Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Wohlqemuth 
- 777 - 
v. Zeschau 
Theil III. 
AI* 
'HlCti 
* L 
xfaji 
r. 15 ; 
:iilni 
i'ii i I 
■ a 1 
djn. 
'im» 1 
nniit, 
), 81111 
MS), 
.41. 
t.ü 
r $111 
iSlI 
Gl» 
Itlll 
.117. s 
Kliilfl 
Mit- 
llllli-j 
iNl| 
14]. 
kl 
ir 71)1 
>- ft| 
-) 
M 
mr 
ain| 
ittl 
Still 
.[ ü| 
Hiiml 
t im 
bfrgftj 
it'irÄ 
rivVt« 
i. lj 
MiltJ 
fit 14 
'iltt.il 
lilf-ll 
ed|«| 
I lj 
54« 
»ill. I 
'>|_ 
fl. 311 
tjJIJs 
BtiHl-l 
18 
9!cal 
ortt-l 
r»i. 
iirfiU] 
TVdfl 
£5 vw. Bann,str., sMci- 
u;i|'llotiacritr. ö. 6. Pols- 
IS> SSSM 
«JotMb'Ä«».' RiltergiitSbcs. 
liiiBKlwIl’). Soroll)i'Cii|tr. 7. Um- 
■««Ill 5rniittiirtci3lllcc32. 
Ksiwimi. Sebcrftaf., («öpenitfer* 
iit IMI, Ln-Ikiierilr. 4 . 
_ i„ .toiitt ilopcntdcrflr. 184. 
lUlidmiislr., toIcBcrgcrflr.16. 
I*11). elcghgcritr. 37. 
IV Mdcimiir, itroiipmizenitr. 2(> 
jlmiil’niijvm'ii*. ‘25. 20&- Cbei'ltr. 
» «oiriiii« 
I in (iinitiv.. Srunncitttt. 10ü._ 
*_ stim., Holzhbl., (Palianer- 
ii>. V2.I Stagoncmr. 48. Meter* 
» wioiir. 7. (Jlcnban.) 
|_JÖ, ilfm., ’ÜHtimaimifr. 9. Thnrn- 
tniittiir. 4. 
- '.1, Sigiilr. fleauit., Slcnc Hoch- 
l-Zir^Statcniiitr., (Gljarloticnbg.) 
"mlnimiir. 1-’. „ . 
|- ff, Piwliner, 9tbmir«t|tr. 40a u, 
JjLjIciilier, Gfoiuffecftr. 27. 
I jlnit, lllriititv. ilöili(|(irätzcrftr. 100. 
_ (?, Italien (Sljarlotteiibiirg), Mari- 
_ niiiiniv. 19. 
I. j sä, Rentier, Clostpljltr. 1). 
I-Jiil, Jicnticr r£otsb(tmeritr. 27b.) 
JüJcuitr. 2i». 
1_ ‘ii/, ikt. 5cf)0rmtciiiicflcrnntr. 
iftmiiteüitv. 50t, Urfmnftr. 119. 
I. t, Sitjuljniiitstr., Stcidjciibcrgcr- 
I nr. ö-’. 
I- ü, 5lciimilie6., Slcnc .yodjftr. 30. 
• 51. £!iii„ ÄMIliclmflr. 138. 
1‘Silitl, s!, (iigmiliütn,, Hornslr. 4. 
tarne, Srtjloiimi Iflraufcnftv. 17), 
lifiitiiit. in. 
|&li;niiiiit, 3., »Ifm. (3(tlc Srfjöjt- 
Imnniir. öl, «leinmey)lr. 17. 
lüolii, ,y, Slpotljtf., illciitftr. 39. 
|- 5li liniert. (Slusicrlitilb), C6cv- 
«lliir. 14- lii, SVcibmlr. 0. 
- ii, Dr. mt'd., pr. Arzt (Sutvnacr 
itr 'filliisitr. 2. 
|- ü., l)r.mi‘il., pr. Slrjt tGifciuichtt- 
iir ill, tfuiiibii'reftr. 12. 
|-IS, llädtniiiiv. (@riiiicr Siieg 75), 
üoWitcrilr. 50. 
- tiilli, Hmuiiiier, (Fricdrlchsir. 81.) 
Mrtnatonitr. 31. 32. 
- t>„ l^rcSbvii) Lchinle- 
«r. •> 
- (’, Jirtd. (tiinlcvfrlblilv. 5. 6), 
Vmliir. 12. ffl!cini(ff[tr. 2ll. 
I- l!. üigciiil), l'kiiiilhnlerflr. 61. 
I- Ijttii, liiciciiK], Sfnliucrflr. 139. 
•- V, ISiiiniili., 5lvrli|)«ilr. 59. 
-l1, Ifigruili., lÄlI-Moabit 127), 
illli Jiltol'lll. 411. 
6|U'itill., lHanicls - Ablage) 
IWriMlMh. »!). 
I- li1, rtiU'iilbiivtl., fisiwuitr. 3. 
I- i;1. 11., Jngcnicur, !9cnblrr|lv. 18. 
«. Jlr. 17. ,(nilicinollrat|lr. 19. 
örangclitr. 112. Eiie»- 
lalmiir. :si 
I- Jllb, Mim, iltiuilr. 19. 
I- l£«l, iltni., (ällriaiiberftr. 1), Tres- 
■ itiittiir. rn; 
" lii1, Will, illoilcrilv. 24. 
I 'i, IViNiiiufiv. I) flöuifl= 
(itiüdiii 17, iluiliviinfi 48. 
I^WniiMiu, Kim, strvn;|tr. 4. 
- »,'i'inr, MM:i, 'Wiciitrflr. 11. 6itf(ll= 
l)ii»t 111. ]|. v 
|-j 'hin, -JVtiitilv. 19, 
“ v, 'Hm, nlimiicnilr. 37.) Äöuia- 
flwiluiti. 17. UotliiMici-jtt, 48. 
1 i ~*»ü’ifiM';, Jlilli',, (Jiwalidcn- 
, ■" I cifüiiisiitr. 25. 
l- 'i. üiiii'Bti, Viuibsüri'gcrfti'. 42. 
1 '«»lotlniii. 
' ß, -Walmniif. (ßfjoujfccitr. 75), 
IWlioilwtm ii ' 
r?,'®1"’-.'"«!, Slitteflr. 2. 
L ;5’ Jtlllll’ii'iii, sBSlfcrflt. 3. 
_ ■ t-ui'flMfi, tlacrmaldstr. 80. 
J“« ' irimi 11), !)(„, (£imi6 4. 9. 
i!°>lb»scr 
itohfHl'' Meuc Promc- 
J« s. (iiiiiinir, 21. «)r, «räli- 
JiZ i Wcnhuftt. 1. 
- if’ n , erijnpcvilr.19 
-if ,, 1 Jindinibnncvilv. lOHa. 
. Neue .ftoiiiaiiv. 19b! 
0.1 ,m ^>"111.13. «audr>bergcr?>llcc 
I je, SleiiiKr, :'iniiiii)nfir. 19. 
Wm ™lt1, (Slll'lll,l'l)u!H'. 11. SSwi- 
liuiiin, 
l^blsbamrrslr. 27b), 
_/Mliimti  
IsÄlm J(?)' 
^   *■ II. äimitni-IHr im. 
Wolff, O.A., lllciiticv Stöiiigiu Augiiila- 
flr. 43. Uutljcrjtr. 9. Diclifcftv. 33. 
— Tli., Nlnticr, lHildebraudstt. 12), 
Bcllc Alliaucc-Plav 5. 
— Tl>.,:Itcniin,Bcllc-Mia»cc-Pll>vllu. 
— W, lliciilicr i Sltgligcvflr. 68), 8>ls- 
imäcvitv. 67. 
— W., iKcmitr, (ädjmiiifti'. 13), iTin- 
fürlltiifiv. 11. ’Sileimdmlr. 57. 
— 05., Sifiloiicrmiiv., NcucÄöiiigslr.79. 
— H., liidjlcrmitv. iFuichlslr. 55.) 
Snidiülr. :!(i. 
— & Glascrfcld, SSfdjcfBrt., Zcydc^ 
jiitfcrflr. 12b. 
— W., Zeichner (Baerwaldsir. M), Ja- 
tobilitthitr. 2. 
— Fritz, jimmmniir. tBcllc-Allianic. 
Plan 5). Clivrysir. 45. llrbanftr. 90. 
tIimmcrplay.t 
— 31., Biickcrmslrww., Hnssileuilr. 20. 
— 31., 3-vmi Uomincvj. jloll), (.Vulljct' 
slr. 52), yinlilr. 25. 
— (?!)., 4Bw, Eigciuf)., MüllmIr.5I». 
— E., $!(iiivmiiimum., Bcniiclilr. 44c. 
— ti., vw. Pros., Sdjclliugilv. lü. 
— H., vw. Nochlsamv. (Ärciijl'trg- 
(li'.27.28.;(£l)viiliiiciiilv.24.«d)iuciiler- 
ftr. 205. 
— Gavol., 9ltiitim, iilciiibccrcustr. 21, 
ii. Slr. 22. 
— Gl„ Rcnlirre, Bcriiaucrstr. 9Cn. 61- 
ienaerftr. 1. Ilmcv(lv. 25. 
— M., Sicitlicrr, üüvowilr. 21. 
— R., Rcnlicre, Po!i,damrrstr. 2Ga. 
— 2li„ W»>., Slcnt., illnllivimmciiliMi?, 
— $i„ um. Sladirall), iBictoriaftr. 12. 
— Siatif, Ww., tlt!ill)clmitv. 129. 
— Mattha, ffiiu., iffiitiioi'flr. 34. 
fflolff’irfjc Erben fiicrlr. (?. Fromm, 
Accwr, Langcilr. 70), lUmnbciibiivg 
str. 54. HolUniitiflv. 10. 
SSötffcI, F.. Privatier. Elisabellistr. 31. 
Avlffcichn», 31., Archilcit, NoUendors 
Platz 2. 
äSolftgmm, Rechlsanw. iWilliclm- 
ftr. 118), Site Iaeobftr. 18. 19. 
Wolffheim, G., Fabrlbeiit!.. (Itlriu 
bccrcnftr. 25), Sloltbiiicc User 1. 2. 
— 81., 4lfm. (Vlcttrlbctfiir. 21), Jüdcn- 
str.33. Stralaueritr.23.Wichi»anni'tr,2, 
v. Wolffradl, H., Major z. D. (Wi'. 
Lichterselde), Bülowilr. 5. 
Siolfframm, P., Favit., Fricdrichslr.243. 
— 31., Frau, Lolhringerilr. 82. 
Wolffreim, Ps)..Ncntier iMichaelkirchslr. 
13), Koloiiieitr. 112. 117n. (Ban- 
stellen). Müllerslr. 139. 140. lege* 
leritr. 53.54. lHolzplav). 
Wolffsohn, M., »tfm., Cliaiiffccitr. 02. 
— St., Zimmennstr., Spenerslr. 15. 
Lnitpoldstr. 17. t'Jteubaii.) 
SSolflji’iiii, 3(„ Rentier, iMltenberg- 
Plnü 3n), Gürtelstr. 23. (Baustelle) 
II. Slr. 25. 28. 29. 29a. 
Wolfram, O., ilfm., S^lagazinür. 15. 
— I... LanLwirth (Slufierljolb), Ora- 
niciiftr. llii. • 
G., Malcrmstr., (Warfchanerstr. 10) 
2ie(jcii6iirgcr|"ir. 0. (Slnitmu.) 
— 3t„ Alaurcr. Gleditschftr. 19. 
Wolfs, 31., (iifeiib. Direit. a. D., Pa¬ 
riser Play 1. 
Wolsschuti, 31., Privatier (dir. Lich¬ 
tem! de) Oraiiienbiirgcrslr. 87.88.89. 
Wolssohn, 3(., Fabrtbes., (MendelS- 
fohnstr. 13.) ®twli#crftr. 00. 
— 3„ ®iite6cf.,yidniflr. 59. Bandclstr. 
10. i^eldzeugineisterftr. 4. 7. 8. 
S!eiui!ieiidorfcrstr.37n.StepI)aiistr.l0. 
— l£., ilfm., (Aaiferftr. ti. 7.) S(iig8- 
tjuigcrfti-. 79. 
— 3., ilfm , Christinensir. 4. 
— 91., Slfni., (Jerusaleineritr. 43,) 
illopftcdftr. 23. 
— I., Rentier, Bendlerstr. 20ii. Slr. 19. 
— 31., >)imiiiei'mfti'„ (Spenerslr/ 15.) 
Geisbergslr. 31, Slenc 3In»vachstr. 1. 
Martin tiulljeiiir. 0. (Sieiibmi) 
31., Maurer, Gleditschslr. 19. 
Wolk, 31., Asm. IMichaelkirchstr. 30), 
0 Blumcutlialstr. 20. 
Woclk, M., Gigciils)., Vredowstr. 31. 
Woltenhaucr, Frau, (Stettin i, Wcrst- 
str. 4. 
Woelkcr, Slentier, H„ Ärosibecrenstr. 70. 
Wollauke, C., ilfm., Äoeckhstr. -13. 
@niefcftr. 83. 
W> i ', ©., Fabrkbes. (Regeuteustr. 24), 
Diichofstr. 19. 20. 21. 
Wollenberg, S„ Dr. med., Arzt, Pal. 
taSstr. 24 ii. Slr. 25. 
H., Fabrlbes., Teiupelhoser Ufer lb. 
I.. Pferbcljbl., Christinenstr. 9. 
Lottninstr. 0. 
ffioltcr, 31., Rolkcreibcs., WiKnacker- 
ftr. 34. 
Möller, 3(„ Rentier, Stfiiimetiitr. 02. 
Kollert, SB., Direkt., Uscvomstr. •/;. 
ilBnititr. 7. 
— AI'., Ob. Jugcu., (bis 1.31pii! Nieder 
Sdiöiifjniiicii.) Huffittenitr. 30. 
SBotlljeim, C„ Dr., 31 «t (iloppen- 
flr. 99), 3l(toimcr|tr. 24. 
— (£., iloljleulibl. Französischestr. 60. 
61. Hossinauiislr. 29.30. 
'Kolli». !)t., ilfm., »11. Roientliiilei- 
itr. 11. 
Wvllina, F„ OicrichtS-Voltzieh. a. D., 
llrbauitr. H5. 
11. 
Wotlmadi. 91., iticsgriibciibcf., Hasen 
(jaiiie i (, Wissmannsir. 30. 
iüoclliicr, 31., ikansmüiiiio., Tlmrinstr.4. 
Wollschläger, F., Poslieir. a. D., 
Slnmlieiiitr. 18. 
Woll»), C., Filial Vorsteli. tPrinzen- 
(tr. 37), älautcuffclstc. llü. 110. 
Woltrr, F., Higcitiljihn., Sleiic Hochsir. 
54 littb 54a. 
— 61., Cigenlljfmi., Cremmcncrftr. 12. 
— Fr., Fabrk., Büschingstr. 7. 
— ill., Fabrlbes., Müllerslr. 13. 
— G., Sloltereibei., Tilütcrstr. 
— H., Tifchlcnuslr., Slignrrstr. 3, 
— 31., Hahnkünstler I Soiljringcrslr. 82a), 
ffiolluierstr. 50. 
— Slbclljeib/- Gigeutlj., Stmnfiberger 
itr. 45. 
— H.,Gürtler»»»., Kr. 3«beiisios. 9. 
— P., Prioatiere, Borsigstr. 27. lierf 
str. 27. 
— ä., Storniere, Üaniimitr. 3, 
— M., Slemievi l Slcmitfeiiboricnir. 14), 
Laarbrüderstr. 32.. 
3Bolict«tiori,ti„ Direci.,Mölk«»str,I13. 
— K., ilfm., Möckernftr. 113. 
— 3l., Steiuhbl., Jagowslr. 29. 
— 91., '&>»., Ifigtiitlisini., Femistr. 18 
— P., Rentiere., SJlücfemftv. 113. 
Woufowoti, E., liigeiitljiim., Chonner- 
l'tr. 50. 
©oobfe, M„ Eiqeulhüiii., Slrfi’ifir. 143, 
Jnvalibeusir. 153. Oseuerslr. 91. 
®o»rb, E., (tiolb.ul)., Sorautritr. 27. 
■Sorgitif», G., Eigenthüm., (’Billibalb 
Sileriäftr. 25.) 
Worliyer, F., Schlächtermsir., SSlagbe» 
biirger Platz 3. 
Worin, 3-, lllaitiu., Onitzowstr. 54. 
Wormanu, S., ilfm., Brailbenbnrgsir. 1 
imb 2. Gitsdiinerstr. 81. 
WormS, H., Pol. Hauplm. (iUmigS 
berge,str. 17), Hänbctslr. 20.21. illip. 
ftotffir. 1. 
— H., Slentivr (illopdodftr. 41 ii). 
Gljoi'iiierftr. 59. 
Wörucr, F. il1!., ilfm., Slntlamerslr. 40. 
Wolizky 91., ilfm., Potsdanieislr. ü2, 
Botidife, G, ilfm. (Tanzigeritr. 20), 
SJlitteiiiuntberflr. 9. 
335l}c(,li).,.Mfiu.,(lklle.3si|i(iiue PIat,9> 
Kaiser Slltec 114—117. (Stniiitetleii./ 
Aoworsk», 91., Slcntirr, iUciflftr. 43. 
Wo»be, 91., ®iu„ >3l»sierhalb.) ökeiiz- 
ftr. 20. 
Woznitzla, L., Dr., «au. Ralb Michael- 
lird)-Platz 10, Schiffbaue»»»»» 18n. 
— Fran Saiiit. Ratb (S.llichnetfirdj= 
Platz 10). Schiffbaiierbami» 10. 17. 
SJrebe, H., 3lrd)itect, jloUeuborfur. 34. 
Sturgaibeiftr. II. 
£l,. ÜJiliiiuUmlibl. Lanbsbergerstr. 
100. Palliinbonilr. 100. 
■ SB., Priuntitr, Tresckowstr. 17. 
Wörtherstr. 12. 
■ Dr. pliil., Rentier, Thiergarten 
str. 8c. Setibelstr. 2. 
— B., Frau l)titterg»t®bos., Rooiistr. 2 
Wre,'ch»er, M., Rentier, (illtoiwtitv.21.) 
3tlc.■(iiibcrftr. 30». iiaiiciftr. 20. 
Siti beliergerstr. 21. Mehnerstr. 23. 
SBtrüziiieli, H., Dr., 3fpotf)o(eiiCef., 31b 
mirnlstr. 31. 32. 
Wroblewöki, 0)., ilfm., 9(ii»Ciid)eritr.52. 
Wronkoi», 3(„ Sleuticr (Charlolleubg.), 
Drniiicuftr. 102. 
Wrzcrzinöki, 5., Msm. |3llveiii>lcbeu- 
Itr. 17), ilörncritr. 12. 13. 
Willis01», F., Frau, Iohainiiüstr. 12. 
Wulf, D., Baumstr., tiüuoroftr.  13.ii.44. 
— 3!., Fabrlbes. (Schlachlensee), Mar- 
üiirgcrslr. 13. 
Willis, i1., ilfm., ötörlioer User 38. 
Schtefischestr. 2.3. 
— F., Stcntier, Pallasslr. 1. 
— , Slciiticr, Steimuetzslr. 50, 
Deancmtzstr. 31. 
Wiille, W., Sdiuhmnistr. (Tteiniuetz- 
llr. 20), Slaltmiitr. 3. 
Wnlschncr, H„ Sdjiiiicbemfti'., SJliiS- 
fniierftr. 31. 
Wundahl, B., SB»»., Fütbriiigerftr. 20. 
Smibcr, I., Ww., Eucke Pla» 2. 
’-toimbctlid), ©., ilfm. (ill. Haui- 
burgerstv. 21), Sldicuöodistr. 0. 
— 20., Stfm., Sdilcitrmndjcritr. 11. 
— W., üoiibto., Pappel Allee 98. 
■ B., Rentiere, Schönliauser 31llee 159. 
Gljurinerilr. 35. 30 (Sioiistellen). 
Wunbmimiiu, IE., Sledikumu., Potö- 
bameritr. 82 b. 
— I., Rentiere. Lchiffbauerdainm 14. 
Wundsch, P., Fabrkbes., Feimilr. 41). 
u. Wunsch, H., Stenticre, äoedlittr. 54. 
Wünsd), 9(., 35rtd)jlerm(tr., Skalitzer- 
str. 129. 
— SIS., Eigen!!)., iiottbuser Damm 10.17. 
— 91., Sleiitier, CEIfcnftr. 3, Elsenslr. 1. 
Holzgartenstr. 7. Vintflr.38. :vlaiien- 
bnrgerflr. 2. Samnriteiftr. 37.38.40. 
Wnrad), 31., Fabrl., Slcnc ]Sromeii(ibeü. 
Wurche, 31., iTjm., Frankfurter 
Slllee 132. 
SBitigcll, F.. Simincrmslr. ((lirniiaiia« 
str. 41), Freiemuitlberslr. 21. 
SBiiil, (I., Eifleiillinm., SL'nrid)(ineiilr.50. 
Wmit, SB.. Giflentliiim., (#reifsioalber> 
slr. 24. 25. Sleiie ilöiiigflr. 110  
Wurst, H., Stcntier, Cberbergcrstr. 54 
ilastanicn-3!llcc 91. 92. 
SBürlh, (?., Slrntiere, ©coigcitkirch 
str. 38. Lietzmannslr. 7. 
Wnnhner, R.. ilfm.. @rü.-*r Weg 4, 
Möpeiiicfrntr. On. 7. 
Würzdad), Elaia. Ei,in»h. (Gljav- 
lotteubg.) ilraitscnitr. 14. 
SBiu'jbnrg, SS., ilfm. iZohannioslr. 4», 
9lngübnrgm"tr. 10. 
Wurzel, ii.. asm. löitrgftr. 31), Hoch¬ 
sir. 25. (Baustelle). 
Wustanbt, E., Piivaticie, 9!lte Jaeob- 
str. 71. 
Wüsteuberg, O., Banquier (Littzow- 
Platz 5), ^üfltiilv. 58. iiimmtviir. 73. 
— I'., Tischlermslr., xfiiticitftr. 23. 
Wüstenhagen, H„ Slrchitcet, «chaper- 
•f'.r. 30. 
SBnitlioff, 91., SDloltereibef., Ghanssee- 
ftr. 71. 
— Marie, Rentiere, ilöpenitfcrslr. 113a. 
Minna, Slcniirre, Jlöpeniderftr. 113a. 
Wuilroii, y., iinufiii., ilnrilr. 32. 
— M„ Neniier, Eliiabetli-llser 32. 
ftnrftr. 32. Cranienftr. 191. 
- i!., F-rnii (ilnrilr. 32), Lützow 
llftr 2. 
SBullie, G., Milchpädit., 3!rubtilr. 5. 
SButljft, G„ Dr., Dient. (SKnütauer 
str. 13), itoppeniir. 19. 
WligobzinSIi.M., Rentier iBellevneslr. 7) 
Stn"idtn=3lllcc 0. Siigaerftr. 14. (Ban- 
stelle,) 
SB.,Dr., Mrjt (Reinilkenborscislr. 32) 
Sletlelbertilr. 0. 
B- 
Naroslawsl», SB. ii. 3l., itflle. (Ghar 
loittnflr. 77), Gljaniivi'ilr. 8. Sdilrgrl- 
slr. 33. 
Z. 
3iinte,Ü.,Sd)iisnnmjtr. I iliifiriiierPliigS), 
Fnidiislr. 75. 
;Jnnr, 31., 91rd)itccl (Xliiiießiirgerslr. 27), 
Slosenilr. 5. o. 
- G., Pros., 'Jlutiitcd, ücsiingitr. 48, 
Dronllieinieislr. 14. *llilanbjlr. 109. 
171. 172 n. Slr. 173. 174. 
Habet, Sll., 11)111. (3lngii|t|"lr. 28—29), 
Spcncrstr. 34. 
- P., Slnbtmtli a. D., Faicincn'tr. 97. 
- if„ Gigenlljiimcrin, @eurgcnlird)> 
str. 50. 
- 41., Rentiere (Gharlotieuburg), 9(iim- 
lienitv. 17. Grüner SSvg 93. 
- ill., Sleiitiere, Omitieiiltr. 142. 
Zabckoiv, SB.; SttMilierv, i’liiioiiiuitlber- 
itr. 23. 
I^adiarias, ,£i., Destillat., Luiseu-Ilser 2. 
iindmit, M., Lilbhauor, Sleiie ilönig- 
str. 8. 
findjmi, 03., Fabrl., Prinz Gngenflr. 21. 
;’,<tche, 31., Hosl., itm fitrsleiifti. 108. 
jjndicr, (>., Ginentliitm., Gmbeneritr. 17. 
Zachniewsti. E.. Malen»str., Stviue- 
inünbrritr. 104. 
Zachow, W., Slentier, SöeHe=3((Iimtcc- 
str. 27. Alte Jaeobstr. 1a. 
,'lndiran, 16., stfut., Uützouiftr. 3 
;|nrf, Gh., Stcntier, Lnckenwalberstr. 10. 
ja bei, 6., Öaumitr. (Glnirlotteitbnrg), 
OJertranbtcniti'. 20. it’l. Poststr. 2. 
- Z; G'igciitljnm., Fürlherstr. Ua n. 
Slr. 11. 
- I., Stcntier, (fllniburgcrftr. 8), 
Sniien-Ufci' 48. 49. SBniierlhorflr. 
Slr, 1. 2. 
;]<tbenM(f, F., Iapcj.,2tmpclljcrtciittv.21. 
Zahl, H., Slentier, Elisabelhsir. 38. 
;inlin, nun., G., Gigentljiim., Trcockow- 
t'tr. 15. 
— 31., Fabrk., G'tifabctli.llfcr 42 u. 41. 
— F., iVlalet'mftr., Steglilierstr. 30. 
— G., @d)iniebcnifir., 3llcranbrinen= 
str. 10. 
- 31., Jöpscimitr., 'Piciizlituer Slllee 14 
n. Slr. 9. 
Zajack, EI., Rentier, Münchcbergerstr.2 
ii. Slr. 33. 
Zaions, 91., Rentier, 3(m Sd)leiiid)eit 
Bahnliof 4. SJliiiniiebeigcrstr. 20. 
jaller, $.,Stcnlicrc, Unter brnüiiibcn 01. 
^alta, I., Destillat. ((Mumncrstr. 9), 
Snmnriterftr. 3.1. 
Zameilat, 9(., Gastw., Wnllner Theater- 
str. 15. 
Danton,, St., Slentier, ücifingitc. 7. 
Leipzigei str. 03a. «cljbcljtr. 1. 
Zauber, V., Fabrk., Stettincrftr. 45. 
- F. H., (ilastiu., Slugsbiirgerstr. 72. 
■ F„ ollasciiiistr. I9tng»biirgi'rftr. 47), 
licniielslr. 88. 
■ SB. & O., «fite. (Holzmarltstr. 59), 
Liitienslr. 218. Siüdcistr. (in. 
- (£., ilviiiff;., Holi»tart(i(r. 58. Sln- 
brcasiti. 20. 
■ I„ Sleiitiere, Holzi mrttftr. 59. 
- F., Ww., 9U1n;n. 9t. 
Dr. —’sdic Erben (Bevotlrnächt. .(Ism. 
O. Baichwitz, Slcnc ilönigstr. 87. 
- SB., SBl»., Slroliiiuberilr. 55. 
Jaule, Ulf., Dr. med., lAusierhalbl, 
Sioienllmlecilr. 00. Sleinitr. 23. 
Zapfe, E., Piivatter, Slranszberger- 
slt. 0. 
SitPP, y., iltinür., Slcnc SBiuterfelbtstr. 
'•'1 r- 54, Barbaroffasir. (ilohlenpl.) 
Zappel, F., Lchlächlerinsir., PfcnUauer- 
ltr. 14. 
Zappnm, R., Wildhl., Pciri-PIaü 4. 
Sntcii(i), P.. uiu. Major (Stnjjcrfj.), 
vriicnndierstr. 07. 
Zarinzansk». £., Rcitlicr, (Angöbnrgcr- 
itr. 27), Slngobiirgeiftr. 04. 
Jatndc. G„ Gigeiitlinmeriii, 3(balbcrt> 
Itr. 79. SsJalbcinarftr. 47. 
;>£.fe, 41., Frl., Grofibeerenstr.29. Flott- 
roellitr. 5, 0. 
v. Zaitrvw, M., Ritlergntibes. (41a»- 
reutljcrstr. 42), SBilljelmftr. 42a. 
gimiiicrslr. 1. 
Zaitrow, S., (»)!ofer»i)lr.,Piilt(iimeritr.8. 
— 41., Ww., Preuzlauer 3!llcc 12. 
— 3)1., SBl»., Freiciiiualbcrilr. 4. 
Zattlasch, 4B„ Reittier (Sdiöntbcrg), 
l'inbcnflr. 95. 
Zanled, 9l., Imitvnr, llöuigin 31ngusta- 
Itr. 8. 
Znt»i», 0). äB., 41aii-.)uier,Willie(i«str.91. 
Zcbe,31.,illcmpiicrmflr. (Sleidjeiibergcr> 
str. 10.), Oilogauerstr. 28. 
Scdi, 91., ilitiiflgürfit., Slnnenstr. 2. 
iloppenitr. 85. 
■ F„ litchtcnnitr., ill. 3lnbreasstr. 9. 
ZechclinS, G., Fabrkbes., .(lopcnitfcr- 
fti'. 147, Ghriitbntgn-ftt. 27, Wttiiä- 
ronlbciflr. 197. 
Zcchlin 3!., Rentiere, (Vcifingfir. 13). 
9llemnberitr. 49. 3IUe Sdn'Kjenitr. 11. 
v. Zcbbdiimnn, 31., Fabrl., Oranicn- 
|l r. 71. 
Zcblrr, .6., ilfm., Slngrnrtilr. 19. 
— R., Slentier, Zwinglislr. 14. tzlotz- 
lowsli)sir. 31. 32, SBilhelmShavener- 
str. 57, 
v. Zcblio Slcnfirrfi, I., Freifrau, Reut., 

l'lr. 10. 17. 
3eebcii, E.. ilfm., Derfflingerstr. lön. 
— 3., Sdiloifennftrimu., Strafic 17, 
(!>. d. Olnbenetflr.), 3cc6e:i’fdic6 
■\miii'.  ill. Poilstr. 0. 
Zeese, 3(., ilod), ümnäiiidilr. 20. 
aeglitn, St„ Munsm. (Vivos) tidjtcrstibc) 
Vcllilerslr. 37. -iOa. 48b. Nigaer- 
ftr. 125. SBilljelmitr. 123. 
Zcglin, H., Fabrk. (Inbenstr. 40), 
Gliainiffo Platz 0. Heiinstr. 20. 
ant Zehnlwff, F., (Suftro. (Haibestr. 78.), 
Icgelerfir. 18. 
3eliriininii, E„ Stenlicrc, (Invaliden- 
itr. 0), Strolsnnberitr. 50. 
Zeiblcr, 19., Banrath (Gljarlottenbiivg), 
fintitr. 10. Stcinftr. 11. 
— !i!, Manrermstr.. «Biischingstr. 31.) 
■liolliringcrftr. 104. (Lagerplatz.) 
• H., Pliotogr., Jernsaleincrstr. 0. 
— 01., Dr., Stedjtsmnu., Münzstr. 1, 2 
Slridjcitbcrgcritr. 79. 80. (Holzplatz.) 
C„ Steinmetzmstr. * (tlöpcnitkec 
str. 145), 9l(fcrilr. 109.170. 
■ 91., Privaliere, ilötlicncrilr. 0. 
Zcisc, G. y„ 3l6jn!)(. ülesd)., Brnnitei 
itr. 98 n. Slr. 99. 
Seifiger, ©cschw. Stent., (Büschingstr. 1), 
Fcnnstr. 0. 
Seiner, O„ Fabrk., ©örlitzcrstr. 43. 
Sciilcr, Gh., Siiittcrmilr., Metzcrstr. S. 
— V., Baumstr., (Hüdjitciir. 41,) 311. 
id)i»gftr.l.2.31.32.- 34(HolzplatzVL. 
Friebeiiilr. 20, (Baustelle). Höchste- 
)tr. 40. yinienftr. 20. 
- ^., Fabrl,, Sleichcitbergcrslr. 59. 
- (>l„ Sdniiiebemilr., Dallborscrstr. .U 
Zeitncr, 31., Meiereibei,, Gmbc,u‘v= 
itr. 40. 41. 
;!eitid)tl, E., Slentier, Sehbeniikcrstr, 12a. 
Selber, 91., Fabitbcs., Frankfurter 
Slllee 117. 
Scleivüti, (lj., ilfm., filiicifcr„iiftr. 102. 
Selis, XI)., Hpt. Sleneramls - Sctr., 
ilahleistr. 15. 
Seile, ill., Ob, Bürgerin str. a. D., S)li= 
chaeltiichstr. 10. 
Seil ermann, W., Slfm., Holfteiner User 8. 
Scinliit, 111., Fran, Mantenffelstr. 29. . 
Sfnbtr, G., Fabrkbes., 9llera»briiien= 
str. 25. 
Senker, (*>., SJnifcrinftr., Slcichenbergcr- 
ilr. 153. 
— 21)., Slentier. Mnladstr. 14. 
H. n. SSI., FrIS,, Stellt., (Pankow), 
Pappcl-Slllec 133a. 
Seimig, H.. Stcntier, SBidiinaimftr. 12c. 
Scperniik, (9., Fuhrh., Frciemvalder- 
slr. 20. 
— ti., Slentier, yangeflr. 108. 
Seien,ie, E., Slentier, (Sleiie ilöniiV 
slr. 93), Mcisbeigitr. 43, Motzslr. 22. 
‘!ergicliel,bi‘ii„G„Giin'iillinm.(2fnli|)cr» 
slr. 130.), Slcidienbcrgcijtr. 107. 
Sci'luiuüli), 91., Eigcnihni»., TreSlkow» 
itr. 14. 
— £., Slentier, 3tltonaerstr. 18. 
ScutiloiLi, 31., Eigenthüm,, SBrnitgel« 
str. 70. 
.jcipiier, SB., Rentiere, Franlsniter ' 
Slllee 135. 
v. Sc'diau, R., vw. Stitlmilr. (Soian), 
F-1'iebrichonradit 01.  
■NUR 
I 11E0EUR. 
I EXTRA FINE 
* 
S^LTA 
Saltaspiel! Ruhm und Glanz des Tir rft * 
neuenJahrhunderts. Schlechter. ’•
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.