Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

y^-'v ryA’'vM • ' .V<'\ - - •: \ .' ' 
Büchdruckereie»L 
— 37 — 
Buchdrulkereieu 
The» IV. 
iKiii) 
L' ilol 
, (''ii’ij 
V 
i li.T.| 
Hi. 
s*i 
i.T.r 
iiiilill 
ffffiir. ^ 
I 
VI 
i -’li- 
»l’lsl'l 
;)V «1 
je 
IjSnliij 
y,sl 
r,.T. L 
. ti. T| 
r.:LTl 
i'itii'-l 
in:«1#! 
!ä T. 
!cm 1 
IM»| 
**1 
Ailj 
i.-H 
, »Druckerei der 
RerlinerBörsen-Zeitung 
j (L. Metzoldt), 
Ir.r'.HllraSe 37 (2el. I. 2488) 
UftM -°-> S«1 ff'f ’1 1,ni> 
jfiidiadicit 
ySTlio., K Gfiaiincc tr. .».H. T. 
BMai» S.caile sch°nhaufet,tt 27. 
| SÄ L-„ N Linienstr. 126. T. 
K bjn» S>, 0 Ätcwtuberftr. 8 pt.T 
sdr wdmIKNO lifcucAlöniflftr.Gi. T. 
feit "icpiiiuiiti., nahe Sllerattbct’ 
[fSit r,>kc.D>»ümistr. mich t»P°!» 
tä1! NW »fittcritr. 29. T. 
IliKin, t'.’inS, S ScbttftionTtr. 84. 
Ihr k Ili-Mc (.(laiiuoDcr) arocig= 
I nröftlaSuii« fflcrrm, W Mohten- 
I jit fo T.  
“Georg Eichler, 
. SO SJcandcrstrafje 5. T. -> 
iiMtotf, Ceinr. N Stelltticrftr. 2 1 
»in!, T«m. SO Tieibenerstt. 11. T. 
Im», R»r, K An»«»M. 24. T. 
Intnidit »uiitrutei, SW Mark 
juitiifit. 21 jit. T. 
um, ilndiiuntciei M. Vcrlaftsb»^ 
taiMiin«, Ciic. 8 CMiticttftr. 141. T. 
„ierltm, äl, SW Slllc Jaeobstr. 166 H. 
Hilft, @tlir., .SO Craniciiftr. 189. T. 
mnibtiov 0 Grüner Weg 117. 
lz, S Site Jttcobstr. 04. 95. T 
mit. 0. 8, SW Silliclmitr. !>. 
id ,t ,trir»lacitbcr, V Mette Ftied- 
ndinr W T. 
11, Mir», W tiilliclmftr. 48. T. 
ultnhij. W, N CrnnicnBurflCiritr. 7o. 
iHwirr,SO !Kidiarllird)itr.l7.T. 
nlilfiiitliX ?., SW iBnilljitv. 19. T. 
Vuinidi.SW illcinnbriiienftr. 25. T. 
»’m'idic iliidiiinnteicl, 15., N Brttn- 
ifivir. 7,II. 71. 
Jmini, '11, C Prcnzlanerttr. 17 pt 
»Ipircü Ä. Ifo., S iHitlcvflv. 28 T. 
!i, A ÄiiiiiMlimi, (’ shtrilr. !I2. T. 
iit, S. P., SW Fmbridiftr. 217. T. 
[4l«i.,\ Ivrio, (" Sriiarreuftr. 2. T. 
iibiii), ). II., XW Friebrichstr. 87. 
Gebr. Pcyl -t» 
SW., Frieörich-Sfr. lö 
IIV' 
RV fiMcrne OrucMachen. 
il i. li», .ymiinnu, SW Kiedrtch- 
n. in T. 
:Mtr, li '<!. SO Rronicifiitr. 30. 
mir. I) ithiiilriulrr 9IIIrc 90 pt. 
»Mlür.sWjiiir ^„cobitv. 18.19. T. 
Srllisi, SO Lchm!!>slr. ti. T 
N JiiMliSonftr. In'!. 
«'(.hm, X 5riiilicirtfmca 2. T. 
amld. Xsiiil, W Mtvhtritf. II. T. 
i «troll SW monihitt. «. T. 
wnitaj, C, N(l Laiidöbrrgrr 
*:('.Si).ulillniilivvitv. 115. T. 
«l«.u.Iliiitmi,5lllicn,S3iitlcv- 
’ l[ r :'iciic Rric6vi(f)ftv. 47. 
W’'« m, \\ fflmifiitr. c. T. 
ulf i,) S(ntucciiitffritr. 114,2.H T. 
i". JjJoli'li, l' Siifllmicrilr. 45 T. 
N L^liauiieeitr. 2o. T. 
*■ '• Siiiiwiin. :siijmilc S. 60. 
if11'. •, M1 Mfibclitt. 40. 
!' * II Miinfibmtfcrfi, 15., 
Fto'imn x. 
-tan, {l, ( ' Sittiijcntiftitr. 35. T. 
■ •' ^ti'iiii'uiin'iiir. :n. 
MO.NW 'liuliir. 41, 
ili, r cmhrliiv. 12. 
* : X li’lio.iiin-ftf. 72. 
.1,440. T. 
ii für «cr- 
«ljnloitfrftr.25. T. 
.SO Siunacur. 11 ,,t. 
•71 J'ruitnim 12. 
, 4 N Muiinntr. 144H.T. 
„n',1’' v, ^icitcitr. 22 I. T. 
Jtlt iy'.n Uni. ». Villücii 47. T. 
i >1», 2 'il 1' t Po^damcr- 
fc11« i§ •iliiilinccflr. 44. T, 
lic 6 r HO. 
ÜftdiL v Wkylmtd, & 
|»t Ä|„ Ülv‘lJ?,f1r- lu5a- T. 
noiuU i'} ililltellr. 50. T. 
wmir !.7 T ‘ "■s MIcsoii. 
^ämi! 30. T.' 
It|t6t,r ' -l-W yuöomftv.G.T 
t , • lmtl Verlag.! 
1.» XW 105. T. 
i$onicitflciii&$!i)(tlrr,8lctictigciclIi(ijaft, 
S 93affatsiorftr. 50. T. 
•6it6cv, ©., 0 Slltritm'icriir. 14b pt T. 
HaberlandtS Buchdr., Stil). Mar Habcr- 
land!, äictl. tj. „H/s Acz. An;, f. d. 
Lniscnst." tt. „H/s itiaiit. Nachw.s. Bcrl. 
ti. ltiitfl.", SO Rauttyitstr. 38. T. 
SW f. Atisrr. iteb. d. »ordor. Deilcls. 
Hacbringcr, OSkar, W Mitncrstr. 80 
bis 88. T. 
Hith", S- N Pattlstr. 4a. 
Halbctk, (Toiira», SW Jtmmcrstr. 05 
bis 96. T. 
Hampe, Nchs., ßcrmattttr W Mark- 
gmfctiftr. 50. T 
Hauff & Sohn, S., 0 3nbenflt.SQ.37. 
Hätisoltnattn, Mar, NO WoITiioiuftr. 10. 
Hanfrn, $., O Mcmrlmir. 5 pt. 
Harro», 15., N Climiffccftr. 23. 
Harrwitz Nachfolger, J 
(C. Th. Kehrbacb) 
SW FrtcdriMr. 10. Tcl. IX. 9937. 
4Harlmantt, 91., N Babstr. 8 b. T. 
— Siiilliclm.O Sllcrattbcrftr. 2ia. T. 91uf. 
fümmtl. Trttlks. f. toufm., flcroerbl. 
11. priti. Bedarf. Prompt, billt«. 
tHah, ülufl., H Prinzeiillr. 100. T. 
Hafiolbarll). W„ NW Bandclstr. 24. 
.Hause, Carl, SO Jtüpciiidcrftr. 38. T. 
Hactiicicr, Paul, SO Äoltbuseritr. 15. 
Specialität: Familien-, sBcieitts- 
brutffad)C!i. 
.Hanfimatm, Buckdruckerci 11. BerlagS 
Anstalt, Ad., K Oranieubiirgerstr. 54. 
turnt, L., NW Iagowstr. 27. 
♦Hatiit's Erben, 91. Sä., SW Jiinmer- 
ftv. 29. T, 
~lE. Heckerrtforff, 
C Wawr. 17. 18. fiel. J. 201|3.)_ 
Heejcr, Ludwig, SO" tfleidjciiberger 
str. 50. T. 
Heibemann, H., C iltofierftr. 64 11.11. 
IHeittitfe, W Ävnigarätzetstr.15. T. 
— P'., N\V Lnisenstr. 58. 
Heuize, 15., NO Wr. ,^ranksitrleistr.74 
Helm, Robert. SW Blücherstr. 14. 
Hempel & Co., 
O. m. b. H., 
SW ;i i in in c v !t v. 7 pt. Sei. T. 450. 
schnellste ilnfcrtiamig großer Jliiflagci 
tu« Matalogcn, Prospelten, ^ritungeu. 
.''irsdjiiiodDolle Aiwstattung säinintlichc. 
Drucksachen. Special.: Massen 9lnFlngei. 
in jedem Formal durch -llustialionS 
Rotationödrutk. 
Hvitbet’ftl, S(., SW Üinbeiiiiv. 90 pt T. 
Henning, Albert, C Brüderslr. 15. T 
Hermann, H. SWilcutliltr.b" 1T.T. 
Hemnan», fflrtr., NO Kaiserstr. 12. T. 
Hertol, illeinliolb, <' Wallstr. 24. T. 
— Witlielm (J Wallslr. 25. 
Heiie, 15., X Rene Hochslr. 45. 
Th. Heuer, 
SW «lochst f. 9 (Icl. I. 1133). 
Hilbebrandl, III., CJ Au der Ltiandaucr 
Brücke 6 H. I. T. 
Willielm, SO Engel-Ufer 16. 
— & Stephan. K Prinzmsir. 1(4pt.T. 
Hintze, St1., SW Dlitlrrstr. 42.43. 
Hoffmanu, Gustav, N Schöithanser 
Allee 163a. T. 
— Hilbegard, S Hermann-Platz 1-3. 
Hosfsdilägcf, Mar, WPoHdoineiflr.llSti 
))t. T. 
Hohn, Paul, S TreLdenerstr. 111. 
tu. Hollett, Kunst- und Buchbrnckerei, 
Otto, C illent Grünslr. 13 pt. T. 
Hoppc, B., Sti)ünel>erg,Hiiupt(ir.l41.T. 
Hoppner. O.. KW Wilhklmstr. 123. 
Horn, Gebr., SW Zoffenerstr. 10. T. 
4- Gustav, SW Aeutlistr. 5 II, ]J. T. 
4- & Raasch. t) tkiuisir. 811. II. T. 
Hiirnigf, »l., N Lothringeritr. 52. 
4Hii6e, Oscar, N Müllerstr. 1791». T. 
Hiilm, Johanne,!, W Sllcislstf. 14. 
Hnsj, 15. I., NO Georgenlirchstr. 04. T. 
4Sattel, E., N Bruunenftr. 181 1LL T. 
Jacob, ,^rauz, <! (Siriiiiftr. 17. 18H.T. 
Iaeobson, M., 0 Blinnenstr. 68. T. 
’jntol't), Alb., V Königstr. 4ö pt. T. 
— Hermann, SW Friebrichstr. 44. T. 
— & (5omp., (' Poststr. 27 H. 11s. T. 
Säger, -ulinö, 0 3llctaiiberstr.28H.pt.T. 
Jahn^H.,LW Willielmslr. 119. 120. 
Iahn. Theobor, W'Potobänierstr. 123li. 
4C$ol)ii£e, H., NO Landroergerstr. 109. 
Iahnö. Lina. W Poisdainerstr. 97. 
Janetzko, Ernst, 8 Branbenbnrgstr. 75. 
Jaiii^etv^Ii, C.,S0Elisabeth-Il>er2ü.29. 
Jaonle, Paul. 0 Slmlaner Allee 20. 
Saufen, 18., U Sfibenflr. 28. 
Scbti, M., Frau. SW Leulhslr. 5 pt. 
Jhrinq & SulireiiliDlC, S Püuzenilr. 
86 ni.T. 
4?ni6erg & Lesson, SW Bernbnrger- 
ftr. 31. T. 
Johannlen, Julius, S Lplittgerbergasic 
I. 2. T. 
4?oIin,M(tdif., Rober!.0GrünerWeg43. 
Jsjleib, Wilhelm, SW Wilhclmstr. 119 
II. 120 11. T. 
SutotoiSIi, H., 0 Gipöstr. 9. 
SiicrgeiKf, Ü., (' Slleronberftr. 45pt.T. 
»lalifdier, V., N Zehbenickerslr. 8«. 
iiappek, SB., SO illcidjenberneritr. 154. 
»tnyS, Robert, NO Rene Konigstr. 11. 
»lath, G. F.. NO Beüerftr. (il I. T. 
ilerileJ, I., SW Himmerstr. 34. 
»ersten, Öetnr, (’ Wallstr. 26. 27. T. 
iliciau, ticliv„ SO Äöpenickerstr. 154iu T. 
ilicfdile, P., S Luckanerktr. 14 pL 
liiUitch, Arthur, SW Belle-Allianre- 
ftr. 22. 
»Unter. Tli., 0 Anbreasstr. 17. 
Siifeling, A., N Jeiwftr. 31. 
— & llriigev, N tilmuiicestr. 82. T. 
Uitzlcr, W. E„ S Sresbenerstr. 80. T. 
Mlntbitiim, 91., SW Stodistr. 73. T. 
Klein, Sltttou, W iöefjreiiftr. 281s.pt. T. 
hllolom, Hernt., S9llerandrinenstr. 51 T. 
ISlug, E., 0 9lndreaS-PI»l! 3. 
4»lnidnteticr, 9lbolt, 0 Wallstr. 26.27.T. 
.lliioll &'tiöl6ling,U Niederwallslr.l5.T. 
islnöiipfit, W., N Votlffingerihf. 16. T. 
Slnörct, Olebr., S Alerandriuenstr. 93 
11. 94. T. 
ilo(6, Alb.. 0 Frankfurter Allee 170. T. 
Köhler, Wilhelm,SWHollinanustr.21 .T. 
Slönig, Eutil, C Linteustr. 49. 
— toeorg, NO Linienstr. 3n. 
— 81., SO »lüvetiitferflr. 21 pt. 
4Socpiel’8 Buchdruckerei, <5arl, SUom 
maubanteustr. 46 I. T. 
Minnl), Henmuin, N Baditr. 40 K. T. 
.stramm 3!(l)fl[iv. 9t. 91. Böhme, Gebr., 
0 Jvachiinitr. 15. T. 
.Mmufe, Mar. SW Beuthstr. 7. T. 
tltroU’s Budjdruckere!, S Sebajliotiilr. 
76 H. Jl. T. Herftell. wiffenschastl. 
Serie. 
Slniflcr, Ernst, C 9ln bet 5trnlaticf 
Brücke 5. T. 
■ Nachsl., H., W Polöbamerstr. 29. 
«tljtl, 6, 0 Aleranderstt. 9. 
— Mctwmlb, W Leipzigerstr. 115. llil 
T. (u. 1. April 910. 73. 74.) 
— & Löhne, Carl, U Drciteftr. 25.26. T. 
JW s. Anhang, Inserate T. 51. 
Miillitcrl, !II„ SW »lochslr. 55. T. 
Muh,;, Hermann, S Wasserlhorslr. 66. T. 
Sinns, 3-, (’ Rochitr. 15. 
slniuo, Hernietle, NO Palliiadenilr. II. 
Slnrye, Emil, N tieteraiicnflr. 5. 
jangenscheidtffjig 
|Buchdruckern, SW,llaUcache 
1 Sir. 17.— Fernspr.: VI, 752. 
•|2i 
BBuc 
■B' 
Ecke Schöneberger Ufer. T. 
Legal, Georg, N Hochslr. 2. T. 
Lelimaiiii, Alb., 0 Münzslr. 30. 
4Lenz, P., O Slitberöbnrferitr. 44 1I.T. 
4- ®.m.[i.H.,3., 0 HoljiiKU'tt- 
flr. 4. T. 
Leppich, Miuua, Ww., N .flnitanien- 
illlcr 79 pt. 
Lcssing'sche Duickerei, 0 Breileslr. 8. 
Lewenl'sche Buchdruckerei Albert Sie 
luettf, SW Linbeiiitr. 93 I. T. 
SejiiiÄ & Go., E., SW Jenifnleinei- 
ftr. 66. T. 
4Lichtwi?,M., s'Haii6»oifllei.P[ntz3.4.T. 
Wiebftoit & Thielen, C Niederwall- 
ftc. In pt T. 
Liebniann, 91. (Slgl. Hofl.), W Fried 
richstr. 74 pt. T. 
— 9!nr,C Etiiilannfir. 3—6H. UT. T. 
Liedes, M., NO tiitiibsbergeriir. 109. T. 
Limbach l'l. in. b. H., Slllu'rt, SW 
Aorkstr. 82. T. 
SitfoB’ Erben, Ernst, V 9lblerstr. 6. T. 
Litlaucr, B., NO Weinstr. 27. 
— Paul, <J Linienstr. 24. 
tiöiuenfteiii, D., 0 Seljdelitr. 27 DT. T. 
üoeiDCUtljat, 6b., SW Rillerslt. 77.78. T. 
— W. & S„ (' «riinftr. 4. T. 
— & (5o., 9llbert, U Sictte Friedrich- 
str. 48. T. 
Sübeii & Co.. SO Walbemarftr. 53. T. 
Lübtke,Sllbert,SWBelle-Ällianrestr.84.T. 
Ltttze & Bogt, SW Jernfnlcmeriir. 66. T. 
Magnati, Paul, S Mitterftr. 91. T. 
Mattaffe, Berthold & Waldeck, 0 Mette 
Plvsinitv. 15. T. 
Mandelslamt», NO Landsbergerslr. 91. 
u. 91 a. T. 
Mattn, Webt., W Tanbenstr. 8. 9. T. 
Marchminiki, Alfred, SW Litt den- 
,tr. 78 11.1. T. • 
Aiarens, Emil, 0 Holzmarltstr. 50b. 
— SW Friebrichstr. 41 IIs. 
Märkische äiollSjcilitim Daobach, SW 
Glmrlolleitslr. II. T. 
Marschner, Buchdruckerei, Carl, SW 
Rilterstr. 41 H. II. T. 
Marti» & Jouske, von». SB. Strnbt, 
S Prinzenstt. 11. T. 
Maschnina & Sinnlorowics, C (Srünftr. 
17. 18 1 T. 
MatheS (früher 31. Kubisch), M., C An 
der Stabtbolin 22. T. 
Maltha, G., N Demmiiierslr. 28. 
Maurer & Dimmick, S Suifcivllrcrll. T. 
Mauritz & llinwin, S WLindenstr. 2. T. 
„Merkur" s. Scrlogebruckcrei Merkur. 
Hintan, 01., SO Lansider Plad 3. 
Mosch & Lichtcnfcld S Luise» Ufer 13.T 
Methner, Aböls, N Tresckowstr. 17. 
Meyer, v. SB., N (Sljatiffccftr. 67. T. 
— 48., S Sresbctierjir. 27. 
Michaelis & Eo.. War, 0 Linienstr. 39. T. 
Michow, Sllfr., Chnrlolteiibg., Slruinme- 
itt. 7. T. • 
Diicr & Oilafcmaim, Rirbotf, Berg- 
ftr. 35. 3ß. T. 
Mieeler i'lndif., Fritz, SO Reanderstr. 
37 pt. T. 
Militär - BerlaaLaiislali, Perlagsbuck 
Handlung für Siriegsuiiffeiischast. 
W. in. 1). H„ W Eisenacherltr. 60.61. T. 
4Mit?chiiia, H„ NBernmietitr. 43 pt. T. 
Mittler, 8t., N Vot>enstr. 20. 
4— & Sohn, t£.S.,SW Siochitr. 68 bis 
71 pl. T. 
4Möhl, Heim.,SO Dresdencrstr. 132. T. 
Möhs & Co., Wnft., 0 Sioppenflr. 60. 
4Moriz & Slitmmcr, NO tfaitbebcrger- 
str. 72. T. 
4'Diocftu Buchdruckerei, Lchrislgiefierci 
und Stereotypie, W., S2tnllid)rciber= 
str. 31. 35 pt. T. 
Moffc, 91ub.,S W Srtnfa(emeritr.48.49.T. 
4Müller,(5arl Heritmnii, t' Münzstr.3. T. 
— Franz, SO Wrangelslr. 86. T. 
— H., W 9ln8b(td)eritr. 16. 
— L., SW Bergmantiktr. 2. 
Nlünch’s Buchdruckerei, 
NW Tpenerstr. 23 fiel. U. 310). 
Muskalla, H., SW Withelinstr. 16. T. 
Muth, ,(■>., N Briiniieitili'. 6. 
'J{nflcl,(!)eorgl£..SW,«öuiggcät}etitt.41.T. 
— Paul, SW Markgritiettflr. 60. 
iliationaljeitnng, 9llt. (Sei., W Matter- 
str. Wi—88. T. 
Nanck & Hitrlmmin, C siurstr. II) pt. T. 
Spet. Placnte f. d. 9lnid)lngiäiilen. 
Nauck’sche 
Buchdruckerei, 
S Gliiltichfciberstrafje 5 (Icl. IV 2783). 
IW Gegründet 1808. UB 
Buch- und Kunstdruck. 
Specialität: Druck von Zeitschristen, 
Gittiilogen, Broschüren, tabellarischen 
Werken, sowie Herstellung mcuaiitilci 
 Driickarbeiten. 
Neidt, Jf„ S Stomiitottbantmitr. 5». 
Niesche^.Ferdiiiand,N0Pallisadenstr.71. 
iifietack, F. W., s'SÜn d. Stabtbalin 46. 
Nöhter, R., >' Sll. Ttralanerstr. 3 I. 
9!ollenbetji k Schob, (' Wallitr. 17.18. T. 
Worbbeulidjc Buchdruckerei 11. Berlags- 
Anstatt, Sld. Wef., SW Wilhelm- 
str. 32 I. T. 
Cbcmteier, Willi., N Wcrichlitr. 20. T. 
Cbft, 91. I., hielte Friebrichstr. 47. T. 
Drtter, Carl, C Prenjlauerftr. 13 I. T. 
Citomattn, Otto, N Friedrichslr. 105a. 
Ostrowski, 91., SW Sllte Jaeobstr. I0.41.T. 
Otto, 91., N Weisienbnrgerstr. 9. 
Panischer, I., 0 Blitinenstr. 80. 81. T. 
-- S., C Sülle Sdiönlmnierflr. 13. 44. 
Paritlchke, 9t„ SW 9lleroiibmieiiftmfjc 
105. 106. T. 
4-Pslft & Garleb, WSIegliljentf. 11. T. 
Paul, B., SW Wilheluisir. 22a. T. 
- i (So., 91., SW Alte Jaeobstr.lM.T. 
Peiser, Max, 0 Grüner Weg 6S. 
— je Fieriug, W Mitrfüvftenftv. 146. 
Penner, Joh., S ilieiie Sacobstr. 12. 
Peyel & Strnnsfetbl, SW Friedrich- 
it r. 221. 
4Pilz, Wilhelm, NO Sandsbcrgcr 
str. 108. T. 
Pinciis, $(., O Etralanetsir. 16 Js.U. 
Pintns, Oleorg, (.,' 9liilerflt'. 7. T. 
Plettig, Emil, 8 Aunenktr. 32. 
Pöllner, Georg, N Etsasietstr. 32. T. 
Pormetter, W., S Sebaitionftr. 34. T. 
Pöriner, Nichard, (J ?lc«e Frirdrich- 
ftr. 49 pt. T. 
Posekel. F., SO Ornnienitv.23 ]F.pt. T. 
Poseivit) &, Babst, (’ i'leuc Schön- 
lianieritr. 14, 2. 11.1. 
4Die „Post", Wcf. m. b. H., SWZint- 
inerstr. 91 H. T. 
Poetsdi, W., NO .Pallisadenslr. 9. 
Prehn, Max, 
SO iHeatideiftiafiC 3 (Icl. VII. 1178) 
Prell, Mar, SO Michaelkirch-Platz 5. 
4Pmii), I. S., SW Sloniiiiiinbaiiten» 
str. 14. T. 
Preusie'sche Buch- 11. fliinftbriidfcrci, 
NW Shitrmftr. 74. T. 
Pribil, Alexander, (' Sieinnteijicritr.4.T. 
Prüfer, Gart, 0 Pininec SScj 86. T. 
Pnchterl, Qt„ SW Leipzigerstr. 56. 
Sindeoli, Redaction, Verlag 11. Expe¬ 
dition deNBerliuer tiärtnerbörn, 
Gebr, SW 3iittctitr.77.78 H.il. T. 
4Marc& & Eo., Buch- u. Kunstdrnckerei, 
SW Beuthstr. 5. Icl. I. 1497. 
Rechlin. (5nrl. (’ Spanbaiierstr. 48. T. 
»IcgeiiliarM, (5., Wstiirfürticitftr. 37. T. 
StclifclM, Mar,SW Slommaniiantciifir. 
87 III. T. 
Der Neichsbote 61. 111. b. H., SW 
Desianeritr. 37. T 
3ieimann, Ernst, W Eulmstr. 18. T. 
Keimet Nachf. (Ernst Stilb», W,. SW 
Belle-9(11 nneeftr. 94. T. 
Jlemle, 91., S Stnllfcfircibcritr. 12. T. 
Remsborf, W., W Diene Winlerfeldl» 
str. 45. 
Slenter & Sierfe, W Markgrafenstr. 36 
pt T. 
Richter, Fr. L.. N Pfanlngeitilr. 2. 
Adolf Riefenstahi, 
0 Mühlettstr. 42 (Icl. VII». 7-182). 
Riefenstahl,Zumpe&Co. 
O., Holzmarktstr. 07. 
Tel.: Amt VII, No. 5105. 
»lieget, Emil, N Borsigitt. 33 pt. 
Ringet ic Sohn, Gart, SW «lerait- 
briiiciiitr. 27 pl. T. 
Ninka, Otto, W (((lebitfchilr. 6. 
SiShigcr, (')., SO IWorinnncn-Ufei- 7. 
4'Jiohbc, illob., W Lüvowitr. 87 pt. T. 
ilioienbniiin.JiiliiiC', WS-tniij0iiicfieilr.il 
11. 12 III. T. 
— & Hart, W Wilhelmstt.47. T. 
Rosenberg, Paul, C Wallstr. 2 pt. T. 
43lofeutlml, Franz. ('SUoslcrflr.52 pt. 
4— ä. Co., N Joliannisstr. 20. T. 
Siöivcr, W., N Elsasserstr. 5 II. II. T. 
SijiperUto, Franz, W Mancrstt. 86—88. 
Der Nussisch.Dentfd)c Bote 61. m. b. H.. 
N 24 Johannisstr.22. Ecke Friedrich- 
flr. T. übernimmt die Herstellung 
russischer Drucksachen 
nebst liebet schlingen. Geschmackvoll« 
Ansf ihii'.tg. Mcitiige Preise. 
Sliiiüfdtc Hanbelebrnckerei Stummer & 
Go., C Neue Promenade 6. 
SathS, 91., S Dresbcnerstr. 109 I. T. 
Sateivski, Carl, 0 Mette Friedrich- 
str. 44. T. 
Sollt), Isibor, NW Perlebergerftr. 9. 
Samtes, H„ (.' Jüdenstr. 38. 39. 
SaitbDosi, F.. O SlültriiuT Platz 2. 
Sareuiba, P., SW Alte Jaeobstr. 123. 
Sdiaal Speeialgcsdiäst für Buteau- 
bebarf.Biichbniderei, I., WMolircn 
str. 22. T. 
Sdmbc, A. W., N Sdjiiljciiboffcc» 
str. 26. T. 
4— 's Buchdruckerei (Otto Francke), 
Gnslav, N Linienstr. 15». T. Spet. 
Disserlationcii und Tiplome. 
Sdjäfer.Willieliu, S Vlcnc illofiftr. 14. T. 
— & Rosenselb, (' ©eflbelftr. 3. T. 
Sdjopfe i 9lnders, NO Gteisstvaldet- 
ftr, 31. T. 
Sdiaromt-Ii), 91., N\Y tiniicultr. 46. 
Sdierotoc-z, H„ 0 Schillingstr. 12. T. 
Sdicmohl, Felir. 0 nlrütter Weg 79. 
Sdililatt, Heinrich, Slitllfdji'eibei'ilr. 27 
11. 28. T. 
dlitling, Wcotg. S Stallichrcibcrstr. 57. 
Sd]lcsiiifler, G., C Jübenstr. 36. 
Sdilvsser, F. SW 91lcraubriucii- 
str. 105. 106. T. 
Schmidt, Bruno, (' Grünslr. 5. 6 I. 
früher Schmidt & 9(ron, Ed., 0 
Bliimensti. 22. T. 
4 "sBitdi niidslnnlidrnckerei,Hermann, 
O 9llvi'aniicfftr. 28, 2. II. 1. T. 
— & iUomad, W Steiumetzstt. 40. 
Specialität: ffliaifonouilagen. 
Lchmitz & Woher, (' Reite Friedrich- 
itr. :in -10 T. 
Schmücket, Franz. NW Btedowflt. 5. T. 
Schneider, A. Ä„ Ansbachetflr. 9. 
— L.. SW Friebrichstr. 22. 
— & Betitsli. S Prinzeitslt. 22. T. 
Louis Schneider & Co., 
SW F-vtedrichslr«sie 10 
HT siehe jetzt: "*| 
Typographia 
Kunst- u. Setzmaschlnen-Druckerel 
G. m. b. H. 
SdmeiberiVSohii, Slöpeiiickerstr.l 16. T. 
Sritueller, Mar, (' illoletillialevilf. 20.21. 
Sdioltm, jlvthm, (' ilioftitr. 3. T. 
— Siegfried, S Stbaftioitftr. 20111.T. 
Sd)öiibct'gct',V.,WSUttfüi1lcnbniuui233 
ßcicheiicrflärimg: 4 s= SitttiiitgSmifflliei; T. — Telephott-Aufchlttb.
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.