Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Reinickendorfcrstr. 
533 
, „ii|.ii»Lr tiunviilail) 
01!' r >0i- i-l .'IjirrfjIaciiH 
.4 (y ^ (llljffl r 
r £. s|ilHl 11 'V”1 
C, , „n miiin i'ntf«" 
I ii 2'iu 
] ,M ’l Sri)(OI1Cl 
5<ll> 2. PaNlc 
Vm'" -ch»c^r 
[pmP 
!nl l ' h \ iiVmtirfjCllIt 
u II | Srinictötr 
,| . w o HHIU 
n u i. 2 ttutldicr 
nu ,i i "i' Reimer 
1 i ntttut Ir ,{unmciw 
1 um J^ui_ 
hudiniiiiiu r\ 
h UM 5 5djul)iii 
2iUt 3 i'iibstcidi 
2di im li UDriiillnt 
etillUht ^ uiit’dicr 
J s') it iS vCtl)lPI U 
!, £ 2find S Schilde 
HU l I 
di,, nt -inrlstimtit 
$ i öuil’n flir E, 
2duuici' 
^ nniv n Mitl'cijCL 
f ,i (f 'tr-t-ldiakot tiv 
a ct limiim ' BndillnU 
Va i 1 H .'litivcii 
V1 
v tu V - 'V 
'ud "? M'lil 
,t pnirtt <' 5dinnfc0 
u 1 ‘ t inner 
U u nl uu'i II Mrm 
jt ii j i mntcrmfti 
um j ftulul) 
nti ia "i 5d)ivinr 
inst v "'»> 
li :: t 0 3iiflen 
Jhu I « yolzwr- 
>bi! T 
21 n w\ ii vwirciißittb 
- i 31) tcti-im|ii 
t h \ik Jt itn« 
M,in u inmbrt u 
2iiitn^nuil)U, W m 
l > T 
> A ^ Wluei, A, 
I ii diimit’lnr T. 
T i (i .1 n'mitr 
ii m mann ) DiOichk 
H it (li 
E 1 I 11 i jl -1 II? 
i' nun ’l 2d)lvi|ct 
lh \ ' " (')lm bitd) 
m ei|U( 
. i v vilnh 
1 i W \ 2iik ibuiuUi 
1 iii 1 2\u\ lul 
lnlii I Aiilnii 
£ id i' ’l ^miMcn» 
3lul L 2rimhntmiu 
r i rlri,' v JiuUici 
$ E In1' 2 Umi 
i "inull vin Ji) 
V " t l li 2diiujici 
' idmt um ’( Um 
^ Ulan > urm 
li lll >l'll)Mg 
II u utm 
Imi i 1 j iv 
ü 1i uli l_ y«.cta(Ia\6 
i H III 
I li 21 it nibbln 
l^c l i | i Ui 
h l " li nhtUn 
K H i ’ 1l thl 
Ji nl i 1 'htu 
111 l 21i iWiltimiti 
I U I n ^ iv 
|t li i hici M, Wh\\ 
l’a “) 
Nl lli < 2rfiintba 
U >u, ^ ipsijUi 
k 111 1"i i luvrttnic 
tu t l '■'intb ifm 
| um um \ ujm 
I ii um »t um» 
iJirii 7 "ioi( nitui 
r 
riu" 2dmctbcumlr 
M> i. '•> U’itt 
M 1111 u li Mlcmpttci 
i'iiuiii »[ iMnatuum 
t’111 C1 j idumiu 
E‘ üv a i'Ju iub 
1 uim-nsi »i uiunim 
|,n„ ‘ " j’,U|lc" 
i;/1 1 tdu 
■ .VlClvLl Nwns 
B-11' HllOHfiu 
K ' n im u i 
Knhi1111 'l Hutltei 
Jcindj 
■ vtti 
B l »n ^ luhad 
■ •jplUl 1 Aljictarjt 
70 iHunlei, Ll Jitjdjncibtun 
SctB, A, Älpn 
FcnttsLr -> 
Rheinsbergerstr. 
"Oifil öl. 
NW. Reuchlinstr. 
Johannes 91 c u di l nt, 
vaupt der DeiUichrn 
yitmnntftcn geb 22 2 
1455, | 30. 6 1522. 
sfl-'li \ (ifinifottutbmd) 
jffit'fmn 9fitanff««9Tnee 
Butten 
Str. 
-<-itai|ciuu'luguttiiJiUce->- 
^anstellen 
JZadjltQall'idjcd Hans geh 
3 ^tutvitih J2 33 
Hnttcintr. 
Äulnbstück h Deuischul 
Waien« ii Mnmt.onvsb s 
Act Gci, flcl) ^ Berlin 
itslii rui Sliigmta Allee iO 
(4umb|tü(f d itiiU Anhalt 
ilciilrt)iitciilmu Act 
fleh q Beilui tiaifcuit 
A flinta i Uic 27 
ß!oö t,ic(i v Stai)|a & (To , 
fld) ; BeUi i, Alanen» 
AuMta A ict Ä> 
-<-ÄatfcrmAitfliutrt2(ffcc->- 
N. NhciilSbcrgcrstr. 
StuI üptffr. 
Brunnen 
Ihioimtci i 
S t'nu 
Wollinei 
etr 
Str 
Clrelchusti 
1 s o StrUiyeiiir 22 
E Macu^ , vw Di 
(i-itiifoiu) 
V. Sinifla, (s, 5T3m 
Bicilect L ^uianii iücat it 
lüdttdjir Ww 
Diehu, N, Maichinui- 
Imnci 
(ilsicit, 51 Tcipetuiduickei 
fthßflc G. BnchPuict 
Uoi)ii iU, Tnpe; 
iDiulliv, I, Avoiyetenbes 
91, Montcni 
Wille, I. Iifdilei 
SdmuM, ^, UtiV'm 
Sd)iil; W Plntichaffn 
Stanbei, v11i 'lUVdinmf 
<5u b, M, jffw 
Stoi)i, , It djiei 
UUmdi, h, Maln 
tmn umum, W, Ksin 
L. Schmidt, (ir, Am» 
(ßi ciiennit) 
V (icnmontt, E, Fnhih 
Batv A, Sattler 
Writfebuß, §, Juimixiiit 
Andillo!;, M, Uimdmu 
Cliuitians, (>, Sd)lonu* 
null 
i^iöljlid), C. Töpfer 
Hasst., VI, ftuljif) 
ilod), C. Ätiili'fjet 
tiiflciti ß, Pvsttslon 
Leymanil, C, BanunKi- 
inlim 
Melei. W, Pojl. on 
Möriy, 91, Stepperin 
Pn!)le. üü, HmidlU-btnii 
yttihfl, x!, Mitndia 
9tid)tn, , äialjirut 
Schwieiijkli, L, Hand 
arbtrni 
Walter, (5, Modiltin 
SÖolf, A, Schnhin 
^ud), E. "tünrer 
j ^.^>"dic»'i,I (5t(infirmfh 
Adjtcrtcifl O, Schii*tiey 
Albiedjt, sj, Mnslkcr 
Grnnd, E, Gnrtler 
Nenbane., C, Steinsey 
D^immim, , Sdjiieiöoi 
9ietd), A, iViiifitir 
9in, W, Mtilkereibcs 
Nibka, A. j&\\) 
9Vhi O Sattler 
4 5 E Sladt Berlin 
V Wülleiiiattr, F, Pros 
Dir^ct 
VIII -licalsdinle 
Oliniuut (s l>,ci Lcürer 
Äluljl, {$ SÜiststuii Bcitmt 
G E Cchnndl'schi Eiben 
V Ukmfclbi, A, Ww 
(BuimieitUi 14b) 
Anmutn, , ihkldji 
iiahcieibt*! 
Areu'prcchei A, s^rl 
Dalilü VH ,'2d)out(lcmfcsl 
2>uife, ii, L.'w 
Dille E, ^rau 
^elönei, 9! L^iv 
Hrrnnann, ?I.Toprerinur 
^onmann. tt>, Schulim 
tiamamt, A Ziinmcrm 
Mühn, B. ^t( 
Üüln M. Aunt 
Liick, (r, Bnd,hl;dl 
- 'H, Slpn 
- A,(So,lf JHi tebudjbbh 
Moddel, ^, Sd)ttc damit 
Nvtlr r '»J ?>trtii 
Boit, P CKnqcif 
Schedon, A, iL'iu 
Sriumbtfi I, 'Nauru 
Sidnt, (i, (-»andelsin 
Troicierdt. A ^ran 
iCoB A Blldh 
- §. 
23ötrijmrf, Schlosser 
i E <srtmuhV|dic Eiben 
V Mli nseldt A, Wm 
(ihiiimnnh 1 )(>) 
91 lul M Mvbtlhdla 
Allein A, LZw 
Bunendt P. Biersabr 
Btfdiotr, $ s)it'o(u» pol 
Bock A, Sdimiderin 
u b Brod B Pkndehdlg 
iXodlmei, M 
Wende A ^hiuet 
^un E Schloiur 
Unmui ft I, Pseideb 
Sch friur 
^n'lei ^, Manrei 
i'iihiiiirtiiit 0, Sdiiiliin 
Mölinnfl 2)?, ötiuobiui 
ID.’obit, (5, -IVm 
Pal-olk' A 2t|diUnufii 
Sdumbt is, vcmohiui 
S iiluif) v St yper 
S d)it, (5, Plätterin 
^oqe'er Sd)oinne iisifl 
WUtiidi, II), Winum 
8 E Sdnnidt'iche Erteil 
V All tiiNlpj, A Wll) 
(Bit umitih 140 ) 
Bart'm, VI, Wiv 
BaiiiMu, B, Ciflarrenhdlq 
Dw rindl, H tm 
Rucb, P, ^UlibtCH 
(>?aiti er E Banalb 
Hiprl O Schloffen 
Uemvir, E, Rum 
jtrnMii, 'Ji, Laternut- 
atijimb 
^Itaiufl, 0, Po!t'd)asfn 
(i, Poitb aml 
Mnilu, ?\, Wnuui 
Nteidialk, (£, Ril 
jDitiibaf C,Sd)nIiininstr 
Peidilow, O. Bildhauer 
HotibtV, B, fitm 
yttdilu, ^ Schloss i 
Schirmer C, Sdiulrm 
(2dmtiM, O Schlosser 
Sdmlw, A, Ww 
Subil, A, Fil 
Sömliiei, ,'l, 'Siu 
Tieidiel, C, Plirttrrin 
lltDon, , Beaint 
Zabel, t>, Manrrr 
3uir, M. tfmu 
9 f a Brnnnen'lr 140 
E Sdjimbt |d)p Hiluit 
V ttlttimlbt, A, !h?iu 
Aoltd-ern 
Badhauc, C, Packinstr 
BnuM A, •öwttbtKw 
Biook A, Sdilofser 
sterdel, M Ww 
OWui^oiu, § Srtditmfh 
Uhnia, 0) (cchiuiöumi?.' 
öimud), A, Ww 
yeife, (i (MeidmftesiVji 
Iaeobi, V), Schlosser 
Uslibe, A, fiiaii 
SUorfüiu I, Schlosser 
Urofi, A, %'nmet 
L'oczmssi, A, Injpict 
Porath, A, (tftu 
Pielsd», E, Pol )} .nnt 
Nanlmt. I, Sd hin 
'Höolei, iUi, E. iljbljj T. 
Sand, 41, Sdrrnider 
Sdilei), E Schlosser 
Schmidt, A, Uiiiidjitcr 
Schondorff, I, um Polt 
Secret 
Schulz. (5, Ingen 
Sorge, ^, ftil 
Strohfelo, , Ww 
Brnnnenstr -> 
•0 och z Buuutuiiir 4J 
11 E Troic. A, Ciiquitli 
Lastian, A Ctudatcnr 
Büffler, ß- (umbcidm 
Bieeac, H , S.rai emcmiii 
Eichholz, A, Poitdo e 
0)üi Zitze, A, ^oi)ltnl)dl 
tiaittr, G, Simtiuib 
Sd)affn 
^oennecke. M, Milchlidl 
Lindner, W, Önüiitiam 
hdlrin 
Miidie. 2l. Sdrlosser 
Pnyfom, 3t, Musiker, 
«chiele, L, Schiiljm 
Sdinudei. H, llhrut 
Schrader, P, Kupier» 
icümnb 
Ser»korn,L Milit Invalid 
Sichert, F, Naher n 
Stinaenow, C, Sdiantw 
Slchmani', H, ißiv 
kalter, o- äliiniicrin 
12 E Vraniw, A Pnonhcr 
Tunow, A, 'Vinurii 
Nimmtp SSiHrf)nnit 
Mudjhon, A , Ziinimrni 
Lvd)ner, I Inpl ieruaib 
^orniz.P,Schn ii>ei imti 
Schlosser, M, Schlosser 
imti 
— Go ,6chroifeui 
Sdimi del, il Piiualier 
Schrillt. M la djcnit 
Slirorer, t£ Je.Uuig^ 
träq ritt 
Schn.; I, Seisenhdl 
Sprinq, A, Schulrmmin 
li ESl)röder,W.^lciicher 
mm 
CiiKben, E Fil 
villmrnn G. iiim T. 
stummer, A Uiii»uirfim 
Schikore, N, Badmtnti 
Sd)malodi (5, Sm 
Schulz, A, Ww 
Str wo^ki 'Ui, Wnlcriitflr 
iLaltci (£, Moch 
4'UK, P, Sdjlüiiei 
Jimmcicmta,^ illctitpiici 
mvr 
1 i E Beiltanbig I, Ksin 
(Bumiieitftr 45) 
V >re'eu;a!il I ^uuattii 
Boock.Ci! ,Droidik ^iihih 
Biabmer, Di, Lr'w 
Dunb^k, ^ Poilidiaffn 
Willis, 03, 'naitdrUin 
Han'eler, F, B i'ntiei 
Vedil, y)i, Moh uihd.g 
Herzte. A Kellner 
Irinn, M, 21'ibei 
Miatiu, W, f>iihih 
W, i^Kiii 
ytoiviKf, P Tnchler 
Cchw A, Näh im 
liütttd), A, Näham 
Tieve, H, $ tttiticmi 
I, 2bw 
% itlom (II), Molkeru 
r» : Usltl), A Schnhmmitr 
(.'iiite SiUjUnnti 8.1/ 
V. Brtter, A, Schni cd. 
msti 
St.ibt Armen Suppen- 
tnche 
Aiiflitsluii, S, Ww 
Diaeger, ÜDi, Bieiueilcfl 
Onxua^, A, Stcrndrnd 
Willmfl C, Büutenm 
V iduch, I, Slellinnrstr 
Memlert, C, Schneiderin 
Siuitei, I, Sdinhin. 
Uiiiieit, 6, Sdnnider 
Vmifli*, W, Pioducteiihbl 
Latzke M, (sd)iicikrut 
Mante, W, Ww 
Scheer §, Wofnu 
Sd)lant'.T,^nrbel)1eppii 
10 E Hlndenberg, O, Corn- 
potsbrk T. 
Disseit, I, Schnnder 
Erlner, A, ^ntichrr 
lottert. F,Sägenid)ärfer 
Heii'chke, W, Mauier 
M, Manreu 
Wimmert, M, Ww 
Mnller. C, Bäder 
— W, HandelSsr 
Sdmidt, W, Produkten 
hdl 
Schi oder, A. Tisd-ler 
— 4ti, Schiih»iilli1r 
Schulz, A,Droscht Kntich 
— C, Maurer 
Treblingar, E, 2i)d)la 
17 E j^a|t, W, Cigenthu 
111C1 llt 
V Ra,t. N.Gririibehdl 
Btuiutiflcn, Sl, Piitzmach 
BUfmg, O ^ohlenlidlg 
Biandid)ädel, 9i, Tischler 
geht C, Nslherm, 
^ijdjei, Hz Schuht» 
wiuimnim M, Bnchhalt 
Gesky. F, Ww 
Hol;uidoif, C, Jtmmam 
Uieisdimnur y Nnlimtt 
17 ‘U nllcr, AI. ^titiifir 
Pfliifliicr, P Stepper 
9ltd)tcr, O. Lichlpan-- 
apparatefbrk 
Rockert, A. Lw 
Schulz I fal 
Sulil, A, PtNltofseittrb 
13 E Picuf)  Zmmol.nl  Act 
Bank 
V Sttaur; C Sattler 
AUinrfcl, E. Schrist'etz 
Berneilmnu W Ww 
ötfat, S, Badn 
Hartner. W Schlosser 
2 ittht A 53m 
Alrtimcitgicuei A OHajiict 
Vntf, G, Schnhut 
Maau E, Imü 
M.Uav Z, Droscht 
Sluttch 
NaioUst A Kcllner 
Ne )l<< 2 , Ww 
NiC H.Schichm 0)eiathc 
lidlq 
P’eiimu Schneider 
Nil.del P, MnUr 
9i itflU, (T, Wiu 
Eauer. P, Mateualwr 
fibia 
Scheeler, G, <Itiu 
Sdiuocl. (5, Nlui|d)iicr 
Sdimidt, h, Adciit 
Sueiow W Schuetdei 
Tosd) oktn ,AUtd)cmuoOcl> 
fbif 
lllrtd), 0, Ww 
StVfc R, Schlosser 
10 t a liuvpirnriir 13 
E Sallge M Ww 
(TicdUr BJ, V-hntu 
'Jloibil W. Mullu 
ZUirzmann, M Schnuder 
miti 
Punow A, '"t'lchpächter 
Schmidt, I (2rti ’Ctda 
BoicI, C, SdmhmitnU 
ii'Oln, P, Sd)lachlcnnUr 
*<r- Niipp iicnti -> 
20 ) a ^uppnuuU \ 
E Bi)adi, J( Kuittei 
(4'cntlciöciüist 1 I 
V MuitfcU, R 'l\ii!tfa 
Bisliimi A ttJstitw T. 
Ru:idic O Buiiu er 
Giebel R SchiuiPamili 
Vrtimnutum A SdjiKibci 
(iDiuuifl H, ’ocuei 
sl t funolh 2 yirthciut 
Xcitba, M, Sd-orniteiu 
seilet 
WoK\ Buutu 
Wrobel C Schneiderimu 
9'ebaitli. A Schulim 
21 E Hocst VI Btirtiimiti 
Braay, A, Nstlicn« 
i^uiqci, A , 'Vimifii 
Rndik, W, Naljcim 
Mitlllv A. Itimlu 
Marek, W, t'uhofli 
Wiilmel d 'Ui Dred)vler 
M cud), L, Aitt'lcssiim 
iöifiUci, W, Vn uci 
Nlcolcil, A Büqlu 
Schrodir A, Ww 
Schi!';. ^, TiUphottnift 
Schuniacher, 2. Kleiupu 
Ijui, ki, Vadiui 
Toyeck, ('), Schmibci 
Ulrrdi, E, Bier a r 
Wibn, W, Wasd)srau 
22 E W«um, 2 . fistln f 
(Nieder Schonhamen) 
V. AUcmoiv, 8 / Damui. 
cornect 
5lcd)icibci(i, H, Sdinei 
dertn 
Vedi ei. \l, SUllm 
Boldt, 6, Kol.luihdlg 
B.ist, Wm, Nähert» 
Dameiau,C Sduui^'iut 
GiniiSte, 9t, Dad)ded 
Hartwig E, Ind)lu 
Heilnialiii, N, Sdilosser 
Hicelci, 9? Schaffner 
— A. Wtiqrnsuhr 
Zlalowsti O, Dachdeck 
iliiun, O Schneidernilti 
Lur, L. Itldilci 
Nutcuboif, W, ASphal- 
teur. 
Oettuer, Ä, Kuabeu 
conft cftoit 
Pasewald St, Schneider 
3t ittier, W Nahirtn 
Schol;, Sl, GaUw 
Stabrin, S Ww 
Boiqt, St, Mtmui 
23? st Swiiieniniiderstr 1J0 
E Slcttnct, A tftuilifu 
Albred)!, O, Bei 
flolb 
Block, St, Pantofselm 
(Miremimti.O, kolonial 
luiljbly 
Heilig, W, Ob Pojt 
Drrect 
Husd), 2, Neichsbank 
Beamt 
2 Wctutcr N, Magulr Secr. 
Mctni, A, (tmrtla 
— 2 Sladt^rg 
Stobomuijft, ji, Droschk. 
Sliu 
Sdinlz ft, Tischler 
Sla ige W, Bildhauer. 
Vü» H, (2d)lttd)tmm$v. 
Widjtci, H, Ww 
Siöincmfuitivifti -> 
21 geh z Swirnmünbersli'. 
14 
25 E Günther, P. Sd)lüch- 
lanthr 
Bubvr, W Schuhn: 
Dnmmdifi Pautosselm. 
Daige A Wiu 
Gnillaiiine C, Musiker. 
Wüutljir, P, Schlächter- 
tufn 
Smiair E Ww 
il’iOiaU) P Ww 
Paiadei'ei, 2, Ti'chler. 
^iiitfowxf, P Schuhn!. 
Sduieewen; Maler 
(curcil li, ('hinifiamhM. 
Spemieinann. Ww. 
20 E VoIpc M, Backeimstr. 
BauholO. st Wiaur 
Dtthii, E, Strm 
Dilliiul li ,2diinchtnmflr. 
finiit A 2dmmd 
V'cidcnuidi (') Itidjlcv. 
Viict M, Budihöl 
MaidK H L'iu 
^tnnigei lil, Tvchlev. 
wfüllu, V Indilit 
S"idel, Di Badainir. 
27 E Busse, Nendant. 
(Ji'UKUd 2*) I 
gtiibait - Spar Beicut 
„Bfuui 
Bit \cit Schiihwribik. 
vaaie, (S Iud)Iu 
(iuUl P 
5nii di, W Miilivchci. 
siiilil, 2 Sai'o ur 
tiuti'iiu N, Mitticiici. 
i^obi JI xsmr'cctJi 
Nui}\dtc v* Sduuvbwmitv. 
0,,i q H , v)lMnIui 
T.ui P Ufm 
Bill, 2 Wcihtt'ii 
WitU . (Skctiotichmf. 
28 E oh’llm '1l,sHutiur. 
Becku P Dicdivlu. 
Biodtfi A Pvuiliaffn. 
Bitrtkb, M BcitsliHcriii, 
AUblci, P Poiibolc. 
(ikbiiitei, IS, Sch uied. 
Ouc»e, C i'Oittchiirfii. 
Gollin, O, Colouialwr^ 
lidlg T 
(iilbibnnnM E Tischler', 
stnblei W, Sililotur. 
'i’aliei £* Sdiloner. 
Sdnilten W Schul,!» a D. 
Sdrwanei, ü <5d)lstd|tcr. 
Staik, P, ©öitUi 
St<»del, A, Blua''Zieh. 
Wollmeilti ->■ 
29 E Heunia, Ä, AmtSger. 
<Sici (vsteglttz) 
V Borchaidt 2 Staaker. 
Al'iallain, ß Bienahr. 
Achteiihagut v, Bergold. 
Ad nimitii, H, Blichdrnck. 
Biudmvbt E Mauuv. 
Ditschiiw it. 2. Sch ihm. 
Eisfeld, H, Poitbiomt. 
Hu; Miutni 
vonimum, 9t Maurer. 
SluiuSft, (£ SUim*mer. 
Landau W Stund)iia*. 
üidifufilb 'W Iiidjlev. 
Lubbe A @d)lossu 
yufd; (5 Mauiei 
Mulack, A, ftstibu 
Pahl, O, Schiivm 
9lothcnl'iiig,P Dienstm. 
Scharte, AI, Miiniei 
Sdjmibt, A. Destillat. 
— H, Po,tschaffu 
Staugeubeig, st Maler. 
ÜlnaiiiS W Jimnien». 
JO E hnaS, P, Nuittere. 
(9iod)fti 1) 
V stoljlij A, Ww 
Audu, l£, Bahmchaffit. 
Bohm, E Schnetdeun. 
Bunnu, C SrijHijmntfir. 
Biuggunanu, A, Maurer. 
Duuit AI, Ailtomareii- 
wait 
Efsenbeigei E, Seiler. 
Gutituu, (5. VOiiluidjei'. 
Neiimnmi, 2, Strm 
Ozd;i»Slk, II) Tapiz. 
SchNiidt, A. Mfliuu 
Schnbert, ft A, Pust* 
lchals» a D 
Stiurnsie, 2, Nährnn. 
Ibiik, 2 Tape; 
\\ E Staps l£, Holzhdl. 
Alu, W, Püfßiiuiuumr* 
hdlg 
Donuei A stluutntCL 
3lDilmarcziick.^..Hauüdicn. 
fiiiUi-ich, W., Maurer. 
Hohmattit, (£., Bricftr. 
Liudemann, C.. Küfer. 
— E., Ww. 
Nürnberg, ü., Buchdruck. 
Neisegerste, G.'Steinsetzer. 
Sperber, |y., Bers.Bcaint. 
<2tenUic(er,(s.,Püiisdistffiu 
Warmbier, Oj., Milchhdla. 
WritSlv. i*., Ww. 
lila E Stfivf, C., HoU» 
hdl. (Nr. 31.) 
22:1 Wem. Sdiule. 
Bab, I.. Haudetom. 
firaaS, (?., lifchlcr. 
2rmler, P., Malermstr. 
Kuotl, ?)L, (Ngarrei'.iil. 
Atretichmei*, a-, Sd)iildien. 
9lal)tt, 9t., Sdmeidernistr. 
9tid)ter, O., Seiseuhdlg. 
Rudolf. (£,» Pouidia^u. 
Schmidt, C., Steppanst. 
— F., Näherin. 
Sd)ulz, P„ Sd)losser. 
Walter, A., .Sllcmpitenitftr. 
Wenrecke, A., Postschuffli. 
32 E GräL. 9t., Eigenthnm. 
David. P., Bodeurnür. 
tyvd'i, E.. iviihrl» 
Atiiith.U'ti, 15.. Maschrneilb. 
Niiirt), -v., Atlcmviicr. 
Oiiaüdorf, A., HditMeviit. 
Sdrniidt, O., Schneider¬ 
in str. 
Scholz, P., ^inmierm. 
Bor^i'di.N.^inulrainlidl. 
Wiede,l5h,'»il)irm'abrhi». 
33 E M'ttag'sche Eibe». 
V. Mittag, E., Privatiere. 
Borck, A., Privat ere. 
Biidioss, ft., Iligaireniu. 
9t., Bitdlhnid. 
Gerhardt. (>K, Buchbind. 
Wöbe, H., Schlteidernil'ir. 
Heutsche, (r., ^ftdei*. 
seitlich, 15., ÜV;ii‘r. 
Atlimmcr, A., Wä|d)eri». 
floppe», V., Pboiogr. 
.storuborf, II., Schulmmislr. 
•Stirttfie, li., Schlosser. 
Plslii), A., 9tähmii. 
Pottliyer, 2.. Sdineider- 
in str. 
Ülidevt, fy., li'diler. 
Stöhl, H„ ftsl'n’farb. 
9tönning, li., Maurer. 
Saabei, 0., alfm. 
Schwortte, A.. Unhih. 
Springer, 15., finhih. 
Stur;ebed)er, II)., .usw. 
Witte, ü.. Näbertn. 
Wustrack, A.. Händlerin. 
34 E Mittag, 15., Stfuu 
ILandwehrstr. 11.) 
V. Mittag, (5., Privatiers. 
Alb er. II?., Bäder. 
Ainbre, .sr».scher. 
Beier, (?., Ww. 
Bengelsdorf, H., Kutscher. 
Bolmi, W.. .stleuipner. 
Ednrd, H., Tischler. 
— <«., Weber, 
fiiltig, H., .Uiitsch. 
Weorai.Ö.,Wetieralst Secr. 
Heinz. L., Maler. 
Alltitgeiibci>i, A., Neiue- 
macheisr. 
xStöuifl5ber\t, W., ctutfdjcc. 
beider, H., 9täherin. 
MiiUHicc«, A., Wiiinkram- 
hdl. 
Muller, W., ^iminerin. 
Micrsfi, O., Ww. 
Pägkntiit. F.. Bieroerleg. 
Puvke. 15., Haudelsm. 
9tasche, A., Ww. 
9teliig, M., Ww. 
9tndlger, V., Wäscherin. 
RutkuS, Schulim. 
Saalow, C., Straszenb. 
Sd)assn. 
Thiem, A., liidjlvi*. 
Tiedge, RiihrH. T. 
Wcifj, A., Atiiltdiei'. 
35 E Mittag. 15., Alfui. 
(^'andwciirstr. 11.) 
V. Mittag, 15., Privatiere. 
(Nr. 33.) 
Aringardt, Jy., Böttcher. 
Bauer, A., Attempncr. 
Edaid, P„ 'Bronzewr. 
— N., üstrfirer, 
— 9t., Näherin. 
Förster, O..Drvichl.Knisch. 
Wlafcr, (5., Slellmmstr. 
Hände, A., Bädeiuntr. 
AI och. P., 2iuumimtlcmit. 
Alrüger, VI., Schmiedemstr. 
Paul, <y., Tischler. 
Nichter. A., Schlächlerinslc. 
9to>so>v, 15., Bohrer. 
Schulz, 15., Maurer. 
Weber, M.. Ww. 
Wittig, P. Ww. 
Äollwebei, A., Näherin. 
Wuslrod. B., ^'läherin. 
äcmiit, M., Nobrleg. 
-^rumiäseRm 
* 
Ist eins der geistreichsten und fesselndsten 
Pros. ür. Schubert
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.