Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

TI. riiai 
Ttatistik. 
— 100 - 
Statistik. 
Gtmmbin, (iteqo be Jttnla Tomtnque, ^oimnito 
Jitca o Ho ^unoi i ubia 2au 
iMcolu 2atUa (iin^ bei 2itt 
"X u uo | turnin 2anta (rni, bil 2ui 
Un\l)imO iltrttHMllllo 
(iat tm eui taniauaiita . . 
tUuiqi .'(uttnltui auf Uula . . 
(IllUK tltf . . . . 
Tomtittca (ftuui Jlnotliii Jn'il) 
■l'Olt 
tare 
(.‘X) 
4 0 
Oncttctba  . . 
0»itab Ip un  
2 an Tonunqo 
vmVt h uuVlit 2t »iifola 
(si v mit m uitb Vcut au l imci 
tilime ‘(ninlnit 
Sau Toinmao HcintWtf u imtisltdu Vlttualtut . 
£cx 2mru 
0«»i(ttca . . 
3'Ült 
tctic 
iUif 
4N) 
-0 
V,0 
"> VJ 
7 U"i 
M > 
V) 
10 
■l L l 
1 ! 
".I 
^isliu fvatiiiite . .  • i 
Wiaittimrm .  i) 
'•tinto Huo  } ) 
<2t Ishtnh'vh (3t Mttt*i . . . i -, 
2t Cfroti . ■ i 
2t Vi cta  41 
2s Ilnuttnx ... . i 
<2t Amcurt ',!• umtbtut  | 
Turnbab Jtml  
ouTfcrr 2<ci 
l In «i reih 
i idlldnw 
l cuo 
tuh l'itö 
i>u 2 
„ r« ui 
tat ist it 
Tcilm du frawbtstM bet Tenhdini Nuche suqt uitfet 
fC° 11 muM 3 um und 1 " 2t vMl Van^r von (•> leeinuitii 
m nun "km Jn'bf jm sum m Clnilnium von J ^ m 
im v2 utett am llutubaiiiu turn .o 1 t m uba bem 2iujul bet 
iCwei 2üx S.l i aib lb bu 2tabt u mau «. 1**47 ^utar mit 
24 0*4 tniudicttcn tuuubuudut an iveldien urii tu & 2 t >00 
iT* olnuiilnmbi bctutbui N i 2tuv ut o“ o*nittltdie i>laic (i>lu i 
<2dmuul miMt luvt' l>uimeitabui m but 2uaf,eiti imb oi^uutut 
ttbentn tuuiu\iii Tnubcit tni Jalin 1n>i mit |b~Mmt 
421'i2 imb Ib-l mit H>h 2u(ut Hatt Ju bu 'ltutü bi* Jalnex 
1^77 nut bi Quillt tut (iioiuuiiabt (I OIO'Mf) trimv i Ca 
X’ltmmlmit bir jnUinct 2'ctuiimttn n t üabi 1n>{ m bett 
Udnliubiitcii Jii!jJitifiispcmlbnt \\t jolqiKbi IMuMdU 
j.u y<. if<; mtci 
(inh btv »Nvslliut biv ( %!l tön fliinuzimtii 
1^4 l.l \ 11.7 1‘« }1„> i, (_7' 
Js ,7 Mjr» ihfnJ 7iL> i 7 
hir 7 H ls 10 i KJi, UI 
Js~5 ’M7 ^*i i h»0> *h»< ^")S 
1ss() 1102017 20 11_>2 m 
Inso 1 >«4 72-J 3) »fuS 1 U').N7 
lh‘K) 1 iTiUH 1 fi7h ‘17 
ij 1> UM Jj 134 liOt \W 
1' isMi J Uht 11 tn 
1< 17 JU, >NS4 1M07W 
ls #i l(k{J„>{l J1484 J<»V.7n 
Js 5 1 (»■)’»ö74 JUJS l<,7h'fj^ 
K>‘>7‘^) 2M02 1 ~J1 2( J 
ls*>7 1 7 VslO JWH J 7 m jj i 
1^‘jq 1 777 ’>n I 2 {77S 1 MM J|h 
Is'i» 1 2) V)7 J84i>J 
Tn ^pirt-;nl)l»ii|i mit 2 TtcmiUi J^o riflob 1 <>77 W>4 
^'Cuoiui! 17*<“ o«, imuiiil ni'H1' nuill l £u nur h umb 
bie cv tiiqiVviMo amihti ,louulncibuita ciflab fm iSubc 
3h i • IM unb ^lüai ssi «*ii inaiuil '»> «>71 tviiM 'J-'enciicu 
am 2clilu' bcx 1 Ciuntnl“ 1 11() 1 Mh7t} imb \n»sti ’-sm tvi 
iimiuil ‘»ij Hl ucul ^a’oiuu am bc II Ciailal 
l'KH) 1 *,,7 Uttb Mvat sl|>J > numnl ‘».1 ‘»ls uuhl 
Pu'oiittt öai mtu ,fulitiir J »J7 »Kann Tci (sontvMiou uad) 
tuiubui am2 Zictmki lh r.ai^(Ui 142<)7il ti:vamic(inl)c(ciinri]I 
Scclmii J->rn> Wownrii *► (Mindinrii Uatholiidn h (f 
Tinrbfiutii ,>u ultjiu'ti lutb Ziiitnli Uutlii'itfdt ll’U rmtniiu 
IslutifCK n> \2\ Oiibcn 121 VhdhiitiKt ttitbcm mtb 
1J7h n< but JUJb I> i bojun dic iniKmnmi 
lrvv inibrf nizii w.it li Ju h-'il11 j » ji^i n finibt» mi oa!m 
lh 11 ) i jj 1 i'iji iiü ) r» l'tuo nss i n muiiui uii 
s,'uuiat Cciobci ls m mit ^ n unb im ‘liuil lh "i mit 2"2 \ 
luimnuci! IShui tumbiii fludilDi v« ls im ^anum mit ’**'! 
unb ntt Juni M i mit ‘‘s7 2 ab t $ii lut t f i it tamui tm 
^alue Is'n tun ‘>7h manttl 7s't nn bl , im 1 Ctt ll'(io 
J4h nuiiml 211 tun(( Tu Jalu bir V!i U »bin lutiuu 
bitttt^ tut Tsabu |s‘m 2', >7 matuil . '«Hi umbl Mntba 
tut 1 Cit l'K)) lu^tv ti.st, 3111 bM a l U tm '\alm ls 11 
17'«'«! manttl 1MU7 tniOl tm 1 Ctt l'KH) ^.sj ttiattul 
IJ«7ivuM {iiiu^^nn l^'ci \ 1 >77»laut l 101ß 4 luvibl int 
füllt ti ao' tflruhunc *m> U Mtnutttf h2 (II ncbl Vhif KKXI 
bet miffldui -iUuyMaitHii ftmit tm »iiMiat Cctobu ls*» 4 21 
tibihlil (ftiibt tm ’lytii !7 11 tm vaninu is'fj 12*U tttt oitttt 
lh‘> > 1 21 21 i' i?unun 2 obiti< bm 11 n ciroliiun 
im ^touni mit 1 1 < nv loou tu in Itlaui ÜU 
vplfniinil unb nn ,vluihn Jsm i mit 1 ) 1 Du »inmii i rl>rnb 
d i lun h lt witbut uu^ihiimi Ihm» mit mit 2* r> mib im 
vamtat Vido m t Js w un 1 Cu l'Hiu tutuuiui m 27'is onr 
KUX) bu imtihuit jtrui'lfutma CTn Htuurit 3tctbctalli 
üTolflUii tm HuiittU 18*h nttt 24 11 unb tut ^ebtuat l'KMJ mit 
2\ if™ i'to l'itlU 
M ti di Itii)c \iaubluniv it bet evanqcl <t11 rfmt In 
7(i ummvl Uurticit -lUilut iml > Mmtalt titrimt taubui ls 11 
statt 1. U'> Taus^n bmuntti 1 t * i>uii umlul 'litmut (' v 
Haut nun bin 12 l'Ki { anu ÜU itabitvu laubin 1~ ">|s natt ui tn 
^tilimfitt a bi nuill "lnU liontiimn nittbui 21 K.7 Mmba 
^t mutiiutiit Zu qmmuUi ttaM vlMiiuuiHHit itfinbiiti 
ttadibim (ftiitiit/jt ls »< i'itn 'HH'ior, bäumtet h4(»2(rr> 
nat>t (itfrimr, Unter bdi .'tu ttabcu tuaitn h 127 (XX) ", 
)} uins fyhftcflilpcr 72UE S,V rt»f 
)iiiumnen, ^Vnihimitu)tiit}iii$uii zu ^ifimmataial j>siX)0 xiii 
'tm imb ^npNifliniflxtiitti)i 1 imooo Du ^nolbumi bu 
'Hiimniu*tc stillt ftd; out 122'>00 "K Vttwalluug ton u an! 
KH.NI '»{als 
sJ'Oti but om 1 Apul l‘i(Ki tu l'tlcnv bcuitbltdictt 5.02^ 2 anen 
!mbmi 12714 Mnslbut unb 2il 1 'Hiabdnitl waten i.ii, un hatten 
Ijatne -lUtliii bei ä.micint^uhuna<‘ ’lmtalt 'Hummel dntq 
bent ti^ilntuctvMistioe un umnahilciti. sutaben tu X!id)teitbcto n 
ucuvahtloMi iU{abd)cn tu Vlitubutcn imtufiebtariit 1172 tc 
fattbui ttd) tu üleiltu imb 2^4 m oiKivatliflci Mü’tttlcqc Cci 
Plivatcu mni 27o tu fouumut Vliutallcu Dte auoiuinttqeti 
Psicfleueilui ucithc Irt. stcki ant 1 lh 5tabte ttnö H»2 Tmiit 
2V> OMitttubimatfuuaUjc mit 1778 iititiiitliriicn ^itt^ubuit 
imb 1‘ { ?lnrjtdiKbanui( luturtidjltflfcii btc ijituattulctictinitut 
Tu VoMen bei ArtistNi’tlcfc bttuißvit zutrfi von 
172<>12-#4 W C?iiinnJj»u *HH)7U W 'Vi brnchichmrtlrch 1?) 14 M 
inhilid) fm jedes shnb 
^it ,}U’slU|is rniefnnifl luiiuii 452 Qimbr» imb 74 
yiinbdien, nbcibottpt r>Ju Minbu 
7sm 3 t a b t Ob bad) befanbut ncli am 1 Juli VKK) 
so AOtutticn mit U7 ^moimt unb 'N tetn\ilpa|omit, tm^iottal 
Juni tvaun tm tiarij tli d) i n C b ba rij 1 SM15 i'Citüiiut, baiuttltr 
3 Ui7h ^Uuiitucr u b<)7 -U'iibcr, baooit lvuibcn bu Polizei 
ltbciivnun 20 i 'Hiaitiiei n 8 'Subcr 
Zu VI j n l ^ c i e t uy ti t C b b a rii 1 o t c Cusiciluisttc im Mm 
Wt 2M statten 71""»! ^utbdien, U'U Sltttbu titci 'jü sBaitfl 
imb 2J7U-7 L'ütni u 
v?i bei öuennjiuall Ciilfbon ti*nhrit mit 1 vuli 
ßl<> '^irtimn it »1 ^lamu inu>rh)it, in ii vutn'taliut 1>1 M,i 
u (>21 ,3t in ).mi.n,ulnn 7» 'V » 7" ,w utuibaupt 21 »l 
In du Idioten an'toll Da 11 dorl wann 11U <tn ti 
72 ^ibri) tn 1 tnta wluie l'> <Ui it 22 vibdi 
CVii du ? i n ua nn a 11 v i Mbet q c ,u Ltrii^itbuti b«. 
janbett t di 1IV» xtrattli bauiutu «7", nt u l^l 7>i ut bu 
vaitvtatinalt 7i» N,,i u so ni tu ßaiutltutpUcyv 2J7 it 
JOy l>t tu 'inuatanitaltm 
In bu v,ln talt 2. tilihtai t ctt nu cvtleplin-fic Mtattfi tuatut 
5Ö7 A‘ u Htttu Mit « U "i tu bu Ubtli für Htuber 
(31a b t 3 v a 11a u i Wnblcnbamii Ziuiuarbaubt 'Zax 
titat\"iihi ls iri o > idihu.i mit unuti Vhttliabeii bet <3l>aiei umi 
titttb . 11 omioiK) 'Hatt imb einem huuvuintb von i, lsoo<) ’Uut 
ab vit 7l'u '>> jsilkn iinubui "Js u,(K) Watt cnifli ^stillt ab 
fliliduu m 211 ‘^s Tsalhtt 141' 7' 0 > 'Wuf (>U ammtiiimab 
7tMil .(<) ^hif ^on bui ult "ütt^ 1 UM) iuus)aii?uicu (»7>204 
3mut nunu kui hiittut ti utiiii i l^Mtn 3tmt bK <0 ‘»uttf 
Kc» >.i nttt < i l .i» »uns lo 7 i mt» r»! 01 »uttf 112V(X» 
mit «,l #,(Hi '»uttf r.»<Vi2 mit (><»1 ««)<> ^ ut hS imt 
»KM nttb mir izbet 100M) n(atf OUtiimwt 
iutmvivn bu 247 i.s'fix)0 Matt v urwu nl Wut 
Iwhni du 3ratet 2*1 (XJOOUO "niit blubt n^uin ^umyiieit 
t. ks'MHK) ".lll 
(fp?tt um von Shiftu Tu Jtnr111eb mu bim ttabt 
(i rii 11 iti ^ 11 h l> vr buiit^ 
Tu (vuimimtuituahmi wrl \lttd)eimbiiaih'(e fullu «rfi am 
1(4) in»?) ))« 
± 11 att11, Wutitbuttrfi fuadi 9htaa6e bi ttabt ,vitu 
torutat 2'ituatt i 3ammtud|i tut bu intbt ^uicuocuMt vet 
tutuitut ^slultrtifuuit <<MintbNtutu bitui^ut am 1 Cuobet ls > > 
24 M IflMtut 2thH im 'junialm) tm j«uitdnum{un>uili tn>ii 
,lr2»‘OsM)<) nt i hÜ 7'«' !Oll i'< ) viiMHilifvmii ui unb 
ls in •»«» 2)h (t>ni)!dHurii iml l‘i* h 2 sH) W v>n bin hvhii 10 
Inbrut b tun bu .nnnlinn an ('»niiibiniitm nnb ^ tndiumu 
ivutben Jsmjmi 1,2 mt II Ob) ou »if oiut ba ab flutn bu 
Junabme liuab ant ^ mit 1 s ntiii 'Hi tut v-alm |s‘u u 
ls«i m| nur 2 1 uiVU 117KK) nt H ii **» mit k *7 U MM) 
au] U2 mit lld 101 loo jsMii >7 an' oi tut Kh^OhOO 
1s'»7 u-, mit 2 h mit 107 lM J s00 ^>i ls k m aiv Jh> mit 
«r» |i 2 .(H) ni . bu 2t tbtiumuubi MUtlttt aituntutaml Cu >bu 
Wtu K) hitimbitudi mit uiutti ^u’tdi iititivuntilu nou 
111 %ill "i 
Jm 6'Udiaft ialn IsMioo lamui nJ71 ^utu -.nt Hulbituit 
Ent duibistt tuiubui 17^» ^utnbi um ciuu <3ttmnu von 
s|i'i 1 W bu jtutiai -,n but Uomn bu ,vituluiriiUHiuH 
betiuq KX.MU7 W Juiumiimtst^foitut III0 . v»i tmihut tit 
i3ttmme 1 st 7(Mu ’lit iuilu {in Tirtitun btue^ -JUttafli* 
iviubi bu ^utiair neu 17 -H \no 1<X> Mt bu ^ftftdtctiui^x 
An (jhanbnmd}ncmunn nmibut lh<>«) 21 ;4'? Pto 1000 ^ 
bet ^luiduiiinfluitnimi bu Jutmoluluit fii^ahtt und Ö2 Llt litt 
je 1UOO Vi bu v^eluluu Tu bind) '>7 "I ,vttu tm Ialiu 
lubiuhti Beuv Imtti unut -l'uth von lUVN) Hs %' 
- Tav tUuoiml bet kühner ^uiemuln buulit aiiv bem iUanb 
btuctot «»^uuibtumectoieu 14 ^tattbmciuun 7(vlbtvcbclu "MCbet 
leitetmnnnein 71! t\eitu ti 2vuvctimanuetn tcinei I i Wmcan 
ti j72ilek\tap(>cii Zuamtui Tte Ael,t öenvt 10 Tamv' puvut lh 
Hattbbutdipttyeu, 10 |?et|onut, l^i djtand) tu & J5 ^anuiiMöcn 
ä'Oiu Heiln e: 1'fanbbt tef °luH waieit am 3d)hz’’ j 
oalncx lh i) 'i7‘> tMimtbitudL mit '»205400 ^ 1 n. 
7‘K) »hOO '11? 1 vCk 7 '77100 "i 4‘ p(£t H77 >"> " 
ÖulSt alti 'VtauhbttcTc unb K» HH 1<K) tl. v(£t V>h‘, n» », 
! f(5i neue Ptattbbuese \u'nmmen ss 1*W)0 bunoib i , 
Tu ')tuu Dctonbo bettua tn tun) '»< Bt ^iim <3d)lin> bu ' i , 
1 >->'»'» unb au 'l'frtublutuett vorn ^ieiuviwnb at t dut >ti , 
lattoitvtoiib *)2 ’1400 uLuttiaaut unb >10 Itlium-l Vun > 
M A1 a 11 c b 11 di 1.' 111) c l nt f 11 tn u e 1111 a t Jm 3 otn 
icmcvet VHio leinten /M Ioucmucu unb iniwoocitttui b i 
tu bet tlicülofl ^sacitliat 1<> tiorenouit i> ^nuatbofun t u 
ba jumnidjci 2t ^totcifoteu 7 ^riuatbocejtteu it ^: 
mcbtctttüdiut r)«t $rofCMtuett h» ^uuatöuMtuti tu bei ; 
^ U’hndif« 107 ^lorciracH '>5 Privcilboeiirtui s^’tt bet lh i 
Utitt tiub 47 tütnentdiaftl Jlipzaltcit uub ttbui i: >i tm 
tl)eo!o§ i»n» plulolo^ pjydiolin luuor a mau maiiM , 
Dtieitalndifx Sumnar ^irquiii, Jm i ruumenu 1^« inj 
nun bn Huammt^abl bu tmmaiuciiltttcu 2t ibentrn oh u , 
von Theologen tt,7 Junitut 22M ’Uebtctuu IJ * J.'tuU»' ii n 
2^t>7 atn.ctbem ;um <Sotut bu ^otluuitiiut ^ tcdntiiu I ' 
lüttttl (>k ammt^alil 11‘U ä>oit beu Stubucitbeu wäret i , 
i'tcut.cu lo1)-) iitd)t ^niitiUt fcaumtu 2>i ihuuu lui ’n u 
(anet \ Jlutfanei it Vi Anatut 
Mfll 11d)tt od id)itU ^leauett; tm ‘j'Uttu n 
2123 2tubttinbe mt 2iuume; V*00 2im> OSetammt^ahl st 
Votet tm Eintet 18% 2<Uh tm kommet l‘ 01 r*»s lintu > t 
3tubttenbctt tvateit Vltdittutiu so f ^att Jttieittcun '2> ’u 
dim ii v utcimme 12t<> 2dur7baitei 221, (stjawfu 2** i n tli 
tiim nie tl’ou'udntrtM 2 Tu la’il bu Velira lu un t > 
bat nutet b> ^iofuu>ten i»i i t uatb’aitteu mtb zu h 
miymiii bei Tv.entcn 2*>i ?l>n> ntut 
Mal ^itfliilabim e Tu liljl bei 2titduenbui! 
)tdi tm -L’iittu e nutet HfMi) au» II»* ,{al)l bet Vebtu 21 
U fl l 1 a n b tu 111 It i di a 1111 di e (S o du di it l e Jm i 
lemutu ivn oo tvateit »'2 iiuiuatutnltm votet li>7 ftoipu tt 
tt 11») 2tubitutbi anbetet s^odinlmlut tu 2iitittuc b >‘i t 
voihaitbcit lalil bet vilnu 'I 
Tn <2dmlu->ahl mn but \\ o mn11diett u 21a bt Wt » 
’u tt U ü uq Iidn nn 2 t a b t Healqti ut itauiu ttitb 2 ^ 
Clut H e a 11 di ii 1 c tt (2“> Annalten tmt 81 Hot'dinluu t j 
(subi Tuunbet |s‘i i ll, 121 1212s 3dutlei bc»attben M t 
O'ttmnaual tt N'iu in Jsüudiulftitttut 
iHur but 12 21aM ^ralfdiulrit butii^ bu 2diui f 
bndo ?ifi»UM ls 11 vil71 jiiqut “2J“> slm 2d»lut) bi\-Ja! u h ' 
? i s j) D h 111 ii 'I o ii i i\ \ n!) nt 11 2 t a b t '"iiiH 
»dmlen nun beu bnu Dt bnbt Tuiin’m I whuoh *> *T>>2il)uiu 
Tu ,luni c t, tu but 2 1 2 labt Ncinetiibeirt)iilcn l i i 
trubi Isn 2o llo hajott 1027 •! stnabut it lotn.» i'i Ji 
Jn but 2 U Wuiutube’dmlett In'anbei urti 4101» Miami 7> 
Vclitpcnointl u llu udi Uubc ivn a tr 4h> (Mt)ntnantl 
lleal (vtiint anal tt (>o £lnr Hca! dmli l)tei, aio.etbcm ti ^ t 
»hibtudieu l,Hial»dm'eu 21‘> Vilnet Ut bett Itolnun i I 
n1iu!ui loaieu s." ^iinet u *r. xclir uuuett au beit 2 tl v i | 
idm ui 3 t>*< VMnci »i 1 lls Ve1 uiunui tt aui,ctbetu 1 • 11 
lmdn Velnetmmn thait^ 
Cefnu111dte ,sliitU‘abci ima(teu (ix beuanb t hr 
It» ’Otttitdcn baumtu i /tut je 2 ’^ittmn tuwimiur 1‘» ' t 
unb vt’rtt 11 ritt v,\aitnct 7 ftrt "statten unb 1 ^iu abi 1 l 
ben jituizLiuia rm bubt (^eiriihdnu (i babitui 
unb vv<u Mt,h>2smaiuihfn U‘>u‘»4 lyeihlidie b«n ' > 
i2^V>l i>i yn l > 1 sc)() Tu qioMi in nd) fm b mit 2" “ n 1 
wnui ant 22 .Mnflint Jv» i ualt 
Wo 11«babeait)talti n zum lUtudn tuahrenb bi tn i1 
Jaluu l ^aunut ^laiiutnbu 2dnututittl>idut um2io t 1 mf 
tammui Innttbut udi Ilmtmm ^ i tut'' an bu 21hIIuu lud 
Ttenlbut uualnol^tut 7sl ">s7 Säumn ilUauu n 3rtu 
lubu 
3 ti('!|etuctturtiiua Ta' bei icflchnai.tflcu i{ u i 
itutciiuoiMtc 3tia* UHielHU itmnn,t ls n imi‘)",i,i Oh| i,u> tu 1 
77ls2i (jin ,'ainbamm luildie nluri^uttfl bu ^e tu n !’ 
tladn btibut Tu <4*em umtti’Ki t bir 2tianuiieimnntut « ^ 
uuutfltmn (uhetut udi attf i t 1«, u "? mo-.ii 1 I(*hn k I m 1 
fuluaiidit umtb it ,'ut 2dtnciabf itit mtb (fiuttrlltun b [ 
nubciliduit vnif tuinbi H>> W 8*i411 I 15 inni n 
T<?o ifliutfltmtMnl bi-timiic fid) <w? M J '(l 
Jm iVtiube waun v, mfhtmaidinicn mib Ibo 2tuinun 
21 a b t Mac int b ^ e 11 a l e ti m b c l e it di t u u a - 
)tablod)ett Wa^auitaUett hetettut lb'A 00 1 tHlMHKl <1 ni i 
IX)'» >000 tbm tut ^otjalitt Tivoou tmitbcu uubtaui 
ls'HUO 1" " M t 
von bett Aiotaltui abil . 118112$ cbm 1 Int.^ : 
^ut 2traf cululutdiluttfl . 10*>2 H)bi „ 10 >11" 
von Rituale« 122124017 „ 1H2221 Hl 
Utibcieriittctcf1 4)12)75 „ 
(Mcivoutiti (^ax mototut uttb 
^it Ciet-, uttb Modi^toirfut <7187 i")! , !07s 
^ur 2traHCHbi(utd)tititst waten ttUittto 1 ,1’ 
i^etiuOc Äasttammeik Tafl u yutdtt . . ?'' 
„ bmrfi bu (vtttte ^crcht . 
„ bis titlet nadit . 11 
nach Hulter nacht ... 11 
welche tu 21 040 Valcrmu biannlui t.. 
Die citfll Gasanstalten itiiteihnlleu oiifjcibun n> l» 
einmal 2djüncbctflu hebtet) bttrd) bte qan^e v,iad)t 1 
bu 'HitMctuadjt J 
tüildie tu 7o* Vatentett hanuteu , 
Tac oftciitl Aitfittueieuuuturtte mit 1 Jam tt ^ , 
lnn^ulniüutc, bauen <>127 Ttoidjfcu 1 til I* { ^5nni 
2 Cl nt Oteparf TtO'djteit tuiter Omutbttne b»r Jj' 
Cmntbiu Weielhdiatt bu Wioi.eu ikil Cmtttbiu < 11 u 
bet Tatnpturaiunbabit imb bu Heil ftuhimcieiu M« 
Iijotiuafliu, C£iu ui'b viucuvauuet 211. Wtcibuaii ut4 
°i tv m 111 
3 i ii b n 
i n> i s> 
Ci 'Ijinlt 
JM Ti« 
i i n Mortu 
^ uiun l 
C t a b t 
~n < ullutb 
i ii t u'cn i 
Tn 'Imtnlf e 
2( Jta i ibitb 
2n iurlt 
uUittivnn tm 
'1 ii tia 1 tc 
t i Kolli an 
Cdm diiut ct 
/i'ii his m 
(/iitet 
1 ? h tu ctt 
Jini " jj» bt 
l i i b<n 
1"1 in Jim<7 
VJ>ii l mb x 
, mib i n uh 
; 2 ct { ut 
. M’eit ^ah inu 
x’ <? it t bf 
^ 11 ~l iwn 
|t I '(11)00 1), 
-!1 it n t ij 
> Niki 3d;i)i 
|l i U bi unb 
< ui n ri) i 
S ”c itlllllU 
r e| »2 is«« 
J1 11 mtaini 
I tt iiuiim 
' i bett 
^ t mit t 
J11 1 1 z ruai 
| i h t m) 
"ii Udt, 
1 "ui 2fi 
^ \ njlb i 
u t b b 11| | 
1 i um von i 
. 11 i1 n di 
- llitiu 
I "i MOK 
,lu "'i »an 
ii i u, tm 
1 ^tii lU 
^ai 
1 oi „a 
uba nl 
tui 2djt 
i 
ii i , 
! 
JJiu 
Jj 
^ taib, 
l tilui i 
10110 
i 1 ii 1 
l II I 
'll [ 
' tut 
m j( i) r ' 
'1 ‘ii ui 
„ 1 I tu 
m 111 r 
1 l l un 
\ ’Uj j 
1 1 ti t im 
! 1 i ii o i i 
uti,um. 
1 >1 Ui 
' ."U ( 
- m ou 
utiiM i 
1 ( / [i, 
, ? t nun 
1 ib<K[ . 
N'iurk.o 
^ nit du 
iviiuu 
I tüMui 
1 1 ^ UI) 
II ii bu i 
„1 
i , ' 1 I 1 
biucbti 
. 1 1 "ii\n tii 
‘ /‘"'uu i 
1 »'tu 
. 1 ÜJl 
i 1 11 »HlflCl 
1 M üb ;<
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.