Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

UM 
Zlerzte. 
Smbbe 2* C 2^i 111131h 17 31 10-2 
4 (» 
Sir vxti X 2Utm ich tt "7 11 
b b 
1)1 und 2el cfiom Sl (10 nl() ^ot 
Mnaizl XX IShailottuim l t 1 T 
10-4 Sueialitot ’llitmmtnm l\om 
Bcu « ^lvcrhnuim v 3lliimmtum 
bcbtticii ciflcitci (irmtbutifl 
Di inod v Tempcli 91 V 2kiloiv 
\w H ‘<-11 2 1 
H. Thormeyer, 
NO Kl Frankfurterstrasse 12 I 
Ecke LrmiMHtgti'lr 
Kunst! Zähne, Plomben 
Spec: Vollkcm schutzloses 
Zahnziehen mit Bot utliung 
Sprichst 9-7 Sonnt 1^ )-l 
itOurmt* N ^iicbitdntt 121 J1 
«1 1 { 3 
Tibick C AN 'l>oUt»cumun^r IF (1 
JZadinagi Ü 1 1 *5 Sums 10 
l'tv 12 
Jotitow $ SX\ 4-ia« Ufer J* U 
10-', 
Tttflenöltkckr IiU SAV Jlorfmi 25 I 
(1 ^slrf) trap) ‘>1 t-b 
ypfliJ h NN Mimmnuifli 70 JJ 
0 115 
£tnlnoi C AN felwilottcnfti n U 
<1 r> 
sLallcHctfl (mm AN 'Uttomam 11 I 
D 4*. alt ha Sitericn W (!) 1> S i X \\ 
Uutci den Lmbeu b2 < Ml m i 
Di nud il luuctuu V ]?iot XNN 
ttutci den Unfrcn ”>4 *>5 T 10 2 
JCcbci <S (Di thu iU i\t > ( Mittue 
m 1- 1 o 1 1 ( 
JTcstc r X ISlpmicciti 2 3T 1 1 
L\tfitci U W lois'nntcim Usa pt 
T <) 4 
2 ctbcmaim 0 \\ 1 uloiuiir 1 I T 
10 
Lutto )i 0 ßionliiuUi Hllee % I 
s 12 2 7 
2 et Umhin ’( A\ Uifcoiufn b > 
If T «i (. 
iCcntci 9>atic AS j'iitotvm boa II 
«* <• 
JP ithui! 2 X iMidj|u 1 Ud IF 
1 l 
1 illcni si sNN 2 rlli q(llmitccm (>1 
2 lUV >1 NN J oi bnmerjir i ]i 
T 10 . 
T>t hu(! et jihi! 2 mlfia Adolf AN 
kluvoiuiir 7> 11 in I 
L ite>^ (r XV 2 tftum l'wnn |hk 11 
pt ) 1 t > 
2 uloir NIX AiiuWfir 1 1 
'< *> 
-üiilfotuct C A\ UuiH0qniiit|lt 12s 
II T <)-*> 
hott ''hob (}>i < hn duit) AN Üctv 
un 1 M) m 7 
-EtoJff tif W StinNuilnnn 101 T 
) 1 -s. ACtmnci 10 1 
— loiii: N vni ullruh 1 L 9—1 
i 7 Soiutl ') 1 
iiöiifci 2 clm So I iiidiimi 5bpt 
T'i 1 , 1 
ixiiiutiji üuaui Di < Im dint (l ni 
v lsiix ol P(t umu Vihoql 
"ltttltilbun 2d)ivcnu vv! slljini^l 
A\ Vot hnmetur 20 T M , murtic« 
tago 
152 
-Luaituuvlici ^ 0 Oniuct ^ 
1 *) 1 < 
Vmmcuimmt n l)i plul A\ Siip^qci 
Ui H (toi ,abmu v Mtcl 1 suuttl 
„jlllllC M ] { b 
2 Im An lande approbirte 
^ttritci V*hiü (I) 1) S) W Iligci 
tt hl T 
iUnirta ISiul (1) I) s) S\\ Uutci 
iVit ' >} 
i>iaiui vmu (1) I) S ) S\\ 
louunji 72 II 
Manuel Hi mi (I) 1) ^ 1 A\ Lirii 
J)oi um 1 p! 
vlutui (I) I) < ) X\ ^!nri(iunit l I>< 
Zu^tidi Umi A (f) |) s ) XX -l li 
llvliHHl 11 II (1 \ 
riilci (1) Ds 1 \ inimucinli 
Lpt ') 11 1 (. 
^tcuhciifnim Mori) Vtleite \\ Vu^oiu 
in ivi I T I 
mci ifr fiel m Di (Im di nt X 
Ci( ancuti *i l 11 T (i 12 i—» 
Menmmm xsolmimc Di ohn dmt 
SU stod)ih 10II T 
v vuiubitfl HoVeil (D I) S) SO 
v vicntiei! (rlm (I) 1) S > X\V 
Ihucz heu üuri» » (1/ (> 
P. Jaenicke, 
Dr. off dental surgery, 
X\ yotftinmcuti \ (Jil n I -IH5), 
)—■> Sormlaqü um auf ^eicibiek'Mikl 
Spfcioliim ^llmcriat, ol)ir Wann» \* 
t latti nttb üIiiic Mlnmntci 111 Himt ta 
um Dit qolticitcu UieöaiUc yinnuut, 
^lomluicu tu üiolb ic 
Bcreiue. 
slslTlnn ^ Di chn dont X\ ^nii! 
Onifcum > 
<tain 1ik ^ (DOS) AN UluiMti ^2 
» ! 
Mc Ici 3 fii In fltcitnypiotf 1 X\N Uutci 
iscit i.nti’c l W) T 
Sutli CSifriun (I) 1) S) AN l'u oui 
l in 12 pt 
*■ ulci) ’)ut ». W ^ciucdiUi ■» ii 
Dr. chir. deut. Lerchner, 
ch 1 m 4>iiuni»2)0fcut 
Cliulol culnufl Glutinii)C 5 L 
ti)iuL'nn''itto 2 U> I) S J N\ l icimia 
m _ t I ) 
i'iiumu«- h (I)1)S> SN\ <iOd) 
m 4 
ymitm v> fl) 1) S), AN ^iflorto 
m 10 ]it T 
i\idn li 15 fD 1) s) \\v Soiülhecn 
m 7t. I 
iicmno u fa )lo|n tuSiii|,{anb opVHüt 
S\\ t-aitim (» *i I ?—0 
\.a\ hall v ^ (I) I) S) N\\ binden 
>(!ltc I 
\ duenci v fl> V S ) \V lUtlowin 0 
1 (r Widm ) ) l 
1'it.vciivoiil stillt (tu iklfltcn appioIO 
NN MUnnn > }>? ) t 
X uypu 's (!) I) S) NN 'DiarttuVuthci 
?ti s7 I 
liocL. laitlafl) PS) AVftolt,m2>3I 
heisliöt ('i (1) I) S; b ^nmbcitbuin 
m 17 
)m1itci hcorn S Cisliiicum C4 (» ( 
Hoicn ^ l)i (hu iltnt XV^iniuiileu 
m W i>1 1 > 
llun II " nnc (D 1) S) AN i'uum 
4 hu 12 jd * 
3d) uminuu S* Di o( Deut inert 
AN ^ohbomcritr 2 31 T 
Schmidt L, 11 (5 ,1) p s u 
ytfl/t irrfti 14 |>t T 
Veun (I) D ^) SNN x 
m s J ) < 
Sdiiadcr § f I) 1) S ) < 
bcricnti <'» I 
Frau M. Schulze, 
IST Kit 1-bO --3L 
( 9{£»|cml;iiciin 2 üjimuu s 
ci'imuei i' S\\ i>dl "'llltaitci 1 jj 
II 10 2 I 
eliurtud ^ Dt (hn d 11t M 
>iuinimi 10 1 r -< 
Snimici ’lloiiiV st (I) I) s \ 
stiuqqrsttiun 1 )it T 1 
Viciu, vio 5ilmai 
"ud) inuii L (I) i) S) S\\ v 1 
1! ^ 
ZOicuii Aich (7) f) s 1 \\ 
Mluitltl 2" I II 
tu tt in vciuteilt f/) 1> S ) ) 
(rltiabell) v l.tt'Umb {1 > 1 > \ 
NimezMi 11 *) ! «Tin 
Tttmiie (? qI (Di nud rt h I 
N\N Uit d Hjh&im 7') 1 
sliil Somit 
25 sur vtflunh u 1 
sNN 2'ciflmamotr l(h I 
SLniVtei SO V«ii!)iyu)!i 
iLclei V (I)DS) NN Mummn t 
2".hJ 
ruheit B it H Di diii 1 
lll(‘hlHt'Cl)U l) I 
v 2 iö^Uils ^lti'ii (1) 1) -s \ 
4 Dt dst miiti 1III T 1— u 
lilinbcih il> 1) S) \\ 
frautiult 11 II T ) r am 
’ oltr t£ C (I)L)Si SNN^m j 
ir j u 
I • 
Ix fiiib sollende Gurpron ^elildei 
B e r e r n e. 
A. Alphabetische» Uerxeichnis;. 
ftnupi’c 
-Ililiui ikicu c 
Meiste ^cuine 
Be<ii»tkk! j'cun0 
iUuibcu 2'Ciem 
ISOHMI»! JillflUC 
<ilCMt 2p0l 1! 
Bcieinc 
2iii(eliii5 
<2euc 
in 
r»7 
1 j7 
1 s 
1 < 
1 
0 uipie 
SsönU Suiliti st t2 
Slbonucmentö iUiein uon Dienst 
Iicufdjtutcu fiu tiaufc Dieu'l 
boten zu BeUiu 8 
?(:(!?fiinidic ^iiuicirduirnitft P C t ‘27 
Slcabcmtiriiei luutvciem f 'l 1 ^ 1 27 
l’lftihcmurfu ^('iburhiti^c« mritt 
mit iutmi)d) Zcnbutj 27 
Acabomndie ^Pifiiie 27 
9lcaben!iid)ei Ballizuel Club 24 
SlfslbfMiidin Spmt lilnb 21 
yinbemndici Stcno^iavhcn feiern 
OiabclUteiftn 20 
ftsabcntndiei Ctuio^ravhen l ei 
ein uad) 2tül,c 2d)icy 2b 
9lnbcmnrf)ei Zuuiwiein 
Slcabemudiei 2muueicm , Hi 
»mina 20 
Slcabcmndiei Turnverein (Sl)e 
ut cm ui ClMloifubniq 2) 
8(cabtinini!ciluim>eicii! Ujuimuf 2s> 
Scibpmitrtici 2'ium Ciflaimm 27 
Acadeiirnch luifiei irimidtdn ^cicme 27 
„A (ip 111 ««ein fiti 
qemuriiuii Clion y 
, tyciVMhrt Öcm« bei L'oqet 
Iteiitibi ;n iUilm i 
81i]i ma HsmVm icicm 27 
StlfolioljicomUuiii' s 
8lHbnthrt)f] 2i'nri) 11 2fsui?iuntiM °<) 
SUIbenndici 1 cib«uu> ,2 
— Cittfiiupm ^ciltn -2 
Allemannm iXiihb (ilitD 24 
Allqemeine L nigei Voni 39 
Sfiflcmciue Kometen’, bei 2uitidjcit 
Güthditiil iHienti 8 
SIslqemciue Habfolnei Ui 10« 24 
Allein ^cientiqnurt Zenlidui 
^itdili£i!ibliMuientl)il!iit 31 
Ästqemcutei Hiciibo fdui Steno 
fltat'hcn xScuiii 111 -inilm 2b 
8(Eflemeuici Blinden L erem 4 
Aiiqemclncl SömslfUirf)« ^ici 
uislmcr Cibm (>| 0 ) 32 
SlÖacmoritct ^etdidiet Dn nerlnnö 
nnd ^eilmtt Ziuicndmle 11 
Aüqettr Denndi (vintmi ^euiit Ji 
Allgem S'fiindi 'Nrthndiiib inmu b 
Wflflejii Ofiihdi <tmivpfdmfic bei 
baiib 11 
KQtmfnid Deut'dwi % nftta 
^ctlaiib 0 
Allgem Tiundiet Sdmlueuui znr 
(Sil)stltu!t(\ bes Zeiittdjtlmm) 
im in^lan^e 2 
Allq imtiici Z\\u di 1 2iuut Smtb 24 
tMrtneit Veietne 
^emerniinUste 4 ciune 
Wutpvc Seite 
1 »h 
1 jä 
('iciaiifi it »iimt ^eictnc lu 1 
Wctcllutc iUume IbO 
ieicnie fin sutiiDcl d cmeik 
unb Cwibintuc 100 
VtiKt iz CvumM’cf J neiftc 101 
Cshii^pe Seite 
11 Aemiic riii 'Auneubtuoht 1' l 
Utteaci ^cicute IM 
UiiiPt 1111b Utuiitfei ^eietiic lf> 
lanh^iuaiutiriianhriie ^cicmc Ifi 
Vaiihiutttfiidiislltdii. ^ircutc 1C( 
üiljiei icuiia lbi 
logen 107 
Wuipin. 
20 iolt'udiL 2?cuuie 
llitnur e 2 eieiuc 
Sdjiuci 2 ucikc 
Sdimeii J'cicutc 
Sport n Sammcl Limite 
Spiad) 2 tetm 
Stenogurpr>ud)t ^tieuie 
Seite 
li.7 
lis 
1(S 
li 1 
H > 
170 
170 
ic >l;l am <tipj einer jiben Spalte veiivent auf bic ^innmei bu Onuppi) 
Okiippe 
Hllflememu^euttdici Spiadiueteut iO 
^lllqemcinei Deutidier Stetiotori)!) 
flntpheii ieibaiib 20 
Allqem cüsliiiiil 4. iotettslnliicl;cr 
Vitifioii» liiern 21 
ÖlKiiemcmei Utuboi b llollei ]djec 
Stt KOipctpfiei 26 
«innern DenOd)Ci Bnband lech 
imdici |oll k Steiifi jkrtmtcn ) 
SlfiAumütei ^lattbeiitidjii ^eibaiib 25 
Wttrmum Ä'eitln fin Ocutfd;c 
Xlilteiiitui °/0 
Nllgejn ibiuui fiu 9>uhiitrmni 
bei ^rntieuflubuüii b 
’tfljiuHiina i oliltlnuiqfiitS u 
Uuuifut llittamiuutfiv feiern 8 
Htotjuiiv liiern (Stuiom ’lbtl) j 2b 
’llter Vieiun Jtubmb bio Mcabem 
Stiiioqi lmmo(MUI beiflei 20 
Hlkr vummtabt »d)ii vmibmeilei 
^ueut 11 
vHelleici Neunter l eum 18 
Hcltnte« Umrommti 'Meiaucii« 
(füipi? nuö bm Cnhuu IblJ 
biw lb71 14 
Jhitaiuti | liotumu hcit Club 
J Cbbillfl 2 
,JistKitcuu »inst 2?eictit '/ 
’lnbiciu ISlub 10 
’lnbietT1 ^e iri Jucni 20 
Jtimaburflu ^eibanb 22 
’hitbiopolvniidn l' tjcI! rf)ii!t 50 
Arbeitn 3 uioihipf) 11 ieiciu 
Stül,i f^uiipmi tDiiem) 2b 
Hibutflcbiibimb fin bi l,iauici 
nnb '»nuincijiuoaU ip 11 
Hidmolofliidie ^ uiid U to 
Uidjititteii 4 eiern n ^ ihn 0 
Jluubv »du StuiofluUlHit Utaiie b 
Juiluici siiubnuttci Beirut 20 
ütuiibutdjn Stmoi 'pleu Vertut 
(flffii 3810) 26 
luitb^ trtm Stutonutpl) it feiern 
’tpoliobin it 'lliljcitimg 
'ütiiut lnuq 2<> 
^Initbc' jdiii Siuioqnudiui Heiciu 
^polIiU iiitb »Ut jeilmig 
Cuitinin 26 
ghetiCk frfiei Stcidnnnpfrcit 2’crctit 
Hpollohinb ’tbtlieihmg 
LVüstbit 20 
^lienbs itini Stmosiiiiiljeii Zueilt 
^PoJIobuib |‘uut!tu ’lb-» 
lhcllnnq 20 
flfienbi id;ei StuuninnDut Piuin 
Jtpollobiuib (2uhmb) 26 
Wuippc 
^(iciibci idier SuiiOßiopheit 1 crcin 
^ierfm 2b 
Sfreiibt. irtiei SlcnoqiapHen Beiein 
iioibiueit 2b 
Vhcitb' id)cr Steuofliopfjeii feiern 
i'balaiu 2i 
VliCHbv tdjev Stenoquipf)en juadt 
Sonntage MUhcilimg 2» 
Vi(t friiei OHtiuiflVcutii ') 
Himuiprleqi liiern bei ]i(jilippuS* 
’lpörttl WtiHcmbe 1 
Aente lUreui bei fim&ud))tslbt 2 
'In ,te J freut doublt 2 
Met te i cruit Lit 43eiltn 2 
Meifttliri) eolleqml Norb - 2 ut» 
Metern 2 
Mchtlidict SUinbeSücteui bei 
Uuiciiftnbt 2 
31chiUri)ei2tstnbef ücicutbci Jlomt* 
tljslUr nnb Cdionhauiei ±>01* 
Habt (9iürhclub) 2 
UcrVltdiei Staube^yeritn Snd- 
-lotU 2 
Hu^thdiei StaubcvUiiem Ut\U 
L'Ciliil 2 
QMmttM)er ümuueiettt 2) 
geteilt |ur Clbad)lou 8 
,lu‘*rdinf» bu -Jctfelin. ^ittdcrfeit 
tut bir 2culid)cn CtienbaHn 
~aiit bomiiMfltu» 11 
23ada Aimmifl 11 
jhdti tionrmbm 31 
^utlu 'Niutuiifl hkriitama 11 
inJmoloi)iiri)c hu|elJid)nrt 2 
iailia ^ii|cui unb yeilgü)tllUl 
vitmutn 11 
halbier Ultimi n ^.eundui 
mad)ei 2iin ttiq 11 
3 ailaitfclub CdiotiU 24 
Lunnch •Ltieüad) feiern 22 
Jtciit itut Cautioiiö nnb Tar- 
Ul)itstsaiu 0 
Li imtut - Itoljiuiiiflv 4>erutt zu 
^eiliu i 
ium n (lultcitiiinutindici -beicm 27 
Weiln er ’lmatcni Sdiiuuun iilub 21 
i^eihiici 'tibeuei -fcuem 20 
Valuta Mei ’ euttt ( {Jmtei) 2 
iiUincr ÄaHi«at thd/ci iuunt 2 
iUilmu Beamtui ^aeuniiitnit 3 
Keilnut ^uivyetlunb Jivlitu 
[d)ei SUunaiapluti 20 
-AJultnei öeziUo berimbix 4>citiiiv 
Teutsdici IShemtfci J0 
Bezul uircin buitid^ti 
^itflcimiin 11 
('>mppe 
4 uhtui i tct)Je (ihiß 24 
Quinta ihcijrli ISIitb 1> unimiia 21 
Fuliner ^totiiiiliauc' b 
-lUiInur j>itd)buic*u Wetannueietn m 
2 ulutci ^tidjbutrtct 2 euut 11 
■Betltim ^itieaii iUumtui Geteilt 
iUiltitct (iiiittdl Eitern sul Sttiio 
^adiuivaphie 2b 
jtuhi ti I5t))ibitiu hehilitii verein 11 
iniltnei Ouuen SdjiDiitimiuutit 
UlMObm 21 
Fcilma Damen Tittnueieinlinnq 2 
Quinte rmlfbn feiern l 
-Üciltitit Dutltd) i£oit|uuntuei 
2 alitueum 20 
yeiliuu Dieixi verein U 
Wulma ZiUttautui Cidjeiier 
^uitit ') 
BeUinei Cileltstiiteii Cidjeftei 
^Mietu (luvuibo '> 
-lulmci (SulaiO ^tiein 1SM. 21 
ikilutu iiilomoloandjei ^eiein ?() 
1 alliier lutfjt I5lub von lbd7 s 
-ikiluici AOiieutii Cilub U 
-I ultnu fsnnnttfhib von 1 100 7 
iiultttci Miauen »uffioits .tieuw 
fin IShtita 21 
Valuta Wirtin 11 3 ueut 7 
2 etltint ,>taiuit U^aietl) 2scieut 7 
Mahnet ,31 ijicii Eitern zni HbljiJft 
bu Uotl) utuei ben Hinten 
,'vihtfnJtU)t f 7 
4.Uiltiui Jsiobil L eum 11 
itetluui Ait)}ball Clnb ^(Ucmamtia 2*> 
-lUilittei isui lall (Atiib H lautsl 21 
Valuta isubbsllt Ühib , -üilk 
Jllltuiici 24 
4.U1 tuui Aii^ball lilub Bniquilb 24 
2 eiltiiei isnt ball (Slub liolmuUrt 24 
ialtitu ism l ISltb (ioitcoibta 21 
iUilutei ,si 1 ball ülnb ^oitnna 21 
.iUilimi ^iti luill (ilub ^uinl,11N 21 
2kiliiieiANt)bstll (fluü (< irmaim 21 
2Uiltiui Alt) ball ISlitb 4icm,ui 21 
2'Ci(uui f'siti ball tHub Slu» 21 
icilutei Jsii|,bstll IStitb uout Jahre 
18>i 21 
l^ciltitii an),ball (Ssiib Vouvait^. 21 
-Sahnet Atifilwll « tSurfu ISlub 
hipibe 21 
2)alunr Aio.ball Acicm ^unnim 
lliama 21 
23eiliua Ait)}bstll 2>cudi inmibcit 
l m) 24 
Valuta l'MitulUetnei Stenogia 
; heti Sdmlv 20 
(' nippe 
27 Stubcitfui’&uuiie 
2^ theilet 2'eumi 
2‘f Xmtt 2huiiu 
0 4 iiiaudiatthri) Getane 
1 »iidit 2 a nie 'c 
$2 Ctuan 2Uieme 
2Uiluici Gnull|cfia|i aCfiCttm 1 
ci^ti 
^cilitia Wiuiibbeiioir f ae ti 1 
IS1 ■) CAuiici Stabtlheilt 1 
) aluta ('lt| ttirtft iMcliici ’ ci 
Wal na svuOuata 2>aun 
Wuluiei \>«u 2uzem 
Jerluni nanU 2>aait bi«5 all 
iuai(iul piotijt Clinton t 
uit? 
2^tlsmi yanptveiein fm Kini 
siaubaiLett 
Heiiniet 2 cictu 
iiihiui siahiihtltu jHiem 
jleihmi vollst Aioiiliit 
2kUuter rsnminiiaital 2huiii 1 I 
JUilmei Jollen bhtb 
2ktlmer ^omiialntui it 21 
mlla 2h 1 in 
2tUma'>Uiititiii^td)tei 11 ' 
)ri)iiuuum 
1 tilutci Millttei 2aiiu 
2 ulmei siHibuiiimi, j mni 
iultmr Moiijcuu utmiiun 
bitoal 
2ieihua Uupput ) eum 
' tluia i^iljui iei ntstueuin 
* ulmu lilnu ’huiu 
2aluui XubutiiiU 
4 alina iubuucuut 
2Uiltiui ijitcraiiid)u Vuili 1 
2kihuei Xfofal 2>aetn vorn )u 1 1 
tttent 
2uiltiter klUam ei (^tiauaua 
2Uilma iitibiemi)d)e (vetell I t 
2'Cilma Uamta Jlmti 4 u 
■Halma Opein 2'Ciein 
•Uiiutei nt Llnb 
] almei 4'lnlatelntut Llu 
F ihua iUeiKfluü 
ikiltini Habiabui tflnb 11 
mammi nitp 
2kitiner älabfabtei Üluh 
unfta fiss# > 
21 iltnei s)labiülnei ttlub 1 
mif lSbh 
2nilma liabsahia ISlul 1 
IHOt 
2mlmei Habtahui tlul 1,11 
»Ist I HJI) 
2'Cilttia Ttahfstbiei 15tul l 
-balmu 'Hstbjstljm ^tnb 1 u 
lh)7 
2)eilmei hibfabiet Citul - l 1 
lopfr Isis 
/ 1
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.