Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

II. :inii 
Vereine. 
— 164 — 
Vereine 
Bcrlmcr Hanpweretn r«r ^naben- 
("andarbclt. I 4 ov l>i ^cmu 
\\ miKlciucibi Htm 2 4 ott 3hibt 
Schul 7>,l'pcclvr. i>i 0iutf, Hit 
Moatit 1 22 
SSerluter ftuibcrfrfmit«Aetew, ■! l 
lichtn i in in ii C' öiut but 
i jhilowü 100 
Berliner Krippe« '-Bereut, 4*on 
Ohh Cb >Ui Jlatl) Im im li. 
Wiolmc ^iiiiiluiau’n 2> Ji 12 2 
Mlnin d 3utuui 1 UiUu 4 cit 
ftrau Anna 3otlLiadi Juiufett 
Sdmwiitlr ym]0 Wiabcnn ouib 
itdiiti 1 * 
Comitee fiir iterten - (ioloiitcn, 
xUaimiitim 1 Aont 3tabnoth 
Scllctq 3diabium ^anniaci 
Simon hcmabin<Jk Muslim i 1 
Hain laubiuiu 47 
Tenncher Sfnfralvfrrm t»r 
sorge f dte schulentlassene Jusjend 
Sou Atcc im b i‘iov 3riiu( 
eollea (£ Liicannt JhiQfttniiaum \>\ 
3 itellu Jon 55iaii) }_aßcl Am 
MtirWhk'ur 17 
$ttftmvi(v2tiThut(V Aon Pi *>iuid 
<3tabt 3d)iil vuU’ Alt "coalul 122 
Evangcl. (krztehnngs-Verein. 1 
5Ö01I 1)1 MlM)llC Okl) C6 hctl 
Rarh i vortr JiniJj im v.iii d o?(n 
WurnUrßcifn 21 2\ 3tcllv 4 ori 
9>fttnei Mütsjcn titr I1* 
Gdiuot Wdi Auflroil} Atct l>i 
iTi'cbbuiq Okittlmicun 11 Ailla i1 
8sfrtCHsDlo«ic*Acrcut ticntbeim ,11 
(2cl)inbcil)itn ^nebuiau Aor| i in 
n (ktnciubvuout j'itrtvutmi a D 
.iunmmuomt 3nilO> 3d)lopir 71 
Echrnls 3ia Schulze Vitltlmiliirti 
fir 20 21 ii 3tujlu Wpnnlt 1 
firrettotUiflcr Erz,ehungc.Aelrath t 
schulentlassene Wanen. t3ct i 
10 lis ijihrJjürijn w h hutytui 
c iur J>cnon belüften j 4 uff Ab 
mualit ftat/f l)i fiiludi Stum 
su °h 3d)um Hutor vulUimamt 
Alle vacobitr 127 Ant Hltc 
^iKülUt Js 1) 
„Irma Preußen" w lb ’s Lei 
rklk riti imüt If-ittcicit X atze» 
^ (Sinnt vmiiimiiatin 
o D 4>on Hirn Hos, 
Ionii'n 10 
ftutberhctm« bereut ,,Wo!iltal)rt." 
jsotr VI xBdilttitptU Mttoi 
walln» t i 
Lettk'Leretn zur ^ürbrnmn Iiösjci ct: 
$)tlbit«n und <5rwerbsfnlnflkett 
des ivnbhchnt Geschlechts, Uoi \n 
<ltü(,utm X> l'tVllflUMrt M?u 
Mas biv Minaut ^ueöuiii 
Won ssiau 4mo» Maicfom In 
ü'Oi|t h 3tcllc» Jsuut Jhu All 
^iQiciüicii MiUuidi Moiitiwauctiu ^ 
llttiformirtfr herein fiir mrh. 
ransche rvurbilbunq der Iunend 
„3uttfl Tentschland". innuiii 
2 ntmnmnfr 2^ ^uhi ft Wcttii 
Stoctnidi ^itluau’duumclUi 4 Mn 
umum 2* 
Bereut der söotf^-^mbcrsturtcii tn 
Berl»n. J oir iSommci^ Jistih 
Bctttbnrd XfvHi 1 
Schufts si {ctiimirfi 5tniti;(rt ici 
fir lh 1) Wumci IM h 21 Ttt'nci 
111 10 U ^odt'kiir 22 4) Sicmm 
lir 71^loabtt» ) Uiirtaunm >,1 < j 
2<rrrtn r«r das Lvtchl bet mtc1 der 
Lchnle entlassenen Annend. -lU'n 
lh |intd 3rtml 5d)nH! 
Tiklimann lirctor ftuttei (' at 
livoithidjc 2 
Verein fiir den pichte ftutbcritarfcit 
t^ollfiuihufliu’ui) ^oii 4.uif 
Ih iapvcnljcni HUnmbimcinir 70 
Bereut für die lyvf/ner'schril 
5Undcr'Bcwal»i.-Annalttn M h 
n 10 11 lh 20 2i> 11 £d)uUn) 
Bot' tt Jiciih j.n'wr Ul'Ul 'fuillii 
in 11» 
Stern« Jur ^ittderaustnusch. Jbi) 
C Vuiulu -beil ^udihblt 
rüitetui 1 t 
Verein fiir Ilinderhetlilatten au bcit 
deutschen Lcekttften. -Brnt i ull 
o\cli Ol' Mltfl Holh D) "Hcmni 
UDiitqut ’(uaima>n 51 Wut 3uut 
Wcfr L'l(r> Nalti Pl0s Dj CPum! 
yiiuidiiti 4 
Verein „Hetmatliljau-s" fiir $iiri»ui 
höherer Traube, unter den, Ptvuc 
an«! xAhni ’l\ai d Uaucrm 
ndi :Nci!ri(tuniKi>t[ Ja ^üntonai 
AimuM- ii CvciüctbitdjuU J^ori 
Wnkl (ttiO -nn 'HaililU «taile 
Lvnr Atl Tom Vutic 
Berrin »»Jugenbschnlr". ^orf ^raii 
Recht-aittv ^ielnr Wofiitt Uniter-Ltl 
hklnntr i 2d;rnlf lliditsiutm 
Gold'd)ttnpi ')lo|citü)a(nitr 10 
Verein ,Jnftenbwehr". 3 Bors 
BarnlS, Wnteralmoi 2 IBoii 
mteefe <</rfdiflft/ l'ctt 
tumaim ^ucbrnniui llcbitmu 
p! 'irtffuu des rteflfment 
verein Kinderhort. i-Sficni mit 
19 Abilml u 2*2 Jlmtalt) JJon 
Di JmcT 2idM 2d;itl Zu;cct "iit 
Ji(pfibin2*2 5d;iint Trmu» Jicciür, 
^ihi^ur 12 
Verein Madkljculjvrt. #cv (runiic 
i listen 2d)iirtr 
livdu tiuii {.rtiil cija Öucburi) 
in 2 > 
bereut )itm 2dmt$ ber Uinber vor 
5(tismt(utitn nnb Miühandlniia. 
1 Circ o>ci uo icitnt \ v 
v i'Wci  \mtoimr  2 i'oif J?u>f 
1> ^rhi v 5ühui ^ 
v ^loiiiptoit iutr ^iDbemtr 2* 
Jvalli v»il MinöcinuhhattMmiü nnö 
Im btcitin -)it melden 2 t •iadiiu 
Beretil zur L»csürdernua der Uletit» 
sr,nder.^ewalira»ftarte». 
3hu ^tö| Hat d Hstiiaut u Momqm 
^uaipu iutoun 1 Aon 
a r üoii 2ht.fa i 2tcmunwU 
11 Aon Moirnit Sdjlmirt Jtcidnu 
l>fj 4 l>i hm lernn q^otc» 
dic Jlitiiiütut \\ 2 4 "i u 
12 II U 17 21 >2 2- 21 
2 > 27 >5 u * imlci Schulen 
Leinn ^tr (frrtdihtttn von <itnbcr 
ndrtcu ?ur ifliiOftummc UntDci 
<')lpsltl ltj l Guttun V 3lU) Clt 
LaaO 1 
-enr» zur (friirf/mtii sittlich bei 
nmbtloftei Mtitbcr. Ami v iUu 
dian1' -L u fi Wcl) tintfi ^ur 
^ihutnli 17 Xuul >Ublct Jlu 
Itall IN Uhluibütf 
Verein l«r Korbet imn der Sonntag 
Idinle in Tcntschlanb itut 
A'ui* OH u Vintmiu v ^ctituuttr 
• )hud)'U 
Lerem ;ur ^itiforflc ftir bte wcib 
lichc ^ttfleud. dlmn dem Imci 
tiuit oluct Vioicuat het slamu») 
^ utr Olta| 'l t» AaitüLurr 
ha 1t n 5 3dm t| liomuui-, 
hall) Jordan I'unUmutiui 
Airci'ii ^onmin o ^iql ^ui 
dci tiümmuuon ^ui ^urjouc 
fiti Z*ic n((U>ai(bi ritöc lüctb 
hdic Cs it a c ii h I Z' a (i u li o! i 
niinoii) Aov \ |auti ^utit 
baibt ^iimnurin l 
Lcrcut zur Lenürnuitn Xntt^chcr 
Crft^ifrfürfjter, Aittra» »umet 
m n -H OU dia't'iuhi Hit idm» 
Omuuil v 3u'mit 2 Aon Cbcilt 
\ C 'Imui 3d)inii Obull a 2 
ii Aaiütiuui l£ v 3d)iöi 3djau 
mitt H\tum k 3i>n«flb 
11 L tut Wiiiion 
BrreintttttnnsnrTchul.l^ctunbhcil». 
pfleqe. (inil Vilnct 2 uem ) ^ 01' 
-ahm O vaith 3tiaii|,bucivnti 7 x 
3chlisks xU;ui Jl Uiiittm 3ü(hk 
in 11 
Viniifnmuiiiftf)c Prieme 
i Acuiu y nanbil 0>cimlv und 
out>iouu) 
Qrrtitfcit ^ctctitc 
HuiutUitO^ ^imtut n qumm 
lacuu) 
14. 5tucqci ^cumc. 
eutf djeiSucstci Bund 
t'loipouutült IN AUlltH ) 
2hmb cvor'lrnd <lmutt»uiou '»7 
oi? Oiett !> \ D v 3vty 
(In 1 itcllv Aw tt <3dirt|tf 
l^ror Di H j (»Ivlxil varr^tm d 
yaubw 3ri)aymui >U«flnti 3cetet 
C Ahdljaitun 
Ümt&c (siitut'jl iut(\ cit 
StcrDcfnfie bc4 Teutschen filieret 
bunbcs in Berliu, Uiirfuutcit 
itr '»7 i\ui Gel) >l«iizl Hath 
ehnflrl 
Xtrcftouumb. Teutschen Urtcner. 
^edit'Auftalt, 'Ittmnnfitiit */7 
Aoi! lKai a ^ 3dji itntoittt 
I 4> U* 11 fe 11 d) 11 L littde ^ 
jii i eßci uei Lmnb 
2UtliaitbvUonirtiib Uui)iir)tciv 
tttane ‘»7 
i on Gen d ^tit z C v Spit/ 
Erc 1 3dni)i Wajoi ; D 
Simotw 3disttmjli i’tagnh 
<5ccrd O -Üst(f{|it»icif 
Hauptverbnnd bei Ber¬ 
liner ÄtUCflCiÜClClItC 
Äorl 7Zed;it y/atlj Af<i>oites Waif 
grafcititt bo Sdjtiflt ihtljsc 
Secict bljortticrin 7» 
3u JueUm sSaiiptucrüstuö ge- 
\) ü i e it 
btc ynlnin Unter verbände: 
I Shuftft kAt ii 6aiib Berlin ii 
Hingt ii« »ö UUj J i 
Bon j[ ollniMt Mait^lu Jiots) r>tri)h 
itr K\\ 3dtrvO WUckc Mfll <5m 
utfoitb 3cct, Zkdlcinstl '/ 
II Äameinb»chflfilichf 2>cntni 
ßuitfl bei-Üerlmcc h beitarf) 
barten stueger Aentite 
Bon JUditi JiaH) ^rattuiel 
jJiartqnTcnUi ul 3churit yoTT; 
mann, 3toutcmmibct)ir bo 
DJ Ärlegcrbund Berlin 
Soi) Crb Danl?, Eiseitb Bete u 
Auf Csoittiof itotliuicnir 8 o 
Schnur W 5lldJS Man^teuatl), 
&ia!C)ii '0 
Aum Bet l<dun Ltuiu Dc^uch 
uct I 1s 11F btc Jiuvhorntfcit ;u 
etitim dreier Anbaitbe I\ bte "iiidjt 
^iiq Lö rv/ttett Z>zc ^eictite 
uoit 'taiiipfiKiiotictt sutnici und Land 
nnhr Au tut Icieuu uadi (soipo obtr 
Diviiion kiaitb miuund)ait Lotten it i in 
dann lomnieu die Hcqtrncitle Acratte 
ai i>a Ji {Ijcnwtgc ton tu i>ci Jidiighm 
il sl i» r ö e »t> 111J! A c i e«tu 
Uniform. Berliner Üneacr.(5orp" 
a»3 bett Ial,ren 1SG4, iRob, lh7(l 
dtS 71. At>rf Stfstfi SvauZ> wi 
Mi 10 3drt|tr A ^edj^lurq 
(lorv^fcfbivetiel ^ufarfUr h Aei 
ctivlouil Cbmitraiic 2 Jed 1 
3otmtan nn >Uoitat (I) 
Untfütmtrter fi rifflet »Lfrct« chent. 
'Saffcnflcfflljrieit. Aoti 3luitUia 
xHiijcttiu l/aitflbai 0|li (> 3d)ii?i? 
L. 3ad 3dtoiil)atttei qUIci 1*>2 (1 ’ 
Nettestes Unisormirte^ Beteranen- 
(5orps aus bett Iai/ren 181) bis 
1871, (\iqr It ^iiu 1817 Bot, 
hi Juinr (fftailoliiitlnur Z'allm 77 
3d)tifo 15 3d)CTfln l'unicttbiuüci 
Ui 12 lt (I) 
^nensveterauett-'Aerrtn (kronprtnz 
Wilhelm Uo! v Br^lo Wc 
ttual a 2 Ion -i' Thiele Lal 
dtinnjii 
^rtrflo-Hn tetftiten Lernn von 18(>4 
„Tnvvel und Alsen". Aon Atlh 
xhit'n rm dotf i J.V ‘hiniDhi 
-l uto untr < henb tiail 3d)»H 
^imitum 50 (fH ) j tictiuiufal 
•ludiiivalim II 3tb ^ed 2 üiont 
tlrtd) d 1 ub Womit 
Umformn tc*‘J*renf ische^Leteranen. 
(5o-v" bei 3nljre 70*71 
Aon oitl i'uillu 3d)üiti('ctq 
MOliutfnidlmlUi 2*» hub Cito 
3d)ay UnbomUt 2< t 3d)n»ti C c 
Oioqe AmriitiiiVii. b Aaetuvl 
teivviiei)ii 1 it. 3ty ) 1 3otuuib 
im i\ouat (11) 
„Ltcsvima", Lcietit bet Berliner 
Siamytflntofsctt v. 18(>4,hi), "(1 71. 
■Ion vtcmi 4. alUi hciii ^i i^nd) 
m 10> 4 neut t 3ohl)tni)ii 1 
3tt| i J ^lOitlaa i tt Uuuuit (Ii ) 
„3trafrbi(trt Verein bu Acilotcr 
SUttibffiCitüPfit vvn 1804 1871. 
Aon 'h 3d)anct ,}uitnktitm 11 
3d)imt (5 Uiiüuid) Minen leben 
Ui 7 Aucotxl Vituoivili 112 
(Atitona Aratictci) (I j 
Lerblind ber Uricnc-iruuiilhncu von 
1870 1871. (3iU Aultn ) t 
Aonlnnb ipijil Aoni d rikauippc 
Aulin it Heroik) Aoil Vaitbbau 
titffcH i ttfi ■L nlrr X ttthuto t 
Aului 4 illa yoiiiu Ediittts 
'haiitm 3nu C* 3dimbu Xuuv 
liiiiDli 18 ^'oHttli Auiamml jtb 
2 Tienit i ^onal jutn 3pateu 
(jiubttchilt 172 (IW 
Lerbaub beutscher ^nenS.Letet anen 
von 1818 1871. (3ty Veip$iiT) 
Inicisliutbnnb AUi'in 1 Aon Ui 
V Amtbht ^ulnmti 51 3dntTh 
V 01t uf( hop o>nbittfO 12 UiOKrtM 
Den am kiikn Tonitcnt i wZotiat 
b1 Itlji Jlbbtf Lopluciisit 11 
Letetn der tiiniictitbnt ber ehern. 
Division „Stummer". Aoi) C 
3uuctt Aaninftt ^aittdiu ^atfitt (J 
3dutm H s^iVe Vanfm ^intitui 
tn 12 Aiiini I ijtubuitti 110 (11) 
'Altem ber Witnir« Griene- n 
^riebeus Invaliben', Leteranen 
n. Vdttuattcr für Berlin nnb Um. 
aegenb. 4 on ^tit, Aicl)tn HUttticl 
fu 2") 3d)nft| Jsi (viljuljol^ 
3faltl.u)lr 110 Prälaten Äonen 8 
3tU \ 1 Soiiutaq »adi beut 1 i 
4 uhi rn j 
Anennn»»ifi deutscher flrtffiöiirtf» 
ranen Kaiser WiUielms bes 
(ilrüßett Aetfautml Weftbeitjfftle 
^aiibsbet^enU tt Llbd 8 Uhr 
2 Mont ouHtoual Loij r)i Detert, 
,3rantfnitci Allee 07 
iBrrciittflintfl ehem Etnj.Fretw 
Kampfgenossen bau 18(4 00, 
70 «1 Vor, Hplm b Öles 05 
Schiuetker l’l 6 6teri)büf)n ü 1 
Schriftf Wefl )iath Fi ^ofdjfoiott) 
ÄtaWuiOlHli l(t Acnamml 1 Dieiut 
dMtS 3tMmai|r T^nebud;ttt 172 
Muiflet if Laikdwehr # ein in 
Hnerrer. Beretn Eisernes Kreuz 
Aot) Lalil Wcl» Seci Stephan 
[tt G Sdjitftr Alterte Ziairfm, 
Judenitr 21 Sitz 
Monat (Prälaten) 
Krieflcr^Bcrettl „Wilhelm 
Ohrrrt Shi'itfii rt 
Millw 
Dorf 
’9iiv,an Oberrt Lteutn a D Stur 
lunteit'tr 07 Sdmitr ’Aur Siuctor 
Vieruip Ahiriurjlenitr 97 (111) 
Itmformtrtcr Uricfier-'Atrcitt „Ber 
lm". A'ori' A Ttehl Melandilijon 
fir 5 Schrifts F Ummar, Ticskow 
ftl 34 (I) 
Hniroimtrfrr Krteger « Vcmu 
„Lietorta". Dort Inl Sdinl 
Aaumtlt l>ianne{ttt 1 Sdnifis ) 
Damm Charlottenl'g Umtiuüomlüa 
Aeictttvl C'ljmitr 2 6tü 
1 Sonntag nad) dem 1 un Monat 
(1) 
tirtefler• bereut, (titmmtbctt ber 
Deutschen Armee. Aon (S 3cibel 
Üutictott 10*2 Schriiti Schttewetl 
'V«uJi<Jnm bO (IJi) 
Teutscher Erreger - Verein „^rönill 
AlbertvonSachsen". Aon Laie 
»»tu Sohie (5hren Aon Mintutitnt 
bannn oO Sdinttt aittn Xittibitintm 
%'ortnnih b4 Leretnolok -Uilbclmti 
Ijslllcit Unter b binden 21 3tt> icb 
2 tt 4 Soililüv k HiOttflt (I) 
Kncqer. Verein „Prin; Wilhelm" 
l'tattb limloiu, ^aljlmeoui a D 
^oifina^c 7 t Schnsh Jicnmonu 
Okl) sianöl Secret, Müil)cimfi 
ilat 11 (I) 
ttrieüerverein„Mars" Lot) ^etnnch 
Snistu Luidenstt 41 Schritts 
All.nl  Jacob Schonhai«, Hlln 2J 
Auetttvl Arntcui 2*2 b Sdioiui 
mark 3tß |cf* 2 ^fent nach dun 
1 u r> bc< 'honars 
SUtenri-'Acrcut bet Halleschett Xftot 
bezirke. Aon \S ÄloMci Manila 
iciul Duutamtr 117 Sdnntf 
"t | raiintdjuitht Vit.t! A»t 2)taf 
batUliDiit 4"nz OlbaltuiOti 4 i 
cihiJ ^vllviveun i v "^nch 3iu 
ich Somtslb nad) bent 1 de ’hotmii 
Moabtter Priester - Verein. Ami ^ 
Aalnt Zlinumft 21 Sdinfff H 
4Minen Alt ”fnabit 72 4Uret ttl 
4anbilitr2i pol)CU-,oskin aal Sit? 
ji'' Hmnlaq b Dioita iJ) 
ZUiefter . Verein Wcbbntfl Aon 
ttttdilioftimtr Vubf( Wnlldftt u T» 
Sd-nsis Anr Tiat 4Mul IKullu 
in lha Aiuuiv! A 3ad,ow 
^iiilkiiti lub Stl Ltd 2 i'iont 
i ^lonat 
Teutscher tlrirncr» tntb Lanbwchr 
Lerctu. 4>vrj p Vocjri) Guintu« 
fltf Sdwithaii'n Wo 4 3dmtO 
(i 2 aifer Ua tfin Muiii0ittdfir2*2(ir) 
Vficncr« u Laitbwelif'Leretn Wi 
sttnbbrunnrn Aoif a Mohlct 
4'abm 40 Schruts sianel 
jitm^n 3UUc 7 An Vor Sk 
hiurtn *17 S^ icb 1 "i^ttlzy tt b 
1 b Viotiat^ 
Unrner» nnd Lanbwehr. Verein 
„ttimirtfintli". Aoif R Wemt 
'um V'OdiUt )2 (3dmttr >sdmlv 
AUudihti 11 'J'cicmol Imuu 
tti 10 Sth üb Sonncib nach bun 
1 n 11 un ttloitat (II) 
Lattbwehr.Verittt ?,it Acrlnt. Bon 
Sntxi up (3(tnt rtiviliuitlt 2o 
Sri)ufi! •Hau 'hmrticnbcuHi 
fti 111 Auenifl Soyl tutm 11 
Siv ob Aieitaij uadj bun 1 bc* 
JtOtlÜt (1/ ) 
Militär« Verein Deutsches Vatcr. 
lonb. söoif y(cd)l«amu Dautbiolm 
4 im)Cn?li <w ©dmUr S >inn^ 
AudibiiKfueibei Jtoduli 11 Au 
aihl tileronberitt 27c StO J n 
) 'Uhttiv i ^lOiint 
Patriotischer Zrrteaervcrctn ^nrft 
Vtsninrrf 4^otf C Lau Olroi; O.oi 
idjfum 21» Schutt! (5 Seibcl 
Sktrtmehfh 41 ^Anetnol Uontfio 
l)0| Anloium \7 Icdnt Dienttaq 
nad) d 11 ji b MotmL 
Cotpe Dtvi!rous , Waffen 
nttb ähnliche. Aeiente 
Verein chrm. Äamcrabe» des II 
(Lvmmerschen) Armee • Corps. 
Von ^iiuuiboift stfll Cisenb 
Bett Sccut Staliventt 10 Schutts 
Hetb Hobcitflt '24 Vuen "!ocal 
Stopeitt(tei]U UO 97 ‘2 "hiltivocl 
jeden MonatS (s) 
Verein rhem. Kamrrabm des VI 
(Schief) Armeekorps. Bors 
Betet Aorrigfit 14 Schrrsts 
Ottayet 9tan icrfn 1J Peiem^l 
iUcue gucbuchftr 35 (Dräsel) Sitz 
1 Dienst nach dem 1 jcb Monats 
Vactit chcm Stamerabeu bes Vir 
(Westfäl) Armee.Corps Äotf 
Pol Wad)lmstr Ptsall, Ftdicntftr 31 
Sttz Ied 1 Mittu» nach d 1 etues 
jeden Monat?, Neue Fnednchjti 35 
Drasel (I) 
Verein ehem. Kamerabe» bes V17I 
(Glicht ) Armee-^orps Bort 
Ecknl Uyzttfll Pol Gen, Adletö 
Hof 9lunnfla»'AictoiinfU 16 Schnstf 
(Aolfmnuu Pv! Äaditmit- (3>tHd;tner* 
stl r Aeteotcl teejtscbttd;jü 35 
Scr 
bei Dräsel, Sitz jed 2 Mor a 
dem 1 jed Monats 1 
Smitt rhcm ftttmerabett bcj \ 
Armee-Corpö. Vor, Tic! 
tr 1 Schritts Gille frui 
fir 34 Veri 1 Drenjt titi4 , 
1 t Monat SUeiaubcrplng (i , 
Krieger Berem chcm. ftamcrabcn 
der Babtscheu Truppen \n 
Armee Corps ) Vvn "toi t 
kow Hoöma'rnslr 20 Sdfrt 
Scheel, Ieqowttr 20 j 
Behrensir 49, Sdjulthu'; t 
Siv 2. Mont uadi d 1 jib >i 
Derein rhem. Kameraden 
Vot;rrifdien Armee. Aon >. 
Ctamuibittflirin 22 Sdintt' 
9it)fvitrjl 5ty 1 Jsictta 11 
An b Stralanei. Binde 2i 
Verctit ehem (tammben rAiami 
wiwcißifdfcvZniwot. Z oi 
vanswart d Vnidiv Au i 
Ufotkiiu 41 Schnsls ^utn 
Camphanjenitr 1 t Stbtu t j 
Donuent nach d l ^ t 
m j-b 
Vereinchem.fimitcrabcitber^ idln 
btirsttfrfiett Trnp.-en. \ 
Sr vofjctt vtr^oti Johann 
;itSd)weun Hcjjcittiiou Hurt 
3ri)ivemi Aon 4wiu i 
lottenbg äialliii 71 3dn 
Aait^ay 3rf)oitclq 3csn i 
2 Soiinnb 1) 'Kcuc^ncbnd) j 
ftrtener * Vercht ehem. Mrntnniru 
ber WroffH. Hess. <21, Zutu r 
Aot| Mteiaincn i v a i 
Sdiartci ^mbenaii Jlsnn 
Sd-usts 91 Schmml Can n 
4utcinclof Utcbcmnllm ll 
„Verein ehem. iiametabe» »türt 
Nassanischer Äcfitmeittet 
L Sdinttsclb Aikt Luv 
Schnjit V Schnttbi heim 
in Ü7 Actcmcloc 'ut l 
Gtiidne» Voivt» v«<\ zon » 
jcb 1 ,^itit nach b I i) Hu 
4sUV -i 
Verein ehem ftameraben bei ^ mi 
temb Truppe« '4<on inu 
WtonHrtKit i'teflzttvcntt ll 
W Schulz (voilitju Hin 
unvl 4iietvnasak Vnt^iu 1 
Jcb 1 Connuit i Moint 
..Durch' Turch'" Verein ef*em 
Hnsaten ber deutschen 'int 
4<oi| 0 Vilmianu Oknrt i 
Schnitt a A(iboiu Iolirim 
4 umuintl 4uilljir oi je _ 
ab und) d JI tut Womit 11 
Verctn ehern. Ia^er ber Zt itif1» 
Armee. 4ion F " 
Cliatlüttcnliq.^riebndi(> iU 
Sdmjtruhr ^ tingd 4i r 
Si^ ^edeit Dienilaq nadi 11 
i nil<itcn Srabba!)nbo^e« 
Verein ehem. Sloittembut t*er fl( 
fttmittte» Tentichet» l'lnillmr 
Lot! 'l Aolfinci (ft III 
^nitnbtnauiu 20 3chn i 
mann Aneinöl ^tdnitU ll. 
Siy j 2 Dtuutast «adi 
d Hit- <) Am (tt) 
Verein „ttamerabschast" rlimnlj 
(Harbc»ArttUtnfteii). 4 
Schatfiziberg {viifttlnn ‘ i 
ütch'lr 40 Schnsls 2 
(ükl) Sectet Oieoifluif i 
Aiutihloral ^unt Inlt 
Sladtbahnhos Aluanbcr \ i i 
"Soziitabtzib nad; dnrr 1 ) 
Monat (III) 
Krieger Verein Guter at ^ild^ti-Ul 
metfter scheut. ArltUertfku b I!f 
Armee (sorpM. Aon V >i 
GsMlIöltCNblMtf 0)Vt/l)t 
Schutts I hoenide Clicuki l n 
Walliti 1b Lernnsk <- 
lottniburg Auhneifh l"l [I 
jed Sonnab nad) buu 1 i 
SlbW öV- 
Verein Genetal. ^elbzeu^mkiM 
ehem. <lnmcrabctt brv i '(nKfit 
(5orpStBcr1ittl.Aot, t 
Nodott Veiqstr oli 3 l u i 
Sem Vnhaffr 11 Arrfiim J 
kyten Somnib i Mottai 
Nnte^riebriclijlr 0 *liut ^ l 
Verein ehern. Hstittcraben bet O-ucti 
bahn . Pioniere. 4ut 
Roider Sdionebezn Sin i J 
Schufts Oltv Schiuttat ^ U ir1 
Vereinslocal Leipzi^enO 1»’ ( 
loricjalc) Ieben 2 3i n iJ l< 
Monat Abends 8'/. Uln «UM 
Verein ehent. ffclb^fleslni^inl 
Lots A Funk, Poita,,"! 1 
buigstr 4 Schristf l 
Eleclrotechuiler, (£f)ar(otki i 
lozzistr 03 Lerem?! -nfi \ 
ßrtebnchttt ^ Sitz 1 
I Monat 8i/a 
Verein ehem. Kamerabcn der L» 
schiffet Abtheilttnq. 
Schmohl, Manteimcllii 1" 
ßernzefnifl, Neue 
Vers DianieuiU 12b b 
jed Mittw, a b 1 u 1 
ttats 
n! 4 
11
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.