Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

I I 
II. sv» 
Vereine. 
— 172 — 
Vereine. 
— Acadcm rcdjtSttnficmcl) 41etmtlcu 
touia Mit iSbaimccui 1U — llico 
loatither Stubuitcn Verein Hit 
Iagenti 4 — Alpeni-crcz» M’i 
vjolircnitr 31 — herein r ntb Wi 
id)iditc ii Vtttcicmu Mit 9U)t tScit 
trallKillc - Cimuctt bereut Mit 
Jtoiiztibrtfmtr V> — 4Joqnn 
^irctit Mit ^otmnntMtr 14 — 
ircbcihr -kirnt Mit ^tmmerur SO 
— Acabemndier 4'cut t tut bttv 2ttt 
-Ulm bei hcbiflitdtctt 4W1 -Z'Ci 
icimmhinq^orl Votliniißcrm 2h — 
Verctmfluitq jitbt uicc Sutbiren 
ba Mit ivmnottidiciti 10 
Cnevo Saunt* 4jjprmt -n» ba Jiaocr 
4ulbcluu Jltobemtc 4>ou Lotb' 
(xnd mod 
Fudenco Wmlcsma Verein att der 
Matter 23tllieftitf „Htabcwif 4or» 
Ävtenö c ind mod 
Verun aller X'eip;tqer Paultner Mit 
Trauer (Saiten D'ciiaucuii 5 
Sdijpan&uiabtmb Mit X'uifcwtr % 
eoctohütfintidiaMltdni 2tubcuicu 
vuem Mu X tiicitm $i 2taat* 
winimcliastlicher bereut Slu iZrieb 
nchor. 71 
Verband ehemaltkier Berliner Wijm» 
«ttfial ^bititrtcntcu Hcobttii 4>u 
um ^rti'mcmimüitxH’ I auuko 
surrn im jtzr >i«ric ,>rubitdim l‘> 
snisp) 4tcmu tiliorlotnubiirfiiT 
Stttbtrenber Mit ISbatlotteiibura 
it'umartfur >0 Hocanta Math 
<2t»b(ulctt 4'Crtm Mti Äliuiim 
4‘* iShmuctn Mit KoPalmn 
lh 3iteotst Mit ^ueberwallitr 11 
4imtt Duttidj 2tubrutcit Mit 
^titdrtchttl ‘>1 i 4*(rb»ti>iiHi 
tullas Uihp) l'imb lüstl 2tubi 
ictibrt bei Itmucimat Mit vo 
Immus-m 20 ;bi'ui Mit H b 
StaMcifizt M 'IfslbrHiifd) 
Dtutidiu Sdntlumtii 4irutt ber 
Subeubiiiflei 2admtt Mit Planet 
m Habtabui Jcuttt Mit 
Ml vawl in^fUlt 7 4*ribtitbum} 
Hlama Mit ^uvnlibpuitr 110 
Spruua M« 12 °Uabcm 
‘hubir 4*uuu Mit ^üülx^hatit 
2ftrtlti HiU ?<n»rt »c Hcabt 
iiii’rtici Hnbci IMul’ (Jliuimeili 1' 
^icu Hnbcwt die luunuii 
3 ctctutqimfl til)ii>tlidic «Itt&uitcu 
4 lUMiitvut^ M« \ci ilrUr 1 
Wciclltfi tmnuttrtiaiüulu l eic nuntitt 
4<cretmrtuitfl Wmunua 2cm 
im) ita Mit (SlislMci tr 1 l> 
tl'nbmbini<t Martini Mit 2dm> 
lauubamiu 5 in um tm 4 olU 
wuth'timit lel)ic Mit Lxhumu l» 
t) 5rgl. Laudwirthfchaftt. 
Hochschule. 
Afltaua ^enbem (mibtu Shicui <lit 
(ihntunii if c H Lmoma n« 
ikibanb Mitl Mit ^ounli itr 1t, 
— H I # v,llcmaitmrt Mit cbcitbn 
— Vnitbcimtimid) ^aubalnt Mit 
ehe »Da WamslHist Uzt M! ^fizit 
iMtiflcnn 7 1 1 P -lUrtitbiu 
Imtlto (ihanpccUi 1H 
c) Geologische Landes Anstalt 
miD Belgakadeinle. 
SUifl u löttUutmnintt]djti Betnit 
Mii JltMllmnii II ''habtm 
Jn ictit 2ddnflil n Ciieu iltt 
isrubrtdjiti 1 u 
d) Mßl. Thlerarzttlchc Hoch 
fchlllr 
Ati^'csnts; der <21» tendeu, (^eich 
{mtinct Vitiftiifii % 
l'ntibc'itmimidjrtttcii (tm H 2 ) ^rait 
rotita Mii X'itucuih Ui> 2a 
luthta Mit 3itvahbmfti J \ i Tut 
Joiiist Mzz ihtillcttfili 1J 
H Z ^ ^ujist Mit totdicttbonnli 17 
2uiubobui wllluu1)lmnfc 2" — 
^imdnnfdniif %auomamthi Mit 
XiziuiiiZr J /» — Wmiiaina Mit 
vtiunltbcttfh I tt — Wmlelmta nca 
betmid) roiftuttdinflhriin yeutn Mit 
ISbiiutjccftr 10 \ — yicßbem U-cr 
1 «ildrzltg Wflrnttn jht HvfPtitfjrtlti 
itt 4 'l t I' Haltia Mit 
ttl)stiincc)ti > Imitbobcu Hlbicdjt 
Itr 11 
e) MmugL Technische Hoch 
schule. 
Cvrporatkone» an bcrftdiiifif. Tech. 
tuschen Hochschule. Alcib ^cuttt 
V*uttc' Buuiist) BadisO J 
Jlrttb ip'tc tt Molw "lntiuüa 
Shftüztfl ‘•sll Lttthcrsrr II tt 
Slcob Muiicilnfcl Oistittcttbtiiqcr 
i^eitiale ^haunecfir ') ^icie 
iöiibetuslnii|djstft 2tlcfio , Cbeu 
loricilb - Corps ^hczro (^>ut u 
ylmtm Cbarlolkknb Bl^maick 
sir 417 2aromn , ÖIctt fllm Mit e 
ChnUvlleiib Witcupfmfia (fitflltiriic 
fit 10 ^omztrtrtztirt m 11 
(Tte Cotps flchötctt zuin iDctttljctmci 
E C) — Acab Jiuinr)d)st|t Rhe 
«slittii C) Elicrbbran Jiotett 
zfmlain J8 — ^entzt Ttiind-cr 
2tubcitten GbslilüUcnbttiq Ber 
ctnob iSlmrlotlci’biufl Lutzow "» 
— Matbol 2iitbcttlcttucicttt Änr 
guirbra Timrmirr 9 t^cqr 1KU 
— Clittrotidmodjcr feiern bei 
21ttbttcttbcit (Sl)stüottciiLuiifl JMuit 
cheiieiyof Berltnerni il(> — Acab 
2eq!cr ^ciczzz Gljüilohejzbmft Nest 
2l)iuflaUculiof F P l£ ierbtit 
buitct Scioluta Scibtttbtutfioh 
ChaUüticitbmq Bt mnutu 18 — 
BcrtrilChaUortellbttik--2rildireiidi'r 
Jtcit v»oiljitf tSljQilottutb 3t5iit(nd 
Ui ‘H) — 
Hcab Uiittdiittuibitiicr Verein Tu f 
Jilt IfbflUollvitbttrfl i*«l»zurfU *>' 
B.n dicmdiait tiotbia , Wianb )(p)t 
llmoit (5lnuloticnl» ^cilmaiti 
^iivdicttn1)aft jiaitbaltii I 'l D B ) 
14 — Ärucheiuchau 
(itmbua (H D C) Ghailottcu 
bttifl ^itiiiautiii 27 — 'lcab 
2tcito(iiapbftt Sactti itodi 2iolze 
>iviz ^otitffm 2oh Warn <» 7 
Hcab 0>uaitiumtit t£l)aunu 
itr 11 Hcab Cheinier J^ritit 
^nunltbcuMr li Jlcob i>ciciu 
Wi t ta l5l;otlviic»b 
ui ‘U JUtibcm T Oiiveretn 
lihcuitna liutniuaut Mvtunq 
iSbotlotuulM yumtudm 12 
Vlrab CnaUcll jutetzt -totIm 
Hinutlbalcuti ? i Hcabcnt Hu 
bei Geteilt Hot Rucbudntt (2pa 
icitliait} ’lcabitit Hübet ^lu( 
2iaitbslif UJioitiutKt li» ’lfttt'» 
Im i j miit Ctumrta Hejt Union 
yiiuloituii' ^crltitciut ISinutl 
2ntb;ittut 1 cilutbium l uiflül! 
-Z iH|U»ir iitiu (fhutbciinzt '0 *ii 
iliab Cidiuni 4 cietn Hut 
Mlatmnn ,tmmciui N) J>uu 
i irl tiibiiua ’llaitta iUiltii Mann 
I ihtlm fltuiut ttittiuNi h‘> 
Hcab fnii|timnciitrt)intlid)Ci i'iruit 
i.aitbom(iiuud]aM Xh ttjita Uuiit 
du tu i Ihm tfbailomul ^alttm 
ttl JH MiVtU'l 2ll(b l'Cl 
Inibiimi jUmnui 2slionta i(v 50 
)uii Mkimdinubt ^bntlouutlii 
2dihttmu Miabcm ^miit i Na 
timuiMuttdiart tt ”ubtctit Hiab 
2tfhvii be> Zuihdi riHPirri^! dien 
HU u jsctctiio Jlrnb 2d Jlnb 
Hi lb ^omiacnu 4 eu> cib 
2i oti Ulni ’latb (tiftui 
Jmiiiii Zeiliri Jir'l Hu ^ bl)ni 
iMtutl Woctliifti I 
Hub Iid)ii 4>uettt ber 2t» 
btn Kbui atto vHitf{(aztb HiK 
\ minibrimn vJfjmlPJlPiib Winb 
iclicibiti 1 > ~ ’U'otcma U^ci 
cuupitfl bet vocptiaitlcit) l£l;«'r 
loti ltliuji 4>ff(alo ^titt <4 - 
4'iil>i)ibnii[i u?ind)i i - <rnb 
JMlUicI C5lub ^bulotlciiliiiit 
iihimltdK 2tubciitcii 4ht ttfltut^ 
(£l)Hloitc-itbtitii Xubiti-,111 — 
2luiyflrnvl)fiivii lind) 
2lol^ 2diu\) i\uii ubtit 
buitfi luv 2tlc|ta - Hcab XcttttiC 
(shib — 4<utfdjcmrfislft Ziikcviin 
Unu )u»)ir *2 ’lrnb Imi crfd;n}l 
4^pu0)ta {b U ) Ml ^ambuuia 
in 4 — lmiici|rf)ott iUaifo 
nisltiiua (ihatiiucm in jjitt 
ditJtfdwM Jico h)unmnm "Icnb 
iiiimi (sncubutti (51)aUüitcH(uui 
lilnulotteiibii 2d)ltitmti i 
acad Institut fiir 
Uirchcnmnfif. 
Hftibniz 4^ri ein £i stsl»» in 2itz 
)cb 2i>tiiial t Mntui 4 tlljilm 
Bab ^.iiyüwiii 10 
8 tu Itt «ich und Tand stll Itt nie« 
iltermte 
0 4<mnr f fluizcntmtUaf >weckt) 
XsltiDcu Lereine 
i' {ud)tvmiiuj 
28. Theatei Vereine. 
Perband der Privat«T1»eater-Äer- 
eine Teutschlands. 2ti BciUn 
li V) 1 il -< t t ite) 4'on C^cai 
Sän nvalb **iatfnratcitui 1<)2 
2dzttrir ^ oizic Elerl OzzMtlbotf 
Crftc Crstnti i'iiuntbulmc1 
^ii Berlin qcboicit ,itiit $ci 
b u it b 
(^ouucrcittisiimst Bnliu. 4*on (saii 
2diititbl ,*iottui »h 2d)tittf ^b 
4iatteiu<tttzt 2iC(ihturtli VI 2tb 
)ed 2 Ticinl t Jumot ä'flucbui 
laimviuiv yuiCt' 
Leieiit fticuiibc b i it m n t 
Uittnl Plils Csffli <2öi(ct 
msllb ä'imfflißjrnin 102 Schufts 
4Httnü Mucii Romane Piomt 
iinbi JsucutUüt •'»ei 
^itibttd (t it lauttKfti Utfr 
f) 
Vitüat Theater Wctclhd) art 
©chtUei Lori Kar LtttU1 
mattn Gr ^ombmncritr 2'> 
«christs Jizzb 2chrobcr X'imcn 
Llatz 12. Aki "oc XttttcttUr 73 
Theater herein & a m 11 
Loy Leop staunet ClMlottcnl' 
^onri;iniiI)sllfi]n 2ri;nfi? ^ 
\iaitpt  45aiutbci|tr 11 SircmMDc 
MiimiiiaiidaiileiOtr jü 
2ficalci ^erqnugunfl^ Vei 
rui ibrtlbc ^rfiiudK» $ow 
Hatt 2ommmelbt ^urilcitbciflci 
lir 7 ediriftf tzanl viflcborn 
Moppenilt icKUtctoc Jcfybciittfci 
llr 10 il 
Thearral. ficirtttflc ikrnmauu(\ 
, Lanssvuet". 4>on £ Hotcit 
roalb xMttclMt 2d)uft| E 
X'iuifjmami 2le^li^et,ti ‘M 
-Brntiivlof Alle ^acob\n 7v 
2ty TottttiUt 
Berlmcr Lyern • Beretn. Lou 
Cfcai Cljim ^enenbttlgetnr h 
2dinrir ^ncbitd) Lzzüe pvutstt 
l‘i -bmmvflbcnbi C\cb Jlioiüafl 
h1. ^bbs 4kll Jtc’iOiiUP Etitq 
Slalliduftbcriir 4 f 
Beritner Tchattspiel. Bcrcttt fltfli 
Ibrt 1 ^on (sni)tau Mlcm, ^iaiit 
ttuu Allee 1 >! 2d)itin 3lob 
Jinutibn 2tcncubad)Hi >(i 4^ct 
cut^fzy S'WKft 2mllfd)tcibctilr " 
2piclloe Concettb 2att )om Mott 
btucnti 41 Diciioittn f llittuljaUititfl 
Ciamciiluirgutn 1h 
Bulkttlnclub ('«manitas. $ov 
i.\ty Zncb ler X’aitnotiHi 2h 
2d)utti Wioiq Vtitf üitlmitr 11 
4iruittl 2ic bcncvtt lli, 
Deutscher Stilittcit ■ Wem«, fmi 
Wtay u "odibtt 1 2rfirim ibeatet 
Hat!) In 2trti't i^tttbrtd) i tUjelm 
itr 11 2rinblkils Xatibflct Xtuctot 
l)l ,Xchfdi 2hoz z»it lo 
Trurscher Srifniifiitrl-^rrn« v.cbui 
Ztuntaa lauct« ('n| 2ale CmmcI 
tu lo 4>vtuellttttqcn '(lhambta 
Ilmtlct -! itllitu j'lifairnit l*i 
JUu» 4 Ucciißc ^nyit)ii 1 
Jutv'uiti ,) vHd!p ^nualtbimti 2s 
Dramatisch • flcfdlinc '-l'crcttttnunn 
„Mittt Nvnr^er". 1 4Uuf Hub 
4 tici)n Miucteum 7 2d)iotT 
^lai^tail Hit Vanlut 11 i 4 ncutfl 
}leu 4^ciüibitc Vumuiuib 4iuicti 
2tb Zicitff 
T>rnmnmdir Oesrttkchaft „Joses 
UrtittV4. ('KirtiaitMicllc 4Uutb 
Itt 1 "iUitnt 4‘ in\btug 1 4*dp 
4'CiUiitn 15 
Dramatischer (slub Llebrswelle» u 
Waldesrauschen. 2ton Vvlhat 
^abunami oHiiiii|ti«|{ch cdutftt 
Vtatl/ia 5dtu(j 2tvtiifmttztbcriu ‘u 
Jnimd 4^iijiii(‘ih1i 1 »4 DliMt c 
^Ulstlc Uuttiu 2ih it lUobc 
Tramattscher Beretn Baruat)', 
IHM ) 4>m )hd)atb l>l)tiiw 
Müttl'uiuönmm u< 2djriro v 
Mnib^iu li) Uiflwtifitii J 
Privat . Theater VkfcUfchnit 
. Nten^r" fltflt 1HV") 4)0t! vmu* 
»lauuttdi 2d)tiftr vmider 
Vhihmi)nlb«uli 21! 2iy Tonzient 
•o, Viaiffluvunit ls 
Privat Theater-Gesellschaft „Ura* 
tttst." (OK^r !“J2 ) ourt 4t Üafdifti 
,Yi uiv'itldhUi 4) 2d)ri'li Hin 
lioic JWiniitr 1h 
Prrvat Theater, u. Arrnnünunns- 
Verein ..Jasmin", is il 
4<on Hlb Kit bis 2ialltrfitci(iii 
m 22 2din 0 41ollt 
Neue ssitcbudiiti 20 
Theater . Betet» "llpettvetlchrn 
4m)ii AUü vainpe ütcbifitlr li 
2d)ti|ti ytun »totuiiu |io< 
fsliiPiUi )7 St« 2orir!nl'e«id 8'. 
Vtcbuim 11h 41nmr 
Theater. Bereut .(fnterpe (fwu 
1 Januar 18**12) ^atibüitt 12 
Wutfluflaun 1 4m)u 4 (iu( vaith 
2<il zvfbtlufh II 1 2dmMf Vnni 
4Urßci IHulointi i Matt C €*odj 
beim 2filtUKbiliuti 11 'Hcntiiciti 
(!nti( 4tü(imu ^itualibctiilr 17 St(j 
|tb ilittliiu •> LisiUkt' 4ichlroll-ek 
2piehat’ün v 2ept<mbci btö tucl 
iimistitui 2yiclluc ^vyt nzvlltrit 
talc 4)0iibe(iti 1 
Theater - BerUtt Lappho 
Ctlo Muui)e 2icficitbadtiir oh 
2diim{ £ilo ^aa?p MUiitbeucii 
iu 10 Vc Voc Hlnanbrnnittti 17 
Theater.Geteilt UnbitteZZ Lors 
Hbülf Ololbbnn SlotlbuteiiU '> 
2d)Uttf Stäupt ^tdjlcitr J \ 
Bet ^oc ^bmtinlttr Ibt 
Theater - Verein ,,Uitbt»c <f804j". 
4<oii Jlübut -tiUbmium 4iki;ui 
bitiflcifti b i $uft Ttntus Alte 
X'eip^tgerstr 21 S«v Sonnt alle 
14 Tafle Amtieret Gabriel Jagn 
JcJjbriulirfli o 
Theater- u. BergnüflunaS Club 
Union 1898 4tov Ctto OHor 
Mattoittatri il SditisN Ettitl 
4?ro(fi* Meldnorttr. 20 2ttz Don 
ucrit Jtc|t Belvcbcre, Jannowitz- 
brücke 
Ttutm u. Panlrer'sche Orchester- u. 
Theater (Gesellschaft. ÄrtiN Dir 
N lanyer, 42ac)d)aiici!tr ‘21 
29. Tnnl Bcreme. 
^Deutsche Turnerschaft 
Miciö IIIb (Provinz Branbei burq) 
Mreisvcrtr u Maffuimartb Deutsch 
Tiirurzid1 Otto iHyroil, strgliy 
ßilnitbaiir 27 
Ausschuß der Berliner Tnrnftaue. 
I l'ov Otto Scham Wrimtlmki 
tir 22 Geschast^ 43 Fnncke 
Vautt()üibc 54 v. 
n) Gau Berlin I- 
Berliner Timierfchaft (Corporation) 
4fcncl?t sert 18<ii 
Sott Viof Ui 4^ol)it tialluchfu Ufer 
Jli l*j Hauptidirtstmart W 4ioflii 
fmdjt Bnr 4'üi|t Wipö|U 1 vanpl 
kazsenwlUt Üubtü «ulztv 4t<tit<t»tci 
ijiiibcitjU 5 Öd Turnwart Mofiog 
2labt Vd)ui Sfalihaiti 75 
u) Uiditttei Abtbetlnngcn 
81/ 10' 
J i'tm-jcmti 70 iVcurttafi tt Donner»! 
31 IniiiÄituli 7u Dtcutt it ^ictl 
]1F JUbnchnti li DtutU it ^rat 
J\ Mlcmlucunfti 2 DtcuU u ^ntt 
X Torollieutjkr l r 11 JVoitm« 
u DtiimuU M ('jonimititjti 4 
Uitiltu it Süimabb Ml Vaitflt 
Hi ti %outflfl it Doiutertt VU1 
(»Hltc vtttcii) h H MkiztbfcmtUi 2 
Tun? n ,3mt JX SUtslflt o.» btö 
»” Hiont uttb Donuerit X <Äracft 
m b7 hs Duutt it ^tcit XI 
Olloqanerstt 12-10 Viuiil » Zouztait 
H 10 
biHi I h rc vr111 it H b 11)eihtit\)cn 
Wtthü Hbbs h O1 Müdjiü t)ii 
*) V i h 111 it g t H b t lu 11 ii ti i tt 
II iMiihcntti "0 JLHilttt» u 2i)iiuab 
K» I01 l\ MlUKUmitllt . 
»ittm ti 2mniiib hl 10' XI 
4 tattiuhn 112 Duint ti i^utt 
h’i 10'i IX luii^imi 70 
2oitnl 0 8 X Onumaititttt 4 
Sonnt OH XII X’iinnvli 1 
2ouut 0 s \1\ ebenda Du mt 
it J^utt h'i 10'4 XM -bei 
fti f>) ol Nultlv il 2oit»ab äJ, 
10'< XVJJ MtiiiiUiiuiiti 2 
2omu (» h XIX ^raiKiti 87 h« 
DJitiui ii Sounab b\ 10', XXI 
Ollüflslticiin 12 10 Wmm tt Sortilab 
i, 8 
d) 2 d) u 1 n 911> 11) 111 n it fl t n 
I 4'umittm 70 Mttlw it Somtab 
(»' 8>. III Mlftubffuititi 2 
Ntitiw "it Sonnab 0' 81 X 
(^oinmmtfh 4 %ill)yodj u Sonnn!' 
i.i st VII DouMhmtili MII 
iiionl u Donneist h‘_ 81/ X111 
^uiijciilli 70 Dicttii ti jirtt b1/ 
8» XI Gormaniisu 4 «benban» 
tt1, 8‘4 XIII Vaii^ilti U eben 
bann S1' X\ 4^rgstr u",bis 
o7 JlhtUv u Sonnat' <i' —81/ 
XX llf Jl uutflphn 112 Dunst it 
Hiett (>*/< ti'j XX OftaitifU 87 
88 aiitmu u Sonnab (>'. 81, 
XXII (^(onauiuU 12 10 Millw 11 
2ozt»tib 0 8 
<) 2 anten 'H&tftrilintflfji 
(7 Li ) 
s Itctwhti 12 Uiüittslst u r'‘oiiiiaiiafi 
II imbaiunllm Dienst it ftuif 
III ^ ilznoju 18 Woiit n Donnerst 
ti 10 
f) ~,ijiilemzitfit ^lbthfiinngen 
(<) 7l4) 
r it lir Anilin 12 Mont 11 
Douner't b; Dtettfl 11 ^utt II 
^tfbtttyflllfh 12 Dienst n ^teti 
IV 4UtltiK|tr 18 JJiüitl it Donnerst 
ü 8 
.) Ao 1 ksthuinltche It c tut tt 0 e ii 
tut Jind)m Sd)lobpart Sd-vnholz 
h) Rabfalir yl ß f I) c t (tut fl 
Dtuist Abb Brandenburger ^ano 
Mohtenslr 47 
i) San § crchor 
JJiiHw Abb Drccbmci Karten Drei 
bfitcnii 41 
lv) ^cd)hnüuricht itt allen Männer 
ablhctlnitgcn 
N ^auptbud)cin Pittt0ntf(i 70 
b) Gau Berlin II. 
Berliner Tnrnrath. 
SticlMit |ut 1857 
4Zou I)i Jictitfjaibt Pnv Toc El 
faifeuti U vanptsd)rtNw Pattl 
o itmnitetfh JO 
1 Friebnch'Wilhel-nstadn,chcr 
Turnbeztrk. 
1. Akademtschcc Tuiutcicu 
Prin; LontS ^erdtiiand'tr 1 ji 
Mittwoch und Sonnabend ~ 
2 Akadentucher Tuittaui 
?(i m i tt t n Albnchl'ü 
Dienst 0—8 Sonnab 7~o l ISfn 
lottenburfler Tun gemein 
tn Char 1 ottenb trp I ut i 
Pcstalo^oilü 40 Jiottl ii Dorn, 
8*2-10 II M A 3Md;i»itiljrti 
lli 31 Q Mittm tt Sonnab i^ 
bt*10 TU ^IIti.rS«)A Mntmutcm i 
Mttlw b1/. -10. L 21 Pmall. 
Itr 8) VV Miltw ii S^miob b i 
I 2ch Abth oqZini 11 
Dien,t u ^icil b1. h Ii Z 
Abtki ctrumitteilr 10 Vutlw 
Sonnab 7 8U Fr H Mmmmr i 
j^rett 8 *)tw Mabchen 'i 
»trummestr lo" Donnern *' 
4 Turnverein J^rtib 
Kursen nt CharIotti n 11 
Wf >H Krnmmcstr 10 Nvni 
Donnern HlU 10 Ü A ^Utinl 
tti 40 Sutitv ii Sonnab < 
Dianen Abll; Mnimmirti li) Ti 
h'_ U1. 5 Xmnbcuttt v il 
tu i£ 1) a 11 o t t c ti b n i fl i 
Schillerstr 20 tt, Dicitil ti ^ 
81/ 10 L L Sf 4>Jilrtli)^!»|} ! 
Dienst it ftutt 8 10 11 
Schlvlntt 27 siUtthu tt 5l 
8 10 Sch A Schloirlti 2" " 
Sh Sonnab 7 M 7 L 
kuicitba luitictidi t tihiuloit 
A H 2diIo}$itr -7 Utout ti Du 
{st tfiOltttCllHl 12 C 
h^ V4 h 5al;ii 4>tu tii 'ir 
(1\> 0 'Ui "t UttLiimt 81 ti 
^utt hi w'j L 'H clittbi ' 
ti Donnettt b—10 Sd) *1 i( 
Motiv ii Sonnab o < i 
ShfllUKMh y), Dienn 7' 
() IK a tt tu i x it i tt u c 111 it 1 
11 c i M H Mod)ih 1 t Ci ui 
fticii 8 io J’sr H wholm )_ 
Domtcrn b 10 H ^1 im cl 
liiutüi tcut Üi H VtmUl 
tü ID cii)t it ,Xiett 8‘. 10 2 i 
ibiuba Huztt iz »ttihv 7 ’> 11 2 
u c t c t ti ^ 11) d) auf 4,1 n 
A Jl 3 tlljclimn 117 Die, 
ssuit h« 10 ^ttiiuu Hbth 
ictmiiNi 7 Vtoiil 8 10 0 1! 
b c m t) d) c i I ii t tt in t mt L / * 
ittßcta tu Charlotleiil 
2d)t(luiti Ji 1 ÄtUiv ti 2i 
h 8 it 'lkabeinischrr j 
verein M tt t tu a 11 li 
tagoiisu < Mittw u Souitat 
12 2 ut nun cm ttt Tctitp li 
Sommer Jir>l Birternral 1 
Dtcmt u Rutt 8' 10 
Jieft Wuuc, Dorisir 21 7 
II ftutt o io» 
II Köllnischrr Turnbe;irf 
14 4Uiluici I tt t it e t u 11 
4 allst« 40 40 »)f >1 Vui 
Dounuit bl„ 101 V H ’i II1 
Sonnab b 10 Sd) A V i t 
Donneril 7 81 15 Timu r i 
^aI)it ittÄn&oif In i i 
] Ut H Mittw ii Sonnab ^ i : 
10' II M >H fjinctsurflc) | 
81/ 10' V 91 Dienn ii ai v i 
bis IO1 Sch ^1 iVilftu t ^ 
t>i i ^i 1H nront " 
Mabd)ui 4l MimO 0 8 1«- 
u u u tt i> rienn tn 1!i 
Mtnubcdtli 40 »i H Dtut is l I 
10‘n X* H rbriibu Sonnal ^ 
Sd) J( 2vnnab7 81' jti H 
8 JDtnbch A Mtttw 1 
17 Ttunvertut Bet eint 
war lo BktMairnM 2S _ • 1 
H Dtenft it ßutl 8' li) ^ 1 
Mttlw it Sonnab 8 10 v 1 
Donneut 8f. 10 18 iin 
ver r rn Ösen M A iu l 
fiiUci)it 2 \ Nittiv tt Soniul ' t 
lOJsi H ibeitba Dicii|t u ^uti" 
1» lau luht m meii Tium ‘ 
a wrbudi JUt A WaiOz ^ 
ijhtltu n Sonnab 8 10 V1 
tilbtl) Maituoiti 10 Diui i 
20 2 it i tt P c i c t it , § sl i c n l) j i( 
SW A Dzeffezzbad-str t>1 - f 
n ^lett 810 L A i & 
str 0 10 Mont u Donnei i s > 
Fr AbO) DttffenbachsO < 1 f 1 
ti>/2 10 
III Stünist Sbtischer fttrnbforf 
21 Männer Turnverein Lu i 
fett G»rmannslr 4 "i 1 
Tonnerst b ~10V4 ‘22 u 
ciitistiuifl berliner |lC 
IMA Pitn^enstr 70 " 
Donnc \t 0 8 JI M H ‘ 
|u 10«! tfutt 6-8 2! ;\ 
scher Tiiriivcretn :l 1 
57 .58 M A Mont » Du 
btslo X' ^1 JJulfm iz 2o'» ii„s 1 : 
Sch -1 Mont u Donnei" I 
24 I it ut e r s ch a 11 b c v i»111 , 
hanbwerker Bereut 1 
öltiabetlM 57 <i8 Dzt i > 
11 
"tlttlV 
1 JslUHt 
^ II l II t 
III 
1 t'l ? 
_ A 
u ntet 
1 mrttt 
S H 
"ujU 
Ui t(M> 
X H 
2imi(tib 
)it 21 
i^t Hbt 
^ 10 
1\ Sc 
7uriu 
ii, "1 
1 ^ittt 8 
in II 4 
li‘ fti 
Cüiniftt 
^1ZUZU( 
"l H D 
"ilttlü n 
Nil 111 Ulf 
W tstatt 
ijsvmtab 
Ti mt h 
^nrtm 
H >t I) 
X 3 
0 2 u i ii u 
« ’l 1k 
' io 
Cif ti 
(i im i 
s W 
^ III 1 
•li ii i 
' Orti H 
/ 
t'1 ii q 
1 in ii 
i la 
1/ H 
Tl ^ 
I I 
i 1 mhti 
11 
t b 
Juln 
i 11 
1 (tti i 
I '■‘111 o 
, 11 , 
[ 11 
u 
1 MI( | 
1 111 1 
II 
II! IJ 
K 
V ti 
vi 
J ' >l 
I s 
II 
!is i| 
< f 
0)1 
1(1 
I s 
II i 
t S 
ii r 
äii 
1 1 tut 
j 
I s 
M 
l 1 I 
I 
r Mt 
I ^ I 
(> ('i a u 
Tmiiflcu 
fut 
h i 
S-) 
i L 
llf 
iili 
> i 
tl ni 
1 
i 
)1 > 
III 
"t II 
Uuyfz 
s 1 
s I, 
’r“1 "Hl 
u 
! > II h 
> I j 
I
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.