Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Richthofenstr. 
535 — 
Rigaerstr. 
Theil III. 
tarnt« S- WW* 
v™" (i Ma,chinist 
n“ „ u «udibnick 
UnM 3 S"HI“6l 
imbl Jt Bildhcncr 
1,I Ji Gncnb Scmnl 
\ »lÄ V »"«•“ 
SdimiH X lUocurtfJ 
Eitnl» ^ f" 
1 «II Py 2*1*1« 
’ tiiigiulni't ~ 
halt 
2 tlliiii 6 K °">pn°r 
7 £ Siciiiiici, M, Eigen 
lliiiiinriii 
$a()i 7 Ow 
jlrtüninmi f 91entier 
ftmniict C Malcrmstr, 
VImvTi’ L, Cb -telcgi 
’lmn 
    i! ffoilwtljin 
Dmllcr ’l Ch Vmi Stillst 
Jlmilc 1* Maln 
5dmlo I! Leikluhr 
5(1« .«Vi R Schnhnimitr 
JiililiD l Schul)"' 
g f n üvivtliv 17 
E Tclmli Jt Zom 
mm T 
RollniUij S Tischler 
N Tischler 
«oll v titl) 
in ii«1 u üftct 
Üitlct 6 Jlenltcre 
Ufliiici V1 tlaiylilt a D 
liumo )( Wnlfircr 
Ihicul'uii I itfm 
gimciCri E Po)t,chaffn 
SdVU J). Slobishn 
„r oller 0 Stclhtci 
Üomeiti -> 
8 I <t ÜOBlltl lli 
E Jiuiiin E itfm 
leitgiminbtliof 1) 
E lltnlir Ü ffiaum 
mm illlmiiiiljo) 15) 
V Crtii (r 5dumm 
Ain&i J! Schlächter 
IIIIIV 
Ciil W ttunr 
yuaiuutct (9, Grün» 
InimiiM 
llinvti JI Sdjiieibennftr 
Äiiim "f iludjljolt 
lüdi 'I ihm 
Znnlu l 1)1 |n Slijt 
iltri H Um 
10 E Suhl 0 llfm 
IW Ii lloft'chaffu 
Rhlaünu" Ii Uunitmal 
Meuten 3 .Mnlctl 
','oliiiiiiuii 2 isjcm 
l,ml 
<!i ii) J Mliividjtcifti 
Jlmf »i Htm 
ifaltl II Waiiiu T. 
JliiBn ,) pol Wacht 
mm 
    ■! C(- l?o(t 9tffi,t 
- «Iimmti C Sdmcib 
Juli 11 ? <l|ni 
11 Jldllilll 
E. Iluilm 3i' äRaiutt 
111111 
1-11 E Ciiiii (1 "Irrfjiiict 
iiinniiii v Wnitm 
Zilnlmir -> 
11 1 ihm 
E. At dumm 11 y üKnlci 
mm ( ouii>oi,u,ti l'j) 
1 E idiniiM M JJiamci 
mm iWiiiilotiutbuig) 
Viludui ilcaml 
Ai ", 1.0,1.11,(ist 
(«tnitiHi >-) «jutmilr 
•öfiiiiio t "i «„ii. 
.innu C -üiuKiln 
'»«nid i| HiiM, 
l'erlmiii 1 Mobelpol 
I ™>t' m Mut 
J Ji'0'' Hcgiliiol 
11 fl J1 Mulldjci 
'»VI c _>»ia! 
liilnul 11, ^diiiiibcunftr 
i!i,u'"'mU ^ i,Jfalu 
U Iijdjlcr 
iK111'1 1,1 Co„d,tor 
;24'3 3 11 
; '""d> V Ingen 
" °»miii v V,m 
ti m \ '"f“ 
bE 1 tl H 'W 
E. Wnnmul I FabrI 
„ '»'irauili 11D) 
li)L,clu6, jl.«d’iifibn 
L'°,V ällilLcr 
II ^ ^ch»lk 
'iiann 1 j1 ^0|i 
'I til »alicu 
lGficrow, Sl, itfm 
Siancr, P, Post Assist 
Mosich,« , Ob Po,t-A„„t 
Mücke, §, Schilciderm,tr 
Pein, tz, (tfm 
Staliniig, F, R«6rticit 
Ritlner, H, Tnchterm,tr 
RLttin», R. Schul,m 
Säuger, M, Ctnancnari 
Speer, R, lifdilcr 
Szah>nul,H. Öifdiäititüfjt 
Sollt, E, Mobelpol. 
Zahn, E, tiöifiici 
17 E. Lndeburq 6. Cigarre» 
sabrk (StntiCcrili Uü) 
V, Lachniund, R, Po, 
Scaiiit 
Bahne,nami R, Tischler 
Gi«motl(i,3 i'«icauaiii|t 
hasche, E, Po,tbole 
iliotim, G, Buchdruck 
1ho|chc(, F, T,schlc, 
Slfilni, F. Loconwlwhe,, 
Lachmnn!,, N, Pol iöramt 
Lauschte E, Ww 
firmle, 1. 2i|d,ler 
Modrow, t>, Schlosser. 
Mülle., Schul,!» 
— K, Tischler 
9!orooll,ii(f V, Maurer 
$jtuuil6lt, M Tischler 
ilitdil«, M, Eistnb Alb 
Roseiibeiq, E, Bureau 
volsleh 
Schw»i<iit,Ik, Schoru,!cln 
fcacuiMli 
Stcllfl H, Mctallarb 
Slöki, s)i, S!e6ir. 
llccker, I, Tilchlr» 
18 E. Schutz. 2)1, Biichhdt 
'Smiti, , Sticf« 
Diele, t, R, Maler 
Filling, I, Schlosser 
Fieibeig, A, Stirn 
Heh ernanIi.A, Ob letigi 
SUlfit 
Hntchcnce, SB, Buchdiuck 
Land!, B Pensionair 
Siaair, (S, Backelinitr 
Meiler, St, Po» Üt'snl. 
Mülle», 6 4Nt 
i’JiimbS, F, DiechSler 
Nachili», Pl, »tfm T. 
Pohle, P, Slim 
9lo|uimim A Galiwirlhi» 
Schrober. I, Poihei 
Strndn, E, Bin BeainI 
19 E Splesick, W, Eigeii- 
thül» T. 
Barsig, E, Smicjunmli 
Behni, I, piltiraiigti 
mstl 
Fabiulle, < , Ob Post» 
Ütlfnt 
(Saibel, Jt, Scifenhdl 
— (£, Ziiiiiiicli» 
Heiiilid), P, Schlächter 
mtlr 
— P, St[iii 
Jautz G, Lehier 
'totjlmtll, A, lliriilier 
Slutnoifl, 3, Stcchitat T 
Müllei, R Ueliiei 
Reddig, 91, Schutlsttl 
Gdionfudi, , tSiseiib 
Äe>r Siiutmfli 
20 E. Üliit'Ciiliotil A,3!ciil!ci 
(ftnliteilli 10) 
Arndt, ül, Kohleiihdl 
BaililowSky O, Iisditn 
Veuthi», W, Polt «mit 
dlcmjniöaibl, A, Iisdjlti 
üilnii R, UUmp’iet 
§arni A, tlTiii 
Vurir.to B<il»l>t Schaff» 
yimpel, JI Saj.ilimmili 
Mlidif (ilebi ,i)iioiileumi 
Stioljii, G, Po,l Jl||i|t 
Matleö, I Weilsuhi 
Müller, St Müller 
ülUjimg.äi, 6dnil)mm|ti 
Pluto, E, Magisli Bin 
Diat 
Reibelanz, H, DuchSler 
SpindowSk', I, Pol. 
!Bnrf)tmfU n D 
Süfttmb, St, Maler 
21 E Rabu,horst A, Reu 
tici (Äntjlnih 10) 
Viandt, 0, Biichtmtt 
Christott, Ä, Schurzeu- 
sbrk 
Faubel, St, öaiidlgS 
61s) 
Glasfeldt, I. itfm 
Glosse, C, Uljun 
— M, Nädeiiu 
ßeimig, F, Sieinmetz 
hoiir, E, Ww 
illaali 9t, Schiicideimsli 
fflod;, P, Ksi». 
ftiüsei, 8, Fuge» 
itupfirimget, G, Lehrer 
Lipphold, A, Schürzeu 
[bis 
Meiin, E, ilitit 
Schleesi, P, öafmltr 
Weinei, 3, Iisdjtmiifti 
5lS8oI)ignmill), P )inljm» 
•li'iC 'Ii, Zimmerer 
22ESt»(fuibro(f,SI Tischler 
imlr iWolBitr Üb) 
V Schönirld, ® '"tnurcr 
Stitqtti.11 A, 2ud)in 
ilöfim, St, Liaalieuydl 
Olötinna, I, Ww 
1tiimi»ti, L, Mildihdlnn 
'Ultme, C, Tiichlci 
May M, SHintiir 
SRciuv, D, Qiu 
Moritz K, Nadlcr 
Plö»,,g h, Monier 
Sdinni, Ä, Schntin, 
Gcfmlt TI>, Tiichler 
Schulter, 51, Seil tieami 
Tlnuuil, C(, ibm 
Webei.E.Cravatt Coniect 
WndeniauiiSt Po,l Sinnt 
2J ESdnilw W , Eigenthum 
(Jlifmti 15«!) 
Baiid»ch C Buchliallciin 
— lUi, Bucht,älterm 
1 hinann S , Ww 
it P, Schneider 
vmMcutc 91 Ww 
6m(el, H, Poitsdmffn 
Sortcuö C.Schntiotrmsti 
Uuiboiu W lEiflm Soitici 
Per will d)tu, 9i Tod, 
edjm.ot 'Jt, Strchitect T 
— S(, ileljia 
Mit, M Siiifjog" 
Sims ffl, Üiljicr 
21 E Unrtite I Jlcniicr 
Berudt, !s Bahnaib 
Drang I, Steuel Erheb 
Fischwiissei K, Ob leligr 
Sllfnl 
Wenige, P Maler 
Pod>iala, I, Sotomolior 
Saannanu W,Slnt SJ,fi|t 
Schmidt, G, Eolomal 
wrhdlg 
Wedel,»», E, Vollzieh 
Beanit 
Weidr, G, Ksi» 
Welz St, iletiiuui 
25 E fflrirfil6iitch, H, 
iliriilicie 
Bull, 5, Compt Dien 
Dorina O, Kultier 
' Sucher, C, Slat Slififl 
Miüflci St Feneiwitiri» 
Ciaarf St, Stcit jt|fnt 
Hauff man», G, Gasanst 
Biaint 
MuiDiriimim, E Ww 
S'iimtf ^. Gastw T. 
Pnieuialbl, R, i’elnci 
Ronianowly, St, Schlihm 
m|!r 
Sloilje D Seucuuctiiw 
Sdimidt, 38, Schlossci 
Schone, $3 Buchdinck 
Schubert, M, A Idhauer 
SUctfn, B, Pensionail 
Boiaelö, (E, llpu 
26 E Bawlitzo, H Ärchitert 
Vlelcfeld, F Mosaikver 
hfl 
Kclyn, M, Tischler 
itoittu, 9i, Tischler 
»10, !(, fifiii 
ttodi, H, (Signnentiblg 
Rosenl,), C Weilmslr 
Seltrtorn. G, Bieifahiei 
Tauchrl, St, Sloichmift 
THIede, O, Posament 
tiillMg 
!8otUa, 9lcdoi a D 
SBolfer, W Tiichlu. 
Simioiu, SB, Buchhalt 
27 EWagner.J,Schlachler 
m,It (Chauffcesli 9) 
V Aiideisick, W, Maurer 
mitr 
B0H1», I, Pol Beamt 
AontonS E,Posl Slififl 
Ritbtg H, Drogist 
Slot, I Steininetzmsti 
Heilet, <S, Tischler 
Uoljtci, ffl, Mobelpol 
fflint», ö, Smiiit 
Maitfl, O. Tischler 
Nalusch, G, Weilsühr 
6tnf, K, Tapez 
Iliillmiiuami, R, Schnei¬ 
der,nstr 
28 E Äebhardl F, Kohlen- 
hdtg 
Biechltn, 9! Pol Scci 
Buidinöli. E, Tischler 
Dobmchnd, St, Eisenb 
Tetegr 
Donall, F, Schier 
Fiiedr>ch,O Schuhmiiistr 
Gabriel, 6, Ksm 
ßeifort, E, Bademstr 
Pacch, A, Mtchhdt 
Putzka, St, Echiiiider 
9bi|tcr C, Rafiit T. 
9>uthciibeia,Sl, Biersahr 
Schmidt,AL Ii|chlnm|li 
— 0>, Tilchlir 
Wegemiind, 31, Ksm 
Wollet«, Th, Posament 
20 E Jtoiniilial (£ ,Sd,»l»n 
mllr (öiinicnauiti 11 1 
V. tzilke, K, itfm 
©reichte, P, Ksm 
Giobinanu, St, Beamt 
ffilödncr D, Ksm 
ilregel.äS Locomot Führ 
Seidel, P SJirliet 
Sladmil), 91, Ksm 
9Inll|nmim Sl, Tis^ler 
Sdiwarz, G, Beamt 
Stupelki, B, Schneid 
SteppuliS, I, Bahnarb 
JO E van Grieten, Th, 
Ob Pott Slssisl 
Did G inchler 
0 f?a6cr, 0 Eisenb. 
©tat Slififl 
ffirüiilc ® Bnutcchiut 
Koch, 0, Ww 
Siidimg, 91, Schneiderin 
Wartens, C, ludileimiii 
Metzelthln, G Mechaiiil 
Mnller E, Schneideimitt 
PiawimS, S,9>enlierr T 
Poiflt, 91, Frau 
11 E ö,reger, 9t, Schneider 
mitr (Me^audrinen 
fit 73) 
V Giohmanii, H, Hulm 
Bubli» F,Ei,enb Biaii» 
Franh W Post As,„t 
ftiufe.sE Ob Po,t jlnnl 
Jaiiezta. V, Frl 
Kalmbach, E, Stat 3l„*[t 
Koch H, Schneiderin,tt 
Krüger Nochf Th.Nhtcn 
Ubtg 
Sandou, 6, Weichenitell 
ManSkr, S, Ww 
Meiideliohu, 9)1, Kfm. 
Philipp, H, itfiii 
Stemm, h, Lehrer. 
Seidel E, Frl 
Seiy G, Post,ecr. 
Wrede, F, Schntzi» 
32 E Frech ÜB & SB 
Geschw, Wäichifbrk 
Sldolph. E Kutscher 
Stttiiibirg Gebr.Färberei 
Slunahiiie 
Cockseld,F W, Cigarren 
sbil 
Kubier, Sl, Buchhalt 
©Ulla H Tiichler 
hein, S, Pnmeilibt 
stiemoi, O, Schalter 
Sessei H, Ksm 
Pennei, C, Dr, Oberlehr 
91o[tni(mii, (s, illauru 
mstl 
Sd,roter, G, Werkführ 
Schulz 9t tlint 
SBciiiltiig, ill ,Pol Beauit 
Wotff, W, ttfiii 
30611, (S Kellner 
33 E Jupple, H, Jiiwctier 
(Öoljmarrtitr 67) 
V Beiger, E, Abrichter 
Brüsten, EI,Elcetrotechn T 
Dalcha», H. Ksm T. 
Dieck, 91, fttrn 
Glasei, 9t, Nentier. 
Heimanu, E, Ksm. 
Hitie, C, Schlosser, 
ßolimami. 6, itfm. 
JablonSli, F, Barbier 
Marggtar, C, Vertret 
Nliiiiiaun, H Bäckerm,tr 
Otto, I, Schmied 
Panier, 6, Ob PoMeci 
91aabe, 91, Fabitt 
Schwerdlseger, 91, Ksm 
Szi>chryl, L, Kutsch. 
Thiele, O, Ingen 
Friedeustr 
0. Nigacrstr. 
(Stioßtiibilb f nächste Sp) 
PetcrSbiirgcrstr 
1 E Vlinnberg, H, Ks», T. 
Beck, F, Postbeamt 
Bineas, W, Brauer 
u Bemann, C, Stil 
SRotitcl) 
ffliflul, 81, Maurer. 
Heinrich, St, itfm 
Feilsch. O. Postschafin 
Kazubsli F, Hutni 
Klause. M, itfm 
Krteskl,C,Ob Post Assist 
Sangtoh, C, Postbeamt 
Lechlwarb, C, Jnstru 
nititicnm 
Macbug, I, Bultcrhdtg 
Mellig, P, Setfeuhblrm 
Meyer, U, Schlächter 
Mittelstadt, W,Ob Post 
9tiflft 
Moritz, G, Cmarrciisbrk 
Nau>otk, P, Schantw 
Noack, S, ^tau 
Patlaitc, 9i, ©tot Borst 
PetniS, H, Äsui 
(Stioiifiibilb z Jligoentt) 
L,eb>a- 
ProSlauer- 
Samariter 
Sir 
Zelle,tr 
Sir 
Sir 
Sir f>7 
Elr fifib 
Sir fifia 
91mg 
Bahn 
1 Puff, Eugi Sdiiächiei 
SchiiictU, vl Jimiiuini 
Zobel, 91, Buchhall 
2 E Cratzelt.B, Tiichler i»,ii 
T. 
Brithahn, 9(, Friste,putz 
Jnstit 
Gltttusi, M, Ftailer 
Ebel, j_, Schutzm 
Gens, SB, Schuhiiimitr 
Grnnwalb, (Tl,, Sinn 
ßamtcmaim, 6, itfm 
paMorl, St, Ww 
heydebreck. E, Sd/lntl/Ui 
Uauti, F, Bahnaib 
Kregeuau, F itrm 
Klone, Sl, Schloff» 
Huiiaroc 91 'Hictailbicf, 
IViacicjciooti) E Sd,iossei 
Nippe, E Haiibclem 
91tmplci Sl, Gdflojfii 
Scheu (S,^ol Wachtmili 
a D 
Stacheiowst,,E Stcuogi 
Wagiier, Sl, Flei,chbe>ch 
Worlitz, 31 )io,!|d)(iffii 
3 E3Boltci,t>, Ii|d)l(imsli 
Ebeit, H,Soco>iiotivheiz 
Füllet, E, äiuljupib 
(licaffatbeig, F, Inchtei 
tiliehr, M, Bei sich Beamt 
Gohlle, F, Bahiibeaml 
Hooke, W< Manier 
poilchl E, <i>erbei 
Keffil, 91, lifin 
Sahn, G Zi|chla 
Seyinaii», ®, Fleischbesch 
Mattem, F Gerbe, 
Muhl, 91, Wagutslihi 
Nähung, H, Schier 
9!ieiidorf, I, Ww 
Plage, F, Sie,irrem 
nehm a D 
9l°!iirtr,SI Poliz Beamt 
91ichter, 38, Puilioiiatr 
Sdulle, E, Tifdjlci 
Schnullt, C, Stctfui 
Seelrg, C, Tischler 
Steiner, E, Stpolhek 
Stolz, F, Milcht,bti 
Slellmacher, M,Kaiieii 
Bote 
Simpel, K Tischler 
4 E Pipalle M.ttigciittjün 
Sllbiecht. ö, Pfeibtljbl 
Barowsly, F, Drechsler 
Biienibach. ,5, Postbeamt 
Gotllieb, E, Tapiz 
hauusdi, 91, Schiiciba 
Heb, F, @a,lm T. 
Sictlcite, St, itrm 
Panchyrz, F Mobelpol 
9Iah»i F, Itfm 
Rubotf, ©, Slunptir 
Schaabe, F, äiitchbmb 
Sd)ltif, C, Eisenb Beamt 
Schi lz, C Stat Assist 
Bogel, C, Kfm 
Werner,C,Droschl Kutsch 
Wolfram, 91,3ii|tallcl. 
Zickeit, H, Darinhdlg 
5 ESchncidei, E,9!cnliei 
Anders, E, ffllnlu 
Biklesrld, 9t, Näherin 
Böym, it, Dreher 
Grotzinann, 0, Bäckri 
GruiiOw, F, Sattler. 
Hammerböifei, A, 
Caliulat 
6mtiig, W, ÜKoIfetubc! 
vosimau», I, Kulsch 
Josch, P, Tischler 
Jusl, M. Schlachler 
Stabild), S, Sargmagaz 
Kaisch, O, Schlösset. 
5 Uiipc I !U, Schmicb. 
Kicmci, Fi Maicr. 
Umtoc^ic! V ^andctsm. 
Siiinitlial O Coutrol. 
Rciiiharbt 11 Schlächter. 
Neuuiailii H Edjinjm. 
NlUchli O Sdintich. . 
Oldai, 91 Schnridcrinsir. 
Nadonl, W iimmerm. 
Sdiascr, 91 4t,m 
Sdjitnbrr, P, 91aiigirr= 
iu,tr 
■Bitiibtiltdj H, Nähctin. 
fi Bauilelle 
E Soeptr, Kulöbes. 
(Stchieiitcrg) 
7 E fiopei C Rentier. 
(fiichlenbeig) 
V Blaiick, C, Stadt. 
Beamt 
@tabclu,9l tzausichlächl. 
iDotr, 43, Schlachler. 
8 E Stadt Scilw 
V Wal irr, l£, 1)1, Pros., 
Smct 
Kgl StanbiJamt Ber¬ 
lin VII 1$ 
12 9intl,d,nli 
fimef F , Bitt Dien. 
Schul;, '11 Schiilbicn. 
Stadt S.fiieitaise 71). 
Wegen» O, Magistr. 
ila,,uibint 
9—11 'Bau,teilen 
E Stobt Berlin 
-<r Snltgiir 
12 I a Cicbigilr 12 
E Bragio» L Co., 38., 
Ba>ige>ch (Olriniilr.T.K.) 
V Sdjabid 3 Biidiijali. 
Btaumullei, Z, Brief 
maifuiHM 
Gijgrnbir, F Sntfibcck. 
Fri>,i. Sl. pcus öln.Dicii, 
lmaul Jl, Schiieiderin. 
(ninmiiSli, S Maler. 
SUgil 91 Sldiiici 
itlimiiiit (j, ilichiibeamt. 
ilul,lci O '-Kni 
Vialiit, D, Schlosser. 
P ihl, E, ('k »iiqlehter. 
inlu, Sl lüiimlianiliblg, 
Pubei, O Vul’dicr. 
Tiantiuanu P.Mobelpol 
13 E Bragtoik & 60., SB., 
Bange,ch (Giünitr.7.8.) 
V Sdjnbuf, F Sinchhalt. 
(Subiglti 12) 
itniaubat, F, Schneider- 
111 tit 
Bemdt H Süni 
Oieacfi, P, Äoincrpot. 
f-ieniici (t, Schlächter. 
Heilig, Th Sditodiier. 
tlnmpirr, H, Sdiliichtef. 
fioftelbein 91 Edjutzni. 
Nadoll, 0, Schitubcr. 
Panel, E, Zimiiiircr. 
Pech ü Barfeimftr. 
Pctciiimnn, 91, Bau- 
uuleruchm 
Pol)!, G, Di eher 
Plwlow, W, Schiieider- 
m ti 
91 Ultimi, C, Schlächter. 
Schiuiei, 6, ftniijliit. 
Sdimtd1 B, Schlächter. 
TiburtinS, H, Fmu. 
Wieie E, itiliiin 
14 jiauiiciU 
E SBiigobjtnJti, M., 
91i-iilici fB.|>c»ucftt.7.) 
15 E Siickiui, St 1 Fabrk. 
(91t 16) 
V Hamaiin, E, Kiapenr. 
Sitdn, P, 'Oioklpol. 
Bctkr, E, Frau 
Bouiidjitii, C Tischler. 
SUoümaim, S, Sdjlndjtcr. 
Buge, P, ftaibti 
Fntz P, iiiitliruii 
Üllobdr, H Plällanst. 
Olobidf, P, Biersahr. 
Knie, E, Schlöffet, 
pufr, I, Siidicrp 
Viuie, 91, Schlachtermslr. 
Humnim, P, Hanbelom. 
Hu>tge, P, Tiichler. 
Jacob, E, Frau 
itarwalka E, Räbert». 
flmillchle, I, Schiihm- 
ni|U 
iUeut, L Ww 
Äroisch M, Tischler, 
ituig 111,, Ww 
«titgct, P, Mobelpol. 
Sei,mann. St, Milchlidl. 
Macie>cn>s!>,SI.Echlächler. 
Mepet H, Schlächter. 
Miethe, 91, Male, 
Modllch, B, Nahnin. 
Müllei, (l Kelle mitr. 
lUiimuiS it)f Flufdjbcfd,. 
91eit|d,, O, Poitdole. 
Niueuboiff, 91, 9lich. 
Beamt 
ßppitz, C, Topfet. 
lu Petit. 3., Ww. 
' Petrlck, 3)1., Slrdjilcct. 
Pi!a», 0., Möbelpol. 
Piinj, 6., Maurer. 
Slcinilniii, G.. Töpfer. 
Slicgcniiiig, 9L, iB.'itmitr. 
9ivmeike, 91., SBüchier. 
'Jlösede, C., Fischer. 
Noscnow, E., Schrislsiell. 
'Jtosciisrotig, 'S., .Kutscher. 
Salier, ,38., Schlosser. 
Gdiirmcr, it., «toifec. 
Schmarsow, (£., Hau- 
deirsr. 
Schmibt, H., Fraiser. 
Schnlz, 38., Stnlidicr. 
Sicriiig, E., Fraiser. 
Simon, K., Schmieb. 
Soauettbutg, F., Droschk. 
Knlsch. 
Starke. H„ Kutscher. 
Thürsai», E., Tapez. 
TyiiikowSln, ,v„ Dachdeck. 
SBofe, 38.. Tischler. 
Billig, it., Stricker. 
16 E Suckner, 91., Fabrk. 
V. Hainann, E., Graticur. 
INr 15.) 
Alilch, K., Droschk. Kutsch. 
Badiiübner, 3t., Cigarren 
(Engt. 
Balke, H.. Maler. 
Aendiu, M., Näherin. 
Silubaii, H.. Kim. 
Bobe, 91., Sdiloifcr. 
Aiemer, (£., Poslichasfu. 
Sluchholz, ö).. Kutscher. 
S<nl)liid), 3)l.,Sliifroiiilet,iit. 
Bülow, .T, Poiifchattii. 
, Deiule, 31., Kuifdier. 
Feder, E., Sdiladjlrrmslr. 
tiiaiepp, R)„ Bur. Diäl. 
(i|itpin6ti, I., Sdiimiislr. 
Wnstrod, (£., Möbelpol. 
Gluöke 911., Modistin. 
Gremberg, F„ 91olirlegcr. 
Haufe, Sl., Simmmn. 
Heller, E., Mobistiii. 
.Hclntt!, G.. Wilchlibl. 
.Hoff nmiin.Tl).,Peil jiouair. 
.Hol" 3!., SdilSchter. 
Sloitfj, F., Pension. 
Kräder, (51., Schlächter, 
itraljn, I., Bichiranöpor- 
tciir. 
Küster. F., Schlosser. 
Seugseld, 31., Pensionair. 
Lewandowöli, '^..Schläch¬ 
ter. 
Sirbile, H„ Fraiser. 
fiutz, C., Manrrr. 
Mereier, Sl., ilnischer. 
ffliifdlfe, P., Biersahr. 
Müller, it., Sdjattiicr. 
91e>iiiia»ii, 38., Maurer- 
Pol. 
Sliidmlle, ©., Nohrleg. 
Oskrlaul), E., Schnhin. 
Palouiuiel, SB., .Holzarb. 
Penkun, Ph., »tfm. 
Pfeffrock, Th., HaudclSfr. 
91edclat, I., Zimnirrpol. 
9iichter, P., Biersahr. 
Sdjcnf, 3-, Maurer. 
Sdjiele, it., Tischler. 
Schmibt, P., Pläiicriit. 
- H., Ww. 
Sdineck, 91., Mobiitin. 
6d|»citier, St., Droschk. 
Kutsch. 
Schubert, E., Maurer. 
SchluachJli), F., (Sraucitt. 
Sommer, 91., Mobistiii. 
Spats,midi, (£., Slufitiär» 
Irtiii. 
Sli'iijcl, P., Schlächter. 
Trich, itiilscher. 
Tenert, H„ Po,a«,enlicr, 
Thiel, St'., Monteur. 
Thiele, 0., Handetsnt. 
Xmutmmm, (I., fluhrh. 
SBciiimiiii, P., Slaheriu. 
Wille, F., Putzsedciufärv. 
17 Baustelle. 
E Socml), Kfm. (Frank¬ 
furter Allee 60.) 
18 E Prahl, ffi., 91cnticr. 
(3ond)iui6ll,aIcr,'tr. 36.) 
V. Ninning, C., Gärtner. 
Peter, 9t., Kohleiihbl. 
19 Lagerplatz geh. z. Frank- 
fuvlcr 3111 ec t>6. 
20-22 Baustellen. 
E’itvmiei'ci Germania Da- 
uib & Alarliii. (Ftaitk- 
ftirtcr Allee Kl.) 
23 s. 0. Proölauerstr. 30. 
E S'nljd', 91., Eigen» 
Ihüiu. 
^filier, Sl.u.O, Biehexped. 
Hiller, (?., Schnürn, 
jlfeisei, 91., Pferbeb. 
Sdjafsii. 
Krüger, Schlosser. 
Stücken, 81., Schntzm. 
Stüllii, ©., Schiilnumflt. 
9!adz!od), 91., Schlächter. 
91ü(tcr, Wiv. 
Schiübier, 9t., Prnsionait. 
Kraust Hildehrand9s Schokolade> kauft Hildebrar d’s Kakao!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.