Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

B 8 
i aiLi.u 
ehenswnrdigkeiten. 
191 
Sehenswürdigkeiten. 
Isinl II. 
niuen T'fcrbebsllm Wrtelhdiarf der feuert Beil Pferde 
, |„ |, urlhitmtt und der Lerl iCbailütuudmqeU K-iubebahn 
, ciiirtwft 2*s7 2ci l’tctöautatiö dciulg 22727 
i nionvubcTot öcruud (iv murbcti Buoi&crt 
twi\ l ubibalinut und ckftttidjc ^ahiitil ->11 l !'tt7 iHUotnu 
pu 3tnbt und Jitnqbuljn 018070*1 , 
£u itbii"e «... 7jJ7b4UJ „ 
durch die 'i Zamptu bei Cpiei Vtiuil 
Zampndnnalnt heulht'nxtt 3tun 77o'i > 
Auueibcm oumuüjuc fuulli Zantyit au h>c ilUd artut i tu 
542 
Zu t'üiU’ci fcsn titii tfialb bu 2u bt ikrlttt qeitalteti 
itri) t it ^alitc 1h ) > tun Klflt -I>utlnnbut nun tt 11’ }'0*t md 
114 Itkquxplnu »tnualun (bt yhmi ‘<2 mit 1 o'tai ttaiun uuuman 
Jtobrpoitaimnltui u> ^adei utinlimunshu i 2 iuc'ta'ut IM) 
6) i iuiliKcr 2 t r a r, c u b a f) n Cndc 181J Di in die 
('uulkdnxu cm ‘Itmi ^ xpttal vvir 07127000 % ikiuclu» 
cuutaiiiK 20 4so 14 Vi ’ltt ^stlc 10 >t'2^"» ”1 Ainabc mt die 
2nbt jkilw 1»7« 4 t ]K i etthultc Zivibi iidt 10 70 p(St Die 
m ^untDiiuq bumblidi t Wiluu hnilin une Vatiac von '1 WO in 
Zu ,af]l bu 18 > > v utdqikqtu Afltnti 1 bernus f> h04o2 
bte ,alu bu Ic’ubutcn luuueu ux lhsnooooo du jalü der gc- 
haltuu i 1 urbt uO,« int AUuub buutbltdjc -Lagui K J 
Badeanstaltc». 
nii unraUfiftrtcnbnd Atnbnrtmi 102 11 tt aümIu 
2mM^c1k iolt ba&cauualt tu Mioalm 2lumu 
, uu s» t> abcu Mit luche»! llui|oltcntdfiimd tu >tcmiioblau 
'Zi ’iiinlt Ijslt V) 4 aiiuu,’abu tut 'UIkn<cu1ioi 10 «J^rau 1 
f >1 Zut v<Wkxtint miniill bu 2diwiinmiaat nu ba tttti 
, , 11 Mnrtnin Vnlk buc -ttn nn u d m bntf lh \\\ 
nun 1 tu 
Ct iM j' o I f' li n b c an ft t 11 ah b 11 2 d 1111 u fl * In u rf c 
"11 x itilmb tuullau uitUi *l'iin iibiiitii luut ^ouintciitut 1111b 
2 m u fit ulmut vrriin immba mt < ) 111 Luut lt> Hn Uuu 
<Xi 'mnit fHihstlt ottd) Jl i amuiutti Valuta 22 riu ßuutvtt 
y Jia t iLntbct tui A’iaimet 14 |ttc i^tauut 
lüaliuliufc. 
Zu iultuct 3rtsinsjofi vhlut mit yt den ani, cn bu l ilt ititi 
jliitu’ ih uuu bitten ,liauttnit a Ui Ciolit uub ^utitdru 
Inlinhcr JUtI)itl;üf °l famidiir tlu l^"") so uirinr 
, 1 Uiiiiau mit Zmacottcn tt wobunem licnatpanciiitl von 
Cstm ditut eU'aut i'ct lOls' qm uluibcdUr (>Hmtbiladn 1 tt 
hi ii,1' m laitn (I in breit ^aiifüUeu ettua ls >\iiItonui 
tlittet üstyiiiiD» In, 1 71 tu 11 tuit 3ctjoI\ uub 
x 1 11 n etdailt 43ii 0007 <jin ububicftu ^iadjt 1dl m 
li 1 - nt Imtt 
lil bamci B a ft tt f) ü t (smVMtui stalle 1*>70 “2 ciChuU 
n in Iiiia ih in lueit 2) m huri) ,tu tSittlaituiiii bu 
^hu l 11 b v tuuibiti ISKJ ’il fiii but auf bu Jitm} 
uub 11 ubafm bcionbui ’lUuttitiuui qclnutbe um1)Ut 
2 ri i ncher Bahnhof utl'U niDf.ouifln mit brm uquiI 
Wich tun imamttuttljaugcuba timpiattj'ljrtl'e 
Banl-Instttutr. 
'au! dc y ci Uttci Mat tut ^uitu^ Cbaunxllu; \ 
1 ) "1 tuut Ottopiuo utib 3dumcbcit aitj Ilnuntflu 3anb|tciu 
1 1 iiixh) ]\ Voiicit tut JtumiMrtiminl eibaiit 
auf ur (1 attbc( uub ^nbuitiu I Zaimitabtu 
utt) 3d)tn!kl i'lao 1 2 lülhem 2anbitctn IHM '»2 
t ! ><, ^ uub ^ortmattti cil»«ut 
Z" l 1111 r1)l Bank. (5di HUinu Manvitiu , ^laii^'ttidie 
^ »ciUHiHt ^d'.abe tu lurfum Hu ainauccutl 1^2 M 
*1 '2 ]Mt ‘»b mit cimtit UüttiitaiintMinb doii tut h)aihiu 
^ flihimmtut niivftxntl)itui 'attlauint ta 4t*)U(X)0 
t utmtti Mauut- 4uUtu ulutut 
7 1 benu ^a 11 f ^il)uu|tt W i'> Joflsait 3n<<ih tu 
1^ 1 mit nirijut ^dilphnen ihs7 h*> uom -Wnumm Vub 
n 1 ruaiti 1'tachlvolle unuiuiati 0101,1 Iiuoiv (audj 
t l\ 1 in) 
11 u dbnmrfic (ücfcit iKtuf t Victuiuitcu), iUljuu 
t 11 it Sculptuiut vou Wiita uub rdjirtihmiint KJ 71 
1 imb Bocktuaiiu ubauf -i^iufoiuu ra MMKto 
11 i't'i it t|rt)e tvi uub UubnNut ^ilnuuh 7u JU>tt 
1 u o t w Wuk \i)itm lh72 " ? mu Isoooo'Hi stv'leu xrVaitt 
1 1 1' n du Cs 11111 a I 3 ü b 1 tt 1 u b 11 (,l c t u tt d c 1 l U 
1 1 lliiu b X!iiitipu J4 v Auimauu lb71 72 mit 
1 "1 Ml'ihu ubaut 
>1 14i Mtut odiicnti Ui 1 vatuDuirtiuulae) 3ti [nbutt 
in <'1 uubf(ari\c WuMnntnM tut Kuuuiiaitccml qx 
> -Ihn aud 5ubet(Ut «ouMlitit 1%U 70 neu ytyt^ 
1 litt iaiifoilcu ca “> Mitlltüunt 
i9rnubctt6«rncr Xljut. 
I 1 sM uad) buu J'infrilb bu i'uu'ijlacu ; t ^Itsjut uott 
ui'niit Aus btm'itbut -Lutoiid tu bet Citnbttga 
\ u 2d)nboiv mvbcllni 
Briikkcn. 
r ilbnirfi uVcr bett 3d)tninf)iK Citral nn 2tcUc’ der 
Utt 1 tut bu Jlbtutu l tiu& fllummtUciiA AUi« 
Hiiio )V 
1 i m 11 SO m fand l*> 7 in l tut übet btc 2ptcc 
1 1 1 ii mit beut Stabülutl Nfo [ut UitlMiibcub 
1 111 um 111> nt rf 1 iHi in luctt natl) 3tiarfo 
111 1 Ulto teil Cd "OO(HK) Hf Jlltf but ^UlCtUldUdUbCltl 
u 1 Harnt uuu (>>01)11 ^iibutnu uon 2ut'eu, ^i|dj 
II 1 ” * ('SdilLiibau tibu Hund) 
ui ttdi zwüdteu "uililtubdtum uub ,uicbtlch^nad)i 
' Utbun bu ’Hntiflhihu 'tlbnriit uub i albumn 
m 1 udiutbutcfe, tm jufli bu 3dj(i»t»djut!u UüU 
t 111t n 
1 ’ 1) liurfi bu ^umtinix' v'uits not bu Keimt 
nn tulntiiutb ixt) )t aus 5aub|tuit etbaiii 
! 11 u tut iUiutv tm Unw du (\>unrtnbtuvtt 
^Hiiubtrt neu uub tu uitc fuu ^tude uuidUaut 
i^ii vorn Ned J3rtunt|li 3ia!n und) uutumniidHii 
(v laitbu au bnHfcIqruiia ^«miltlaua Tii 
- ii>- iHi -i'rudi ziul J.un ^temeun}]^ hnuypi 2ii. 
nuM uitut inhuubvu 3dntkv tnututb' 
11 I luttdi uom Vitbomplati narii tu iNttibnd) 
1 t luhteub Baukotleit ra li>.*i()00 "? Vlur but 
1 2 3diibftundtuppeii bei altm fcuifulcUnude 
utn^v} v>uti Uä 1111 Homvi mtl dem ncmat]djen 
nit buu (£cutaiiuu 
n t übt ndc usni bic Cbei'pici tut Ju<je bei -üiurfut 
U' im ca 71)000 
1 ' ilhthnluttdc lw, 89 an 3iUle bu Ionen 
1 utu bic 3l>uc mit Cd 1500000 l*i Motten erbaut 
1 _,n{ 5 flituoUitc O^ffttutrgett ktui mittUttc 22*5 m 
1 * OlHluscti stir bu ilietiiidn i>eUud)luitrt nttb 
iiuebndun Wiauit llibei buu Sdjutil bu Mittel 
' ^ ' thut n1) Uon^eiti 3dnlbu mit bem ^amenev^ dxs 
u 
t i 
i i 
i 
^uu tt bev ^mbuiö und Slttifjcö nitv canslnjdjcm 
i mit jc 11 (ftulju llulul'ditiu ) Jinufi ^dilkviieil 
1 UN innfju Ldil.,t ) ihtttfe, nm 3d»lüs» Plah 
1 11 umgebaut tue WuammUncttt tu l^V) 111 10 in 
1 H 12 j m btc betbut ^uiflCMtiuje Ta, Jicitei 
Sehenswürdigkeiten. 
beuhinl de ('Wot nt >Uinni feit nt mit uitem itei cn 3cdcl uct 
|cl)iu uu> at bei altvit 3t;ll\ am^otult 
Vtt11)c11 ntdi ben 2h ustuiur mit buu 2tibnheil "lOibit 
uultitbiitb ,nuu 3itnbiuiiU n mit Cluli ut uub 'Uutbitiluu 
'iiOitcu ca 7(Kiooo 
anriisl 1 ibinde int ',it|ie bu ’icunt 4. ilbtlm m b umeit 
iUxutotua 7t2(Kui 
'>V tdi a 11 In u di ulu bu 3itu tu uai bu ^totui te1" 
ithii,«. liriba it in bui ^aln 11 1 “ ' 1 <> 111uiß ttub 20 “0 in 
bltlt lul tfoMlll h-iHlOO 
IKülttibnidi lnünubet bn '^oliU i\ mt1 b 1 3ttate 1llt 
•ivoabtt 'lopitaut liat btuttlH u u ^ uuu oon lootti uub utt«. 
Steile von 2> in 2 1 ^aufottm halnt ut I 100000 "1 Utt nun 
Du Cbitbauin ^ 1 tun tu ,1 1t bu ,7llrtunniu it 
ls'H miiiicb utl ltdt um lamu uuu h i) tn uub ctiu j'tule ueu 
2" Uj m umhin bu Unnw iUudv Ikilttu Zte Intbut 3utut 
kö 1*> m butteu AalirbaiiuiCj luau bui iUmetucuv »uib ic 
'»in bmt llclu enuit bu vtituqi »ulnt ant uuu i. oUtiu^ 
bic ilccmtdte vodibalnt 
\\ 0 ti> bu mt t lu u di tm ^ii ic du 1 ohbanu tntai 1 ub t 
2c'timxhU (istiwl tu m but Xdlitut ls<7 I^k vo luaubti 
nmaibaiit Vtii fuimlundnn 2d miut tut bu iUudc uub bu 4 In > 
bilbiuetti 1 'ietiu u veliu’tblu 11 hm fi von 'Uai stluu 
2 Jvuiut v 2uutcii (t*:lutiuiiat) 1011 i iür oOl) "tom 
) Mail istnbud) vnnit 1 "uithiinatii) uou inn 'viucimd) 
und 1 l'tor KoututuV 3tial um wen K \clbcihe«st«uuuUH 
Jlm J-J ^uli lHji umtbi bic inite ütttdi nu bi t -Imlilji |tu 
geqibcu 
3 d) 1111itiitu udi bn 2ttalamt j ut'U mit bu Vuueii 
Hubt tniluubcnb 1^70 71 aitv 3aubucttt «tu n h ^000 
Mottui ubaut 
2 d) 101, lu u d e 1h>2 21 von 2dnutel um ra n)0000 
Moiuii ulniut 1h') in taiui 2«> 1 in buu Uutu f\tubn 1j 
J illutm 1\ lumbt tu mit h Itlmunoiut ^uiiinotaiuiHui qe 
rinnnitt und -,uin 1 Uttv (U)U bin Mnabut vnlbeuiiiiri)id)tt 
uou (ituil -koltt 2 ^alUv tttttuudttu bvii vmidUnfl tm 3put 
tvuiic von 2diuuiltmi ! |allrtv tuivm t bm Miic^i 1 ^iiut 
ulkn Uampri uuu 2'toUu 4 iitfi fu'iit bin 3uiiet von 
Xtdti "> Uift udiut ben vcuuunbitcii Miu ui aut vou 4 d) 
wann <» L>ntin5 um bim Unbm tn bu vtmb nm but Muciu 
;u ticuutt Uaivpli. aut von 'HO ^'oltr 7 Pallao utuuitu^t 
bett Utmpict vou Mittet 8 ^tis tiaqt bui lUljmtudj ok 
»nlluicn jum Clijmp finpot uuu X ttbuv 
ftuCbflUtt. 
D 0m a t üb hv!t, 1 iSltiaMbur ^ v oktladi 
tutu Ob Suitiumtn * IMi \h 3dff ^nd)oi , 1*17 
u Hduiitfi 2t<nUvutimitu t (h vi t >1 2tuunt t>ubuui 
| |8<u v ncnitiuubeirt itebMit 1 ‘ Di v 2ititiiliiiiP, 
('»ui 2upuiutciib 1 ls7i 2 Vutuittt o 5tol-)i 2uuoai 
(itttubu >7 bi vonmaiin Wen 3upcuiimtö 1 1*7 i 
— i "itülum 72 7 i 1>hm X'UMtn JkQi)Vtolv^i 1 18^4 
4>ior ^kdu Ztuct b Oomdion , im » 
JlUei X 01 01 Ii u n tt it b f ,111 e b I) 0 f Cln niuslt 11'» 
ftichk Jltdiaoloiie r ih(4 vcdil l biloioph i lw M Xai q 
iieiu 2dnittitilki » 1h 2d)intil 'lidittut < isil 2d>a 
bow ^ilbliamt 1 In >0 Haurit ^ildhatur » 1h 7 iU'uth 
Jltdiaolt'stt 1 Ihiw ^louinbiniiudu 1 187^ (Xiuf 
mal von 2ttacf) ''uuu 2* 01 01 In 1 it it a bi A 11 e b h 0 r 
Vieunnt 0 Viirolai Ufll v^i tTapUimilt 1 Jsi 1 J'upudit 
n.iotk Tttecln , lv72 Woyott j>tor , l^i juillatf iun 
VO ptauut 1 lsb2 
Xi c 11a11 tflfi 11 v! 1 u b!] 0 re 1 ‘»Int init^bamei ^laij 
($lud)lofuui v Eichhorn »iiutitu lh*>i u 3ii bnun, 
2 Am -Ikudju i_Iay Jialnl ^dtttlmnut v liitii 2dntrtml.i 
nn i 18 )\ s)lanpd(i) 2clinnne!ier « 1^)2 j'antbaflftt 
v (£ttic 2d)uft)kllu t 18> Ih 2kplutu 2k\slt'tcc\U b 
Jietdio i'Ottitiulv 1 { ^etrtiitauum i’t (1 2diiuu 
nuidiei lubuiu 1 Js 4 JiHnntiiit 2taatim , JMO "ntt 
In tuest i'ubiqu , J8lo Vitdnnaitu ^luloloqi , Js >1 
Mopitd) Xtdiici 1 18.u X'itbiu Zted Xtri)lei 1 i 
^ Sopp 2stiutut Aüttdnt < l*' 7 ^ ’l ivilfa ^ubuUtullu 
1 lh7? Vaupt ^bilokiqi t 1871 0 toptitx Aidjitirt 1 Ish) 
Val fi Xidjiioloiv 1 Ih'io Xui Zucft b uql 2djait|puk 
a D 1 lvi7 Winiio 2eil ad) 3diatnptiluiu , l< )7 
Ardn^vuid>f onv bIn)h 1 Wwmnuti 12o Xtviutü 
3dtatuptckr \ lxt2 Huultou Staauui , 1M7 Heutdtc 
isiittoi t I8i | Jiouml ('h)miid* Xirutoi * 1877 Havuu'1 
Üoitix1 Coimiiue Jiatb 1 1^7* 2 Vuumti 7 2kno 
tltapbu btfiului Atmftu 1 1882 iOtttuui ^outnt halb 
1 1M0 Vttmkil Hntunaat uuu t 3ta> 1 Vitimt , ls‘h 
Soutane, 2d)iiituuici f 1S w Duitmal du 1870 71 tniialkuut 
du Uolotm 
^ttibi 2i'Ctbniri)et ^ t u b fi 01, Jkiiintaiiutk 42 40 
Tumubad) ISbiunn , 1^17 2tC|Ui 2tabttatb . IN.2 
Mülidnt 2labt -Mmnntl) 1 l8«»h imuboti 2d umuiki 
1 isT^ i'UH btUl tSoutpomit | 1n,o (tialluitamp, Iiuc 
tOl 1 1800 
Warnt)uit Jvtnbbor Vtimum 207 217 »Uuit u 
>iosliuboir ?vlbimntd)dll i lh2t v 2iulpuaqel o»cn Vuutii 
\ KU ^\i)i u ^ttyow <'ut v,Uaiüi t 1M4 i>du'u bi ld 
Dioik ßottivu "niiot d D \ 1M { Jiutn Ontuuion 
A t n bij 0 f au du v>a)uthatbi Xeiitnuil iut du l8i,0 1870 71 
mrnlluuu Mm ui süifliabutf,Haltt du tu -iUtliu iifjlmthu 
iKiibamebditei (I it r f ui ji r a b) 
ojuUflutfnvbhüi (Alm) Wutt'wnxlbuut 7? Mannt 
u <lolhuil) i 181J Couatb. 4'tibtßu 1 In» Ifonrabi Com 
pouut | 1^7? 
ftnebIjoti dir 3mi)ah mei ttub Kiiitit Uudji 
3 Ant i.Uuri)tr JMstlj Äokn Üeii’iii^t ^itibttdjb \Sn \ 17 n 
ssAid) OUuttbu d 2ut,t 'Alab t 1WK1 >^um Hivbtuttu 
| 18 $4 ^isdios u staubet 1 l^'O ^iato*, \ ubiqei | 180> 
4>tvr Ciand, 4>tiiumi, f h 12 - 2 ^atuti)uftiat,i 'Mrlaitb 
SdjiMOpuiet f tMl I VPhbadt lOeoloat I 181«. öuuuttt 
^ti;, | 1847 Jöiufiftc 2(hntttnllu < lhOl Anqnnt (5nltnflci 
«djdttipielcuu ( 1801 v Lybow okogtapf), {• ls't Stlm , 
Vilnnm lh"0 Taiiio tt ialktXimt , h^i v, to Pre» 
btqu 1 Ih"7 2d)ntuu Weh IU ] liat!) 3tabliltutcv , 1h 
i ^tllu II aittim » l; Z M vottiiiatii' Xidiut 1822 
‘Ibtlb von Ulhuuiifo r dmi 2 litt Stau m 1 In s 
la btutiut 2rfitir 111IU1 1 lhTi ^otiua 2riininpulti 
1 18"^ ^unbal 2dnnumlet , l^h' ^1 ,vtib ^litmanei, 
2dux\undcuu, \ iv> Uu» Vvnwuukw rs\.HtuuiUU \ 1S'U 
— 4 -ikiiutiiutm l » 17 Cs) -Ztudi luirru biamal 3dnirt 
Itillu 11 t lS,>" »uubt Mann 3riiaiitpukt 11 ('>amu , 1872 
v j oaiu ihuU Uiolop 3au viin t jltffhut ^tlbljaua, 
| ls <o 5iulop Bainu t 1^*7 
OiUv Utbi ii|in bluu Sdiantfintitkcn 1 Eubl Slttsi 
v 3rijainf)vt!t (numl 1 1hl i oimui 1 1M1 v Ucttcl 
('•ui Xuitn Jh27 v j tiI In 11 ('»ui 1 ls ?7 v L oluMVn 
Wut i M" u haud) In 11 , ls 0 (ls boliu ^taunoi Tmt 
mal oluu u« njutibu Xonu vut kaud)> v Clkd) Wut, 
1 lss| v 4 tllout ckit Inn UoiM 'IUH u Moctt 
( ui 1 iv| (viar 2aii muu i'ku 1 N21 v i an(ieulHim, 
' u 11 Veitiu M8s*i v guttut Wut ott utb b Mgl 2djau 
puk 1 I^n, 
a 111)a t t 1 u b in)^ Wun Wotiriuunnxhi Mithin Xtditci 
ls ►s liiuintu 2t tat m , 1h ,« h)Uuubu ('ntutnt (2dtutl 
tnllu ill Itu 1 In > T'uob » Ihi»$ mit |io) ^ilbbauu 
1 isi 1 Zu tuttn \ | abitqoae , In*<» Zunui 2diaiiipnlct 
1 ls~4 v b vujbt ctadi in 1 ls71 |noi v ^midt 
iat()OlOU I lhV> 1. UM VUUtXUlbiit Idhtvtm I lhs? iU}ilu 
Will Hall) i js^s v Wuum 4 ufl Onh Jiatl) \ lhfb 
>ur01at u Numum 1 cbb0f 1 (’UUt) 4sn,nasnttei)ti 
(2 2 ab-,td \ to) 1 Jh_>i Jij Mopfi Winmiai Tuest j lhi7 
p viudilbit) X ol ^tsliibi it 1 ls 0 \tml Jlittu Wcoatapb 
1 tN»‘ 0| v)li>h Jh V l lht)l 1 idt Xowi Wcl) JliQ )idti> 
f I870 CluUudumut v AOidutbicf \ l<r2 
i'iin ,*> 111 bii0r ^tubiuitr 8{ Whtali 2ffnirnteHu 
In 0 Csoimil i. aamt i In^, (('habliipUk von Vttcac mit 
00000 Vt Uoitui ubititl) C liitbmi Ui plul j 1si»7 
_ 50pli 1 e 11 ^ueblioti I Cop itkait Hatulu Dichtet 
1 <lH Manrinn 2dutttuiiletiu 1 17 )1 )iltu ISompoimt 
* lh ?2 1?um Vivp y jtanti VMHinuiflmVb ) 18n> 2 Buq 
tti 2 n 3tustln,, Ztdjtu , 1M'J ^or^tti v louftmitkr, 
1 is-,l 
1 iu 1)I f Hp 0 it 11 ,X 1 u b 1) 0 f 1 2(fuMti6mi Colonneii 
nt 21 2"> v ^tiloiv 2iixat>Miiinnlu , 187‘» bi ^oboiuo, 
2mu b ,ovlon Watt 1 issl ^un Xunjun vutonlu 
1 Issl 4>um ('Uacb Mit votu alet t isni »cixt. Xui da, 
Quillt I 18N, IM 2diapu ('It)I1IU Dttul f 1880 l 10) 
ütdtlu Duecf b ^otau ('mit 1 I8h7 v iUaiuub lltttci 
ttaalC'tutif 1 ls)2 steint Diiudu ^uiqumitt jl80» siatti> 
sm vlu 3d)iut iclluut 1 Js'm jun Wel) Kefl u liou Schul-1 
Hat!) 1 ls U 
Vatb 0 l 11 d, t a 111 b fi i) r 1 CsfiatitTt 1 (ii 121 u lieieittn 8 
2ii)biltuaitii 3djainpulei 1 ltiH u ^oiduifrat Cb Vaubflci 
buc (nn 1 ls 1 > vok’t ^falci « lH"i4 ^cki 
v iSouuhn VJtuor »ialu 1 181.7 jlalbid Polmlei i lh70 
v Cl|U\ Weit Znut b Mftl njtiM« j- H72 Ui 0>ol) 
iitullu ^Ininfu 1 1^7 > bi 'lyna, ^toltiipirttioie \ 18‘n 
Di IaHiul |iop)t 1 lh')7 
Cstibudii a 1 u bbü) 1 1 oit Ctnmfmtfluilt 2(1 27 ^e 
td)lonui) "lOiio ^lUidtlsiolm Ubiloiopb , 178,, s»i' vim 
MiV 1 180\ 'iiiallnm Nanu vmri) , 187.1 2 Schon 
hautu Allu 22 27 1 )t volbl uut ^.Kbti et \ 1810 ^ctm 
('Wnoit kaitftii 1 lsi>i iit u)u biet Xontuiutlu 1 lN.,1 
^ Huubadj Hudfuibum liomunn lidtb 1 Jhi.s Pu's 
iiiaquiiii Vbiintf , Js7() Zutuln I10) ^ubic \ 187o 
VavMu ^ohttlei ] 1^1 (‘ouvi Vttbtu ^oltitfu , hib 
Wi iititn ben ti b hot nt ^ 11ebndn se 1 b e mit Unten 
halU uub tdwttu ^udutuiUille T\i } tuxu\uu^ut uub paif 
aiihun Anlaaen deiuabtut bind] thu mdiaiiiu ! 1 Auoibuitiig 
utuu tpoljüljiunbui Vlublut imiik’itiu 12U80U 
Xcufmtifct, 
‘Iiutcutatt blulb des wuuu it uui)tu nett attj btr 
UiiDiitiHii i'iudi tu'ii 3dihilu mobillui 111 Im-, aiqonut Pou 
^atobi 170. eiitbullt Zu Uiiifiuit ak lonmdiu 'sinpuatoi 
;u 4^reibe 4 flefuitlk 2rkunu \n iciuett Aii|,iit Zu Wuuiit 
ivdcl 11 nu Umbau bei ihttde ls n eutuiul 
Hcttenlaiibtulb diö Hlteu Attl) (Aiubud) deö 
VKU bu« WCÜattb <U\UU ! lUUclxu l xu»bcllut 
Pou )ianm ls',1 1 ntliulll ',u ilud) uu '"ti'nuimiil tut bu 
2batui bo Moiiiii? bu vUbui bi« Utuarfi uub bu Hximu bei 
^Miiundiaft lernt ]ui Die t aus but tfdui Ijupouptuiruitbut 
hntu mtb |?itn\ v>enmd) uub \u 3°9 ^ubtuanb v Braun 
Idnueut »utui ttub Sujbkt 
hntmtat blutb lsnebud) ii\lftc(\\\* 11s tm ÜuN* 
datlui mobcllut pou 4ik>ln in i'ionu nuioffeu ^ii VitiKlilnimmn 
entbiilü am lo ^uut lb71 beim (11113m] bu lugtuchin luipput 
nttj Aiauluid) 
21 a n b lu l b a n 1 b tt ch j iH)ehiixs HF tut llmtqntlut 
lu bu V!muu 'Mt tl in s,,uiimoi von ZmU au difuhtl nm 
18 Cctobu 18lo utihulU ’üt| buu *>o m bohcit %uitiottod'il 
iiunteibnfl aiivqiiiiljitc ^odmluf bu 3igtiilii^eit beo Aiubutv 
baut llutb 
2lanbbtlb bn Moittqin Vuni 1111 Ilmiqaitiit auf bei 
Ulmen 'miu( ^n ,liainun umt (2ttdi «11^1 ulnt am 10 %\xift 
1880 uttlutlü Am 2odil Jkliu^ bu (itljibuitq bis ^olfn*: tut 
Iubrt lsi; bauulkub 
Wiabteiifnirtlu {siubttrii J'ilfielm^ IIF uub her 
Moment Xf 111) 1 tn Maniok mit zu Wniloticitbmit i^chlostparl), 
uu UivtMuivur Rand) Zu ikxtt luutbi isio (.udwmctt uub 
1811 fotv i itdd) buu 2i1bi Uauu 1 tllnlm J etmulul Daß 
mit'iVauuoi luflcibik ' nun enthalt tm llntuitcichof, bic 6aige 
Atubitdj l tlljUitK 111 uub bei Moitiatii Vutti dio Uainiö 
iuUnlm mtb lenur Wemnhltit vitt «bouaum du. 2inflc der 
,3tuitlu mtb biv l'Uttjett .Klbud't v ^icu^eu ZarttOa,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.