. 0 Jorudorferstr. 25. 
Grabitz, Paul, 0 Breslmieiilr. 4. 
v. fflmiiomifi, I., W Gulmflr. 18. T. 
viradowSki, G., W Grnnewaldflr. 40. 
Graebfch. 0., N Hageu.iueiflr. 11. 
Gracie, Mar, NO Lebuferstr. 7. 
— Paul, SW fflrofiDctieiiflr. 53. T. 
ÖJracjf Sc Siiolf, N Sliigitflflr. 24. 25. T. 
Kramclke, Emil, NO SBcBcrftr. 35. T. 
Olranisch, C.. SW Fidieinflr. 32. 
titmiiiug, Ww., H., W Äiotzstr. 85. 
Grauz, P., NO Marieuburgerflr. 12.1.1. 
Grafchlat, Martin. W SlönuTflr. 12.13. 
Äratzhof. Th., S Camphai,frwir. 17. 
Grafihoff, H., SO Schmidstr. 40 pt,. T. 
— Hermann, 0 Grüner Weg 85 pt. T. 
Grälsch, Rudolf, NW Marienstr. 25. 
©rät, Einst, 0 lOlitmctsU. 58 pt. 
— 3t., SW Sllermiiniiiniftr. 114.115.T. 
kiraumauu, 51., NO Alcidclflr. 7. 8 pt. 
Graw, Slldcrl, W fflloyflr. 04. T. 
F.. W Fafaueuslr. 91. 
— Julius, N Vollaflr. 5. 
Clrcit, H., NW Htioclbcrgerflr. 17. 
OlregnriiiS, Paul, SW 1!inIm,flr. 15. T. 
Grell, Wilhelm,  SWGroijbrcrciiftr.il. 
Grill, Carl, 0 Brei-Iaucrflr. 10. 
(Brimm, C., Ww., C Jtloftcrftr. 9>> pt 
— D., 0 Malleruftr. 15, 
Grob, M.. NW Bniffelflr. &'! a. 
Grünte, öollfrirb, W Wonufcrslr. 
Gröpler, R., N itolonicstr. 38. 
0!roste, Dito F., SO Marianneufir. 3. 
Großer, D„ SO Skalitzerslr. 94a. 
Gronkops, F., S Kottbufer Tomm 72. 
Grofitrenz. Ernst, 0 »toppenstr. 13. T. 
vlrofimanu, 8f„ XV Wiulerfcldlstr. 13. 
Groll,, 2h„ NO Ghriftburgerstr. 20. 
ölnmbmami, 81., SW ftrciubcrgfk. 49. T. 
Giiiiidl, Eugen, N Ircfctoiuflr. 10. 
Grüning, Wilhelm, N Slbolfflr. 27. 
teiln,ami,Heinrich, 0 itron prinzenflr. 0. 
eine Richard, 0 Brndc.llr. 22. 23.T. 
— M., Süu., W SSiiitcrfeliilstr. 18. 
Heiuick. Johauu, W Friedrich SBilhdni» 
flr. 23 pt. T. 
Heinrich. F. SB., W tzioltzflr. 1 pt 
— F. SB., NW Thnrmfir. 50 pt T. 
— Gustav, SW Cbnilotlcnflr. 70. 
Heiufchlc, Gail, W 3!ollcndorfflr. 27.. 
Hciie, 81., N 3iiwpinernr. 21 pt T 
— Ernst, SO Manieuffclslr. 100. 
•vjclliig, 81.. NXV «roupriu;eu-Ufcr lo. 
Helle. St. F., C Slmlnncritr. 51 pt T. 
Helmholz, F. W., N Xcmpliiicrfir. 7. T. 
HcImS, Ernst, NW Paulslr. 11 T. 
Hmiftl, Emil, NO .Höchsicslr. 19. 
— Wilhelm, S Lchöuleinl'lr. 13 pt T. 
Heute, Hermauu, C 8lu der Spaudauer 
SI rücke lu. 
Heunig, P„ SW Glrofibtcmiflr. 02. T. 
Heufchel, 0S„ N Stralfnnderslr. 28. 
— .£>., SW Wilhclmstr. 139. 
Hci.icl, Gort,SO.Uöpcitfcrflr. 130 ptT. 
— Humlierl, N Choriuerslr. )" pt T. 
Heiiyc, 91., W Grnnewaldflr. 49. 
Hei'l’ft, Frid. NO Colheninsstr. 3. 
Hermö ilfochfg. Sldolf Scheel, Hermauu, 
SW Zimmerflr. 97 T. 
Hcrcfurlh. M.. NWV!tl)ttcvttv.B4ptT. 
Hern,,nun, Hugo, 8 W Friesenstr. 8. T. 
— ÜoiiiS Paul, N Badslr. 33 pt 
— Ollo, NO Meudelsfohufir. 10 pt 
— 31., SO Neauderstr. 9 K. 
Heizer. Emil, N Man'tr. 13b. 
Herzberg, F W., 0 Uliimcnflr. 70. T. 
Helmmtii, F., 0 ManilinSst'. 10. 
Heyduck, 31., N Rnheplaliftr. 22 pt 
Hcijman„, V., N Gierci'-rfir. 20 pt 
Hetzn, G,, SO 9ia;u,ij,tiir. 10 pt. 
Hills, Carl, SW 8llminbrii,cnflr. 121. 
Hiutz, Gorolinr, SO Marianne,istr. 8. 
Hinve, Franz )!., N Rauinerflr. 2:1. 
— Oiuilav, SO Schltfifchcflr. 8. 
— Rachf., W. M., W Polidamer- 
flr. 21a pt T. 
Hiitz, 81., U Grcmdicrfir. 17 pt 
— 31., 0 Gapriuifir. 23. 
Hirl, H„ 0 jlron»ri„zenstr. 3. 
Hirsch. G. 81., W Nhlandstr. 143. 
— H-, N fflt. Hainbiirgcciit, 38. 
Hirschselder. 3!., 0 ilnngcilr. 8. 
Hirfeton, 9t., SO Brückenstr. Oa. 
Hob!,iber, Richard, N Wolliiicrslr. 11 pt. 
Hochhä„Sl:r, Paul, W Wilhelmslr.98. T. 
Hofferl, 81., SW ilatzbachstr. 2. 3. T. 
Hoffimuiii, SI.,' N Sir mcnflr. 40 pt. 
— E., W »iiifflmnfnitr. 1 pt. T. 
— Franz SO'Guunjilr. 23. 
G., N Stomlerilr. 33. 
& Schiute. NW Thurmstr. 80. T. 
1iöfl„t, 3:1)., S Plan-User 92. 
,iollmach,Gcbr„NWSlll-Moabii 120 pt. 
pt. — Georg, NW Slromilr. 24. 
Holt), Hermann, N Ackerslr. 14. 15. T 
V»l,;, N Garlenstr. 31. 
Holzmanu, Fritz, NW eicpf,a,tilr.30.T. 
Homaim. 08cnv, SO Soronrvitr. 10; 
Hoplic, Sllbcrl, SO Schlcfifrfieflr. 15. 
Hörbmiaiiii, 0 Langest,'. 4 pt 
tieiulrr, Minna, N .'Oherbcrgcn'lv.Bl pt. 
Gemein!,ardt, H., W SZailhSifirchitr. 
12 pt T. 
— 3t., W ftüaiui,, Sliigiiflnfir. 30. 
(ScMtinmifcige Sicvfaiifslinllcv,, ©. m. 
6. H., NW Sickingeustr. 7, 
ffleufch, Fr., SW Bmiburgerflr. 9. 
— Hermann, SO Slbalberlftr. 19 pt. 
fflerharot, Dito, 0 Piutfchstr. 5. 
Gcricke, Gustav, SW Fcilncrflr. ' 
Oletilc, Frain, S Reue Sacojflr. (i. T. 
(iiiflriv, S SirSdcKcrftr. G5. 
Grnnow, Paul, N ScCtzorftr. 42 pt. T. 
— Th., SO Mautcnffelitr. 110 K. 
Gruittvald, M., Ww., N Schweden 
flr. 5 pt 
Grups, Sllij'rt, N Bcrgslr. 5 pt. 
(tlriifl, 0., Frau, S Gueifenauflr. 03. 
fflrü|)iier, Franz. 0 Langes»'. 22. 
Giiiiiz, Hiilbn, SBio., W Hitzigflr. 9. T 
Güuter, Ed., 8 Slallsdircibtrflr. 24 pt 
Günther, Ednard, N Ufedomilr. " 
— Eugen, W Vülowslr. 51. T. 
— 91., N Zionökirch-Platz 9. 
(iaackc, Eiufl. WGrofi-Olörfcheuslr. 3. T. 
Hanfe, Gebrüder, C Brüdcrfir. 8 pt. T. 
il. NW Wiiönackeisle. (15 pt. T. 
— Hcrinann, W Mflljcuerilr. 7 pt. 
— I., NO Pallifadcnflr. 72 K. 
Habcnnauu, E., N Dalldorferflr. 4. 
Hogcbovn, August, NW Ucuficlfit. 28. 
Hagcmau», B.. W jlatzlcrstr. 5. T 
Hager, 3t., SO Muotaucrstr. 17. 
Hahn, H.. NW SBci'ftitr. 3. T. 
Hatcr, 91., SW Bmibnrg^rstr. 20. T. 
— Heinrich, W Nürnbcrgcrflr. 31. T 
tamoim, 31., W tirauseuslr. 3 pt 
am,„er, H., 0 SBaiiih(ii,erflr.»20. T. 
Hammerfchmidl, Johannes, SO Lieg- 
mijcrstr. 42. 
Harder, OW Derfflingerstr. 23. 
Hacdt, ©., SO Strick,cnbergcrflr. 97ft. 
Harm, SB., SW fflarlciiburgftr. 11. 
Harmnth, Fritz, 0 Wallner- Thcaicr- 
ili.45. T. 
Harlmanu, C., NW «salvuebuerstr.lO. 
Hartwig, ^k., NO 1 fjmaiuiftr. 21. T. 
Ha>e!off, A., N $i!T„„™enit. 30. 
Hasse, S*., S Prinzessinnciistr. 4 pt 
tonnte, Emil, NW Baiidelstr. 11. T. 
Hncufincr, Paul, SW 3Icutuburgcr- 
(tr. 42. 
Hebcifreit. H., N Hochstr. 32(1. 
Hecke, 81., SO Cuvrlistr. 45. T. 
— SU SO Oppcliicnlr. 17. 
Hccrma, Her», S Schönlciiifir. 20. T. 
Hcibciinid,, Fried». Ab., NW Pritz- 
walkcrstr. II. T. 
iHdUiiig, K., SO Görlitzerflr. 38. 
Horn, Erich, 8 Dicffeiibachflr. 07, 
— Paul, 0 Saiigcftr. 19 pt. 
— 31., S Wiffmannflr. 1. 
— Wilhelm, NO Greiföwalderflr. 3; 
Horst,Ollo.N W äöillieli',el,nue„ci'fli'.r 
HrabowSki, P., 0 SUemiii villr. 22. T. 
Hüart, A., M Brunucuflr. 97 pt 
Hfibitcr, K., 0 SBnrichmitrflr. 08. 
— H„ N Bellermannstr. 100. 
- Rirfiiirb, NW Waldslr. 11. 
Hiilll, Erich, NO Slmupcrgcrflr. 7a. 
Hfillig, Hermann, N Brnnneuslr. 93. 
.tiiittiim„i,,H.,NWSthip(ii,crb(ii„„,3.T 
Ja^uow, Gustav, NO siaiferfir. 47.48. 
— Öllo, NW Eiudeuerfir. 18 
Jacob, Emil, C tiommimflr. ti. 
— LoniS, NW Slcuffelflr. 18. 
Jarobi, N., N Feunslr. 55. 
— 3>!chard, SW Fioicinflr. 44. 
Iagifch, 81„,in, W Nollendorsslr. 15. 
?ahu, H.'nuam,, SO Wraugelflr. 136. 
Jamilc, Carl, N Metzeillr. 34 pt T. 
— Üubloig, NW SBicltiitr. 50. 
— Max, S Hafenhaide 31. 02. T 
— SB., SO Skalitzcrflr. 29. 
Iah»4, Adolph, SW G 'eiseuaustr.104. 
Jä,lisch, M., Fran, NU tcibclflr. 14. 
Sara,ifch,Hugo, W 3!ollc„borfili'.21n.T. 
Jehn, 81., SW Solni'M'tr. 20 K 
Aeppcl, Fcrbiiumb, S Riiierstr. 120. 
Seichte, Gebr., N Pappcl-Slllce 130. 
Shrfle, Silber!, SW Slillerslr. 08-pt. T. 
Jlgcn, Ludwig, N Zriftslr. 44 pt 
John, H., SW Markgrafen,'!»'. 28. 
— Paul, XW Slephanstr. 59. T • 
Jopp, N (?efjrbelli,ierflr. 52. 
Jo,cph. Wilhelm, N Hochmeiflerflr.lOd. 
J>ert, Gustav, SO Lüdbcuerflr. 21. 
Juncker, Er,ist, N LHauffecslr. 55nt.T. 
Jung, 81., N SBöi'lDti'iir. 39 pt T 
Jniiter, 'ilrituo, S\V*..j(t*rflr. 09.T. 
Inst, Paul, N Riiilerilr. 150a T. 
.ftnhlbtrg, Henuai'u W Ansbacher- 
flr. HO. 21 T. 
Kaiser, F., NO Marie.',biirgci flr, 30, 
Halle, G., NO Marienvnrgerslr. 22. 
Äarp, F., SW Bernd,,rgerslr. 34. 
lictctolv, Paul, SW Willibald AlcxiS« 
ftr. 4. T. 
Zelchcnerkläriiilg: t — FiinuugsmÜgllcd; 1°. — Telephon-?!,ischluß,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.