Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Bäcker 
-11 - 
Bäcker 
TWI IV. 
SB®- „ \v ütatftr. 30 pt. T. 
'”„ ,,1,1 L>„ N S!oltnm|tr. 21 pt. 
ffiV eiitrui4cvilr. li. 
?'> ’XV Ölnnimiiflltr. 5. T. 
Ä&TÄ 
(«iltr 's., M<» iÄarilmueuiCt. 12, 
. S fSUtlttitl- 7-‘ 
p s irdititilviiiitr. 2-. 
’t \ ütcivrancmtv. 10. - 
;«wriO;eitdiMrhr.4Pt 
' » x\V Cuiuomiir. 125. 
j*.; S\Y ®i)(t:niitc. 121. 
i- ,V' l'imrnilr. 22ji‘; • . 
LlWl», li„ X älMlii'mir. 08 pt 
J?„4 ö,0 SiilllPOlflltt. 1. 
Sitfluftr, tiro, V Rochltr. 3 pt 
i* «! HU Siilbeumritr. 02. 
weiiiiu, L', N Snarfirürfcrflv. 14. 
»Miami, «. >'0 Weinflr, 7 pt. 
p , 0 SfundieScrgcrfir. lo. 
MjMi, il„ X iltamleriir. 24. 
''itl'iii, 0 iiliilrvilr. 10. 
v„Mm, K, X jllierftr. 171. 
«itlir R„ X Sfciclictflr. 42. • 
kl», ,v S\V SHitleiimnlberflr. 7/ 
♦im, Ä„ SW SünliiiUitv. 0 T. - 
i?, XU tiörlliciflr. 25. 
i_ y HO Slbalbtrtitt. 97 pt. 
«iil'dt. 31, S 9tilterftV."30b pt. - 
IWKbmi, P, iVO Glbiltfleiitr. 13. 
«itimiiii, s Biillowcrsir. 8 pt 
II), X .WslfmiiiciuSlUcc 57. 
iiniiiiMiiii, T\, S SeCc\(t'.aitftr. 82. 
Vjinii, 6, XV (hibeiierftr. 41 pt. 
4- i, X vuijitcuitt: 20. 
toipraiiii, >>., N ffieridjtftr 45 pt. 
K«4, X. W Sirforin Luisen-Platz' 4, 
Üifcl, C, X Sdiu'ebttrftr. 48. 
s!«l« J, HO (lllofloucvflt. 2(1. 
UWr, AL X 3ll)tin»bti'(icrilr. 20. 
kw. 31, XO iil. g-raiiffurtcritr. 21 
titmn, H, V Awcuslcbeiistr. 3. - 
1- V, (' Snllitv. 88a. 
j- 3 \V KiiilrrfrlMilv. 5. C. 
4- H, S\V SolmOflr. 27. 
Wdi, v, W tiulmllr. 23. 
toll), ti„ X Rlatlmitr. IM. 
i- (i, Kd tiiriteiltr. 01 pt. 
tiiiiim«, !ll„ S Sfivittiiltc. 8 pt. 
ierotwlnil, il„ W Eifenachersll'. 3a. 
kibi, )l„ X X'iet'emvalbcritr. 54. 
löbcit, .{>., X 9titfl«mcfflr. 20. " 
-)l, X 3di»cbttiftr. 230. 
Siittii, 'S.. K Edlöicholjcritr. 5. 
jiili C, 0 Monißibcrgcrftr. 18. 
Ä<>ck, H„ HO üicflitilieviir. 28. 
-t,0 llvci-fauciilr. 28. 
- f, X ti|iiaiflr. 4. 
VitlMinm-li,SO NcichciiLcrgcr 
in IVi. 141! 
tSiiloiiih, X1, NW Gmbeilcrih.'. 17. 
U'iuilimti, ö, SO H)lognuetftiV28. 
lü.itj'rii, :I1, SO Mariaimlnstr. 27 pt 
- s, HO ‘timimlv. 21. 
Suiitr, C, H Sirfftiitmifiitr. 70. 
'»C, i'y. H\V ’tiuterlooillfer 1). 
'«Ftaii, il, N Stralfuntccftr. 82. 
Sääiln, NO Wollm)loi!i'. 42. 
1«(. k, (> 3liriill|i)fni|tv. 18. 
»I„ W Slollviibctfür. 28 T. 
Stan, Mtitfjiv., X IMrriditfir. 32. ' • 
^"lidiii, I?, HO Snlrfcullciiifti'. 37 pt 
fliilut, (£, (' ViliimflL-, 237 pt' 
41K,iliii(lHf, A, () üiobiflfiv, 1. 
MlitU, W Srnnltiillv. 7. ‘ - 
-Wifflolii, y, ti\V itöiiiggiövctflv 
il. X ‘llriililv. 4. 
»oiiii(l. au. xn '.WtiibdfofiufU'. 10. 
ÄflnmicM.l£, l) RiaiilfiivlcrMcc37. 
- t «.HWliciit SIIIiautcftr.77pt.T. 
i. NW llatlitv. 2n. 
-t.XWMcÄtiflr. 32 pt T. 
-’Mte, U„ Xu Ximiitbcrfler ülllcc 43. 
-wiiti, w„ ho rtoiltctflr. 3. 
•'«HiwuM, .(i, x Wi'iimuevitr. 3. 
amiol.lv,i,tl„u, X ;!iout.fircf)f(i\20T. 
fcinditl, ,1, 0 lUiiniriiilv. öln. . 
™i),Ho yimevfir. 40 pt 
-taiuui, ij 'JJaiiifnticiiftv. 44 pt 
“ !! ^ «djltjltlftt. 23 pt. 
•r' «(lilh'iunii nilr. 32. 
a«, i|, o Snileibuvflcvllr. 12. 
ynfliimiiuflv. 70. 
«£ki 'V' >^l',»6<’Ui»crftr. 79. 
«a» if1’ v" 08 pt. 
_ i1, ^ sUicieiitljnlcrflr. 14 pt. 
» '' • •' i'Wvnciilt. H 
'S7,Vo®-',,p!rrflr-47- 
Uli1, v- -N() Wiitstih- vsisl 
'S-« li Nr1 Siniioiimir. 15. 
Sntiv lc ®ä«ijftr. 30. 
'tmli t vvv 8 pt 
jf'Atbomitc. 12 
ÄtlllrZ r?'lS ^lüchkrstr. 41'T 
-31 s\v5|f; vv PMbamrkftr.' 63. 
St, , •^ 7‘|!f.l6mlv.40. T.. 
««II nN 91ICC13T. 
>»lk, .i|3^,V,pv?''ni:lllt. 09. 
Äiiiiim V^ytomiiboi-n'lr. 8. 
~ lt So - 1Jl<|sl?6nvncrftv. 28. 29. 
C \«(«lnjtillr. r,!)o pt 
•’» cifll iifrftr, r.4 
ISMcrtfcl, 31., 0 Mühloiislr. 1 pt 
Sicrfrl, M.. N Bcrgstr. 13. 
i’DHcrtcn«, P., 0 Pilcröbmgcrslr. 21. 
£l)lcirn6ci'fl, ilh, SW (üroiibn-rcnftv. üti. 
aKcffiiijcr, A.. XO ü'iariciiiurflcvilv. 7. 
4iV!tjioto, W.i X 0 Prcnzllmcr JUIec 42.1°. 
4Mc»cr, A., SO Nclchcnbcrgcrslr. 58. 
-- <£., NW- 9ioitcictm'tv. i(8. 
4- Carl. NW IBciflilr. 3. 
— ivr., NW Rltncbiliflcvilv. 2. 
+— O., SO itoltbufrv ltfcf 02a. 
4— C1., 0 !Miii'frf)aticvfiv. 30. 
4— P., N .tiodimcihi'rjir. 20. 
4iViid)nrIi, 31., SW Mofiijitr. 49. 
4'.oi;diacli6, E., N 'Jluwinaitv. 8 pt. 
4SVi(liolJti, I., N 3!ounlitilr. 14 pt. 
— Anna, SO Blrfmniirriiv. 20 pt. 
tiViirvmnbl, 3(„ SW Solm6ftv. 5. 
4aBittff, M., S Pniizcnslr. 99 T. 
tlViilbr, B.. N Slbolfitr. 11. 
— SB., N Spnrrftr. 3. 
tSiilbiitv, ilt., N Sdilojtliiv. 10 pt. 
iSKillcbiUt, G., C üiltr Schöichliilscr- 
flr. 30. 37 pt. 
4Bfiiiut(i, 0., C Stciiiilv. 18 pt. 
♦Siitlclfiraficv, !)!., NW itrcmm'lr. 49. 
iffliitteiibovf, ©.,- N iViünvvi»'. 156c. T. 
4Mi>. (H„ 0 Srfiavmvcbvrflv. 37. 
— 0 'l’elovUmvflVi'itv. 7». 
MödiuS, O., NW Qmtwncriir. 21. 
’lWosir, 6., W A» bcr Sspoi'Iklklrchc 3. 
4äiiolbriihnucv, L., NW Qurbageiitr« 
■ itr. 2. T. ' " 
tifliolimii, 81,. 0 i9im'tu6jlr. 27. 
4®fi)llrrdil, iffi., 0 ®cibcmvcg 25 pt. 
ffiöljiicv, C., 0 Pro»k>n,iri>r. 10. 17. 
Moral,', 0 Slc6ig(tr. 38. 
4Moriy, 3i, SO Cviliiimitv. 11. 
4!D!orlorf, I., (! Slllt Gdjönljaiifcvflv. 12. 
Slovljfoii, 91., NO Stoiipciifiv. 49. • 
Mosch. 8 Slltc Jücobstr. 79 T. 
4— H.. SW iiiitbniftr. 58. 
4— ffiilli), W Sl«ü6bi)vflnilv. 40 T. 
tMütckat, H.. W tmliriislniifcnffr. 7. 
bc 1(1 Sidttc, H., N Olcrirfititr, 03. 
Müttc. 91., NO J.i(oiibtIiolniilc. 10. 
4Mückc, I., NO Acibcliir. 1(1 pt. 
4Sfüngc, K„ SO 9(bmimlsiv. 10 pt. 
4$füllvv, Slloill, N Bnttiucustr. 82 pt 
— Am., W Mnvffiritrobftmm 217. 
4— Sluo., NW SBJicIcfftv. 27. 
— y„ N Scltmiicnftv. 8. 
4— G., (J fyifrtjcrftr. 12. 
— <!., S iUfntbicuitv. 4. 
— 6„ NO 9tlifcftr.- 3. 
4- N SlScritr. 102. 
4— R-i'ic, NO Strstiiftticrstci'ftr. -Iß pt. 
4— Öl., SO SValbminrllv. 37 pt. T, 
4— G., SO Sd)lcnfd)c|lv. 14. T. 
4— S\„ SO (Tiiuniflv. 42. 
4— ,6mn., 0 ÜBcibciiwn 7. 
4-- i!., C Sübtnflr. 41. 42 pt. 
4— M., N 9(iifliiilitv. 60. 
4- D„ NO yanbibcrflcritr. 94 pt. T. 
4— O., N Üicfonflr. 11. 
4— P.. N üimiaiictS». 77." 
t— Pnul, NO IVinviviiliiivnevfiv. 48. - 
4— !!!., N lU'iiiuieiifiv. 121 pt. 
4— !!!., N Hiisiilcniir. 15. 
4— ÜB., S Campljaufeuitr. 2. 
4— SS., SO Sieldiiovili'. 2 pt. 
Siiindjcbevß, A„ SO Wicnerslr. 58. 
4iUliinl)C!tbcvfi, L, N Liniknstr. 134. T. 
ii'iulli, E., NO iicibcliir. 5. 
4— ÜB., W @tcgli|)rrilr.,83, - 
49ind)li(|itlf, 9C,' w Slciilmrdllv. 08. 
Wnboliii), ©., 0 SinienRr. 203. 204; 
45!nfi, 91., SO Dppcliicritr.' 49. T. • 
Mnubcv, 98., N Pmizlmior 9tUcc 80. 
Jlstiibf 3116,6„ H\V Millcmvaldtrstr. 44.' 
Jinnjod, F., N HodiMkiilcrslr. 1. - • 
jlmimatm, 9(bo(f, W Saubcultv. 41. T. 
jiflto, C„ N .91. .Cinmbiivflcvllr. 9. 
49lvvlidi, G., N 9lm'9iovbbnfcu 5 pt. 
Dtmimmi, 91b., C iDiollciiftr. 4. 5. 
4— Stuft., N PanksU'. 25 pt 
4— Hcinr., 0 8tid)ll)ofcn|tr. 33. 
4- y„ N Sldfcrftr. 133 pt 
— R., SW p<m=Ufct 10. 
4— Th., N Sdimoblorfli'. 4 pt. 
4NlcoI, (?., NW SBilSitatfcrftr. 1G. 
— P., N 95ioll!ncrilr: 50. • 
NicotaS, ,fi., SO ätiirncritv. 00 pt 
41iilebcr(ieini), 3.;'N Fransccklilr. 25 pt 
49iicflfl, (£., \V ÜKoucrflr. 28 pt 
4- G„ SO Pülklirftr. 8. 
Jiictlafd), H„ N Schöiihauscr 9tltcc 70o. 
4:>!ltiin,l)cv, F., S 9(mtoii(!i\ 41. ' 
Üiicwio,' {?., SW itodjllv. 38. ■ 
4Jiictfdj, 3-, 0 Poftncrstr. 10. ' 
43Iippt, R., N Stvaftbiirgcrlli'. 15 pt- 
49illfd)tc, Sl)., N Deminliicrslr. 29. - 
4'Jlobitiiig, G., 0 Dragsnerstr, 8. T. 
4— iliid)., C üiofciitljnlti'fiv. 43 pt. T.' 
49iüimifl, M„ NW @trpljanftr. 82 pt. 
iiHomofiibfo, I., SO 9immljn|lr. 64. 
4il!fintbci'fl, O., SW @nriknniiilv. 90. T. 
tCbcvtiad), ©., -W Stcflllocrftr. 02. 
4C6ifllo, E., 0 Siidicrfln -7 pt; 
Odiilowöl»), Ä.,N @d)iint)(m|cr9lÄcc40a. 
4DcÄ .fi.', NO ticmbroeljtftr. 12.' 
iofiloft, E„ SO (Siiiititcvftv. 12. 
4Clbciib»vg, G., S fflfimmitv. 8. 
Oltfchtaegel, F., SO !)!cldjciiücvgtr= 
flv. 108. , •' 
OtzmSki, S„ C Slugustsir. 40. 
iOpnlto, G„ 8 (Srnfftitt. 10. 
4— ,N SVnimiim'ftf. 23. 
OtfowMll, <$., Sdiöuljoljcvitv. 5. 
Drfdjrl, H„ W Olninciualbltv.' 129. 
4Cvburg, W„ N Jtolonioftv. 151. 
Oslc, ,'••• 0 SKcmpscvflr. 4. 
4Citcrlwgcn, ü„ SO Siiycrslr. 41. 
4Cllo, Alb., O (gusicncritr. 67 pt. 
— 9116., 0 Straiimaimiir. 10, 
4 - 3., W ihMitlrnclblitr. 22. 
4Pabft, 9t, NW Banbclstr. 22. 
— 6„ S Plan-Uicr H'.i uo. 
Padic, ,ry„ W Paiiaucriir. 23. 
4PargcIow, S„ SW ürltomrriir. 59. 
Pakull, jv„ SW Sdiiiumitv. 44. 45. 
Pallas, (E„ NO 6lim6tlliitr. 41.' 
Palm, («., NW 9111.«Mbit 120 pt. 
Pmitotfd), 91.. NO Pnllifabnii»'. 51. 
Pamiicc, H„ NW iJübttfcviit. 24. 
4Papc, F., N Sdimoblcritr. 244 pt. 
4Pnpfi’, Ä„ NW Stcitiiclflv. 50. 
4Pnri>cmaiiii, J„ N iiinttilv. 1. 
4Pni'id), ?s., S 9llc(iiiiiivi!ii,iu'lr. 55. 
4Pnoi(t, O., N älciuidcuborrtiiir. 09. 
Poiulitf, H., NO Stranfisicrgrrftr. 5. 
4Pcd|, ?., 0 iHiflficritv. 13. 
Pciicr, 91., (' 4!).i, 
Pcmpi', 91.. W titjotoitv. 20. 
4Pfid)to, H., N .fiodiflr. 17 pt. 
— $)., W jiiinibcrflciftr. 22 T. 
4Prtrn'it, SS., SO Skalipm»'. 101 pt. 
Pctcij, t£„ SO Jlöpciiidrrftr. 193. 
Poltert, G„ N 'Solflnlim'tv. 3. 4. 
4Pfriffrr, 9t„ SW ^oljaitiiitcrftr. 13 pt. 
— (£., N Pappel-9lIIcc 24. 
4— F„ NW Pcrltbcrgcrstr. 44. 
Pfcimig, H., SW Scttoiucrfir. 31. 
4Ptliig, 1$., fiW t9reftbm'cnilr.27apt 
4P|"higf, I., SO Stöpcuitfcvflr. 31 li. 
Pitd, t$„ O Sci)btlitv: 23.- 
Picdtiitmgrii.D., Wfturfürftrnflr. 1051. 
4Pictid), F„ 0 ftiitdjtitr. 73. 
4- P., 0 Sfmnffiivtrv Stlscc 126. 
4Pictid)ranim, ß./O äSnvidmurrftv. 8. 
4Pilon, SS., SO Maiilciiffklilr. 90. 
4Piiiidm(t, S-, W {Jafniicitflr. 39. 
4 Pwirvwöli, E., 0 Blimitnilr. 50a. 
Pirirg, (£., X äSövltivv(lr. 34. 
4Pifd|ot. I.. 0 SHumcuitr. 2S1, 
4Pl(iti, N>, 0 •{oniborfcrftr. 52. 
4Pod), !x., S 9ttriiiiibviiimflr. 40. 
Pulli, t£„ SO .Uöpi'iiidciftv. 117. 
Polihmb, 9t., SO Wiuefmicvftr. 58. 
Poiilr, 31., NW Pfrtcbrrgovitt. M. 
PolSlnif, SB., NW Mclandilhoilltl'. 26, 
Potenz, <£., 0 ffrudititv. 40 pt T. 
4- SB., SW Slcvfliimiinilr.-14a pt. 
4Poliuiii(s, Sl., N Sld'flfli'. 51. 
Polliod, G., 0 &5nrid)niin'iiv. 1. 
4Pupp, H., N Äolouiofli'. 105 pt. 
4— IS„ N 9lii(iiiitilv. 10. 
4Poppc, H„ W 9liig6biivgtrftv. 45. T. 
4Pospicch, P„ SO SSntboraatjtt. 46 pt. 
Posft'Irt, F., N ßSti'älualborfti'.' 29. 
Pöllic, 91., N\\r Soluinftr. 34. 
4Pi'(ijci', 91., 0 fflr. ivi'imtfurltvfiv. 2. 
4Pvnid)mn, I., N üSirfrnfir. 31. - - 
4- $., NO Slniinitnirgtritr. 32. 
4Prchn. H„ 0 SBiuirfiaucvilr. 69. 
4Ptfiif!,’9tnj„ 8W-5tbiiiiiitr. 11. 
Pvipbc, C„ 0 Slliimciiflr. 10. 
4Pi'il)fi>w. 9t., S $irtfciiliitd)itv. 27. 
— H„ N Sdjul.iciibotfcvflv. 23. 
4Pvobft, Ey., 0 9tnbn'n6ilv. 23. 
4— ,h„ N W Si'cl)itili'. 12 pt. 
4Pviifrr, P,, N Slrumiciiftr. 95. 
4Pzybitq, Paul, S Wßnftt lt bcrgtvfit. 29. 
4Puff, t£„ SO iynldcitftoiuiii'. 43, - 
4Cimubt, P., S ölrarfcftt. 25. 
4Cuciifrt, C., W Rrmn8(ifd)cflv. 1—3. 
43iaabc, NW liurtjacciirrflv, 12. 
^absaht, P., N Sinini'iliiuibcvitv. U3. 
49ldbloff, 3-, S SSiiiiimiiiil'li'.’ 46. 
49tabloro, (£., 0 JUppenin. 58. - 
491äl)tiirr, ffl., S SBaffevIfiovftv. 49. 
ORttitlld, St., HW SUcilj6oc(lftt. 12 pt 
Rambom, H„ N 3)viiiiiicii|ti'. 155. 
4ilininbi)v, Äiina, "N (Sartcnftr. 162. 
Ramisch, S Waffcrttiorstr. 1. 2. 
43iamm, F., N SKiillcrftr. 12c pt. 
49tam|d), M., N Echwcdtcriir. 21. 
illtniirlt, C., NW Pcvtcbcrgovilf. 7 pt 
41Rapimmii, 9t., C Frtcbnchsgradit 02. 
iliuppiiiaint, 9t., N }|ionitird)|tr. 10. 
43inöpe, S Oraniniftc. 74. T. 
Slafimi, I., SO MuSkancrslr. 35. 
Nachte, Si„ 0 Kochhaii»str.,Pciikci'schcS 
.611118. 
4Ratzti, B., N Diindcrstr. 80a. 
4!)lau, 9t., SB», O Rudrrarstr. 14. 
4Raudi, W., N EidiciiboiGtr. 10. 
4ilin..fdj, R., S Sdiöiitciullv. 4 pt 
iSiobit'ii, (£., NW Schanihmtm. 7 pt. 
iUlcdicnbevn, F„ Nw ©iillciiflr. 4 pt 
iäitbfclb, 6, NO Prvii3loiicr9tllcc203. 
Rchwalb, I., N Hodistiiblcrstr. 11. 
4R«hw»tdt, 3..N .^cimifl&boi'fevftt. 27. 
alcid), J„ SO ÄiiStoiirrflv. 20. 
— P., N Ulrcdjtcvflr. ti. 
gicidicrl, F., N w .(Smbcurvfti". 40. 
lllrincdi', 6., 0 Dltgncrftr. 122. 
43icitic(fr. 0 Sliacrflr. 11. 
aitincfc, Sclum, N Plaiitagcnstr. 7. 
iäitinfclb, Sl., N Sdilicmminftr. 40. ■ 
4Rci„h°rbt, (E„ W äBiiitorfUtlftr. 32. 
Steinte, V., 0 ilovitborfevltv. 13. •- - 
4Nciich, I., SOSlöpeliicfccftr.77.7Spt.X 
4— SB., W Porifcvilr. 49. ■ 
iSReiicioiti; 9t., N Äatlstr. 18. 
4— C., N Sdjllciimimfti'. 24. 
Äciötc, A, S DreSbmcrltr. 107.108. 
älcicig, E, W öntiiciunlbflr. 47. 
481«»»!!, Eb„ RO fiübbeiKvitv. 10 pt. 
49icuiicdc, F, 0 Svmtticnjcrilv. 12. • 
4l)icnuodi,9t„ NO 9tui Sricbrid)ül)ciit 39, 
— 91., NO WmiSiMlbfi'itr. 2. 
Stcnid), F.. NO iöiaricjiiuivgcvitv. 15.- 
4i)tefi, G„ (' ilfoftcrftr. 00. 61. 
illetilnfr, Simno, SW Slvvgmnimflr. 2. 
Seiltet, tj., S Priiijenilv. 04. 
4— I, N Sdmlilr. 20. 
4!ltcv, SB., S Pviuseiiitt. 112. 
43lid)nn, tf, C 9111c ilcip?igen'lr. 22. 
43iirt)tcr, 9tb„ W Slurffuitcnitr. 100. 
— 91b, N VotfiriiiflWttr. 15. 
4— 9tng„ N Sirimmiflr. 178. 
4— t£orl, SW ^ritbridiflr. 33. T. 
4- svriü, N i'icl'cmonlberitr. 13 pt 
4— Riicb, W Pdüauci'itv. 1 T. 
4- svrit;, SO Stoliticrfir. 1 pt. 
4— Ooc, SW SSilljelniür. 3c. 
— 1)1.. SW Sinvlgrnfciillr. 74 T. 
4— SS, W ftiivfsii'slcitili'.’sO ptT. 
'Jtiicrt Sy, N Slraliimbcvitv. 28. 
Wirbel, W, W Gllebitfdlilv. 22 pt. 
4iHicbcnitot)(, R„ N iSntlitt. 21. 
Siiedjcrl, 61.. N Cliaiinccfir. 4. 
Stierf, 9t, X Cliariiicritr. 15. 
4— l£, SO ®tidiaelrird)ilv. 4. 
4- P, N Stovfigilv. 12. ' 
49tivbcl, 9t, NW .'lloiloftoiüv. 49. 50. 
3lie»!)evt, W, N Klinu[ifcftr. 4. 
4lltieftet, F„ W BiCKbuwvitL 19. 
älicger, .(1, 0 Sangeftr. 21. 
illirglcr, 3„ NW l'i'ifiiigltv. 28. 
flliffj, NW ©tfplwuiir. 35. 
4;)lii'mc, H„ 0 SUnnteiifelbcftr. 2 pt. 
— SS, 0 SÖni'idjmici'fti'. 82. 
Sliut, tf, N DanzigersU'. 70. 
49titter, (£., N Solbiiira'lv. 12. 
43loelMdi, Th," N Sluiiieinüiibcvslv. 54. 
tilübcr, C, SO Opbdiierflr. 24. 
49toggc, ü, S Stollldjrcibcrftr.00a pt 
49161)1, 9t, N Siolloitv. 12. 
49iöl)tuig, 9t, N Vrumieuilr. 87 pt. 
Rohr, %, N ÖSf. .tinmbmnci'fti'. 2. 
49lol)tl«ii, 91.; W Teiuiewitzitr. 19 pt. 
49ioli)ft, ®.; NO Sliifdiingitr. 29 pt. 
— F.. NO Pallisabensir.. 0. 
illoiv, F, N staftauicii Stilcc 103. 
— 9t., W Zielciislr, 3. 
4Rosch<on>, W/, (’ 9loiciilsiatrritv. 30. 
Siofenbtrg, ti., W üuttierilv. 33. 
4Rööte, E„ N Gtjaiiiitciir. 2 a pt.T. 
49ii)fibei'ji, H, NO  tyr.strantfurlmtr.50 
9io(t, Sl, SO 9ieid)Ciibetgeiitv. 138. 
Sioft, H„ SO ilieaiiberilr. HO. 
9ioll)cr, tf„ 0 aiübcrobi'rfci'itr. 02. 
— P., W Habuburgerslr, 4. 
fliotiicvt, 0, N Hussileiislr. 38. 
49liidrr, I, SO iRntiboiftr. 17 pt. 
dlfidttl, E, N GtfyVCMn'ill'. 52. 
43t54mami, 9t„ W 9t»rbad)erstr. 51 T. 
2. ticfrfi. W 9liigebui'gmtr. 37. 
üubloff, SS, 0 9lnbtcatili'. 35.- 
atiitilti', I, N Siuiueiiitiiibcrllv. 00. 
49tiililoro, SS, SO Kvchi'tr. 48. 
49iiimtnnb, O, N SBötilcrtfir. 3 
älummln-, SS, N atrinideiiborfcrflr. 08. 
49lnid), C, N StrasibiirP'rstr. 15. 
49iii(ide, (I, N S'rrimlienir. 5. • 
— SB., SO äMantcuffelftr. >2>,>. 
Stuft, ('S, 0 Holziimrllstr. 09. 70. 
9tl;tiilsti, 9t, SO Piidlciftr. 27. 
SljaMi, W, NW Jagowllr. 10. 
9izeg»lla, tl„ SW Vloftiiftr. 9. 
91*tptn, H, NW Häiibktjtr, 5. 
Sädcr, E, N Sdjdiilinnli'i' 9ttlec 54." 
Sastuaun, 9t, SO1 Stalitjcrstr. 138. " 
■Salffstti, ®.,'C 9(lei'iiiibclflr. 10. 11. 
Snubfi-, A, SW SKittiiotfei'ih'. 20. ■ 
46aüc, IX,; SW SSilljetmilt. 37 pt,.' 
4£iiiicr, (5, 8 Prinzenstr. :I8 pt. T. 
Schoai, L„ N l'ntmienftv.’llO. 
4Sd)abtobl,@.,SWlVi'nrlginfeiifir.85pt. 
■Sdjnbc, 01, SW Tettowerstr. 25 pt. ' 
4— 91, 0 Stoppcnftr. 23. 
'Schäfer, 01, W aifngbeburgerftv. 11 T. 
— Sl„ NW Hutteuilr. 32. 33. 
— P, SW Svicfctiflr. 10. 
4— 9t, N St(iitonicn>9tllvc 59. 
4Sd)»tm I, S itollbiiier Damm 20pt 
Sdwmbei'gci'&Co.,(£,NOSt«vuiiuftt.39a 
Sdjorblii, P, N SSicfeuftr. IO11. 
4Sd|nerf, 9t, N RclMcnborferi'lr. 3. 
4Sdinrlod,9t,0[ta'icbrldiSfclbci'ilr.3Upt. 
4Schassc, ('), W Viutilr. 23 pt 
SdjailomMij, E, N Boltafir. 52. 
4Sdicct, fl, NO ilidilcnbergerftr. 0 pt. 
Schier, 9t, NO Pailiiabeuitr. 100. 
4@d)eercr, F„ N «abitr. 40. 41. 
4Sd|eibc, 9s, NW Stiitenflr. 71. 
ISdxibt, Ch, N ÖJni'leiiflr. 45. 
Sdjeneiibci'ft, 0, N We!s>enburgerflr.57. 
4@d)dlcr, 9t, SW Echüöeuilr. 04. 
Sttiemmerliiig, A,>VPotsbamcrslr.77l>. 
tSdjtut, SB, N Ärmiiistr. fi. pt. 
Scheutet. H„ N ÜJJntitr. 17. 
4Sdierf, G, SW$)cllc=9tlliniiccslr.21a. 
4Sd)erui(aii, SB, 0 Snidjlflr. 30 pt. 
4Sd)euret, G, NO Kaisrrsir. 40. 
Sdiidcrmaiiii, st, W Sdjrorriiiitr. 11. 
Schiebeck, G, N Stralsunberslr. 12. 
Schier, 9t., N Stargmdcrstr. 28. 
4Sd)irrfc, I„ 0 Madaistr. 10. 
4Sdu{ute, 8J, N 9l(iciii6betgeiitv. 13 pt. 
iSdiilot, ®, S Siittcritr. 114 pt. 
4Schilter, 9t, NW Embcnerflr. 50.' 
4@d|iUiipelt, ffl, NW 9tlt.$ioabit 42. 
Sdiimmif, P, N Tiedflr. 12. 13. 
4Sdiimet)el, 2, W Borbaroffiistr.' 78. 
Sd,immelpfemiia,P,OHolzmartlslr,30». 
4Schi»k, ll, NW Hirteuitt. 12a pt. 
Sdjtlile, A, NO MenbelSsohnsir. 9. 
4Sdii»!e, ffl., $appct'-9tllco 104. pt. 
Sdjirnhctflcr, X',SOÜli<inleiiFfelilr. 87'- 
42diirord, C, N Stmmueriir. 47. 
4Sd)lamcuö, 35., NW üiiifeniti'. 7. T.' 
4 Schleich, 'H, W Ilieblich SSilhetm» 
ilr. 15 T. 
Sdiliejte, 91., N «mincmüiibcifir. 27. '■ 
Sd)tiepl)(ite, 3t., N H»iiilenstr. 64 pt 
Schlolt, t£, NO Clirifibuigc rflr. 40. 
4SdimelAcr, E, W StaOler|tv. 18. 
— H, XW- Hiillenflr. 11. 
4Sd)i»ibt, 9(16, NW Doroltieeiistr. 90. 
4— Art, NAV SScuiieljtr. 42. 
4— 9tug, N Sdiimlmufei' 910m 181. 
4 - (Satt, S Prinzen!«-. 10 pt. 
— Franz, W Marti» üullierftr. L 
4— stritt, 0 striidjtflr. 21. T. 
4— 8, SW Hollmamistr. 7 pt. 
— Hen», 0 stnichtfir. 29. 
4— .(lernt, N («nrteiiilr. 30. 
4— Herm, W (l)ei6bergiir. 18 T. 
*- Hrr>»„ X Prinzen Slllce 53 pt. 
— -ofephine, SO Vaiifigeiftr. 47. 
4— ticop, SW SJeifelitr. 10 pt. fiesje 
Raditrag.I 
4— S!o«W, N SJottailr. 35. 
4— SB, N Neue Hochür. ,‘ß. 
4— 38, S Sebahiaiifir. 82. 
4— D, SW Solmoiir. 10 pt 
4— P, S ©»eifcnniiiir. 52. 
— 91., SAV 9ttera»bri»enflr. 109. 
— R, SO Maria»nen-llfer 2. 
— SB, W (iloteftr. 50. 
Sdjmijn», G, O Stübersbotferitr. 44. 
4Sd|i»i|), 3„ N yolliriiigeriir. 16 pt. 
4Sd)tuii(f, 3t, N Daiizigmlr. 90. 
4Sch»ciber, 9t, O Zornborferstr. 4 pt 
4— st, N ;^o»5(irdiüi'. 18. 
4- ,(■)., W ötebltidlflt. 29. 
4— H, NO 9iytc!lr. 34. 
Sdjmlger, H„ S S'oedljitr. 46. 
46diolj, P, NO Mariciiburgcrflr. 15. 
4Ed)ö», I, () ünüblciijtr. 51. ' 
4Schö»au, W, SW MaoMftr. 20 pt. 
4Sdiö»brobt,st,NWGoljtowstiiitr.23pt 
4Sd)ö»efelb, M, SO Elisabelh-Ufer. 59. 
4£djiüiifclbt, tf, S Utbitiiflr. 70. • 
Sdjontierr, t!, N Dberbergerflr. 46 pt 
Schö»i§er, st, O Mainzer»!', 24. 
4Sdiöiimg, ti, SW itmiAberflitt. 71. 
4£d)üiiiicr,P„ W Siroiiciiur. 12.13 T. 
4Sd]oeppe, (£, AV tS)nmciualbjtr. 114 pt 
4£d)ör»ig, 0, SO (£»unjitt. 22 pt. 
Schreiber, H, S Sieneiibadiilr. 52. 
— H, SO Maria»»e»ilr. 7. 
Sdjrober, 9t»no, W itronenftr. 57. 
4— st, N Bru»»e»!tr. 187 pt. 
— (>i, N Streliyeritr. 15. 
— ß, NW (iiokIi)lv5tl)itt. 7. 
— H, N Hochslablerftr. 23. 
— I, 0 Miwililr. 34a 
4— Joh, AV Lützowsir. 99 pt. 
4— Üoiiifc, SO statdcnftciiiin. 20. 
— 91., 0 stiicbeiiitr. 57. 
4— 81, W Rankeslr. 24. 
4- SB, NO Etisabeii),»'. 33. 
4 - SS, W jlroiienslr. 57 pt. T.- 
4Schröler, P, N Habfti: 13. 
— P., N Pankslr. 53a.; 
4Sd)riiltte, (£, (J Uinieiiflr. 199 pt. 
4@di»berl, 9l, N 9Her)ir. 153 pt. - 
— l£„ SO Viegiiideriir. 7. 8. 
4— st, W üüoowitv. 75. T. 
4- H, NW Marienftr. 25. 
40, AV («olliitv. 13u.' 
— Pa»li»e, 0 9)t»me»[tr. 09. - ■ 
Sdjfitei-, M, SO tiaufiuer Platz 13, 
4Sd)iil|j, t!, SO Reichenbei'gerilr. 101 pt 
Schnitze, M, AV-ltiaiiienfir. 70. T. 
Schüttztk, E, 0 Blmnr»ttic,tsir. 7. ’ 
4Sd)iil,t, 9tb, S Äraeseilr. 19. - 
4— 9tlb„ S Prinzeii'iniiciislr. 0. 
4- Stier, SO Slottbufcrflr. O11. 
— 9tniin, SW Ärobbeerenstr. 58. 53.’ 
4— Aug, XO Treodol»sir. 25, 
— C, SO vteid-enbergerflr. 161. 
4— Emil, NW 9(tti)nner(ti'. 24. T. 
4— Rcrb„SW 9(lci(iiibiincniir. 28 pt 
sterd, X (iliirtciiitr. 153. 
4— str, NO Lietzmannftr. 0. 
4— He,>», NW Salzwebelcrsir. 5. 
4— Sl, SO MnSkauerilr. 11. 
— aifmic, SW Irlloroeiilr. 40. 
4— SS, SO 9lbnlbertilr. 85 pU 
Schulze, 9l»g, O Böbikerslr. 0. 
— Äug, AV Aotliitr. 14. 
4— Stiig, SW Hattefchesir. 15. 
4— tS, W Slanoiiietfir. 0. 
— Cntfl, AV (üiiloilr. 8. 
4— Heinr, NW Thurm str. 39. 
4— Herm, 0 Wurichaneritr. 60. 
4— SB, 0 9tllc Ueipziaerilr. 13 pt 
4Schmn»u», 9t, NW Fclbzengmcister» 
fir. 8. 
. - «., S Alle Iarobilr. 84 pt. 
4— Will), NO üiiiieiiflr. 6a. 
4Schurig, P, W Murfüiitcuflr. 71 Z 
4Schiile, P, SW ;jimnteritr. 10 pt. 
4Sd)fitz, H„ W Jlu'chbnd)itr. 5. 
i$d)üt)e, C, 0 ftvniltiw. 45. 40. 
4- P, SO yniifitzcritr. 3 t pt. 
43chmnch, I, NW Wilhelmshaueuer- 
slr. 27. 
4Schiunmmleiii,5, N ('leridilflr. 14, 
4— 9t, NW -jwinglislr. 22 pt. 
4@chto(iit|jcr, R,N CMiuitlibeitiir. 31 pt 
4Sd)i»ni'j, t£., SW Heim!»', 1(1. 
— ©., d Sitte Sdibi.fTiiisrritr. 39. 40. 
4Schniaizer, (£., N Siuincmiinberitr. 8L 
4— O, W tiiiiiolufti. 08. 
ZeichenertlSrung: 4 — SimuiigSmilglieb; T. — Telephon-Aulchliisi.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.