Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

Gr. Hamburqerstr. 
- 247 - 
Kl. Hambnrgerstr. 
Theil III. 
9 E. Wlfut 6., Slfm. T. 
iiiiimiMin'. bn|il11; 
firald, 3., £ri);Itircmar. 
«ihlci. .{i., Inipeil. 
3! drei. !sN,c»r. 
Sim'iU i, $., Protoif jJjMg. 
10.11 E. 5i. vcdwig»- 
ituöfi'nl)1»1^ '• _ 
Jliitii sliiiiifeiiljau«. T. 
10 s, ii. Hulllvltldllr. 1 -H. 
'E Runmi, 6.. SLhn- 
l.MiiiMiiiienilr. 40.) 
V. ly,iniitd. Vcrwali. 
»iioiiu'ii, i't, ttfm. ■ 
ttiiiiniiiuiim, 31-, 
,yell,iiAr,41,Gignrrcnf)M. 
gVeifinn. 41., Sel)rmn. 
«litunlii, H.> 31tnltcre. 
5d,iiM'»cl, 2(j, Drogen- 
»M. T. . 
«Soli, 33., Galtm. T. 
ItmiiillidilV. ->■ 
13.11 i. «. SlimtSnidflr. 12, 
E iln.1i,!T'.,frjloiiiaIti)c[|M, 
üiiiiciin iX i'*. 91to- 
ülliuimiilinl, 2., Äsm. 
CMtllnuM, (51), FärBe- 
fmiimlfi, IV, Kirchh 
' Aid. 
Slidim. >1, syi ifciiv. 
Jcin'T, 51., Oiimib. 
S-iolff. S, «Ifm. 
1,1 E Siollf fdic Grbett. 
V.'lini,iner, %, Gaftm.T. 
ülölii,i, Ü3„ SvrnvO. 
Sieiuidi C„ iUaiigcfdj. 
  mit, St., Säerl- 
■iiuiiii. 
üluiv, Simmmit. 
itui l, ,v slorbm. 
fiiuiiemiu, Jy, Staffelt» 
ton'. 
(HTjCiiiiuvfi, 48., Sw. 
(ilnni in, 31., ä'fnnlcüv. 
.tynt, .vituabieii. 
jiil'f, v-, itienivi. 
,Mo'd'iiii. P, fliivt’ljbt 
SUmiM, P, ^abrlaitv 
Jiiiiiu’i, Handelöin. 
Viliriiipeijj, I., (Der. Df. 
ni'H. 
Seide, M'„ .fimtbelSnt. 
G., Sdjeerciiidileif. 
Ciniii.oiusfij, Sd)ncider- 
niin. 
Sdmlze, 3-, 43m. 
>d,nuiu', 51., stocs). 
- '.Vl, sU'djrmtt. 
16 E. itollc'fdie Grben. 
VCttii, :Vf., slfnt, (Slr.lü.; 
)loimiiiiiiiii, StiibentifcheS 
Lüui'ii. 
Zimiiii. !>)., Griut. äSeumt. 
■tun«, GorpBbicn. 
- '.'I, Slodjfr. 
itiini:. »I., HauSdien. 
iiMyiomsii, F, Glafini. 
iliil'i'iunlil, II)., 4ier< 
_ mntigs lliirraii. • T, 
Sdmu, H, Sdjufjiuiiifli'. 
Sniiitv, Sl, slelltttr. 
17 E 'liintgc'idic erteil, 
ouwlct & 3lmige, 3)t„ 
lilniii. ,^6i(. T. (». 1. 
.iitl'iiiiu Spatibau.) 
<5iii’. b.\, Portier. 
1C. l’i E. Jifljiil>.3.,Dr.p]iil. 
illmif b. Dr. 11). 
:"1, iitv. T. 
ftm-Ki, G, Waichauft. 
y, Monteur. 
(ii’ i)il i,i o))r,j£>., (SMiiimitffr. 
Wiiitnbidi, S.1, Sd)iicibcr= 
_ imii. 
ViimiiHiiiii, A., Cpntfbrk. 
•’’.ndil'ci|i, j., Siv. 
'V»"mnim, (£., 9ilif)rtiii. 
v:'cl i'Jf., jfiitjcrin. 
iitiiiiiMiuiH,;)!., :Jicii litte, 
’ltl'" Ji, .(laubrlSfv. 
'»""e, 3l„ Jini. Ticncr, 
Voibiei. k"„ 'tiiu. 
, llfjrni. 
Süll«, 41.! itito. 
•'IflHil', JJi„ ufni. *T. 
~ ”, jJiibdfloifc. T. 
-'■tH.,liebt,ijMfl.Giidv.T. 
ri;'4eiiiiiiglnl, 31., Söricf. 
»mit. Tapet. Favrk. 
„.-t.'lw k (So. X 
Jlo'cmt.’tf, (i)., SBctlcct. 
fl.öiiieil, 31., Vuchlial,. 
i, 'SH'lc#fl,9t.,ftfin. T. 
mf |n' (l., Urnmtcr. 
*>, 3, Äm"lch. iUgcnl. 
^^j'^'SvCljotiilakii. 
20 H., R-niicr. 
:iS.) 
g.*'ljii.lt, 91., 3BM. 
. ‘w8(1i|dic lilcmciiifdjafl. 
Ä) Kin- ii. ätobiauiiQlt 
..Monbijon" T. 
Poliklinik b. Dr. P. 
3<icr|rt)fi). 
Poliklinik b. Dr. St. Scroiii. 
Banmgart, O., Sm. 
SUafivnmiiii, E., fflaidj. 
Gd)vci6cviit. 
AorowSki, Stat)leat)t!. 
5Bn"miii|), Sl., Stellen* 
SscvmilKcviii. T. 
Coh», .(■>., Stenticr. 
Grfevt, L. Sliilciiibil. T. 
Engel, M.. PuHinnchcrin. 
Soi'riler, !!(., Sdjriftfcl). 
{Jrii-btimmt, H., Bialer- 
ntfic. 
fflorbiiliomisj, |y„ Kellner 
Hiisiner, F., 3ieiitieve. 
Heilnilinu. A., ©ebet. 
Iahn. II)., Zimmeioer- 
luirtfjcrin. 
Knrlh, P., 33li). 
2aoi|, I., SlDdibrf. T. 
Lelimnn», M„ 4'iiifcticr. 
Lewidi, F., Hanobitn. 
Mautner, I., Mrni. 
Pantel, St., 4'iei'5npfet. 
Preich,J.. öetveihelibln.T. 
Sim'tid),91.,ftlaidjciilibl.T. 
@d)itiicv'Ji(id)[., C.,L»xnS- 
papierfbrk. T. 
Sdinb, (£., HanSbien. 
£d)lcgeliuild), E., Gewehr, 
ftrf. 
Edjmibt, M., Arliit. 
Seelig, ST., Corseifbrk. T. 
Stier, H., Poslbeamt. 
Sliil)iiiii(i, H., Siu. 
35eid)iiiaim, F, Dr., 
Direct. T. 
Wirth, £>., SleKiiev. 
JeiPiier, 41., Wn>. 
21 E Genau. (!., Fabrk. 
(Heiiiersborf.) 
Baron, (£., isJi». 
4'cfireiib, 31., ivrisenrin, 
Äülow, 91., slfm. 
Slrapp, 21)., Rrl. 
Strüjier, ($., slfm. 
ümireiifieit, I., Tafelbed. 
Lowad, M., |(l)a[tiuiitl)i!i. 
Pühue, (£., 33m. 
9lne0, 91., ftiibif. 
Wicncr, iliofeiitljol & Co., 
Betreibe-3lgenl. T. 
1. L! f. a. Ciaiiiciibiiigcr« 
ftr. 11. 
EStcilid),4<.r(treibeiif6r(.T. 
ä3nbe|)iil)(, ii., Werksühr. 
Orauienbiirgeritr. -> 
24 ESiiibemnmi, G„ fflnitlu. 
(Tciiiieiuigflv. 25.) 
V. timbciimmi, ti., 33m. 
BarlclS, 3(„ !Dia'd)iiieii6. 
3!laschkowSki, SI„ Edmntiu. 
Hcrzfelbt, O., Echnhni. 
Slloie, M., Ril. 
Seiuiii, y., Sdjlädjlenitftr. 
RichalSki, SS., Fahrrab- 
9!epai. Werlst. 
Pahl, ii., Privatier. 
Cimritid), 4'., Med,auik, 
Rindwiey, E.,Zimmerver- 
niictheri».. 
25 E. Siibmin, C„ Ww. 
Slltniann, Taselbeck. 
Sm.iimi, F, Äacderoö. 
Hblrin. 
— F., Slimftilideriit. 
4>rnunert, £>., Sleinseh. 
Gill, II)., Sdjiiljiiimilr. 
Kreutzinan», M., Ww. 
Pieper, (£., Aaulbeamt. 
Sleuidjcc, 3l„ Maculatur- 
hblg. 
Niela», Massenrin. 
Strnsid, I., Sicijcnb. 
SSiitfelniiutii, 23., Sdjuci, 
bermstr. 
Wolf, I., Papierhdtz. 
20 E Jübische Oiemeiiibe. 
V. 4lluiiie»thal, 8., Juspeet. 
Sllter-iierforgimgSaiiil. b. 
iüb. Genieinbe. 
Siefcrt, 01., Porl!cr. 
27 E Ji-difd/c Qlcraeinbc. 
V. Holzmauii, M., Dr. 
jihil., SIector. 
3ubisdjc StimbeiuSdjuIe 
ii. Lehrer-BilbnngSanst. 
Bading, R., Sdnilbien. 
28. 29 Stättcplat). 
E Sopljicn-Stirdj. ßeiii. 
V. Ainber, (?., (jcuf. Pol. 
Wachlmstr. (Nr. 30.) 
30 E Sophicn-Siirch. Gcm. 
V. Binder, (!., yeu[. Pol. 
Waditmstr, 
Apitz, Ww. 
Branbt, A., Kohleuhbl. 
ksränkel, 91., Kfm. 
Glowaai, N., Schneider. 
Krage, 5(, Sängerin. 
Hartinanii H., Drechsler. 
Srausch, A., Ww. 
30 steiimei-, F., eliem.Äaflw. 
Kohtz, E.. 4'flrbict. 
Seiul), 4'., !!3iu. 
Meier, F, Kellner. 
Richnliö. 3., Lchncider. 
PoremSli, St., Echncibtr. 
31(t£ipe, C, Sdniljw. 
Schröder, H., iBiv. 
S/orndf, M., Gifmciber. 
Stiller, S5„ Tischler. 
Stimper, 31., Mechanik. 
Slrotiiclbl,9l., siltiupiicr. 
Winketsdoif,,^..Drechsler. 
30a E Sophien .Uirch. Wem. 
V. Binder, (!., pcitf. Pol. 
Wachlmjtr. (9ir. .'10.J 
Arnlswöki, (£., sml'djer. 
C'ilnO, 3s?., Sdinnlro. 
slnljliiii, R.. R-iilirm. 
ftii'nm, 31., Cousiiiirenhbl. 
Stirri), P., Jiiiljeiiii. 
Slirid), :1V., H modien. 
Seiigejelb, 0- Tred>öter. 
Morgenstern, B., Töpfer. 
Müller, R., Gchiieiberiii. 
91i)bi5, 05., Mechanik, 
ginlhenbem, E., Ww. 
Schmidt, 3., (Sigurremn. 
Schöpft), F., Schneider. 
Schrödler, Ä., ^nlut. 
Bierarm,3l,Coi,sitiirenlidl. 
Weifte, M., Schneider. 
31 E Sophien-sUrch. Mein. 
V. 4'iiibec, (?., peiii. Pol. 
Wacht»,ftr. f3!r. -IO.J 
Stiiiber6ctoiil)r=3liiilalt Set 
Sophien (dem. 
Kornayke. Ü3„ iViam-er. 
Liffner, E, Srf)nn(lu. 
üiib, H.. Pottich,iffu. 
Pnblih, 91., Tiichter. 
Schöiiinn, 31., Maler. 
Tanuhaifer, 3., Ww. 
32 E Preyet, F.,sifin. T. 
4'iidiiliD, II., 33m. 
Busse, 91., Tapez. 
Äacabn, 31., Slfm. 
Midialöfi, 31., Sndlcniiitr. 
Pretitl & (So.. Treib- 
lieiiieiifbvl. T. 
Schurr, 3l„ Svl. 
Waugenheim, (£., Schnei 
beniiiir. 
— & Co, G., Henen- 
ücfleibn. 
33 E. Sniibdbem, Tl)., Buch- 
buiifbej. T. 
SlroiiSbnd), ii., Buchbittb- 
mfli'. 
Seiilfiijmmut, I, ölofeu 
mflr. 
(EisenIwBer, P.. Kellner. 
J-Ieiidjer, 35iu. 
Griefe, A., Ww. 
st!roeuer,O., Buchdruckerci. 
Hie'bel, St., 06. jielluer. 
Jgliik, S., Schneider, 
üorlfchack, (£., Manrer. 
iUippke. P, Slfm. 
iiaiicii6iir,icr, 3t., Schnh- 
roscllcitfbif. 
Liugk, F., itiitscher. 
Pommcmtlug, M„ Frl. 
llleppen, 91., Mfni. 
91oi), 01., Schloisermstr. 
Sdjroeter, li„ Ww. 
Silltid, I., Skutjcher. 
Slrohlirch, 8(., 8chuli»i- 
titflr. 
34 E Witikelmatin, G., Slfm. 
Fechner, 58H). 
Fuchs, 51, Ww. 
Sofie, W, Eicrhdlg. 
©reger, 9i„ Ww. 
Hahu, E., Uhr,,,. 
Huuolb, I, Ww, Sarg 
magaz. 
Äalbe, Wt», 
Stuhlk, 3Jt., Ww. 
Vicfegnitfl, D„ Milchpächl. 
Loefch, (!h, Ww. 
Mariihn, M., Gerber. 
Melzner, S, St'uijdjcr. 
Schmoll, (£., SBiv. 
Sdjiili, Ww. 
Wehringcr, ÜJt., Ww. 
SBittkelmamtJr., E, Slfm. 
— & Sohn, E., Seiet'» 
laaer. T. 
35 E Schmidt, L., Rentier. 
(Ue|)Mif.) 
V. 9lolgu8, 6, iBiichCinb. 
(iffcuBergcr, W, Bäcker, 
’mftr. 
Grnnwald, F., Fabrk.' 
Stolb, M.. ilin-ttel. 
MartcnS, H., Poftschaffli. 
gicfdjtt, I, Schntzin. 
91ichtcr, L, Näherin. 
Sdjinibl.StmiilcniuSrteriii. 
36 E »kühn, M, Frau Ncctor. 
(Hanilovnsdieftr. 20.) 
Caro, H., IRcnticr. 
Erfurth, ©, GlritiiimmTjM. 
Lcmke, M, Schuliin. • 
LipinSI», M, Ww. 
Bölkerling, F., Musiker. 
iitia E.fioppeiiintk, D,tiigetir 
tsnimer. (31ridjenBeri)Ci'= 
ftr. i:w.) 
Soimiid. sf., 43m. 
ööUnci, 43, Pvsamentwr. 
Wiitichiunger, !v„ Packer. 
Hietet, Ä., lifdjlermftr. T. 
Stiümliini, Ww. 
Sloitit, 3k., Siilbfi. 
37 E Salier, S.. illcitlicr 
(Bliimeäsiof 3.) 
V. Teffendoif, 33, (Snflm.T. 
tirimeiv, S!„ Tischlermitr. 
.{liefet, Jv. Stirgfbi't. T. 
fflfillet, Ö, yniiieti-güitii. 
Plant, H, Sprnchteiir. 
Schimmeliiiniin, Slfm. 
— Jy„Jmn, Rän!et> 
Giuifeet. 
TrafanlowSti,3l, Schuhn! 
mflr. 
Sophieuslr. 
38 E Prei). H, ätentier. 
(Gliiholvir. Ittl. 
V. Jatobi), (!)., Pol. 
33nd)tmitr. 
5(bml)itm. 31, Slfm. 
Sttrger, 43, Schneiber. 
41fiictinnmi, A. slfm, T. 
Sieht, H, Sdnii'ibei'. 
Dorrafl. 91, Slrankenpfleg. 
Finle, H, ÜncrUer. 
fylntmi, I., Sliifjcljcr. 
Rdü), 31., 33w. 
Frantfnrlher, 2H, Ei- 
gmreiiliM. T. 
Ki'icbmnini, 31., Canlor. 
©enj, 31, Sdjoiitra. T. 
Wirniiini!. F, Schneider. 
Woebel, <y, stiiijcubotr. 
dliirfch, 41., Schneide,mir. 
Hirsch, H, Arm. 
Hoinnlh. O, Schneider. 
Hnar, H., Sdjmito. 
Jaeobi, ®, Aindsaden- 
fjbtu. 
Slieselvr, H, 43w. 
Sltllieil, ("v, SlTiinlcitnmri. 
Siliugliern, 41, Vlnljeriii. 
Koke, (£, Weiuhbig. 
ilöppt, O, 3)iich6niif. 
üeibeii, O, slfm. 
Kuller, F, Prokurist. 
Ninas, ti, l'lflrnt. T 
Plattenteich. ^..Hauödieii 
3!»nae,O,Ob.Pi>sl-Slssiit. 
Sdilitfat, 33, 43iv. 
Schuly, 3k, slmiilemmU'l. 
Schwarze, öilnieiiiiftr. 
Stein, 31., Slfm. 
Walbiiianu, (£., äiilu. 
äSeukjicnt, ij., Weiuhbl. 
39 E Hartwig, lf„ 91enliei' 
Berliner. R, 9ieiiticr. 
Beyer, M, Ww. 
Coliu, H., Ww. 
Gf)lrtl,l!,4lliiiiieii6,'„6eii,i. 
Ephraim. 51, SlteibertiM. 
Jaap, 43, (Signretteiifbrf. 
Jruiter, IVt, Fiifeur. 
Steljlenbnd), L., Ww. 
Kons, IVi, Monteur. 
Plack, E, Ingen. T. 
Slofiiimnii, (f, Tisdiler. 
Sdimibt, (!, iiioiitiete, 
Schulz, I, Rilchhblg. 
iöegnrr, 3l, Echueiber- 
mitr. 
10 E Seelig, M., Wäsche- 
ftt'Z. 
Hiin,nclweil,3l.Lürfchuer- 
mitr. T. 
S!adifch,91,Schneiberin!lr. 
Malfcholl, H, 41ierf»ltr. 
Prange, Ä, Pofmiienliur. 
31ietf, 43., Otailw. 
9liis)ii(e,.6,Sd)iieibcniiflt. 
Stiller, (9, Producteu- 
l)ii(j. 
Slr.libiil), Slsitichiter. 
41 E Hoppe.C, Ob. Telegr. 
Assist, a. D. (SUrl8= 
hoist). 
V. Säbel, M, Stfut. 
(3liignitflf. 28. 29.) 
Sloecbcrf, H, Schncider- 
mfir. 
ä)riidimmt!,SB,'S)liifd)iitifi. 
Lauge, 9t„ Sattler. 
SDfeifiner, Sf., Schuhmnislr. 
Slothader, 31, Schueiber- 
iiiftr. 
Soul, I., Slfm. 
Sdjftffiicr, 51, Heilaeh. 
Schulze, W, HanSbien. 
Schwitzkc, A, Äw. 
Sophien ° Buchhandlung 
((üiiibo Touihi).) 
Touchy, G„ Buchhdk. 
Mugnftfir. -> 
N. Kl. Hamburger 
straf, c. 
In der 9i i d) I ii ii g >e 
allenHainbnrgerHeer 
lueged 1708 angelegt. 
Fliiiiierilr., 
finien» . 
Slimiift- 
Slr. 
r Sir. 
■<r Elfasserftr. 
1 erijtirl nicht. 
2 E Stadium, 3l, Rentiere, 
41cder, slfm. 
Tncha. 51, Echn.ibeuii. 
Wclidjte, 91, Gifeuniiliblg, 
Hiifch, (5, Destillat. T. ' 
Slntini, v.. .Uodifiitn. 
Sluliidj.S, Mobetfbik. T. 
Lein, 31, Slfm. 
Kinbuei', .vi, Piivatier. 
Michel, 51, 43itlleiifiirl 
Paul, 31, Schtächtmnftr 
91tii)eiibmim, H, Seifen 
„ HUI«. 
91eppid), E, 2ifd)ler. 
Sattler, 51, Dieher. 
Echubeit, 31, Sloljlenljblg 
Eieplmii, (k, Sip. 
Gtiilieiter, (f, Schneiber 
mflr. 
Stntze, 9t, Fahrradba» 
miil. 
— 51, Handelst». 
Toilet, ?nl>. I. 41edei, 
4), Sdiirntfbik. 
Zidowa. H, Siäherin. 
3 f. a. Linienflr. 10(1. 
ESiolzenberg.Öl, 31enlier 
|4lrfideii 5111 ee 17.) 
V. Letlinaun, 51, Slfm. T. 
Glfelb, fy, Schneibertnflr 
Ssiiebrich, G., Slfm. 
ieffo, 31, Sdjiieibci'i,,. 
Slatterfeldl, 31, Mehlhbl, 
rill. 
Ningniaun, P, Tapez. 
Torltl, Juh. I. Beder, B, 
Schirinfbrk. 
Tranip, U, Tifchlerntstr. 
-tr Linienflr. 
4 f. a. Linienflr. 1(10. 
E 4'0igl, ü, 4lieruei(eg. 
„Bornifia", Smbeiit. 
' 2iirneruerBiiib. 
41raa)e,Ll,Brenninall>blg. 
ivefitte, 3)f, Plättanft. 
öeiitiiimnn, E, Molkerei, 
Bei 
Zieh», 91, Slfnt. 
5 E. iloifig'fchc (Sifiett. 
Baade, F, Schneider. 
4litr*ljiu-bl, E, Hiitinmstr. 
fiJeljrliiig, S, 91entier. 
ßloltfdjall, 51, Sdjncibec- 
milt'. 
©itifd) & 43oIf, Sdjtoffctei. 
Slüppeii, 31, Postillon. 
Sliebiirg, 9Ji, Bleitraps, 
fbrk. 
9!ohr, 91, Sdjiitjiliinflr. 
Schüler, :V1, 4!ermielherin. 
6 E. Sl6l)id)ke, Eigenlh. 
4k-rger, (SigiiiTeiiibrf. 
Brinkmaitn, Sg„ Tischler. 
Bude, L„ Cberlentn. a. D. 
Graupe, L, 43w. 
Hanfe, M, Ww. 
Härtung, W, Poftfchaffit. 
.peijke. St1, Xifdjlcr. 
Hierl, F, 2ifd)lcr. 
Jachtner, G, Postillon. 
Slünig, G. 9(äitcheri»l)M.T. 
Slöiiichke, O, wchtächler- 
liiflv. 
LanStnann, O, Versich. 
Beantt. 
Lenins, 41, Schneider. 
Sfibereborf, F, Schlosser. 
Marwitz, 31, 4Lw. 
Meinen, 5l, Slater. 
Morih. M,Schneibennstr. 
Pohl, 91, Schmicb. 
9tamin, (£,'Tischler. 
91ei6mmiit, F, Ww. 
Echntiebel, H., Telegr.Ve- 
anit." 
Schmibt, M, Hausdien. 
Schliiitalla, M, Ww. 
Stark, D„ Ww. 
Zeni-Kalz, Th, Ww. 
Honbaiim,3(, Ww. 
7 £ Beyer, 91, Rentiere. 
Vlohm, Postillon. 
Vurcharbi, H, Ww. 
David, F, Schnhiu. 5(l'l. 
Seifiii, 51, slgl. StegnU 
fiteiir. 
Sichler, M, Nälierin. 
GiBharbt. P, Slfm. 
George, R, 43w. 
§ Wi)igl)i, si„ liJufilnntenit. 
Slurli, H, 4>oie. 
Off, 31, {yiiient. 
Sdjinn, 0), Hahnarb. 
Tlieilheimer, S, Slfm. T. 
2tiiefeii, 91, Photogr, 
21)im, Jy„ Sireet. 
Zernicf. H, ffiafiw. 
8 E 4’onieiimim, 33, Ban- 
Ütfch. T. 
4iei|tr, ä>l, Stitiiiiii. 
4llnme, 41, 4liil)iimB 
Slblfr, 3l, Schniim. 
Brader, E, Poilfd)aff»er. 
41miier,  5i.it,  33m. 
Dalchan, G, 5lnd)biiib. 
fviiigge, E, Tischler. 
Rnind, 33, Gignn'cnm. 
Ri'iebiid). C, Handeivfr. 
Gablet, 51, 41|iiftliti'. 
GaitinowSli), 5t, Hliuii, 
Gärtner,O,Sdineiberinstr. 
George. H, 43m. 
(’loerte, 31, .Heizer. 
Giinttier, (!, Slaffenbote. 
Hanfe, 5t, 43m. 
Heinze, P, Slochtr. 
Heidier, 31, il>lnler. 
Slimppe, 31, tonftio. 
Slcfdioirns, I, Tapezierer. 
— 51, 43m. 
Setiiiiniin, 3, ©tu. 
SOhmpfiilil, G„ 33m. 
Piiebe, M, äSm. 
31ad)0w, G, Slfm. 
Scherf. 31, Plätterin. 
Sdiiieiber. D, 33m. 
Cchiittje, P, Han^bie». 
Sdinlz, E, Plätterin. 
Sdtmarze, E, 33m. 
Schmeb, H, slnfer. 
2rainpenan.F,HaubetSnt. 
lila, P, H<»i«!>ieik. 
lliiteilmiicr, G, Slrtiit. 
Seiner, G, Snitsbitii. 
43otf, I, Friseur. 
3ieiilnreti,3,Schiieibcrm. 
Zlatowski), M, Gast- 
wirthm. 
0 E 311er, W, Rentier. 
iSchlnchteiiiee.) 
'Bitliier, 41, Slfm. 
3ller91nd)f(gr,S, Tapeicu- 
»tanufaet. T. 
— & Sohn, W, Teeorat. 
Maler. T. 
5lrnoib,H, Sd)iieibeimftr. 
Billuer, P, Slfm. 
Erhard, M, Slfm. 
— 31, Leberhdla. 
— 91, Frau. 
G'fdjer, St, Giasermftr. 
Sl'niife, H, PoftBeaint. 
Grofimauu, C, Jnstru 
menteiim. 
Hebestreit, F, 41arBier. 
SncobS, G„ Slellner. 
Slnsm, F, sUlftiibole. 
Lampe, 31., Tapeznistr. T 
Lehmaiiu, G, HanSbien. 
Marx, 51, 33m. 
llJ!injn[)n,H,'J)iii!ermitt'.T. 
Hielte, C, 4lüdermflr. 
Schimmel, G, Brieftr. 
Schmibt, I, Sdjneiberin. 
Stielke, G, Plätterin. 
Szarta, W, 43m. 
Wiebemann, 43, Tischler. 
Wieprecht, Gf), 2ifchier. 
43iike, G, Molkereibef. 
10. II E Möller, 43, 
Schiniebeinftr. 
noifle, H, Gigarrenfbrk. 
.Vebeflreil, ft, 41m'6ier. 
Hilt, G, Schreiber. 
Hohuiann, S, Seifenhdl. 
Stoegel, St, Slfm. 
Stiiljii, H, Kellner. 
9liet)et, D, Slfm. 
Sdjcrnch, STetliier. 
Untermann, 5t, Rentiere. 
Vierte, L, Schneider. 
WalenSki), (Mefchm., 
Tetephoiigeti. 
Wtepredik, F, Makcr. 
Wolfi'ohu, L, Sifm. 
12 E 4)edcr, W, 9leiitier. 
Beder. 9!chf. Friedeinann 
& Go, 43, Roßhaar- 
hdlg. T. 
Teichfet,Sl,Grünkrainhdl. 
Fröhlich, O, Gifeitb. 
Bcamt. 
Gruuwalb, L, lVrau, 
Heiuke, 31, Kutscher. 
Heuze, F, Ww. 
HerBolh, H, Ww. 
Müller, K, Galerieöean,!. 
— 43, Tanzlehrer. 
— G, Hebamme. 
Schneider, U, Gaftwirihin. 
13. 14 f. a. Sliigiiftitr. 64. 
E Hotzniaun, G, Slfm. 
V. Brablke, H, OBfthblg. 
13.11 41elirendt.4!!,4!ergold. 
Mischer. F, SchneiSeiinslr. 
iyteer, Sloch. 
Slünig, (?, 4lürftenfBrk. 
strifchotl, G, («lastjblfl. 
Lenz, 51, Slntidier. 
Liihuau, 51, Schnhinniftc. 
Philipp, St, 43m. 
Ploeli, P, stim. 
91el)fe, G(i, Ww. 
Schult, ?, 41nr. Dien. 
2hiede, 5t, Poftbeamt. 
31ngnflftr. -> 
15 E Snmiitomil!, 5t, 
Sdjnntm. 
4'erg, 41, Gigaretieufbrk. 
Heinenmnii, L, 43lu. 
Sinnt, O, Frl. 
Sliefiling, 51. n. O, Uhrm. 
iXliiimiC', 8, slfm. 
Müller, 3.11, 51ote. 
Toptomsti, 91, 43m. 
10 E Brauer, 3.1t, SJiilit. 
Giftet. T. 
4lsltig, D, Modistin. 
4lai'ti, 51, Schueidermitr. 
41ebrenbt, 41, Gen.5tgent. 
4!nfch, 43, Slmiiteii« 
mnileriii. 
{vnlfenftein, 48, Slfnt. 
Gnmperi, L, Näheriu. 
Haellel. F„ Schankm. 
Heinberg, 51, Slfm 
Stelr,jiiiMi, P., Plätterin. 
StorMjanS, S)i., Ww. 
2obi)l»Ii), I, slellner. 
17 E Fischer, G, 91eiitier. 
5llbiechl, H, Postillon. 
41archanzli, F, Post» 
fchaifn. 
Bean, O, Koch. 
Beutel, O, Hanodicu. 
Blum, 43, Bnffetier. 
Gbctlmibl, L, Mobistin. 
Gichiimmi, 33,slraiikeimi. 
Freitag, I. it. 2h, stähe- 
riimen. 
Gleit. F, Poiaiiteiilmftr. 
Hellbardl, M, Slfm. 
.Henke, F, illiilchljbtr. 
.Hennig, Gii, 43m. 
Hoffmann, 9l,Glniä-3lt6. 
Üonas, G„ 4>rieflr. 
Slimpe, G. n. G„ Wäsche¬ 
rin. 
Skonrad, F, Schanklv. 
Siehe, F, Hanöbien. 
skranz, H, Fahrradhdtg. 
— G, Frau, Bäniiefbrk. 
Küh,,ert,H,Tr!goi,oi„e!er. 
Lemi), 5, Slfm. 
Mann, (ii, Äierfahrer. 
Marholdi, F, Portier. 
Mathow,3t,penf.Schnhni. 
Stichel, 51, Slellner. 
Nemnann, 31, Schmied. 
9!ier, G, Brieftr. 
Piittrich, St, Sliiflmu'teriii. 
Richter, H, Sdiiieidetiii. 
Schlack, (5, Tafel bester. 
Setz, H, Schriftfeher. 
Strafjbnraer, I, Tischler. 
Tellke, ii., penf. Ob. 
Feueuu. 
31oi,it, 5t, Haiiebieii. 
18 E 48eitpt)ol, 38., 91entier. 
Fabrislii«, 5t, Slfm. 
Fränkel, B, Slgctit. 
— H, 33m. 
Fredrich, 43, OBsthbtg. 
Gruuwalb, L, Frau, Bell- 
feb. 9leiuig. 
38met, H, MüuzarB. 
— I, Stenticr. 
Slellei', 48, stiitfdjer. 
Sleiilncr, L, Slfm. 
Slirjdjfleiii, I, Sltcibeihbt. 
Slratner, 43, Maler. 
Liubuer, 91, MLuzarv 
91atiibom, G, 2itd)ter. 
Schulz, 91, Hausbieu. 
Simon, H, Slfm. 
So»intecfelb,C,Schn°>der. 
Springer, G, Prrenrift. 
Slernbera, G., Sdjitljm» 
mflr. T. 
Stöpel, G, Friseur. 
Weidaner, ÜJt, Stitlfrfjet. 
Weflphal, D, Ww. 
19 E Slnplnti. H, 42!”. 
Beyer, 31, Sdjneiberin. 
41ici'iimnli, M, Slfm. 
Gngcniaiiii, 9i, Slnlfcher. 
Sähet, 51, Mnsifer. 
Fochler, 91, Diener. 
Fünf, H, Theatennflr. 
Gartipp, M, Hausbien. 
Goge, G., Slfm. 
Gritp, M, Skraukenpflege- 
ritt. 
Hauhfchel, 3l, Ww. 
.vorowitz, B, Ww. 
Surait, H., Schneiber. 
Slticmfdj, O, Gaftw. 
Slomaez, M, Musiker. 
Loemeuthat, 91, Glaoict» 
Lthrenu. 
Mai, 5t, Ww. 
Kauft Hildebrand9s Schokolade» kauft Hildebr&nd’s Kakao l
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.