Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Act. Gesellsch. 
723 — 
Asbrand 
Theil III. 
>2f‘ss* r* 
3lll,llir':.- " Anidlstr, 18. 19. 
85. 96. 
fffrV-ii8“''*«: 
«nmitiii'ii- lH- Cliaiiiilio-PIytz 3. 
ffutmiir ''On. Duiickersir. 1. 22. 66. 
ftshW.. a*#f‘L & 
SKaitiliiifir. l/1- 1 'ti,,, ' i1 ilr 
01 '14 Pikiizlaner Allee 111—140. 
un'iiLl (il,iiiitcöcn).lG7.168-ieo. 
«„„HtiH. 181. lKJ-lffi. (öa»> 
t!intjlauerJ(Uecl93 (slatte- 
Jta“ i 20.21 Reichon- 
Imcrt'r. 143. 8lüber5in>rfcr|lr. oi. 
S* llnuliir !i. 10 11. Gdjlicniaitnüv. 
6 ™ i< :ci.:i9. Schnlzeiidor,eritr. 7 
eolMiifiiiv. 10-20. <V°nMleni 
Etonarhcriiv. 29-33 (Sautltflcii). 
U,halt'ir 27. 23. 29. Beletanen, 
lir l 'i 111. SBeiftitr. 9. Willibald 
•Hcrmii. III. 2!. 24. 27. 28. Wric- 
jtncriit. 2S. A. Oamltlltu.) . 
I äst (»fiollidi. f. MofiIritmitre-3ndii|trie, 
" ynShiitftNuim 21. , 
Sit. Wti. f ffietatt- u. Polzindiiftrie 
SiMiitriiv. 2.1. 
Äd Wc'. f. fflontniimbiiftnc, L'il- 
iilnim. Till). 
|!UI.W(l j. 'lliU'Vf«!''6vifciiWii, ((£()«'- 
Ittliiihl I Panll'lr. 4«. 
A„ yti. Jrtuifflcr & Walcfer, tiiniett- 
| in, h in. Jlltc Jacobslr. 133. 
I ürt fflottliiciibaufliifl. :c. SarmftnM, 
fiirirtiincrilv. 50, SoltintrjtiV 67. 
?> (jlmiilrllrii). 
|!ld. Ai. f. 'tiwnBait (vor,,,. Jos. 
I Sdif,) I S.'ii)ii„ !yriebrid)|'tr. 225. 
I H,i iicicui !>. ;(oülO(i. (Saiten#, Kur- 
| |.ii!i'ii»ii!iiiu li. Zooloflischer (Satten. 
INw,«im., 8111c ?nco6|"tr. 7, 
1-5, sljui, (;)iuuucrftv. 02. 93), 
| Siil'iiiltitli. 27. 28. 
[ itMiewuj, S., SfpotScf. Sef., Plan. 
| liier II. 
lÄif, 6", (Mdidmiulfbik., Demniiner- 
I iir. 7. 
|SIMir, S( llsmiunftr., Alte Sifjöit» 
tamuu. 
i. Älicii, v, GigenKjiim., flurfiuftcii-- 
tiiiniii il. 
Iftiitii, 51, liu’. P)tn. Gonfiit (QUune- 
| hIM. llilirr bell tinbeii 71. 
ISiiH, J, Stau, (itufierijalO), Alte 
I t'lfl’i'M- I'"i. 
|Sfii,C, i!», Sopsjiciiilr.lii, Sopljiett 
llii I 
ISIllit C, fiiiciitfiüra., (fflürj6«i(icr 
hi 22) ilini'ttmgniiv. 00. jinrit’ 
tuicrii l'i. 
I-lt Siiiitfnnilv., (ileorfleustr. 4Gst, 
|-al,jl«i!im'(2'rrehi,ii),3iittm"ti'.12ö. 
lätiiral'.'iiiirlimnii, Act. Olvf., ftiicb-- 
nira liv Jueianbrr Pta|j3. Fried- 
Mi'ir. f' Viii'vn liier. 22. VsiOomftr. 
: "I tiuil'u. 0 !lteiuitfcnborfer?tt.2n. 
Htrnut, in, SMeriuitr., Friedlich 
! imh'i 11 
l'i. 2rfiii(jmmftr.,i'fniiijer» 
n * 
tai\ il, «IhuIh-I , SbitbuierSnimn 12. 
*. f. tiiiuuijbil., !!>r!lhelmslr. 11. 
. l.''i«»niiiiielriidj(tv.20.) Liuien- 
lir 211", 
21h", in., asm., itraut« 
»I Ih,| 
PH ', Aiilul, rfi l'i Den fi v. 03. 
TMlliirti C , Salut., ('yiiirtH'iitv. 60), 
1 U'.’Hiirini 71. -liiiii,ieinn. 6. 
«iiiM.V, ilinmei (SiCflliK), Ltea- 
. lwit_» .Iniimeijlv. II. 
li1» li _ liiiiiirii', liiaifflvafeiifiv. 20. 
piunuii n ,jlll«3)iciabit 
i-l i'nlundiihom'ti, Jl. Spe»er° 
, iir i, 
:"i ,'uiii, Yaiijigevftv. 81 
illlltllUI i 
^ JitHiiditeiniilt., fiaiib?(u'i« 
i! i1 l! 8. 
h,«lvh'l.. (nnfievljallj.) 
iWilniti.liinnfnn 2. 1. o, 7. 
' < 'Imii, iVU'iiridiAkuKi'ilv. C. 
Jlll, ’-n! ,5l,!i’lu11/1' (Prenzlamc 
», 1,1 -*^l ('Mil'ciiei-fir. 22. 25 
fi’m' Am Kiedrichz. 
l-iiil i>nel:iel|tl)aiii 10 
pÄ-i “lu- P1'- Buig 
IlMi!!, ’ 3lulll|i*iiitr. 115. 
1 W«t*eiiit»r Markt, 9. 
Ist.:. ",rl1 7-8- w. iüiev6ct= 
uovin. 
I Sliiiit.™ 84. 
itt IS'J.^ifitfieiiDauS, Cuifcii« 
lM ilrt lf .,tot?<0l,if »°r>n.WiMiig 
Itt. Lto>%- 20. 
IM«»'?!.»..!1, u. jtsein. 
1,; ,;,ru“rn'-.Dceiiftcin 4- 
t^i, ^mptKiojn llfci 24. 
Akt. ©efclljclj. Mix & (Seiioit lelcpljmv 
il. Tclegraplien-Werke, Vülowstr. 63. 
64. 65. 66. 67. 
Akt. Gcscllsch. Priester L Eyck, LnpiS 
papierfbrk., jlöpenikeritr. 37. 
Atbcdyhl, M., Rentiere, Simeonsir. 2t 
Jllbetusjii, E., 0(1). Seev., ("Silljetniii 
Ijaucnerjtt. 40), Rügenerstr. 24. 
Alkerts, 38., Oitiftm. (SanbSünger 
StUee 24—26), Franljiirtcr X'liice 113. 
— O., Rentier, Chorinerstr. 6ön. Cho^ 
rinwftr. 65. Schwedteritr. 20. 
— W., Ziinmeriiistr., Biigenhagenstr. 9. 
Zwinglistr. 15a. 
Albin, -O„ Destillat., Chnstineiistr. 30, 
Zionrlirchsir. 27. 
— M., fflanfmnmi, Hochineisterstr. 20. 
Albrecht, G., Banmstr. (Scijinflitr. 23.' 
jlHrtürfleiiiiiimiii 220. (Neubau.) 
— R., Commerz.Raih, Ä»rf»rstcnnr.L 
— £:, Gi(|entlj., dhoüiierstr. 60. 
Echwedteistr. 254. 
— R., GiiieiitO- Friedrich Karlstr. 26. 
— (£., 5yäil>trtibe|., Rol'tizitr. 3. 2tl- 
tomeiftr. 51. 
— M., Kigeulsl., Petcvctiirflei’iti'. 63. 
— ?(., ilfm., Semmiiieritv. 'i. 
— Jy-, itfni-, ftüpeiiistcrftr. 6, Pfnel> 
ftr. fl. 
— (5. W., Maler,nstr., (Frieden«»), 
SJieiiiecicite. 1. (Neubau.) 
— E., Maleruistr. Rünchebergerstr. 
Gitschiuerstr. 108. 
— (?., Rechn. Rath, Friesensir. 10. 
— fv„ Rentier (Prliizenstr. 10.) Metz er, 
s>r. 17. 
— F., Rentier, (FriedrichShaiieii), Borg 
manitstr. 51. Velinineifti'. 1. 
— I., Rentier, (regel-Kathariuenstr. 3, 
fteibelitr. 9n. 
— ?(., Cchiniebeinslr., Koppensir. 66.67, 
— H., Eteiimielimitr., («neijcnauflr. 51., 
Berqmauiistr. 52. 55. 56. S(ai{ci 
Friedrich Pla(> :t. 
— R., yieneleibef. (Ketzin a. H.) 
Knrfiiriteiidaniin 2.1t. 
— A., !t|liu., (iiflcntlnim., Suifenilr. 41 
— R.,>lanimerger.Beamten>>:w.,(5isen- 
bas)i,slr. 23. 
— M„ um. Profeffor, Äanouierstr. 42 
— F., Rentieie, Piinzenitr. 10, Ufci* 
ftr. 17. 18, is*ic|"eii!li\ 28. 
— P., Uinciilijniuei'in, (Friedenjlr. 16) 
AoCfantfltr. 5. 
• ülKwedjt’fttjc Eiben (Vcrtr. üv 
D. Sfiiifl, äniipolbfti'. 41.) Loh- 
mühlensir. 23. 24. 
!!llbeutirchen,H., Reut., (Felle-Miance- 
ftr. 3.')), Gienabierstr. 11. 
■älter, äs.»., Rentier, «.Schlachtensec), 
jU. Hamduigeistr. 0. 
— E., Säw., (0t. Lichterselbc), 
leltomerftr. 6. 
Alerander. C., Dr. pr. Atzt, Fehr- 
tiellineiitr.86. !lfoiii(|iti.26. Maiien- 
Üuroerfti.0.4. SleUuieiitr.56a.liccf= 
ftr. 28. 
— JV, Sireetor, Mattliäikirchstr. 1. 
— 9t., Fabtkbes. Slurfiirilenftr. 122. 
Jlöiietiitferitt. 111. Vinienftr. 1. 2. 
Jidlelbctfitr. 1. Zn-eetoiuitr. 18., 
— A., nfm. (Geiibetitr. 16), jlnflamct- 
flr. 51. 
— 8(„ Jlftu, Wöüherstr. 36„ Hoch- 
rneisteistr. 32., Oderbergerstr. 17 
fficifjeiibiirneiltr. il. 
— t<., Mäklet, Magdebnrnetstt. 13. 
— (?., Rentier (l'ioDflr. 85), Wilhelm, 
(tv. 105. 
— (£., Topfet, Reinilkenbotfetstr. 46b. 
— O. H., Rentier, (Gljarlotteiibg.) 
Potödamerslr. 31«. 136. 137. 141. 
— 91., Eigenthümerin, PoudeiHeiidt, 
Iir. 14. 
— K-, Gigcntfiiiraciiii, Bon derHelidl. 
Iir. 14. 
— 0., Rentiere, (ii. b. Heydtstt. 3.) 
SSgoluftr. 72. 
Aletandet Katz, P., Dr., Sieifitiiiiito. 
(üeipjijcrflr. 1031, Adinitalstr. 38. 
—i»„ Dr., Rechtsanw., SVIti(t- 
(Ir. 8. Augöbnrgetslr. 98. Goll>- 
(tv. 17. Btumeustr. 1. Flottwellstr. 1. 
Äalckreuthstr. 4. 6. Oraiiicnbnrger- 
flr. 58. Rankestr. 31. 32. An b. 
Gironbiuici' Brücke 4. B. An d. 
GlabtCabii 51. Waldstr. 53. (Ban- 
flcllcii). u4. Teiupclhvfcr Ufer 6. 
—9s., Ww., AngSbnrqerstr. 32.33. 
Aiigsbnrgerstr. 30. 31. Bcnffel- 
flr. 22. 23. 
M. 3l(craiibcr Äa|i’fdje Erben (Vertr. 
Rich. Alerander-Katz, Stlei(t(lr. S.) 
Schilifts. 12. 
Aleirnibta-Stiftung, Holluiaiiuftr. 23, 
9sle$nnbrincnftr. 19. 20. 20«. Wasser- 
tlwrstr. 35. Wilhelmstr. 21. 
Stljcriimim, O., Privat., JDloMtv. 70, 
Goiii'bi^rcftr. 4., Cnrhavciicrstr. 15. 
Alfiiri, K., fl.(m?tolv., Burggrafenstr.12. 
A lisch, H., Schnlvorstchetin, Johannitet- 
(tr. 9. 
Allmbt, J„ Rentiere, 2aitltui|)flr. 7. 
Akledahu, I., Eigcnth., Spenerstr. 35. 
— 51., Eigenthümerin, Paulftr. V, 
jlUgcm. Dcrtmer Omnibus Stet. Ge(., 
stiirfiirftcnftr. 113. Bülowftr 93. 
Jvrobrnftr. 1—11. (sSnrtenftr. '8, 
tiutiieuaiiilr. 12—14. ^nSmvnbcr 
IIr. 2. llotibnfer Samm 2. 3 
Marienbntgerstr. 41—46. Uscboin 
ftr. 24. 25. 
Slllgciii. Deutsche.<ileiubahu Gesellschaft 
Act. tiiei., i'infftr. 19. 
91U(icm. Ktectricit. ©cielffch., Schiff- 
l'ciiieiiamm 22. Stflcrftt. 71—76 
Srunucnitr. 107n. Hufütenflr. 32.33. 
(StällelilnO). 3!nriannciiflr..9. 10. 
Srt)legelftr. 26. 27. Sollaftr. 19.20, 
21. 22 (Banftelteu.) 23- 25 (Ban 
iltllen). 26. 27. 28. 
Allqeiii. Hänsetban Stet. C>lef. (Zimmer- 
itr. 85.) yiiifemualbcritr. 11. 11a. 
Allgem. Juiinobil. Erweibsgesellsch. m, 
H, fvriebrichitr. 41. 42. Auch« 
iir. 10. 17. 
l’lljiiem. Renten Anstalt zu Slnttgurt, 
liorb-Ufer :i (ilaiiitcllc.) 
Sllliii’.ti. JtorjicheuinflS'Anitntt fiorlü 
— nitif, sBeftrenftr. 17. 
„Jlllians' Leis. Stet. Giri., Tauben- 
ftr. 1. 
Alliier, W., Gifleutti., Rnlaiifti. 24. 
Alpets, E., Tape.v, Jliiklamerftr, 58. 
2(1 it, H.. Rentier, Müll erst 1.179;, gtie- 
dtirtiflr. i:llb. 
Alt, ($., tilaiermslr., SJinsenttwIeiftr. 
20. 21. Wipüsir. lUli, Rnlailflr. 34. 
— !>!., Partienlier, Selfoiterftr. 7. 
— E., Äw., Jlftorftv. 135. 
v. Jllten, O., 3iitlrrnnli'bi."f.(9(iiiii'rsinl6.) 
dlrnneiualbftr. 117. 118. 119. 120. 
Altcnborn, H., Mtnueiir, üiibtientiitr. 3. 
Slllerninmi, 2., Siontier, (5otbeigerstr, 
28. 2>.I. 
— 0>., Ziininerinftr., Matternftr. 7. 
3omboijcr(tr. 39. 
Altfrlsinin & Zadeck, Vauinftr. (Unter 
btii Linde» 4a), Hanr-soiatei-Platz 
3. 4. 12. In beit Zelten 23. 
9(llgelt, M., 9(rchitckt, Tanenzienftr. 14, 
9(ltlieimer, M., Rentieie, diene Höch¬ 
st!. 44). (S!;oriurrfir. 7. Fehtbelliuet- 
ftr. 85. 
Atlman, M., Rentiere, SBenbleiilr. 33 
J(ttmmm,9l., Destillat.,Landwehrstr. In. 
üiet,miniiiistr. 13. 
— Jl., ©äsn«.. JieitfjeuDerjierftr. 11X). 
— Häntelidlg., Hirteusir. 16. 17. 
— H., Rentier, (Rolleubersstr. 24.) 
Snilpolbstr. 8. 
— (!., Rentier (älernaii), Wrenobier* 
ftr. 4li. 47. Hiiifiteuftr. 73. 74. Slott¬ 
bufer User 9. Viegintjeislr. 22. 
.0., Sleutier, Wörthetslr. 49. 
■ iW., Rentier, iHcflcntcnflr. 17. 
H., G'ineiiitjiiineriii, Wniteniti. 42. 
Altrichter, 9t., SBiiikciwftr. Mniboii- 
sir. 40. 
8«tfiäbt, 0.,1'fiiiiu'nnitt., (Siiiiurstr. 21.) 
lioiveftr. 24. 
JllveS, H., Stsin., Linicnstr. 120. 
Slm.ilientjaiic-, Uljiistl. HanshaltnuqS, 
Schule, mutiftr. 11. ; 
Ambiich, 5„ öifleutl)., (Fnebüchftr. 3), 
aiioDftr. 49. 
SlmDetii, M., Wm.. Tragoncrftt. 34. 
Jliiielmin, H., Stsiu., Sllt Moabit 21. 
22. Wilöiiackeistt. 1. 2. 
— A., Slentlere, Jllt-Moabit 21. 22. 
SEJilmadetfir. I. 2. 
Amen, !>!., Jifiu., ^Charlettenbnig), 
tiiniriiftr. 144. 
Auiende, 15., Ww., ^reljfeftr. 2. 
Srcijscilr. 1. 
Ammer, Pl)., Slenlier, ©einerSboifcr- 
ftv. 32. Preiizlaner Sltlce 22. 
Slnntifrlnitfl, 9t., Rentiere, -S Aniien- 
ftr. 19. 20. 
Aniinon, l£„ fites). Kauzl. Secr., 
Matheinele Play 10. 
— P., |iotcl6ci., (Posen), Maybach- 
Stmtmciuu, P., Asm., Fchrbelliuerstr. 79. 
80. 
Jlint'cr, (?., Dtogeichbl., Friebtichstr.24v. 
Sliibauer, 01., Piivatier, Georgenkirch- 
ftv. 68. 
Ander?, A., ©eibnmfit., Prinzen- 
91Itee 47. 48—50 (Baustellen.) 
— I. F., slfm.. iliditeiibergerftr. 10. 
Manctstr. 93. Paltisadenstr. 93. 
K., ft’fnt., Fnttherftr. 6. 7. ©eis« 
bcrgstr. 19. 
— 91., Rentier, Slalitzcrftr. 122. 
— W., Rculier, (Lchöneberg), Äothener- 
flv. 5. 
G., Sdjtädjmnftr., Frankfurter 
Jlslee 175. 
— R., Schloffer. .öermöborferftr. 6. 
— Jinnnermslr., Gropiiisstr. 7. 
— (jl., Bäiketinsttlvw., Sophicnftr. 13. 
— F.i Rentiere (dir. Frankfurter» 
ftr. 3), ©r. Ofranlfiirterflr. 15. Frucht- 
flr. 44. 
Sliibcrsitf, ffl., SPniiiinterncfim., (Richt- 
sjofeuftr. 27.) Löwestr. 19. 
Aiidersoii, P„ Diuetor, Magazinstr. 1. 
■ O., Rentier, LaudSberaerstr. 49. 
51. Vleorgenkirch-Platz 9. 10. 12. 
Andraik, F., Mantenuftt., (TilMer- 
ftr. 20.) <3reifeul)agciierftr. 14. (Neu¬ 
bau.) 
Andrae/Roman, Rentier (Reulorney), 
Vichicnbctflerilr. 7. 
Sfnbtue, M., Maurenusttww., Wilhelm 
ftr. 36. 
Jlubratfdike, G„ Lllitoffermfiiww 
Pappel Jlllee 110. 
Jlubre, ä8.,itlempiiermflr., MarkuSnr 43. 
Jlniiri', 'S., UificiHI)., («ranfenftr. 74 
SartenlMitflitr. 13. 14. ■ 
— 0)., Wurftfbrk., .Mniitr. 24. 
— P., Unternehmer, Ualtfrcutbitr. «. 
— M., Rentiere, (Iresben), Rene 
Frieduchstr. 47. 
Aubreae, B., Dr., pr. Atzt, (Gii-tcbener 
ftr. 5), Ftanfeckiftr. 4. 
Andreas, ffi., Giflenit)., Äicflioljfti'. 7. 
— ü., Gigcntlifniierin, ©rfmanerftr. 5 
Jln.'nce, H., GotDiiiatrorhblg., Dünnet 
ftr. 11. 
—_(5i., Rentier, (Aufiethalb) Kielet 
ftr. 4. Prenztaueriti. 1. 2. Lchaiu 
horfliit. 34. 
— & Bitterling, «pebileiuc, Laufiyer 
ftr. 44. 
Jlnbrve, V., Fiitnsi., Freieumolbeiitr. 29 
JlndreS, Jl., Piiunlicr, ©leimftr. 12 
Wrmnistr. 27. 
Slndrefeu, W., Rentier, Ni'miberger- 
str. 60. 
Jtndroik,'3!iiureunitr.,(Iitfiterftr.20.j 
Slottbufec Ddintn 98. 
JlnbryiciPvki, .P., Biiiiinenbauiuftr. 
Gliiabftl) User 23. üiiisen-ltfer 35. 
9(nger, (')., Ob. Post Secr. a. D 
((laletifee.) •ticis;<n(im-(\crftr. 66. 
Stiifleriiiiiiin, !>!., Fink.. Jlamiljiiftr. 51 
'.'liniern, H., Hanptni., (Fiautsurt a.O.) 
Hedeinannstr. 16. 
— Jl., Frau Hanptni. iFianlsnrt a O.) 
5lön>Mtäyersir. 103. Reichenbergei 
ftr. 48. 
Anqtick, E., Ingen., (6!t.Lichterfelbe.) 
»treuzbetgstr. 36. 37. 38. 
u. Jluhatt, Jt„ Priit,, Rittinstr.,(Dessau.) 
Tempelhojer User II. 
Anliall & Wagener Rachs., Sanfijeich., 
(i'iutieiite. 5.) Martin; 27. 
v. Jliiteit-'tievnftätten, E.,Frau,(Wie»), 
Stepljcinftr. 6t. 
Jlnllam, Jl., (ilmucnr, (.flolonieftr. 13n.) 
Slettinei'ilr. 52. 53. 
JliU'bach, X1., Äfnt., ^Tchueideinüh!), 
Wlebitfrfiftr. 6. 
Jüilelutanu.O., Privatier, Solmsslr. 14. 
Jliiltiofner, Tli., Rentier, Zuffenerftr. 20. 
iVlarieiiboiferflr. 12. Svlmsftr. 22. 
Anton, 0'., Eigenthum., Strotmter- 
Plah22. 
S>., Gifieul()iimeriii, Neue Höchste. 13. 
Jliiloiil, G., Jtpothetei, Bernbiirgerstr. 2. 
JtnlouiiiS, I., X'lej. Siorftelj., Georgen- 
tirdiftr. 2t. 
J(nnfd)slt, Jl., Dr. pr. 9lrzt (Fiiebrich 
flr. 16), Solliiieiftr. 46. 
Apel, G„ Hotelier, (Ftiedtichstr. 56.) 
ilroiifeuftr, 65. 66. 
— ü, Privatier, MnSkaueiftr. 65. 
— iVi., Rentiere, (Liebigstt. 16), Me 
ineleritr. 6. 
Jtpelt, F., Backeiinftr.,Köpe»ilketftt. 128 
127a. 
9tpi(i, H., Maiirennftr., Manfteinftr. 12. 
Jlepler, ti„ Rentier, itmiibcnbiitflilr. 52. 
Jtpolant, (£.', Dr., Snftizratti, (liniier 
Wilhetniftr. 1), Üliirnnrafciiflr. 11. 
Slppel, 2., Rentiere, Leipziger Play 3. 
Appelbaum, I., Renliei (GhaUotten- 
lutfl.) ftaftatueit-JlUec 29. 30 
Sl)d)eiterf!r. 2. 3. 4. Stellinerftr. 56. 
Toiieiizienftr. 19a. 19b. Ttwlkow- 
ftr. 56. 60. 
Appelins, 91., Buchhbl., Knesebelkstr. 63. 
Appklt, I., Äaflw., (Dorotheeuftr. 11.) 
Schntzenborfeiftr. 27. 
W., Modelfbtk., Neichenbetger- 
ftr. 107. 
— Jl., Schlächter»,ftr., Sinbcnftr. 9. 
v. Sippen, H., Sfm., Sdjlegelftr. 23. 
Apt, il!., Jlpotljelenbef., Badstr. 11. 
9(iaiid,G.,Schoinfteinfe<iinftt.,(PritzwaI- 
[eiflr. 15), Wafjinannftt. 32. 
Atand'iche Erben (Berit. Dr. I. B. 
Schmntle, Feljrbrllinerflr. 99.) 9ln- 
klamerftr. 27. Biefenihalerftr. 4. Gös- 
linerftr. 14. Eierelerstr. 7. Ruppiner- 
ftr. 49. Schilifts. 49. 
Arans, 91., Raths - Ziuiiuetniftt, Hel- 
goläudet Ufer 1. GlandinSftr. 16 
9lichituede§, 9(et. Oiefellfd). f. Stahl- 
uud Eis. Jnbnst. Aleiaudrineuftr. 2.3. 
9(rchitcetcii Berein zu Berlin, Wilhelm- 
ftr. 92. 93. 
Jlienh, R.,Ür.plilI„ (Friedrich§gracht43.) 
Benffclftr. 87. 
— I., itBiifm. (Brückenftr. 6a), itöpc» 
»ickerstr. 9. 
31., Asm. (Holzmarktstr. 53), Köpe- 
niderftr. 9. 
2., Ww., Renk., Oppctuerftr. 21. 
— M., Rentiere, (Holzmarktstr. 59), 
Zionskitchslt. 1. 
JltendS, E., Ww., (Preiizlanet9ll>ee248) 
öiibeiterflr. 24. 
©., Fabrlbes., Ackerstr. 88. 
— O., Dr. pliil., Schriftsteller Nüm- 
Serjerftr. 7, Jlltomierftr. 11. 12. 
Magdebiirgeislr. 25. 
— 91., piu.lRcnbiiiit (Wie»),Eu^-Ptatz5, 
— 9(., Rentiere, Pappel-Atler 23. 
9lrci‘ I, I., Rentiere, (S. b.Heybtstr. 13), 
SS .helmsir. 127. 
— i., Ww., Rcnt., (Martin Luther- 
-. 89.) l'lojibcbitrqcrftr. 25. 
Jlr nt, H., Saft»., Sronprinzenfir. 23. 
J(t fe, Jl., llinismm., Bitsnaekerftr. 35. 
Jtrtl, Gli., 3i>rov illent., Oranienftr. 198. 
Jti-ln, e„ Schuhiiimftr. Schönhotzetstr.21. 
Sti.,', F„ Jtfnt., Sanfioititr. 12. 
— y., i’uiiiieiintlr., Markgrafenstr. 17. 
— R., um. Weh. Statt) Lantwitzftr. 12. 
— Jl., Mfinfnjlü., Biaiibcnburgftr. 39. 
Jtrnbt, & Go., Baugefch., Jlfcicittörinen» 
ftr. 119.120. (Renban.) Pftugstr. 1.2. 
Sdiiviirlifopifitr. 11. 
— Ä., Eigenthum., jyennitt. 7. 
— F. li. H., Fabrk., Fennilr. 21. Stljff. 
(jdiiierftr. 11. 
— H., Fnbitbei. (Haltekches Ufer 28), 
Glifabetti-Ufer 28. 29. 
— Fnlirh., Onivowstr. 52. 53. 
— 91., tiniiiu., (Barbelebenstr. 6, Dom 
1. April Nr. 2), Barbelebenstr. 2. 3. 
(Äciibmi) Wetuenchetftr. 11. 
— ('Snftiv.,1 Gprceftr.10,) Fifchciftr.8 
— tiippmaiuulfttt. (fitoftciftr.24.25.) 
llüninftr. 42. 
— H., ülfni., Soltmikftr. 59. 
• X'., Ati.'. (Bayrentherftr. 42), Kro- 
itenfir. 21. 
— F., äiuileimftr. (Markusftr. 4), 
3n»mmibeiftr. 5. Ufebomftr. L3. 23a. 
R., Pinimfbrl. Stcgliljerftr. 40. 
— il.. Rentier (Mnngeftr. 81), Barnim- 
ftr. 8. 
— Ä„ Rentier, (Pichelödf.)Moriisftr.22. 
— G., Schriftgieficrcibef., (Bacrwalb- 
ftr. 12). Ritterftr. 81. 
— JD., Gefchlistosuhterin, Pslugstr. 1.2. 
— tioiiife, Stellt., Siitmlibcnjtr. 163. 
Jtnibtfieini, jy„ .Mfm. (SoatSrüderftr.lO), 
Snarbrüderftr. 7. 
— G.,?Jciiuiermftr. (Prenzlauet91llee21), 
Scbaftiniiflr. 42. 
Ätnecke, H., Jtfnt. (Nollendorsstr. 20), 
Slopljitiiiti'. 62. 
Aricheim, H., Banquier (TauEenftr. 47), 
Gfiriflbiiineiflr. 21. 
— G., Fabttbef., Noouftt. 6. Bad- 
flr. 40. 41. i 
B., 4lfm, (Ftciicbnrgerftr.28), Groü- 
teerenflr. 79. 
■ H., illnOllofzliM. (Juvalideuftr. 114.) 
ülaftanien Jlllee 77. Pappet Allee 107, 
Elatgardeiflt. 14. 
— W., Privatier, (Molirenftr. 10—12.) 
filocieiiitr. 1. Tanciizieiiftr. 6. Willi¬ 
bald Jllerioftr. 30. 
— !!!., Privatirre, Fleniburaerttr. 28. 
— P., llieiitieic (Sdjillftr. 6), Friedrich- 
(tr. 27. 
• ’itfic Erben (Sertr. ,H. Schleich), 
Lotliriugerftr. 11. Mcticrftr. 14. 83. 
Stofenthnlriftr. 36. Soptjlciiftr. 8. U. 
Slrnfiburiierilr. 24. 
Jltnhold, E., Goniiuerz. Rath, Regenleu- 
ftr. 19. eifliJnimibitt. 3. 
v.Jltniiu,B.,Generalinaj.z.D.,Genthitter- 
itt. 30. 
— tu». Geh. Rath, (fi'urfürftenftr. 166.) 
Jlntbacheiilr. 39. Jlufl6biugcr(tr. 78. 
— H„ um. Sau., Rath Steßlijjerftr. 22, 
SliUjleiftr. 17. 
B., vlo., Ober HaffefdjcS Ufer 28. 
v. J(rniiu.(iiroli Ftebeuwalbe, vw. Rit- 
tergiili'bef., (jiciitl)iner(tr. 13. Ge- 
orgentirdiftr. 30. 30,i. 
u. Jlinim Muslan, G„ Gtäsin, (MuS- 
kait Oi!), Pariser Platz 4. 
v. Jlrniiii-ßnfcbom, G„ Haupt-Ritter- 
schafts Siietl. (Ülicherhalb), KarlS- 
bab 28. Schöiiebetget Ufer 20. 
Arnold, H., ilgl. Mommifj. Rath, Mar- 
buigeiftr. 8. 0. 
E., Dr. pliil., Buckoweiftr. 7. . 
L., Olürtlerinflr., Elifabeih Ufet 54. 
— E., Rentier, Leipzigerftr. 44. 
— Jl., Slentieie, (Stltoiineiftr. 29), ©it> 
fchineiflr. 51. Waffertfjorftr. 76. 
G„ Rentiere, Bctimuerfk. 37. 
Jlrnolbt, H., Fabrk., fflbrlitzer Ufer 6. 
— Ä., Schlächter, Moftizftr. 7. 
9lriwnö, XI]., jlfnt. (Zimmeiftr. 95.86.) 
Sicmenf'ltr. 2. 
9lr:i(taebt, I., Privatier, Hohenzollerit- 
flr. 11. 
Jltou, S.i Eigeuth. (Gerhardftr. 1), 
Zinzendorfftr. 7. 
— h., äfnt. (Liitzow Ufer 38), 
flriippftr. 6. Rathenowerftr. 47. 
S.,S!ott.Ginnefiiit.,Jl(eniiibriiieuftr.83. 
— I., ©teinbrntferei t,!iiitter(tr. 13), 
Roftod'eiftr. 6. 
Aronheini, 9(„ fflfni., SO Reicheu- 
bergeiftr. 123. 
JlronS, SB., Banquier (Schöueberger 
User 35), Behrenftr. 58. 
• P., Dr. jiir. Bauguier, Behren- 
ftr. 6 Manerftr. 3t. 
Aronfohu, Th., Stfni., (Schöneberger- 
ftr. 25), Äodiftr. I. 5. 
JtrraS, fy„ Rentiere, Sfm., Elsalserstr. 5. 
— O., Rentiere, JJoilftr. 60. 
Arier, I., Ww. ^Winteiseldtstr. 15), 
Soiiflcnöcctflr. 12. 16. 17. 
Asbrand, 2(., Rentiere, (Gharlatteii- 
bnrgi, Giirtelftr. 22. Poftftr. 25. 
O., Frl„ Rentiere (Alarburg), Pofl- 
ftr. 24. 
Rauft Ilildebrand’s Schokolade* kauft Hildebrand’s KakaoS
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.